2013. augusztus 3., szombat

Díszes Társaság ! ! !
Díszes Társaság  !  !  !
Díszes Társaság  !  !  !
 


 
********
 
Díszes Társaság  !  !  !
A sátán szolgálatában...Szélesebb körben ismert, hogy a Meyer-féle lexikon a Habsburgokat egy római zsidó gettóig vezeti vissza. (Szabadságharcunkat vérbefojtó I. Ferenc József tehát zsidó származású) De hogy a jobbkeze és az aradi tizenhármak gyilkosa is zsidó származású, az talán nem lehet a véletlen műve. Nos ideje helyretennünk ezt is: báró Julius Jacob von Haynau táborszernagy Haynau IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem és Rebecca Richter zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született 1786-ban. Vajon mikor kerülhet a diákok kezébe hiteles történelemkönyv? Miért modják nekünk azt, hogy I.Ferenc József vagy Haynau osztrák? Ők osztrák zsidók voltak. Miért modják azt, hogy Sztálin grúz volt, ő grúziai zsidó volt. Miért mondják azt, hogy a leninizmus és sztálinizmus tömeggyilkosai, így V.I Lenin, legfelső diktátor, Leon Bronstein (Trotsky): a szovjet vörös hadsereg főparancsnoka, Grigory Apfelbaum (Zinovjev):végrehajtó-bizottsági tag, szovjet titkosrendőrség, Yuri Andropov: a szovjet KGB igazgatója, később a Szovjetunió legfelsőbb diktátora, Jacob Sverdlov: a Szovjetunió első elnöke, Jacob Yurovsky: a szovjet biztonsági rendőrség parancsnoka, a cári család kiirtója,Lazar Moiseyevich Kaganovics: Sztálin fő tömeggyilkosa, milliók halálát rendelte el, és a keresztény emlékhelyek és templomok nagybani lerombolását, beleértve a Megváltó Krisztus nagy katedrálisáét is. Genrikh Yagoda: A szovjet titkosrendőrség feje, rendkívül "hatásos" tömeggyilkos. (A zsidó költő, Romain Rolland, a Nobel-díj nyertese, himnuszt írt Jagoda dícséretére.) Matvei Berman és Naftaly Frenkel: A Gulág haláltábor rendszer alapítói.Boris Berman: a szovjet titkosrendőrség végrehajtó tisztje és Matvei fivére. K.V. Pauker: a szovjet NKVD titkosrendőrség működésének vezetője. Firin, Rappoport, Kogan, Zhuk: haláltáborok és a rabszolgamunka komisszárjai, ők felügyelték a dolgozók tömeges elhalálozását a Fehér-tenger-Balti-tengeri csatorna építésénél. Leiba Lazarevich Feldbin (Aleksandr Orlov):parancsnok, szovjet Vöröshadsereg; tiszt, szovjet titkosrendőrség. Feldbin volt a vezetője a szovjet belügyi rendőrségnek a spanyol polgárháborúban. Ő felügyelte a katolikus papok és parasztok lemészárlását. Ilja Ehrenburg, szovjet propagandaminiszter és németellenes gyűlöletirodalom terjesztője az 1930-as évektől. Ehrenburg arra bujtogatta a szovjet Vöröshadsereg katonáit, hogy német civileket erőszakoljanak és öljenek meg. Egy másik brosúráról, melyet a Vöröshadseregben osztogattak, amikor a katonák Danzig felé közeledtek, ezt írja egy történész: "A csapatoknak brosúrák millióit dobták le Ilja EhrenburgŰ üzenetével és Sztálin aláírásával: 'Vöröshadsereg katonái! Öljétek a németeket! Öljetek meg minden németet! Öljetek! Öljetek! Öljetek!" (Christopher Duffy, Vörös vihar a Birodalom előtt (=Red Storm on the Reich)). Zakharovich Mekhlis: Sztálin fő kivégzője. A bolsevik irányítás 545 tagjának összetétele: 447 zsidó 30 orosz 34 lett 22 örmény 12 német 3 finn 2 lengyel 1 grúz 1 cseh 1 magyar        Szóval miért hazudják róluk, hogy oroszok voltak? Kun Miklós műsoraiban bemutatja a gaztetteket, amit elkövettek, de egy valamiről mélyen hallgat, hogy mind oroszországi zsidó volt, nem pedig orosz ember. Persze, hogy hallgat erről, hiszen ő maga is zsidó, Kun Bélának (Kohn Béla) az unokája. Ha itt tartunk felmerül a kérdés: Miért nem írják le a történelemkönyveink, hogy nem magyarok voltak, akik elkövették a magyar nép elleni gaztetteket? Hogy: Kéri Pál, Tisza István miniszterelnök elleni merénylet megszervezője és lebonyolítója, Kun Béla (Kohn Béla) 1919-es diktátor, magyargyilkos Ságvári Endre (Spitzer Endre)rendőrgyilkos, terrorista Szamuely Tibor (Samuel Tibor)az 1919-es "így arat az új rend" (a nyakig földbe ásott parasztok fejét kaszával üttette le + Szamuely hírhedt halálvonata stb. Haubrich József szociáldemokrata politikus, hadügyi népbiztos és hadügyminiszter a Tanácsköztársaság idején. Haase Sándor Pogány József (Schwarz József) Tisza István egyik gyilkosa, népbiztos 1919-ben dr. Rónai Zoltán (Rosenthal Zoltán)Igazságügyi (halálosztó) népbiztos 1919-ben dr. Hamburger Jenő
Vágó Béla (Weiss Béla)
Kunfi Zsigmond (Kohn Zsigmond)
Vántus Károly
Landler Jenő
Böhm Vilmos
Kalmár Henrik (Kohn Henrik)
Lukács György (Lőwinger György)
Láday István
Bokányi Dezső
Erdélyi Mór (Ehrlich Mór)
Dvorzsák Antal
Csizmadia Sándor
Hevesi Gyula (Honic Gyula)
Ágoston Péter (Angenstein Péter)
Varga Jenő (Weissfeld Jenő)
Friedler Rudolf
Horovicz Jenő és lehetne sorolni a Tanácsköztársaság népbiztosainak a magyar emberekkel szemben elkövetett bűneit. Kezükhöz magyarok vére tapad, de ők nem magyarok voltak, hanem magyarországi zsidók. A 25 népbiztosból 24 zsidó volt. Majd néhány év, és újra tombolnak a gének: Rákosi Mátyás (szül. Rosenfeld Mátyás) Magyarország keresztényeinek tömeggyilkosaGerő Ernő (Singer Ernő) tömeggyilkosi és nemzetrontói tevékenységéért soha nem büntették meg Farkas Vladimír (szül. Lőwy Vladimír) ÁVH-s kihallgatótiszt, alezredesAczél György (eredetileg Appel Henrik) Apró Antal (Klein Antal) 1956-ban a Kossuth téri tömegbe lövetett a Magyar Nemzeti Bank bécsi fiókjának kifosztásában jeleskedett, amit végül be is zártak. /Gyurcsány feleségének a nagyapja/ Biszku Béla Az 56 utáni megtorlások irányítója Egy se volt magyar - mind zsidó. A háború utáni Lengyelország teljesen zsidó uralom alatt volt, mint a titkosrendőrség vezetője, a kínzások mestere, Jacek Rozanski, a politbüro parancsnoka Jacob Berman és a komisszárok Minc, Specht (Olszewski) és Spychalski. Ezek az emberek katolikus lengyelek tízezreit gyilkolták meg vagy deportáltak Kolymára és más sarkköri haláltáborba. Sziléziában a kommunista titkosrendőrség tisztjeinek 75%-a zsidó volt. Ennyit a történelemtanításról.
Szivárogtatott a gyarmatosítónak a pénzügyi világhatalom magyarországi bástyája

2013. február 13. 15:08
Hunhír.info


Haza és nemzetárulás!


A BŰNÖSÖKET FELAKASZTANI, ELŐTTE MINDEN VAGYONUKAT  ELVENNI!


borton250.jpgAz Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata arra a megállapításra jutott, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi működése két szempontból sem volt törvényes - mondta Domokos László, az ÁSZ elnöke Egyebek mellett kiemelte: üzleti titkok körébe tartozó adatokat szolgáltatott a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF-nek), 2010. augusztus 23-ig.
Elmondta: az MNB iratkezelési gyakorlata 2009-től 2012 decemberéig nem felelt meg az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Egyúttal rámutatott: a nemzetközi szervezetektől a magyar állam által lehívott hitelekkel kapcsolatban a jegybank a hatáskörét túllépve, felhatalmazás nélkül, a hitelintézeti törvény előírásait megsértve, az üzleti titkok körébe tartozó adatokat szolgáltatott a 7 legnagyobb kereskedelmi bankról a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF-nek), 2010. augusztus 23-ig.

Az Állami Számvevőszék munkatársai a jegybank 2011. évi gazdálkodásának szabályszerűségét és a költségtakarékosság érvényesülését vizsgálták az MNB ellenőrzése során. Az ellenőrzés kiterjedt az MNB kizárólagos tulajdonában lévő Pénzjegynyomda Zrt. és a Pénzverő Zrt. feletti, a 2007-2011. évekre vonatkozó tulajdonosi joggyakorlásra, valamint a központi költségvetéssel összefüggő elszámolások szabályszerűségének vizsgálatára.

Domokos László, az ÁSZ elnöke közölte: az Állami Számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján, új módszertan alkalmazásával ellenőrizte a MNB működését és a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségét.

A számvevőszéki ellenőrzés megállapította: az MNB irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési rendszerének 2011. évi és 2012. I. félévi működése alapvetően megfelelt a hatályos jogszabálynak.

Domokos László kiemelte: az MNB iratkezelési gyakorlata 2009-től 2012 decemberéig nem felelt meg az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az MNB iratkezelési szoftvere nem rendelkezett az előírt tanúsítvánnyal.

Az IMF-nek nyújtott adatszolgáltatás is a hitelintézeti törvénnyel ütköző volt, mivel felhatalmazás nélkül, az üzleti titok körébe tartozó adatokat adott át az IMF-nek a jegybank - mutatott rá Domokos László.

Makkai Mária felügyeleti vezető közölte: az MNB a 7 legnagyobb magyarországi kereskedelmi bank finanszírozási helyzetéről, nettó devizapozíciójáról az IMF felé naponta adott adatokat egészen 2010. augusztus 23-ig, míg az Európai Unió felé hetente közölt ilyen adatokat, míg ugyanezen bankok swap ügyleteiről az IMF-nek hetente jelentett adatokat az MNB.

Ismertette: a költségvetési kapcsolatot érintő kiegyenlítési tartalékok elszámolásai az MNB-ben a belső szabályzatoknak megfelelően történtek. Az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), mint az államháztartásért felelős minisztérium a kiegyenlítési tartalékok elszámolásával és térítésével kapcsolatban azonban számszaki, vagy egyéb ellenőrzést nem végzett - olvasható a számvevőszék jelentésében.

Az ÁSZ elnöke kiemelte: a központi költségvetésnek 2007-ben és 2010-ben az akkor hatályos jogszabályi előírások szerint összesen 31,9 milliárd forint térítési kötelezettsége volt a jegybank felé. A kiegyenlítési tartalékok összevonását előíró, 2011-től hatályos jogszabályi változás célszerű volt, mert a módosítás mérsékelte annak kockázatát, hogy a központi költségvetésnek fizetési kötelezettsége keletkezzen az MNB-vel szemben - mondta az ÁSZ elnöke.

Makkai Mária felügyeleti vezető szólt arról is, hogy a jegybank kizárólagos tulajdonában lévő társaságok működését meghatározó jogszabályi környezet nem egyértelmű, hiányos, ugyanis a stratégiai jelentőségű, állami monopol tevékenységet ellátó két társaság nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak. Az ÁSZ felügyeleti vezetője kifejtette:nem tisztázottak az MNB-nek a társaságokkal kapcsolatos vagyonkezelői feladatai, többek között az, hogy a társaságok végezhetnek-e a jegybanki tevékenységgel összefüggő feladataikon túl úgynevezett piaci feladatokat.

Elmondta: az MNB a tulajdonosi pozícióját és a leányvállalatok fejlesztését az euró magyarországi bevezetéséhez igazodva határozta meg, az euró-céldátum eltörlésével azonban nem vizsgálta felül a Pénzjegynyomda Zrt.-re vonatkozó stratégiáját. Makkai Mária felhívta a figyelmet, hogy a jegybank a társaság eredményét minden évben osztalékként elvonta, ami veszélyeztetheti a Pénzjegynyomda hosszú távú működését és a bankjegy-kibocsátás biztonságos ellátását.

Makkai Mária kitért arra: a 2011-es banküzemi költség csaknem 12 milliárd forint volt, amely mind az előző év, mind a tervezett költségekhez képest is csökkent. Az alacsonyabb költségszinthez hozzájárult a tervezettnél alacsonyabb létszám, költségcsökkentő intézkedések, a tervezett beruházások elmaradása - olvasható a számvevőszéki jelentésben.

A költséghatékony gazdálkodást a létszámarányos hatékonysági mutatók nem támasztják alá - szögezte le az ÁSZ jelentése. Ezen túl a javadalmazás (az alapbér, a bónusz és a más típusú juttatások) szintje meghaladja a kereskedelmi banki átlagot. A 2011-es 4,3 százalékos bérfejlesztés mellett az alapbéren felül fizetett bónuszok mértéke nem változott, miközben a hazai kereskedelmi banki ágazatban már 2010-ben is átlagosan 18 százalékkal csökkent. Az MNB cafeteria kerete kétszerese a kereskedelmi bankoknál jellemző nagyságnak - mondta az ÁSZ elnöke.

Hunhír.info - mti
  Íme az ország "krémje" MSZP, SZDSZ !!!

  Lehetne az is a címe, hogy ki-kicsoda? Ezekről vajon miért
  nincs szó a híradóban, Origo-n stb.?
  MINDEZEKET MÉG ŐK MAGUK TÁRTÁK FEL, MERT "MUSZÁJ" VOLT !!!

  1. Bajor Zoltán SZDSZ vesztegetés - előzetes letartóztatásban
  2. Tátrai Miklós MSZP Nemzeti vagyonkezelő. Hűtlen kezelés -
  előzetes letartóztatásban.
  3. Wieszt János MSZP vesztegetés - előzetes letartóztatásban
  4. Kabai Károly MSZP adócsalás, magánokirat-hamisítás - 2,6 év
  jogerős börtönbüntetés
  5. Nagy Imre MSZP 100 millió áfacsalás - házi őrizet
  6. Zuschlag János MSZP sikkasztás, hűtlen kezelés - 6 év
  letöltendő börtönbüntetés
  7. Fürst György MSZP Terézváros. Hűtlen kezelés - SZABADLÁBON
  védekezik
  8. Páva zoltán MSZP Komló. Hűtlen kezelés - SZABADLÁBON
  védekezik
  9. Orbán István MSZP vesztegetés - előzetesben
  10. Benedek Fülöp MSZP államtitkár. Okirat-hamisítás - 1.5 év
  felfüggesztett börtönbüntetés
  Ezen kívül számtalan bűncselekmény és folyamatban lévő
  eljárások!
  11. Horváth Klára MSZP hűtlen kezelés - eljárás alatt
  12. Herédi Dezső MSZP Tiszaderzs. Sikkasztás, hűtlen kezelés -
  előzetesben
  13. Gál István SZDSZ Balmazújváros - Hűtlen kezelés
  megalapozott gyanúja
  14 Szabó Lóránd MSZP-SZDSZ Dombóvár. Személyes adatokkal való
  visszaélés - pénzbírságra ítélve
  15 Kálmán András MSZP Hűtlen kezelés - előzetesben
  16. Karakasev Anna MSZP Salgótarján. Sikkasztás - 10 hó börtön
  17. Walter Dezső MSZP Hatalommal való visszaélés - Jogerős
  ítélet
  18. GYURCSÁNY FERENC Altus ügy - Bíróság mondta ki, hogy
  jogosulatlanul gazdagodott a magyar állam rovására 84 millió
  forinttal (csak ,,elévült" mint a böszödi eszéd). . És történt
  valami??? Miért is történt volna, hisz benne van az egész
  banda, egytől-egyig. És mit gondoltok, a bíróság kikből
  áll ??? Gratulálok, eltaláltátok; a rablóbanda többi tagjából,
  hiszen nagyobb intézmény, mint az olasz maffia.
  Ha Gyurcsányékat emlegetik, nekem mindig az "Ali Baba és a
  negyven rabló" jut eszembe, csak magyar változatban, ezerszer
  több rablóval, mint az eredeti mesében. Az egész pártot,
  egytől-egyig rács mögé kell tenni, mert ennek isszuk a levét
  most, és ki tudja, hogy még meddig ???
  Megemlítem, hogy a 84 millió forint " jogtalanul meggazdagodás
  a magyar állam rovására" pontosan olyan, mint a jéghegy. Mi
  csak a hegyét látjuk, ami csak az egyharmada. Ez látszik ki a
  vízből, és erről tudunk mi is. A másik kétharmadát nem látjuk,
  mert mindig a víz alatt van. Akkor el lehet képzelni, hogy
  mennyi mindent nem tud a nép, és nem is fog megtudni soha !!!
  Vajon hányan tudnak az Indonéziai üzletről ??? Sebaj, mert a
  levél végén közölni fogom !!!
  19. Rácz Péter Magyar Úttörő Szövetség. Hűtlen kezelés - 1,5
  év felfüggesztett börtönbüntetés
  20. Csonka Gábor MSZP vesztegetés Lendvai kampányfőnöke.
  Hivatali befolyással üzérkedés - 3 év börtön
  21. Szabó Gábor MSZP- SZDSZ Magánokirat hamisítás - 8 hó
  börtön
  22. Kaszab Csaba MSZP hivatali befolyással üzérkedés - 2 év
  börtön
  23. Szarvas Attila MSZP társadalom biztosítási csalás - 1év 10
  hó börtön, szökésben
  24. Pénzes Sándor Veres János Adócsalás - jogerősen elítélve
  25. Hunvald György MSZP üzletszerűen, folytatólagosan
  elkövetett vesztegetés, stb. - előzetesben
  26. Nyékesi Béla MSZP 300 milliós csalás - Megalapozott gyanú
  27. Kálmán András MSZP hűtlen kezelés Dunaújváros -
  Megalapozott gyanúval nyomoznak
  28. Borovszki Tímea MSZP hűtlen kezelés - Előzetes
  letartóztatásban
  29. Gál György MSZP üzletszerű, bűnszervezetben - előzetes
  letartóztatás
  30. Kardos Péter SZDSZ elkövetett csalás - előzetes
  letartóztatás
  31 Hunvald György MSZP, sikkasztás - előzetes letartóztatásban
  32. Nyolc Erzsébetvárosi MSZP-s képviselő az előző három
  díszpinty mellett előzetesben, vagy szabadlábon védekezik
  33 Kolompár Orbán MSZP sikkasztás - vádemelés
  34. Kodela László MSZP adócsalás - 8.1milliós pénzbüntetés
  35. Weiszenberger L. MSZP hivatali befolyással üzérkedés -
  jogerősen elítélve
  36. Benedek Fülöp MSZP hivatali visszaélés, számtalan más
  bűntett - elítélve, jelenleg is folynak büntető eljárások
  ellene
  37. Balázs Gábor MSZP számlagyár - felfüggesztett
  szabadságvesztés
  38. Deme Gábor MSZP kettős gyilkosság - előzetes
  letartóztatásban
  39. Gyarmati Mihály MSZP Nyíregyháza. Hamis tanúzás - 800
  forint pénzbüntetés
  40. Hámori Csaba MSZP emberre fogta vadászfegyverét -
  felfüggesztett börtön
  41. Hering Gyula MSZP Pécs. 100 márkát lopott az édesanyjától
  - 1 év börtön. Ez a legszebb !!!
  42. Kemecsei Árpád Barát Etele kampánycsalás, fiktív számlák,
  megalapozott gyanú - nyomoznak
  43. Kövecses Gábor MSZP csalás, sikkasztás - vádemelés
  közokirat-hamisítás alatt
  44. Lados István MSZP - a Zuschlag-ügy elítéltje.
  (Tornádó Hírküldő)
  CSAK SZOLiDAN, HALKAN JEGYZEM MEG, HOGY
  KELLER LÁSZLÓ - ALIAS KILLER - 8 ÉVEN KERESZTÜL CSAHOLT,
  MIKÖZBEN még ŐK VOLTAK HATALMON ÉS NEM VOLT KÉPES EHHEZ
  FOGHATÓ BŰNLAJSTROMOT PRODUKÁLNI, sőt, SEMMIT PEDIG, erre
  hajtottak !!!
  AKKOR KIKBŐL IS ÁLL A RABLÓBANDA???
  MIÉRT IS JUTOTT IDE EZ A SZERENCSÉTLEN ORSZÁG???

  Ígértem, hogy az Indonéziai üzletet közlöm, íme:
  Gyurcsányék Indonéziában!
  Kérek mindenkit, küldjétek tovább, hogy minél több emberhez
  eljusson! Legalább tudjunk róla!

  Az indonéziai emberünk
  Gyurcsány Ferenc számol azzal, hogy ha a politikai hatalmát
  elveszíti, akkor a vagyonát is elkobozhatják, nehéz idők
  várhatnak rá. Ezért a pénzét több, Európától távoli helyre
  menekíti.
  Ezek közül az egyik legjelentősebb Indonézia, ahol a mögötte
  álló Apró-Dobrev család régi szocialista kapcsolatai vannak a
  segítségére. Magyarország Indonéziában a legnagyobb befektetők
  között szerepel, megelőzve számos nagyobb európai államot.
  Valójában nem Magyarország a befektető, hanem az Apró Piroska
  irányítása alatt álló bűnszövetkezet. Indonéziában a régi
  szocialista vezetőknek kijáró olajfestményes fogadtatásban
  részesül Gyurcsány, de nem őt üdvözli a szöveg, hanem a
  feleségét, Dobrev Klárát, rámutatva az ügy valódi gyökereire.
  Itt a Dobrev-családot ismerik igazán.
  Az üzlet évek óta épül Indonéziában, folyik a vagyonmenekítés
  egy olyan államba, ahonnan semmilyen magyar kormány nem
  hozhatja vissza. A Garvox Enterprises megvásárolt
  Dél-Szumátrán egy szénbánya-vidéket Banyuasin térségében, 6
  milliárd tonna szénkészlettel, a szenet vasúton, közúton
  eljuttatják az erőműbe, ahol áramot állítanak elő, amit
  eladnak Indonéziának, a maradék szenet a Bagan Siapi-Api
  kikötőig eljuttatják és eladják a szabadpiacon. Az üzlet
  élvezi a Dél-Szumátrai katonai kormányzó támogatását is.
  A befektetés nagysága 2006-ban 300 millió euró volt, az
  indonéz vezetőknek javasolt teljes tervezett befektetési érték
  4 milliárd dollár. Az Apró banda eddigi indonéziai
  befektetéseinek értéke 1 milliárd dollár.

  A Garvox céget hivatalosan Kern József vezeti, aki egykori
  tulajdonosa a boldogtalan Hospinvest-csoportnak, amely
  kórházprivatizációval foglalkozik.
  Számos magyar egészségügyi vállalkozás jelenlegi tulajdonosa -
  Diagon-csoport, 300 millió eurója sosem volt, a pénz
  Gyurcsányéktól származik.

  Az egészségügyi privatizáció és a magánbiztosítók létrehozása
  révén gigantikus állami jövedelmeket lehetett volna
  törvényesen külföldön befektetni.
  Ezért nem engedett Gyurcsány Ferenc, és ezért kellett
  elszenvednie az MSZP-nek egy népszavazási vereséget.

  Magyarországon minderről soha egy szó sem jelent meg a
  sajtóban. Indonéziában nem ennyire szégyenlősek.
  A legbefolyásosabb lapok büszkén számolnak be Apró elvtársnő
  és Gyurcsány elvtárs üzleteiről.

  Remélem, már tisztább előtted a kép országunk adósságáról. Ezt
  kifizetni, vagy lefékezni, hogy ne zuhanjon még gyorsabban a
  lejtőn, lehetetlen. Főleg most, amikor minden ország azzal
  küszködik, hogy ne csússzon bele a recesszióba !!!

  Most szomszédaink is jobb helyzetben vannak mint mi, pedig hol
  álltak ők hozzánk képest évekkel ezelőtt. Hogy miért süllyedt
  le ennyire az ország? Mert olyanok irányították, akik a
  gazdasághoz egyáltalán nem értettek. Ráadásul loptak, ott ahol
  csak tudtak és annyit, amennyit csak nem szégyelltek !!!
A bérek 2,9 százalékkal értek kevesebbet, mint egy évvel korábban
A nettó átlagbérek tavaly az 5 százalékos inflációtól jóval elmaradva, 2 százalékkal nőttek, derül ki a KSH által közzétett adatokból. Ez azt jelenti, hogy a bérünk 2,9 százalékkal ért kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az átlagos nettó 144 ezer forint volt. A versenyszférában folytatódott a létszámcsökkenés, 34 ezerrel kevesebb dolgoznak, mint egy évvel korábban.
Tavaly a bruttó átlagkeresetek 4,6 százalékkal, míg a családi kedvezmény nélkül számolt nettók 2 százalékkal nőttek – közölte a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön. Miután a már korábban közölt inflációs adat szerint a fogyasztói árak 5 százalékkal nőttek, a nettó reálbérek 2,9 százalékkal csökkentek.
A KSH közleménye szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 223 000 forint volt. A vállal­ko­zá­soknál dolgozók átlagosan 233 700, míg a közszférában – a nem közfoglalkoztatás keretében – foglalkoztatottak 214 900 forintot ke­restek. A köz­fog­lalkoztatottak átlag­keresete 73 200 forint volt.
Nemzetgazdasági szinten az átlagos – családi kedvezmény nélkül számított – nettó kereset 144 000 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 100 300, a szellemi foglalkozásúaké 190 500) forint volt, 2 százalékkal magasabb az előző évi­nél. A közfoglalkoztatás ha­tását kiszűrve a nettó keresetek átlaga 3,7 százalékkal emelkedett. A versenyszférában a nettó keresetek 4,3, a közfoglalkoz­tatot­tak nélküli köz­szfé­rában 2,1, a nonprofit szervezeteknél 4,3 százalékkal nőttek egy év alatt.
A bruttó kerese­tek a köz­foglalkoztatottak nélkül 6,3 százalékkal, ezen belül a verseny­szférában 7,2 százalékkal nőttek. A költségvetési szektorban a közfoglalkoztatás sú­lyá­nak növekedése miatt csökkent az átlagkereset, e hatást kiszűrve átlagosan 3,7 százalékos volt a bruttó keresetek emel­kedése.
A bruttó átlagkeresetek 2012-ben is a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység gaz­da­sági ágban voltak a legmagasabbak (459 700 forint), ezt az információ és kom­mu­ni­ká­ció (410 100 forint), valamint az ener­giaipar (villamosenergia-, gáz-, gőz­ellátás, légkon­dici­onálás) követte (403 900 forint). A legrosszabbul a turizmusban és vendéglátásban (139 700 forint), a humán-egészség­ügyi és szociális ellátásban (151 400 fo­rint), illetve az építő­­­iparban (163 600 fo­rint) dol­gozók kerestek.
Tavaly éves szinten a költségvetési szférában a teljes mun­ka­idősök 55 százaléka (közfoglalkoztatottak nélkül 61,9 százaléka) átlagosan 10 100 fo­rint kompenzációban részesült az adó- és járulékváltozások ellentételezésére. Ennek hatása a közszféra bruttó jövedelmi pozícióit 1,6 százalékponttal ja­vítja. A közfoglalkoztatottak nélkül, de a kompenzáció figyelembevételével számított növekedés így a közszféra területén 5,5 százalék volt. 2012. januártól a nonprofit szervezetek egyrészénél is részesülhetnek az alkalmazásban állók kompenzációban, ahol a teljes munkaidőben dolgozók mintegy 9,2 százaléka kapott ezen a cí­men 10 200 forintot.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset 2012. január–decemberben átla­gosan 5,4 százalékkal – ezen belül a versenyszférában dolgozóké 8 százalékkal – haladta meg az egy évvel korábbit. A költ­ségvetési in­téz­mé­nyeknél dolgozók közfoglalkoztatottak nélkül számított alap­il­let­ménye 4,5 százalékkal nőtt. A növekedés dön­tően a hu­mán-egészségügyi, szociális ellátás ágak­ban kö­vetkezett be a 2012. évi garantált bérminimum-vál­to­zás, továbbá a 2012. ja­nuártól esedékes, de 2012. júliusban kifizetett béremelés miatt.
A 235 200 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,4 százalékkal volt magasabb az egy évvel eze­­lőt­ti­nél. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 5,2 százalék volt.
A versenyszféra legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásainál 1 millió 817 ez­er fő volt az alkal­ma­zás­ban állók száma, 34 ezer fővel kevesebb, mint 2011 azonos időszakában. A közsszfé­rá­­ban 751 ezren dolgoztak (16,7 ezer fővel többen az egy évvel korábbinál), közülük átlagosan 91 ezren köz­foglalkoztatás keretében.
A köz­szféra átlagkeresetének szintjét is befolyásoló teljes munkaidős köz­fog­lal­koz­tatottak létszáma 2012. január–decemberben közel négy­szerese volt (átlagosan 72,4 ezer fő) az előző évinek. A meg­figyelt non­profit szervezeteknél 106 ezer fő állt al­kal­mazásban. Összes­sé­­gé­ben a nemzet­gaz­daságban az 5 fő feletti vállal­ko­zá­­sokban, a költségvetési szférában (a közfog­lalkoztatottakkal együtt), valamint a megvizsgált nonprofit szer­ve­­ze­teknél 2 millió 674 ezer fő állt alkalmazásban, 17,1 ezer fővel keve­sebb, mint egy évvel korábban.A kommunizmus nem proletáruralom, zsidógyerekek zsarnokuralma volt


Most ez a zsidó cigány szívat.
Még semmit nem dolgozott , és mégis az ország 5. leggazdagabb embereként van nyilvántartva.

A lenin fiuktól a fülke forradalmárokig.
Áld meg Isten a magyart, de ne ilyen éhenkórász zsidókkal.

2013. február 24. 12:13
Ifj. Tompó László - Hunhír.info
cserny-jozsef.jpgA kommunizmus áldozataira emlékezve alig vagy egyáltalán nem esik szó hivatalos fórumokon az 1919-es 133 nap áldozatairól, arról, kik, miként kínozták halálra a jegyzőket, papokat, tanítókat, parasztokat országszerte. Erre való tekintettel ezúttal egy papi vallomás segítségével kívánjuk felidézni az akkor történteket, amelyből kiderül, hogy olyan világ köszöntött be, amelyben „a munkásnak sincs szava, csak a tejben-vajban fürdő vezetőknek”, amiért „ez nem proletáruralom, ez zsidógyerekek zsarnokuralma” volt.
Az 1914-től Kalocsán (Kunfi (Kunstätter) Zsigmond közoktatásügyi népbiztos szavajárásával a „papi butítás főfészkében”) tanító Lányi Ede (1881-1950) magyar jezsuitának 1919-benVörös naplóm címmel megjelent emlékirata, Tormay Cécile „Bujdosó könyv”-éhez és Fekete István regényéhez, a „Zsellérek”-hez és Móricz Zsigmond akkori naplójegyzeteihez, továbbá Váry Albert királyi koronaügyész-helyettes művéhez (A vörös uralom áldozatai Magyarországon (1922)) és Gabányi János ezredeséhez (Mártírjaink. Az „őszirózsás” forradalom és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása, lelki és testi megkínzása (1922)) hasonlóan, kegyetlen őszinteséggel vall arról, kik és miként is adták tudtul uralmukat hazánkban 133 napon át. A mindezt megörökítő, 1945-től javarészt bezúzott művek közül az övé nemcsak ritkaságával, hanem hitelességével is kiválik, ezért belőle vett részletekkel emlékezünk és emlékeztetünk az akkor történtekre.

Műve 1919. március 22-től július 1-ig eleveníti fel az eleinte inkább csak vele, rendtársaival, tanítványaival, hovatovább azonban a népünk egészével történteket. Amint előszavában írja, „vörös Magyarországból jöttem június 30-án Kalocsáról, melyet a Duna menti fehér ellenforradalom központjának hirdettek egyes újságok. Rendünknek hatvan év óta kedves otthona, „főfészke” volt e hely, egy gyönyörűen felszerelt gimnázium, egy fiúnevelő konviktus és a kisszeminárium állott vezetésünk alatt. Nos, e kedves otthonunkból március vége óta hessegettek, tessékeltek minket ki a hajléktalanságba ragadozó „jómadarak”, hogy ők üljenek bele oda, ahol nem ők építettek. Mert végzetes mohóságuk sok ezer és millió kedves otthont akart szétdúlni, nagy emberét, kis emberét, földmívesét, munkásét. Félelmükben azért is folyton figyelték a nép, a vidék hangulatát, a vörös uralom belső állapotait és külföldi vonatkozásait. De mi, az áldozatok is figyeltük e jeleket. Íme, így került naplómba helyi és országos érdekű adat s az itt közölt részletekben hű tükörképét, történeti okmányát akarom nyújtani a vörös uralomról szerzett tapasztalataimnak.”

Elkergetik a papokat, a templomból bűnbarlang lesz

1919. március 26.: Úgy fájt a szívem: kezembe veszem a szókimondó Alkotmány-t [1895. december 24-ke és 1919. március 19-e között katolikus napilap volt – Ifj. T. L.]: a cím, a betűk, a költség a régi, de tartalmát már vallásgyűlölet, vörös vérszomj sugallja. Új rendelet: a földbirtok, a házak kártérítés nélkül a Tanácsköztársaság birtokába mennek át. Az élet e tűzpróbájától úgy megrémültek Kunék, hogy a rendelettel egy lélegzet alatt kihirdették, hogy a házrendelet egyelőre csak egyes nagyobb városokra érvényes, a 200 holdon aluli birtokokat pedig nincs szándékukban elvenni a magánbirtokból.

Március 28.: Szomorú reggel mireánk s az egész magyar Egyházra. Megjelent az összes egyházi iskolák és intézetek államosításáról szóló rendelet. Ez intézetek minden fölszerelésükkel, vagyonukkal kártérítés nélkül átmennek a Tanácsköztársaság birtokába. Tanító elvtárs csak világi lehet: pap, szerzetes csak akkor maradhat, ha előbb világivá lesz.

Március 29.: A remény egy halavány sugára: a kalocsai nép megdöbben. Őt azzal vitték be a szocializmusba, hogy földet kap a nagyurak birtokából. És íme, most legelőször e szegény papokat kergetik el, kik maguk söprik kis szobájukat, egyszerűen étkeznek, a nép betegeit díj nélkül látogatják, kik fölöslegükből 25 diákot ingyen tartanak. A helyi direktórium megijed: beüzen, ne csomagoljunk, ne búcsúzkodjunk, míg Pestről nem jön rendelet, minden marad a régiben. A városban kidoboltatták, hogy aki rémhíreket mer terjeszteni a szerzetesek kiűzéséről, azt a forradalmi törvényszék elé állítják. Szó sincs róla, hogy el kellene menniük. E napig a gyerekeknél gyakran lehetett látni vörös jelvényeket: gyerekes divatmajmolás volt, mától kezdve nem tűzik föl, ki nem állhatják, érzik a Kunfiék jogfosztását, oktalan vallásgyűlöletét. Pesten sok volt háztulajdonos immár koldus és öngyilkos lett.

Április 14.: Rendelet készült el a templomok és egyházi épületek kommunizálásáról s az összes szerzetesházak föloszlatásáról. A templomokban népoktatás, színház, mozi (bűnbarlang!) lesz. Azonban a nép elevenjére találtak és kikényszerítették ellenállását: tegnap Pest minden temploma állandóan tömve volt, még az utcákon, előtereken is tolongott a nép és hangosan szidta a Krisztus-gyűlölő maffiát. A kormány megijedt, letagadta a rendeletet, halálbüntetéssel fenyegette azt, aki terjeszteni meri a rendeletről szóló „mesét”.

Kun Béla nem bánja, kerüljön csődbe az ország, csak sikerüljön a világforradalom!

Április 25.: Nagy újság a tanulókra: nincs többé osztályozás, csak ilyen: megfelelt vagy nem felelt meg: ez utóbbit csak az kapja, aki háromból és többől bukott volna. A külső kényszer, a szülői bot, a tanári jegy erkölcstelen eszköz volt, a szabad proletárfiú önként, belső szükségletből fog tanulni, soha nem sejtett képességek jelentkeznek, a „tanítómesterek” alig győzik majd megfigyelni „fiatal barátjaiknak” csodás fejlődését. Elég volt osztályomban megjegyzés nélkül felolvasni a rendeletet, az ötödik osztályos fiúk józansága eget-földet rengető kacajjal honorálta a vörös pedagógia e csudáját. – Pesten az összes bútor is mind államtulajdon, azért tilos bútort cserélni, elszállítani, eladni. Bútort kapnak a házasulandók s a legnagyobb pesti újdonság a bútorházasság. Ha megvan a bútor, könnyű az elválás: ha férj és nő kívánja az elválást, akkor elintézi azt az anyakönyvvezető, ha csak az egyik fél, akkor a bíróságnak is van szava. – A tanácskormány küzd a prostitúció ellen, néhány közházat feloszlatott, de lakóiknak tisztességes magánházakban jelölt ki lakást, hol folytatják életüket és terjesztik a mételyt.

Május 3.: A kalocsai direktórium közli Fáber Oszkár likvidáló megbízott rendeletét, hogy tíz napon belül fontoljuk meg, aláírjuk-e a következő nyilatkozatot: Kijelentem,, hogy az egyházi pályát elhagytam és világivá lettem.” Aki nem írja alá, nem lehet sem tanár, sem közhivatalnok, aki aláírja, maradhat. Ha nem tesszük meg, az utcára tesznek ki. Álláspontunk: hagyjuk elmúlni a 10 napot s azután szenvedjük el az erőszakot s inkább az utcán vesszünk el éhen! – Pesten a kommunizmus legdicsőbb kultúrtényét produkálja Gömöri zsidó termelő biztos a Szent István Társulatnál. Termelő feladata az volt, hogy a társulatnak a kommunizmusra veszélyes kiadványait megsemmisítse. Először is katonáknak cipeltette el a vandalizmus ellen tiltakozó 300-400 szocialista nyomdászt, azután összekérette az összes szervezetek munkanélkülijeit és teherautókkal három napig a Soroksári úti papírmalmokba vitetett mindent: ábécés könyveket, hittanokat, szépirodalmi munkákat, Szentírást, imakönyveket. A Szent István Társulatba beköltözött a Népszava és ott nyomták a „Kommunista Könyvtár”-t: e szennyiratokra ráköltötték már a társulat összes alapjait. Prohászka-könyv árusítása szigorúan tilos.

Május 5-12.: Pesten a május elseji díszítés 30 millióba került: élelmiszeren és kék pénzen vették Bécsben az anyagokat. A milleniumi emléket meg lebontották, szükség volt a rézre. A fehérpénzt tudatos csalással adták ki először, mint az Osztrák-Magyar Bank pénzének hamisítását. A hamisítást később be is vallotta a kormány. A 4 milliárd fehérbankó fedezetéül az elkobzott nagybirtokokat, bányákat, ékszereket jelölte meg, ám Kun bevallása szerint csak külföldi propagandacélokra 4 milliárdot költöttek kék pénzben és aranytárgyakban. A pénzügyi népbiztos tiltakozott az ily gazdaság ellen, de Kun Béla kijelentette: nem bánja, kerüljön csődbe az ország, csak sikerüljön a világforradalom.

Május 16-18.: Az apácáknál nagyon brutálisan beszélt Fáber: „én ugyan már elkárhoztam, de magukat majd beajánlom a jó öreg szent Péternél”. Szavai mérhetetlen elkeseredést keltenek Kalocsán. A szocialisták is tiltakoznak az erőszak ellen, a sok zsidó vezető ellen. 300-400 asszony a városházán tüntet. A nép nyíltan fenyegetőzik: ha a jezsuitáknak és apácáknak el kell menniük, akkor egyetlen zsidó sem maradhat Kalocsán.

A legkisebb vádra kötél általi halál volt a büntetés

Május 20.: Pestről is hallom, hogy a proletárok mit gondolnak a proletáruralomról. A vezérek ugyan nagy garral hirdetik, hogy „nem igaz, hogy most önkényuralom van, ellenben igaz, hogy csak a munkásnak van szava”. Ez sem igaz, ellenben igaz, hogy a munkásnak sincs szava, csak a tejben-vajban fürdő vezetőknek! Nem, ez nem proletáruralom, ez zsidógyerekek zsarnokuralma! – A népbiztosok a Hungáriában ötfogásos ebédeket esznek, ismert nevű népbiztosokat részegen visznek föl külön szobákba a pincérek. A munkások tudják ezt, megállnak az utcán, és öklüket rázzák a népbolondítók felé. Egy ismert likvidáló a legfinomabb borokat likvidálja. Az Esterházy-pince legfinomabb dolgait az intéző főbizalmiak kommunizálták el egymás között.

Június 2.: Mégis vissza kell vonnom, hogy nincs proletáruralom. Mert van. Ott van a „Nemzeti Lovarda”! Proletárok és prolinők szakszervezeti jeggyel igen olcsón lovagolhatnak: annyian akarnak átalakulni nagyurakká és dámákká, hogy csak egy-egy negyedóra, félóra jut egyre. És milyen esztétikus nézni a nagy tömkeleget, amint lovaglóruha nélkül, a nők csak úgy férfiasan ülve meg a lovat, bukdácsolnak, lefordulnak a lóról. No és Kunfi május elsején minden pesti elemistának nemzeti ajándékul egy sóskiflit adat! Hát nem proletár aranyvilág ez?

Június 21.: Kalocsán a zsidók is jelentkeznek tömegesen [a fehérek közé, vesztüket érezve – Ifj. T. L], de, régi szokásuk szerint, jobbára az irodákba, segédszolgálatra s a vöröskereszthez. Több sem kell a népnek. Azt kiáltják, legyenek egyformák velünk! Ki a frontra! 40 zsidót valóban kivezényeltek ma. Elfogták Gaudényi korcsmáros, forradalmi vádbiztost: egy híd alatt a vízben lappangott, miután a házakban nem akarták elbujtatni. Kocsmájában a vörös vezetőség pezsgőraktárát fedezték föl. Hja, a „buta tömeg” csak tartsa meg a szesztilalmat, a vezér urak pezsgőzhetnek mások helyett is!

Június 24-25.: Megjött mindkét Szamuelly: konviktusunkban készítettek nekik lakást. Ez első napon rémes benyomást kellett tenni, azért a legkisebb vádra kötél általi halál volt a büntetés. Az első csoport a legrövidebb, legridegebb tárgyalás után meg sem tudta az eredményt: kilencet a főutcára, éppen a mi ablakaink előtt álló celtisz-díszfák alá vezettek.Ott tudták meg sorsukat, mikor az első székre állították és puskatisztító zsinórral a fa ágára kötötték. Késő este még ötöt akasztottak melléjük. – A mai nap [25-e – Ifj. T. L.]folyamán még kettőt akasztottak, tehát összesen tizenhatot, ötöt pedig a törvényszéki épületben főbe lőttek. Csávossy [Elemér jezsuita – Ifj. T. L.] felügyelő a törvényszékhez akart menni engedélyért, hogy az elítélteket előkészíthesse a halálra. Szóba sem álltak vele. Többen a közeli ablakból adtuk meg az általános föloldozást. Az áldozatok között vagy öt intelligens ember volt, a többi iparos, földmíves, munkás. Musza cipésznek az volt a „bűne”, hogy tréfából azt mondta: „Nincs szappanom, de majd főzök én a vörösökből”: egy szipirtyó beárulta, fölakasztották. A vörösök elmondják, hogy vasárnap Solttal végeztek, az teljesen le van rombolva. Utána Harta jött sorra. Dunapatajnál fölszólították a fehéreket, ne harcoljanak kaszával, kapával gépfegyverek, páncélautók ellen. De a fehérek nem hallgattak az üzenetre s akkor kaszálták őket, mint a füvet. Lehetett vagy hatszáz halott. A városban ötven kivégzés volt. A borzalmakról egy vörös tiszt azt mondta: »Azt én nem tudom elmondani, mondja el más!« A vörösök Kecelen kézi bombát dobtak egyes házakba, így a plébániára is: a bomba széttépte Vajai [László – Ifj. T. L.] káplánt.

Az idézettek aligha szorulnak kommentárra, egyértelműen tükrözik, kik, miként kínozták halálra a jegyzőket, papokat, tanítókat, parasztokat, hogy olyan világ köszöntött be, amelyben „a munkásnak sincs szava, csak a tejben-vajban fürdő vezetőknek”, amiért a kommunizmus nem proletáruralom, zsidógyerekek zsarnokuralma volt.
A helyzet ma is változatlan!Kommunizmus: történelmi eszköz volt a keresztény és nemzeti társadalmak felszámolásában


2013. február 25. 09:02
Hunhír.info
voroscsillag.jpgBemesélik nekünk és mi sokan bambán, zombi módra el is hisszük, hogy a kommunizmus bár - 100 millió halottal -, de mégis csupán egy félresikerült történelmi ábránd volt. Pedig a kommunizmus nem csak egy igazságos társadalom ábrándja, hanem egy történelmi eszköz is volt a keresztény és nemzeti társadalmak felszámolásában.
És mivel a zsidóság az ún. keresztény nemzeti társadalmakban nem érezte sem nemzetileg sem vallásilag otthon magát ezért lehetett mindenhol a kommunista mozgalmak kovásza. Nem csak a zsidók csinálták a kommunizmust – sőt a zsidóság egy jelentős része is sokat szenvedett tőle pl. államosítás -, de a kommunizmus a zsidóság nélkül nem jött volna létre. A kommunista eszméket követő zsidóság a társadalom legalsóbb ’nemzet alatti’ rétegében talált szövetségest, a kommunizmus eszméje nekik ígért felemelkedést. Ezt a réteget lehetett ráuszítani nemzeteket és keresztény egyházakat fenntartó középosztályokra.

Vajon az 1. Európai Unió (Szovjetunió és a megszállása alatt lévő országok) összeomlásával megszűnt-e nemzet- és keresztényellenes nemzetközi trend? Nem ez jellemzi a mai liberalizmust is? Azt a liberalizmust, amely szellemi alapja a 2. Európai Uniónak. És már nem meglepődünk meg a felismerésen: ennek a liberális európai berendezkedésnek is kovásza a zsidó szellem.

Levonhatjuk a következtetést: az újkori történelmet nem lehet megérteni a zsidóság szerep vállalása nélkül. És vajon képesek vagyunk-e megérteni a zsidóságot? Meg tudjuk-e érteni, hogy a politikai cselekvés kulturális háttér által, a kulturális cselekvés pedig vallási háttér által befolyásolt.

A zsidó ószövetség gyűlölködő istene többek között a következőt mondja:
4 Móz. 33,52
Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el!
2 Móz. 34,13
Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket.

Feladatunk 2013-ban is a kommunizmus áldozatainak emléknapján felmutatni, hogy bűn ilyen gonoszságokat Istennek tulajdonítani.

Feladatunk a kommunizmus bűneinek felmutatása abból a célból, hogy a zsidóság vállaljon érte felelősséget. Hogy megértsék ők is meg mi is. Isten nevében nem lehet gonoszságokat lekövetni. Isten nem gyűlölködik és büntet, Isten szeret és ezt a szeretetet kinyilatkoztatta Jézus Krisztusban is.

Dr. Bégány Attila
A kommunizmus, egyenlő a jelenkor cionizmusával!
Mindkettő mögött, gyilkos zsidók álltak és állnak!

Amiért nem kértek bocsánatot: hatvanezer koszos zsidó hazánk megszállását kérte 1919-ben


2013. február 25. 10:12
Ifj. Tompó László - Hunhír.info
feldmajer250.jpg
Amikor a kommunizmus bűneinek emléknapján azt kérjük, kérjenek értük bocsánatot a hazai zsidóság vezetői, egy 1919-es hírnyomtatványra hívjuk fel a figyelmet, amely szerint 133 napos pünkösdi királyságuk után Párizsba egy, hatvanezer ezer zsidó aláírásával ellátott kérvény érkezett, melyben a zsidóság Magyarország teljes megszállását kéri. Hiába hirdetik, minek általánosítunk, hiszen közülük sem volt mindenki akkor gazember, a jórészt vezetőik által elkövetett bűneikért az elhatárolódás, a bocsánatkérés azonban valahogy mindig elmarad részükről.
Az iménti hírnyomtatványon megnevezett Sir Edward George Clark (1841-1931) brit diplomata, történész a Szövetséges Hatalmak Legfelsőbb Tanácsa Budapestre kiküldött megbízottjaként 1919 őszén rendszeresen tárgyalt Horthyval céljairól, tájékozódott hazánk belső helyzetéről, így nem kerülte el figyelmét e Párizsba érkezett kérvény sem.

A mi figyelmünket pedig nem kerülheti el Tormay Cécile Bujdosó könyvének alábbi perdöntő részlete, amelyben beszámol arról, hogy amikor 1918-ban a többedmaga által létrehozott Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége felhívását elvitte Vészi (Weiszfeld) József lapszerkesztőhöz közlésre, mit mondott az a zsidóság szerepéről hazánk tönkretételében:

„– Mi nem támadni, de védekezni akarunk – mondottam Vészi Józsefnek, a Pester Lloyd főszerkesztőjének. És ő igazságérzetében azt felelte: – Közölni fogom a felhívásukat, és természetesnek találom, hogy keresztény és nemzeti alapon szervezkednek, mertMagyarországot nem a zsidók, de zsidók tették tönkre! Ötszáz zsidó. Én mondom ezt, aki magam is zsidó vagyok.

Feljegyeztem ezeket a szavakat, nem azért, hogy tanút hívjak bennük magam mellé, hanem azért, hogy tanúságot tegyenek! Bizonyára vannak a zsidók között többen is, akik így gondolkoznak. De milyen súlyos hibát követnek el saját fajukkal szemben, hogy nem bélyegzik meg maguk között a bűnösöket, és olyan időkben, amikor nekik van szavuk, nem tiltakoznak az ország érdekében.”

Igen, hiába hirdetik, minek általánosítunk, hiszen közülük sem volt mindenki akkor gazember, ha a jórészt vezetőik által elkövetett bűneikért az elhatárolódás, a bocsánatkérés azonban valahogy mindig elmarad részükről.


A PATKÁNYOK!

Orbán nácizott a kommuniuzmus áldozatainak emléknapján


2013. február 25. 19:57
Hunhír.info
Anyám kommunista zsidó, apám kommunista cigány. Én KISZ titkár voltam. Egy zsidó pénzén tanultam Angliában. Gyűlölnöm kellene ezeket?

orban-viktor250.jpgOrbán Viktor ezt hétfőn, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján a rákoskeresztúri új köztemetőben kijelentette: hogy a XX. század volt az emberiség történetének talán legvéresebb évszázada, amelynek két szörnyű ideológiájához, a nácizmushoz és a kommunizmushoz milliók megkínzása, megnyomorítása és elpusztítása kötődik.
Jó, de akkor ne csak nácizzál, kommunistázzál is a holoszeánszokon, Orbán!
Olyan megemlékezésről só sem lehet, ahol nem jön elő a zsidók sérelme. Még a kommunizmus áldozatainak az emléknapján sem, pedig a magyarországi több éves terrordiktatúra vezetésében és a terror fenntartásában felülreprezentáltak voltak a zsidó. Erre Orbán megint összemossa a két időszakot.

Majd a holokauszt szeánszokon is kommunistázzál, Orbán! És említsd egy napon a a nácik tetteivel. Az összes zsidó páholy, hitközség egyéb azt fogja rikácsolni, hogy a nyilasfasizta holokauszttagadó. Milyen harcos magyar miniszterelnök az, aki így megcsúfolja a magyar áldozatok emlékét, és hasra vágódik a kirekesztők előtt? Semmilyen...egy aljas, szar ember.....
Lenyúlták az elvtársak a magyar nép vagyonát2013, február 28 - 09:06
A Jobbik azt kezdeményezte, hogy a DEMISZ és az MSZP vállaljon felelősséget az egykori MSZMP és KISZ vagyonának sorsáért.
Milliárdok, ingatlanok
Az MSZMP akkori értékben 8,3 milliárd forintos vagyon fölött rendelkezett, amit 1989-ben az MSZP jogfolytonosság címen szerzett meg. A KISZ 3 milliárdos vagyonának átvételére azonban a DEMISZ-nek még jogcíme sem volt. Feloszlásakor ugyanis a KISZ nem rendelkezett vagyonáról, tehát annak az államra kellett volna szállnia.
A több mint 800 ingatlan azóta elenyészett, nemrégiben a Köztársaság téri ingatlanukat is értékesítették a szocialisták. Az MSZP korábban úgy nyilatkozott a kérdésben, hogy az állampárti vagyont a rendszerváltás időszakában szétosztották, többek között az akkori ellenzéki pártok is így jutottak székházhoz.

Lenyúlták az elvtársak a vagyont
A kommunizmus elítélése is belekerülne az új alkotmányba. Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője szerint az, hogy egyúttal felül is kell vizsgálni a rendszerváltás után bekövetkezett vagyonelosztást, teljesen logikus következmény. Bár a kommunizmus bűneinek sok részlete feltárásra került, a következmények érvényesítésére nem került sor, sem igazságügyi szempontból, sem vagyoni kérdésekben. Ezek vizsgálata során derült fény arra, hogy az állampárti vagyon akkori szétosztása nem felelt meg sem az akkori jogszabályoknak, sem pedig a társadalom elvárásának. A jobbikos képviselő emlékeztetett arra is, hogy 1989. végén volt egy népszavazás, melynek egyik pontja világosan kimondta, hogy az MSZMP a vagyonával el kell számoljon, illetve az automatikusan az államra kellett volna szálljon. Ez sem az MSZMP sem pedig a KISZ esetében nem történt meg, a vagyont tehát lenyúlták az elvtársak – fogalmazott Gaudi-Nagy Tamás.
Jogtalan jogutód
Ugyanakkor felmerül az a védekezés, hogy az új pártok mind részesültek a vagyonból .  Ez azonban nem változtat semmin. A politikus szégyenletesnek nevezte, hogy az MSZP jogutódnak kiáltotta ki magát. Noha kétségtelen a szellemi jogutódlás, a szó szoros értelmében azonban nem szűnt meg az MSZMP,  a mai napig is Magyar  Kommunista Munkáspárt néven működik. 1989-ben néhányan létrehozták az MSZP-t, ezzel gyakorlatilag az akkor hatályos párttövényt és egyesülési törvényt sértették, ugyanakkor a népszavazás hatálya alól próbáltak menekülni. 1989 július 1-jétől a földtörvény változása miatt  a kezelői jog tulajdonosa nem rendelkezhetett az ingatlan átruházásáról. Ebben a zavaros időszakban tehát a vagyontárgyakat magukhoz vonták.
A politikus szerint az lett volna korrekt, ha a teljes vagyont állami tulajdonba veszik, majd a létrejött pártok között szét kellett volna osztani. Az MSZP azonban magához vonta az államot illető vagyont.
A szocik felelőssége hatalmas
A Jobbik javaslata szerint ennek a következményeit érvényesíteni kell. A vonatkozó alaptörvény-cikkben nem szabad elmenni emellett. A törvénycikk ugyanis felsorolja az összes olyan bűnt, amelyet elkövetett az MSZMP, az MSZP mint felelős megemlítésre kerül az átmeneti rendelkezésekről szóló törvényben – ezt azonban az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte.
Érthetetlen tehát, hogy miért marad ki az MSZP, miért próbálják „elkenni”  azt a tényt, hogy a pártnak ebben az átmeneti időszakban hatalmas felelőssége van abban, hogy a népszavazás szerinti MSZMP-vagyonelszámoltatási akarat nem teljesült.

Gaudi-Nagy Tamás az MTV Ma reggel c. műsorában (2013.02.28.)alfahir.hu
Kapcsolódó cikkek: 
Celebek Zsidók avagy csak hobbiból MSZP-BESÚGÓK-SPICLIK CSODA CSAPATAKis csenevészek, és már jelentgettek!!!!
Fő a jó megélhetés,,, anyámat is...

Ábel Anita

Az országszerte kedvelt gyerekszínész-műsorvezető a dokumentumok szerint Avar Tamaranéven készített jelentéseket kollégairól, ismerőseiről. A Történeti Hivatalban fellelhető akták arról tanúskodnak, hogy Ábel Anita először 1991-ben jelentett kollégairól, a Szomszédok című teleregény színészeiről. Aki belelapoz a jelentésekbe, láthatja, hogy a fiatal színésznő nyitott füllel mászkált a stúdióban, és közel sem volt az a butácska kamaszlány, akinek pedig a sorozat alapján tűnhetett a nézőknek. Avar Tamara jelentéseiben meglepő pontossággal számolt be arról, hogy "Zenthe Feri bácsi politikai vicceket mesél a forgatási szünetekben", hogy Frajt Edit "Bécsből hozza a harisnyáit", és hogy Trokán Péter "dagadt, gátlástalan szemétládának" nevezte Pozsgay Imrét.

Avar Tamara tevékenysége a sorozat befejezése után sem szűnt meg: utolsó jelentése 2002. szeptemberben kelt, és az Ábel által vezetett reggeli beszélgetőműsor vendégei által elejtett "kommunistaellenes célozgatásokról" tesz említést.

Ábel Anita megkeresésünkre készségesen elismerte tevékenységét, mint mondta, semmi rendkívülit nem lát jelentéseiben. "Minden pontosan így történt. Imádtam jelenteni!" - mesélte nevetve történetét. "A suliban is mindent megmondtam a tanítóimnak, ez keltette fel a titkosszolgálat figyelmét. Már a Szomszédokban játszottam, amikor megkeresett egy bácsi. Cukrászdába hívott, és nagyon kedves volt. Nem is kellett semmit ígérnie vagy fenegetőznie, én egyből igent mondtam! Havonta küldtem levelet neki, és néha találkoztunk is. Aztán sajnos néhány éve nem jött több válasz és telefonhívás, a leveleim visszajöttek a címről. Írják csak meg nyugodtan, hogy szívesen jelentek, szerintem ez tök jó játék!" - mondta búcsúzóul Ábel Anita.


Batiz András

A Történeti Levéltár adatai szerint Marsi Anikóval együtt szervezték be 1996. környékén. A kettejük között kibontakozott nagy szerelemnek tudható be, hogy Marsi Anikó az ő, Batiz András pedig Marsi valódi nevét kapta fedőnévként (lásd még: Marsi Anikó). A Vitray Tamás fedőnevű titokzatos tartótiszttel irányítása alatt részt vett a Cseloviki-X nevű akcióban, ám mivel ezt a területen végül Batiz ügynök vette át, Marsi ügynöknek a közszolgálati kapcsolatok kiépítésén kellett dolgoznia.

A közszolgálatiság jegyében Marsi ügynök terjedelmes jelentéseket írt a közszolgálatiságot a nézettség növelése érdekében megcsúfoló Fókusz szerkesztőségéről, nem egyszer önmagára is halálbüntetést követelve. A kettős életet felvállaló Marsi ügynök sikert sikerre halmozott a közszolgálatiság jegyében, miközben a Fókusz nézettsége is nőtt. Amikor a Gyurcsány-kormány 2004 augusztusában felkérte szóvivőjének, a levéltári akták szerint kénytelen volt leszerelni, de egy, a Matulának névtelenül nyilatkozó nemzetbiztonsági forrás kifejtette, csodálkozna, ha jelenleg nem Gál J. Zoltán fedőnéven irkálna jelentéseket a kormányfőről Szegvári Katalinnak.

Batiz Andrást a sikerek ellenére a peches ügynökök közé sorolhatjuk: leszereléskor kapott tiszteletdíját felemésztette az a bangkoki plasztikai műtét, amivel fejét kellett eltávolítani a Fókuszról, mivel az évek során az arca szinte teljesen hozzánőtt a műsorhoz.


Bochkor Gábor

A népszerű rádiós és tévés műsorvezető akkor került a titkosszolgálat látókörébe, amikor bonni tudósító édesapját követte az NSZK-ba. Berlinben tanult, amikor dossziét nyitottak róla, majd amikor hazatért és a Magyar Televízió könnyűzenei műsorában kezdett dolgozni, már Birkás néven kéthavonta jelentett munkatársairól.

Birkás ügynök aktivitása akkor erősödött föl igazán, amikor a Danubius Cappuccinót, majd a Sláger Rádió Bumeráng című reggeli műsorát vezette. A kilencvenes években nem volt ritka, hogy hetente küldött jelentéseket tartótisztjének. Mint Birkás dossziéjából kiderül, Bochkor magánéletét is ügynöki tevékenysége szolgálatába állította: a Csisztu Zsuzsával, Dobó Katával, Tornóczky Anitával és Osváth Andreával történt szakításai után rövid idővel már mentek is a jelentések a volt barátnők viselt dolgairól, politikai nézeteiről, baráti kapcsolatairól. Bochkor legutóbbi kapcsolatát, Molnár Anikót sem kímélte, friss jelentésébenreakciósrossz szellemű és nyugatbarát jelzőkkel illeti a Nagy O"t, aki "porszívóként szívta magába a rendszer gyűlöletét".

Bochkor Gábor nem kívánt nyilatkozni a Matula Magazinnak, de közvetlenül lapzártánk előtt végül az alábbi levelet juttatta el a szerkesztőségnek:

"Először is: nem voltam ügynök! Tény, hogy többször is megpróbálkoztak a beszervezésemmel, de többször is visszautasítottam a megkeresést. Aztán amikor azzal zsaroltak, hogy a Petőfi Rádióhoz teszik át a Danubius Cappuccinót, kénytelen voltam igent mondani. Falból írott jelentéseim azonban soha, senkinek nem ártottak. Sokat dolgoztam a karrierem érdekében, és senki nem tudja, hogy mi mindent kellett ezért nekem feláldoznom. Történetem csak rám tartozik."


Bombera Kriszta

Tagadja érintettségét, és perrel fenyegetőzik a Matula ügynöklistája miatt Bombera Krisztina, aki a levéltári iratok alapján még most is ügynökként tevékenykedik nem is egy, de két - a III/III-as és a III/II-es - csoportfőnökség alatt.

A beszervezési akta tanúsága szerint Bomberát 1990-ben szervezte be az állambiztonsági hivatal, miután tudomására jutott, hogy az akkor még hamvas diáklány egyszerre háromféle hittanórára jár. Talán ezt használták ki ellene, és szervezték be a III-as, majd, mielőtt az Egyesült Államokba költözött volna bébiszitternek, a II-es csoportfőnökségbe. A "keresztségben" a Kéthly Anna fedőnevet kapó ügynök feladata az volt, hogy egy rosszul felkészült újságírót játszva dezinformálja a magyar társadalmat az Egyesült Államok társadalmi és belpolitikai helyzetéről. Mivel aktáinak nagy része még ma sem nyilvános, csak sejthető, hogy a 2001. szeptember 11-ei New York-i merénylet idején sem véletlenül tartózkodott az óceánon túl ("Kéthly ügynöknek haladéktalanul Újfaluba [New York fedőneve - a szerk.] kell mennie. [SZÖVEG INNENTO"L TÖRÖLVE]").

A Matula megkeresésére Bombera Krisztina azt sem akarta bevallani, hogy felvette a telefont. Hiába lobogtattuk a 6-os kartont, meg még vagy harmincoldalnyi általa írt jelentést a kagylóba, hogy hallja a terhelő papírok suhogását, kijelentette, hogy mivel éppen nem telefonál, arról sem lehet fogalma, hogy ki és milyen ügyben keresi. Miután azonban eltorzított hangon ismét felhívtuk, és lebuktattuk azzal, hogy Kéthly Annát kértük a telefonhoz, az újságírónak álcázott ügynök perrel fenyegette meg a Matula Magazint. Ettől a szándékától az után sem állt el, hogy másfél óráig érveltünk amellett, hogy elég volt az elnyomásból, az átbaszásból, és végre egy szabad, átvilágított társadalomban szeretnénk élni, ahol az emberek tudják egymásról, ki kit és hogyan vágott át a palánkon.


Görög Zita

A híres nagybátonyi modell külföldi tartózkodása idején jelentett először a III/II-es csoportfőnökségnek. A dokumentumok tanúsága szerint a modell Gobbi Hilda fedőnéven küldött jelentéseket a hozzá hasonlóan külföldi pályára készülő modellekről, ám hazarendelése után átkerült a III/II-es csoportfőnökséghez (kémelhárítás), ahol egyrészt a hazánkban forgató amerikai filmes stábok, másrészt valamivel később milliárdos olajsejkek megfigyelése lett a feladata. A Gobbi Hilda fedőnevű ügynöknek hálátlan szerepet szánt a pártállami titkosszolgálat: itt-ott elejtett antiszemita megjegyzésekkel kellett eloszlatnia az ellenség gyanúját, és harmadvonalbeli amerikai produkcióban vállalt szerepeket feladata hatékonyabb ellátása érdekében.

"Két választásom volt" - mondta a Matula Magazinnak hosszú hallgatás után a hallhatóan feldúlt Görög Zita. "Vagy maradok itthon, és hozzámegyek valami suttyóhoz, vagy kimegyek külföldre és megcsinálom a szerencsémet. Ez jól tudták a titkosszolgálatisok is, és a legjobb pillanatban kerestek meg az ajánlatukkal: havi egy jelentés, cserébe dolgozhatok külföldön. Könnyű felettem pálcát törni, de képzeljék magukat egy kapcsolatok nélküli, keresztény, nagybátonyi lány helyébe. Volt más lehetőségem, de őszintén?" Görög Zita hangja itt elcsuklott.

Miután riporterünk halkan az A csitári hegyek alatt című nóta első traktusait a telefonba dúdolta, Zita megnyugodott, és felbátorodva így folytatta: "Igazából nem hiszem, hogy használható információkat szolgáltattam. Az olajsejkekkel ugye egy- vagy néhány éjszakás kalandokba bocsátkoztam, szóval méretekről, meg tarifáról tudtam beszámolni. Az amerikaiak meg folyton az elnöküket baszogatták, amit leírtam persze, de hogy ezzel semmire se ment a BM, abban biztos vagyok."

Kovács Kokó István

Az olimpiai bajnok ökölvívó Portugál Péter néven leadott jelentései közül az elsőt 1996-ból tartja nyilván a Történeti Hivatal. A magyar olimpiai csapat "téglájaként" Portugál Péter szorgalmasan jelentett csapattársairól, és odáig ment az alaposságban, hogy még az ételt kritizáló sportolók monológjait is könyörtelenül lejegyezte. Később, már profi ökölvívó, majd tévés műsorvezető korában kémelhárítóként a külföldi kapcsolatokkal rendelkező csapattársakat, kollegákat figyelte meg, de rövid idővel sporpályafutása befejezése után alkalmatlanságra hivatkozva leszerelték az aktív ügynökállományból. "Ez a szerencsétlen egy épkézláb mondatot nem képes leírni" - szerepel az aktán a tartótiszt kurta indoklása.

"Kémelhárító voltam, vagyis hivatásos katona" - próbálta a Matula Magazint becsapni Kokó, ám egy klasszikus, nyitott tenyerű pofon hamar jobb belátásra bírta. "Mindent megígértek nekem. Azt mondtam, csak akkor vállalom, ha elintézik, hogy világbajnok lehessek" - vallott Kovács István. "És ezek tényleg elintézték. A semmiből gründoltak egy "WBO" nevű profi boksz világszervezetet, amelynek a versenyein harmincéves mexikói taxisofőrök és havannai zsebtolvajok között kellett megszerezni a világbajnoki címet. Nem volt nehéz dolgom, de világbajnok lehettem, és az övemet nem adom vissza soha, sohasem" - emelte fel a fejét az ökölvívó, és mélyen munkatársunk szemébe nézett. "Rosszat csak arról jelentettem, aki megérdemelte" - fejezte be vallomását Portugál Kokó Péter.

Majoros Péter

Az utolsó nagy beszervezési hullám "áldozata" volt az ózdi származású Majoros "Majka" Péter, aki Vikidál Vilmos néven dolgozott a III/III-as csoportfőnökségnek. VV Majkát Csiszár Jenő szervezte be, vélhetően neki köszönhető a két személyiség közötti nagyfokú hasonlóság. A levéltári dokumentumok szerint az állambiztonságnak 2003-ban ismét nagy szüksége volt egy olyan valakire, aki képes volt a tinidzséreket megtévesztő gyors, szlenggel feldobott beszédmódra, és aki nem volt annyira elcsépelt, mint Csiszár Jenő. (Csiszár egyébként Nagy Feró fedőnéven ügynökösködött, és lett később tartótisztje a kiválasztottnak.)

VV ügynök területe a magyar szórakoztató és zeneipar lett, feladata pedig minél több hanglemezvásárló beszervezése volt. Ebben az időszakban, aki magyar könnyűzenei produkciót vásárolt, alá kellett írnia egy papírt, miszerint a jövőben is hasonló gyakorisággal vásárol magyar terméket, különben rács. A Mahasz-akció végül kudarcba fulladt, és VV ügynök kénytelen volt leszerelni.

"Figyejjé´ engem az alkatomnál fogva tartottak jó állambiztonsági munkaerőnek. Kicsit dagadt vagyok, ezért az izmaim nem buktathatnak le. A kőbuta imidzsem egyrészt belülről jön, másrészt a Csiszár találta ki. A melót pedig élveztem. Ha egy átgondolt gazdaságpolitika megmentette volna az ózdi kohászatot annak idején, ahelyett, hogy eltűntettek benne pár száz milliárd forintot, aztán hagyták összeomlani az egészet, nos, hidd el, ma vígan tologatnám a kocsikat az iparvágányon" - nyilatkozta Majoros a Matula Magazinnak, és többet nem is firtattuk a kérdést, mert ebben a vallomásban benne van az egész rendszerváltás utáni Magyarország minden nyomorúsága.


Marsi Anikó

Batiz András fedőnéven írt jelentéseket a III/III-as csoportfőnökség számára Marsi Anikó, az RTL Klub Fókusz című bulvármagazinjának műsorvezető-szerkesztője. A levéltári dokumentumok alapján megállapítható, Batiz ügynök feladata elsősorban a beszervezés volt.

Marsit 1996-ban szervezte be a Vitray Tamás fedőnevű tartótiszt, aki alapos és az akkori viszonyok közepette kivételes kiképzést adott a fiatal szőkeségnek. Marsi diákszerelme után a Batiz András fedőnevet kapta. Az ügynök feladata az volt, hogy létrehozza az állambiztonsági hivatal különleges alakulatát, a Cseloviki-X-et. A különleges képességű ügynökcsapat toborzására jó terepül szolgált az éppen akkor induló RTL Klub Fókusz című magazinja. Batiz ügynök hathatós közbenjárása következtében a Cseloviki-X olyan különleges képességű tagokkal bővült, mint a döghúson hónapokig kihúzó, speciális állóképességgel rendelkező szabolcsi cigánycsalád; a saját magát akármikor felrobbantani, majd regenerálni képes fiú, akinek különleges képessége egy szerencsétlen petárdabaleset miatt alakult ki; vagy az a 250 kilogramm súlyú Vas megyei manikűrös, aki képes lenyelni három taposóaknát, miközben úgy tesz, mintha csak imádkozna.

A Matula Magazin megpróbálta elérni Marsi Anikót, de a telefont Batiz András vette fel, aki ugyan segítőkészen átadta a kagylót Marsi Anikónak, ám - kicsit sem ciki módon - Marsi Anikó is Batiz Andrásként mutatkozott be, szóval hagytuk a picsába az egészet. Amire a Matula Magazin igazán kíváncsi volt, nevezetesen, hogy Marsi a népszerűségtől vagy egy plasztikai beavatkozástól lett bögyösebb pár évvel ezelőtt, nem derült ki az aktákból.


Palik László

A semmihez sem értő, rózsás arcú fiatalember ajtaján először 1991-ben dörömböltek a III/III-as csoportfőnökség emberei Ekkor Palik Héder Barnával vezette a Torpedó című népszerű tévéműsort, és játékosként kódolt üzeneteket közvetített a vidéki csoportfőnökségeknek. Később Palik az üzleti szférában lett igazán aktív, itt társadalmi megbízottként a pártállami ügynökhálózat kiépítésében játszott komoly szerepet, és Pelikán fedőnéven hadnagyi rangot szerzett. Jelentéseiben kíméletlenül besározta üzleti ellenfeleit, és a dokumentumok tanúsága szerint a Hungaroring élére is egy általa létesített parlagfű-ültetvény juttatta (a parlagfű-ültetés Palik kedvenc módszerei közé tartozott).

Palik László nem kívánt nyilatkozni a témában, még a telefonszámát is megváltoztatta. Így kénytelenek vagyunk név nélkül nyilatkozó tartótisztjének értesüléseit megosztani az olvasókkal: ez alapján Palikot annak idején megzsarolták, hogy nyilvánosságra hozzák a Héder Barnával folytatott homoszexuális viszonyát, ami könnyen mindkettejük médiakarrierjének végét jelentette volna. Pelikán ügynök azonban jócskán túlteljesítette a tervet, és állítólag ez okozta a 2001-es, idő előtti leszerelését is: elegendő kapacitás hiányában az állambiztonsági szervek egyszerűen nem tudták feldolgozni rendkívüli gyakoriságú jelentéseit, melyek gyakran saját családjára is kiterjedtek.


Palotás Petra

Az RTL Klub Ötletház című reformkommunista barkácsmagazin műsorvezetőjeként Palotás Petra már nem végez ügynöki tevékenységet a III/III-as csoportfőnökségnek, de korábban, a magyar média világában megtett kalandos útja alatt, a szerv egyik legaktívabb, és leghasznosabb ügynöke volt. Jelentéseit Danielle Steel fedőnéven írta alá.

A levéltárban fellelhető anyagok tanúsága szerint Steel ügynök feladata az volt, hogy vetélkedős műsorok vezetőjeként szúrja ki telefonszámaik alapján azokat a magyar tévénézőket, akik nyugati kereskedelmi csatornákat néztek, és nyomorúságos tárgynyeremények fejében telefonáltak be. Előfordult, hogy az általa összeállított kérdések buktatták le a reakciós fogyasztókat. Ilyen volt például hírhedt beugratós kérdése, a Mi történt Magyarországon 1956-ban? A válaszlehetőségek önmagukért beszélnek: 1. Ellenforradalom; 2. Forradalom; 3. Balatonszueznél brit csapatok szálltak partra. A lebukott ellenzéki tévénézőknél általában egy félóra múlva csöngettek az állambiztonságiak. Mondanunk sem kell, nem a tárgynyereményeket szállították ki.

A Matula Magazin megkeresésére Palotás Petra nem kívánt válaszolni, ezért újságírónk kreatív burkoló szakembernek álcázva szegezte neki a kérdést a meglepett ügynök fürdőszobájában. Palotás - magára kapva egy eléggé gyanús belügyminisztériumi sorszámmal hímzett férfialsót és atlétatrikót - zokogva vallotta be, hogy 1992-ben tüzes frizbivel kényszerítették a 6-os karton aláírására, és amikor nem engedett, kanos hímzsiráfok közé zárták a Fővárosi Állatkert egyik bekamerázott téli karámjába. A tévézés mellett romantikus ponyvákat irogató Palotás következő könyvében, a Smaragdpoloskábanírja meg történetét.


Schobert Norbi

Társadalmi megbízottként (tmb) a nyolcvanas évek legvégén, azokat a módos vállalkozókat kellett megfigyelnie Schobert Norbinak, akik a vegyes gazdasági modellt kihasználva az élelmiszeriparban nyerészkedtek. Megkeresésünkre Norbi keserűséggel a hangjában a következőket mondta el:

"Kövér voltam, a társadalom szemete. Úgy néztem ki, mint egy kulák, és ezt ők is tudták. Amikor verés hatására bevallottam, hogy egy fél ökröt is bevágok ebédre, még jobban megvertek. Azt mondták, hány dolgos paraszt lakna jól egy fél ökörtől? Mondtam, hogy csak 11 éves vagyok, de mintha állambiztonságiaknak beszéltem volna. Azt mondták, elintézik, hogy sovány legyek, ha aláírok. Nem tudtam, mást tenni" - vallott életének legszörnyűbb pillanatairól Norbi, és hozzátette: "Persze csak valami diétát vágtak ki nekem a Reformkonyha című lapból. Ez volt a nagy segítség. Fedőnevem meg a röhejes Pa-Dö-Dö lett."

Pa-Dö-Dö tmb-vel valóban rosszul bánhatott a III/III-as csoportfőnökség, mert jelentései nem az elhivatottságról árulkodnak: "Szaglásra a [SZEMÉLYNÉV] gmk-jában előállított marha párizsi pulykaaprólékból és az ízaroma végett minimális marhabőrből készült, vagyis találkozik az MNK (Magyar Népköztársaság - a szerk.) húsiparára jellemző átlagminőséggel" - olvasható egyik, ártatlannak tűnő jelentésében. Az évek során karcsúra fogyott Pa-Dö-Dö tmb végül 1993-ban szerelt le, amikor beindult fogyókúraüzlete, és önállóan kapitalista keretek között kezdte el kínozni a kulákokat.


Tornóczky Anita

A III/III-as csoportfőnökség 21. századi történetének legragyogóbb karrierje kétségtelenül Tornóczky Anitáé. A volt miniszterelnök, Medgyessy Péter nevelt lánya jó ajánlólevéllel rendelkezett, amikor magától jelentkezett az állományba. A Külkereskedelmi Főiskolán több évfolyamtársa is neki köszönhetően lett eltanácsolva az intézményből. Tornóczky később a budapesti újgazdag fiatalok kedvelt sportjában, a snowboardban ért el eredményeket, és a belterjes, nyugatmajmoló magyar snowboardos bulibélák közé beépülve értékes információkkal gazdagította a csoportfőnökséget, akik elsősorban Tornóczky információinak köszönhetően csaptak le a snowboardos közösség hangadóira. Ezután a Tahi-Tóth Antónia fedőnevű ügynököt az MTV-hez irányították, ahol T-Akták címmel indított műsort (mint ismeretes, a Tornóczky által megfigyelt személyek aktái is a "T" jelzést kapták a III/III-as csoportfőnökség irattárában). Műsorában Tornóczky rendszerint parancsra készített dokumentumfilmnek álcázott provokatív felvételeket. A Matula Magazin utánajárt: a T-Aktákban szereplő személyek nyolcvan százaléka már nincsen szabadlábon.

Tornóczky Anita rövid levélben ismerte el ügynöki tevékenységét. Mint írta, "neveltetésemnél fogva természetes számomra, hogy a titkosszolgálatok alkalmazottja vagyok. Engem hazafinak neveltek, és úgy szolgálom Magyarország érdekeit, ahogy képességeimtől kitelik. Van olyan ember, akinek utólag érzek némi lelkiismeret furdalást a megfigyelése okán, de a köcsög, nyálas snowboardosokról most is ugyanúgy jelentenék, mint akkor."
Átok, örök átok szálljon reátok!


"A kínhalál mindezeknek (kommunisták, poszt-kommunisták, liberálisok és cionisták) kegyelem, akik ilyen sorsra juttatták a magyar népet! Büntesse a magyarok Istene mindegyiket, a magyarság elleni bűneiért, tetteiért. Örök szenvedésre ítéltessen mindegyik, nép, haza és nemzetáruló rabló, kollaboráns   gazember! Átok, örök átok kísérje  mindörökké, minden hozzátartozóját, teljes vagyonvesztés terhe mellett ! "
Haza és nemzetárulók
 (mszmp, mszp, szdsz, mdf, lmp, dk és zsidesz-kdnp) 
A magyar nép nevében vádolom önöket: nép, haza és nemzetárulással!
Nem lesz kegyelem!


Az amerikai érdekek, és akik fejet hajtanak a cionista gyilkos zsidók előtt2013, március 12 - 19:54
Ezt a zsidót már az anyja elcserélte libáért, hát azért juttatta a libásokat a halálba, mert a kellemetlen emlék még mindig kísérti, a fitymáját is egy liba metélte le , hát ilyen a mi döbrögi fajtánk , kicsit cigány kicsit zsidó , de egy szál magyar vér sincs az istenadtában .
Bajnaiék amerikai kapcsolatait taglalja a Fidesz-közeli Magyar Nemzet. Az USA-ban most az alaptörvény módosítása miatt aggodalmaskodnak. Nemrég még Szijjártó fejét is megsimizték a tengerentúlon.
Nagykoalícióban próbálnak megfelelni a Fidesz, az MSZP és Bajnaiék az amerikai érdekeknek. Erről próbálja elterelni a figyelmet egy cikkében a narancsos párthoz közel álló Magyar Nemzet, amely arról cikkez, hogy újra amerikai nyomás nehezedik a kormányra, miután a külügyi szóvivő kifejezte aggodalmát az alaptörvény módosítása miatt. Az Európai Tanács után ugyanis az USA is fanyalogni kezdett kezdett: szerintük a módosítások veszélyeztethetik az intézményi függetlenséget, valamint a fékeket és az ellensúlyokat, amelyek a demokratikus kormányzást fémjelzik.
Jobbik tartózkodott az Alaptörvény negyedik módosításánál, mivel számos pozitív dologgal egyetértenek, sok változást azonban elleneznek. Ez utóbbira példa az Alkotmánybíróság jogköreinek megnyirbálása, ezen kívül a szólásszabadság korlátozásának tekintik a „közösségek méltóságának megsértését”.
A libás, és akik mögötte állnak
A Magyar Nemzet az ügy kapcsán sorra veszi Bajnaiék és az MSZP amerikai kapcsolatait. Mint írják, a jelenleg Londonban tartózkodó Bajnai Gordon közismerten élvezi Washington, George Soros és Charles Gati támogatását. Gati, Hillary Clinton amerikai külügyminiszter bizalmasa januárban a 168 órána adott interjújában azt mondta, Magyarország ellen demokratikus és nem demokratikus eszközöket is bevetne a magyar kormány megdöntésére. Ez azután látott napvilágot, hogy Hillary Clinton elküldte Magyarországot fenyegető levelét. Charles Gati felvázolta azokat a demokratikus és nem demokratikus eszközöket, amelyeket Magyarország ellen bevetne, és ebben megdöbbentő módon az egyik ilyen pont a polgárháború eshetőségének a felvetése – mondt Gyöngyösi Márton, a Jobbik politikusa egy korábbi sajtótájékoztatóján.
Ez Magyarország szempontjából aggodalomra ad okot, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az Egyesült Államok nyílt katonai beavatkozás mellett nagyon gyakran alkalmazta már a titkosszolgálatok felhasználásával a puccsot és a kormányok megdöntésére irányuló tevékenységet. Ezt láthattuk Ukrajnában, Grúziában, ahol az Egyesült Államok - nyílt titok- a CIA segítségével kormányok ellen szervezett puccsot és polgárháborús helyzetet eredményezett”- emelte ki akkor a politikus. Hozzátette: azért lehet fenyegetésnek venni Charles Gati kijelentését, mert köztudott, hogy a Clinton család barátja, Hillary Clinton főtanácsadója és tevékenyen segítette Clinton elnök munkáját is.
A Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszterhez kötődő Center for American Progress (CAP) a kezdetektől támogatja az általa létrehozott Haza és Haladás Alapítványt. A CAP ötletgazdája és egyik támogatója George Soros magyar származású amerikai üzletember. Ismert: Bajnai Gordont szépen lassan kezdték felépíteni, először csak arról szóltak a hírek, hogy hol focizik, majd bejelentette, hogy mozgalmat alapít. Hogy mennyire szavahihető Bajnai, abból is látszik, hogy folyton azt hangoztatta: az általa alapított tömörülés nem fog pártszerű formát ölteni. Ehhez képest, mint tudjuk, már párttá is alakultak Együtt 2014 Választói Szövetség néven.
Összeérnek a szálak
Hétfőn a Fidesz-közeli lap cikkezett arról is, hogy Bajnai Gordon Londonba ment, hogy a George Sorossal kapcsolatban álló School of Slavonic és East European Studieson (SSEES) előadást tartson. Ennek témái az eurózóna válsága, a növekvő populizmus és nacionalizmus, valamint a demokratikus deficit. Az esemény levezető elnökének azt a John Peetet jelölték meg, aki a The Economist egyik szerkesztője lesz. Az angol nyelvű heti hírmagazin előszeretettel ír Magyarországgal kapcsolatban a kormány demokratikus értékeket veszélyeztető politikájáról, a szélsőjobb utcai parádézásairól és az egyre erősődő antiszemitizmusról. Bajnait pedig úgy cimkézi, mint "Orbán rémálma".
Az SSEES az egyik partnere a George Soros által alapított Open Society Institute-nak (OSI), amely ösztöndíjakat biztosít az intézményben folytatott tanulmányokhoz. Az OSI volt az a szervezet, amely huszonötezer dollárral támogatta az Egymillióan a Demokráciáért nevű kormányellenes "civil" egyesületet, amely ezután hamarosan fel is oszlott.
Mesterházy és amerikai barátai
Beszámolnak arról is, hogy Mesterházy Attila héttagú delegáció élén utazott Washingtonba és New Yorkba tárgyalni, az amerikai külügyminisztériumban aztán találkozott a Magyarországgal, illetve a térségünkkel foglalkozó szakterületi vezetőkkel. Emellett eszmecserét folytatott Tomicah Tillemannal, a külügyminiszter tanácsadójával (a néhai Tom Lantos képviselő unokájával) és Charles Gatival, a Johns Hopkins Egyetem professzorával. Mesterházy Attila tavaly májusban is járt már az amerikai fővárosban, akkor arról beszélt, hogy az amerikai partnerek segítő szándékkal fejezik ki aggályaikat a magyarországi fejleményekkel kapcsolatban.
Szijjártó is ellátogatott a tengerentúlra
Mint tudható, Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára is Washingtonba látogatott a nyáron. Akkor a fideszes politikus azt mondta: több magyar és amerikai külpolitikai törekvés is egybeesik, így ezek erősíthetik egymást. A közös pontok között említették, hogy mindkét ország érdeke az erős NATO. Mint Szijjártó elmondta: Magyarország támogatja a nyugat-balkáni régió euroatlanti integrációs törekvéseit, ugyanakkor a térség stabilitása az Egyesült Államoknak is kulcsfontosságú - tudósított a távirati iroda. Az államtitkár akkor amerikai zsidó szervezetek vezetőivel is tárgyalt, akik a magyar kormány antiszemitizmus ellen tett lépései miatt örvendeztek. Szijjártóék pedig sűrűn bólogattak, amikor ezek fontosságát hangsúlyozták a zsidók. Megbeszélték azt is, hogy összeborulva tesznek meg mindent az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében. Szijjártó kint az amerikai külügyminisztérium magyar ügyekkel foglalkozó tisztségviselőivel is találkozott
fotó: mon.hu
alfahir.hu összefoglaló

A Fidesz ismét leszavazta az elszámoltatást

Zsidó a zsidót nem számoltatja el , ha gojtól lopott, vagy gojt ölt, ez náluk természetes , és ti meg kapjátok be, de magyar virtus itt nem lesz.
A Jobbik szomorúan vette tudomásul, hogy az alaptörvény hétfőn megszavazott módosításába nem került bele nevesítve az MSZP mint az MSZMP jogutódja, valamint a kormánypártok nem támogatták a Jobbik javaslatát arról: az MSZP és a DEMISZ felelősséget visel az MSZMP és a KISZ vagyonának 1989-es törvénytelen megszerzéséért.
A parlament a hétfőn elfogadott alkotmánymódosítással az alaptörvénybe ültette át a korábban az átmeneti rendelkezések között szerepelő szabályok nagy részét. Rövidített formában bekerült a szövegbe a kommunizmus elítéléséről szóló nyilatkozat, amely azonban már nem említi az MSZP utódpárti felelősségét.
8+3 milliárd törvénytelenül
Gaudi-Nagy Tamás jobbikos országgyűlési képviselő keddi sajtótájékoztatóján elfogadhatatlannak nevezte, hogy az MSZP nem szerepel név szerint mint a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) jogutódja.
Elmondta azt is: módosító javaslataikkal annak a kimondását kezdeményezték, hogy az MSZP törvénytelenül szerezte meg az MSZMP akkori értéken 8,3 milliárd forintos vagyonát, a DEMISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség) pedig a KISZ (Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség) 3 milliárdos vagyonát.
Kártérítés vagy feloszlatás
Gaudi-Nagy Tamás hangsúlyozta: mivel álláspontjuk szerint az összesen több mint 800 ingatlan az államot illeti meg, ezért a Jobbik külön törvényt készít az MSZP és a DEMISZ elszámoltatására és felelősségre vonására. Ennek a törvénynek a megalkotásáig ugyanis nem lehet lezártnak tekinteni a rendszerváltást. A lehetséges következmények között említette az MSZP állami támogatásának megvonását, kártérítés fizetését, vagy akár az ellenzéki párt feloszlatását is.
A sajtótájékoztatón kiosztottak több dokumentumot is, amelyek között szerepel az MSZP mint az MSZMP jogutódjának összesített vagyonmérlege 1989 szeptember 30-i állapot szerint. Ebben az MSZMP összesen 8,3 milliárd forintnyi vagyona annak az MSZP-nek a vagyonmérlegén szerepel, amelyet egy másik kiosztott dokumentum szerint csak 1989 november 21-én vett a bíróság nyilvántartásba, vagyis csak ettől a dátumtól tekinthető jogi személynek.
MTI - alfahir.hu
Kapcsolódó cikkek: 


Évtizedek  óta,  a nép, az ország és a nemzetrabló  csürhe, egy és ugyanaz!


ÉBREDJETEK  MAGYAROK!
Meddig lehet még a magyar népet hülyének nézni?
Mindegy, hogy melyikre szavazol! A vér, ugyanaz az átkozott!


Meddig lehet még a magyar népet hülyének nézni?
Hisz a patkányok egy és ugyanazon alomból valók!
"Az egyik kutya, a másik eb!"

EGY  ÉS  UGYANAZ  AZ  ALOM!

Átok, örök átok szálljon reátok!
"A kínhalál mindezeknek (kommunisták, poszt-kommunisták, liberálisok és cionisták) kegyelem, akik ilyen sorsra juttatták a magyar népet! Büntesse a magyarok Istene mindegyiket, a magyarság elleni bűneiért, tetteiért. Örök szenvedésre ítéltessen mindegyik, nép, haza és nemzetáruló rabló, kollaboráns   gazember! Átok, örök átok kísérje  mindörökké, minden hozzátartozóját, teljes vagyonvesztés terhe mellett ! "

Nem csupán hazafias, de keresztényi, sőt emberi kötelesség is immár szembeszállni a világot a szakadék szélére lökdöső, egyre agresszívebb és kiszámíthatatlanabb cionizmussal szemben.


Teltházas buli van


A „listázó” Gyöngyösi előadásán arról beszélt, a kettős állampolgárság milyen értékeket és lehetőségeket hordoz magában, valamint kitért az ellene folyó karaktergyilkosságra is. A képviselő különbséget tett a Trianon okozta és a más okokból kezdeményezett állampolgársági szituációk között.
Aki nem hiszi, járjon utána!” – mondta a képviselő, amikor arra tért ki, hogy a január 22-i izraeli választások után hét képviselőnek is le kellett mondania a második állampolgárságáról, még az eskütétel előtt.
Gyöngyösi beszélt arról is, miért helyezi pártja prioritásba a magyar-izraeli állampolgárságú politikusokat a többi országúval szemben, ha nemzetbiztonsági kockázatról van szó. Mint elmondta, ennek az az oka, hogy Izrael megalakulása óta rendszerint felrúgja az írott és íratlan nemzetközi jogi szabályokat és katonailag megszállt területeket tart fenn. Hozzátette, a zsidó államban etnikai tisztogatásokat hajtanak végre, egyes kisebbségeket módszeresen károsítanak meg, ami miatt egy  ilyen kettős állampolgár politikus hazánkban is veszélyt jelenthet.
Aláhúzta: a Jobbiknak nem a zsidósággal magával, hanem a cionizmussal van gondja. Ha valaki képes cionizmus nélkül a magyar nemzeti érdekeket szolgálni, akkor az a Jobbik barátja lesz, de ha nem, akkor az ellensége – vonta le a konklúziót a jobbikos képviselő, szavait az előadás végén vastaps búcsúztatta, majd kérdéseket lehetett feltenni.
alfahir.hu
Szocionista kezdeményezés: közpénzből látogathasson el minden iskolás az auschwitz-i agymosodábaSzerencsétlen idióták!
vérbolsevik zsidó
*
Minden, a közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer jusson el a "haláltáborban" kialakított emlékhelyre - javasolja három MSZP-s politikus. Fontos, hogy a jövő nemzedékek tudják, mi történt Auschwitzban és a pesti Duna-parton, és megvetéssel utasítsák el az antiszemitizmust - érvelnek a szocionisták.
a szörnyeteg bolsevik zsidó
*

Már az anyja is inkább a mocsarat választotta a lánya helyett. Csak a hülye komcsinak nem telt még be a pohár a botox kisasszonytól .
Nálunk a gyerekeket ijesztik vele elég ha a seprőt megemlítjük a gyerekek már a botoxot kiáltják , hónalj mirigy boszi előállt.

Az MSZP határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek, kezdeményezve: a kormány készítsen országos programot arra, hogy minden, a közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer, az állam támogatásával eljusson az auschwitz-birkenaui "haláltábor" helyén létrehozott emlékhelyre és múzeumba.
röfi bolsevik zsidó
*
Az indítványt Tóbiás József frakcióvezető-helyettes, Lendvai Ildikó és Steiner Pálterjesztette be.
*
Azt javasolják: az agymosást 2015-ig pályázati úton finanszírozzák, azután normatív módon támogassa az állam. Az előterjesztés felkéri a kabinetet, hogy június végéig tegyen javaslatot a szakmai és a finanszírozási háttér biztosításához szükséges jogszabályokra.
A szocialista politikusok indoklása szerint a nemzet felelőssége és erkölcsi kötelezettsége, hogy ne feledkezzen meg a "náci vészkorszak" idején meggyilkolt "zsidó vallású magyar polgárokról", és azokról sem, akik életüket kockáztatva mentették az üldözötteket. Hozzátették: az állam feladata, hogy "teljes intoleranciával" lépjen fel az "ordas eszmék" mai követőivel szemben.  
-
A legfontosabb kötelezettség azonban az, hogy a jövő nemzedékek tudják, mi történt Auschwitzban és a pesti Duna-parton, és megvetéssel utasítsák el az antiszemitizmust, a rasszizmust és a kirekesztés minden formáját" - áll a magyargyűlölő vörös gazemberek indoklásban.
(KZ - alfahir.hu nyomán)

A zsidó ávós terrorfamília kölke keményen megbüntetné Magyarországot2013. április 16. 19:18
Hunhír.info
PATKÁNY!
A Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció alelnöke, a zsidó ávós terrorcsalád kölke, Bauer Tamás nem ért egyet Mesterházy Attila MSZP-elnökkel és Bajnai Gordon egykori kormányfővel abban, hogy Brüsszelben arra kérték az EU illetékeseit, ne alkalmazzák Magyarország ellen az unió „legkeményebb politikai szankcióját, a szavazati jog megvonását a nevezetes hetedik cikkely alapján”
Bauer Tamás a Galamus nevű balliberális véleményportálon kifejti: „az unió szabályai szerint nem indokolt megszüntetni a túlzottdeficit-eljárást, s indokolt lehet a kohéziós támogatások befagyasztása is”, ha igaz az, amit az úgynevezett demokratikus ellenzéki pártok állítanak, nevezetesen hogy az Orbán-kormány gazdaságpolitikája csődbe viszi az országot, valamint lebontja a jogállamot, felszámolja a fékeket és egyensúlyokat. Felteszi a kérdést: Mi másra való a hetes cikkely, ha nem erre? Az „európai intézményekre” utalva az egykori SZDSZ-es politikus azt kérdezi, hogy magyar érdek-e az, hogy „továbbra is tudomásul vegyék a magyar jogállam felszámolását, és masszív pénzbeli támogatásokkal járuljanak hozzá az orbáni önkényuralom konszolidációjához?”

Magyarokra lőni

A DK-alelnök történelmi példát hoz igaza megerősítéséért: „Vajon érdeke volt-e a magyar nemzetnek, hogy a Hitler szövetségében a Szovjetunió ellen háborúba induló magyar hadsereg győzzön, a győztesek oldalán legyen? Vagy a tengelyhatalmak veresége, az antifasiszta koalíció győzelme volt-e valójában a magyarok érdeke? […] Olyan helyzet volt ez, hogy magyar hazafiként a magyar hadsereg vereségét kellett kívánni, hogy az ország felszabadulhasson a bornírt önkényuralom és a náci megszállás alól. A második világháborúban idegen államok hadseregében kellett a magyar hadsereg ellen harcolnia annak, aki Magyarország felszabadulását kívánta. Akár még lőnie is kellett magyar katonákra.”

Bauer szerint az, „hogy az állampolgárság ügyében a magyar állam azt szervezi, hogy a szlovákiai vagy ukrajnai magyarok tömegesen sértsék meg hazájuk törvényét, a szomszédokkal szemben jelent hidegháborút”. A DK-alelnök szerint abban a hidegháborúban, amelyben „az Orbán-kormány, a fideszes parlamenti többség áll a demokratikus államok közösségével”, mindenkinek „újra el kell döntenie, hogy melyik oldalon áll: az antifasiszta koalíció utódainak oldalán, akik az Egyesült Nemzetek értékrendjét követik, vagy annak a magyar kormánynak és híveinek oldalán, akik utcaátnevezésekkel, szobrokkal, emléktörvényekkel és más gesztusokkal jelzik, hogy utólag a tengelyhatalmak oldalán látják a helyüket, s az akkori Magyarország szociális és politikai viszonyait igyekeznek a huszonegyedik század feltételeihez igazítva visszahozni”.

Nem ellenezni, hanem szorgalmazni

A politikus úgy látja, hogy „aki azt akarja, hogy Magyarország felszabadulhasson a ma épülő önkényuralom alól, az nem ellenezheti az Orbán-kormánnyal szemben hozott politikai szankciókat, és azt sem kívánhatja, hogy az európai demokráciák eurómilliárdokkal támogassák egy önkényuralmi rendszer építését egy névleg még uniós tagországban. A hetedik cikkely alkalmazását nem elleneznie kell, hanem szorgalmaznia”.

Bauer Tamás legutóbb Bécsben Paul Lendvai és Heller Ágnes társaságában rettegett attól, hogy választási csalások lesznek Magyarországon 2014-ben. Úgy fogalmazott: lehetségesnek tartja, hogy az EU elérje a választási törvény módosítását még a választások előtt. Nézete szerint ez attól függ, hogy a Fidesz továbbra is számíthat-e az Európai Néppárt teljes szolidaritására.

Hunhír.info - mno nyomán

Bravó, Körmös Bauer fiacskája! Sikerült megint egy hordó olajat öntened az antiszemitizmus tűzére, degenerált! De legalább arra jó ennek a véglénynek a nyökögése, hogy minden ember láthassa: aki ezekre szavaz az nem hazaáruló, hanem elmebeteg.
25 millió
Nem nyilvános, hogy a Bajnai Gordon vezette Haza és Haladás Alapítvány milyen szempontok alapján kapott összesen 25 millió forintot a Moltól, ráadásul a cég honlapján az szerepel, hogy nem támogatnak politikai célokat és pártokat.

Harmincmillió dolláros vagyonok Magyarországon


Mint fogalmazott, „Winkler Gyula egy olyan üzletember, aki a vagyonát többek között a kisemmizett magyar családoktól elszedett pénzből szerezte, és ebből a vagyonból adakozik most Bajnai Gordonnak”.
A kormánypárt szóvivője ezek alapján arra kíváncsi, hogy Winkler Gyula miért támogatja Bajnai Gordont: azért, mert hálás a korábban kapott pénzért, vagy az esetleges jövőbeli hasonló üzletekért. Tisztességesnek tartja-e a volt miniszterelnök, hogy olyanoktól fogad el támogatást, akik „magyar családok kárán gazdagodtak meg?” – tette fel a kérdést Zsigó Róbert.


A világon 187 380 embernek van 30 millió dollárnál nagyobb vagyona, közülük 365-en laknak Magyarországon írta a Világgazdaság, a ¬Wealth-X gazdagokra szakosodott kutatóintézet felmérését ismertetve.
A lapban ismertetett jelentés listája szerint az idén összességében 25,8 billió dollár felett rendelkeztek a dollármilliomosok, akiknek száma kissé nőtt, összvagyonuk értéke azonban csökkent tavalyhoz képest. Ennek fő okaként a kutatók az eurózóna válságát jelölik meg.
 

Magyarországon a kutatóintézet szerint a 365 dollármilliomos 40 milliárd dolláros összvagyonnal rendelkezett az idén, a számuk 6,4 százalékkal, a vagyonuk értéke 11 százalékkal csökkent. A lap megjegyzi, hogy a hasonló magyar kiadványok alapján az intézet adatai magasnak tűnhetnek, hiszen jóval 6,6 milliárd forintnál – a 30 millió dollár értéke – kisebb vagyonokkal is fel lehetett kerülni a top 100-as, illetve 150-es listákra.
Forrás: MTI/Deluxe Magazin     
Emlékeztető: Tekintve, hogy a kommunizmus alatt nem léteztek jelentős magánvagyonok, ezért megkockáztatható az állítás, hogy a 242 milliárd dollárnyi offshore pénz nagy része a privatizáció során került magánkézbe. Az ország ezzel kétszeresen is pórul járt: a gyakran érték alatt dobra vert állami javak nem is maradtak az országban, hanem adómentesen külföldön fialtak tovább. Magyarországnak maradt a folyamatos eladósodás, hitelfelvételek és megszorítások ördögi köre – kormányzatoktól függetlenül.” (Részlet Morvay Péter: Magyarország elrablása című írásából)
 
Kisemmizett családok pénzéből támogatják Bajnait?2013. április 24., szerda 16:30
A  magyarság  választ vár arra, hogy miért támogatja Bajnai Gordon volt miniszterelnököt Winkler Gyula, a Wallis egyik volt vezetője, aki vagyonát „többek között a kisemmizett magyar családoktól elszedett pénzből szerezte” – közölte Zsigó Róbert, a kormánypárt szóvivője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.
A Bajnai Gordon alapította Haza és Haladás Alapítvány a múlt héten tette közzé minden, egymillió forintnál nagyobb összegű adományát és kiadását. Ezzel kapcsolatban a Fidesz szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a listán szerepel Bajnai Gordon régi üzlettársa, Winkler Gyula is, „akinek a nevét a Hajdú-Béthez köthető, kisemmizett magyar családok jól ismerik”.
Winkler Gyula – aki 2011-ben kétmillió, 2012-ben pedig mintegy ötmillió forinttal támogatta a Haza és Haladás Alapítványt – és Bajnai Gordon a Wallis vezetői voltak, amikor a cég megvásárolta Magyarország egyik legnagyobb baromfifeldolgozóját, a Hajdú-Bétet, majd „mint tulajdonosok levezényelték a cég felszámolását, a vagyonát kiszervezték, és így tönkretettek több mint félezer magyar családot” – mondta Zsigó Róbert.
Portik–Laborc-jegyzőkönyv: Mindenki megdöbbent, mindenki kérdez


Az MSZP megdöbbentőnek nevezte a Portik–Laborc-jegyzőkönyvben nyilvánosságra került beszélgetések tartalmát, a Jobbik pedig azt követeli, hogy alaposan vizsgálják ki, hogy a szocialista politikusok milyen kapcsolatban álltak az alvilággal. Az LMP szerint nincs kizárva, hogy nem egyedi, a politikai hatalom megtartását célzó együttműködésre derült fény a jegyzőkönyvekben, az Együtt 2014 ugyanakkor azt tartja megdöbbentőnek, hogy a magyar titkosszolgálat vezetője megrendelőként ült egy asztalhoz egy ismert alvilági figurával. 
Laborc Sándor (Fotó: hirado.hu)
A pártok közleményben, illetve sajtótájékoztatón reagáltak a Portik–Laborc-jegyzőkönyv nyilvánosságra hozatalára, amelyet teljes egészében először a Heti Válasz Online közölt. 
MSZP: soha nem jutna ilyesmi eszünkbe
Megdöbbentőnek nevezte Mesterházy Attila MSZP-elnök a Portik Tamás és Laborc Sándor közötti találkozón elhangzottakat. Azt mondta: elfogadhatatlan, hogy bárki politikai céljai érdekében próbálja felhasználni a titkosszolgálatokat, vagy hogy bűnözőket biztasson ellenfelei lejáratására.
A pártelnök keddi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva elmondta: a hétfőn az mno.hu által nyilvánosságra hozott részleges szöveg megdöbbentő; ami a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori főigazgatója és Portik Tamás, az Energol Rt. egykori igazgatója 2008. nyári találkozóján elhangzott, az „messze túlmegy azon az eszköztáron”, amelyet elfogadhatónak tart. Hozzátette: elképzelhetetlen, hogy az MSZP ilyen eszközökhöz nyúljon, bárkit erre bátorítson, vagy akár csak olyan érzetet keltsen, amely miatt bárki úgy gondolhatja, ez segítséget jelent a szocialistáknak.
A titkosszolgálatokat nagyon messze kell tartani a pártpolitikától” – hangsúlyozta. Elfogadhatatlannak minősítette, hogy bárki politikai ellenfeleinek lejáratására adjon megbízást, illetve hogy bűnözőket biztasson olyan ügyek kreálására, amelyek a politikai versengést befolyásolják. „Ez elfogadhatatlan, soha nem jutna ilyen az eszünkbe, és remélem, hogy másnak sem jut az eszébe” – nyomatékosította.
A Laborc Sándor és Portik Tamás közötti beszélgetés teljes leiratának nyilvánosságra hozását kezdeményezi a parlament nemzetbiztonsági bizottságának MSZP-s elnöke. Molnár Zsolt ezt Harangozó Tamással, a bizottság másik szocialista tagjával közös közleményében tudatta kedden az MTI-vel. A dokumentumot a nemzetbiztonsági bizottság honlapján közölnék. „Meggyőződésünk, hogy az ügy körül kialakuló közéleti botrány legnagyobb kockázata, hogy komolyan veszélyeztetheti, egyes esetekben el is lehetetlenítheti a nemzet biztonsága felett őrködő szolgálatok és a rendőrség operatív szakmai munkáját is” – írták közleményükben. Hozzátették: mindenkinek a véleményére bízzák, hogy a 2010-es választási eredmények tükrében mennyi hitelt ad a Portik Tamás által elmondottaknak.
Fidesz: ez az elmúlt húsz év egyik legsúlyosabb politikai botránya
Az elmúlt húsz év egyik legsúlyosabb politikai botrányának nevezte a Fidesz kommunikációs igazgatója a Portik Tamás és Laborc Sándor közötti megbeszélések nyilvánosságra kerülésével kirobbant ügyet. Kocsis Máté keddi budapesti sajtótájékoztatóján közölte: kezdeményezte, hogy a Laborc Sándor egykori titkosszolgálati vezető tavalyi nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatásakor készült, titkosított jegyzőkönyvet szintén tegyék nyilvánossá, mert nem mindegy, hogy Laborc Sándor saját szakállára találkozott 2008-ban Portik Tamással, vagy „végrehajtott egy feladatot”. A nemzetbiztonsági bizottsági jegyzőkönyvből ez kiderülhet – mondta a politikus, aki szintén tagja a testületnek.
Szólt arról is, hogy jelenleg szakértői csoport vizsgálja, milyen bűncselekmények valósulhattak meg a Portik–Laborc-találkozókon. Ha kell, ezt követően feljelentést tesznek - mondta.
Jobbik: tárják fel az MSZP alvilági kapcsolatait!
A Jobbik véleménye szerint a baloldal a külföldi tőkére és alvilági körök segítségére alapozva próbálta megakadályozni a kormányváltást és megtartani hatalmát. Volner János frakcióvezető-helyettes ezt keddi, budapesti sajtótájékoztatóján jelentette ki. Egyfelől utalt arra, hogy a Bajnai Gordon által létrehozott Haza és Haladás Alapítvány nyilvánosságra hozta támogatóinak névsorát, amelyben a legnagyobb összeggel az amerikai Center for American Progress szerepel. 
Az ellenzéki politikus szerint ezekből a jelekből teljesen nyilvánvalóan látható, hogy a Fidesz kormányváltását a baloldal úgy próbálta megakadályozni, hogy „részben külföldi tőkére alapozta saját hatalmának megtartására, részint pedig (...) alvilági körökre”. A Jobbik felszólítja a kormányt, hogy minél több adatot hozzon nyilvánosságra ezekről az ügyekről, hogy az emberek lássák, kik vezették ezt az országot nyolc éven keresztül - jelentette ki.
Fel kell tárni annak a személyi és szervezeti hátterét, hogy kik és milyen mértékben voltak érintettek „az MSZP és az alvilág kapcsolatában”, kik és mit tettek azért, hogy az MSZP a 2010-es választások után is meg tudja őrizni a hatalmát – válaszolta egy másik kérdésre.
LMP: vajon egyedi eset volt?
Az LMP véleménye szerint tovább kell vizsgálni a Portik Tamás és Laborc Sándor közötti találkozó hátterét, mert nincs kizárólagos bizonyíték arra, hogy egyedi esetről lenne szó – mondta Mile Lajos kedden az MTI-nek. Felhívta a figyelmet: tavaly éppen ő kezdeményezte, hogy a bizottság tűzze napirendjére az alvilág és a titkosszolgálatok közötti lehetséges kapcsolatrendszer feltérképezését és egy ténymegállapító munkacsoport megalapítását; ezután jött létre egy vizsgálóbizottság, amelyik megállapította, hogy a dokumentumok minősítésének feloldása nem tartalmaz kockázatokat.
A politikus hangsúlyozta, a megismert iratok alapján nincs kizárólagos bizonyíték arra, hogy a Portik–Laborc-találkozó egyedi eset lett volna, és az sem zárható ki, hogy ez a találkozó nem egy régebbi keletű összefonódás eredményeként jött létre. Ennek megállapításához elfogulatlanul és tárgyilagosan is meg kell vizsgálni, hogyan alakult a szervezett bűnözés és a politika közötti viszony - jelentette ki, hozzátéve: az előzmények mellett azt is meg kell nézni, hogy mi volt a találkozók utóélete, az mivel járt a szolgálatokon belül.
Együtt 2014: Laborc volt a megrendelő
Az Együtt 2014-Párbeszéd Magyarországért (PM) választási szövetség elfogadhatatlannak tartja, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal volt vezetője a hazai alvilág egy kulcsfigurájával ül le tárgyalni – jelentette ki Szabó Tímea.
A PM politikusa azt mondta, felháborító, hogy Laborc Sándor „megrendelőként lépett fel”. Az Együtt 2014-Párbeszéd Magyarországért azt követeli, hogy minden dokumentumot hozzanak nyilvánosságra az ügyben, az Alkotmányvédelmi Hivatal pedig hitelt érdemlően bizonyítsa azoknak a valóságtartalmát – jelentette ki.
A DK nem siet
A Heti Válasz Online kora délután megkereste a Demokratikus Koalíció sajtóosztályát, ahol annyit közöltek, hogy Gyurcsány Ferenc jelenleg országjáró körúton tartózkodik, a sajtóügyeletes, Gálvölgyi Dorka pedig nem tudott arról, hogy a párt állásfoglalást adna ki az ügyben. A sajtós ugyanakkor nem is zárta ki annak lehetőségét, hogy erre utóbb sor kerül.
Később a Demokratikus Koalíció (DK) tagja, Vadai Ágnes az MTI-nek nyilatkozva zagyvaságnak nevezte a leiratokat, és arra szólította fel a kormányt, hogy anonimizálás nélkül tegye közzé a történteket bemutató teljes és valós dokumentációt.
Az ellenzéki képviselő – aki még szocialista politikusként 2010 és 2011 között az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke volt – sürgette Pintér Sándor belügyminiszter nemzetbiztonsági bizottság előtti nyílt meghallgatását is.
Vadai Ágnes támogathatónak nevezte a Párbeszéd Magyarországért rendkívüli parlamenti ülés összehívására irányuló kérelmét is. Vadai Ágnes hangsúlyozta továbbá, az elmúlt tíz évben majdnem minden esetben baloldali politikusokkal szemben építettek fel lejárató kampányokat.
Volner: "Az alvilággal szövetkezett a baloldal" (2013-04-23) 


Volner: "Az alvilággal szövetkezett a baloldal" (2013-04-23)


Forrás: Heti Válasz online 
sokkaljobb-kommentár: Laborc Sándor 1958-ban született Budapesten. A nyolcvanak évek elején végzett Moszkvában, a Dzerzsinszkij-főiskolán, amely a húszas évektől a Cseka, majd a KGB, ma pedig az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat akadémiája. Laborc 1978 és 2000 között a Belügyminisztérium állambiztonsági szervénél, illetve jogutódjánál értékelő-elemző, valamint műveleti területeken dolgozott. 2001. január 1-jétől az APEH Bűnügyi Igazgatóságának információs igazgatóhelyettese lett (1998–2002 között az előző Orbán-kormány regnált…) 
Laborc 2007 júniusától már megbízott vezetőként irányította az Információs Hivatalt (Gyurcsány-kormány). Szilvásy György került a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszteri székbe. Laborcot dandártábornokká léptették elő, és jelentős átszervezést hajtottak végre. Laborc kinevezése ellen a Fidesz tiltakozott ugyan, de rövid idő múlva csend lett. 
Laborc hivatali ideje alatt robbant ki az úgynevezett megfigyelési ügy (UD-ügy), amelynek még nincs vége. 
A Portik–Laborc ügyet akkor lehetne igazából kivesézni, ha a nyolcvan évre titkosított olajaktákat is feloldanák! A szellem megint kikukucskált a palackból, vajon sikerül-e visszatessékelni, vagy kiderül végre legalább ebben az ügyben a teljes igazság? Hogy is mondta miniszterelnökként egyszer Gyurcsány Ferenc? „Nem hazudtam, csak nem bontottam ki az igazság minden részletét!” Ugye kedves váltópártok, most ki tetszenek közösen bontani?
További információk az origo.hu-ról elérhetők ITT !
Békéscsaba, 2013. április 24. 
Emlékeztető: Aki nem szereti a szabadságot és az igazságot, abból hatalmas ember talán lehet, de nagy ember soha.” (Voltaire) 
A nagy elszámoltatásban a moszkvai kereskedelmi kirendeltséget elpanamázókat is futni hagyják


Panasszal élt a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a Központi Nyomozó Ügyészség azon határozata ellen, amelyben megszüntették a moszkvai kereskedelmi kirendeltség (kerki) eladásával összefüggő nyomozást - írja hétfői számában a Magyar Nemzet.
A cikk szerint a 17 ezer négyzetméteres, belvárosi ingatlan eladásában főszerepet játszó Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjai ellen hűtlen és hanyag kezelés miatt nem folytattak eljárást; és Fekszi Márta volt államtitkárt, valamint Tátrai Miklóst, az MNV volt vezérigazgatóját sem hűtlen kezeléssel gyanúsítják már, hanem bűnpártolásra enyhítették a terhükre rótt cselekményt.
A moszkvai képviselet 2008-as értékesítése ügyében a Kehi tett feljelentést, a Központi Nyomozó Főügyészség két hete szüntette meg az ez alapján indult nyomozást. A határozat szerint a vagyontanács tagjaival szemben azért nem merülhet fel a hűtlen kezelés bűncselekménye, mert a magyar államot ért kár még a tanács határozata előtt következett be, amikor a kerki eladásáról szóló első, érvénytelen szerződés alapján a vevő luxemburgi cég tulajdonjogát bejegyezték.
A Kehi és az MNV szerint azonban az ügyészség alapvetően téves jogi feltevésből indul ki, amikor a kár bekövetkezését az ingatlan tulajdonjogának átszállásával azonosítja. Úgy vélik, az államot akkor érte kár, amikor az - irreálisan alacsony, és a korábban meghatározott 23 millió dollárnál még 2 millió dollárral kevesebb - összeget jóváírták az MNV számláján már a vagyontanács döntése nyomán érvényesen megkötött adás-vételi szerződés alapján - olvasható a lapban, amely azt is megjegyzi: a 4,5 milliárd forintért elkelt épületért akár 17 milliárd forintot is kaphatott volna az állam.
(MTI - MN)
Kapcsolódó:
Ők Portik MSZP-s barátai – a még soha nem látott listaHorn Gyula öt perc alatt hív vissza, őt is és mindenkit a seggemből húzok elő".
A Laborc–Portik-találkozók jegyzőkönyvei szerint az egykori Energol-igazgató MSZP-finanszírozóként mutatkozott be a titkosszolgálatnak. A csütörtökön utcára került Heti Válaszból kiderül: az olajbűnöző valóban részese volt a párt környéki „táplálkozási láncnak" - például a Hagyó Miklós és Schmuck Andor által is fémjelzett karitatív tagozat elnökén keresztül.
A Laborc-Portik-jegyzőkönyvek szerint a volt Energol-igazgató egyebek mellett állította a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori főigazgatójának, hogy személyesen pénzelte a szocialistákat, illetve mindig a baloldalnak dolgozott, „olaj, cigaretta, minden volt".

Korábban a Heti Válasz azt is megírta: Portik Tamás már az 1990-es évek közepén úgy beszélt ismerőseinek a politikusi felvilágról, hogy „Horn Gyula öt pec alatt hív vissza, őt is és mindenkit a seggemből húzok elő".

Az egyértelmű „költői" túlzások ellenére a Heti Válasz több rejtélyes kapcsolatot talált Portik és a baloldal között, részben a nyilvánossá tett jegyzőkönyvek letakart neveinek „megfejtésével", részben saját forrásokból. Az Energol vezérigazgatója például nem más volt, mint az MSZMP KB Agitációs és Propagandaosztályát megjárt, majd 1995-ben a Belügyminisztérium adatfeldolgozó háttérintézményétől leszerelt Csikós József.
Az olajcég elnöki tisztsége pedig annak a Keszthelyi Péternek jutott, akit 2002-2010-ben már az állami sportberuházások egyik irányítójaként és Szilvásy György lekötelezettjeként tartottak számon.

Az Energol legismertebb beszállítója, a miskolci ETL Ipari Rt. még egyértelműbb MSZP-ellenőrzés alatt állt: a társaság felügyelőbizottságát olyan személyiségek fémjelezték, mint a párt örökös energetikai szakértője, Karl Imre, a mára a Demokratikus Koalícióba távozottSzűcs Erika, valamint az országgyűlési múlttal ugyancsak rendelkező Lippai Lajos.
Portik a Laborc-találkozón számos utalást tett arra, hogy bejárása volt a Horn-éra csúcsmenedzsereinek világába. Az egyik leirat szerint a postabankos Princz Gábor volt az egyik „áldozat": „'96 előtt ugye én olajoztam, és hát rajta volt az egyik barátom az ominózus VIP-listán", akinek aztán sosem kellett visszafizetnie a tízmilliós hitelét. Úgy tudjuk, egykor - átmenetileg - Portik rózsadombi (Szpáhi utca) lakásában teremthetett otthont magának az Apró Piroska elnökletével működő Eximbank vezérigazgatója, Nyíri Iván (később Ecuador tiszteletbeli konzulja). Az Energol marketingigazgatója ugyancsak „összejárós" viszonyt ápolt Gyárfás Tamás médiavállalkozóval - majd 2004-ben vele cserélte el a II. kerületi Ferenchegyi úton épített családi villáját.
Portik fontos üzleti partnere (kvázi pénzkezelője) volt továbbá az a Dósa István, aki 13 éve az MSZP karitatív tagozatának első elnökeként vonult be a párttörténelembe. Az egyik Portik-féle szoláriumüzemeltető cég tulajdonképpeni jogelődjét (Kata-Maki Kft.) a német-magyar kettős állampolgár Dósa hozta létre. Utóbbi vállalkozásban a karitatív tagozat akkori háttérmotorja, a jelenleg a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot vezető Schmuck Andor is felügyelőbizottsági tagsághoz jutott. (Ugyanez a tagozat adta a szocialista felsőelitnek Hagyó Miklóst.) És mint a Laborc-féle jegyzőkönyvekből kiderül, a Portik Tamást „felszínre segítő" Vajtó Lajos szíve ugyancsak az MSZP-ért dobog; az Ungár Anikó bűvész exeként ismert, az előző ciklust a Nemzeti Lóverseny Kft. élén záró egykori sportkommunikátorról a Heti válasz már megírta, hogy baráti köre a volt MSZP-elnök Kovács Lászlót sokáig „hölgyismerősként" támogató Endrényi Éváig ér. Vajtó aktuális Facebook-fényképgyűjteményéből pedig kiderül: jelenlegi legfőbb „patentja" már az MSZP új reménységeként futtatott bulvárceleb, Berki Krisztián (a Ferencváros Labdarúgó Zrt. korábbi vezérigazgatója).

Hogy milyen, a politikát is érintő alvilági „kampányakciókhoz" lehetett köze Portik Tamásnak az elmúlt években, egyebek mellett ez is kiderül a 
ma megjelent Heti Válaszból, amely - digitális formában - a Digitalstandon keresztül is megvásárolható.

 


 
********
 
Díszes Társaság  !  !  !
A sátán szolgálatában...Szélesebb körben ismert, hogy a Meyer-féle lexikon a Habsburgokat egy római zsidó gettóig vezeti vissza. (Szabadságharcunkat vérbefojtó I. Ferenc József tehát zsidó származású) De hogy a jobbkeze és az aradi tizenhármak gyilkosa is zsidó származású, az talán nem lehet a véletlen műve. Nos ideje helyretennünk ezt is: báró Julius Jacob von Haynau táborszernagy Haynau IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem és Rebecca Richter zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született 1786-ban. Vajon mikor kerülhet a diákok kezébe hiteles történelemkönyv? Miért modják nekünk azt, hogy I.Ferenc József vagy Haynau osztrák? Ők osztrák zsidók voltak. Miért modják azt, hogy Sztálin grúz volt, ő grúziai zsidó volt. Miért mondják azt, hogy a leninizmus és sztálinizmus tömeggyilkosai, így V.I Lenin, legfelső diktátor, Leon Bronstein (Trotsky): a szovjet vörös hadsereg főparancsnoka, Grigory Apfelbaum (Zinovjev):végrehajtó-bizottsági tag, szovjet titkosrendőrség, Yuri Andropov: a szovjet KGB igazgatója, később a Szovjetunió legfelsőbb diktátora, Jacob Sverdlov: a Szovjetunió első elnöke, Jacob Yurovsky: a szovjet biztonsági rendőrség parancsnoka, a cári család kiirtója,Lazar Moiseyevich Kaganovics: Sztálin fő tömeggyilkosa, milliók halálát rendelte el, és a keresztény emlékhelyek és templomok nagybani lerombolását, beleértve a Megváltó Krisztus nagy katedrálisáét is. Genrikh Yagoda: A szovjet titkosrendőrség feje, rendkívül "hatásos" tömeggyilkos. (A zsidó költő, Romain Rolland, a Nobel-díj nyertese, himnuszt írt Jagoda dícséretére.) Matvei Berman és Naftaly Frenkel: A Gulág haláltábor rendszer alapítói.Boris Berman: a szovjet titkosrendőrség végrehajtó tisztje és Matvei fivére. K.V. Pauker: a szovjet NKVD titkosrendőrség működésének vezetője. Firin, Rappoport, Kogan, Zhuk: haláltáborok és a rabszolgamunka komisszárjai, ők felügyelték a dolgozók tömeges elhalálozását a Fehér-tenger-Balti-tengeri csatorna építésénél. Leiba Lazarevich Feldbin (Aleksandr Orlov):parancsnok, szovjet Vöröshadsereg; tiszt, szovjet titkosrendőrség. Feldbin volt a vezetője a szovjet belügyi rendőrségnek a spanyol polgárháborúban. Ő felügyelte a katolikus papok és parasztok lemészárlását. Ilja Ehrenburg, szovjet propagandaminiszter és németellenes gyűlöletirodalom terjesztője az 1930-as évektől. Ehrenburg arra bujtogatta a szovjet Vöröshadsereg katonáit, hogy német civileket erőszakoljanak és öljenek meg. Egy másik brosúráról, melyet a Vöröshadseregben osztogattak, amikor a katonák Danzig felé közeledtek, ezt írja egy történész: "A csapatoknak brosúrák millióit dobták le Ilja EhrenburgŰ üzenetével és Sztálin aláírásával: 'Vöröshadsereg katonái! Öljétek a németeket! Öljetek meg minden németet! Öljetek! Öljetek! Öljetek!" (Christopher Duffy, Vörös vihar a Birodalom előtt (=Red Storm on the Reich)). Zakharovich Mekhlis: Sztálin fő kivégzője. A bolsevik irányítás 545 tagjának összetétele: 447 zsidó 30 orosz 34 lett 22 örmény 12 német 3 finn 2 lengyel 1 grúz 1 cseh 1 magyar        Szóval miért hazudják róluk, hogy oroszok voltak? Kun Miklós műsoraiban bemutatja a gaztetteket, amit elkövettek, de egy valamiről mélyen hallgat, hogy mind oroszországi zsidó volt, nem pedig orosz ember. Persze, hogy hallgat erről, hiszen ő maga is zsidó, Kun Bélának (Kohn Béla) az unokája. Ha itt tartunk felmerül a kérdés: Miért nem írják le a történelemkönyveink, hogy nem magyarok voltak, akik elkövették a magyar nép elleni gaztetteket? Hogy: Kéri Pál, Tisza István miniszterelnök elleni merénylet megszervezője és lebonyolítója, Kun Béla (Kohn Béla) 1919-es diktátor, magyargyilkos Ságvári Endre (Spitzer Endre)rendőrgyilkos, terrorista Szamuely Tibor (Samuel Tibor)az 1919-es "így arat az új rend" (a nyakig földbe ásott parasztok fejét kaszával üttette le + Szamuely hírhedt halálvonata stb. Haubrich József szociáldemokrata politikus, hadügyi népbiztos és hadügyminiszter a Tanácsköztársaság idején. Haase Sándor Pogány József (Schwarz József) Tisza István egyik gyilkosa, népbiztos 1919-ben dr. Rónai Zoltán (Rosenthal Zoltán)Igazságügyi (halálosztó) népbiztos 1919-ben dr. Hamburger Jenő
Vágó Béla (Weiss Béla)
Kunfi Zsigmond (Kohn Zsigmond)
Vántus Károly
Landler Jenő
Böhm Vilmos
Kalmár Henrik (Kohn Henrik)
Lukács György (Lőwinger György)
Láday István
Bokányi Dezső
Erdélyi Mór (Ehrlich Mór)
Dvorzsák Antal
Csizmadia Sándor
Hevesi Gyula (Honic Gyula)
Ágoston Péter (Angenstein Péter)
Varga Jenő (Weissfeld Jenő)
Friedler Rudolf
Horovicz Jenő és lehetne sorolni a Tanácsköztársaság népbiztosainak a magyar emberekkel szemben elkövetett bűneit. Kezükhöz magyarok vére tapad, de ők nem magyarok voltak, hanem magyarországi zsidók. A 25 népbiztosból 24 zsidó volt. Majd néhány év, és újra tombolnak a gének: Rákosi Mátyás (szül. Rosenfeld Mátyás) Magyarország keresztényeinek tömeggyilkosaGerő Ernő (Singer Ernő) tömeggyilkosi és nemzetrontói tevékenységéért soha nem büntették meg Farkas Vladimír (szül. Lőwy Vladimír) ÁVH-s kihallgatótiszt, alezredesAczél György (eredetileg Appel Henrik) Apró Antal (Klein Antal) 1956-ban a Kossuth téri tömegbe lövetett a Magyar Nemzeti Bank bécsi fiókjának kifosztásában jeleskedett, amit végül be is zártak. /Gyurcsány feleségének a nagyapja/ Biszku Béla Az 56 utáni megtorlások irányítója Egy se volt magyar - mind zsidó. A háború utáni Lengyelország teljesen zsidó uralom alatt volt, mint a titkosrendőrség vezetője, a kínzások mestere, Jacek Rozanski, a politbüro parancsnoka Jacob Berman és a komisszárok Minc, Specht (Olszewski) és Spychalski. Ezek az emberek katolikus lengyelek tízezreit gyilkolták meg vagy deportáltak Kolymára és más sarkköri haláltáborba. Sziléziában a kommunista titkosrendőrség tisztjeinek 75%-a zsidó volt. Ennyit a történelemtanításról.
Szivárogtatott a gyarmatosítónak a pénzügyi világhatalom magyarországi bástyája

2013. február 13. 15:08
Hunhír.info


Haza és nemzetárulás!


A BŰNÖSÖKET FELAKASZTANI, ELŐTTE MINDEN VAGYONUKAT  ELVENNI!


borton250.jpgAz Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata arra a megállapításra jutott, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi működése két szempontból sem volt törvényes - mondta Domokos László, az ÁSZ elnöke Egyebek mellett kiemelte: üzleti titkok körébe tartozó adatokat szolgáltatott a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF-nek), 2010. augusztus 23-ig.
Elmondta: az MNB iratkezelési gyakorlata 2009-től 2012 decemberéig nem felelt meg az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Egyúttal rámutatott: a nemzetközi szervezetektől a magyar állam által lehívott hitelekkel kapcsolatban a jegybank a hatáskörét túllépve, felhatalmazás nélkül, a hitelintézeti törvény előírásait megsértve, az üzleti titkok körébe tartozó adatokat szolgáltatott a 7 legnagyobb kereskedelmi bankról a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF-nek), 2010. augusztus 23-ig.

Az Állami Számvevőszék munkatársai a jegybank 2011. évi gazdálkodásának szabályszerűségét és a költségtakarékosság érvényesülését vizsgálták az MNB ellenőrzése során. Az ellenőrzés kiterjedt az MNB kizárólagos tulajdonában lévő Pénzjegynyomda Zrt. és a Pénzverő Zrt. feletti, a 2007-2011. évekre vonatkozó tulajdonosi joggyakorlásra, valamint a központi költségvetéssel összefüggő elszámolások szabályszerűségének vizsgálatára.

Domokos László, az ÁSZ elnöke közölte: az Állami Számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján, új módszertan alkalmazásával ellenőrizte a MNB működését és a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségét.

A számvevőszéki ellenőrzés megállapította: az MNB irányítási, döntéshozatali és ellenőrzési rendszerének 2011. évi és 2012. I. félévi működése alapvetően megfelelt a hatályos jogszabálynak.

Domokos László kiemelte: az MNB iratkezelési gyakorlata 2009-től 2012 decemberéig nem felelt meg az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az MNB iratkezelési szoftvere nem rendelkezett az előírt tanúsítvánnyal.

Az IMF-nek nyújtott adatszolgáltatás is a hitelintézeti törvénnyel ütköző volt, mivel felhatalmazás nélkül, az üzleti titok körébe tartozó adatokat adott át az IMF-nek a jegybank - mutatott rá Domokos László.

Makkai Mária felügyeleti vezető közölte: az MNB a 7 legnagyobb magyarországi kereskedelmi bank finanszírozási helyzetéről, nettó devizapozíciójáról az IMF felé naponta adott adatokat egészen 2010. augusztus 23-ig, míg az Európai Unió felé hetente közölt ilyen adatokat, míg ugyanezen bankok swap ügyleteiről az IMF-nek hetente jelentett adatokat az MNB.

Ismertette: a költségvetési kapcsolatot érintő kiegyenlítési tartalékok elszámolásai az MNB-ben a belső szabályzatoknak megfelelően történtek. Az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), mint az államháztartásért felelős minisztérium a kiegyenlítési tartalékok elszámolásával és térítésével kapcsolatban azonban számszaki, vagy egyéb ellenőrzést nem végzett - olvasható a számvevőszék jelentésében.

Az ÁSZ elnöke kiemelte: a központi költségvetésnek 2007-ben és 2010-ben az akkor hatályos jogszabályi előírások szerint összesen 31,9 milliárd forint térítési kötelezettsége volt a jegybank felé. A kiegyenlítési tartalékok összevonását előíró, 2011-től hatályos jogszabályi változás célszerű volt, mert a módosítás mérsékelte annak kockázatát, hogy a központi költségvetésnek fizetési kötelezettsége keletkezzen az MNB-vel szemben - mondta az ÁSZ elnöke.

Makkai Mária felügyeleti vezető szólt arról is, hogy a jegybank kizárólagos tulajdonában lévő társaságok működését meghatározó jogszabályi környezet nem egyértelmű, hiányos, ugyanis a stratégiai jelentőségű, állami monopol tevékenységet ellátó két társaság nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak. Az ÁSZ felügyeleti vezetője kifejtette:nem tisztázottak az MNB-nek a társaságokkal kapcsolatos vagyonkezelői feladatai, többek között az, hogy a társaságok végezhetnek-e a jegybanki tevékenységgel összefüggő feladataikon túl úgynevezett piaci feladatokat.

Elmondta: az MNB a tulajdonosi pozícióját és a leányvállalatok fejlesztését az euró magyarországi bevezetéséhez igazodva határozta meg, az euró-céldátum eltörlésével azonban nem vizsgálta felül a Pénzjegynyomda Zrt.-re vonatkozó stratégiáját. Makkai Mária felhívta a figyelmet, hogy a jegybank a társaság eredményét minden évben osztalékként elvonta, ami veszélyeztetheti a Pénzjegynyomda hosszú távú működését és a bankjegy-kibocsátás biztonságos ellátását.

Makkai Mária kitért arra: a 2011-es banküzemi költség csaknem 12 milliárd forint volt, amely mind az előző év, mind a tervezett költségekhez képest is csökkent. Az alacsonyabb költségszinthez hozzájárult a tervezettnél alacsonyabb létszám, költségcsökkentő intézkedések, a tervezett beruházások elmaradása - olvasható a számvevőszéki jelentésben.

A költséghatékony gazdálkodást a létszámarányos hatékonysági mutatók nem támasztják alá - szögezte le az ÁSZ jelentése. Ezen túl a javadalmazás (az alapbér, a bónusz és a más típusú juttatások) szintje meghaladja a kereskedelmi banki átlagot. A 2011-es 4,3 százalékos bérfejlesztés mellett az alapbéren felül fizetett bónuszok mértéke nem változott, miközben a hazai kereskedelmi banki ágazatban már 2010-ben is átlagosan 18 százalékkal csökkent. Az MNB cafeteria kerete kétszerese a kereskedelmi bankoknál jellemző nagyságnak - mondta az ÁSZ elnöke.

Hunhír.info - mti
  Íme az ország "krémje" MSZP, SZDSZ !!!

  Lehetne az is a címe, hogy ki-kicsoda? Ezekről vajon miért
  nincs szó a híradóban, Origo-n stb.?
  MINDEZEKET MÉG ŐK MAGUK TÁRTÁK FEL, MERT "MUSZÁJ" VOLT !!!

  1. Bajor Zoltán SZDSZ vesztegetés - előzetes letartóztatásban
  2. Tátrai Miklós MSZP Nemzeti vagyonkezelő. Hűtlen kezelés -
  előzetes letartóztatásban.
  3. Wieszt János MSZP vesztegetés - előzetes letartóztatásban
  4. Kabai Károly MSZP adócsalás, magánokirat-hamisítás - 2,6 év
  jogerős börtönbüntetés
  5. Nagy Imre MSZP 100 millió áfacsalás - házi őrizet
  6. Zuschlag János MSZP sikkasztás, hűtlen kezelés - 6 év
  letöltendő börtönbüntetés
  7. Fürst György MSZP Terézváros. Hűtlen kezelés - SZABADLÁBON
  védekezik
  8. Páva zoltán MSZP Komló. Hűtlen kezelés - SZABADLÁBON
  védekezik
  9. Orbán István MSZP vesztegetés - előzetesben
  10. Benedek Fülöp MSZP államtitkár. Okirat-hamisítás - 1.5 év
  felfüggesztett börtönbüntetés
  Ezen kívül számtalan bűncselekmény és folyamatban lévő
  eljárások!
  11. Horváth Klára MSZP hűtlen kezelés - eljárás alatt
  12. Herédi Dezső MSZP Tiszaderzs. Sikkasztás, hűtlen kezelés -
  előzetesben
  13. Gál István SZDSZ Balmazújváros - Hűtlen kezelés
  megalapozott gyanúja
  14 Szabó Lóránd MSZP-SZDSZ Dombóvár. Személyes adatokkal való
  visszaélés - pénzbírságra ítélve
  15 Kálmán András MSZP Hűtlen kezelés - előzetesben
  16. Karakasev Anna MSZP Salgótarján. Sikkasztás - 10 hó börtön
  17. Walter Dezső MSZP Hatalommal való visszaélés - Jogerős
  ítélet
  18. GYURCSÁNY FERENC Altus ügy - Bíróság mondta ki, hogy
  jogosulatlanul gazdagodott a magyar állam rovására 84 millió
  forinttal (csak ,,elévült" mint a böszödi eszéd). . És történt
  valami??? Miért is történt volna, hisz benne van az egész
  banda, egytől-egyig. És mit gondoltok, a bíróság kikből
  áll ??? Gratulálok, eltaláltátok; a rablóbanda többi tagjából,
  hiszen nagyobb intézmény, mint az olasz maffia.
  Ha Gyurcsányékat emlegetik, nekem mindig az "Ali Baba és a
  negyven rabló" jut eszembe, csak magyar változatban, ezerszer
  több rablóval, mint az eredeti mesében. Az egész pártot,
  egytől-egyig rács mögé kell tenni, mert ennek isszuk a levét
  most, és ki tudja, hogy még meddig ???
  Megemlítem, hogy a 84 millió forint " jogtalanul meggazdagodás
  a magyar állam rovására" pontosan olyan, mint a jéghegy. Mi
  csak a hegyét látjuk, ami csak az egyharmada. Ez látszik ki a
  vízből, és erről tudunk mi is. A másik kétharmadát nem látjuk,
  mert mindig a víz alatt van. Akkor el lehet képzelni, hogy
  mennyi mindent nem tud a nép, és nem is fog megtudni soha !!!
  Vajon hányan tudnak az Indonéziai üzletről ??? Sebaj, mert a
  levél végén közölni fogom !!!
  19. Rácz Péter Magyar Úttörő Szövetség. Hűtlen kezelés - 1,5
  év felfüggesztett börtönbüntetés
  20. Csonka Gábor MSZP vesztegetés Lendvai kampányfőnöke.
  Hivatali befolyással üzérkedés - 3 év börtön
  21. Szabó Gábor MSZP- SZDSZ Magánokirat hamisítás - 8 hó
  börtön
  22. Kaszab Csaba MSZP hivatali befolyással üzérkedés - 2 év
  börtön
  23. Szarvas Attila MSZP társadalom biztosítási csalás - 1év 10
  hó börtön, szökésben
  24. Pénzes Sándor Veres János Adócsalás - jogerősen elítélve
  25. Hunvald György MSZP üzletszerűen, folytatólagosan
  elkövetett vesztegetés, stb. - előzetesben
  26. Nyékesi Béla MSZP 300 milliós csalás - Megalapozott gyanú
  27. Kálmán András MSZP hűtlen kezelés Dunaújváros -
  Megalapozott gyanúval nyomoznak
  28. Borovszki Tímea MSZP hűtlen kezelés - Előzetes
  letartóztatásban
  29. Gál György MSZP üzletszerű, bűnszervezetben - előzetes
  letartóztatás
  30. Kardos Péter SZDSZ elkövetett csalás - előzetes
  letartóztatás
  31 Hunvald György MSZP, sikkasztás - előzetes letartóztatásban
  32. Nyolc Erzsébetvárosi MSZP-s képviselő az előző három
  díszpinty mellett előzetesben, vagy szabadlábon védekezik
  33 Kolompár Orbán MSZP sikkasztás - vádemelés
  34. Kodela László MSZP adócsalás - 8.1milliós pénzbüntetés
  35. Weiszenberger L. MSZP hivatali befolyással üzérkedés -
  jogerősen elítélve
  36. Benedek Fülöp MSZP hivatali visszaélés, számtalan más
  bűntett - elítélve, jelenleg is folynak büntető eljárások
  ellene
  37. Balázs Gábor MSZP számlagyár - felfüggesztett
  szabadságvesztés
  38. Deme Gábor MSZP kettős gyilkosság - előzetes
  letartóztatásban
  39. Gyarmati Mihály MSZP Nyíregyháza. Hamis tanúzás - 800
  forint pénzbüntetés
  40. Hámori Csaba MSZP emberre fogta vadászfegyverét -
  felfüggesztett börtön
  41. Hering Gyula MSZP Pécs. 100 márkát lopott az édesanyjától
  - 1 év börtön. Ez a legszebb !!!
  42. Kemecsei Árpád Barát Etele kampánycsalás, fiktív számlák,
  megalapozott gyanú - nyomoznak
  43. Kövecses Gábor MSZP csalás, sikkasztás - vádemelés
  közokirat-hamisítás alatt
  44. Lados István MSZP - a Zuschlag-ügy elítéltje.
  (Tornádó Hírküldő)
  CSAK SZOLiDAN, HALKAN JEGYZEM MEG, HOGY
  KELLER LÁSZLÓ - ALIAS KILLER - 8 ÉVEN KERESZTÜL CSAHOLT,
  MIKÖZBEN még ŐK VOLTAK HATALMON ÉS NEM VOLT KÉPES EHHEZ
  FOGHATÓ BŰNLAJSTROMOT PRODUKÁLNI, sőt, SEMMIT PEDIG, erre
  hajtottak !!!
  AKKOR KIKBŐL IS ÁLL A RABLÓBANDA???
  MIÉRT IS JUTOTT IDE EZ A SZERENCSÉTLEN ORSZÁG???

  Ígértem, hogy az Indonéziai üzletet közlöm, íme:
  Gyurcsányék Indonéziában!
  Kérek mindenkit, küldjétek tovább, hogy minél több emberhez
  eljusson! Legalább tudjunk róla!

  Az indonéziai emberünk
  Gyurcsány Ferenc számol azzal, hogy ha a politikai hatalmát
  elveszíti, akkor a vagyonát is elkobozhatják, nehéz idők
  várhatnak rá. Ezért a pénzét több, Európától távoli helyre
  menekíti.
  Ezek közül az egyik legjelentősebb Indonézia, ahol a mögötte
  álló Apró-Dobrev család régi szocialista kapcsolatai vannak a
  segítségére. Magyarország Indonéziában a legnagyobb befektetők
  között szerepel, megelőzve számos nagyobb európai államot.
  Valójában nem Magyarország a befektető, hanem az Apró Piroska
  irányítása alatt álló bűnszövetkezet. Indonéziában a régi
  szocialista vezetőknek kijáró olajfestményes fogadtatásban
  részesül Gyurcsány, de nem őt üdvözli a szöveg, hanem a
  feleségét, Dobrev Klárát, rámutatva az ügy valódi gyökereire.
  Itt a Dobrev-családot ismerik igazán.
  Az üzlet évek óta épül Indonéziában, folyik a vagyonmenekítés
  egy olyan államba, ahonnan semmilyen magyar kormány nem
  hozhatja vissza. A Garvox Enterprises megvásárolt
  Dél-Szumátrán egy szénbánya-vidéket Banyuasin térségében, 6
  milliárd tonna szénkészlettel, a szenet vasúton, közúton
  eljuttatják az erőműbe, ahol áramot állítanak elő, amit
  eladnak Indonéziának, a maradék szenet a Bagan Siapi-Api
  kikötőig eljuttatják és eladják a szabadpiacon. Az üzlet
  élvezi a Dél-Szumátrai katonai kormányzó támogatását is.
  A befektetés nagysága 2006-ban 300 millió euró volt, az
  indonéz vezetőknek javasolt teljes tervezett befektetési érték
  4 milliárd dollár. Az Apró banda eddigi indonéziai
  befektetéseinek értéke 1 milliárd dollár.

  A Garvox céget hivatalosan Kern József vezeti, aki egykori
  tulajdonosa a boldogtalan Hospinvest-csoportnak, amely
  kórházprivatizációval foglalkozik.
  Számos magyar egészségügyi vállalkozás jelenlegi tulajdonosa -
  Diagon-csoport, 300 millió eurója sosem volt, a pénz
  Gyurcsányéktól származik.

  Az egészségügyi privatizáció és a magánbiztosítók létrehozása
  révén gigantikus állami jövedelmeket lehetett volna
  törvényesen külföldön befektetni.
  Ezért nem engedett Gyurcsány Ferenc, és ezért kellett
  elszenvednie az MSZP-nek egy népszavazási vereséget.

  Magyarországon minderről soha egy szó sem jelent meg a
  sajtóban. Indonéziában nem ennyire szégyenlősek.
  A legbefolyásosabb lapok büszkén számolnak be Apró elvtársnő
  és Gyurcsány elvtárs üzleteiről.

  Remélem, már tisztább előtted a kép országunk adósságáról. Ezt
  kifizetni, vagy lefékezni, hogy ne zuhanjon még gyorsabban a
  lejtőn, lehetetlen. Főleg most, amikor minden ország azzal
  küszködik, hogy ne csússzon bele a recesszióba !!!

  Most szomszédaink is jobb helyzetben vannak mint mi, pedig hol
  álltak ők hozzánk képest évekkel ezelőtt. Hogy miért süllyedt
  le ennyire az ország? Mert olyanok irányították, akik a
  gazdasághoz egyáltalán nem értettek. Ráadásul loptak, ott ahol
  csak tudtak és annyit, amennyit csak nem szégyelltek !!!
A bérek 2,9 százalékkal értek kevesebbet, mint egy évvel korábban
A nettó átlagbérek tavaly az 5 százalékos inflációtól jóval elmaradva, 2 százalékkal nőttek, derül ki a KSH által közzétett adatokból. Ez azt jelenti, hogy a bérünk 2,9 százalékkal ért kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az átlagos nettó 144 ezer forint volt. A versenyszférában folytatódott a létszámcsökkenés, 34 ezerrel kevesebb dolgoznak, mint egy évvel korábban.
Tavaly a bruttó átlagkeresetek 4,6 százalékkal, míg a családi kedvezmény nélkül számolt nettók 2 százalékkal nőttek – közölte a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön. Miután a már korábban közölt inflációs adat szerint a fogyasztói árak 5 százalékkal nőttek, a nettó reálbérek 2,9 százalékkal csökkentek.
A KSH közleménye szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 223 000 forint volt. A vállal­ko­zá­soknál dolgozók átlagosan 233 700, míg a közszférában – a nem közfoglalkoztatás keretében – foglalkoztatottak 214 900 forintot ke­restek. A köz­fog­lalkoztatottak átlag­keresete 73 200 forint volt.
Nemzetgazdasági szinten az átlagos – családi kedvezmény nélkül számított – nettó kereset 144 000 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 100 300, a szellemi foglalkozásúaké 190 500) forint volt, 2 százalékkal magasabb az előző évi­nél. A közfoglalkoztatás ha­tását kiszűrve a nettó keresetek átlaga 3,7 százalékkal emelkedett. A versenyszférában a nettó keresetek 4,3, a közfoglalkoz­tatot­tak nélküli köz­szfé­rában 2,1, a nonprofit szervezeteknél 4,3 százalékkal nőttek egy év alatt.
A bruttó kerese­tek a köz­foglalkoztatottak nélkül 6,3 százalékkal, ezen belül a verseny­szférában 7,2 százalékkal nőttek. A költségvetési szektorban a közfoglalkoztatás sú­lyá­nak növekedése miatt csökkent az átlagkereset, e hatást kiszűrve átlagosan 3,7 százalékos volt a bruttó keresetek emel­kedése.
A bruttó átlagkeresetek 2012-ben is a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység gaz­da­sági ágban voltak a legmagasabbak (459 700 forint), ezt az információ és kom­mu­ni­ká­ció (410 100 forint), valamint az ener­giaipar (villamosenergia-, gáz-, gőz­ellátás, légkon­dici­onálás) követte (403 900 forint). A legrosszabbul a turizmusban és vendéglátásban (139 700 forint), a humán-egészség­ügyi és szociális ellátásban (151 400 fo­rint), illetve az építő­­­iparban (163 600 fo­rint) dol­gozók kerestek.
Tavaly éves szinten a költségvetési szférában a teljes mun­ka­idősök 55 százaléka (közfoglalkoztatottak nélkül 61,9 százaléka) átlagosan 10 100 fo­rint kompenzációban részesült az adó- és járulékváltozások ellentételezésére. Ennek hatása a közszféra bruttó jövedelmi pozícióit 1,6 százalékponttal ja­vítja. A közfoglalkoztatottak nélkül, de a kompenzáció figyelembevételével számított növekedés így a közszféra területén 5,5 százalék volt. 2012. januártól a nonprofit szervezetek egyrészénél is részesülhetnek az alkalmazásban állók kompenzációban, ahol a teljes munkaidőben dolgozók mintegy 9,2 százaléka kapott ezen a cí­men 10 200 forintot.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset 2012. január–decemberben átla­gosan 5,4 százalékkal – ezen belül a versenyszférában dolgozóké 8 százalékkal – haladta meg az egy évvel korábbit. A költ­ségvetési in­téz­mé­nyeknél dolgozók közfoglalkoztatottak nélkül számított alap­il­let­ménye 4,5 százalékkal nőtt. A növekedés dön­tően a hu­mán-egészségügyi, szociális ellátás ágak­ban kö­vetkezett be a 2012. évi garantált bérminimum-vál­to­zás, továbbá a 2012. ja­nuártól esedékes, de 2012. júliusban kifizetett béremelés miatt.
A 235 200 forintos nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munkajövedelem 3,4 százalékkal volt magasabb az egy évvel eze­­lőt­ti­nél. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 5,2 százalék volt.
A versenyszféra legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásainál 1 millió 817 ez­er fő volt az alkal­ma­zás­ban állók száma, 34 ezer fővel kevesebb, mint 2011 azonos időszakában. A közsszfé­rá­­ban 751 ezren dolgoztak (16,7 ezer fővel többen az egy évvel korábbinál), közülük átlagosan 91 ezren köz­foglalkoztatás keretében.
A köz­szféra átlagkeresetének szintjét is befolyásoló teljes munkaidős köz­fog­lal­koz­tatottak létszáma 2012. január–decemberben közel négy­szerese volt (átlagosan 72,4 ezer fő) az előző évinek. A meg­figyelt non­profit szervezeteknél 106 ezer fő állt al­kal­mazásban. Összes­sé­­gé­ben a nemzet­gaz­daságban az 5 fő feletti vállal­ko­zá­­sokban, a költségvetési szférában (a közfog­lalkoztatottakkal együtt), valamint a megvizsgált nonprofit szer­ve­­ze­teknél 2 millió 674 ezer fő állt alkalmazásban, 17,1 ezer fővel keve­sebb, mint egy évvel korábban.A kommunizmus nem proletáruralom, zsidógyerekek zsarnokuralma volt


Most ez a zsidó cigány szívat.
Még semmit nem dolgozott , és mégis az ország 5. leggazdagabb embereként van nyilvántartva.

A lenin fiuktól a fülke forradalmárokig.
Áld meg Isten a magyart, de ne ilyen éhenkórász zsidókkal.

2013. február 24. 12:13
Ifj. Tompó László - Hunhír.info
cserny-jozsef.jpgA kommunizmus áldozataira emlékezve alig vagy egyáltalán nem esik szó hivatalos fórumokon az 1919-es 133 nap áldozatairól, arról, kik, miként kínozták halálra a jegyzőket, papokat, tanítókat, parasztokat országszerte. Erre való tekintettel ezúttal egy papi vallomás segítségével kívánjuk felidézni az akkor történteket, amelyből kiderül, hogy olyan világ köszöntött be, amelyben „a munkásnak sincs szava, csak a tejben-vajban fürdő vezetőknek”, amiért „ez nem proletáruralom, ez zsidógyerekek zsarnokuralma” volt.
Az 1914-től Kalocsán (Kunfi (Kunstätter) Zsigmond közoktatásügyi népbiztos szavajárásával a „papi butítás főfészkében”) tanító Lányi Ede (1881-1950) magyar jezsuitának 1919-benVörös naplóm címmel megjelent emlékirata, Tormay Cécile „Bujdosó könyv”-éhez és Fekete István regényéhez, a „Zsellérek”-hez és Móricz Zsigmond akkori naplójegyzeteihez, továbbá Váry Albert királyi koronaügyész-helyettes művéhez (A vörös uralom áldozatai Magyarországon (1922)) és Gabányi János ezredeséhez (Mártírjaink. Az „őszirózsás” forradalom és a proletárdiktatúra áldozatainak meggyilkolása, lelki és testi megkínzása (1922)) hasonlóan, kegyetlen őszinteséggel vall arról, kik és miként is adták tudtul uralmukat hazánkban 133 napon át. A mindezt megörökítő, 1945-től javarészt bezúzott művek közül az övé nemcsak ritkaságával, hanem hitelességével is kiválik, ezért belőle vett részletekkel emlékezünk és emlékeztetünk az akkor történtekre.

Műve 1919. március 22-től július 1-ig eleveníti fel az eleinte inkább csak vele, rendtársaival, tanítványaival, hovatovább azonban a népünk egészével történteket. Amint előszavában írja, „vörös Magyarországból jöttem június 30-án Kalocsáról, melyet a Duna menti fehér ellenforradalom központjának hirdettek egyes újságok. Rendünknek hatvan év óta kedves otthona, „főfészke” volt e hely, egy gyönyörűen felszerelt gimnázium, egy fiúnevelő konviktus és a kisszeminárium állott vezetésünk alatt. Nos, e kedves otthonunkból március vége óta hessegettek, tessékeltek minket ki a hajléktalanságba ragadozó „jómadarak”, hogy ők üljenek bele oda, ahol nem ők építettek. Mert végzetes mohóságuk sok ezer és millió kedves otthont akart szétdúlni, nagy emberét, kis emberét, földmívesét, munkásét. Félelmükben azért is folyton figyelték a nép, a vidék hangulatát, a vörös uralom belső állapotait és külföldi vonatkozásait. De mi, az áldozatok is figyeltük e jeleket. Íme, így került naplómba helyi és országos érdekű adat s az itt közölt részletekben hű tükörképét, történeti okmányát akarom nyújtani a vörös uralomról szerzett tapasztalataimnak.”

Elkergetik a papokat, a templomból bűnbarlang lesz

1919. március 26.: Úgy fájt a szívem: kezembe veszem a szókimondó Alkotmány-t [1895. december 24-ke és 1919. március 19-e között katolikus napilap volt – Ifj. T. L.]: a cím, a betűk, a költség a régi, de tartalmát már vallásgyűlölet, vörös vérszomj sugallja. Új rendelet: a földbirtok, a házak kártérítés nélkül a Tanácsköztársaság birtokába mennek át. Az élet e tűzpróbájától úgy megrémültek Kunék, hogy a rendelettel egy lélegzet alatt kihirdették, hogy a házrendelet egyelőre csak egyes nagyobb városokra érvényes, a 200 holdon aluli birtokokat pedig nincs szándékukban elvenni a magánbirtokból.

Március 28.: Szomorú reggel mireánk s az egész magyar Egyházra. Megjelent az összes egyházi iskolák és intézetek államosításáról szóló rendelet. Ez intézetek minden fölszerelésükkel, vagyonukkal kártérítés nélkül átmennek a Tanácsköztársaság birtokába. Tanító elvtárs csak világi lehet: pap, szerzetes csak akkor maradhat, ha előbb világivá lesz.

Március 29.: A remény egy halavány sugára: a kalocsai nép megdöbben. Őt azzal vitték be a szocializmusba, hogy földet kap a nagyurak birtokából. És íme, most legelőször e szegény papokat kergetik el, kik maguk söprik kis szobájukat, egyszerűen étkeznek, a nép betegeit díj nélkül látogatják, kik fölöslegükből 25 diákot ingyen tartanak. A helyi direktórium megijed: beüzen, ne csomagoljunk, ne búcsúzkodjunk, míg Pestről nem jön rendelet, minden marad a régiben. A városban kidoboltatták, hogy aki rémhíreket mer terjeszteni a szerzetesek kiűzéséről, azt a forradalmi törvényszék elé állítják. Szó sincs róla, hogy el kellene menniük. E napig a gyerekeknél gyakran lehetett látni vörös jelvényeket: gyerekes divatmajmolás volt, mától kezdve nem tűzik föl, ki nem állhatják, érzik a Kunfiék jogfosztását, oktalan vallásgyűlöletét. Pesten sok volt háztulajdonos immár koldus és öngyilkos lett.

Április 14.: Rendelet készült el a templomok és egyházi épületek kommunizálásáról s az összes szerzetesházak föloszlatásáról. A templomokban népoktatás, színház, mozi (bűnbarlang!) lesz. Azonban a nép elevenjére találtak és kikényszerítették ellenállását: tegnap Pest minden temploma állandóan tömve volt, még az utcákon, előtereken is tolongott a nép és hangosan szidta a Krisztus-gyűlölő maffiát. A kormány megijedt, letagadta a rendeletet, halálbüntetéssel fenyegette azt, aki terjeszteni meri a rendeletről szóló „mesét”.

Kun Béla nem bánja, kerüljön csődbe az ország, csak sikerüljön a világforradalom!

Április 25.: Nagy újság a tanulókra: nincs többé osztályozás, csak ilyen: megfelelt vagy nem felelt meg: ez utóbbit csak az kapja, aki háromból és többől bukott volna. A külső kényszer, a szülői bot, a tanári jegy erkölcstelen eszköz volt, a szabad proletárfiú önként, belső szükségletből fog tanulni, soha nem sejtett képességek jelentkeznek, a „tanítómesterek” alig győzik majd megfigyelni „fiatal barátjaiknak” csodás fejlődését. Elég volt osztályomban megjegyzés nélkül felolvasni a rendeletet, az ötödik osztályos fiúk józansága eget-földet rengető kacajjal honorálta a vörös pedagógia e csudáját. – Pesten az összes bútor is mind államtulajdon, azért tilos bútort cserélni, elszállítani, eladni. Bútort kapnak a házasulandók s a legnagyobb pesti újdonság a bútorházasság. Ha megvan a bútor, könnyű az elválás: ha férj és nő kívánja az elválást, akkor elintézi azt az anyakönyvvezető, ha csak az egyik fél, akkor a bíróságnak is van szava. – A tanácskormány küzd a prostitúció ellen, néhány közházat feloszlatott, de lakóiknak tisztességes magánházakban jelölt ki lakást, hol folytatják életüket és terjesztik a mételyt.

Május 3.: A kalocsai direktórium közli Fáber Oszkár likvidáló megbízott rendeletét, hogy tíz napon belül fontoljuk meg, aláírjuk-e a következő nyilatkozatot: Kijelentem,, hogy az egyházi pályát elhagytam és világivá lettem.” Aki nem írja alá, nem lehet sem tanár, sem közhivatalnok, aki aláírja, maradhat. Ha nem tesszük meg, az utcára tesznek ki. Álláspontunk: hagyjuk elmúlni a 10 napot s azután szenvedjük el az erőszakot s inkább az utcán vesszünk el éhen! – Pesten a kommunizmus legdicsőbb kultúrtényét produkálja Gömöri zsidó termelő biztos a Szent István Társulatnál. Termelő feladata az volt, hogy a társulatnak a kommunizmusra veszélyes kiadványait megsemmisítse. Először is katonáknak cipeltette el a vandalizmus ellen tiltakozó 300-400 szocialista nyomdászt, azután összekérette az összes szervezetek munkanélkülijeit és teherautókkal három napig a Soroksári úti papírmalmokba vitetett mindent: ábécés könyveket, hittanokat, szépirodalmi munkákat, Szentírást, imakönyveket. A Szent István Társulatba beköltözött a Népszava és ott nyomták a „Kommunista Könyvtár”-t: e szennyiratokra ráköltötték már a társulat összes alapjait. Prohászka-könyv árusítása szigorúan tilos.

Május 5-12.: Pesten a május elseji díszítés 30 millióba került: élelmiszeren és kék pénzen vették Bécsben az anyagokat. A milleniumi emléket meg lebontották, szükség volt a rézre. A fehérpénzt tudatos csalással adták ki először, mint az Osztrák-Magyar Bank pénzének hamisítását. A hamisítást később be is vallotta a kormány. A 4 milliárd fehérbankó fedezetéül az elkobzott nagybirtokokat, bányákat, ékszereket jelölte meg, ám Kun bevallása szerint csak külföldi propagandacélokra 4 milliárdot költöttek kék pénzben és aranytárgyakban. A pénzügyi népbiztos tiltakozott az ily gazdaság ellen, de Kun Béla kijelentette: nem bánja, kerüljön csődbe az ország, csak sikerüljön a világforradalom.

Május 16-18.: Az apácáknál nagyon brutálisan beszélt Fáber: „én ugyan már elkárhoztam, de magukat majd beajánlom a jó öreg szent Péternél”. Szavai mérhetetlen elkeseredést keltenek Kalocsán. A szocialisták is tiltakoznak az erőszak ellen, a sok zsidó vezető ellen. 300-400 asszony a városházán tüntet. A nép nyíltan fenyegetőzik: ha a jezsuitáknak és apácáknak el kell menniük, akkor egyetlen zsidó sem maradhat Kalocsán.

A legkisebb vádra kötél általi halál volt a büntetés

Május 20.: Pestről is hallom, hogy a proletárok mit gondolnak a proletáruralomról. A vezérek ugyan nagy garral hirdetik, hogy „nem igaz, hogy most önkényuralom van, ellenben igaz, hogy csak a munkásnak van szava”. Ez sem igaz, ellenben igaz, hogy a munkásnak sincs szava, csak a tejben-vajban fürdő vezetőknek! Nem, ez nem proletáruralom, ez zsidógyerekek zsarnokuralma! – A népbiztosok a Hungáriában ötfogásos ebédeket esznek, ismert nevű népbiztosokat részegen visznek föl külön szobákba a pincérek. A munkások tudják ezt, megállnak az utcán, és öklüket rázzák a népbolondítók felé. Egy ismert likvidáló a legfinomabb borokat likvidálja. Az Esterházy-pince legfinomabb dolgait az intéző főbizalmiak kommunizálták el egymás között.

Június 2.: Mégis vissza kell vonnom, hogy nincs proletáruralom. Mert van. Ott van a „Nemzeti Lovarda”! Proletárok és prolinők szakszervezeti jeggyel igen olcsón lovagolhatnak: annyian akarnak átalakulni nagyurakká és dámákká, hogy csak egy-egy negyedóra, félóra jut egyre. És milyen esztétikus nézni a nagy tömkeleget, amint lovaglóruha nélkül, a nők csak úgy férfiasan ülve meg a lovat, bukdácsolnak, lefordulnak a lóról. No és Kunfi május elsején minden pesti elemistának nemzeti ajándékul egy sóskiflit adat! Hát nem proletár aranyvilág ez?

Június 21.: Kalocsán a zsidók is jelentkeznek tömegesen [a fehérek közé, vesztüket érezve – Ifj. T. L], de, régi szokásuk szerint, jobbára az irodákba, segédszolgálatra s a vöröskereszthez. Több sem kell a népnek. Azt kiáltják, legyenek egyformák velünk! Ki a frontra! 40 zsidót valóban kivezényeltek ma. Elfogták Gaudényi korcsmáros, forradalmi vádbiztost: egy híd alatt a vízben lappangott, miután a házakban nem akarták elbujtatni. Kocsmájában a vörös vezetőség pezsgőraktárát fedezték föl. Hja, a „buta tömeg” csak tartsa meg a szesztilalmat, a vezér urak pezsgőzhetnek mások helyett is!

Június 24-25.: Megjött mindkét Szamuelly: konviktusunkban készítettek nekik lakást. Ez első napon rémes benyomást kellett tenni, azért a legkisebb vádra kötél általi halál volt a büntetés. Az első csoport a legrövidebb, legridegebb tárgyalás után meg sem tudta az eredményt: kilencet a főutcára, éppen a mi ablakaink előtt álló celtisz-díszfák alá vezettek.Ott tudták meg sorsukat, mikor az első székre állították és puskatisztító zsinórral a fa ágára kötötték. Késő este még ötöt akasztottak melléjük. – A mai nap [25-e – Ifj. T. L.]folyamán még kettőt akasztottak, tehát összesen tizenhatot, ötöt pedig a törvényszéki épületben főbe lőttek. Csávossy [Elemér jezsuita – Ifj. T. L.] felügyelő a törvényszékhez akart menni engedélyért, hogy az elítélteket előkészíthesse a halálra. Szóba sem álltak vele. Többen a közeli ablakból adtuk meg az általános föloldozást. Az áldozatok között vagy öt intelligens ember volt, a többi iparos, földmíves, munkás. Musza cipésznek az volt a „bűne”, hogy tréfából azt mondta: „Nincs szappanom, de majd főzök én a vörösökből”: egy szipirtyó beárulta, fölakasztották. A vörösök elmondják, hogy vasárnap Solttal végeztek, az teljesen le van rombolva. Utána Harta jött sorra. Dunapatajnál fölszólították a fehéreket, ne harcoljanak kaszával, kapával gépfegyverek, páncélautók ellen. De a fehérek nem hallgattak az üzenetre s akkor kaszálták őket, mint a füvet. Lehetett vagy hatszáz halott. A városban ötven kivégzés volt. A borzalmakról egy vörös tiszt azt mondta: »Azt én nem tudom elmondani, mondja el más!« A vörösök Kecelen kézi bombát dobtak egyes házakba, így a plébániára is: a bomba széttépte Vajai [László – Ifj. T. L.] káplánt.

Az idézettek aligha szorulnak kommentárra, egyértelműen tükrözik, kik, miként kínozták halálra a jegyzőket, papokat, tanítókat, parasztokat, hogy olyan világ köszöntött be, amelyben „a munkásnak sincs szava, csak a tejben-vajban fürdő vezetőknek”, amiért a kommunizmus nem proletáruralom, zsidógyerekek zsarnokuralma volt.
A helyzet ma is változatlan!Kommunizmus: történelmi eszköz volt a keresztény és nemzeti társadalmak felszámolásában


2013. február 25. 09:02
Hunhír.info
voroscsillag.jpgBemesélik nekünk és mi sokan bambán, zombi módra el is hisszük, hogy a kommunizmus bár - 100 millió halottal -, de mégis csupán egy félresikerült történelmi ábránd volt. Pedig a kommunizmus nem csak egy igazságos társadalom ábrándja, hanem egy történelmi eszköz is volt a keresztény és nemzeti társadalmak felszámolásában.
És mivel a zsidóság az ún. keresztény nemzeti társadalmakban nem érezte sem nemzetileg sem vallásilag otthon magát ezért lehetett mindenhol a kommunista mozgalmak kovásza. Nem csak a zsidók csinálták a kommunizmust – sőt a zsidóság egy jelentős része is sokat szenvedett tőle pl. államosítás -, de a kommunizmus a zsidóság nélkül nem jött volna létre. A kommunista eszméket követő zsidóság a társadalom legalsóbb ’nemzet alatti’ rétegében talált szövetségest, a kommunizmus eszméje nekik ígért felemelkedést. Ezt a réteget lehetett ráuszítani nemzeteket és keresztény egyházakat fenntartó középosztályokra.

Vajon az 1. Európai Unió (Szovjetunió és a megszállása alatt lévő országok) összeomlásával megszűnt-e nemzet- és keresztényellenes nemzetközi trend? Nem ez jellemzi a mai liberalizmust is? Azt a liberalizmust, amely szellemi alapja a 2. Európai Uniónak. És már nem meglepődünk meg a felismerésen: ennek a liberális európai berendezkedésnek is kovásza a zsidó szellem.

Levonhatjuk a következtetést: az újkori történelmet nem lehet megérteni a zsidóság szerep vállalása nélkül. És vajon képesek vagyunk-e megérteni a zsidóságot? Meg tudjuk-e érteni, hogy a politikai cselekvés kulturális háttér által, a kulturális cselekvés pedig vallási háttér által befolyásolt.

A zsidó ószövetség gyűlölködő istene többek között a következőt mondja:
4 Móz. 33,52
Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el!
2 Móz. 34,13
Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket.

Feladatunk 2013-ban is a kommunizmus áldozatainak emléknapján felmutatni, hogy bűn ilyen gonoszságokat Istennek tulajdonítani.

Feladatunk a kommunizmus bűneinek felmutatása abból a célból, hogy a zsidóság vállaljon érte felelősséget. Hogy megértsék ők is meg mi is. Isten nevében nem lehet gonoszságokat lekövetni. Isten nem gyűlölködik és büntet, Isten szeret és ezt a szeretetet kinyilatkoztatta Jézus Krisztusban is.

Dr. Bégány Attila
A kommunizmus, egyenlő a jelenkor cionizmusával!
Mindkettő mögött, gyilkos zsidók álltak és állnak!

Amiért nem kértek bocsánatot: hatvanezer koszos zsidó hazánk megszállását kérte 1919-ben


2013. február 25. 10:12
Ifj. Tompó László - Hunhír.info
feldmajer250.jpg
Amikor a kommunizmus bűneinek emléknapján azt kérjük, kérjenek értük bocsánatot a hazai zsidóság vezetői, egy 1919-es hírnyomtatványra hívjuk fel a figyelmet, amely szerint 133 napos pünkösdi királyságuk után Párizsba egy, hatvanezer ezer zsidó aláírásával ellátott kérvény érkezett, melyben a zsidóság Magyarország teljes megszállását kéri. Hiába hirdetik, minek általánosítunk, hiszen közülük sem volt mindenki akkor gazember, a jórészt vezetőik által elkövetett bűneikért az elhatárolódás, a bocsánatkérés azonban valahogy mindig elmarad részükről.
Az iménti hírnyomtatványon megnevezett Sir Edward George Clark (1841-1931) brit diplomata, történész a Szövetséges Hatalmak Legfelsőbb Tanácsa Budapestre kiküldött megbízottjaként 1919 őszén rendszeresen tárgyalt Horthyval céljairól, tájékozódott hazánk belső helyzetéről, így nem kerülte el figyelmét e Párizsba érkezett kérvény sem.

A mi figyelmünket pedig nem kerülheti el Tormay Cécile Bujdosó könyvének alábbi perdöntő részlete, amelyben beszámol arról, hogy amikor 1918-ban a többedmaga által létrehozott Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége felhívását elvitte Vészi (Weiszfeld) József lapszerkesztőhöz közlésre, mit mondott az a zsidóság szerepéről hazánk tönkretételében:

„– Mi nem támadni, de védekezni akarunk – mondottam Vészi Józsefnek, a Pester Lloyd főszerkesztőjének. És ő igazságérzetében azt felelte: – Közölni fogom a felhívásukat, és természetesnek találom, hogy keresztény és nemzeti alapon szervezkednek, mertMagyarországot nem a zsidók, de zsidók tették tönkre! Ötszáz zsidó. Én mondom ezt, aki magam is zsidó vagyok.

Feljegyeztem ezeket a szavakat, nem azért, hogy tanút hívjak bennük magam mellé, hanem azért, hogy tanúságot tegyenek! Bizonyára vannak a zsidók között többen is, akik így gondolkoznak. De milyen súlyos hibát követnek el saját fajukkal szemben, hogy nem bélyegzik meg maguk között a bűnösöket, és olyan időkben, amikor nekik van szavuk, nem tiltakoznak az ország érdekében.”

Igen, hiába hirdetik, minek általánosítunk, hiszen közülük sem volt mindenki akkor gazember, ha a jórészt vezetőik által elkövetett bűneikért az elhatárolódás, a bocsánatkérés azonban valahogy mindig elmarad részükről.


A PATKÁNYOK!

Orbán nácizott a kommuniuzmus áldozatainak emléknapján


2013. február 25. 19:57
Hunhír.info
Anyám kommunista zsidó, apám kommunista cigány. Én KISZ titkár voltam. Egy zsidó pénzén tanultam Angliában. Gyűlölnöm kellene ezeket?

orban-viktor250.jpgOrbán Viktor ezt hétfőn, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján a rákoskeresztúri új köztemetőben kijelentette: hogy a XX. század volt az emberiség történetének talán legvéresebb évszázada, amelynek két szörnyű ideológiájához, a nácizmushoz és a kommunizmushoz milliók megkínzása, megnyomorítása és elpusztítása kötődik.
Jó, de akkor ne csak nácizzál, kommunistázzál is a holoszeánszokon, Orbán!
Olyan megemlékezésről só sem lehet, ahol nem jön elő a zsidók sérelme. Még a kommunizmus áldozatainak az emléknapján sem, pedig a magyarországi több éves terrordiktatúra vezetésében és a terror fenntartásában felülreprezentáltak voltak a zsidó. Erre Orbán megint összemossa a két időszakot.

Majd a holokauszt szeánszokon is kommunistázzál, Orbán! És említsd egy napon a a nácik tetteivel. Az összes zsidó páholy, hitközség egyéb azt fogja rikácsolni, hogy a nyilasfasizta holokauszttagadó. Milyen harcos magyar miniszterelnök az, aki így megcsúfolja a magyar áldozatok emlékét, és hasra vágódik a kirekesztők előtt? Semmilyen...egy aljas, szar ember.....
Lenyúlták az elvtársak a magyar nép vagyonát2013, február 28 - 09:06
A Jobbik azt kezdeményezte, hogy a DEMISZ és az MSZP vállaljon felelősséget az egykori MSZMP és KISZ vagyonának sorsáért.
Milliárdok, ingatlanok
Az MSZMP akkori értékben 8,3 milliárd forintos vagyon fölött rendelkezett, amit 1989-ben az MSZP jogfolytonosság címen szerzett meg. A KISZ 3 milliárdos vagyonának átvételére azonban a DEMISZ-nek még jogcíme sem volt. Feloszlásakor ugyanis a KISZ nem rendelkezett vagyonáról, tehát annak az államra kellett volna szállnia.
A több mint 800 ingatlan azóta elenyészett, nemrégiben a Köztársaság téri ingatlanukat is értékesítették a szocialisták. Az MSZP korábban úgy nyilatkozott a kérdésben, hogy az állampárti vagyont a rendszerváltás időszakában szétosztották, többek között az akkori ellenzéki pártok is így jutottak székházhoz.

Lenyúlták az elvtársak a vagyont
A kommunizmus elítélése is belekerülne az új alkotmányba. Gaudi-Nagy Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője szerint az, hogy egyúttal felül is kell vizsgálni a rendszerváltás után bekövetkezett vagyonelosztást, teljesen logikus következmény. Bár a kommunizmus bűneinek sok részlete feltárásra került, a következmények érvényesítésére nem került sor, sem igazságügyi szempontból, sem vagyoni kérdésekben. Ezek vizsgálata során derült fény arra, hogy az állampárti vagyon akkori szétosztása nem felelt meg sem az akkori jogszabályoknak, sem pedig a társadalom elvárásának. A jobbikos képviselő emlékeztetett arra is, hogy 1989. végén volt egy népszavazás, melynek egyik pontja világosan kimondta, hogy az MSZMP a vagyonával el kell számoljon, illetve az automatikusan az államra kellett volna szálljon. Ez sem az MSZMP sem pedig a KISZ esetében nem történt meg, a vagyont tehát lenyúlták az elvtársak – fogalmazott Gaudi-Nagy Tamás.
Jogtalan jogutód
Ugyanakkor felmerül az a védekezés, hogy az új pártok mind részesültek a vagyonból .  Ez azonban nem változtat semmin. A politikus szégyenletesnek nevezte, hogy az MSZP jogutódnak kiáltotta ki magát. Noha kétségtelen a szellemi jogutódlás, a szó szoros értelmében azonban nem szűnt meg az MSZMP,  a mai napig is Magyar  Kommunista Munkáspárt néven működik. 1989-ben néhányan létrehozták az MSZP-t, ezzel gyakorlatilag az akkor hatályos párttövényt és egyesülési törvényt sértették, ugyanakkor a népszavazás hatálya alól próbáltak menekülni. 1989 július 1-jétől a földtörvény változása miatt  a kezelői jog tulajdonosa nem rendelkezhetett az ingatlan átruházásáról. Ebben a zavaros időszakban tehát a vagyontárgyakat magukhoz vonták.
A politikus szerint az lett volna korrekt, ha a teljes vagyont állami tulajdonba veszik, majd a létrejött pártok között szét kellett volna osztani. Az MSZP azonban magához vonta az államot illető vagyont.
A szocik felelőssége hatalmas
A Jobbik javaslata szerint ennek a következményeit érvényesíteni kell. A vonatkozó alaptörvény-cikkben nem szabad elmenni emellett. A törvénycikk ugyanis felsorolja az összes olyan bűnt, amelyet elkövetett az MSZMP, az MSZP mint felelős megemlítésre kerül az átmeneti rendelkezésekről szóló törvényben – ezt azonban az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte.
Érthetetlen tehát, hogy miért marad ki az MSZP, miért próbálják „elkenni”  azt a tényt, hogy a pártnak ebben az átmeneti időszakban hatalmas felelőssége van abban, hogy a népszavazás szerinti MSZMP-vagyonelszámoltatási akarat nem teljesült.

Gaudi-Nagy Tamás az MTV Ma reggel c. műsorában (2013.02.28.)alfahir.hu
Kapcsolódó cikkek: 
Celebek Zsidók avagy csak hobbiból MSZP-BESÚGÓK-SPICLIK CSODA CSAPATAKis csenevészek, és már jelentgettek!!!!
Fő a jó megélhetés,,, anyámat is...

Ábel Anita

Az országszerte kedvelt gyerekszínész-műsorvezető a dokumentumok szerint Avar Tamaranéven készített jelentéseket kollégairól, ismerőseiről. A Történeti Hivatalban fellelhető akták arról tanúskodnak, hogy Ábel Anita először 1991-ben jelentett kollégairól, a Szomszédok című teleregény színészeiről. Aki belelapoz a jelentésekbe, láthatja, hogy a fiatal színésznő nyitott füllel mászkált a stúdióban, és közel sem volt az a butácska kamaszlány, akinek pedig a sorozat alapján tűnhetett a nézőknek. Avar Tamara jelentéseiben meglepő pontossággal számolt be arról, hogy "Zenthe Feri bácsi politikai vicceket mesél a forgatási szünetekben", hogy Frajt Edit "Bécsből hozza a harisnyáit", és hogy Trokán Péter "dagadt, gátlástalan szemétládának" nevezte Pozsgay Imrét.

Avar Tamara tevékenysége a sorozat befejezése után sem szűnt meg: utolsó jelentése 2002. szeptemberben kelt, és az Ábel által vezetett reggeli beszélgetőműsor vendégei által elejtett "kommunistaellenes célozgatásokról" tesz említést.

Ábel Anita megkeresésünkre készségesen elismerte tevékenységét, mint mondta, semmi rendkívülit nem lát jelentéseiben. "Minden pontosan így történt. Imádtam jelenteni!" - mesélte nevetve történetét. "A suliban is mindent megmondtam a tanítóimnak, ez keltette fel a titkosszolgálat figyelmét. Már a Szomszédokban játszottam, amikor megkeresett egy bácsi. Cukrászdába hívott, és nagyon kedves volt. Nem is kellett semmit ígérnie vagy fenegetőznie, én egyből igent mondtam! Havonta küldtem levelet neki, és néha találkoztunk is. Aztán sajnos néhány éve nem jött több válasz és telefonhívás, a leveleim visszajöttek a címről. Írják csak meg nyugodtan, hogy szívesen jelentek, szerintem ez tök jó játék!" - mondta búcsúzóul Ábel Anita.


Batiz András

A Történeti Levéltár adatai szerint Marsi Anikóval együtt szervezték be 1996. környékén. A kettejük között kibontakozott nagy szerelemnek tudható be, hogy Marsi Anikó az ő, Batiz András pedig Marsi valódi nevét kapta fedőnévként (lásd még: Marsi Anikó). A Vitray Tamás fedőnevű titokzatos tartótiszttel irányítása alatt részt vett a Cseloviki-X nevű akcióban, ám mivel ezt a területen végül Batiz ügynök vette át, Marsi ügynöknek a közszolgálati kapcsolatok kiépítésén kellett dolgoznia.

A közszolgálatiság jegyében Marsi ügynök terjedelmes jelentéseket írt a közszolgálatiságot a nézettség növelése érdekében megcsúfoló Fókusz szerkesztőségéről, nem egyszer önmagára is halálbüntetést követelve. A kettős életet felvállaló Marsi ügynök sikert sikerre halmozott a közszolgálatiság jegyében, miközben a Fókusz nézettsége is nőtt. Amikor a Gyurcsány-kormány 2004 augusztusában felkérte szóvivőjének, a levéltári akták szerint kénytelen volt leszerelni, de egy, a Matulának névtelenül nyilatkozó nemzetbiztonsági forrás kifejtette, csodálkozna, ha jelenleg nem Gál J. Zoltán fedőnéven irkálna jelentéseket a kormányfőről Szegvári Katalinnak.

Batiz Andrást a sikerek ellenére a peches ügynökök közé sorolhatjuk: leszereléskor kapott tiszteletdíját felemésztette az a bangkoki plasztikai műtét, amivel fejét kellett eltávolítani a Fókuszról, mivel az évek során az arca szinte teljesen hozzánőtt a műsorhoz.


Bochkor Gábor

A népszerű rádiós és tévés műsorvezető akkor került a titkosszolgálat látókörébe, amikor bonni tudósító édesapját követte az NSZK-ba. Berlinben tanult, amikor dossziét nyitottak róla, majd amikor hazatért és a Magyar Televízió könnyűzenei műsorában kezdett dolgozni, már Birkás néven kéthavonta jelentett munkatársairól.

Birkás ügynök aktivitása akkor erősödött föl igazán, amikor a Danubius Cappuccinót, majd a Sláger Rádió Bumeráng című reggeli műsorát vezette. A kilencvenes években nem volt ritka, hogy hetente küldött jelentéseket tartótisztjének. Mint Birkás dossziéjából kiderül, Bochkor magánéletét is ügynöki tevékenysége szolgálatába állította: a Csisztu Zsuzsával, Dobó Katával, Tornóczky Anitával és Osváth Andreával történt szakításai után rövid idővel már mentek is a jelentések a volt barátnők viselt dolgairól, politikai nézeteiről, baráti kapcsolatairól. Bochkor legutóbbi kapcsolatát, Molnár Anikót sem kímélte, friss jelentésébenreakciósrossz szellemű és nyugatbarát jelzőkkel illeti a Nagy O"t, aki "porszívóként szívta magába a rendszer gyűlöletét".

Bochkor Gábor nem kívánt nyilatkozni a Matula Magazinnak, de közvetlenül lapzártánk előtt végül az alábbi levelet juttatta el a szerkesztőségnek:

"Először is: nem voltam ügynök! Tény, hogy többször is megpróbálkoztak a beszervezésemmel, de többször is visszautasítottam a megkeresést. Aztán amikor azzal zsaroltak, hogy a Petőfi Rádióhoz teszik át a Danubius Cappuccinót, kénytelen voltam igent mondani. Falból írott jelentéseim azonban soha, senkinek nem ártottak. Sokat dolgoztam a karrierem érdekében, és senki nem tudja, hogy mi mindent kellett ezért nekem feláldoznom. Történetem csak rám tartozik."


Bombera Kriszta

Tagadja érintettségét, és perrel fenyegetőzik a Matula ügynöklistája miatt Bombera Krisztina, aki a levéltári iratok alapján még most is ügynökként tevékenykedik nem is egy, de két - a III/III-as és a III/II-es - csoportfőnökség alatt.

A beszervezési akta tanúsága szerint Bomberát 1990-ben szervezte be az állambiztonsági hivatal, miután tudomására jutott, hogy az akkor még hamvas diáklány egyszerre háromféle hittanórára jár. Talán ezt használták ki ellene, és szervezték be a III-as, majd, mielőtt az Egyesült Államokba költözött volna bébiszitternek, a II-es csoportfőnökségbe. A "keresztségben" a Kéthly Anna fedőnevet kapó ügynök feladata az volt, hogy egy rosszul felkészült újságírót játszva dezinformálja a magyar társadalmat az Egyesült Államok társadalmi és belpolitikai helyzetéről. Mivel aktáinak nagy része még ma sem nyilvános, csak sejthető, hogy a 2001. szeptember 11-ei New York-i merénylet idején sem véletlenül tartózkodott az óceánon túl ("Kéthly ügynöknek haladéktalanul Újfaluba [New York fedőneve - a szerk.] kell mennie. [SZÖVEG INNENTO"L TÖRÖLVE]").

A Matula megkeresésére Bombera Krisztina azt sem akarta bevallani, hogy felvette a telefont. Hiába lobogtattuk a 6-os kartont, meg még vagy harmincoldalnyi általa írt jelentést a kagylóba, hogy hallja a terhelő papírok suhogását, kijelentette, hogy mivel éppen nem telefonál, arról sem lehet fogalma, hogy ki és milyen ügyben keresi. Miután azonban eltorzított hangon ismét felhívtuk, és lebuktattuk azzal, hogy Kéthly Annát kértük a telefonhoz, az újságírónak álcázott ügynök perrel fenyegette meg a Matula Magazint. Ettől a szándékától az után sem állt el, hogy másfél óráig érveltünk amellett, hogy elég volt az elnyomásból, az átbaszásból, és végre egy szabad, átvilágított társadalomban szeretnénk élni, ahol az emberek tudják egymásról, ki kit és hogyan vágott át a palánkon.


Görög Zita

A híres nagybátonyi modell külföldi tartózkodása idején jelentett először a III/II-es csoportfőnökségnek. A dokumentumok tanúsága szerint a modell Gobbi Hilda fedőnéven küldött jelentéseket a hozzá hasonlóan külföldi pályára készülő modellekről, ám hazarendelése után átkerült a III/II-es csoportfőnökséghez (kémelhárítás), ahol egyrészt a hazánkban forgató amerikai filmes stábok, másrészt valamivel később milliárdos olajsejkek megfigyelése lett a feladata. A Gobbi Hilda fedőnevű ügynöknek hálátlan szerepet szánt a pártállami titkosszolgálat: itt-ott elejtett antiszemita megjegyzésekkel kellett eloszlatnia az ellenség gyanúját, és harmadvonalbeli amerikai produkcióban vállalt szerepeket feladata hatékonyabb ellátása érdekében.

"Két választásom volt" - mondta a Matula Magazinnak hosszú hallgatás után a hallhatóan feldúlt Görög Zita. "Vagy maradok itthon, és hozzámegyek valami suttyóhoz, vagy kimegyek külföldre és megcsinálom a szerencsémet. Ez jól tudták a titkosszolgálatisok is, és a legjobb pillanatban kerestek meg az ajánlatukkal: havi egy jelentés, cserébe dolgozhatok külföldön. Könnyű felettem pálcát törni, de képzeljék magukat egy kapcsolatok nélküli, keresztény, nagybátonyi lány helyébe. Volt más lehetőségem, de őszintén?" Görög Zita hangja itt elcsuklott.

Miután riporterünk halkan az A csitári hegyek alatt című nóta első traktusait a telefonba dúdolta, Zita megnyugodott, és felbátorodva így folytatta: "Igazából nem hiszem, hogy használható információkat szolgáltattam. Az olajsejkekkel ugye egy- vagy néhány éjszakás kalandokba bocsátkoztam, szóval méretekről, meg tarifáról tudtam beszámolni. Az amerikaiak meg folyton az elnöküket baszogatták, amit leírtam persze, de hogy ezzel semmire se ment a BM, abban biztos vagyok."

Kovács Kokó István

Az olimpiai bajnok ökölvívó Portugál Péter néven leadott jelentései közül az elsőt 1996-ból tartja nyilván a Történeti Hivatal. A magyar olimpiai csapat "téglájaként" Portugál Péter szorgalmasan jelentett csapattársairól, és odáig ment az alaposságban, hogy még az ételt kritizáló sportolók monológjait is könyörtelenül lejegyezte. Később, már profi ökölvívó, majd tévés műsorvezető korában kémelhárítóként a külföldi kapcsolatokkal rendelkező csapattársakat, kollegákat figyelte meg, de rövid idővel sporpályafutása befejezése után alkalmatlanságra hivatkozva leszerelték az aktív ügynökállományból. "Ez a szerencsétlen egy épkézláb mondatot nem képes leírni" - szerepel az aktán a tartótiszt kurta indoklása.

"Kémelhárító voltam, vagyis hivatásos katona" - próbálta a Matula Magazint becsapni Kokó, ám egy klasszikus, nyitott tenyerű pofon hamar jobb belátásra bírta. "Mindent megígértek nekem. Azt mondtam, csak akkor vállalom, ha elintézik, hogy világbajnok lehessek" - vallott Kovács István. "És ezek tényleg elintézték. A semmiből gründoltak egy "WBO" nevű profi boksz világszervezetet, amelynek a versenyein harmincéves mexikói taxisofőrök és havannai zsebtolvajok között kellett megszerezni a világbajnoki címet. Nem volt nehéz dolgom, de világbajnok lehettem, és az övemet nem adom vissza soha, sohasem" - emelte fel a fejét az ökölvívó, és mélyen munkatársunk szemébe nézett. "Rosszat csak arról jelentettem, aki megérdemelte" - fejezte be vallomását Portugál Kokó Péter.

Majoros Péter

Az utolsó nagy beszervezési hullám "áldozata" volt az ózdi származású Majoros "Majka" Péter, aki Vikidál Vilmos néven dolgozott a III/III-as csoportfőnökségnek. VV Majkát Csiszár Jenő szervezte be, vélhetően neki köszönhető a két személyiség közötti nagyfokú hasonlóság. A levéltári dokumentumok szerint az állambiztonságnak 2003-ban ismét nagy szüksége volt egy olyan valakire, aki képes volt a tinidzséreket megtévesztő gyors, szlenggel feldobott beszédmódra, és aki nem volt annyira elcsépelt, mint Csiszár Jenő. (Csiszár egyébként Nagy Feró fedőnéven ügynökösködött, és lett később tartótisztje a kiválasztottnak.)

VV ügynök területe a magyar szórakoztató és zeneipar lett, feladata pedig minél több hanglemezvásárló beszervezése volt. Ebben az időszakban, aki magyar könnyűzenei produkciót vásárolt, alá kellett írnia egy papírt, miszerint a jövőben is hasonló gyakorisággal vásárol magyar terméket, különben rács. A Mahasz-akció végül kudarcba fulladt, és VV ügynök kénytelen volt leszerelni.

"Figyejjé´ engem az alkatomnál fogva tartottak jó állambiztonsági munkaerőnek. Kicsit dagadt vagyok, ezért az izmaim nem buktathatnak le. A kőbuta imidzsem egyrészt belülről jön, másrészt a Csiszár találta ki. A melót pedig élveztem. Ha egy átgondolt gazdaságpolitika megmentette volna az ózdi kohászatot annak idején, ahelyett, hogy eltűntettek benne pár száz milliárd forintot, aztán hagyták összeomlani az egészet, nos, hidd el, ma vígan tologatnám a kocsikat az iparvágányon" - nyilatkozta Majoros a Matula Magazinnak, és többet nem is firtattuk a kérdést, mert ebben a vallomásban benne van az egész rendszerváltás utáni Magyarország minden nyomorúsága.


Marsi Anikó

Batiz András fedőnéven írt jelentéseket a III/III-as csoportfőnökség számára Marsi Anikó, az RTL Klub Fókusz című bulvármagazinjának műsorvezető-szerkesztője. A levéltári dokumentumok alapján megállapítható, Batiz ügynök feladata elsősorban a beszervezés volt.

Marsit 1996-ban szervezte be a Vitray Tamás fedőnevű tartótiszt, aki alapos és az akkori viszonyok közepette kivételes kiképzést adott a fiatal szőkeségnek. Marsi diákszerelme után a Batiz András fedőnevet kapta. Az ügynök feladata az volt, hogy létrehozza az állambiztonsági hivatal különleges alakulatát, a Cseloviki-X-et. A különleges képességű ügynökcsapat toborzására jó terepül szolgált az éppen akkor induló RTL Klub Fókusz című magazinja. Batiz ügynök hathatós közbenjárása következtében a Cseloviki-X olyan különleges képességű tagokkal bővült, mint a döghúson hónapokig kihúzó, speciális állóképességgel rendelkező szabolcsi cigánycsalád; a saját magát akármikor felrobbantani, majd regenerálni képes fiú, akinek különleges képessége egy szerencsétlen petárdabaleset miatt alakult ki; vagy az a 250 kilogramm súlyú Vas megyei manikűrös, aki képes lenyelni három taposóaknát, miközben úgy tesz, mintha csak imádkozna.

A Matula Magazin megpróbálta elérni Marsi Anikót, de a telefont Batiz András vette fel, aki ugyan segítőkészen átadta a kagylót Marsi Anikónak, ám - kicsit sem ciki módon - Marsi Anikó is Batiz Andrásként mutatkozott be, szóval hagytuk a picsába az egészet. Amire a Matula Magazin igazán kíváncsi volt, nevezetesen, hogy Marsi a népszerűségtől vagy egy plasztikai beavatkozástól lett bögyösebb pár évvel ezelőtt, nem derült ki az aktákból.


Palik László

A semmihez sem értő, rózsás arcú fiatalember ajtaján először 1991-ben dörömböltek a III/III-as csoportfőnökség emberei Ekkor Palik Héder Barnával vezette a Torpedó című népszerű tévéműsort, és játékosként kódolt üzeneteket közvetített a vidéki csoportfőnökségeknek. Később Palik az üzleti szférában lett igazán aktív, itt társadalmi megbízottként a pártállami ügynökhálózat kiépítésében játszott komoly szerepet, és Pelikán fedőnéven hadnagyi rangot szerzett. Jelentéseiben kíméletlenül besározta üzleti ellenfeleit, és a dokumentumok tanúsága szerint a Hungaroring élére is egy általa létesített parlagfű-ültetvény juttatta (a parlagfű-ültetés Palik kedvenc módszerei közé tartozott).

Palik László nem kívánt nyilatkozni a témában, még a telefonszámát is megváltoztatta. Így kénytelenek vagyunk név nélkül nyilatkozó tartótisztjének értesüléseit megosztani az olvasókkal: ez alapján Palikot annak idején megzsarolták, hogy nyilvánosságra hozzák a Héder Barnával folytatott homoszexuális viszonyát, ami könnyen mindkettejük médiakarrierjének végét jelentette volna. Pelikán ügynök azonban jócskán túlteljesítette a tervet, és állítólag ez okozta a 2001-es, idő előtti leszerelését is: elegendő kapacitás hiányában az állambiztonsági szervek egyszerűen nem tudták feldolgozni rendkívüli gyakoriságú jelentéseit, melyek gyakran saját családjára is kiterjedtek.


Palotás Petra

Az RTL Klub Ötletház című reformkommunista barkácsmagazin műsorvezetőjeként Palotás Petra már nem végez ügynöki tevékenységet a III/III-as csoportfőnökségnek, de korábban, a magyar média világában megtett kalandos útja alatt, a szerv egyik legaktívabb, és leghasznosabb ügynöke volt. Jelentéseit Danielle Steel fedőnéven írta alá.

A levéltárban fellelhető anyagok tanúsága szerint Steel ügynök feladata az volt, hogy vetélkedős műsorok vezetőjeként szúrja ki telefonszámaik alapján azokat a magyar tévénézőket, akik nyugati kereskedelmi csatornákat néztek, és nyomorúságos tárgynyeremények fejében telefonáltak be. Előfordult, hogy az általa összeállított kérdések buktatták le a reakciós fogyasztókat. Ilyen volt például hírhedt beugratós kérdése, a Mi történt Magyarországon 1956-ban? A válaszlehetőségek önmagukért beszélnek: 1. Ellenforradalom; 2. Forradalom; 3. Balatonszueznél brit csapatok szálltak partra. A lebukott ellenzéki tévénézőknél általában egy félóra múlva csöngettek az állambiztonságiak. Mondanunk sem kell, nem a tárgynyereményeket szállították ki.

A Matula Magazin megkeresésére Palotás Petra nem kívánt válaszolni, ezért újságírónk kreatív burkoló szakembernek álcázva szegezte neki a kérdést a meglepett ügynök fürdőszobájában. Palotás - magára kapva egy eléggé gyanús belügyminisztériumi sorszámmal hímzett férfialsót és atlétatrikót - zokogva vallotta be, hogy 1992-ben tüzes frizbivel kényszerítették a 6-os karton aláírására, és amikor nem engedett, kanos hímzsiráfok közé zárták a Fővárosi Állatkert egyik bekamerázott téli karámjába. A tévézés mellett romantikus ponyvákat irogató Palotás következő könyvében, a Smaragdpoloskábanírja meg történetét.


Schobert Norbi

Társadalmi megbízottként (tmb) a nyolcvanas évek legvégén, azokat a módos vállalkozókat kellett megfigyelnie Schobert Norbinak, akik a vegyes gazdasági modellt kihasználva az élelmiszeriparban nyerészkedtek. Megkeresésünkre Norbi keserűséggel a hangjában a következőket mondta el:

"Kövér voltam, a társadalom szemete. Úgy néztem ki, mint egy kulák, és ezt ők is tudták. Amikor verés hatására bevallottam, hogy egy fél ökröt is bevágok ebédre, még jobban megvertek. Azt mondták, hány dolgos paraszt lakna jól egy fél ökörtől? Mondtam, hogy csak 11 éves vagyok, de mintha állambiztonságiaknak beszéltem volna. Azt mondták, elintézik, hogy sovány legyek, ha aláírok. Nem tudtam, mást tenni" - vallott életének legszörnyűbb pillanatairól Norbi, és hozzátette: "Persze csak valami diétát vágtak ki nekem a Reformkonyha című lapból. Ez volt a nagy segítség. Fedőnevem meg a röhejes Pa-Dö-Dö lett."

Pa-Dö-Dö tmb-vel valóban rosszul bánhatott a III/III-as csoportfőnökség, mert jelentései nem az elhivatottságról árulkodnak: "Szaglásra a [SZEMÉLYNÉV] gmk-jában előállított marha párizsi pulykaaprólékból és az ízaroma végett minimális marhabőrből készült, vagyis találkozik az MNK (Magyar Népköztársaság - a szerk.) húsiparára jellemző átlagminőséggel" - olvasható egyik, ártatlannak tűnő jelentésében. Az évek során karcsúra fogyott Pa-Dö-Dö tmb végül 1993-ban szerelt le, amikor beindult fogyókúraüzlete, és önállóan kapitalista keretek között kezdte el kínozni a kulákokat.


Tornóczky Anita

A III/III-as csoportfőnökség 21. századi történetének legragyogóbb karrierje kétségtelenül Tornóczky Anitáé. A volt miniszterelnök, Medgyessy Péter nevelt lánya jó ajánlólevéllel rendelkezett, amikor magától jelentkezett az állományba. A Külkereskedelmi Főiskolán több évfolyamtársa is neki köszönhetően lett eltanácsolva az intézményből. Tornóczky később a budapesti újgazdag fiatalok kedvelt sportjában, a snowboardban ért el eredményeket, és a belterjes, nyugatmajmoló magyar snowboardos bulibélák közé beépülve értékes információkkal gazdagította a csoportfőnökséget, akik elsősorban Tornóczky információinak köszönhetően csaptak le a snowboardos közösség hangadóira. Ezután a Tahi-Tóth Antónia fedőnevű ügynököt az MTV-hez irányították, ahol T-Akták címmel indított műsort (mint ismeretes, a Tornóczky által megfigyelt személyek aktái is a "T" jelzést kapták a III/III-as csoportfőnökség irattárában). Műsorában Tornóczky rendszerint parancsra készített dokumentumfilmnek álcázott provokatív felvételeket. A Matula Magazin utánajárt: a T-Aktákban szereplő személyek nyolcvan százaléka már nincsen szabadlábon.

Tornóczky Anita rövid levélben ismerte el ügynöki tevékenységét. Mint írta, "neveltetésemnél fogva természetes számomra, hogy a titkosszolgálatok alkalmazottja vagyok. Engem hazafinak neveltek, és úgy szolgálom Magyarország érdekeit, ahogy képességeimtől kitelik. Van olyan ember, akinek utólag érzek némi lelkiismeret furdalást a megfigyelése okán, de a köcsög, nyálas snowboardosokról most is ugyanúgy jelentenék, mint akkor."
Átok, örök átok szálljon reátok!


"A kínhalál mindezeknek (kommunisták, poszt-kommunisták, liberálisok és cionisták) kegyelem, akik ilyen sorsra juttatták a magyar népet! Büntesse a magyarok Istene mindegyiket, a magyarság elleni bűneiért, tetteiért. Örök szenvedésre ítéltessen mindegyik, nép, haza és nemzetáruló rabló, kollaboráns   gazember! Átok, örök átok kísérje  mindörökké, minden hozzátartozóját, teljes vagyonvesztés terhe mellett ! "
Haza és nemzetárulók
 (mszmp, mszp, szdsz, mdf, lmp, dk és zsidesz-kdnp) 
A magyar nép nevében vádolom önöket: nép, haza és nemzetárulással!
Nem lesz kegyelem!


Az amerikai érdekek, és akik fejet hajtanak a cionista gyilkos zsidók előtt2013, március 12 - 19:54
Ezt a zsidót már az anyja elcserélte libáért, hát azért juttatta a libásokat a halálba, mert a kellemetlen emlék még mindig kísérti, a fitymáját is egy liba metélte le , hát ilyen a mi döbrögi fajtánk , kicsit cigány kicsit zsidó , de egy szál magyar vér sincs az istenadtában .
Bajnaiék amerikai kapcsolatait taglalja a Fidesz-közeli Magyar Nemzet. Az USA-ban most az alaptörvény módosítása miatt aggodalmaskodnak. Nemrég még Szijjártó fejét is megsimizték a tengerentúlon.
Nagykoalícióban próbálnak megfelelni a Fidesz, az MSZP és Bajnaiék az amerikai érdekeknek. Erről próbálja elterelni a figyelmet egy cikkében a narancsos párthoz közel álló Magyar Nemzet, amely arról cikkez, hogy újra amerikai nyomás nehezedik a kormányra, miután a külügyi szóvivő kifejezte aggodalmát az alaptörvény módosítása miatt. Az Európai Tanács után ugyanis az USA is fanyalogni kezdett kezdett: szerintük a módosítások veszélyeztethetik az intézményi függetlenséget, valamint a fékeket és az ellensúlyokat, amelyek a demokratikus kormányzást fémjelzik.
Jobbik tartózkodott az Alaptörvény negyedik módosításánál, mivel számos pozitív dologgal egyetértenek, sok változást azonban elleneznek. Ez utóbbira példa az Alkotmánybíróság jogköreinek megnyirbálása, ezen kívül a szólásszabadság korlátozásának tekintik a „közösségek méltóságának megsértését”.
A libás, és akik mögötte állnak
A Magyar Nemzet az ügy kapcsán sorra veszi Bajnaiék és az MSZP amerikai kapcsolatait. Mint írják, a jelenleg Londonban tartózkodó Bajnai Gordon közismerten élvezi Washington, George Soros és Charles Gati támogatását. Gati, Hillary Clinton amerikai külügyminiszter bizalmasa januárban a 168 órána adott interjújában azt mondta, Magyarország ellen demokratikus és nem demokratikus eszközöket is bevetne a magyar kormány megdöntésére. Ez azután látott napvilágot, hogy Hillary Clinton elküldte Magyarországot fenyegető levelét. Charles Gati felvázolta azokat a demokratikus és nem demokratikus eszközöket, amelyeket Magyarország ellen bevetne, és ebben megdöbbentő módon az egyik ilyen pont a polgárháború eshetőségének a felvetése – mondt Gyöngyösi Márton, a Jobbik politikusa egy korábbi sajtótájékoztatóján.
Ez Magyarország szempontjából aggodalomra ad okot, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az Egyesült Államok nyílt katonai beavatkozás mellett nagyon gyakran alkalmazta már a titkosszolgálatok felhasználásával a puccsot és a kormányok megdöntésére irányuló tevékenységet. Ezt láthattuk Ukrajnában, Grúziában, ahol az Egyesült Államok - nyílt titok- a CIA segítségével kormányok ellen szervezett puccsot és polgárháborús helyzetet eredményezett”- emelte ki akkor a politikus. Hozzátette: azért lehet fenyegetésnek venni Charles Gati kijelentését, mert köztudott, hogy a Clinton család barátja, Hillary Clinton főtanácsadója és tevékenyen segítette Clinton elnök munkáját is.
A Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszterhez kötődő Center for American Progress (CAP) a kezdetektől támogatja az általa létrehozott Haza és Haladás Alapítványt. A CAP ötletgazdája és egyik támogatója George Soros magyar származású amerikai üzletember. Ismert: Bajnai Gordont szépen lassan kezdték felépíteni, először csak arról szóltak a hírek, hogy hol focizik, majd bejelentette, hogy mozgalmat alapít. Hogy mennyire szavahihető Bajnai, abból is látszik, hogy folyton azt hangoztatta: az általa alapított tömörülés nem fog pártszerű formát ölteni. Ehhez képest, mint tudjuk, már párttá is alakultak Együtt 2014 Választói Szövetség néven.
Összeérnek a szálak
Hétfőn a Fidesz-közeli lap cikkezett arról is, hogy Bajnai Gordon Londonba ment, hogy a George Sorossal kapcsolatban álló School of Slavonic és East European Studieson (SSEES) előadást tartson. Ennek témái az eurózóna válsága, a növekvő populizmus és nacionalizmus, valamint a demokratikus deficit. Az esemény levezető elnökének azt a John Peetet jelölték meg, aki a The Economist egyik szerkesztője lesz. Az angol nyelvű heti hírmagazin előszeretettel ír Magyarországgal kapcsolatban a kormány demokratikus értékeket veszélyeztető politikájáról, a szélsőjobb utcai parádézásairól és az egyre erősődő antiszemitizmusról. Bajnait pedig úgy cimkézi, mint "Orbán rémálma".
Az SSEES az egyik partnere a George Soros által alapított Open Society Institute-nak (OSI), amely ösztöndíjakat biztosít az intézményben folytatott tanulmányokhoz. Az OSI volt az a szervezet, amely huszonötezer dollárral támogatta az Egymillióan a Demokráciáért nevű kormányellenes "civil" egyesületet, amely ezután hamarosan fel is oszlott.
Mesterházy és amerikai barátai
Beszámolnak arról is, hogy Mesterházy Attila héttagú delegáció élén utazott Washingtonba és New Yorkba tárgyalni, az amerikai külügyminisztériumban aztán találkozott a Magyarországgal, illetve a térségünkkel foglalkozó szakterületi vezetőkkel. Emellett eszmecserét folytatott Tomicah Tillemannal, a külügyminiszter tanácsadójával (a néhai Tom Lantos képviselő unokájával) és Charles Gatival, a Johns Hopkins Egyetem professzorával. Mesterházy Attila tavaly májusban is járt már az amerikai fővárosban, akkor arról beszélt, hogy az amerikai partnerek segítő szándékkal fejezik ki aggályaikat a magyarországi fejleményekkel kapcsolatban.
Szijjártó is ellátogatott a tengerentúlra
Mint tudható, Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára is Washingtonba látogatott a nyáron. Akkor a fideszes politikus azt mondta: több magyar és amerikai külpolitikai törekvés is egybeesik, így ezek erősíthetik egymást. A közös pontok között említették, hogy mindkét ország érdeke az erős NATO. Mint Szijjártó elmondta: Magyarország támogatja a nyugat-balkáni régió euroatlanti integrációs törekvéseit, ugyanakkor a térség stabilitása az Egyesült Államoknak is kulcsfontosságú - tudósított a távirati iroda. Az államtitkár akkor amerikai zsidó szervezetek vezetőivel is tárgyalt, akik a magyar kormány antiszemitizmus ellen tett lépései miatt örvendeztek. Szijjártóék pedig sűrűn bólogattak, amikor ezek fontosságát hangsúlyozták a zsidók. Megbeszélték azt is, hogy összeborulva tesznek meg mindent az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében. Szijjártó kint az amerikai külügyminisztérium magyar ügyekkel foglalkozó tisztségviselőivel is találkozott
fotó: mon.hu
alfahir.hu összefoglaló

A Fidesz ismét leszavazta az elszámoltatást

Zsidó a zsidót nem számoltatja el , ha gojtól lopott, vagy gojt ölt, ez náluk természetes , és ti meg kapjátok be, de magyar virtus itt nem lesz.
A Jobbik szomorúan vette tudomásul, hogy az alaptörvény hétfőn megszavazott módosításába nem került bele nevesítve az MSZP mint az MSZMP jogutódja, valamint a kormánypártok nem támogatták a Jobbik javaslatát arról: az MSZP és a DEMISZ felelősséget visel az MSZMP és a KISZ vagyonának 1989-es törvénytelen megszerzéséért.
A parlament a hétfőn elfogadott alkotmánymódosítással az alaptörvénybe ültette át a korábban az átmeneti rendelkezések között szerepelő szabályok nagy részét. Rövidített formában bekerült a szövegbe a kommunizmus elítéléséről szóló nyilatkozat, amely azonban már nem említi az MSZP utódpárti felelősségét.
8+3 milliárd törvénytelenül
Gaudi-Nagy Tamás jobbikos országgyűlési képviselő keddi sajtótájékoztatóján elfogadhatatlannak nevezte, hogy az MSZP nem szerepel név szerint mint a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) jogutódja.
Elmondta azt is: módosító javaslataikkal annak a kimondását kezdeményezték, hogy az MSZP törvénytelenül szerezte meg az MSZMP akkori értéken 8,3 milliárd forintos vagyonát, a DEMISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség) pedig a KISZ (Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség) 3 milliárdos vagyonát.
Kártérítés vagy feloszlatás
Gaudi-Nagy Tamás hangsúlyozta: mivel álláspontjuk szerint az összesen több mint 800 ingatlan az államot illeti meg, ezért a Jobbik külön törvényt készít az MSZP és a DEMISZ elszámoltatására és felelősségre vonására. Ennek a törvénynek a megalkotásáig ugyanis nem lehet lezártnak tekinteni a rendszerváltást. A lehetséges következmények között említette az MSZP állami támogatásának megvonását, kártérítés fizetését, vagy akár az ellenzéki párt feloszlatását is.
A sajtótájékoztatón kiosztottak több dokumentumot is, amelyek között szerepel az MSZP mint az MSZMP jogutódjának összesített vagyonmérlege 1989 szeptember 30-i állapot szerint. Ebben az MSZMP összesen 8,3 milliárd forintnyi vagyona annak az MSZP-nek a vagyonmérlegén szerepel, amelyet egy másik kiosztott dokumentum szerint csak 1989 november 21-én vett a bíróság nyilvántartásba, vagyis csak ettől a dátumtól tekinthető jogi személynek.
MTI - alfahir.hu
Kapcsolódó cikkek: 


Évtizedek  óta,  a nép, az ország és a nemzetrabló  csürhe, egy és ugyanaz!


ÉBREDJETEK  MAGYAROK!
Meddig lehet még a magyar népet hülyének nézni?
Mindegy, hogy melyikre szavazol! A vér, ugyanaz az átkozott!


Meddig lehet még a magyar népet hülyének nézni?
Hisz a patkányok egy és ugyanazon alomból valók!
"Az egyik kutya, a másik eb!"

EGY  ÉS  UGYANAZ  AZ  ALOM!

Átok, örök átok szálljon reátok!
"A kínhalál mindezeknek (kommunisták, poszt-kommunisták, liberálisok és cionisták) kegyelem, akik ilyen sorsra juttatták a magyar népet! Büntesse a magyarok Istene mindegyiket, a magyarság elleni bűneiért, tetteiért. Örök szenvedésre ítéltessen mindegyik, nép, haza és nemzetáruló rabló, kollaboráns   gazember! Átok, örök átok kísérje  mindörökké, minden hozzátartozóját, teljes vagyonvesztés terhe mellett ! "

Nem csupán hazafias, de keresztényi, sőt emberi kötelesség is immár szembeszállni a világot a szakadék szélére lökdöső, egyre agresszívebb és kiszámíthatatlanabb cionizmussal szemben.


Teltházas buli van


A „listázó” Gyöngyösi előadásán arról beszélt, a kettős állampolgárság milyen értékeket és lehetőségeket hordoz magában, valamint kitért az ellene folyó karaktergyilkosságra is. A képviselő különbséget tett a Trianon okozta és a más okokból kezdeményezett állampolgársági szituációk között.
Aki nem hiszi, járjon utána!” – mondta a képviselő, amikor arra tért ki, hogy a január 22-i izraeli választások után hét képviselőnek is le kellett mondania a második állampolgárságáról, még az eskütétel előtt.
Gyöngyösi beszélt arról is, miért helyezi pártja prioritásba a magyar-izraeli állampolgárságú politikusokat a többi országúval szemben, ha nemzetbiztonsági kockázatról van szó. Mint elmondta, ennek az az oka, hogy Izrael megalakulása óta rendszerint felrúgja az írott és íratlan nemzetközi jogi szabályokat és katonailag megszállt területeket tart fenn. Hozzátette, a zsidó államban etnikai tisztogatásokat hajtanak végre, egyes kisebbségeket módszeresen károsítanak meg, ami miatt egy  ilyen kettős állampolgár politikus hazánkban is veszélyt jelenthet.
Aláhúzta: a Jobbiknak nem a zsidósággal magával, hanem a cionizmussal van gondja. Ha valaki képes cionizmus nélkül a magyar nemzeti érdekeket szolgálni, akkor az a Jobbik barátja lesz, de ha nem, akkor az ellensége – vonta le a konklúziót a jobbikos képviselő, szavait az előadás végén vastaps búcsúztatta, majd kérdéseket lehetett feltenni.
alfahir.hu
Szocionista kezdeményezés: közpénzből látogathasson el minden iskolás az auschwitz-i agymosodábaSzerencsétlen idióták!
vérbolsevik zsidó
*
Minden, a közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer jusson el a "haláltáborban" kialakított emlékhelyre - javasolja három MSZP-s politikus. Fontos, hogy a jövő nemzedékek tudják, mi történt Auschwitzban és a pesti Duna-parton, és megvetéssel utasítsák el az antiszemitizmust - érvelnek a szocionisták.
a szörnyeteg bolsevik zsidó
*

Már az anyja is inkább a mocsarat választotta a lánya helyett. Csak a hülye komcsinak nem telt még be a pohár a botox kisasszonytól .
Nálunk a gyerekeket ijesztik vele elég ha a seprőt megemlítjük a gyerekek már a botoxot kiáltják , hónalj mirigy boszi előállt.

Az MSZP határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek, kezdeményezve: a kormány készítsen országos programot arra, hogy minden, a közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer, az állam támogatásával eljusson az auschwitz-birkenaui "haláltábor" helyén létrehozott emlékhelyre és múzeumba.
röfi bolsevik zsidó
*
Az indítványt Tóbiás József frakcióvezető-helyettes, Lendvai Ildikó és Steiner Pálterjesztette be.
*
Azt javasolják: az agymosást 2015-ig pályázati úton finanszírozzák, azután normatív módon támogassa az állam. Az előterjesztés felkéri a kabinetet, hogy június végéig tegyen javaslatot a szakmai és a finanszírozási háttér biztosításához szükséges jogszabályokra.
A szocialista politikusok indoklása szerint a nemzet felelőssége és erkölcsi kötelezettsége, hogy ne feledkezzen meg a "náci vészkorszak" idején meggyilkolt "zsidó vallású magyar polgárokról", és azokról sem, akik életüket kockáztatva mentették az üldözötteket. Hozzátették: az állam feladata, hogy "teljes intoleranciával" lépjen fel az "ordas eszmék" mai követőivel szemben.  
-
A legfontosabb kötelezettség azonban az, hogy a jövő nemzedékek tudják, mi történt Auschwitzban és a pesti Duna-parton, és megvetéssel utasítsák el az antiszemitizmust, a rasszizmust és a kirekesztés minden formáját" - áll a magyargyűlölő vörös gazemberek indoklásban.
(KZ - alfahir.hu nyomán)

A zsidó ávós terrorfamília kölke keményen megbüntetné Magyarországot2013. április 16. 19:18
Hunhír.info
PATKÁNY!
A Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció alelnöke, a zsidó ávós terrorcsalád kölke, Bauer Tamás nem ért egyet Mesterházy Attila MSZP-elnökkel és Bajnai Gordon egykori kormányfővel abban, hogy Brüsszelben arra kérték az EU illetékeseit, ne alkalmazzák Magyarország ellen az unió „legkeményebb politikai szankcióját, a szavazati jog megvonását a nevezetes hetedik cikkely alapján”
Bauer Tamás a Galamus nevű balliberális véleményportálon kifejti: „az unió szabályai szerint nem indokolt megszüntetni a túlzottdeficit-eljárást, s indokolt lehet a kohéziós támogatások befagyasztása is”, ha igaz az, amit az úgynevezett demokratikus ellenzéki pártok állítanak, nevezetesen hogy az Orbán-kormány gazdaságpolitikája csődbe viszi az országot, valamint lebontja a jogállamot, felszámolja a fékeket és egyensúlyokat. Felteszi a kérdést: Mi másra való a hetes cikkely, ha nem erre? Az „európai intézményekre” utalva az egykori SZDSZ-es politikus azt kérdezi, hogy magyar érdek-e az, hogy „továbbra is tudomásul vegyék a magyar jogállam felszámolását, és masszív pénzbeli támogatásokkal járuljanak hozzá az orbáni önkényuralom konszolidációjához?”

Magyarokra lőni

A DK-alelnök történelmi példát hoz igaza megerősítéséért: „Vajon érdeke volt-e a magyar nemzetnek, hogy a Hitler szövetségében a Szovjetunió ellen háborúba induló magyar hadsereg győzzön, a győztesek oldalán legyen? Vagy a tengelyhatalmak veresége, az antifasiszta koalíció győzelme volt-e valójában a magyarok érdeke? […] Olyan helyzet volt ez, hogy magyar hazafiként a magyar hadsereg vereségét kellett kívánni, hogy az ország felszabadulhasson a bornírt önkényuralom és a náci megszállás alól. A második világháborúban idegen államok hadseregében kellett a magyar hadsereg ellen harcolnia annak, aki Magyarország felszabadulását kívánta. Akár még lőnie is kellett magyar katonákra.”

Bauer szerint az, „hogy az állampolgárság ügyében a magyar állam azt szervezi, hogy a szlovákiai vagy ukrajnai magyarok tömegesen sértsék meg hazájuk törvényét, a szomszédokkal szemben jelent hidegháborút”. A DK-alelnök szerint abban a hidegháborúban, amelyben „az Orbán-kormány, a fideszes parlamenti többség áll a demokratikus államok közösségével”, mindenkinek „újra el kell döntenie, hogy melyik oldalon áll: az antifasiszta koalíció utódainak oldalán, akik az Egyesült Nemzetek értékrendjét követik, vagy annak a magyar kormánynak és híveinek oldalán, akik utcaátnevezésekkel, szobrokkal, emléktörvényekkel és más gesztusokkal jelzik, hogy utólag a tengelyhatalmak oldalán látják a helyüket, s az akkori Magyarország szociális és politikai viszonyait igyekeznek a huszonegyedik század feltételeihez igazítva visszahozni”.

Nem ellenezni, hanem szorgalmazni

A politikus úgy látja, hogy „aki azt akarja, hogy Magyarország felszabadulhasson a ma épülő önkényuralom alól, az nem ellenezheti az Orbán-kormánnyal szemben hozott politikai szankciókat, és azt sem kívánhatja, hogy az európai demokráciák eurómilliárdokkal támogassák egy önkényuralmi rendszer építését egy névleg még uniós tagországban. A hetedik cikkely alkalmazását nem elleneznie kell, hanem szorgalmaznia”.

Bauer Tamás legutóbb Bécsben Paul Lendvai és Heller Ágnes társaságában rettegett attól, hogy választási csalások lesznek Magyarországon 2014-ben. Úgy fogalmazott: lehetségesnek tartja, hogy az EU elérje a választási törvény módosítását még a választások előtt. Nézete szerint ez attól függ, hogy a Fidesz továbbra is számíthat-e az Európai Néppárt teljes szolidaritására.

Hunhír.info - mno nyomán

Bravó, Körmös Bauer fiacskája! Sikerült megint egy hordó olajat öntened az antiszemitizmus tűzére, degenerált! De legalább arra jó ennek a véglénynek a nyökögése, hogy minden ember láthassa: aki ezekre szavaz az nem hazaáruló, hanem elmebeteg.
25 millió
Nem nyilvános, hogy a Bajnai Gordon vezette Haza és Haladás Alapítvány milyen szempontok alapján kapott összesen 25 millió forintot a Moltól, ráadásul a cég honlapján az szerepel, hogy nem támogatnak politikai célokat és pártokat.

Harmincmillió dolláros vagyonok Magyarországon


Mint fogalmazott, „Winkler Gyula egy olyan üzletember, aki a vagyonát többek között a kisemmizett magyar családoktól elszedett pénzből szerezte, és ebből a vagyonból adakozik most Bajnai Gordonnak”.
A kormánypárt szóvivője ezek alapján arra kíváncsi, hogy Winkler Gyula miért támogatja Bajnai Gordont: azért, mert hálás a korábban kapott pénzért, vagy az esetleges jövőbeli hasonló üzletekért. Tisztességesnek tartja-e a volt miniszterelnök, hogy olyanoktól fogad el támogatást, akik „magyar családok kárán gazdagodtak meg?” – tette fel a kérdést Zsigó Róbert.


A világon 187 380 embernek van 30 millió dollárnál nagyobb vagyona, közülük 365-en laknak Magyarországon írta a Világgazdaság, a ¬Wealth-X gazdagokra szakosodott kutatóintézet felmérését ismertetve.
A lapban ismertetett jelentés listája szerint az idén összességében 25,8 billió dollár felett rendelkeztek a dollármilliomosok, akiknek száma kissé nőtt, összvagyonuk értéke azonban csökkent tavalyhoz képest. Ennek fő okaként a kutatók az eurózóna válságát jelölik meg.
 

Magyarországon a kutatóintézet szerint a 365 dollármilliomos 40 milliárd dolláros összvagyonnal rendelkezett az idén, a számuk 6,4 százalékkal, a vagyonuk értéke 11 százalékkal csökkent. A lap megjegyzi, hogy a hasonló magyar kiadványok alapján az intézet adatai magasnak tűnhetnek, hiszen jóval 6,6 milliárd forintnál – a 30 millió dollár értéke – kisebb vagyonokkal is fel lehetett kerülni a top 100-as, illetve 150-es listákra.
Forrás: MTI/Deluxe Magazin     
Emlékeztető: Tekintve, hogy a kommunizmus alatt nem léteztek jelentős magánvagyonok, ezért megkockáztatható az állítás, hogy a 242 milliárd dollárnyi offshore pénz nagy része a privatizáció során került magánkézbe. Az ország ezzel kétszeresen is pórul járt: a gyakran érték alatt dobra vert állami javak nem is maradtak az országban, hanem adómentesen külföldön fialtak tovább. Magyarországnak maradt a folyamatos eladósodás, hitelfelvételek és megszorítások ördögi köre – kormányzatoktól függetlenül.” (Részlet Morvay Péter: Magyarország elrablása című írásából)
 
Kisemmizett családok pénzéből támogatják Bajnait?2013. április 24., szerda 16:30
A  magyarság  választ vár arra, hogy miért támogatja Bajnai Gordon volt miniszterelnököt Winkler Gyula, a Wallis egyik volt vezetője, aki vagyonát „többek között a kisemmizett magyar családoktól elszedett pénzből szerezte” – közölte Zsigó Róbert, a kormánypárt szóvivője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.
A Bajnai Gordon alapította Haza és Haladás Alapítvány a múlt héten tette közzé minden, egymillió forintnál nagyobb összegű adományát és kiadását. Ezzel kapcsolatban a Fidesz szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a listán szerepel Bajnai Gordon régi üzlettársa, Winkler Gyula is, „akinek a nevét a Hajdú-Béthez köthető, kisemmizett magyar családok jól ismerik”.
Winkler Gyula – aki 2011-ben kétmillió, 2012-ben pedig mintegy ötmillió forinttal támogatta a Haza és Haladás Alapítványt – és Bajnai Gordon a Wallis vezetői voltak, amikor a cég megvásárolta Magyarország egyik legnagyobb baromfifeldolgozóját, a Hajdú-Bétet, majd „mint tulajdonosok levezényelték a cég felszámolását, a vagyonát kiszervezték, és így tönkretettek több mint félezer magyar családot” – mondta Zsigó Róbert.
Portik–Laborc-jegyzőkönyv: Mindenki megdöbbent, mindenki kérdez


Az MSZP megdöbbentőnek nevezte a Portik–Laborc-jegyzőkönyvben nyilvánosságra került beszélgetések tartalmát, a Jobbik pedig azt követeli, hogy alaposan vizsgálják ki, hogy a szocialista politikusok milyen kapcsolatban álltak az alvilággal. Az LMP szerint nincs kizárva, hogy nem egyedi, a politikai hatalom megtartását célzó együttműködésre derült fény a jegyzőkönyvekben, az Együtt 2014 ugyanakkor azt tartja megdöbbentőnek, hogy a magyar titkosszolgálat vezetője megrendelőként ült egy asztalhoz egy ismert alvilági figurával. 
Laborc Sándor (Fotó: hirado.hu)
A pártok közleményben, illetve sajtótájékoztatón reagáltak a Portik–Laborc-jegyzőkönyv nyilvánosságra hozatalára, amelyet teljes egészében először a Heti Válasz Online közölt. 
MSZP: soha nem jutna ilyesmi eszünkbe
Megdöbbentőnek nevezte Mesterházy Attila MSZP-elnök a Portik Tamás és Laborc Sándor közötti találkozón elhangzottakat. Azt mondta: elfogadhatatlan, hogy bárki politikai céljai érdekében próbálja felhasználni a titkosszolgálatokat, vagy hogy bűnözőket biztasson ellenfelei lejáratására.
A pártelnök keddi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva elmondta: a hétfőn az mno.hu által nyilvánosságra hozott részleges szöveg megdöbbentő; ami a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori főigazgatója és Portik Tamás, az Energol Rt. egykori igazgatója 2008. nyári találkozóján elhangzott, az „messze túlmegy azon az eszköztáron”, amelyet elfogadhatónak tart. Hozzátette: elképzelhetetlen, hogy az MSZP ilyen eszközökhöz nyúljon, bárkit erre bátorítson, vagy akár csak olyan érzetet keltsen, amely miatt bárki úgy gondolhatja, ez segítséget jelent a szocialistáknak.
A titkosszolgálatokat nagyon messze kell tartani a pártpolitikától” – hangsúlyozta. Elfogadhatatlannak minősítette, hogy bárki politikai ellenfeleinek lejáratására adjon megbízást, illetve hogy bűnözőket biztasson olyan ügyek kreálására, amelyek a politikai versengést befolyásolják. „Ez elfogadhatatlan, soha nem jutna ilyen az eszünkbe, és remélem, hogy másnak sem jut az eszébe” – nyomatékosította.
A Laborc Sándor és Portik Tamás közötti beszélgetés teljes leiratának nyilvánosságra hozását kezdeményezi a parlament nemzetbiztonsági bizottságának MSZP-s elnöke. Molnár Zsolt ezt Harangozó Tamással, a bizottság másik szocialista tagjával közös közleményében tudatta kedden az MTI-vel. A dokumentumot a nemzetbiztonsági bizottság honlapján közölnék. „Meggyőződésünk, hogy az ügy körül kialakuló közéleti botrány legnagyobb kockázata, hogy komolyan veszélyeztetheti, egyes esetekben el is lehetetlenítheti a nemzet biztonsága felett őrködő szolgálatok és a rendőrség operatív szakmai munkáját is” – írták közleményükben. Hozzátették: mindenkinek a véleményére bízzák, hogy a 2010-es választási eredmények tükrében mennyi hitelt ad a Portik Tamás által elmondottaknak.
Fidesz: ez az elmúlt húsz év egyik legsúlyosabb politikai botránya
Az elmúlt húsz év egyik legsúlyosabb politikai botrányának nevezte a Fidesz kommunikációs igazgatója a Portik Tamás és Laborc Sándor közötti megbeszélések nyilvánosságra kerülésével kirobbant ügyet. Kocsis Máté keddi budapesti sajtótájékoztatóján közölte: kezdeményezte, hogy a Laborc Sándor egykori titkosszolgálati vezető tavalyi nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatásakor készült, titkosított jegyzőkönyvet szintén tegyék nyilvánossá, mert nem mindegy, hogy Laborc Sándor saját szakállára találkozott 2008-ban Portik Tamással, vagy „végrehajtott egy feladatot”. A nemzetbiztonsági bizottsági jegyzőkönyvből ez kiderülhet – mondta a politikus, aki szintén tagja a testületnek.
Szólt arról is, hogy jelenleg szakértői csoport vizsgálja, milyen bűncselekmények valósulhattak meg a Portik–Laborc-találkozókon. Ha kell, ezt követően feljelentést tesznek - mondta.
Jobbik: tárják fel az MSZP alvilági kapcsolatait!
A Jobbik véleménye szerint a baloldal a külföldi tőkére és alvilági körök segítségére alapozva próbálta megakadályozni a kormányváltást és megtartani hatalmát. Volner János frakcióvezető-helyettes ezt keddi, budapesti sajtótájékoztatóján jelentette ki. Egyfelől utalt arra, hogy a Bajnai Gordon által létrehozott Haza és Haladás Alapítvány nyilvánosságra hozta támogatóinak névsorát, amelyben a legnagyobb összeggel az amerikai Center for American Progress szerepel. 
Az ellenzéki politikus szerint ezekből a jelekből teljesen nyilvánvalóan látható, hogy a Fidesz kormányváltását a baloldal úgy próbálta megakadályozni, hogy „részben külföldi tőkére alapozta saját hatalmának megtartására, részint pedig (...) alvilági körökre”. A Jobbik felszólítja a kormányt, hogy minél több adatot hozzon nyilvánosságra ezekről az ügyekről, hogy az emberek lássák, kik vezették ezt az országot nyolc éven keresztül - jelentette ki.
Fel kell tárni annak a személyi és szervezeti hátterét, hogy kik és milyen mértékben voltak érintettek „az MSZP és az alvilág kapcsolatában”, kik és mit tettek azért, hogy az MSZP a 2010-es választások után is meg tudja őrizni a hatalmát – válaszolta egy másik kérdésre.
LMP: vajon egyedi eset volt?
Az LMP véleménye szerint tovább kell vizsgálni a Portik Tamás és Laborc Sándor közötti találkozó hátterét, mert nincs kizárólagos bizonyíték arra, hogy egyedi esetről lenne szó – mondta Mile Lajos kedden az MTI-nek. Felhívta a figyelmet: tavaly éppen ő kezdeményezte, hogy a bizottság tűzze napirendjére az alvilág és a titkosszolgálatok közötti lehetséges kapcsolatrendszer feltérképezését és egy ténymegállapító munkacsoport megalapítását; ezután jött létre egy vizsgálóbizottság, amelyik megállapította, hogy a dokumentumok minősítésének feloldása nem tartalmaz kockázatokat.
A politikus hangsúlyozta, a megismert iratok alapján nincs kizárólagos bizonyíték arra, hogy a Portik–Laborc-találkozó egyedi eset lett volna, és az sem zárható ki, hogy ez a találkozó nem egy régebbi keletű összefonódás eredményeként jött létre. Ennek megállapításához elfogulatlanul és tárgyilagosan is meg kell vizsgálni, hogyan alakult a szervezett bűnözés és a politika közötti viszony - jelentette ki, hozzátéve: az előzmények mellett azt is meg kell nézni, hogy mi volt a találkozók utóélete, az mivel járt a szolgálatokon belül.
Együtt 2014: Laborc volt a megrendelő
Az Együtt 2014-Párbeszéd Magyarországért (PM) választási szövetség elfogadhatatlannak tartja, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal volt vezetője a hazai alvilág egy kulcsfigurájával ül le tárgyalni – jelentette ki Szabó Tímea.
A PM politikusa azt mondta, felháborító, hogy Laborc Sándor „megrendelőként lépett fel”. Az Együtt 2014-Párbeszéd Magyarországért azt követeli, hogy minden dokumentumot hozzanak nyilvánosságra az ügyben, az Alkotmányvédelmi Hivatal pedig hitelt érdemlően bizonyítsa azoknak a valóságtartalmát – jelentette ki.
A DK nem siet
A Heti Válasz Online kora délután megkereste a Demokratikus Koalíció sajtóosztályát, ahol annyit közöltek, hogy Gyurcsány Ferenc jelenleg országjáró körúton tartózkodik, a sajtóügyeletes, Gálvölgyi Dorka pedig nem tudott arról, hogy a párt állásfoglalást adna ki az ügyben. A sajtós ugyanakkor nem is zárta ki annak lehetőségét, hogy erre utóbb sor kerül.
Később a Demokratikus Koalíció (DK) tagja, Vadai Ágnes az MTI-nek nyilatkozva zagyvaságnak nevezte a leiratokat, és arra szólította fel a kormányt, hogy anonimizálás nélkül tegye közzé a történteket bemutató teljes és valós dokumentációt.
Az ellenzéki képviselő – aki még szocialista politikusként 2010 és 2011 között az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke volt – sürgette Pintér Sándor belügyminiszter nemzetbiztonsági bizottság előtti nyílt meghallgatását is.
Vadai Ágnes támogathatónak nevezte a Párbeszéd Magyarországért rendkívüli parlamenti ülés összehívására irányuló kérelmét is. Vadai Ágnes hangsúlyozta továbbá, az elmúlt tíz évben majdnem minden esetben baloldali politikusokkal szemben építettek fel lejárató kampányokat.
Volner: "Az alvilággal szövetkezett a baloldal" (2013-04-23) 


Volner: "Az alvilággal szövetkezett a baloldal" (2013-04-23)


Forrás: Heti Válasz online 
sokkaljobb-kommentár: Laborc Sándor 1958-ban született Budapesten. A nyolcvanak évek elején végzett Moszkvában, a Dzerzsinszkij-főiskolán, amely a húszas évektől a Cseka, majd a KGB, ma pedig az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat akadémiája. Laborc 1978 és 2000 között a Belügyminisztérium állambiztonsági szervénél, illetve jogutódjánál értékelő-elemző, valamint műveleti területeken dolgozott. 2001. január 1-jétől az APEH Bűnügyi Igazgatóságának információs igazgatóhelyettese lett (1998–2002 között az előző Orbán-kormány regnált…) 
Laborc 2007 júniusától már megbízott vezetőként irányította az Információs Hivatalt (Gyurcsány-kormány). Szilvásy György került a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszteri székbe. Laborcot dandártábornokká léptették elő, és jelentős átszervezést hajtottak végre. Laborc kinevezése ellen a Fidesz tiltakozott ugyan, de rövid idő múlva csend lett. 
Laborc hivatali ideje alatt robbant ki az úgynevezett megfigyelési ügy (UD-ügy), amelynek még nincs vége. 
A Portik–Laborc ügyet akkor lehetne igazából kivesézni, ha a nyolcvan évre titkosított olajaktákat is feloldanák! A szellem megint kikukucskált a palackból, vajon sikerül-e visszatessékelni, vagy kiderül végre legalább ebben az ügyben a teljes igazság? Hogy is mondta miniszterelnökként egyszer Gyurcsány Ferenc? „Nem hazudtam, csak nem bontottam ki az igazság minden részletét!” Ugye kedves váltópártok, most ki tetszenek közösen bontani?
További információk az origo.hu-ról elérhetők ITT !
Békéscsaba, 2013. április 24. 
Emlékeztető: Aki nem szereti a szabadságot és az igazságot, abból hatalmas ember talán lehet, de nagy ember soha.” (Voltaire) 
A nagy elszámoltatásban a moszkvai kereskedelmi kirendeltséget elpanamázókat is futni hagyják


Panasszal élt a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a Központi Nyomozó Ügyészség azon határozata ellen, amelyben megszüntették a moszkvai kereskedelmi kirendeltség (kerki) eladásával összefüggő nyomozást - írja hétfői számában a Magyar Nemzet.
A cikk szerint a 17 ezer négyzetméteres, belvárosi ingatlan eladásában főszerepet játszó Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjai ellen hűtlen és hanyag kezelés miatt nem folytattak eljárást; és Fekszi Márta volt államtitkárt, valamint Tátrai Miklóst, az MNV volt vezérigazgatóját sem hűtlen kezeléssel gyanúsítják már, hanem bűnpártolásra enyhítették a terhükre rótt cselekményt.
A moszkvai képviselet 2008-as értékesítése ügyében a Kehi tett feljelentést, a Központi Nyomozó Főügyészség két hete szüntette meg az ez alapján indult nyomozást. A határozat szerint a vagyontanács tagjaival szemben azért nem merülhet fel a hűtlen kezelés bűncselekménye, mert a magyar államot ért kár még a tanács határozata előtt következett be, amikor a kerki eladásáról szóló első, érvénytelen szerződés alapján a vevő luxemburgi cég tulajdonjogát bejegyezték.
A Kehi és az MNV szerint azonban az ügyészség alapvetően téves jogi feltevésből indul ki, amikor a kár bekövetkezését az ingatlan tulajdonjogának átszállásával azonosítja. Úgy vélik, az államot akkor érte kár, amikor az - irreálisan alacsony, és a korábban meghatározott 23 millió dollárnál még 2 millió dollárral kevesebb - összeget jóváírták az MNV számláján már a vagyontanács döntése nyomán érvényesen megkötött adás-vételi szerződés alapján - olvasható a lapban, amely azt is megjegyzi: a 4,5 milliárd forintért elkelt épületért akár 17 milliárd forintot is kaphatott volna az állam.
(MTI - MN)
Kapcsolódó:
Ők Portik MSZP-s barátai – a még soha nem látott listaHorn Gyula öt perc alatt hív vissza, őt is és mindenkit a seggemből húzok elő".
A Laborc–Portik-találkozók jegyzőkönyvei szerint az egykori Energol-igazgató MSZP-finanszírozóként mutatkozott be a titkosszolgálatnak. A csütörtökön utcára került Heti Válaszból kiderül: az olajbűnöző valóban részese volt a párt környéki „táplálkozási láncnak" - például a Hagyó Miklós és Schmuck Andor által is fémjelzett karitatív tagozat elnökén keresztül.
A Laborc-Portik-jegyzőkönyvek szerint a volt Energol-igazgató egyebek mellett állította a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori főigazgatójának, hogy személyesen pénzelte a szocialistákat, illetve mindig a baloldalnak dolgozott, „olaj, cigaretta, minden volt".

Korábban a Heti Válasz azt is megírta: Portik Tamás már az 1990-es évek közepén úgy beszélt ismerőseinek a politikusi felvilágról, hogy „Horn Gyula öt pec alatt hív vissza, őt is és mindenkit a seggemből húzok elő".

Az egyértelmű „költői" túlzások ellenére a Heti Válasz több rejtélyes kapcsolatot talált Portik és a baloldal között, részben a nyilvánossá tett jegyzőkönyvek letakart neveinek „megfejtésével", részben saját forrásokból. Az Energol vezérigazgatója például nem más volt, mint az MSZMP KB Agitációs és Propagandaosztályát megjárt, majd 1995-ben a Belügyminisztérium adatfeldolgozó háttérintézményétől leszerelt Csikós József.
Az olajcég elnöki tisztsége pedig annak a Keszthelyi Péternek jutott, akit 2002-2010-ben már az állami sportberuházások egyik irányítójaként és Szilvásy György lekötelezettjeként tartottak számon.

Az Energol legismertebb beszállítója, a miskolci ETL Ipari Rt. még egyértelműbb MSZP-ellenőrzés alatt állt: a társaság felügyelőbizottságát olyan személyiségek fémjelezték, mint a párt örökös energetikai szakértője, Karl Imre, a mára a Demokratikus Koalícióba távozottSzűcs Erika, valamint az országgyűlési múlttal ugyancsak rendelkező Lippai Lajos.
Portik a Laborc-találkozón számos utalást tett arra, hogy bejárása volt a Horn-éra csúcsmenedzsereinek világába. Az egyik leirat szerint a postabankos Princz Gábor volt az egyik „áldozat": „'96 előtt ugye én olajoztam, és hát rajta volt az egyik barátom az ominózus VIP-listán", akinek aztán sosem kellett visszafizetnie a tízmilliós hitelét. Úgy tudjuk, egykor - átmenetileg - Portik rózsadombi (Szpáhi utca) lakásában teremthetett otthont magának az Apró Piroska elnökletével működő Eximbank vezérigazgatója, Nyíri Iván (később Ecuador tiszteletbeli konzulja). Az Energol marketingigazgatója ugyancsak „összejárós" viszonyt ápolt Gyárfás Tamás médiavállalkozóval - majd 2004-ben vele cserélte el a II. kerületi Ferenchegyi úton épített családi villáját.
Portik fontos üzleti partnere (kvázi pénzkezelője) volt továbbá az a Dósa István, aki 13 éve az MSZP karitatív tagozatának első elnökeként vonult be a párttörténelembe. Az egyik Portik-féle szoláriumüzemeltető cég tulajdonképpeni jogelődjét (Kata-Maki Kft.) a német-magyar kettős állampolgár Dósa hozta létre. Utóbbi vállalkozásban a karitatív tagozat akkori háttérmotorja, a jelenleg a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot vezető Schmuck Andor is felügyelőbizottsági tagsághoz jutott. (Ugyanez a tagozat adta a szocialista felsőelitnek Hagyó Miklóst.) És mint a Laborc-féle jegyzőkönyvekből kiderül, a Portik Tamást „felszínre segítő" Vajtó Lajos szíve ugyancsak az MSZP-ért dobog; az Ungár Anikó bűvész exeként ismert, az előző ciklust a Nemzeti Lóverseny Kft. élén záró egykori sportkommunikátorról a Heti válasz már megírta, hogy baráti köre a volt MSZP-elnök Kovács Lászlót sokáig „hölgyismerősként" támogató Endrényi Éváig ér. Vajtó aktuális Facebook-fényképgyűjteményéből pedig kiderül: jelenlegi legfőbb „patentja" már az MSZP új reménységeként futtatott bulvárceleb, Berki Krisztián (a Ferencváros Labdarúgó Zrt. korábbi vezérigazgatója).

Hogy milyen, a politikát is érintő alvilági „kampányakciókhoz" lehetett köze Portik Tamásnak az elmúlt években, egyebek mellett ez is kiderül a 
ma megjelent Heti Válaszból, amely - digitális formában - a Digitalstandon keresztül is megvásárolható.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése