2018. május 23., szerda

EZO - világ

EZO - világ
IDEGEN CIVILIZÁCIÓ LÉTEZÉSÉT TITKOLJA EL A VATIKÁN?2013.03.14
Az Énok könyve valódi űrháborúról számol be, azonban kitörölték a Bibliából. Hogy miért?
Az Énok könyve egyike a leghíresebb és legelterjedtebb apokrif iratoknak, vagyis azon szövegeknek, melyeket szerzőjük isteni kinyilatkoztatásként kívánt az emberek elé tárni, valami okból kifolyólag azonban nem szerepelnek a mai Bibliában.

A mű az etióp egyházban a hivatalos kánon része volt, a fordítás első példányai 1773-ban kerültek Etiópiából Európába. A gyűjtemény eredetileg egymástól független, de egyaránt Énok nevéhez kapcsolt iratokból áll - a Biblia szerint Énok a hetedik pátriárka, az Úr kiválasztott fia volt.

Űrháború és a titokzatos lények eljövetele

Az írás, mely a történelem előtti időkbe nyúlik vissza, valóságos űrháborúkról beszél, sokak szerint pedig minden egyes mozzanata párhuzamba vonható a földönkívüliek látogatásával. A leírás Énok elrablásával kezdődik, melyet azok vittek végbe, akiket ő maga angyaloknak nevez - egyes vélemények szerint ők lehettek az idegen, földöntúli, nagy hatalommal bíró lények -, majd maga az Urak Ura árulja el neki a teremtés titkait. Mindezekhez Énok nagyon sok személyes észrevételt fűz.
A könyv a Genezis hatodik fejezetétől indul: azt állítja, hogy Jared, Énok apjának idején kétszáz, Őrzőnek nevezett lázadó angyal érkezett a Hermon-hegy több mint háromezer méter magas csúcsára, hogy előkészüljön a leszállásra és az emberi fajjal való keveredésre.

A lázadó angyalok megtanították a férfiaknak a fegyverek készítésének művészetét, a fémek öntését, az asszonyoknak a díszítések viselését és a szépítkezést, valamint felfedték az embereknek a boszorkányságot és a szertartásos varázslást.

Az ember ily módon kilépett az ősi törzsi kultúrából, egy fejlettebb kultúra pedig megtanította neki a csillagászat, az asztrológia, a meteorológia, a Nap, a Hold és a Föld titkainak tanulmányozását is. Mindez egyes tudósok szerint magyarázat arra a hirtelen fejlődésre, mely az emberiség történetében egyszer csak bekövetkezett, ugyanakkor a leszállás, a keveredés és a tanítás mind utalhat a földön kívüli civilizációval való kapcsolatfelvételre.

Angyalok, űrhajósok, vagy egyik sem?

A tridenti zsinat - 1545-1563 - az Énok könyve szövegét apokrif iratnak nyilvánította, ezért a Biblia Énokot ma is szinte kizárólag héber pátriárkaként ábrázolja, aki tanúja volt a lázadó angyalok bukásának. Másnak semmi nyoma. A héber és a keresztény teológusok szándéka az volt, hogy megoldják azt a sok problémát, amit a szöveg felvetett, ezzel kapcsolatban pedig egyszerűbbnek tartották, ha tudomást sem vesznek róla. A Biblia így nem utalt többé ilyen módon az emberhez hasonlóan intelligens életformák létezésére.
Giuseppe Cesari már egy 1610 körüli alkotásában is vizsgálta Énok könyvét, és furcsállta az angyalok túlságosan is emberi viselkedését, mely a bukáshoz vezetett. Mindebből azt a következtetést vonta le, hogy a lények, melyekkel Énok találkozott, nem angyalok, hanem más, messziről jött ismeretlenek voltak.

Egyes tudósok napjainkban is hangsúlyozzák a hasonlóságot az Énok által leírt angyalok és az űrhajósok között, arra a tényre alapozva a tézist, hogy a lázadó angyalok gondolatai és viselkedése jellegzetesen emberi, és összeegyeztethetetlen az isteni természettel.

Bár a könyv a Vatikán fantáziáját is hosszú ideje izgatja, azt még mindig nem tekintik hivatalosnak, sokak szerint azonban egyike azon, a világ legnagyobb kérdéseire választ adó titkoknak, melyekhez hasonlókat a vatikáni titkos levéltár szép számmal őrizhet.


Ősi idegenek II: Angyalok és földönkívüliek

 Ősi idegenek III: Élohalottak

Ősi idegenek III: Az idegenek és a szörnyetegek

Õsi idegenek IV: Az idõutazókhttp://ujvilagtudat.blogspot.huFÖLDÖNKÍVÜLI TÖRZS ÉL AFRIKÁBAN? - A TITOKZATOS DOGONOK2013.03.14
A magukat egy másik csillagról származtató dogonok a világ egyik legrejtélyesebb népe.
Létezik egy népcsoport Afrikában, mely egy távoli csillagról származtatja magát, emellett olyan szertartásokat űz, melyeknek szerves részét alkotják az univerzum titkai, illetve olyan csillagászati információk, melyekről egy primitívnek tartott népcsoport elviekben semmit sem tudhatna. Ők a rejtélyes dogonok, kiknek ősi titkait a mai napig nem tudják teljes mértékben megfejteni az antropológusok.

Kultúrájukban fontos szerepe van a csillagoknak
A dogonok népcsoportja Maliban, Timbuktutól délre, a Niger-folyó kanyarulatában él. A vallásuk által előírt szertartásaik megtartásakor a törzs tagjai, akik úgy tudják, hogy a Po Tolo csillagról származó Amma istentől erednek, egy 50 esztendőnként előírt ünnepet ülnek meg.

Ünnepük periodicitásának oka, hogy minden 50 esztendőben egy láthatatlan csillag áthalad egy másik, az égbolton látható fényes csillag előtt. Fényes csillagként a Szíriuszt mutatták meg a kutatóknak, melyet természetesen más névvel jelöltek. A sziguinak nevezett szertartáson egy körülbelül tíz méter magas, kígyó formájú maszkot használnak, melyet a rítus végén egy titkos barlangba rejtenek el.

A Szíriuszról származnak?
A dogonok alighanem teljesen ismeretlenek maradtak volna a világ előtt, ha két antropológus fel nem keresi őket az 1930-as években.

A kutatók szerint vallási szertartásaik a Szíriusz csillag kettősségére utalnak, azaz két csillag rendszerére, melyek egy közös tengely körül keringenek. A kutatók leírták a Szíriusz B pályáját a Szíriusz A körül, és időtartamát pontosan 50 évben állapították meg.

A törzs tagjai szerint ezeket az ismereteket a dogonoknak az egyiptomiak közvetítették, akik a Szíriusz Földünkre látogató lakóitól kapták azokat. Sőt, némelyek szentül hiszik, hogy a Po Tolo mellett maguk is erről a csillagról származnak. A racionalitás talaján maradva azonban rejtély marad, hogy a dogonok miként juthattak olyan csillagászati ismeretek birtokába - például a Szaturnusz gyűrűiről vagy a Jupiter négy nagy holdjáról -, melyeket csak a modern kor modern készülékei közvetítenek napjaink emberéhez.

Érthetetlen, honnan származik tudásuk
A Szíriusz az égbolt egyik legfényesebb csillaga, éppen ezért sok kultúrában különleges jelentőséget tulajdonítottak neki. Sajátossága szoláris ciklusában rejlik: a csillag, időszakos eltűnése után, újra megjelenik az égen, ilyenkor, még a Nap felbukkanása előtt hajnal hasad az ég keleti felén.

 A Szíriusz esetén ez az időszak 365,25 napot tesz ki, kicsit több mint egy földi évet. Több milliárd csillag közül a Szíriusz az egyetlen, mely ilyen tulajdonsággal bír. De hogyan tudhattak erről az ősi népek, amikor ennek felfedezéséhez több ezer évnyi pontos és folyamatos megfigyelésre lett volna szükség? Az igazság valószínűleg még sokáig rejtve marad, úgy, mint azok az ezeréves rajzokat őrző barlangok, melyekbe eldugják a kígyóisten szent maszkjait.

Ember formájú falvak és békeszerető lakók
A dogonok kerülik a vita minden formáját, nehezen mondanak ellen a beszélgetőtársnak, és jó kapcsolatot ápolnak a fehér emberekkel. Falvaik különlegessége, hogy az emberi test alakját utánzóan épültek.

A fej az úgynevezett szóházból áll, mely alacsony tetejű épület, ahol az öregek a közösség fontos kérdéseit beszélik meg. A sárból készült, kúp alakú kunyhók és a magtárak alkotják a törzset, a lábat és a bal kart.
A jobb kar azonban az a kunyhó, ahová a nők elvonulnak a menstruációs időszak alatt, mert akkor tisztátalannak tekintik őket. Marcel Griaule és Germaine Dieterlen volt az első két antropológus, aki 1931-től kezdve több mint húsz éven át folytatott kutatásokat a dogonok körében.


A dogonok eredetmítosza avagy a Szíriusz B titka

Eltitkolt Tisztító kúra? Mi az a tisztító kúra, ami még a vírusokat is p
http://ujvilagtudat.blogspot.huEGY VÉGTELEN UTAZÓ NAPLÓJA2013.02.25

 


Az alábbi írást Ildikó nevű olvasónk küldte, melyben gondolatait és eddigi tapasztalatait osztja meg velünk. Nem is untatnálak benneteket a hosszas bevezetőmmel, fogadjátok szeretettel sorait. :)  /Galactus - RSZ/

Ez időszámítás szerint 1966.08.25.-én láttam meg a napvilágot, egy kislány testében.
Már eszmélésem korai szakaszában sem értettem a körülöttem lévő embereket. Először azt hittem,hogy ők is látják és érzékelik az erdő-mező kis lényeit, mint a manók, tündérek, de hamar rá kellett jönnöm, hogy ez nem így van.
A másik dolog volt a rendszeresen megjelenő deja vu érzéseim. Eleinte ilyenkor el kezdtem kiabálni: „Emlékeztek? EZ egyszer már megtörtént! Pont ugyanígy! – de rajtam kívűl senki sem emlékezett.
Tizenegy-két évesen pedig sötét korszak nehezedett rám. Egyszerűen csak figyeltem magam körül az embereket, és roppant egyedül éreztem magam. Kik ezek az emberek? Ki vagyok én? A Föld nem az én hazám. A szüleim nem az én szüleim. Mi történt? Haza akarok menni! Oda fel a csillagokba!
Az embereket dróton mozgatott bábukként érzékeltem. Valami iszonyú felismerés keringett bennem. Körülnéztem, és nem láttam senkit, akinek önálló gondolata lenne!
Valaki, vagy valakik fentről irányítják a szálakat! Kiszolgáltatottak vagyunk! ÉS ezt rajtam kívüll senki sem látja!
Ebben az időszakban nem szerettem az embereket! Tompult agyú mechanikus gépeknek láttam őket, akik észre sem veszik, hogy tönkre teszik a környezetüket, a bolygójukat! Érzékelésem ez irányba olyannyira kitágult, hogy minden fájdalmat, ami a Földön történt, a saját fizikai testemen érzékeltem. Minden seb, ami a Földet, az állatokat, a növényeket, de még az embereket is érintette, az fizikai és lelki fájdalomként jelentkezett nálam! Ez olyannyira fokozódott, hogy már elviselhetetlen volt! Az öngyilkosság gondolatát fontolgattam, de tisztában voltam vele, hogy az sem segítene! Teljesen védtelennek éreztem magam, és tennem kellett valamit ez ellen! Ezt a szuper érzékenységet meg kellett szüntetnem. Nem mellesleg az emberek gondolatát is éreztem, és mindig tudtam, ha valaki mást mondott, mint amit gondolt! Rengeteg problémám adódott abból, hogy a ki nem mondott gondolatokra reagáltam! Némelyik embernek olyan erős negatív gondolatai voltak, hogy kis híján elájultam tőle,annyira fájt. Legtöbben „kényesnek” tartottak ez miatt.
Természetesen az emberek mindig letagadják a gondolataikat. Inkább hazudnak, minthogy elmondják azt , ami valójában bennük van.
Ahhoz, hogy valamennyire normális életem legyen, meg kellett ezt szüntetnem és védőburkot vonni magam köré. Ez azt jelenti, hogy a saját érzékelésemet tompítani kellett annyira, hogy elviselhető legyen számomra az élet itt ezen a bolygón.
De ne szaladjunk ennyire előre, csak haladjunk szép sorjában.
Kisgyerekként, egy „normál” emberhez képest, elég furcsa gondolataim voltak.
Először is MINDENT TUDNI AKARTAM! A szó legszorosabb értelmében. Ezt az itteni körülmények között úgy gondoltam megvalósítani, hogy minden könyvet elolvasok. Hál’ istennek apukám szeretett olvasni, így elég sok könyvünk volt otthon. Így módszeresen nekiálltam kiolvasni az „összes” könyvet,amit találtam. Ez vonatkozott tényleg az összes könyvre, mivel nem szelektáltam. Elolvastam a ponyvaregényt is, de a filozófiai kislexikont is. Mivel a „ MINDENTUDÁSOM” véleményem szerint ahhoz is kellett, hogy bármikor –bárhová kerülhetek, ott túl kell, hogy éljek-  így az is nagyon érdekelt, hogy melyik földrészen illetve Óceánban milyen élővilág van, melyek ehetőek (persze arra az esetre, ha a túlélésemről van szó! Hogy tudok sivatagban vizet fogni, ecc. stb.
Még Latinul is megtanultam a különböző növények, állatok nevét! De mindhiába, mert azzal kellett szembesülnöm, hogy folyamatosan adnak ki új könyveket, és nem érem utol magam! Egyszerűen nem tudok ennyi könyvet elolvasni! A „MINDENTUDÁSOM” kezdett kútba esni!
És ekkor történt valami! Egyszerűen kattant bennem valami, és egy hang azt mondta:
A MINDEN TUDÁS BENNED VAN! CSAK AZ A KÉRDÉS, MIT TUDSZ A FELSZÍNRE HOZNI BELŐLE!”
Ekkor 13 éves lehettem. És ekkortól kezdve nem igazán volt előttem akadály. Bármi amit ki tudtam gondolni, azaz képileg megjeleníteni, azt meg is tudtam valósítani! Ami az érdeklődési körömbe tartozott, azt tanulás nélkül is meg tudtam csinálni, és nem kellett hozzá semmilyen képzés! Ilyen volt a szabás-varrás (még a legbonyolultabb ruhákat is megcsináltam,pl. kabátok) tánc (csak hallottam a zenét és az adott stílusban kezdtem el táncolni) ,az úszás,rajzolás, és általában a művészetek.
12 évesen,nagyon sokat gondolkodtam. Leginkább olyan dolgokon, hogy: mi az a VALÓSÁG?, mi a VÉGES ÉS VÉGTELEN FOGALMA? HOGY LEHET MEGHATÁROZNI? Rengeteget törtem rajta a fejem.
Mi az hogy VÉGES? De ha egyszer vége van pl. az UNIVERZUMNAK, mi van azon túl? Az nem lehet, hogy semmi! Mi az, hogy VÉGTELEN? Próbáltam elképzelni a végtelent! NEM SIKERÜLT. DE VALAHOL VÉGET KELL HOGY ÉRJEN! Vajon hogy épül fel a világegyetem? Milyen struktúrája lehet, amely választ ad a kérdéseimre? Hosszas vívódás után, csak egy lehetséges magyarázat maradt erre a kérdésre!
Az Univerzumok GÖMBSZERŰ STRUKTÚRÁKBÓL ÉPÜLNEK FEL. A VÉGTELEN SZÁMÚ UNIVERZUMOK, MINT GÖMBÖK KAPCSOLÓDNAK EGYMÁSHOZ OLY MÓDON MINT A SZAPPANBUBORÉKOK, ÉS A FELÜLETÜKÖN ÉRINTKEZNEK. EZEKEN AZ ÉRINTKEZÉSI PONTOKON LEHET EGYIK UNIVERZUMBÓL  A MÁSIKBA ÁTJUTNI.ÉS EZ VALAMIFÉLE GÖRBÜLT TERET HOZ LÉTRE,ÍGY NAGYON KÖNNYŰ ELJUTNI EGYIK PONTBÓL A MÁSIKBA. igen, csakis ez lehet a MEGOLDÁS! MA A KVANTUMFIZIKUSOK JUTOTTAK HASONLÓ MEGOLDÁSOKHOZ.
Ezekre a felismerésekre önállóan jutottam. Minden információ előbb volt meg bennem, mint ahogy olvastam őket. Az olvasás azért volt jó, mert egy csomó dologról ami megtörtént velem, vagy amire gondoltam, később igazolást kapott a könyvek által, hogy nemcsak én látom így.
13 éves voltam, amikor egyik osztálytársnőmmel óraközti szünetben elhatároztuk, hogy olyat játszunk, hogy kitaláljuk egymás gondolatait. Neki is álltunk, miközben az osztály többi része a fejünk felett ugrált. Megbeszéltük, hogy ki gondol először, és melyikünk találja ki. El kezdtünk koncentrálni, és elég jól sikerült a mutatvány rövid időn belül. De az egészben nem ez volt az érdekes! Közben vevő csatornává váltam. Egyik pillanatról a másikra elsötétült minden, mint amikor elmegy az adás. Vártam, és már azt hittem, hogy megszűnt a képességem a telepátiára. És ekkor, valami egész különös dolog történt,………….. amely megváltoztatta az életemet !
Az első dolog amit láttam, az –ma már tudom-,hogy szorosan kapcsolódik egyik előző életemhez, Rossline-hoz, a rózsa vonalhoz, és mindahhoz a tudáshoz, amit a” RÓZSA” jelképez. Tudnillik egy gyönyörű, arany színben ’lángoló ’ rőzsát láttam. Akkor még azt hittem lángoló. Később amikor „RAJA JÓGÁVAL” foglalkoztam, látni kezdtem az aurát, és ma már tudom, hogy egy aranyszínű aurában tündöklő RÓZSÁT láttam. A következő kép is igen érdekes volt. Egy világító, szivárványszínű cikázó nyilat láttam, amely a kép bal felső sarkában tűnt el végül, kb. 45 fokos szögben. Ez talán az égen található égitest helyére utal?
És a legutolsó kép volt a legkülönösebb. Amit még teljesen a mai napig sem sikerült megfejtenem.
A következő kép ugyanis a MARS-on volt. Ezt valahogy TUDTAM. Egy óriási földalatti teremben voltunk. Én lebegtem a többi lény feje felett, így sikerült látnom a következőket: Rengeteg humanoid lény volt a teremben. Mind egyformának tűntek. Jó 2 -2,5 méter magasak voltak, és a testalkatuk erőteljesebb volt, mint az embereké. ( a ’ Rejtélyek szigete’ most osztott meg egy filmet, a címe a 18.Hangár. Érdekes,hogy a filmben mutatott humanoidok, nagyon hasonlítottak  az én MARSBELI EMBEREIMRE) NEM VOLT SZŐRZETÜK, ÉS KISSÉ  SZÜRKÉSZÖLD SZÍNŰ VOLT A BŐRÜK.
Mind egy irányba néztek, és figyeltek. Én is abba az irányba néztem, ahova ők, és akkor megpillantottam…………. egy ÓRIÁSI FEJET, amely beszélt hozzájuk, egy idegen civilizáció nyelvén. Hallottam a hangokat, de nem értettem semmit. Ez a fej olyan volt, mint a többieké, de csak fej volt.
Az egész nagyon megdöbbentett. Leginkább az, hogy ezeket a képeket, vajon miért kellett nekem látnom? Mi a célja? és mi lesz, ha nem tudom megfejteni?
Ezen események után el kezdtem látni spontán módon az előző életeimet. Évekkel később,olvastam könyvet a MAJÁKRÓL ( több indián életemre is emlékszem),és ahogy lapoztam a könyvet,egyszer csak alig kaptam levegőt a döbbenettől. Az Olmék kúltúráról volt szó,amely a maják elődjének tekinthető. Volt egy pár olmék szoborról fotó. Ugyanolyan óriási fejeket faragtak kőből ki, mint amilyet én láttam a Marson!! Alig akartam hinni a szememnek! Ez most mit jelent, Van a kettő között kapcsolat? Mi lehet az összefüggés?
Ezek a képek azóta sem hagynak nyugodni, és keresem a megfejtését. Ezek, de főleg az első kép inspirált arra, hogy később belépjek a magyarországi Rózsakeresztes rendbe is. Amely persze nem azt képviselte, mint amit vártam, mert ez a TUDÁS, mint tudjuk „HERMETIKUS”,így a legtöbb Rózsakeresztes előtt is rejtve maradt, és csak próbáltak úgy tenni ,mintha értenék. Ezt a tudást, mely felfedi a TITKOT 3 szinten is,még  THOT,azaz HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ, A  HÁROMSZOROSAN LEGNAGYOBB hagyta ránk örökül a SMARGDTÁBLÁVAL. Annak idején, évezredek távolában az a megtiszteltetés ért, hogy Thot mellett lehettem papnő, és bepillantást nyerhettem e tudásba. Ma már ennek a tudásnak csak a töredékével bírok a fizikai síkon, de ebben az életben is sikerült MEGTAPASZTALNOM az EGY-SÉG ÉRZETÉT!
Egyik meditációm alkalmával kiszálltam a testemből, és el kezdtem tágulni. Ez máskor is megtörtént már, így nem volt ismeretlen érzés. Ez alkalommal viszont irdatlan sebességgel tágultam, és nemsokára az egész Univerzumot érzékeltem! De még ennél is tovább tágultam, és egyszer csak ÉN VOLTAM MINDEN LÉTEZŐ! BENNEM, ÉS ÁLTALAM NYILVÁNULT MEG MINDEN, ÉS EGY IDŐBEN TAPASZTALTAM MEG AZ ÉLET SOKSZÍNŰSÉGÉT,ÉS EGYSÉGÉT! EZT SZAVAKKAL LEÍRNI LEHETETLEN, ÉS LEÍRHATATLAN ÉRZÉS! ÉN VOLTAM A TEREMTŐ, ÉS BENNEM VOLT MINDEN LÉTEZŐ,ÉS RAJTAM KÍVÜL NEM VOLT  MÁS! FELFOGTAM ÉS TUDTAM ÉS ÉRZÉKELTEM, HOGY MINDEN ÉS MINDENKI ’EGY’!
Pár pillanat volt csupán az időtlenségben. Ezt mindenkinek meg kellene tapasztalnia.T alán más folyása lenne az életünknek.
Egy másik életem, egy álmon keresztül nyilvánult meg:
Ebben az életemben indián fiú voltam. Úgy 13-14 éves lehettem. Ahhoz, hogy férfivá váljak, egy beavatási szertartáson keresztül kellett esnem két másik fiúval együtt.(amit most leírok, az lehet hogy más számára hihetetlen,de sokan élnek ezen elvek alapján. Úgymond követik az intuíciójukat. Ezt nevezik szinkronicitásnak. Később a  James Redfield: Mennyei Próféciák-ban olvastam hasonlókat)
Egy utat kellett megtennünk, ahol útközben 3 próbát kellett kiállni. Egy helyre kellett érkeznünk, egy adott időben, és akkor megtörténi k a beavatás. A dologban csak annyi volt az érdekes, hogy nem mondták meg hova kell menni, merre, mikorra kell odaérni, és egyáltalán semmit!
Elindultunk az úton, és a 3 próbát is megcsináltuk (ezekre már nem emlékszem, hogy mi volt), de az időből kezdtünk kifogyni. Ezt én érzékeltem, és vezettem a többieket, hogy időben oda tudjunk érni a helyre. Nemsokára egy tisztásra érkeztünk, ahol 3 BUDDHA LEBEGETT A FÖLD FELETT. A többiek megkérdezték: Ez az a hely ahova kellett érkeznünk? Ez a beavatás, hogy látjuk őket?
Erre ezt válaszoltam: Nem! Ők is azért jöttek, ami most történni fog!
És mint egy vezényszóra megtörtént életem legcsodálatosabb élménye, melyre mindig emlékezni fogok!
MINDEN LÉTEZŐ DOLOG: A FA, A FÚSZÁL, A SZÉL A FALEVÉL, A KŐ, A MADARAK, A VÍZ, EGYSZÓVAL MINDEN LÉTEZŐ DOLOG, EGY-EGY HANGOT ADOTT KI! És ezekből a hangokból EGY MINDEN KÉPZELETET FELÜLMÚLÓ , CSODÁLATOS DALLAM KELETKEZETT! SOHA NEM HALLOTTAM EHHEZ FOGHATÓT! EZZEL EGYIDŐBEN A HANGOK MINTÁJÁRA, FÉNYJÁTÉK IS KEZDŐDÖTT AZ ÉGEN. A SZÍNEK ÉS HANGOK ÖSSZEFOLYTAK, EGYMÁSBA OLVADTAK, ÉS LÁGYAN ,MAGASZTOSAN TÖLTÖTTÉK MEG A TERET!
KÉSŐBB OLVASTAM,HOGY LÉTZIK OLYAN ,HOGY SZFÉRÁK ZENÉJE! Szerintem ezt hallhattam. Soha azelőtt, és ezután sem hallottam ilyen lélegzetelállítóan szépet! Nagyon sajnáltam, hogy nem tudok kottát írni, és nem tudtam lejegyezni! De lehet, hogy ezeket a hangokat, le sem lehetett volna kottázni!
Egy másik álmomban a Holdon voltam több társammal együtt. Rabok voltunk. Mivel öltözetünk elég modern volt, ezért nem gondoltam hogy a múltban lehetett, inkább a jövőben. De ma már nem vagyok biztos benne.
Egy óriási betonbunkerben voltunk rabok, a HOLD túlsó oldalán. Nem emberi őreink voltak. Azokat nem igazán láttuk. Óriási kristályok felügyeltek ránk. Valahogy azon keresztül érzékeltek minket.
Egy hatalmas fémajtó volt, amin keresztül az élelmiszer is jött hozzánk. Egyik alkalommal, amikor szintén hozták az ellátást a kapu tovább nyitva maradt, és társainkkal együtt kiszöktünk a bunkerből. Próbáltunk volna elszökni onnan. De a bunkert körbefogta egy erdőszerű képződmény. Magas fák voltak levelek nélkül. DE ami furcsa volt az erdőben, az az volt, hogy függőleges vízfal vette körül. Ahol kezdődött az erdő, ott kezdődött a vízfal is. kipróbáltam, hogy belenyúlok a vízfalba, de a kezem eltűnt és nem láttam, ha benyúltam. Nem mertünk belépni. Féltünk, hogy elnyel minket. így nem maradt más választásunk, vissza kellett mennünk a bunkerba. (ma már tudom, hogy egy dimenzió kapu lehetett) Ahogy visszaértünk, a  kristályok el kezdtek fenyegetően és óriási iramban nőni! Iszonyatos páni félelem töltött el bennünket, mely lebénította az agyunkat! Sajnos többre nem emlékszem!
De találkoztam Ufókkal is, lassan 20 éve már.
A Raja Jóga idején szellemileg gyorsan fejlődtem. Túl gyorsan is, mert a fizikai tapasztalások nem voltak meg hozzá. Egyszer majdnem itt hagytam a testem. Ha akkor megteszem, nem jöttem volna vissza. De valami arra késztetett, hogy ne tegyem. Megszólalt egy hang bennem.
Nem véletlenül születtél a Földre, és nem véletlen, hogy most! Dolgod van még itt, és tapasztalásaid!
Ekkor eldöntöttem, hogy ha már leszülettem ebbe a korba, akkor maradok ebben a testben. De akkoriban nem igazán kötődtem a testemhez. Folyamatosan lebegésszerű érzésem volt. A testemet súlytalannak éreztem ,és nem kellett erőt kifejtenem ahhoz hogy pl. menjek az utcán. Inkább végig lebegtem. Úgy gondoltam, hogy ez nem segít az itt maradásban, így a jógát abbahagytam, és nagyon erős köteléket építettem szerelemből. Ez sikeresen lehúzott a fizikai síkba. Sőt a testemet még túlsúllyal is elláttam a biztonság kedvéért! J
A VILÁG folyása még jobban beledöngölt a fizikai síkba, ahonnan most megint érzem, hogy felül kell emelkedni rajta.
Nagyon sok mindent tudnék még leírni (talán egyszer könyvet írok belőle), de azt hiszem ez elég ahhoz, hogy röviden bepillantást nyerjetek az életembe!
Üdvözlettel, Ildikó
vagy  a létező  (intergalaktikus) nevem: LINHÍREK A NAGYVILÁGBÓL

2013.02.25

 

hir.jpgDavid Wilcock sajtóból szedett cikkein felbuzdulva (előző bejegyzés!) én is gyűjtöttem pár hírt és érdekes cikket, és a jobb átláthatóság kedvéért úgy döntöttem, külön bejegyzésbe írom. Korábban is terveztem már hasonlót, viszont több más fordítás – és bevallom, a feladat nagysága is, hisz még több hónapra visszamenőlegesen el lehetne készíteni – is időmet és kedvemet szegte. Tudom, nem minden cikk jelent egyértelmű „pozitív előrelépést” és „jó irányú változást” , mégis igyekeztem úgy válogatni, hogy egymás mellett állva, együtt olvasva jelzésértékűek legyenek. Ha más értelme nem is volt ennek, legalább láthatóan ennyi van: már nem csak az alternatív média oldalai, hanem a „nagyok” is elkezdtek olyan tartalmakat megjelentetni, olyan témákat felhozni, amelyek eddig tabuk voltak, vagy csupán „összeesküvés-elméleteknek” számítottak. Illetve olyanok is megszólalnak, akiknek eddig tilos volt, és eddig sérthetetlennek vélt személyek, vállalatok, társaságok is kisebb-nagyobb mértékben felelősségvonásra kerülnek, elmarasztalják őket, nyíltan megkérdőjelezik a tevékenységüket/tekintélyüket, perbe fogják őket, nagyító alá kerülnek stb. Valami globális szinten történik ez biztos. Többnyire külföldi hírekből kiemelt lényegesebb fordításokat láthattok linkkel az eredetire mutatva. Íme további saját gyűjtésű külföldi cikkek és kiegészítéseim:

2013/02/09 – Befolyásos westminsteri bizottság készül átvilágítani a királynő pénzügyeit

2013/02/08 – Róma ügyésze indítson nyomozást a Bilderberg-csoport ellen politikusok korrupciójával és üzletelésével kapcsolatos állítások miatt
olaszul: 2013/02/01 :

2013/02/06 - Federal Reserve, DOE (Department of Energy – Energiaügyi Hivatal – a szerk.megj.) megerősítette, hogy hackerek törtek be a szervereikbe és loptak el adatokat
Amerikai banki és energia vállalatok képviselői megerősítették, hogy több különálló esetben hackerek törték fel rendszereiket, és több száz fiók/profil-adatot loptak el.
Február 3-án, egy csoport mely állítólag az Anonymoushoz köthető, a Pastebin oldalon azt állította, hogy megtámadtak egy szervert a Federal Reserve-nél, mely felügyeli a banki rendszert az Egyesült Államokban, és megkaparintották 4000 banki vezető személyi adatait. A pénzintézet megerősítette, hogy a hackerek egy hibát használtak ki, és adatokat loptak el.

2013/02/06 – Óriási győzelem a fluorid ellen Ausztráliában
(NaturalNews) Közel 200000 ausztráliai mentesült az egészségügyi rabszolgaság alól - mely nem más mint a fluorid mesterséges hozzáadása a vízhez - egy jelentős kormányzati módosításnak köszönhetően. Az ausztráliai Queensland Liberális Nemzeti párti önkormányzata (The Liberal National Party - LNP) nemcsak, hogy 14 millió dollárt spórolt meg így a költségvetéséből, melyet eddig fluoridozásra költöttek, de egyben megengedte a helyi tanácsoknak, hogy maguk döntsék el, hogy akarnak-e fluoridoztatni, egy döntés, mely máris az északon található Cairns városát arra sarkallta, hogy felhagyjon a fluoridozás programjával.

Még ehhez kapcsolódóan:
Települések listája, melyek 2010 óta felhagytak a víz fluoridozásával
Települések listája, melyek 1990 óta felhagytak a víz fluoridozásával

2013/02/02 – Amerikai Titkosszolgálat igazgatója Mark Sullivan nyugdíjba vonul
Titkosszolgálati igazgató Mark Sullivan pénteken jelentette be nyugdíjba vonulását közel három évtizednyi karrier és hét évnyi igazgatóság után az ügynökség élén, mely felelős az elnök, alelnök és a látogató idegen méltóságok védelméért.
A döntés majdnem egy évvel Obama elnök áprilisi kolumbiai látogatása idején történt prostitúciós botrány után született.
...a szóvivő szerint távozásának okát nem határozta meg.

2012/02/01 – Vége a svájci adóparadicsomnak
Svájc mostantól hozzájárul ahhoz, hogy nemzetközi adóhatóságoknak adatokat nyújtson olyan bankszámlákról, melyek tulajdonosai külföldiek, akik hazájukban kerülik az adózást.
Közös erőfeszítések az EU, az USA és sor másik ország által oda vezettek, hogy Svájc új banki törvényeket vezet be február 1-jén. Az új szabályozás már engedélyezi külföldi adóhatóságoknak, hogy csoportos kérelmeket nyújtsanak be állampolgáraik bankszámlaadataival kapcsolatban. Bankok, névleges számlatulajdonosok, ügynökök vagy vagyonkezelők immár kötelesek lesznek kiadni az információt.

2013/01/28 – Olasz ügyész Bilderberg-csoporttal és CIA-val hozza összefüggésbe a hetvenes és nyolcvanas évek Olaszországában történt mészárlásokat
Ferdinando Imposimato szerint, aki egy korábbi ügyész aki az olasz maffia után nyomozott és egyben tiszteletbeli tagja az Olasz Legfelső Bíróságnak, egy könyv megjelenésének alkalmával mondott beszédében először jelentette ki, hogy a Bilderberg-csoport volt felelős a hetvenes és nyolcvanas évek Olaszországában politikai aktivisták lemészárolásáért.
.... hozzátette, hogy a CIA és a Bilderberg-csoport együttműködésben dolgoztak, hogy destabilizálják az olasz poltikai struktúrát a hetvenes és nyolcvanas években.

2013/01/28 - Hagel figyelmeztette Obamát, hogy a Pentagon bajkeverő szélhámosai irányítják az új világrendet
Ahogy Chuck Hagel támogatást gyűjt kinevezéséhez, hogy ő legyen a védelmi miniszter, Bob Woodward közzétett egy történetet egy fehér házi látogatásról, melyet a korábbi szenátor még 2009-ben tett.
The Washington Post írja:
Egy kijelentés szerint, melyet Hagel mondott, és itt jelenik meg elsőként, azt mondta Obamának: „Olyan időket járunk, mikor létezik egy új világrend.” „Nem áll irányításunk alatt. Mindent meg kell kérdőjeleznie, minden feltételezést, mindent amit (a katonaság és a diplomaták) mondanak Önnek. Minden feltételezés, ami 10 éves már elavult. Meg kell, hogy kérdőjelezze a szerepünket. Meg kell, hogy kérdőjelezze a katonaságot. Meg kell, hogy kérdőjelezze, mire is használjuk a katonaságot.”

2013/01/28 – LAURENT LOUIS belga parlamenti képviselő kiáll a Mali elleni háború ellen, és lerántja a leplet a nemzetközi újragyarmatosító tervről

2013/01/25 – Amerikai bankokat a 9/11 óta történt legnagyobb méretű pénzkivétel rázza meg
Az amerikai Federal Reserve jelentős a nemzet bankszámláiról történő készpénzfelvételről számolt be. A pénzügyi rendszer még nem tapasztalt ekkora mértékű pénzkiáramlást a 9/11-es támadás óta.

2013/01/19 – Facebook-demokrácia: Izraeliek „megosztják” szavazataikat a palesztinokkal
Egy csúcs-technológiás civil engedetlenségi kezdeményezés keretében több ezer izraeli civil adományozza oda szavazati jogát palesztin szomszédainak a következő parlamenti választásokon a Facebook segítségével.
A politikai kezdeményezésnek, melynek neve Valódi Demokrácia (Real Democracy), eddig több, mint 1400 követője van, és lehetővé teszi izraeliek számára, hogy „odaadományozzák” szavazataikat a palesztin ügy érdekében, lehetőséget adva másodosztályú polgár honfitársainknak, hogy részt vegyenek a választásokon kedden.
A kezdeményezés alapítója kampányukat így nevezi: „civil engedetlenség az izraeli választások nem-demokratikus természete ellen... egy olyan kormányzati választás ellen, mely négy millió palesztint irányít szavazati jog nélkül” - idézi a The Guardian.

2013/01/16 – UFO-k a Holdon: Tudósok, asztronauták és YouTube felhasználók különös észlelésekről számolnak be (VIDEÓ)
Az emberek azt állítják, hogy UFÓ-kat videóznak le az égen. Emellett szokatlan kinézetű tárgyakat is észrevesznek a NASA Nemzetközi Űrállomásának kamerás közvetítésein.
Az International Business Times szerint most már egyre több egyén tart ki amellett, hogy saját teleszkópjuk és kameráik segítségével UFÓ-kat fedeznek fel a Hold körül.

2013/01/23 – Központi banki tevékenység „más emberek aranyával” : Egy 368 milliárd dolláros kincsestár Lower Manhattanben
Németország hazatelepíti aranytartalékait a new yorki Federal Reserve-ből. A döntés zűrzavart okozott az aranypiacon. De ez csupán csak a jéghegy csúcsa.
A NY Fed szerint 2012-ben körülbelül 530000 aranytömb körülbelül 6700 tonna mennyiségben volt tárolva a FED Lower Manhattani páncéltermeiben.... (...)
A teljes értéke a new yorki FED 6700 tonnás arany készletének megdöbbentő 368,5 milliárd dollár Azonban a NY FED szerint: "Mi nem birtokoljuk az aranyat. Csupán letétkezelők vagyunk." ....(...)
Az arany több, mint 60 független ország és néhány szervezet számára van„széfben tárolva”. Közel 98%-a az aranytömböknek, amiket a NY FED lower manhattani páncéltermeiben tárolnak, a FED szerint független államok központi bankjaihoz tartozik ....(...)
Németország központi bankja összesen 3400 tonna aranyat birtokol. Korábbi jelentések szerint döbbenetes 69%-a van az aranytömböknek (konkrétan 2346 tonna) a NY FED-nél őrizetben.... (...)
A Bundesbank bejelentette, hogy hazatelepíti "az összes 374 tonna Banque de France-nál tárolt (11%-a a teljes készleteknek), és 300 tonna New York FED-nél tárolt aranyát, így csökkentve az Amerikában tárolt aranyból való részesedését 45-ről 37%-ra"... (...)
Pénz és nemzeti szuverenitás
Amerika egypólusú világa múlik az amerikai dollár fenntartásán, mint nemzetközi tartalék valuta. Az amerikai egyeduralom a monetáris ügyekben támogatást élvez a több, mint 100 ország számára az USA-ban őrzött aranytömb-készletek által.
Aranytömbök helyett a központi bankok (az amerikai kivételével) papírpénz formájú amerikai dollárt tárolnak „tartalékként”. A nemzeti illetékesség alá tartozó aranytartalékok központi szerepet kapnak a monetáris politika függetlenné tételében, anélkül, hogy a FED-től kéne függeni, mely a nemzet aranytömbjeit a lower manhattani páncéltermében tárolja.
A nemzeti szuverenitás megköveteli az NY FED-nél őrzött aranytömbök hazaszállítását. A minden pénzügyi tranzakció mögött álló hatalom és biztosíték nagyrészt az NY FED-nél koncentrálódik, nem pedig az ott letétbe helyezett arany tulajdonosainál.
Kövesd Németország példáját. Hozd haza az aranyad.

2013/01/09 – Lengyelország kitiltja a genetikailag módosított magvakat

2013/01/10 – India törvénybe iktatja a genetikailag módosított ételeken a kötelező jelölést
Más nemzetek számára kijelölve az utat, hogy hasonló szabályozásokat vezessenek be és informálják a fogyasztókat, valójában mit is tesznek a szájukba, a genetikailag módosított organizmusokat (GMO) tartalmazó termékek megjelölése Indiában immár törvény által előírt. Az ország Fogyasztóügyi Minisztere 2012.június 5-én jelentette be, hogy minden GMO-t tartalmazó csomagolt ételt kötelező jelleggel címkézni kell 2013.jan.1-jétől, különben jogi eljárást indítanak.

2013/02/07 – UKIP (United Kingdom Independent Party – Egyesült Királyság Független Pártja) Nigel Farage: Az EU egyre inkább a háborúról szól – 2013.febr.

2013/01/31 – LA (Los Angeles) Katolikus érseke nyilvánosságra hozza a papok zaklatási aktáit
(Reuters) – Több évnyi jogi csatározás után a Los Angeles katolikus érseke kedden nyilvánosságra hozta a gyerekmolesztálással vádolt papok aktáit, és menesztett posztjából egy magas rangú papot, akinek köze volt a zaklatások elhallgatási kísérleteihez.
Az érsek továbbá azt nyilatkozta, hogy a menesztett pap korábbi felsőbb segédje is lemondott.
(....)
A több ezer oldalas aktákat több, mint egy héttel egy másik 14 papot érintő magánper egyházi feljegyzéseinek titkosítási feloldása után hozták nyilvánosságra, rámutatva, hogy az egyházi tisztviselők a molesztálások eltitkolását tervezék a hatóságok elől már 1987-ben.

2013/01/20 - UFO a washingtoni emlékműnél

2013/01/13 – Milliomos bankárok magánrepülő-balesetben haltak meg: Tragédia történt, ahogy egy brókereket üzleti útra szállító gép lezuhant közvetlen felszállása után Texasból
Egy három utah-i banknak dolgozó embert szállító magángép rejtélyes körülmények között lezuhant Texasból való felszállása után vasárnap, mindhármuk halálát okozva – nyilatkozták a hatóságok.

2013/01/06 – A svájci Wegelin bank bezárhat a bűnös ítéletet követően
Wegelin & Co, a legrégebbi svájci magánbank azt nyilatkozta csütörtökön, hogy több, mint két és fél évszázadnyi működés után végleg bezárhat, miután beismerte bűnösségét gazdag amerikaiak titkos számlákon keresztüli adócsalásának támogatása kapcsán.

2012/12/30 – A bedőlt izlandi bank vezetőit letartóztatták csalásért
Egy a 2008-as pénzügyi válság során bedőlt izlandi bank két korábbi vezetőjét börtönre ítélték pénteken, egy 53 millió eurós kárt okozó csalás miatt, az első jelentős válsághoz köthető izlandi bankárok tárgyalása során.

2012/12/30 - Irán: A rendőrség még több letartóztatást jelent be a valuta válság körül
Ma, december 30-án nyilatkozták rendőrségi tisztviselők, hogy 88 embert tartóztattak le arany és külföldi valuták illegális és bűnténynek minősülő kezelése miatt, jelenti a Fars News Agency.

2012/10/29 – 700 tonna aranyat szállító teherhajó tűnt el az Okhotski-tengernél Oroszország partjainál
Egy 700 tonna aranyat szállító teherhajó eltűnt múlt vasárnap az Okhotski-tengeren. A vészjeladót múlt vasárnap aktiválták, de az orosz mentőalakulatoknak nem sikerült megtalálniuk a roncsokat vagy a túlélőket.

2013/01/02 – 10 millió dollárnyi ezüsttömböt szállító teherautó borult fel NY állam északi részében
Egy a new yorki Rochesterből Queens-be tartó teherautó hétfőn felborult a 81-es autóúton 10 millió dollárt érő ezüsttömb szállítmányával együtt. A teherautó és a 10 millió dollárnyi ezüst az autóút árokba csúszott, szétszóródva az úton.

2013/01/14 – Titkos papírok mutatják a királyi család törvénytervezetek fölötti vétójogának kiterjedtségét
A királynő beleegyezését egy sor törvénytervezet kapcsán kikérték, beleértve a birtokait érintőeket. Növekvő aggodalommal figyelik a parlamentben a királyi család törvénykezésben betöltött szerepének hiányos átláthatóságát.
A királynő és a Károly herceg új törvények feletti titkos vétóerejének kiterjedtségéről lerántották a leplet, miután a Downing Street elvesztette a harcot, hogy titokban tartsa az alkalmazásával kapcsolatos információkat.
A Miniszterelnöki Hivatal ügyvédei által elkészített Whitehall-papírok mutatják, hogy összesen legalább 39 törvénytervezet volt kitéve a királyi család legjelentősebb tagjainak alig ismert hatalmának, hogy jóváhagyjanak, vagy blokkoljanak új törvényeket. Azt is felfedik, hogy ezt a hatalmat arra használták fel, hogy aláássanak olyan benyújtott törvényjavaslatokat, melyek az ország háborúba vonulásával kapcsolatos döntéseket érintenek.

2013/01/07 - Lord Strathclyde hirtelen távozása beárnyékolja a koalíció újraindítását
A Konzervatív párt egyik legrégebb óta szolgáló – és leghosszabb nevű – politikusának politikai pályafutása ma ért véget, mikor Lord Strathclyde lemondott a Lordok Házának vezetői posztjáról.
A meglepő lépés kapcsán Thomas Galloway Dunlop du Roy de Blicquy Galbraith, másik nevén II.Strathclyde báró elmondta, hogy szeretne visszatérni a magánszektori karrierjébe, és „hogy az életem más területeivel és érdeklődési köreivel foglalatoskodjak“.
Távozása a Konzervatívok legelső székében töltött negyed század után eléggé beárnyékolta a koalíció újraindítását, ahogy Westminster a bejelentés különös időzítéséről találgatott.

2013/01/01 – Hogyan dolgoztak össze az amerikai bankok és a szövetségi rendészet, hogy letörjék az Occupy Wall Street mozgalmat
Sokkal kifinomultabb volt, mint gondolnánk: Új dokumentumok azt mutatják, hogy az előző ősszel tartott Occupy erőszakos leverése – mely akkoriban nagyon homályos volt – nem csupán az FBI, a Belbiztonsági Hivatal (Department of Homeland Security), és a helyi rendőrség szintjén volt összehangolva.
A leverés, melynek – ahogy esetleg emlékeztek – része volt az erőszakos letartóztatás, csoportos rendbontás, gumilövedékek tüntetők fejének lövése, az emberek olyan durván bilincselése, hogy sérülést okoz, az emberek fogva tartása, míg azok összevizelték és összecsinálták magukat – maguk a nagy bankok által volt koordinálva.
A Civil Igazságügyi Alap Társulása (Partnership for Civil Justice Fund) egy úttörő kutatás során nyújtotta be ezt a kérvényt, melynek illene még egyszer megszégenyítenie a jelentős amerikai médiavállalatokat (miért van az, hogy ma már szinte csak a non-profit társaságok az egyetlen olyan vállalkozások Amerikában, melyek a jelentősebb civil szabadságot érintő hírekről számolnak be?).
A dokumentum (...) egy ijesztően összehangolt működési hálózatát mutatja a DHS-nek, FBI-nak, rendőrségnek, helyi kormányzati adatszolgáltató központoknak, és a magán-szektornak, oly mértékben eggyé olvadva, hogy a szörnyű valóság szerint valójában egy entitásról van szó: egyes esetekben egy nevet viselve, a Belföldi Biztonsági Szövetség Tanácsát (Domestic Security Alliance Council).
És kiderül benne, hogy ennek az eggyé olvadt entitásnak egyetlen központilag megtervezett, helyileg végrehajtott küldetése van. Röviden, a dokumentumok kimutatják, hogy a rendőrök és a DHS a bankoknak és a bankokkal együttműködve dolgoznak, hogy célba vegyék, letartóztassák, és politikailag mozgásképtelenné tegyenek békés amerikai polgárokat.

2013/01/15 – Felfedés (disclosure): Az „Igazság embargójának” felszámolása
Los Angeles, Kalifornia - CHD2 Productions egy médiaeseményt fog tartani a Utah államban található Park Cityben megrendezett Sundance filmfesztiválon, hogy elindítsanak egy jelentős eseményt/dokumentum projektet. A sajtókonferencián Dr.Edgar Mitchell, az Apollo 14 asztronautája, a 6.Holdon járt ember, a „Polgárok meghallgatása a felfedésről” nemzetközi szóvivőjeként (Citizens' Hearing on Disclosure), és Jeremy Kenyon Lockyer Corbell pedig, az „Igazság embargója” c.dokumentumfilm (Truth Embargo) rendezőjeként mutatkozik be, mely film a „Polgárok meghallgatása” esemény alapján fog elkészülni. Lásd az előzetest:http://www.youtube.com/embed/23ZxPuDOkfs (....)
A „Polgárok meghallgatása a felfedésről” a Paradigm Research Group által kerül megszervezésre, és április 29. és május 3.között fog megrendezésre kerülni Washington DC-ben, a Nemzeti Sajtóklubban (National Press Club), ahol a fő bálterem egy „kongresszusi tárgyalóteremmé” lesz átalakítva. Ez az egyedülálló projekt összehozza a világ vezető kutatóit kormányzatok/ügynökségek tanúival, hogy öt napon át 30 órán keresztül tanúskodjanak az Egyesült Államok Kongresszusának korábbi tagjai előtt. Ezen meghallgatás témája egy földönkívüli jelenlét, mely az emberi fajt érinti (a fordítás az utóbbi igénél különösen nehéz, mert a használt angol szó – engage – jelenthet ebben a kontextusban sok mindent: pl.támadást, lekötést,foglalatoskodást,stb. – a szerk.megj.) A meghallgatás mottója: „Ha a Kongresszus nem teszi a dolgát, az emberek megteszik helyette”. Utoljára 1968-ban volt rá példa, hogy az Egyesült Államok Kongresszusa meghallgatást tartott a mai világ talán legfontosabb kérdése kapcsán a Tudomány és Űrhajózás Házbizottsága előtt.

- további ajánlott film: Dr.Steven Greer katonák beszámolóiból összeállított, jó pár éves kiváló és értékes interjúsorozata/dokumentumfilmje: (angol)

-továbbá az orosz elnök múltkori UFÓ-s interjújához (magyar felirattal:http://www.youtube.com/watch?v=SbyG6FO02JU ) egy fontos kis kiegészítés, amit valahogy elfelejtettek hozzátenni:
"Ugyanitt fontos megjegyezni, hogy miután Medvegyev 2012 december 7-én befejezte Moszkvában a tévében újságíróknak adott interjúját, továbbra is reagált az újságírói kérdésekre adáson kívül, anélkül, hogy tudta volna, a kamera és a mikrofon még mindig veszi. Arra az újságírói kérdésre, hogy "az elnök megkapja a földönkívüliekről szóló titkos információkat az orosz nukleáris kódokat tartalmazó táskával együtt? "
Medvegyev a következőt válaszolta:
"A nukleáris indítókódokkal együtt az elnöknél vannak a "top secret" dossziék is. Ezekben minden benne van a bolygónkat látogató idegenekről. Ezeket a jelentéseket az a titkos ügynökség készíti, amelyik az országunkban tarózkodó földönkívüliek feletti ellenőrzést végzi. Az elnöki ciklus végén két mappát, és a nukláris indítókódokat tartalmazó kis bőröndöt megkapta az új elnök. De sokkal részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című dokumentumfilmet.
(angol felirattal lásd: http://youtu.be/CrjXmDlAYzo )
- Hányan vannak?
- Erre nem válaszolhatok, mert általános pánik törne ki."
Nyugati hírforrások a Medvegyev által elhangzott sokkoló mondatokat a földönkívüliek jelenlétéről csupán viccnek állították be, ahogy a Men In Black 1997-es sci-fi vígjátékra való hivatkozást is szándékosan tették, melyben két titkos ügynök küzd az idegenekkel az Egyesült Államokban.
Medvegyev azonban nem az amerikai filmre utalt, hanem a híres orosz dokumentumfilmről, a Men In Black-ről beszélt, mely részletezi a számtalan UFO és idegen anomáliát. (angol felirattal lásd:http://youtu.be/CrjXmDlAYzo)
Amikor a nyugati hírforrások Medvegyevet idézték, aki azt mondta "Részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című jól ismert filmet" helyett a tényleges válasz így hangzott: "De sokkal részletesebb információkat kaphat, ha megnézi a Men in Black című dokumentumfilmet." melynek ugyanaz a címe.
Nyilvánvaló, hogy a nyugati propaganda hírügynökségek szándékosan torzítva adták elő Medvegyev szavait, és az egyik erről szóló cikk címe is jól bizonyítja ezt : "Az orosz elnök Dimitrij Medvegyev megtörte a hallgatást az idegenekről, és a konspirátorok azonnal elvesztették az eszüket". "

Utolsónak még a pápa lemondása körüli infókat gyűjtöttem. Megoszlanak a vélemények, hogy a lemondást jó, vagy rossz hírként kezeljük. Van, aki egyértelműen előrelépésnek tekinti, és a régi világrend szétbomlását látja benne (akácsak a holland királyné korábbi lemondását: http://www.origo.hu/nagyvilag/20130128-lemond-beatrix-holland-kiralyno.html ), és vannak, akik a háttérhatalom által előre eltervezett stratégiai lépésnek tartják. Csak idővel derül majd ki utólag, melyikről van inkább szó. Illetve hozzáteszik, a pápa is „csak” bábu és felsőbb parancsokat teljesít (illetve ő a potenciális, tömegek számára látható céltábla a kritikák és sárdobálás számára, akárcsak a politkusoknál), így lényegtelen, ki épp az aktuális egyházfő, ha a „felettesei” érintetlenek – egyelőre.

Addig is néhány hír ehhez kapcsolódóan:

2013/02/12 – Égi jel? Villám csapott a Vatikánba órákkal a pápa döbbenetes lemondása után

2013/02/12: (csodálom, hogy ez megjelenhetett az origon)

2013/01/19 – A pápa elrendeli az RFID (Radio-frequency identification – rádió-frekvenciás azonosító - a szerk.megj.) chippelését a vatikáni dolgozóknak (az egyik dolgozó által nemrégiben a médiának átadott titkos vatikáni dokumentumok miatt rendelték el)

2013/01/03 – Vatikán csak „készpénzt fogad el”, ahogy az Olasz Központi Bank (Bank of Italy) blokkolja az eletronikus fizetéseket a pénzmosási aggodalmak miatt
VATIKÁN VÁROS – Most már csak készpénzt fogadnak el a Vatikánba látogató, a múzeumjegyekért, ajándéktárgyakért és más szolgáltatásokért fizetni akaró turistáktól, miután az Olasz Központi Bank úgy határozott, hogy blokkolja a mini-városállamban az elektronikus fizetéseket, beleértve a hitelkártyákat.
Deutsche Bank Italia, mely vagy 15 évig szolgáltatta a Vatikánnak az elektronikus fizetési szolgáltatást, csütörtökön azt nyilatkozta, hogy az Olasz Központi Bank visszavonta az engedélyét dec.31.után.
The Corriere della Sera napilap azt írta, hogy az Olasz Központi Bank hozta a döntést, mivel a Szentszék még nem teljesen felel meg az EU pénzmosás elleni intézkedéseinek. Ez azt jelenti, hogy az olasz bankok nem működhetnek a Vatikánon belül, mely épp a pénzmosás elleni harcot elősegítő intézkedések közepette van.

Bár nem ismerem milyen ember, így nem ítélkezhetek felette, személy szerint nem fűzök semmiféle „reményt” személye iránt, hisz a pápa is valószínűleg felsőbb parancsot teljesít és eszköz felsőbb (sötét) erők kezében. Ráadásul úgy gondolom, sem magasrangú egyházi vezető, sem pápa nem lehet valakiből jelentős világi érdekkapcsolatok és kellőképpen „romlott” jellem nélkül – akárcsak a legfelsőbb poltikai-üzleti körökben.

Erős fenntartásokkal kezelem Malakiás „szentségét” és „csodatörténetét” (néhol létezését is kétségbe vonják), már csak azért is, mert kanonizálták, tehát az „egyházi cenzúra” befogadta, mert valószínűleg sötét terveiket nem károsította, vagy épp talán szolgálta az egész „jóslat”. Emellett magas egyházi címeket kapott, sőt, szentté avatták, tehát igencsak a kedvükben járhatott... mindezt egy „jóslattal” elérve egy olyan korban, amikor hétköznapi embereket lépten-nyomon boszorkánynak kiáltottak ki és égettek el tizede ekkora „varázslatokért”.
Malakiás borzasztó állapotokat vizionál Petrus Romanus pontifikátusának idejére, felsejlik az Örök város, s a Vatikán pusztulása is. A sorok egyenesen a kereszténység és az egyház üldöztetéséről értekeznek. Olvassuk el mi is őket:
A Szent Római Egyház utolsó üldöztetése idején Római Péter ül a trónon, aki számos megpróbáltatás közepette táplálja a nyájat, s mikor ez is elmúlik, a Hét Domb Városa mindenkorra elpusztul, s a szörnyű Bíró ítéletet mond az embereken.”
Saját világnézetemre lefordítva: A nem-Jézusi Egyház korrupció és emberiség ellenes bűntettei miatti üldöztetése idején Péter ül a trónon, aki számos hazugság leleplezése közepette próbálja tovább butítani a népet, ám beletörik a bicskája, a Hét Domb Városának „eltorzult szellemisége” elpusztul, s az igaz Bíró ítéletet mond a sötétség urai felett.
Egy konstruktív friss hozzászólás e cikk alól: „Én írtam ezt a blogbejegyzést úgy jó 5-6 évvel ezelőtt (ez a cikk későbbi átvétel), én vagyok a Malakiás jóslat első magyar fordítója is, s hát eljött az idő, amikor Petrus Romanus fellép a történelem színpadára. Kicsit már máshogy látom a víziót, s Erdő Péter helyett inkább az afrikai néger Peter Turkson sikerét jósolnám, ő jobban megtestesíti a liberalizmust és a multikultúrát, ami az egyház, a hit és a tradíció bukását hozta / hozza el Európába. Róma pusztulása is talán csak szimbolikus a sorok között, a hit teljes eltűnését és a materialista-liberális métely elterjedését szimbolizálja, ugyanakkor az Utolsó Ítélet víziója kristálytiszta. Ezzel szemben áll persze a Biblia sora: Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül. (Máté 24.36)

fordította: Benedictus


FELHÍVÁS MAGYAR FÉNYMUNKÁSOKHOZ!2013.02.25
munkas.jpgKedves Barátaim! 2013 elején teljesen más helyzetben vagyunk, mint a korábbi időszakban! Jóllehet a célok semmit sem változtak, azaz most is a Felemelkedés és a vele összefüggő Új Társadalom létrejötte tekinthető a legfőbb célunknak, de ezt már kissé más módon kell elérni, vagyis a hangsúlyok most már másutt vannak.
A leglényegesebb különbség - ha ezt a 2012. dec. 21. előtti állapottal hasonlítjuk össze -, hogy az Új Társadalom megteremtése most már 100%-ig a fénymunkások kezében van! Azaz teljesen szabadkezet kaptunk! Nem kell várnunk tehát semmilyen időpontra, semmilyen földönkívüli segítségre, semmilyen földi összeesküvők támogatásra!
Minden a mi kezünkben van! - Ahogy a Teremtő ezt eredetileg is tervezte!
Bár korábban is minden teremtő energia a mi kezünkben volt, mégis 2013-ig nem hittük, nem hihettük el, hogy mi legalább ugyanolyan értékű és képességű lények vagyunk, mint a világegyetem legfejlettebb entitásai!
Ha viszont ezt az elemi tényt most már belátjuk, azaz végre elismerjük önmagunkban azt, hogy a szerető Teremtő minden képességgel és lehetőséggel felruházott minket arra, hogy a mostani társadalmi káoszból egy magasabb rezgésű földi paradicsomot teremtsünk, akkor itt és most azonnal el is kezdhetjük ezt a munkát!
Ám először is tisztázzuk magunkban, hogy mi most a legbenső célunk, mire vágyunk oly' hőn az élő jelenben! Mert ha még mindig a csalódás és a letargiai uralkodik rajtunk a 2012-ben látszólag meg nem valósult események miatt, akkor az ilyen fénymunkás még nincs teljesen a képességei birtokában, és ilyenkor pl. akár vissza is menne arra a magasan fejlett bolygóra, ahonnan érkezett - ezt megteheti, viszont akkor a feladatát, amiért ide inkarnált, még nem egészen végezte el.
Ha viszont a fénymunkás szívében újra remény tüze ég, mivel megértette többek között, hogy miért is maradtak el azok az események, amelyeket joggal vártunk 2012-ben, ugyanakkor a múlt év küzdelmeit mégis fontos tapasztalatnak könyveli el, akkor egy magasabb oktávon ugyanazokkal az eseményekkel fog találkozni, mint ami már 2012-ben is aktuális volt!
Ám ennek megvalósulása most már teljesen rajtunk múlik!
Értsük meg : A Galaktikus Szövetség önmaga nem tud kihúzni minket abból a patthelyzetből, amiben az egész emberiség van! Mert először is, hogy alapvető változások kezdődjenek a Földön, a tömegnek kellene felébrednie!
Viszont a tömeg addig nem fog felébredni, míg ezt egy drasztikus külső esemény elő nem idézi, mint pl. a Galaktikus Flotta megjelenése. Mivel azonban a tömeg tudatát teljesen a földi tekintélyek irányítják, és ők azt mondják, hogy a Galaktikus Flotta-megjelenéstől félni kell, ezért a kozmikus törvények szerint a Galaktikus Flotta eleve nem is jelenthet meg tömegesen a látható fény tartományában, még akkor sem, ha a nem-látható fény tartományában már évek óta szinte az egész eget elfoglalják!
Ebből az ellentmondásból tehát külső erők nem tudnak segíteni minket kitörni - de titkos, földi összeesküvő erők sem, mivel a sötétség erői ezt a 3D-s Földfelszint, pontosabban annak is csak a mátrixát, mint utolsó galaxisbeli fő támaszpontjukat, az utolsó leheletükig birtokolni akarják! Ezért olyan elszánt a harc - melyből a külvilág szinte semmi sem lát - és ezért olyan nehéz itt az isteni tervben elrendelt eseményeknek megvalósulniuk.
Viszont minden nehézség azonnal eltűnik, hogyha a fénymunkások végre a saját kezükbe a veszik a sorsukat!
Ez azt jelenti, hogy először is KÉP-viselővé kell válniuk, azaz egy mentális képet kell alkotniuk arról az új világról, amelyben szeretnének élni! Elsősorban arról a településről, ahol most élnek. Aztán, második lépésként, ezt a képet a szeretetük energiájával kell táplálni folyamatosan ( hogy élő legyen ), vagyis ettől kezdve a szokásos mindennapi mentális, érzelmi és fizikai cselekedeteik mögött ennek az új világnak a hite, reménye és szeretete kell, hogy sugározzon. Ha ez megvan, akkor a harmadik lépés, az új világ megjelenése szinte a semmiből egy teljesen automatikus folyamat : az anyagi világ mechanikusan megjelenteti, mint valami 3D-s szkenner, amit mentális és érzelmi szinten beletápláltak.
Az egész folyamathoz pedig nem kell több, mint néhány hét!
Kedves Fénymunkás Barátaim! Rajtunk áll tehát, hogy akár már a tavasz folyamán megteremtsük azt a csodát, amit eddig külső segítséggel vártunk. Még egyszer hangsúlyozva, hogy ehhez minden erőnk és képességünk megvan, olyannyira, hogy a világmindenség minden fejlett lénye eddig is minket csodált, hogy ezt az egyszerű isteni képességet eddig miért nem használtuk a világunk jobbá tételére?
A másik pedig, amit még hangsúlyoznunk kell, hogy ez az isteni képesség, vagyis a pozitív világok mentális teremtése, csak Isten gyermekeinek a magától értetődő képessége, mivel a sötétség lényei nem rendelkeznek ezzel a képességgel, nekik ugyanis nincs szeretetenergiájuk, hogy egy képet élővé tegyenek! Ezért uralkodik a negatív fajoknál - és így most az általuk uralt Földön is - mindenütt technokrácia, amely segítségével az egyszerű és nagyszerű isteni képességeket gépi szerkezetekkel próbálják silány módon utánozni és ezeket az elnyomás szolgálatába állítani.
Ám ezzel az eredeti isteni KÉP-ességgel felvértezve mi, fénymunkások most már legyőzhetetlenek vagyunk, és ezért végre eljött az az időszak is számunkra, hogy nem kell állandóan a sötétség híreit hallgatnunk, vagy konteós videókat és honlapokat bámulnunk, melyek valójában mind a sötétség tetteit reklámozzák - ami részünkről eddig nem volt más, mint a tehetetlenségünk kinyilvánítása, azaz isteni képességünk letagadása!
A Teremtő viszont éppen azért ruházott fel bennünket Önmagával, a teremtés képességével, mert nagyon szeret minket, és azért is, hogy az ő példája nyomán a jót továbbteremtsük.
Úgy legyen!

Forrás: http://spiritufo.ditro.hu/kozmosz-letagadott-valtozasairol/22-2011-2012-2013-alapvet-valtozasairol/220-felhivas-magyar-fenymunkasokhoz


HOGYAN EMELKEDIK A FÖLD REZGÉS FREKVENCIÁJA?..2012.12.06

Azért vagyunk a földön, hogy jót tegyünk másokkal. Hogy mások miért vannak itt, arról fogalmam sincs."
"1987-ben a Föld rezgés frekvenciája, 7,83 Herz volt. Minden atom, minden molekula ebben a a rezgésben volt, beleértve a testünket is. A harmonikus konvergenciával került a 11:11 kapu megnyitásra, a fény kapu, a mesteri kapu.1987-től 2010-ig Földanya 23 év alatt 5 oktávot emelkedett. Mindig fél fokonként emelte saját energiáját. 2010-ben 13 Herz felett voltunk már.2010 óta most 16,7 Herz-nél tartunk, tehát további két év alatt 4 oktávot emelkedett.

Hogy megérthessük. Mostantól ( 2012 junius) 7 hónapunk van, és a cél a 21 Herzes frekvencia. A 21 Herz a Tao, a szeretet, az 5. dimenzió. Tehát amíg 23 év volt 5 oktávra, 2 év volt 4 oktávra, most 7 hónapunk van 4,5 oktávnyi emelkedésre.Tehát egy enormisan nagy felemelkedési erőre van szükségünk, hogy Földanya, mint egy hordozó rakéta működjön.

A Föld fel akar emelkedni és ehhez energiára van szüksége.
Ez két módon lehetséges: 
- A Föld előre tankol, ami a legjobb lenne, mielőtt kilő. Ha előre megvan az energia, akkor, amikor eléri a pontot, ahol emelkedhet, akkor lágyan, gyengéden megemelkedik.
- Ha Földanya elindul, és a felemelkedési folyamat alatt nincs elég energiája, mert szabad akaratból nem álltunk elegen készen, akkor egy rövid időn belül felemelkedésienergiát kell teremtenie önmagának. 

Ezt nem ő teszi meg, mert mindig a tudatossági energia szükséges. Tehát mit tesz? Valahol megrázza, megmozdítja a bolygót. Mi átélünk egy természeti katasztrófát, ami tíz-húsz, százezer embert érint. Ezt milliók nézik a tv-ben. Mi történik? Egy együttérzési, érintettségi, tudatossági hullám árad szét, és a Föld a jelen most pillanatában megkapja az energiát, amire szüksége van és felemelkedik.

A módszer, amivel segíthetjük, támogathatjuk Földanya rezgésszintjének az emelkedését a következő:
Az alacsonyabb érzelmeinket, az alacsonyabb energiáinkat a tudatos folyamat kapcsán megváltoztatjuk, egy magasabb szintre emeljük, fénnyé és szeretetté, amelyet felajánlunk Földanyának tudatossági energiaként.
A „negatív” energiák azok, amik a legnagyobb energiát szolgáltatják, ha megváltoztatjuk őket.


forrás: /facebook/


http://paramoral.eu/ http://tudatvaltas2012.blogspot.huDavid Wilcock: Disclosure, "Daniel" színrelépése 2. rész

Írta: David Wilcock
Fordította: Benedictus&FehérVándor

Forráshttp://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1090-disclosurecamelot
(Ebben a részben sok helyütt tesz David említést nemrég megjelent könyvéről, „A Forrásmező kutatásai”-ról {The Source Field Investigations}, illetve utal annak tartalmára. Fehér Vándornak hála személyesen megkaptam a könyv angol változatát külföldről, és azt kell, hogy mondjam, valóban zseniálisan összeszedett és érthetően szavakba öntött,tudományos kutatásokkal alátámasztott munka. Látszólag különálló témákat tárgyal (pl.ingyen energia, univerzális tudat, tudatos álmodás, minden élőlény kommunikál mindennel, ősi szimbólumok és próféciák, tobozmirigy és harmadik szem, piramisok, gravitáció és idő, teleportáció, időutazás, reinkarnáció, maja kalendárium, földönkívüliek, stb.) mégis megtalálja közöttük a kapcsolatot. Azonban 500 oldalas terjedelme és a fejezetek egymásra épültsége miatt sajnos kicsi az esélye, hogy hosszabb fordításokat közöljünk belőle, magyarul pedig egyelőre nem elérhető - Benedictus)
A TORZIÓS MEZŐK KIKÜSZÖBÖLÉSE
A forgó gyűrűk által létrehozott gömb alakú elektromágneses pajzs kikapcsolja a „spin mezőket” a gravitációs terünkön belül.
Ezek a „gravi-spin” hullámok vagy „torziós mezők” ahogy orosz tudósok, mint pl: Terletsky nevezik őket, úgy néz ki jelentik a kulcsot a tér,idő,anyag,energia, biológia élet és tudatosság területeihez. ( Jelenleg ezt a kutatási  területet, elméletet a hivatalos tudomány „pszeudotudománynak” azaz, tudományosnak hangzó, de nem kellően bizonyított teóriának minősíti.)
Torsion Field.jpg
AZ IDŐ ÉS A GRAVITÁCIÓ
Az egyik legfurcsább dolog, amit az új tudomány keretin belül felfedezhetünk, az a gravitáció és az idő kapcsolata. A gravitáció teremti az anyagot és a gravitáció áramlása határozza meg az idő mértékét egy adott tárgyban vagy területen.
Ha valahogy kikapcsolod a „spin mezőket” vagy leárnyékolod őket, akkor a nyomás, ami az anyagot egyben tartja felszabadul.
Ezután minden anyag ami az érintett területen található átvált részecske állapotból hullámállapotba – és ott is marad. A tárgy láthatatlanná válik, ami azt illeti.
Ahogy megteremted ezt a „null zónát” a saját gravitációs teredben, automatikusan megnyitsz egy portált/kaput, amely lehetővé teszi, hogy bepillants a párhuzamos univerzumba.
Az idő és tér szabályai fejük tetejére állnak- és az idő 3 dimenzióssá válik.
Számtalan kísérlet, könyv, tudományos cikk foglalkozik a témával, amelyek megvédik ezt a tudományt. Éveket lehet eltölteni azzal, hogy kizárólag ezzel a területtel foglalkozol.
LARSON-i FIZIKA
A tudós, aki eredetileg az 1950-es években mindezt érthető formába gyúrta össze, Dr. Dewey Larson volt.
Dr. Don Elkins, az Egység Törvénye sorozat(http://www.exopolitika.hu/law_of_one.php)kérdezője Larson kollégája és tudományos eredményeinek kiváló ismerője volt – és sokkalta jobban értette azt, mint a legtöbb ember.
Most, hogy Daniel végre nyilvánosság elé állt, azt mondhatom, amellett hogy a hiper-titkos Brookhaven-i Nemzeti Laboratóriumok „fekete projektjeiben” dolgozott, a legkiemelkedőbb Larson-szakértő, akivel valaha is találkoztam.
Bevallom őszintén, Daniel gyakran számomra nehezen felfogható módon beszélt Dewey Larson 3D-s idő fizikájáról, melyet az Egység Törvénye írás kiemelten támogatott, mint a legpontosabb tudományos modell, amit megalkottak – eddig. 
Akkor értettem meg az egészet, mikor 2009-ben és 2010-ben le nem ültem magam előtt 30 évvel felérő kutatási anyaggal, és rá nem vettem magam, hogy összeillesszem a darabokat. Végül megtaláltam a módját hogyan is írhatnék erről a témáról – és hogyan rakjam össze az adatokat egy kerek egésszé.
Az egész munka célja az volt, hogy tegyem mindezt összefüggővé, aránylag könnyen érthetővé, és  támasszam alá az elérhető legjobb, legfrissebb tudományos bizonyítékokkal.
A TOBOZMIRIGY
Robert Lucien Howe volt az első bennfentes, aki tudtomra adta évekkel ezelőtt, hogy a Looking Glass („Kémlelő Üveg”) csupán egy ősök által lemodellezett, majd így leutánozva megépített tobozmirigy – amely az emberi agyban található.
Ez egy üreges, borsószem nagyságú mirigy mely belül vízzel van tele – alakja hasonlít egy fenyőtobozra vagy hordóra. Egy gömbölyű elektromágneses pajzsot hoz létre maga körül – így teljesen kizárja a belsejében lévő vizet a mi három dimenziós valóságunkból.
Dr. Dan Burisch, egy másik bennfentes akivel kapcsolatban álltam,  nem sokkal később közvetlen kérdésemre válaszolva megerősítette, hogy a Looking Glass egy nagyban megépített tobozmirigy.
Más bennfentesek, köztük "Clark," aki Richard C. Hoagland számára nyújtott információkat sok éven keresztül, ugyanezt állította – és még jópár dolgot hozzátett.
(Vannak, akik azt állítják, hogy a vízhez hozzáadott( tudtommal csak Amerikában és Európa egyes részein, nálunk nem) és a fogkrémekben található flourid elmeszesíti a tobozmirigyet, így elzárva a kapcsolatot a felsőbb szférákkal. A kedvenc oldalaim egyikén olvasható írásban kitűnően, alaposan, magas színvonalon összefoglalja Tiboru kolléga a „Flourid összeesküvést”, de az „elmeszesedésig” nem jut el, pedig lehet, hogy ez a kulcsa az egésznek. Mindenesetre ajánlom elolvasni.http://konteo.blogrepublik.eu/2011/08/19/a-fluorid-osszeeskuves/ A DM-ben egyébként kapható a Paradontaxot flourid-mentes fogkrém, elsőre nagyon furcsa gyógynövényes íze van, nem a megszokott édes, de 1 hét alatt megszokja az ember. Van aki azt mondja, hogy meggyengítette a fogzománcát, én ezt nem tapasztaltam.http://kremmania.hu/kremek/parodontax-fluoridmentes-fogkrem )
pinealgland.jpg
A NYILVÁNOSSÁG VÉDELEM
Tudtam, hogy mindezen információk szigorúan titkosak és igencsak veszélyes beszélni róluk, ezért Dr. Greer módszerét használva, vagyis a „nyilvánosság menedék” mellett döntöttem.
Mindezen adatokat egybegyúrtam egy eddig soha nem prezentált nyilvános beszéddé, előadtam a zsúfolt „Tudatos Élet Kiállítás-on” (Consious Life Expo), egy hónapon belül videóvá alakítottam, majd látványosan szétkürtöltem az interneten ingyenesen elérhető formában.
Most már kiszabadult a szellem a palackból – és nincs az a kormányzati trükközés vagy csűrés-csavarás, mely visszaállíthatta ezt az eredeti kerékvágásba.
Tavaly decemberben a 2012 Enigma lett az 1.számú legnézettebb videó a Google-ön egy egész napon át – mely igencsak meglepett. http://www.youtube.com/watch?v=o1Hw8DVLw-A
TE EGY CSILLAGKAPU VAGY
A legmegdöbbentőbb része ennek az információcsomagnak, az hogy bizonyítja, neked már most van egy saját, működőképes, egyedi építésű csillagkapud az agyadban.
A trükkös rész csak az, miképp kapcsoljuk be és használjuk.. Minden ősi vallás, beleértve a kereszténységet, tárgyalja ezt.
src.php_.jpg
Jézus azt mondja: „A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz.” Máté 6:22 (Érdekes az eredeti szöveg pontos fordítása így hangzanaA test lámpása a szem, ha tehát csak egy szemed lenne, az egész tested fényben ragyogna.)”. A Jelenések könyve a „Fenevad bélyegéről” úgy beszél, mint egy sötét területről a homlokon.
Azoknak az embereknek, akiknek nagyon csekély, vagy semmilyen kapcsolatuk nincs Felsőbb énjükkel, egy sötét folt jelenik a homlokukon amikor az aurájukat nézzük – melyet elég könnyen megtehetünk a 3D-s idő dimenziójában.
Számos jóslat úgy tartja, hogy tobozmirigyünk „aktiválódni” fog a 2012-es év végén bekövetkező energetikai változások következtében.
Végül talán képesek leszünk egy „fényudvart” alkotni a fejünk körül – majd belerepülni és elteleportálni magunkat bárhová, ahová szeretnénk eljutni. (A ciprusi mágus {írta:Kyriacos C. Markides} c.valós személyről – Daszkalosz - íródott könyv is beszámol róla, hogy a főszereplője – sok más csodálatos gyógyítása és fantasztikus képessége mellett - képes teleportációra.Drunvalo Melchizedek és mások szerint egy teljesen aktivált, működőképes Mer-Ka-Ba képes az embert bárhová elvinni.)
A NAGY VÁLTÁS
Időm jelentős részét avval töltöttem, hogy átvizsgáltam mindent, amit erről a lehetséges eseményről tudok és összegyűjtöttem az elmúlt két hónapban.
Még most sem tudom biztosra megmondani, mi fog történni – ha fog egyáltalán bármi is. Azonban biztos vagyok benne, hogy ez az időintervallum nem fog csak úgy jönni-menni, mint bármely másik.
Ami leginkább erről meggyőzött, az az Egység Törvényének átfogó újraolvasása volt – most először, mióta minden információt egybeillesztettem „A Forrásmező kutatásai”-hoz ( The Source Field Investigations).
ÖT ÚJ FEJEZET
Miután átnyújtottam „A Forrásmező kutatásai”-nak első vázlatát a kiadónak, megkértek, hogy egy külön fejezetben dolgozzam ki a tobozmirigy témáját.
Valójában ez egy jelentős átszerkesztéshez vezetett – melynek során egy jó nagy halom anyagot írtam bele, amit eredetileg egy folytatáshoz tartogattam, mely kiegészítő olvasmánya lett volna a „Konvergencia” (Convergence) c.filmnek.
Ez az új anyag lett „A Forrásmező kutatásai”-nak első öt fejezete.
source-field-robert-donaghey_1.jpg
A „HARMADIK SZEM”
Mikor megint csak elkezdtem összeilleszteni az adatokat, varázslat történt. Rengeteg információ azt mutatta, hogy a tobozmirigy olyan sejtekkel van tele, melyek pont ugyanúgy működnek, mint a pálcikák és csapok a szem retinájában.
Mégis mi a túrót lát tulajdonképp ez a „harmadik szem” - és hogy lehetséges, hogy az orvostudomány csupán az elmúlt tíz évben volt képes rá, hogy utolérje az ősi tudást?
Ezeket a kérdéseket válaszolom meg a videóimban – és a „A Forrásmező kutatásai”-ban.
A DMT EGY NANOTECHNOLÓGIÁN ALAPULÓ PROJEKTOR
(bővebben rólahttp://www.daath.hu/showSubstance.php?id=6 – az oldal nem hivatott tiltott szerek fogyasztására buzdítani, csak azért linkeltem be, mert érdekesen kiegészíti az itt írtakat)
Rábukkantam, hogy a dimetil-triptamin (DMT) kristályok természetes állapotukban színes fénycsóvákat lövellnek ki nagy mennyiségben, mikor nyomás éri őket, egy „piezokromatizmusnak” nevezett tulajdonság folytán. Ez teljes spektrumú fény, és a szivárvány bármely színében megjelenhet – ugyanabból a kristályból.
A DMT lehet a legmegfelelőbb molekula a természetben, hogy egy nano-méretű projektort állítsunk elő. Dr. Rick Strassman kutatása arra következtet, hogy az első számú hely a testben a DMT-szintézishez a tobozmirigyben kell, hogy legyen.
A DMT kristályok természetes módon rezegni kezdenek a vízben (a tobozmirigyen belül), mikor a tobozmirigy már elektromosan árnyékolt. Akárcsak a kristály rádióvevő, fotonokat lőnek ki mindabból, amit asztrális testünk lát a 3D-s tér-időben(Magyarul egy képet/képsorozatot látunk).
Ezt követően a retinasejtek a tobozmirigyen belül az agynak továbbítják ezeket a képeket – egy „fototranszdukciós lépcső”-nek nevezett hálózaton keresztül. Mikor meditálsz, e folyamatból származó kósza képeket fogsz érzékelni.
Dan Burisch továbbá elmondta nekem, hogy a felboncolt földönkívüli testekben a tobozmirigy és a szuprakiazmatikus sejtmag közti idegpálya sokkal erőteljesebb volt, jóval nagyobb információmennyiség közvetítésére volt képes sávszélessége révén, mint a mai embereké.
indigo_adzsnabig.jpg
HOGYAN TEGYÜK KÖZZÉ AZ IGAZSÁGOT?
Mindig törekedtem rá, hogy lehetőleg alátámasszam a bennfentesek nyilvánosságra hozott információit tudományos bizonyítékokkal.
Az anyag nagyon jó. Amiben eddig hiányt szenvedtünk – eddig -, az a nyilvánosság. Ez most kezd változni.
A hét epizódját az Ősi Idegeneknek (Ancient Aliens), melyben én is szerepeltem, még mindig sokszor leadják a Discovery Channel-en és History Channel-en – de az már két éve volt, és csak arról beszéltem, amikről ők epizódokat akartak forgatni.
A Project Camelot epizód, melyet ma éjszaka vetítenek először (az eredeti cikk megjelenésekor 2012. november 7-én) sokkal kényesebb/érdekfeszítőbb, mint az Ősi idegenek – alig várom, hogy lássam. (megtekinthető angolul itt:http://www.youtube.com/watch?v=slQD0rUqbGo )
Habár a Marson található bázisok témája igencsak ellentmondásos, több bennfentestől is információt kaptam ezügyben – és hiszek nekik.. Ez a központi témája a műsornak.
OLVASD EL DANIEL LENYŰGÖZŐ FELFEDÉSEIT
Miután megnézted a „Sötét műveletek : A Mars projekt”-et (Shadow Operations: The Mars Project), és többet szeretnél megtudni, elolvashatod Daniel megdöbbentő, új írásait a soldierhugs.com oldalon.
Sokat akartam még írni erről, és lehet ahogy haladnak a dolgok frissítem ezt az írásom – de most be kell szállnom a kocsimba és indulnom kell, mert holnap reggel konferenciám lesz Arizonában, Phoenix-ben.
Ez az utolsó nyilvános rendezvényem, amit még azon év vége előtt tartok meg, mely ki tudja még mit tartogat és mivel végződik – ennek ellenére minden bizonnyal igyekszem majd még egy videót készíteni és több cikket írni.
DOLGOZUNK A MAGYAR FORDÍTÁSON, SŐT PÁRHUZAMOSAN EGY A DANIEL TANULMÁNYOKRA  ÉRKEZETT LENYŰGÖZŐ VÁLASZCIKKEN IS. HAMAROSAN.
AZON TŰNŐDVE MI FOG TÖRTÉNNI...
Őszintén szólva, eltűnődtem rajta a múltban, hogy mi lenne ha egy teljesen abszurd esemény történne – egy földönkívüli anyahajón találnánk magunkat, vagy egy teljesen új Földön fákkal, hegyekkel, tavakkal – de épületek és a harmadik dimenzió maradványai nélkül.
Ehhez hasonló bizarr, kozmikus, pszichodelikus dolgokra kezdesz a végén gondolni, ha olyasmit olvasol, mint az Egység Törvénye.
Szabadidőmben ezúttal igen alaposan átolvastam az Egység Törvényét, és olyan új idézeteket találtam, melyek alátámasztották azt az elképzelést, hogy minden harmadik dimenziós anyagnak lesz egy negyedik dimenziós hasonmása.
Még sokat lehetne erről beszélni, de a lényeg, hogy szerintem az átmenet sokkal könnyedebb, boldogabb, és simább lesz, mint korábbi cikkeimbenesetleg sejtettem.
Már előre betáblázom magam rendezvényekkel a következő évre, mert szilárd meggyőződésem, hogy a világ továbbra is létezni fog – és addigra már egy jobb hely lesz, mint jelenleg.
AZ „ARATÁS”
Még egy jelentős pont az Egység Törvényében az „Aratás” fogalmának használata. Ez mindig is ellentmondásos volt.
Ez a kifejezés közvetlenül Máté evangéliumából származik, a 13.fejezetből. Most már tudom, az Egység Törvénye végig erre a részre akarta ráterelni figyelmünket. Le vagyok döbbenve, hogy ilyen sokáig tartott, míg rájöttem – és ennek megfelelően olvastam.
waiting-for-a-harvest.jpg
Az emberek a földön a maghoz hasonlatosak a bibliai analógia szerint. Az „ellenség” végigmegy a jó magvakon és elhinti a gonoszság  magvait, melyek aztán „bükkönnyé” nőnek. (sajnos számomra sem tiszta, milyen növényről van szó, az eredeti szó a Bibliában is használt „tare”, de a Wikipedia is megjegyzi, nem biztos, hogy pontosan ezt a növényt kell alatta érteni, elképzelhető hogy a perje az.)
A „bükköny” (angolul még „common vetch” néven ismeretes) olyan gyom, mely elrontja a búza ízért, és tönkreteszi azt ha belekerül az aratásba. Valószínűleg ez elég nagy problémát okozhatott a földműveseknek Jézus idejében.
Jézus érhetően elmeséli, hogy fognak az angyalok végigmenni, és szó szerint kihúzgálni a gyomokat/”bükkönyöket” egyenként a „világ végén”.
EGY ALTERNATÍV IDŐVONAL
Az Egység Törvénye igencsak alátámasztja ezt az üzenetet. Megjósolja, hogy hatodik dimenziós földönkívüliek szó szerint eltávolítják a romlott egyéneket a társadalomból – és áthelyezi őket egy alteratív idővonalra.
Az Egység Törvénye szerint a „negyedik dimenziós negatív aratás” „intenzíven diszharmonikus lesz”. Eszerint a csekély számú, erősen negatív beállítottságú ember, akik külön idővonalra kerülnek, egy kataklizmikus valóságot fognak megtapasztalni.
Objektívan nézve, lehet annak értelme, hogy akik másoknak a legtöbbet ártottak, a karmájuk kiegyenlítésének érdekében egy katasztrófán kell keresztülmenniük.
Ha ez valóban így lesz, akkor nagyon-nagyon kevés embert fog érinteni.
Még azok is, akik negatívan cselekszenek, de nem tudatosan gonoszak,”ördögiek”,  maradnak a sima, békés idővonalon.
Még egyszer, a tisztaság kedvéért, lehetetlen erre az idővonalra kerülni, hacsak nem jókedvűen kínoztál, gyilkoltál embereket.
Sokan, akik ugyan negatívan cselekedtek, de nem eleget ahhoz, hogy erre az extrém idővonalra kerüljenek, itt maradnak és nagy valószínűség szerint le lesznek tartóztatva és igazságszolgáltatás kezei közé adva.
(Személyes véleményem szerint még ez a negatív idővonal sem fog létrejönni, esetleg a helyrehozhatatlan, a piramis csúcsának a csúcsán lévő lelkek új lélekciklust kezdenek a Galaktikus Központi Napba kerülve.FV )
MÁR ELKEZDŐDÖTT
Az Egység Törvénye – amely valós tudományos állításokkal van tele, ahogy többször is bizonyítottam – egy „Kvantumugrást” jósol körülbelül 1981 után 30 évvel.
Az „Aratás” szó használata valamilyen Mennyei Beavatkozást vetít előre, amelynek keretében a legerősebb ellenállás el lesz távolítva – így esélyt teremtve nekünk egy jobb világ létrehozásához.
Lenyűgözve vettem tudomásul, hogy ez a folyamat nagy valószínűséggel már folyamatban van.
Számtalan földalatti bázis lett kitisztítva 2011 augusztusától kezdődően. Ez pontosan az az év, amikorra az Egység Törvénye megjósolta az Aratás kezdetét. (Ezt Cobra is megerősítette: http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/05/13/a_felelmek_eloszlatasa
Ellenséges földönkívüliek invázójaez nem fog megtörténni azon egyszerű oknál fogva, hogy már réges-rég megtörtént és senkinek nem tűnt fel. A háttérhatalom tagjai olyan lelkek, akik már régóta megszállták a Földet más naprendszerekből, csillagrendszerekből érkezve, és folyamatosan itt reinkarnálódtak egészen mostanáig.
Minden fizikai és nem-fizikai reptilián, drakóniai, Arkhón mértékben el lett távolítva az egész univerzumból, galaxisból és a mi Naprendszerünkből, kivéve a Földet.
A Galaxisból a Galaktikus Konföderáció, a Naprendszerből az Ellenállási Mozgalom söpörte ki őket.Továbbá a mélyen földalatti katonai bázisokon sem maradt már egy sem. Néhány ilyen bázis azt a célt szolgálta,  hogy biztos menedék legyen a háttérhatalom számára vészhelyzet esetén.
Nincsenek reptiliánok vagy más ellenséges csoportok ott, csupán számítógépeket, felszereléseket, és néhány csúcstechnológiájú fegyvert találni ezeken a helyeken – ha még egyáltalán megmaradt azokból valami.)
Rendkívül pontos tájékoztatást lehetett kapni a különböző belsős forrásoktól ezekről az eseményekről. Valóságos sokk-hullámokat teremtett ez a folyamat.
Hiszem, hogy sokkal szembetűnőbb események is várnak ránk az átalakulás befejeződése előtt..
MEG FOGJA KÖNNYÍTENI A DOLGUNKAT
Azok száma, akik elég negatívak, ahhoz hogy a másik idővonalra kerüljenek, lehet annyira csekély, hogy észre sem vesszük, hogy bármi is történt elsőre.
Azonban hiszem, hogy ha  korrekten értelmezzük az Egység Törvényét, akkor ez a néhány ember eltávolítása jelentősen megkönnyíti az eseményeket és a lehetővé teszi a letartóztatásokat.
NAGYON IZGATOTT VAGYOK A JÖVŐT ILLETŐEN
Nagyon izgalmas mi minden történik. Alig várom, hogy láthassam a világot átalakulni és aktív részesévé válni a folyamatnak.
Mindenki, akit ismerek és spirituális úton van, maximális fájdalmon, nehézségen és beavatáson megy keresztül jelenleg. Egy rendkívül intenzív érzés van mindenkiben, hogy valami hatalmas történelmi jelentőségű esemény küszöbén állunk, itt van a levegőben.
A legjobb, amit tehetsz jelenleg, az az, hogy keresed a saját megvilágosodásodat atöbbiek érdekében.
Ennek a legjobb módja, hogy minden gyűlöletet, haragot, irigységet és szomorúságot,a mit feléd irányítanak szeretettel és megbocsájtással viszonzod.
Emellett fontos, hogy meglegyenek az egészséges határok és ne engedd, hogy kihasználjanak és manipuláljanak azok akiknek ez a céljuk.
Ez a bölcs szeretet művészete.. egy olyan gyakorlat, amit a harmadik dimenzióból való felemelkedésünk után is sokáig gyakorlunk még.
Earth-Heart-in-space-500-gif.gif
Úgy döntöttem, amikor a cikk hosszúsága, bonyolultsága megköveteli, egy összefoglalót írok a végére, az értelmezést megkönnyítendő. Íme a két részről egyben. FV:
1, Számos a Disclosure-hoz/Felfedéshez az utat megnyitó esemény történt mostanság. Daniel színrelépése kiemelkedő fontosságú, egyedülálló információkkal szolgál, lévén aktívan részt vett maga is szupertitkos projektekben.
2, Egyöntetű belsős információk szerint, az elmúlt évtizedekben aktívan használták, az ún. Project Looking Glass technológiát – amelynek mása egyébként a Kapcsolat c. filmben látható – a jövőbe való pillantás érdekében. A technológia december 21-én egy falba ütközik, senki nem tudja pontosan onnantól mi fog történni.
3, 2 idővonal( 2 fajta kimenetele az eseményeknek világszinten) is létezett ( van aki szerint több), amelyek közül a negatív az emberiség ébredésének és egyéb tényezők hatására teljesen megszűnt létezni. Ezt Cobra is megerősíti egy régebbi cikkében. Wilcock szerint néhány kivételesen gonosz entitás számára létezhet egy alternatív idővonal.
4, Az anyag természete állandóan váltakozik a részecske és a hullámtermészet között, ha a gravitációt ki tudjuk küszöbölni, akkor az anyag hullámtermészetű marad, egy parallel univerzumba kerülve. A Project Looking Glass-nak ezt sikerült elérnie egy portált/csillagkaput létrehozva. A parallel univerzum a 3dimenziós idő univerzuma, ahová álmaink során kalandozunk.
5, A Project Looking Glass gyakorlatilag egy ősi technológiát lemásoló eszköz, ami viszont az agyunkban található tobozmirigy-en alapul. A másnéven „harmadik szem”-ként is ismert szerv jelenti a kapcsolatunkat a felsőbb világokkal és úgy tűnik , hogy az energetikai folyamatok hatására a tobozmirigyünk ébredőben van, ennek az ébredésében is (lehet) egy fontos választóvonal december 21.
A következő cikk élménybeszámolókat fog tartalmazni Cobra konferenciáiról, emellett néhány rövid frissítést Cobrától. Friss információként december 5-6 körül fontos jelentős részleteket fog kitenni az Eseménnyel és a Tervvel kapcsolatban. Egyébként egy személyes jóbarátomat is „elküldtem” magam helyett a New York-i konferenciára, az ő élményei is szerepelni fognak.
Szép napot!
TE VAGY ÉLETED TEREMTŐJE!

2012.12.04

aaa.jpgAz az egyszerű rész, amit a legtöbben nem értenek, hogy minden gondolat, minden kimondott szó alakítja jövőnket. A gondolataink kilépnek az Univerzumba és ott elfogadtatnak és visszatérnek hozzánk tapasztalatokként. Ez nagyon egyszerű, de a legtöbben nem értik, sosem hallottak róla és azt hiszik, valami különleges. Azonban ha valóban el tudod fogadni a tényt, hogy minden alkalommal, mikor valamire gondolva és minden alkalommal egy szót kimondva kifested a jövődet vagy készíted a vacsorádat vagy nevezd ahogy akarod - teremtesz. A saját életedet alkotod meg.
Egyszerű, de nehéz elfogadni, de ha egyszer elfogadod, akkor elkezdheted megalkotni életedben azt, amit akarsz. És kezdesz tudatában lenni annak, mit nem akarsz az életedben és hogyha járultál hozzá.
A legtöbbünk csak gondolkodik, gondolkodik és nem figyel rá, mire gondol. Csak tesszük, de ez az, amit gyakorolnod kell. Gyakorolnod kell, hogy tudatában légy annak, amire gondolsz. Ennek egyik módja, ha időnként mondogatod magadnak: Mire gondolok? Szeretném, ha ez a gondolat teremtené jövőmet? Szeretném megtapasztalni azt, amit ez a gondolat hozhat nekem?
Eltart egy darabig, de ha elkezdünk akár a legalacsonyabb szinten is tudatában lenni gondolatainknak, már elkezdhetjük a változtatást.

Cselekvő megerősítések

Úgynevezett "cselekvő megerősítésekkel" indulunk. Ez azt jelenti, hogy pozitív állításokat teszel életedről. És folyamatosan teszed. Lehet reggel, lehet délben, éjjel. Naponta 2-szer vagy ahogy gondolod. Szokásoddá teszed. És amint elkezded csinálni, a dolgok kezdenek megváltozni. Talán csak egy nagyon kicsit. Én ezt úgy nevezem, hogy zöld lámpát kapsz a parkolókhoz. Nem nagy dolgokra gondolok. Bár jó lehet, ha egymás után 3 zöldet kapsz.

A megerősítéseket vagy leírod egy papírra, a falra, egy tükörre, vagy csak mondogatod. Én általában azt tanácsolom, hogy tükör előtt álva mondják a megerősítéseket, mert az nagyon erőteljes, mikor a saját szemedbe nézve kapsz elismerést önmagadról vagy észreveszed, hogy elutasítod önmagad, amikor valami pozitívat mondasz magadról.

Ez lenne tehát a kezdet. Mondd regel! Amikor felkelsz, állj a tükör elé. Ez nagy dolog és sokaknak nagyon nehéz, de belenézek a tükörbe és azt mondom: Szeretlek. Igazán szeretlek.
Olyan nehéz ezzel kezdeni, mert mindarra gondolnak, ami nincs rendben velük, de így kezdeni a napot nagyon hatásos.
Ne feledd, az Univerzum figyel minden szóra, minden gondolatra és azt mondja, oké, megkaphatod. És elkezdi szállítani a dolgokat. Csodálatos a működése.
Ha egy jó pozitív megállapítást teszel magadra, az Univerzum ki fogja találni, hogyan valósítsa meg, hogyan hozza be életedbe. Olyan dolgok is megtörténhetnek, amire nem is számíthattál, de meg fognak történni.

Ha belegondolsz, a pozitív megerősítések olyanok, mintha elültetnél egy magot. Nem feltétlenül igaz az adott pillanatban, de olyan valami, amit szeretnél, hogy igazzá váljon.
Tehát elülteted a magot és várod, hogy növekedjen. Talán 3 magot ültetsz és várod, hogy növekedjenek. Nem fogsz 2 napot várni, aztán kikaparni, hogy megnézd mi történik. Elvárod, hogy fejlődjön, mert elindítottad a folyamatot és a mag növekedni fog, ha elegendő napfényt és vizet kap.

Váljon szokásoddá és csináld minden nap! Jó alkalom reggelente és este, mielőtt lefekszel.

A hála hatékony. Légy hálás mindenért! Azt mondanám az Univerzum szereti a hálát. Minél több dologért vagy hálás, annál több olyat kapsz, amiért hálás lehetsz. Mint amikor kapsz egy ajándékot és azt mondod: Jaj Istenem, utálom ezt a színt és nem áll jól! Ez az illető nem fog többé megajándékozni. De ha azt mondod, csodálatos, köszönöm, nagyon értékelem, nagyszerű, akkor ez a személy valószínűleg minden alakalommal venni fog neked egy ajándékot, amikor lát valamit, amit szeretnél.
Ilyen az Univerzum is. Az Univerzum szereti a hálát.

Csak jó dolgok várnak rám

Ha az a mély meggyőződésed, hogy nem érdemled meg a jó dolgokat életedben - és sokan éreznek így -, akkor előfordulhat késlekedés és néha azt mondják, a megerősítések nem működnek, hiába csináltam. Mondjuk gazdagsággal kapcsolatos megerősítéseket mondogatnak és állítólag semmi nem működik, semmi sem történik.
Én azt kérdezem, naponta hányszor mondják el a megerősítést? Azt mondják, kb. 3-szor.
Én azt kérdezem, hogy hány szegénységgel kapcsolatos megerősítést mondanak naponta? És a válasz lehet 300 is.

Az egyik gondolatom az, hogy csak jó áll előttem. Sok éve ismételgetem. Ezért nem nagyon számít, hogy mi történik az életben, mert tudom, hogy jó lesz.
Nem változtathatod meg gondolataidat, ha nem tudod, mik a gondolataid

Sokféle módja is lehet annak, hogy tudatossá váljunk. Mivel sok hiedelmünk nem tudatos, nincs róla tudomásunk, időt kell fordítanunk annak megfejtésére, hogy mik azok. Mindig azt mondom, hogy a legjobb gyakorlat, ha veszünk egy nagy papírlapot és felírjuk a tetjére, mit gondolunk a férfiakról, nőkről, pénzről és bármiről, ami eszünkbe jut. És csak felírok mindent, ami felmerül bennem. Akár jól hangzik, akár nem. Csak írd le!
Nézd meg őket! Mennyi a pozitív és mennyi a negatív?

Ha meg tudod fordítani a negatívakat pozitív megerősítésekre, akkor elkezdheted kitakarítani azokat a mondjuk pénzzel kapcsolatos hiedelmeidet, melyek nem pozitívak számodra és amelyek visszatartanak.
Sok dolog lehet az életedben. Ha valóban felismered, hogy mit hiszel ezekről a dolgokról.

Tehát nem változtathatod meg a gondolataidat, ha nem tudod, mik azok. Sok gondolat van és mi elkezdjük tanulmányozni őket.
Olyan ez, mint egy számítógép. Ha magad elé teszed ezt a számítógépet és nem tudod, mit kezdj vele, akkor ez egy darab hulladék. Ha azonban megtanulod a nyelvét, csodák történnek.

És pont ilyen a gondolkodás törvénye. Ha megtanulod, hogyan működik, akkor csodák történnek. Amit gondolsz és amit hiszel, az válik számodra igazsággá. Gondolataid teremtik életedet. Ilyen egyszerű. Ha ezt meg tudjuk érteni, akkor óriási változást érhetünk el.

Szeresd önmagad!

Azt hiszem, valóban ott kezdődik, hogy felismered a tényt, hogy nem szereted önmagad. A legtöbben nem. A legtöbben nem elég jók, nem jól tették, vagy nem teszik helyesen vagy sosem lesznek elegek hozzá és határozottan nem szeretetre méltók.
Ha innen indulunk, akkor határozottan nehéz valami igazán jót teremteni.

Eleinte tehát, amikor ügyfelekkel foglalkoztam, ezeket a problémákat oldottuk meg, míg egy napon nagy csodálatomra felfedeztem, hogy ha megtanulnák elfogadni önmagukat olyannak, amilyenek, nem is kellene a problémákkal foglalkoznunk. Ez olyan volt, mint egy csoda. Minden jelentéktelenné vált.

Ez nehéz, mert azzal a hittel növünk fel, hogy nem vagyunk elég jók és semmi sem helyes.
Emlékszem, sokszor kérdeztem, mi a gond velük, mit tettek, ami olyan borzalmas, hogy nem tudják elfogadni. Soha de soha nem kaptam értelmes választ. Valami olyasmit mondtak, hogy túl kövér vagyok vagy hasonlók.

Ha arról beszélsz, hogy szereted önmagad, sokan azt gondolják, ez hiúság, pedig nem az. Semmi köze hozzá, csak annyi, hogy törődsz magaddal és elismered, hogy egy fontos teremtmény vagy.
Majdnem olyan, mint amikor a Bibliában azt mondják: felismerted, hogy Isten gyermeke vagy és emiatt tökéletes?

Mégha nem is vagy vallásos, akkor is beismerheted, hogy értékes teremtmény vagy. Ha valóban felismered értéked, akkor másként kezded magad kezelni és én azt hiszem ez az, ami olyan nagyon fontos önmagad szeretetével kapcsolatban. Ha nem ostorozod magad, nem húzod le önmagad, nem beszélsz arról, milyen csúnya vagy és nem mondogatsz olyanokat, hogy "ostoba vagyok" és elkezded bizonyos mennyiségű tisztelettel kezelni önmagad, ez hatalmas változást okoz, mert amit kibocsátasz az életben, az jön vissza hozzád. Ha a "rendben vagyok" érzését sugárzod ki, hogy elég jó vagyok így, ahogy vagyok és elfogadható vagyok, szeretem az életet és önmagam és elkezdesz hálát érezni önmagad iránt az életért, akkor az élet másképp fog kezelni, mert más kisugárzásod lesz, mást bocsátasz ki és mást kapsz vissza.
És ekkor fognak elkezdeni áramlani a dolgok.

Sokan nem ismerik fel ezt, de neked gyakorolnod kell, csak kezdd el! És pontosan ezért próbálom rábeszélni az embereket a sok tükör előtti munkára. Ha belenézel a tükörben a saját szemeidbe és azt mondod, szeretlek, igazán-igazán szeretlek. Ha segít, használhatod a saját neved: Louise, szeretlek.
Akkor ez eljut ahhoz a kisgyerekhez belül, akit olyan sokáig elutasítottál. Feltöri a gátat, vagy nevezd ahogy akarod, és elkezdődik egy pici csoda. Sok kis jó dolog fog történni.

Az Univerzum szereti a hálás embereket. Minél hálásabb vagy, annál több mindent kapsz, amiért hálás lehetsz. Ilyen egyszerű.
Az élet valóban nagyon egyszerű. Mi tesszük rendkívül bonyolulttá, de nem kellene.

Louise L. Hay


http://tudatvaltas2012.blogspot.huA SZÁNDÉK HATALMA II.

2012.12.04
eee.jpgNe kételkedj többé annak az egyetemes, mindenütt jelen levő erőnek a létezésében, amelyet én szándéknak nevezek. Képes vagy összekapcsolódni a szándék energiájával, amely eljuttat célodig. Íme, javaslataim, amelyeknek a segítségével munkára foghatod ezt az energiá

ÖT JAVASLAT GONDOLATAINAK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSÁRA

1. Valahányszor úgy érzed, hogy nem vagy formában, nem leled a helyedet, vagy éppen keserű a hangulatod, idézd magad elé a villamos kapaszkodót, amely a szándék energiamezejéből lóg lefelé, egy-másfél méterrel a fejed felett! Képzeld el, hogy fellebegsz hozzá, es hagyod, hogy a villamoskocsi elvigyen a benned rejlő szándékhoz! Ezzel az eszközzel megvalósíthatod életedben önmagad átadását a szándéknak.

2. Amikor szorongsz, vagy ha úgy tűnik, hogy körülötted minden összeesküdött, hogy eltérítsen küldetésedtől, ismételgesd a szándék vagy a céltudatosság szót! Ez emlékeztet rá, hogy békés és nyugodt légy. A szándék szellem, és a szellem csendben üdvözít.

3. Mondd magadnak, hogy életednek küldetése van, és van egy csendestársad is, aki bármely általad választott pillanatban elérhető. Amikor az egód határoz meg azáltal, amit birtokolsz vagy csinálsz, vagy amikor másokkal hasonlít össze, használd szabad akaratod hatalmát, hogy véget vess ezeknek a gondolatoknak! Jelentsd ki magadban: ,,Ittlétemnek célja van, minden vágyamat képes vagyok valóra váltani, mégpedig azáltal, hogy összhangban vagyok az univerzumban mindent betöltő teremtő erővel."
Ez az élethez való hozzáállásod automatikus módjává válik, amellyel egy időben eredmények is kezdenek mutatkozni.

4. Úgy cselekedj, mintha minden, amire vágysz, máris jelen volna az életedben. Higgy benne, hogy máris elérted minden törekvésedet, hogy mindez létezik a szellemben, és tudd, hogy vágyaid beteljesülnek. A siker és a belső béke tíz általam megállapított titkának egyike a következő: Úgy kezeld magadat, mintha máris az volnál, akivé válni akarsz!

5. Másold le ezt a régi haszid mondást, és egy évig folyamatosan tartsd magadnál! Emlékeztetni fog a szándék hatalmára és arra, hogyan munkálkodhat érted e hatalom mindennap és minden módon: 
Midőn tiszta és szent elmével járod a mezőket, minden kőből, minden növekvő dologból és minden állatból kipattannak lelke szikrái, és hozzád tapadnak, majd megtisztulnak, és szent tűzzé lobbannak bensődben.”


http://tudatvaltas2012.blogspot.huA SZÁNDÉK HATALMA

2012.12.04
(Részlet Dr. Wayne W. Dyer: A Szándék Hatalma c. könyvéből)
Tekintsünk új nézőpontból a szándékra!

letoltes.jpgAz univerzumban létezik egy mérhetetlen és leírhatatlan erő, melyet a sámánok szándéknak neveznek, és a kozmosz egészének kivétel nélkül minden létezőjét egy összekötő kapocs fűzi e szándékhoz.”– Carlos Castañeda

Az elmúlt néhány év folyamán olyan mélységesen lebilincselt a szándék tanulmányozása, hogy több száz könyvet olvastam el pszichológusoktól, szociológusoktól és spirituális szerzőktől; ősi és modern tudósoktól és tudományos kutatóktól egyaránt. Kutatásaim egy meglehetősen közönséges meghatározásra mutattak, miszerint a szándék erős elhatározás vagy törekvés, a kívánt végeredmény előidézésére irányuló eltökéltséggel ötvözve. A szándék ösztökélte embereket úgy írják le, mint akiknek semmi sem törheti meg erős akaratukat a bensőjükben élő vágyak megvalósítására. Az én képzeletemben ez az elszántság és eltökéltség egyfajta bulldogtípust idéz fel. Ha te is azon emberek egyike vagy, akikben a „soha ne add fel” hozzáállás egy belső képpel egyesül, amely álmaid valóra váltására sarkall, akkor megfelelsz a „szándék emberéről” adott leírásnak. Minden valószínűség szerint a vágyak megvalósításának császára vagy.
Sok éven keresztül magam is hasonló meggyőződést vallottam a szándékkal kapcsolatban. Ami azt illeti, gyakorta írtam és beszéltem a szándék hatalmáról a fenti értelemben. Az elmúlt negyedszázad során azonban folyamatos eltolódást éreztem gondolkodásomban a puszta pszichológia vagy személyiségfejlődés hangsúlyozásától a spirituális irányultság felé, ahol is a gyógyítás, a csodatétel, az isteni értelem kinyilvánítása és a vele való kapcsolatteremtés a valós lehetőségek birodalmába tartozik. 

Nem volt ez szándékos kísérlet, hogy szakítsak a tudományos és szakmai háttérrel, inkább egyfajta természetes fejlődési folyamat, amely egyre inkább kibontakozott, amint kezdtem tudatosabb kapcsolatot teremteni a Szellemmel. Jelen írásom abbéli meggyőződésemet hangsúlyozza, hogy amennyiben magasabb szinten élünk, és gyorsabb rezgésű energiákhoz folyamodunk, úgy képesek vagyunk spirituális megoldást lelni problémáinkra. Az én szememben a szándék immár sokkal többet jelent az eltökélt egónál vagy az egyéni akaratnál. Sőt, majdnem tökéletes ellentétben áll ezekkel. Mindez talán abból fakad, hogy énem számos rétegét levedlettem már életem folyamán, ám egyúttal erőteljesen érzem a hatását két mondatnak, amelyet Carlos Castañeda egyik könyvében olvastam. Írói pályafutásom során gyakran bukkanok olyasmire egy-egy könyvben, ami egy gondolat csíráját ülteti el bennem, s végezetül egy új könyv megírására késztet. Bárhogy is, e két mondatot Castañeda utolsó, The Active Side of Infinity című könyvében olvastam, miközben egy kardiológiai beavatkozásra vártam, amelynek során kitisztították eltömődött szívartériámat, amely korábban enyhébb szívrohamot okozott.
Castañeda szavai a következők voltak: „A szándék az univerzumban létező erő. Amikor a varázslók (akiknek a varázsereje a Forrásból fakad) magukhoz szólítják a szándékot, az eljő hozzájuk, és megnyitja a megvalósítás útját, ami annyit jelent, hogy a varázslók mindig véghezviszik, amibe belefogtak.”

Amikor e két mondatot olvastam, megszédültem a kristálytiszta bepillantástól, amelyet a szándék hatalmába nyertem általuk. Képzeld el, hogy a szándék nem olyasvalami, amit te csinálsz, hanem az univerzumban láthatatlan energiamezőként létező erő! Mielőtt Castañeda szavait olvastam, sosem gondoltam erre ilyen módon.
Leírtam a két mondatot, majd összehajtogattam a papírt, bevittem magammal a katéterlaborba a kisebb sebészeti beavatkozásra, és mihelyst tudtam, beszélni kezdtem a szándék hatalmáról mindenkinek, aki csak meghallgatott. Belefoglaltam valamennyi beszédembe, amelyet tartottam. Rabul ejtett az elképzelés, hogy felhasználjam a szándékot, mégpedig nem csupán a magam gyógyulása érdekében, hanem másoknak is segítsek hatalmának alkalmazásában, hogy eljuttassa őket céljukig, amelynek eléréséhez minden szükséges eszköz a birtokukban van. Átéltem a szatori, vagyis a pillanatnyi megvilágosodás állapotát, és feltett szándékom volt e bepillantást másoknak is felkínálni. Világossá vált előttem, mennyire megkönnyíti a hozzáférés a szándék hatalmához azt a látszólag lehetetlen feladatot, hogy a puszta akaraterő segítségével igyekezzünk valóra váltani vágyainkat. 

E sorsdöntő pillanat óta gyakorlatilag minden éber órámban a szándék hatalma tölti ki gondolataimat, és úgy tűnik, hogy a könyvek, az újságcikkek, a beszélgetések, a telefonhívások, a postaládámba érkező üzenetek és a könyvesboltokban véletlenül megpillantott művek mind összeesküdtek, hogy megtartsanak ezen az úton. Itt van tehát: A szándék hatalma. Remélem, ez a könyv segítségedre lesz, hogy új szemmel tekints a szándékra, és oly módon fordítsd a hasznodra, amely arra sarkall, hogy Patandzsali1 több mint húsz évszázados sugallatának értelmében határozd meg önmagad: „Szunnyadó erők, képességek és adottságok kelnek életre, és felfedezed, hogy sokkalta kiválóbb ember vagy, mint amilyennek valaha is álmodtad magad.”
Patandzsali két szava, a „szunnyadó erők” adta meg a kezdőlökést abba az irányba, hogy a szándékról írjak. Patandzsali olyan erőkre utalt, amelyek látszólag nem létezők vagy élettelenek, továbbá célzott arra a hatalmas energiára is, amelyet az ihletett személy érez. Ha valaha is átélted egy cél vagy elhivatottság ihletettségét, akkor ismered azt az érzést, amikor a Szellem rajtad keresztül munkál. Az ihletettség a mi szavunk az átszellemültségre. Hosszasan és elszántan töprengtem azon az elképzelésen, hogy képes lehetek hozzáférni látszólag szunnyadó erőkhöz, amelyek segítségemre lesznek életem kulcsfontosságú időszakaiban, hogy valóra váltsam lelkem hő vágyait. Melyek ezek az erők? Hol találhatók? Ki juthat a birtokukba? Ki nem férhet hozzájuk, és miért? Az ezekhez hasonló kérdések arra ösztönöztek, hogy kutassak, és megírjam ezt a könyvet, s ennek következtében a szándék tökéletesen új nézőpontjához jussak el. 

E pillanatban, amikor egy hosszú ideig rejtőző igazság tudatosulása felett érzett izgatottságomról írok, tudom, hogy a szándék olyan erő, amely mindnyájunkban benne rejlik. A szándék energiamező, amely megszokott, mindennapi viselkedésformáink hatótávolságán kívül áramlik. Már tulajdonképpeni fogantatásunkat megelőzően is ott volt. Módunkban áll magunkhoz vonzani ezt az energiát, és megtapasztalni az élet izgalmas, újszerű módját.

Hol található ez a szándéknak nevezett energiamező?

Egyes kiváló kutatók úgy vélik, hogy értelmünk, kreativitásunk és képzeletünk sokkal inkább a szándék energiamezejével kölcsönhatásban működik, semmint hogy gondolatokként vagy alkotóelemekként léteznének agyunkban. David Bohm, a ragyogó tudós Wholehess and the Implicate Order című művében felveti, hogy minden rendező hatás és információ egy láthatatlan birodalomban vagy magasabb valóságban van jelen, és szükség esetén segítségül hívható. Kutatásaim során és olvasmányaimban ezerszám találtam példákat az ehhez hasonló következtetésekre. Ha érdekelnek a tudományos bizonyítékok, Lynne McTaggart The Field: The Quest for the Secret Force of the Universe című munkáját ajánlom. Ez a könyv tele van olyan tanulmányokkal, amelyek alátámasztják a szándék magasabb szintű és gyorsabb rezgésű energiamezejének vagy dimenziójának létezését, amelyből bárki meríthet a saját használatára. 

A kérdésre, hogy hol található ez a mező, a következő a válasz: nincs olyan hely, ahol nincs jelen, hiszen az univerzum minden létezőjében benne rejlik a szándék.Ez valamennyi létformára vonatkozik, legyen az egy gnú, egy rózsabokor vagy egy hegység. A szúnyog lényében és léttapasztalatában szándék rejlik. Egy aprócska makk, amely semmi látható jelét nem adja a gondolkodás vagy a jövőtervezés képességének, szintén szándékot foglal magában a láthatatlan energiamezőből. Ha felvágod a makkot, nem látod a hatalmas tölgyfát, mégis tudod, hogy benne rejlik. Az almavirág tavasszal csak egy szép kis virágnak tűnik, mégis rejlik benne szándék, amely nyáron alma formájában ölt testet. A szándék sosem téved. A makkból sosem lesz sütőtök, és az almavirág sem nevel narancsot. A természet kivétel nélkül minden megnyilvánulásában szándék rejlik, és amennyire megállapíthatjuk, semmi sem vonja kétségbe e benne foglalt szándék irányát. A természet egyszerűen csak halad előre a szándék mezejéből fakadó harmónia útján. E mező energiája minket magunkat is szán bizonyos dolgokra. 

Ott van például a DNS egyesek által „jövővonzásnak” nevezett ereje, amely már fogantatásunkkor jelen van mindnyájunkban. Fogantatásunk pillanatában, amikor egy végtelenül aprócska emberi protoplazmacsepp egyesül egy petesejttel, az élet kezdetét veszi fizikai formájában, a fejlődési folyamatot pedig a szándék irányítja. Testalkatunk, fizikai tulajdonságaink jellege, fejlődésünk – az öregedést is beleértve – a fogantatás eme egyetlen pillanatában elrendeltetik. A megereszkedő bőr, a ráncok, sőt még halálunk is mind ott lapulnak. De várjunk csak, mi is történik egész pontosan a fogantatás pillanatában? 

Hol kezdődött e szándékból született élet? 

Amint ezt a hímivarsejt-petesejt körtáncot vizsgáljuk, megpróbálván feltárni eredetét, a teremtés irányába visszafelé haladva először molekulákat találunk, majd atomokat, elektronokat, szubatomi részecskéket és szub-szubatomi részecskéket. Végezetül, ha ezeket a parányi kvantum-szubatomi részecskéket egy részecskegyorsítóba tennénk, és egymásnak ütköztetnénk őket, megpróbálva rámutatni az élet forrására, arra jönnénk rá, amit Einstein és tudós honfitársai felfedeztek: a forrásnál nincsenek részecskék; vagyis a részecskék nem hoznak létre újabb részecskéket. A Forrás, amely a szándék maga, tiszta és határtalan energia, amely olyan gyorsan rezeg, hogy dacol minden méréssel és megfigyeléssel. Láthatatlan, alak és korlát nélkül való. Forrásunkban tehát forma nélküli energiaként létezünk, és ebben a rezgő spirituális energiamezőben szándék lakozik. 

A szándék eme energiamezejét nem lehet szavakkal leírni, hiszen a szavak a mezőből sugároznak ki, akárcsak a kérdések. Ez a térnélküli tér a szándék, és ez intéz számomra mindent. Növeszti a körmeimet, dobogtatja szívemet, megemészti táplálékomat, megírja a könyveimet, és ugyanezt mindenkiért és mindenért megteszi az univerzumban. Mindez egy kedvelt kínai történetemre emlékeztet, amelyet Csuang-ce mesélt annak idején:

Élt egyszer egy egylábú sárkány, Huj nevezetű.
– Hogy az ördögbe irányítod a lábaidat? – kérdezte a százlábútól. – Én eggyel is alig boldogulok!
– Az igazat megvallva, nem is irányítom őket.

Létezik egy mező, láthatatlan és forma nélküli, amely mindent irányít. Univerzumunk szándéka felfoghatatlan számú különböző módon nyilvánul meg az anyagi világban, és minden részed, beleértve a lelkedet, a gondolataidat, az érzelmeidet és természetesen a fizikai testet, amelyet birtokolsz, alkotóeleme e szándéknak. Ha viszont a szándék határoz meg mindent az univerzumban, és mindenütt jelenlévő, vagyis nem létezik olyan hely, ahol nincs jelen, akkor miért érzik oly sokan közülünk olyan gyakran elvágva magukat tőle? És ami még fontosabb, ha a szándék határoz meg mindent, akkor miért van híján oly sokunk annyi mindennek, amit szeretnénk a magunkénak tudni?

A mindenütt jelenlévő szándék jelentése

Próbálj meg elképzelni egy erőt, amely mindenütt jelen van. Nem mehetsz sehová, ahol ne volna jelen. Nem osztható meg, és mindenben benne rejlik, amit csak látsz vagy megérintesz. És most terjeszd ki e végtelen energiamezővel kapcsolatos tudatosságodat a forma és a korlátok világán túlra. E végtelen és láthatatlan erő mindenütt ott van, tehát éppúgy az anyagi, mint az anyag feletti világban. Fizikai tested az ebből az energiából kiáradó teljességed egy része. A szándék fogantatásod pillanatában meghatározza, milyen lesz testi megjelenésed, és hogyan bontakozik ki fejlődési és öregedési folyamatod. Úgyszintén mozgásba lendíti anyag feletti aspektusaidat, beleértve érzelmeidet, gondolataidat és beállítottságodat. Ebben az esetben a szándék egy végtelen hatóerő, amely működésbe hozza fizikai és nem fizikai megjelenésedet e Földön. A mindenütt jelenlévőből öltöttél formát, hogy az időben és a térben légy jelen. Mivel pedig a szándék energiamezeje mindenütt megtalálható, azután is hozzáférhető számodra, hogy fizikai testedben megérkeztél erre a világra! Az egyetlen módja e szunnyadó erő hatástalanításának, ha azt hiszed, hogy különálló vagy tőle. 

A szándék működésbe hozása annyit jelent, mint újracsatlakozni a Forráshoz, és napjaink varázslójává válni. Varázslónak lenni pedig nem más, mint elérni a tudatosság ama szintjét, ahol korábban elképzelhetetlen dolgok állnak rendelkezésünkre. Carlos Castañeda magyarázata szerint „a varázslók feladata az volt, hogy szembenézzenek a végtelennel [a szándékkal], és ők úgy vetették bele magukat nap nap után, ahogyan a halászember vág neki a tengernek”. A szándék energiamező formájában mindenütt jelenlévő hatalom; nem korlátozódik az anyagi fejlődésre, hanem az anyag feletti fejlődés forrása is. A szándék e mezeje itt és most is jelen van, és hozzáférhető számodra. Amikor működésbe hozod, kezdesz céltudatosságot érezni az életedben, és végtelen éned vezérel majd. Egy költő és spirituális tanító a következőképpen írja le azt, amit én magam szándéknak nevezek:

Ó, Uram, ott vagy a homokpadon
éppúgy, mint a sodrás kellős közepében;
meghajlok előtted.
Ott vagy az apró kavicsokban,
s éppúgy a tenger csendes tömegében;
meghajlok előtted.
Ó, Uram, ki mindent betöltesz,
ott vagy a meddő földben
s a zsúfolt helyeken;
meghajlok előtted.
– Sukla Jadzsur-véda

Amint képletesen meghajolsz e hatalom előtt, felismered, hogy önmagad előtt hajtottál fejet. A szándék mindent betöltő energiája keresztüllüktet rajtad, hogy felébressze képességedet a céltudatos életre.

Hogyan jutottál el addig a tapasztalatig, hogy el vagy vágva a szándék energiájától? 

Ha létezik a szándék mindenütt jelenlévő hatalma, amely nem csupán bennünk rejlik, hanem mindenben és mindenkiben, akkor e mindent betöltő Forrás révén mindennel és mindenkivel kapcsolatban állunk, akárcsak mindazzal, amivé válni szeretnénk, aminek a birtokába szeretnénk jutni, és amit meg szeretnénk valósítani, továbbá mindennel, ami az univerzumban a segítségünkre lesz. De hogyan szakadt meg vele eredendő kapcsolatunk? Hogyan veszítettük el természetes képességünket a kapcsolódásra? Az oroszlánok, a halak és a madarak kapcsolata nem szakadt meg. Az állati, a növényi és az ásványvilág mindig összeköttetésben áll a Forrással. Nem vonják kétségbe a bennük rejlő szándékot. Nekünk, embereknek azonban, a feltehetően magasabb rendű agyi funkciókra való képességünk révén van valamink, amire egóként utalunk, és ami nem más, mint az arról alkotott elképzelésünk, hogy kik és mik is vagyunk valójában. 

Az ego hat elsődleges alkotóelemből tevődik össze, amelyek magyarázatot adnak arra, hogy miért kell átélnünk a megszakadt kapcsolat tapasztalatát. Ha hagyjuk, hogy életutunkat egónk határozza meg, hatástalanítjuk a szándék hatalmát. Íme röviden a hat ego-meggyőződés; több korábbi könyvem, kiváltképpen a Your Sacred Self terjedelmesebben is taglaltja ezeket:

1. Az vagyok, amim van. Birtokolt javaim határoznak meg.
2. Az vagyok, amit teszek. Teljesítményem határoz meg.
3. Az vagyok, akinek mások gondolnak. A hírem határoz meg.
4. Mindenkitől elkülönülök. Testem magányra kárhoztat.
5. Mindentől elkülönülök, ami hiányzik az életemből. Életterem el van vágva vágyaimtól.
6. Különállok Istentől. Életem attól függ, hogy Isten mennyire taksálja érdemeimet.

Bármilyen elszántan próbálkozol is, az egón keresztül nem lehet hozzáférni a szándék energiájához, szánj hát rá némi időt, hogy felismerd és helyreigazítsd e hat meggyőződés bármelyikét vagy mindegyikét. Amikor az ego felsőbbsége meggyengül az életedben, akkor törekedhetsz a szándék energiájára, és teljesítheted ki a benned rejlő képességeket.

Fogódzkodjunk a villamos kapaszkodójába!

Ezt a gyakorlatot mindig szerfelett hasznosnak találom, amikor működésbe akarom hozni a szándékot. Talán nálad is beválhat. (A módszereket, amelyekkel hozzáférhetsz a szándék energiájához, a harmadik fejezetben találod, amelyet teljes egészében ezeknek szenteltem.)
Legkorábbi emlékeim egyike, hogy anyám villamoson viszi három fiát Detroit keleti részén a Waterworks Park felé. Két- vagy hároméves lehettem, és emlékszem, hogyan néztem fel az ülésről a lelógó kapaszkodókra. A felnőttek elérték őket, én azonban legfeljebb elképzelhettem, milyen is lehet olyan magasnak lenni, hogy az ember elérje a magasan a fejem felett lévő kapaszkodót. Valójában azt játszottam, hogy elég könnyű vagyok fellebegni a lelógó fogantyúkhoz, majd elképzeltem, hogy biztonságban érzem magam, és a kocsi tetszése szerinti sebességgel robog velem tova végállomása felé, miközben más utasokat is felvesz, hogy ők is végigélvezzék az utazás pompás kalandját.
Felnőtt életemben a villamos kapaszkodóját szoktam elképzelni, hogy emlékeztessem magam a visszatérésre a szándék energiájához. Magam elé idézem az egy-másfél méterrel a fejem felett lógó kapaszkodót, magasabban, semmint képes lennék elérni, vagy felugrani érte. A kapaszkodó a villamoskocsihoz van erősítve, csak éppen most a kocsi a szándék tovahömpölygő energiáját jelképezi. Vagy én magam eresztettem el a fogantyút, vagy egyszerűen csak átmenetileg elérhetetlenné vált számomra. A stressz, a szorongás vagy akár a rossz fizikai közérzet pillanataiban behunyom a szememet, és elképzelem, ahogyan a kezem felfelé nyúl, majd látom magam fellebegni a kocsi kapaszkodójáig. Amint megragadom a fogantyút, a megkönnyebbülés és az enyhülés mélységes érzése önt el. Annyit teszek, hogy kirekesztem az egómmal kapcsolatos gondolataimat, lehetővé teszem, hogy elérjem a szándék energiáját, és rábízom magamat e hatalomra, hogy vigyen el a végcélomig; ahol szükséges, ott álljon meg, és vegyen fel útitársakat útja során.
Néhány korábbi munkámban ezt a folyamatot „a tökéletes megértéshez vezető ösvénynek” neveztem. A négy ösvény itt a szándék működésbe hozása felé tett egy-egy lépésként válhat hasznodra.

Négy lépés a szándék energiájához 

Szándékod hatalmának felébresztése az összekapcsolódás folyamata természetes éneddel, valamint az egóddal való teljes azonosulás feladása. A folyamat négy szakaszban játszódik le:

1. Az életrend jelenti az első szakaszt. Egy új feladat elsajátításához szükséges a test edzése, hogy a gondolataidban élő vágyaknak megfelelően teljesíthess. Ego-azonosulásod megszüntetése tehát nem azt jelenti, hogy meg kell szakítanod kapcsolatodat a testeddel, hanem éppen azt, hogy felkészíted testedet vágyaid megelevenítésére. Ezt testgyakorlással, edzéssel, a káros szokások kiiktatásával, egészséges táplálkozással és más hasonló módokon teheted meg.

2. A második szakasz a bölcsesség. A bölcsesség megfelelő életrenddel ötvözve megerősíti összpontosító készségedet és türelmedet, amíg gondolataidat, értelmedet és érzéseidet összhangba hozod tested működésével. Amikor útnak eresztjük a gyereket az iskolába, így szólunk hozzá: rendesen viselkedj, és okos légy – és ezt nevelésnek nevezzük, holott igencsak távol áll a dolgok tökéletes megértésétől.

3. A szeretet a harmadik szakasz. Miután bölcsességgel rendre szoktattad testedet, és értelmeddel tanulmányoztad feladatodat, a tökéletes megértés e folyamata a szeretetet hozza magával; hogy azt csináld, amit szeretsz, és szeresd, amit csinálsz. Az értékesítés világában ezt úgy nevezem, hogy beleszeretünk az áruba, amelyet eladásra kínálunk, majd szeretetünket vagy lelkesedésünket adjuk el a potenciális vevőknek. Ha teniszezni tanulunk, akkor az valamennyi ütésfajta gyakorlását jelenti, s közben a játék stratégiáinak tanulmányozását. Úgyszintén magában foglalja az élvezetet, amelyet akkor érzünk, amikor megütjük a labdát a teniszpályán – és az élvezetet, amelyet minden egyéb dologban lelünk, ami a tenisszel kapcsolatos.

4. A negyedik szakaszban átadod magadat a szándéknak, amely itt végre teret nyer. Már nem tested és elméd tartják a karmesteri pálcát, hisz belépsz a szándék birodalmába. Carlos Castañeda szavaival: „Az univerzumban létezik egy mérhetetlen és leírhatatlan erő, melyet a sámánok szándéknak neveznek, és a kozmosz egészének kivétel nélkül minden létezőjét egy összekötő kapocs fűzi e szándékhoz.” Lazítasz, megmarkolod a villamos kapaszkodóját, és hagyod, hogy magával ragadjon ugyanaz az erő, amely a makkot tölggyé, a virágot almává és a mikroszkopikus parányt emberi lénnyé változtatja. Ragadd meg tehát a villamos fogantyúját, és hozd létre a saját, egyedi összekötő kapcsodat. A kozmosz egészének kivétel nélkül minden létezője befogadja fegyelmezett, bölcs, szerető énedet, minden gondolatoddal és érzéseddel egyetemben. Amikor átadod magad a szándéknak, megvilágosodsz, és tanácskozhatsz végtelen lelkeddel, majd a szándék hatalma elérhetővé válik számodra, és ahhoz a célhoz visz el, amelyet rendeltetésednek érzel.


http://tudatvaltas2012.blogspot.huÉLETCÉLOD MEGTALÁLÁSA2012.12.04

Idézetek Dr. Wayne W. Dyer-től, a „The Shift”- Életcélod megtalálása c. dokumentumfilmből.

Teljesen készületlenül lépünk életünk második felébe. Ami még rosszabb, hogy amikor megtesszük ezt a lépést, tévesen azt feltételezzük, hogy igazságaink és eszméink kiszolgálnak majd bennünket. De nem élhetjük életünk második felét az életünk első felének programja alapján.

Mert ami nagyszerű volt ifjúként, eltörpül az idő előrehaladtával; és amit egykor igaznak találtunk, később hazugsággá változhat.

Amikor célokról és az élet értelméről beszélek, sok ember fordul hozzám azzal a kérdéssel:

"Mi a célom? Hogyan találhatom meg? Látszólag mindig elkerül, és úgy tűnik, nem érem el."

Mindig úgy éreztem, hogy az élet valódi célja...egyszerűen csak boldognak lenni és élvezni az életet.

Megérkezni valahová, ahonnét már nem vágyódsz tovább.

Annyian hajtanak egész életükben, hogy elérjenek oda, ahol majd jobb lesz, és soha nem érkeznek meg.

Hogy megértsd, hogyan találhatod meg életed értelmét, térj vissza a természethez és találj rá saját természetedre.

Pár éve írtam egy könyvet: "Change Your Thoughts, Change Your Life" - Változtass gondolataidon és az életeden. Ez ősi tanításokon alapszik, melyeket Lao-ce a Tao Te King című könyvben írt le.
Lao-ce emlékeztet bennünket, hogy minden létezés a nemlétből ered.

Jézus így mondja az Újszövetségben: "A lélek az, ami életet ad." [Jn 6:63]

Valójában tehát nem a biológiai szüleidtől származol. Veled együtt mi mindannyian a léleknek nevezett helyről származunk.

Amikor megérkeztél e földi világba, egy parányi emberi protoplazma voltál. Egy porszem, ha úgy tetszik, és ami ebben a parányban volt, abból lettél. Mindaz, amire szükséged volt, ott volt ebben a kis porszemben.

Az egyik legfontosabb metafora, amit valaha is használtam az, hogy az életed első kilenc hónapjában a fogantatásodtól egészen a születésedig minden adott volt a számodra. Semmivel nem kellett törődnöd.

Nem aggódtál a szemed színe vagy a testalkatod miatt. Ezt mind elrendezték számodra. Te csak elfogadtad.

Én ezt a 'jövő vonzásának' nevezem. Ez az erő húz, vonz téged abba az irányba, amivé lenned kell.

Túlzás nélkül állítható, hogy ami csak ehhez a fizikai utazáshoz kellett, megadatott számodra. Miért ne menne hát ez ugyanígy az egész utad során?

Minden célod benne van. A teljes valód benne van. Mindaz, amivé válnod kell, és nem csak testileg, hanem minden tekintetben. Ha csak hagyod a dolgokat megtörténni. Így születünk.

Szülőként gyönyörködünk a csöppnyi teremtésben. Nézzük ezt a gyönyörű pici gyermeket és azt mondjuk magunkban:
"Nagyszerű munka, Istenem! Csodálatos! Jobb nem is lehetne."

"Innentől már mi vesszük át."Ettől a perctől bárhol vagyunk, emberek és család és kultúra vesz körül bennünket. És egyre-másra azt kapod, hogy nem igazán bízhatsz abban, aki vagy. Valami rajtad kívül lévőben kell bíznod, tehát utad a becsvágy felé vezet.

Abban a pillanatban, amikor először kimondod: "átvesszük", valamit elindítasz. Veszed ezt a tökéletességet és egyszerűen kizárod a Teremtőt.

'Edge God Out', tehát eltávolítod Istent. : E.G.O.=EGO.

Az EGO az a részünk, amely sugallja, hogy nem vagyunk Isten tökéletes teremtményei.
Hallgat arról, hogy Isten része vagy, belőle származol. Azt mondja: 'Az vagy, amit birtokolsz.'

Az egész a gyerekkor játékaival indul, később jön a pénz és minden más.

Észre sem vesszük és már a megszerzett vagyonunk szerint kezdjük magunkat értékelni. Hinni kezdünk abban, hogy egyénként minél több mindenünk van, annál többet érünk.

Tehát úgy élünk, hogy közben gyermekeinket a MÉG TÖBB birtokláson alapuló kultúrára neveljük.

Szerezz minél többet, ezért élsz. Ez szinte az EGO mantrájává válik.

Minél többet birtokolsz, annál jobban félsz, hogy mások milyen sokat vehetnek el tőled.
Egyre inkább felemészt a vagyon másoktól való megvédésének és gyarapításának gondja.

A bökkenő itt az, hogy ha az vagy amid van és az eltűnik, akkor vele te is semmivé válsz.

Második szempontból az EGO úgy jellemezhető, hogy nem pusztán az vagyok amit birtoklok, hanem az is, amit csinálok. Tehát az EGO második alkotóeleme az, hogy nem csak az vagyok amim van, hanem az is, amit csinálok.És amit csinálok, az válik idővel eredménnyé.

Miáltal ha azt a hiszem, hogy "az vagyok amit csinálok", akkor az emberi minőségemet az "én sikerem", az "én emberi kiválóságom", az "én teljesítményem" fogja meghatározni.

Tehát többet kell keresnem, magasabb pozícióba kell, hogy kerüljek. Verseny kell fussak mindenkivel, aki ugyanazt akarja mint én. Életünk során újra és újra megkapjuk ezt a leckét.

A sporttal ismerkedő fiatalok mind megtanulják, hogy a legfontosabb a győzelem elérése, mert így mindenki láthatja, hogy mi vagyunk az elsők, és hogy jobbak vagyunk bárki másnál.

E hit szerint a mi világunk a versenyzésen alapul, tehát folyamatos versengésben és versenyszellemben kell élnünk.

Ezt mondja az EGO.

Harmadik szempontból az vagyok, ahogyan mások látnak engem és amit mások gondolnak rólam.

Különösen igaz ez a fiatalokra, hiszen ők azt tanulják, hogy ha nem úgy öltözködsz, ahogy mások elvárják, és ha másoknál nem vagy menő, akkor biztos veled van a gond.

Vagyis az önképed mindig attól függően változik, hogy a másik éppen hogyan tekint rád és soha nem leszel önmagad.

Ez különösen érvényes a nőkre, főleg a család vonatkozásában.

Társadalmunkban a nők nagy része azt tanulja, hogy az önmegvalósítás egyetlen meghatározója az, hogy családi viszonyaidban ( lányként, édesanyaként, nagymamaként ) hogyan teljesítesz.

Ezek a szerepek nagyon fontos és kreatív alkotóelemei minden nő életének, és ha a nő ezt választja, az nem kell, hogy minden mást kizárjon.

Számtalan nő érzi a késztetést legbelül, ami hívja, hogy valami nagyszerűt alkosson és hogy hozzáadjon ő is egy részt. Gyakori, hogy nem foglalkoznak ezzel, ezért is bátorítom a nőket arra, hogy figyeljenek ezekre a belső hangokra, ne blokkolják a hívást, ami arról szól, hogy azért jöttél ide, hogy valami nagyszerűt alkoss. és ezáltal ugyanúgy képes vagy hatni a világra, mint bárki más; és ehhez pontosan annyi jogod van, mint bárki másnak.

Az EGO később megmutatkozó lényegi tulajdonsága a elkülönülés.

Az EGO hite sziklaszilárd abban, hogy ami én vagyok, az elkülönül mindenki mástól.

Majd az EGO egy másik alkotója arra tanít, hogy el vagyok választva  mindattól, ami az életemből hiányzik, amit szeretnék, ill. amire vágyom.

És végül az EGO a legszörnyűbb tévedést tanítja meg nekünk.

Arra tanít bennünket, hogy el vagyunk vágva Istentől.

Életed második, jelentésbeli felébe lépve eljutsz az egyik legalapvetőbb felismeréshez amikor feltárul előtted az egyszerű titok: a Forrásból származol.

Hívhatjuk akár Istennek akár Taónak, a megnevezésnek itt nincs jelentősége.

E Forrás betölt mindent és megjelenik mindenben.

Így kell lennie, mert ez a teremtés forrása. Minden ebből a Forrásból származik.

S ha mindenhol létező, akkor bennem is jelen kell, hogy legyen.

És ha bennem jelen van, akkor ott van az életemből hiányzó dolgokban is.

Ha felismered, hogy valamilyen formában azzal, amit szeretnél az élettől, de még nem sikerült megkapnod, lélekben már kapcsolatban vagy. Most csak meg kell találd a módját, hogyan hozd magad összhangba a vágyakkal, ill. hogy tudatosítsd magadban ezeket. Csak el kell indítanod a saját útján a folyamatot.

Az életünk második felébe magunkkal visszük az első részben felszedett egoista szemléletet amely csak a versengésről, a nyerni akarásról és a mások elé kerülésről szól. És ugyanezeket az elveket próbáljuk alkalmazni életünk második felében.

Ennek következtében hazugságban élünk, mert az első szakasz nemes igazságai a küszöbön átlépve hazugsággá válnak.

Az a gond, hogy valójában nem tudjuk, hogyan lépjünk át életünk lényegi szakaszába.

Ekkor meg kell, hogy tanuljuk, hogyan tudunk visszamenni a fogantatástól születésig tartó első kilenc hónapba.

Lao-ce így beszél erről a Tao Te King-ben: Hagyatkozz rá és élj általa.

Azt mondja: "Az út örök és tétlen, mégis mindent végbevisz észrevétlen."

Így kell nekünk is átadni magunkat, miközben tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy irányt mutatnak nekünk. És van egy természetünk, amiben megbízhatunk, ahelyett, hogy küszködnénk vele vagy hogy uralni akarnánk.

Szó szerint, gondolj bele! Add át magad az útnak és ne a tiéd legyen az irányítás.

Azonban életünk tudatos szakaszába lépve olyanok kezdenek foglakoztatni, mint a dharmának és a sorsnak megfelelő életvitel, egyfajta belső elhívás szerinti élet.

Ezt csak te érzed legbelül és senki nem tudja neked megmondani, mi is az. Ezt az elhívást tudva és átérezve mások legyőzése és a küzdelem az elsőségért a tudatos életnek adja át a helyét.

Utadra rátalálva a teljesség ajándéka a tiéd.

A világegyetemben minden ahhoz hasonló, amiből származik. Magadba nézve felmerül a kérdés: Honnét jöttem? Ki vagyok? És milyen vagyok?

Ahelyett, hogy döntéseinket valódi önmagunkból kiindulva hoznánk meg, igazi énünk helyett az EGO-ra hagyatkozunk. S mindannyiszor az EGO-ból kiindulva döntünk, a bevonzott események eltávolítanak
bennünket a lényeg megtalálásától.

Miből tudhatod meg, hogy a valódi énre alapozva döntöttél-e?

Figyeld meg az érzéseid:
Kínoz-e stressz vagy nyugtalanság?
Van-e benned félelem vagy méreg?
Vagy ellenkezőleg, jól érzed magad a bőrödben?
Vajon úgy érzed, hogy a célod felé haladsz?
Látod-e értelmét az életednek?
Ha a tetted a valódi lényedből ered, boldogság a jutalmad.

Képzeld el, hogy képes vagy az életed, a munkád és minden más tetted a dharmából kiindulva végezni.

Mi a dharma?

A dharma spirituális elv, miszerint célja van az életünknek
Ahogyan a vizek ragadozójának és az égi madárnak van dharmája, mindennek van célja.
Amikor tudatosul benned, hogy e cél irányítja az életed, akkor rátaláltál a dharmádra.

A dharmád valami olyasmi, mint az életed vezérfonala.

Az EGO állandó használata helyett egyszer csak azt mondod: ezért vagyok itt.

Én elhívásnak nevezém. Olyan ez, mint egyféle belső hívás.

Honnét tudhatjuk meg, mi a darmánk? Nos, a dharma nem olyasmi, amit valaha is megtalálhatsz.

A dharmával mindig is kapcsolatban vagyunk, ez isteni küldetésünk.

A dharma áthatja egész életünket, míg az EGO eltávolít tőle.

Az EGO és a kötődéseid:
Kötődni kezdesz ahhoz, hogy mennyit keresel, hogy milyen a filmed fogadtatása, vagy hogy mennek-e a dolgok, ahogyan menniük kell a külvilág szerint. Amikor kötődni kezdesz dolgokhoz, és ezek eltűnnek, akkor elveszted azt, ami vagy.

Itt nem a túlélésről beszélünk, hanem egy váltásról. Egy eltávolodásról életed első felétől, és attól, hogy mindent külső okok szerint tegyél, hogy átléphess életed magasabb szintjére.

Amikor nagy gondolkodók az Istennel való egyesülésről beszélnek, örök témájuk a csend megélése.
Mikor mindenki alszik és semmi sem zavar, amikor úgy érzed, hogy csak te vagy és a Forrás, ekkor vagy a legközelebb a Forráshoz. A Forrással egyedül lenni nem csak arról szól, hogy jól érzed magad.
Újféle tudatossága ez isteni mivoltomnak, és hogy ez mi mindenre képes. Az egész arról szól, hogy visszatérsz oda, ahonnét jöttél.

Egyszer csak eljön az a pont az életedben, amikor egy magasabb erő kezd el irányítani.
Ekkor csak egyet tégy: maradj összhangban azzal, amiért ide születtél, és maradj harmóniában a Lélekkel, Istennel, a Forrással. Pihenj meg e helyen és nézz körül. Lásd meg, hogy itt kezdődik életed lényegi szakasza.
És amint átléptél életed második szakaszába, lehetetlen visszalépni.

Ezt a váltást, ezt az elmozdulást a becsvágytól a lényegig az élet első szakaszából a következőbe általában megelőzi valami, amit kvantum pillanatnak hívunk.

Lehet, hogy szokatlannak tűnik ez a fogalom, de a 'kvantum pillanat' valójában megmutatja a minőségét annak, amit Maslow csúcsélménynek nevez.

Négy jellemzője van ennek a pillanatnak.  • Az első az, hogy nagyon élénk.  • A kvantum pillanat második sajátossága a váratlanság.  • Harmadik az, hogy mindig pozititív és mindig jó érzéssel jár.  • Negyedik és egyben utolsó sajátosság az élmény tartóssága.

Bár egy pillanat alatt történik, nem tűnik el nyom nélkül, hanem veled marad örökre.

Az életed egy későbbi pontján amikor más helyzetben leszel és eljön a megfelelő pillanat pontosan az fog történni, aminek meg kell történnie.

Az életed mélypontjai, amikor úgy érzed, hogy ennél rosszabb már nem is lehetne, gyakran pontosan ez, amire szükségünk van, hogy egy magasabb szintre tudjunk emelkedni.

Ez nem a várakozásról szól.
A Tao Te King tanításai közül számomra az egyik legfontosabb amelyik megmutatja, miként kell gyengének lenni; hogyan légy rugalmas, és hogyan érd el, hogy ne mindig te irányíts.
A Tao Te King egyik legfontosabb tanítása: hagyd élni magad általa.
Ez a lényeg, ide kell eljutnod. Csak hagyni, hogy megtörténjen.

A rehabilitációban úgy mondják: elengedés és Istenre hagyatkozás

Hagyni ezt a Forrást, mely szüntelenül ott áramlik mindannyinkban, hogy csodáját véghezvigye.

Csak hagyatkozz rá és ez a csoda mindig a javadra válik.

Hagyj fel az életed irányításával és engedd, hogy ez az erő alakítson. Ha eléred ezt a szintet, semmi sem marad bevégezetlenül. Mindaz, amire szükséged lesz, megadatik neked.

Ez legtöbbünknek rejtély mert azt hisszük, hogy minden tőlünk függ.

Nem érdekes, hogy az első kilenc hónapban mindent megkaptál, amire szükséged volt? Miért nem igaz ez a következő 90 évre?

Mert beavatkozunk.

Amikor meghalsz, a Forráshoz visszatérve a végtelen szeretet világába kerülsz. De a Tao azt mondja, hogy nem kell meghalnod, hogy odakerülj.

Meghalhatsz az EGO számára, hogy az igaz szeretet világában élj tovább ezen a földön.

A váratlan, élénk, tartós és pozitív minőség mely a Változáshoz vezető kvantum pillanat sajátossága valójában egy jelzés, a Forráshoz való visszatérés jele.

Immár a Tao-ból kezdesz élni. Törekvéseid ehhez kapcsolódnak.

A görög 'enthusiasm' (lelkesedés) szó felbontható: en-theos-iasm ami azt jelenti: "belső Isten".

Amikor szenvedélyes lelkesedés tölt el valami iránt, akkor valójában Isten hozzád szól, hogy ne azzal érj életed végére, amit Iván Iljics is mondott: Mi van, ha elhibáztam az egész életem? Nem hinném, hogy létezik ennél nagyobb tragédia.


Szinkronicitás... olyan, mintha együttműködnénk a sorssal. Mindez alapvető lesz, és többé nem az EGO irányítja az életed. Kezded felismerni, hogy létezik egy hatalmas szervező intelligencia, ami mindenben jelen van, és ami veled és érted dolgozik. Majdnem olyan, mintha csak engednéd, hogy minden megtörténjen a Forráshoz való kapcsolódás által.

A végzet, ami külső erő kényszerének tűnt korábban, többé nem lesz meghatározó erő az életedben.

Kapcsolatban vagy a Forrással, és ez majdnem olyan, mintha ez az isteni szervező intelligencia; Isten, Tao, vagy akárhogy is nevezzük, mintha azt mondaná: játszd a zenét, amiért ide jöttél és én ott leszek, hogy segítsek túljutni bármely utadba kerülő akadályon és nehézségen.

Utad nem lesz többé küzdelem, mert a Forrás támogat.

Kivétel nélkül mindannyian tudjuk valahol legbelül, hogy ha magadban bízol, akkor abban a bölcsességben bízol, amely megteremtett téged. Elmondja, hogy kik vagyunk, miért létezünk.

A kapuk nyitva tartására az önfeledt segítés és szolgálat a legjobb mód. Mindig a szolgálat a lényeg.

Az egyik gyakran elkövetett hiba az, hogy az emberek úgy gondolkoznak: egyszerűen az életembe vonzom mindazt, amit csak akarok. És az egyik dolog, amiben igazán mélyen hiszek az, hogy nem azt vonzod magadhoz, amit akarsz, hanem azt, ami vagy!

Néha nincs szükség többre, mint hogy ott légy, figyelj oda, és megszületik a zene. A te zenéd születik. Bármit is keresel az életben, már ott van. Meg is fog mutatkozni ahol és amikor szükséged lesz rá. Mindig ott az elmédben. Amire csak szükséged van ahhoz, hogy befejezd a munkát amit létre kell hoznod, az mind ott van. Felkészülsz, és aztán átadod magad. Egyszerűen csak bízz abban, hogy minden tökéletesen fog alakulni.

Egy olyan világban élünk, ahol minden lehetséges, nincsenek véletlenek. Van egy isteni szervező intelligencia, ami mindent támogat. El kell jutnod arra a szintre, ahol már nem önmagad helyezed a középpontba.

Amiket igazán meg akarsz szerezni magadnak egyszercsak azt mondod: Hogyan akarhatnám ezeket jobban másnak, mint önmagamnak? És ez Isten megvalósítása.

Az egyik dolog ami akkor történik ha eltávolodsz az EGO-tól az, hogy a "megérdemlem" érzéstől elindulsz az alázatosság felé.

Rájössz, hogy semmi nem "jár" neked, ez csak az EGO megnyilvánulása.

Tehát az alapvető igazság az, hogy olyan kell legyél, mint amiből származol. Ha Istentől származol, akkor isteni kell legyél.

Ha a kezedre nézel, és azt mondod: "ezek Isten kezei", nos, Isten mit csinál a kezeivel?
Isten csak ad, ez minden amihez ért.

Amikor többé nem az jár a fejedben, hogy "Mit szerezhetnék?",hanem, hogy "Mit adhatok?” "Hogyan szolgálhatok?"
Ha már nem magadra figyelsz, hanem arra, hogy mit adhatsz, az univerzum válasza az lesz, hogy visszaad neked. Az univerzum azt fogja kérdezni: "Miben segíthetek?"
De neked is szolgálnod kell, akkor lesz teljes az átalakulás. Amikor Ego nélküli szintre kerülsz.

Amikor átlépünk életünk lényegi szakaszába, az nem a törekvéstől való megszabadulást jelenti, hanem azt, hogy a törekvés értelemmel telik meg. Megváltoznak az ambícióid. És ahogy a törekvésed céltudatossággá válik, Meg kell tanulnod megfigyelővé válni és hátralépni.

Elkezdesz a folyamatban élni, rábízva magad a Forrás vezetésére. Kezdesz elszakadni a várt eredménytől, és így megszabadulsz a küzdelmektől. A dolgok jönnek majd tehozzád. Immár nem te irányítod a dolgokat, hanem hagyod, hogy azok rád találjanak. Nincs többé küzdelem.

Újra és újra felteszik nekem azt a kérdést, hogy van-e célja az EGO-nak?

Az én válaszom erre az, hogy... nem érdemes védeni. Az Ego a hamis én. Amikor véded, egy illúziót védsz, ami valójában nem is te vagy. Az igazi éned messze túl van az EGO-n.

Mindannyian tudjuk, hogy egy szerepet eljátszani jöttünk ide.

És mégis, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy különálló egységek vagyunk.

Elhisszük, hogy be kell illeszkednünk, és hogy ez a szerepünk az életben. De ezekből semmi sem igaz.

A váltás többféleképpen megvalósulhat. Lehet egy szimpla megjegyzés, vagy lehet akár véletlenek egybeesése, valami amire nem számítottál, az égvilágon bármi lehet. De az eredmény mindig ugyanaz. Elkezded belátni, hogy nem azért vagy itt, hogy erőltesd az életet, hogy mindig csak kínlódj.

Azért vagy itt, hogy élvezd az életet, hogy békében élj.

Ez történik az életed második felében.


Ha arra vágysz, hogy megnyíljanak előtted az ajtók, távolodj el attól, amit az EGO sugall, és hagyd, hogy ez a léleknek nevezett isteni erő vezéreljen.

Lao-Ce négyféle erényt különböztet meg.  • Az első az élet minden formájának megbecsülése, ami tiszteletet jelent.  • A második az őszinteség, ami nem más, mint a becsületesség.  • Harmadik a kedvesség, ami jóság formájában jelenik meg életünkben.  • A negyedik a segítőkészség, ami szolgálatként jelenik meg, mint másoknak nyújtott szolgálat.

Ez tehát a négy erény. Lao-Ce arra kér minket, hogy ezek szerit éljünk.

Van egy csodálatos idézet Hafiz költő verséből: „Bár oly sok idő eltelt már, a Nap mégsem mondja a Földnek: Tartozol nekem.”

Gondolj bele, hogy mire lehet képes egy ilyen szeretet. Az egész világot bevilágítja.

Van egy nagyszerű mondás Jézustól a Csodák könyvében:
Ha olyan akarsz lenni, mint én, tudván, hogy hasonlók vagyunk segíteni fogok neked. Ha nem akarsz olyan lenni, mint én, várni fogok, amíg meggondolod magad.”

És meg fogod gondolni magad! És tényleg, végül is miért kellene meghalnunk ahhoz, hogy ezt megértsük?
Képesnek kellene lennünk még itt az életben megérteni.

Nem szükséges megkérdezni, hogy "Mi a célom?" Mindig meg fogod találni a szolgálatban. Ha képes vagy akár csak egy napig arra figyelni, hogy valakinek az életét jobbá tedd, ha képes vagy erre fókuszálni,
- nos, így gondolkodik Isten. Ez egy ősi elképzelés, de még mindig érvényes: Valaki életét megérinteni minden kincsnél értékesebb.

Byron Katie barátom szerint az abban való hit, hogy épp az kell ami nincs az őrület definíciója.
És hogy nem vagy teljes, amíg meg nem szerzed ezeket a dolgokat, az bizony hamis látszat.

Semmi másra nincs szükséged.

Nem számít, mivel foglalkozol. Lehetsz taxis, tanár, gyári munkás vagy menedzser. Csak az számít, hogy arra figyelj, hogyan szolgálhatsz. Gondolj azokra, akiket gyakran látsz, bárki is legyél az utadon. Akár egy egész vállalkozást is vezethetsz így, nem kötődve a végeredményhez, a szolgálatra figyelve. Az életed az említett erényekről fog szólni.

Hogyan szolgálhatok? Hogyan lehetek kedves? Hogyan lehetek tiszteletteljes?
Az ilyesfajta gondolkodás azt mutatja, hogy a lényeg szerint élsz.

Az élet első felének üzenetei arról szólnak, hogy mit tehetsz meg és mit nem. Megmutatják, hogy a társadalom miként határoz meg téged.

Az életed második fele a fordulat után egy olyan energiához való kapcsolódásról szól, ami gondot visel mindenre.

És mi átadjuk magunkat. Próbáld megállítani a légzésed vagy a körmeid növését!

Egy a fontos: az erények megélése.

Valami más felelős mindannyiunkért, csak át kell adni magunkat neki. Ami minket meghalad és amivel mindig is kapcsolatban voltunk, mely mindent irányít.

Lelke legmélyén mindenki érzi, hogy akkor élt teljes életet, ha úgy gondolhat magára, mint akinek az élete nem volt hiábavaló, és hogy ezt a helyet, ezt a bolygót, amelyiken éltem, jobbként hagyom el, mint amikor ideérkeztem. És hogy valakinek ez életét mélységesen megérintette a létezésem.

Mindannyian ezt akarjuk. Ennek nincs köze az életkorhoz vagy önmagad megtalálásához. Bárki is legyél, bármilyen idős, csak egy gondolat választ el életed megváltoztatásától.


http://tudatvaltas2012.blogspot.huMINDAZ AMIT MÁSOKNAK KÍVÁNUNK AZT VALÓJÁBAN MAGUNKNAK IS KÍVÁNJUK!

2012.12.04

                                                               
Mindaz amit másoknak kívánunk azt valójában magunknak is kívánjuk!


Legyen az pozitív,vagy negatív,...de erős érzelmi energiával ellátott teremtő energia,visszahat az életünkre,...a szeretetteljes jó kívánságok építheti az életünket,az ártó gonosz érzésekkel teli kívánságok rombolják saját magunk életét is,hiszen megfertőzzük ezzel a lelkünket!


Ezért is figyeljünk az érzelmeinkre,hiszen hatalmas teremtő energiával rendelkeznek!
A titok az érzelmeidben rejlenek,és abban,hogy mit kezdesz ezzel a teremtő erővel amivel szabad akaratod szerint teremthetsz! De amit teremtesz azért csak is TE vagy a felelős senki más!!...és a hibáidat csak is te tudod kijavítani,ha teszel érte,..és nem a megoldást várod,hogy majd az öledbe pottyan!


Ha megpróbálod úgy élni az életed,hogy csak is olyan érzéseket,és energiát bocsájtasz ki magadból,ha téged is boldogsággal,és örömmel töltene el ha ezt viszont kapnád,...és nem csak elvárnád!! 
http://tudatvaltas2012.blogspot.hu/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése