2017. március 3., péntek

Spirituális lényünk


Spirituális lényünk

Gyógyítás és rontás egy tőről fakad


 2012-01-23

A hagyományos társadalmakban az emberek kilencven százalékának vannak időnként látomásaik, így az sem meglepő, hogy a népi orvoslás előszeretettel használ vallásos és mágikus elhárító és gyógyító rítusokat, hív segítségül gyógyító istenségeket és szenteket.
A népi orvoslás egészség- és betegségkoncepcióit, a betegségokozó és gyógyító rítusokat, mindezeknek egy-egy közösség társadalmában, vallásában, mentalitásában, mindennapi életében betöltött szerepét és művészeti reprezentációját tekintették át szakemberek a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, Mágikus és szakrális medicina című nemzetközi konferencia keretében. A konferencia anyagából Pócs Éva néprajzkutató, az MTA doktora, a pécsi Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék professzor emeritusa szerkesztett könyvet.
A klinika mint álomszentély
Mint a professzorasszony elmondja, a szakrális medicina a hagyományos orvoslásnak az a területe, amely a gyógyító erőkként fellépő különböző természetfeletti lények révén, azok kultuszai segítségével gyógyít.
Ha egy katolikus Szűz Máriához imádkozik, és hite szerint meggyógyul, az szakrális medicina, ha pedig valamilyen szentelményt – egyházi rítussal megszentelt tárgyat – használ, például szentelt barkát áztat a szemápoló folyadékba, akkor azt mondhatjuk, hogy szakrális eleme is van a gyógymódnak. Vagyis a népi vallás szinkretikus, racionális elemeket is tartalmaz, így például gyógynövényeket használ, és ehhez társulnak a szakrális elemek, a szentelmények használata, az imádkozás.
A mágia alkalmazása során a „varázsló” természetfölötti erők beavatkozása nélkül próbál meg hatni a dolgokra, a másik emberre. Például ráolvasást alkalmaz, megparancsolja a betegségnek, betegségdémonnak, hogy távozzon a betegből – az egyházi ördögűzéshez hasonlóan. A mágia imával is kombinálható, azaz ahogy racionális elemek is megjelennek a népi gyógyításban, általában a szakrális és a mágikus mozzanatok is összefonódnak benne.
Van azonban tisztán szakrális gyógymód is, ilyen az álomban gyógyítás.
A módszernek – inkubációnak hívták – nagyon régiek a gyökerei, elterjedt volt az egész óvilágban. Erre szolgáltak a görögöknél Aszklépiosz szentélyei. Itt pár napot előkészülettel töltöttek a betegek, áldozatot mutattak be, böjtöltek, és ott aludtak, amíg álmukban meg nem jelent az istenség, és meg nem gyógyította őket. A klinika szó is innen ered: kliné-nek hívták a fekhelyeket az álomszentélyekben.
Az eljárásnak keresztény hagyományai is vannak: Szent Kozma és Damián kifejezetten álomban gyógyítanak, templomaik a korábbi, hasonló célú pogány szentélyek helyén létesültek.
Veszélyes hivatás
Nemcsak gyógyítani lehet mágikus módszerekkel, hanem rontani is. A magyarországi boszorkányperek jegyzőkönyveiben rengeteg rontásesetet mesélnek el a tanúk, mondja az etnográfus. A nép körében élt a boszorkányhit, és ha valamilyen balszerencse következett be, bárkit – rossz szomszéd, adós, haragos stb. – lehetett azzal vádolni, hogy ő okozta. Valóságos bajaikat tulajdonították a boszorkányoknak: a beidézettek vallomásaikban gyakran mondták például, hogy az álom és az ébrenlét határán jártak, amikor bejött a kulcslyukon egy boszorkány, megrontotta őket, és másnap némán, bénán vagy másféle betegséggel ébredtek.
A boszorkányként vádolt személyek egyébként sokszor gyógyítók, bábák voltak, akik nem csináltak semmi rosszat. Nagy tudásuk volt, szögezi le Pócs Éva, de az akkoriban használt gyógynövények sem voltak mindenre jók, magas volt a csecsemőhalandóság, az anyai halálozás, amiért gyakran őket kiáltották ki bűnbaknak.
Nem mindenki hitt azonban a boszorkányok létezésében, még az inkvizítorok körében sem, hívja fel a figyelmet egy meglepő tényre a néprajzkutató. Magyarul is hozzáférhető Gustav Henningsen dán szerzőnek a baszk boszorkányságról és a spanyol inkvizícióról szóló könyve, A boszorkányok ügyvédje. Ebben olvashatjuk, hogy a pap és egyházjogász Alonso de Salazar Frias, a logronói törvényszék inkvizítoraként 1609-ben nyolc hónapos vizitációs útja során arra a meggyőződésre jutott, hogy „Sem boszorkányok, sem megrontottak nem léteztek, amíg nem beszéltek s írtak róluk.” A szkeptikus álláspont kemény harcban az inkvizíció vezető fórumain is felülkerekedett, így spanyol földön egy évszázaddal korábban véget ért a boszorkányok – nem az eretnekek! – égetése, mint Európa más tájain.
Gyógyító szentek
A mai katolikusok főleg Szűz Máriához imádkoznak gyógyulásért. A gyógyító szentek közé tartozik Damiánon és Kozmán kívül többek között Szent Pál, aki maga is epilepsziás lévén az epilepsziások reménye, a 356-ban elhunyt Remete Szent Antal, aki a Szent Antal tüze és az orbánc gyógyítója, vagy a 303-ban vértanúhalált halt Szent Vid/Vitus, a vitustánc (avagy nyavalyatörés) névadója és a gyógyszerészek védőszentje, a segítőszentek egyike. (A segítőszentek a Krisztus utáni első századok keresztény vértanúi. Tiszteletük a középkorban terjedt el először német nyelvterületeken, majd a szomszédos országokban. Balázs a torokbajokban, Erazmus az altest fájdalmaiban, Pantaleon minden betegségben, Vitus a szemérem elleni kísértésekben, Akácius/Ákos a halálfélelemben, Margit a veszélyben forgó szülő asszonyok bajaiban segít.)
Pócs professzorasszony hozzáteszi: dr. Grynaeus Tamás pszichiáter remek könyvet írt Szent Antal tüze címmel, amelyben beszámol egy, a gabonán élősködő, ergotalkaloidákat tartalmazó gomba, az anyarozs (Claviceps purpurea), illetve a nem kellően tisztított gabona lisztje által okozott tömeges mérgezés, az ergotizmus kultúrtörténetéről.
Mi okozza a betegségeket?
A hit szerint betegséget isteni büntetésként is lehet kapni, ez az oka a Biblia szerint több nagy járványnak, az ókori görögök hite szerint pedig Apollón isten nyilai okozták a pestist. Rontást a boszorkányokon kívül a betegségdémonok is hoznak. Rosszindulatú személyek ellenségük hajszálát, körömdarabját megszerezve mágikus rontótechnikákat alkalmaznak, a kiszemelt személyt megbetegítő feketeböjtöt tartanak. Azaz a mágikus és szakrális módszerek mindkét irányban működnek a néphit szerint: gyógyítani és ártani egyaránt lehet velük.
Rövidebb, egyszerűbb ráolvasásokat – pl. árpám, múlj el! – mindenki használt, a hosszabbakat a gyógyítóasszonyok suttogva mondták, titokban tartották, csak örököseiknek adták tovább. Pócs Éva hozzáteszi: a gyógyító szerzetesek receptkönyveiben is vannak ráolvasások. Az ortodox egyház területén, Oroszországban a 19. században még harcot folytatott egymással az egyház és az orvosok a páciensekért, Romániában, Bulgáriában még ma is gyógyítanak a papok ördögűzéssel megszállottságot – epilepsziát, depressziót.
A teljes cikket a Medical Tribune karácsonyi száma közölte.
Forrás: Paramoral

Bűnözés spirituális módszerekkel


 2012-01-22

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a spiritualitás csak a szeretetről, fennkölt és magasztos dolgokról a Fényről szól, vagy az Árnyoldalról, a gonoszságról, a sátániról. Van egy megtévesztő út a kettő között, amikor valaki spirituálisan fejlett pozitív embernek tünteti fel magát, de alapvetően galád bűnöző, emberi módon gonosz, csak cselekvéseihez spirituális módszereket használ fel. Ilyen módszerekkel lehet az ellenfelet porrá égetni…
Mindig meglepődöm azon, ha mágia technikákat oktató tanfolyam hirdetését látom. Ráadásul olyan megkötések nélkül, ami számomra ijesztő, hiszen így bárki elvégezheti és a tanult technikát alkalmazhatja. Általában az ilyen tanfolyamokon nincs beavatás, nincs semmilyen fogadalomtétel, hogy a tanult anyagot milyen célra és hogyan használhatják fel. Legfeljebb elmondják, hogy illene tisztességesen… És ha nem?… Vajon a spirituálisan magasabban képzett oktató ellenőrzi is, hogy kik mire használják?

Ugyanez jut eszembe a Wicca könyvekről is. Kamasz lánykák kedvenc olvasmányai közé tartoznak a boszorkány könyvek. Leírják ugyan, hogy ők mind „jó boszorkányok”, csakis jót akarnak, segítenek, gyógyítanak, de ez korántsem így van. A boszorkányok nem mindig jót akarnak, és legálisan is léteznek. A Wicca könyvek komoly módszereket írnak le, és valószínűleg a könyvek kiadói azt gondolták, némi mese nem árt az érdeklődőknek, had’ olvassák, nyilván ők maguk egy pillanatig sem hittek benne. Csakhogy jó néhány leírt módszer működő! Más társaságokban titkos anyagként oktatják, amit fiataloknak szóló könyvekben nyomtatásban kiadtak, és a gyerekek próbálkoznak is vele. Sokszor rémisztő sikerrel. Gondolom azért nyílhattak boszorkány kellék üzletek is, mert annak nyitását is hitetlenek engedélyezhették. Nyugodtan alszik mindenki, miközben pl. woodoo-babák kaphatók… (Nem mintha nagy dolog lenne házilag is gyártani egyet…)

A megszerzett tudás lehet hatalom és ártalom

Óriási a felelősség a tudás megosztásában. Akár még egy kicsiny cikk vagy blog keretében is. Ijesztő, hogy mi mindenre találhat információt a neten az, aki arra kíváncsi. A gyógyítástól a bomba készítésig, az angyal gyertyától az ártó szimbólumokig. Ezért érdemes bizonyos jelenségeket leírni, megismertetni, de sokszor nem érdemes annak technikáját közreadni.

Évente csak Magyarországon több ezer ember tűnik el szinte, vagy teljesen nyomtalanul. Hihetetlen tény… Hová lesznek? Ha eltűnnek az Egyesült Államokban és soha többé nem kerülnek elő abban a hatalmas országban, talán még érthető. De hová tűnhetnek ebben a falatnyi országban, hogy nem ismerik fel és nem jelentik?

Feltételezik azt is, hogy az ufók vitték el, de feltételezik egyszerűen az átmeneti bujkálást, hogy pl. a gyermek valamilyen felelősségvállalás elől bújik el, de mindig feltételezik a bűncselekményt is, és hogy a keresett személy áldozattá vált. Egy egykori magyar, paranormális bűncselekmények nyomozásával megbízott személy elbeszélése csak alátámasztotta, hogy valósak lehettek azok a bűnesetek, ahol egyes testek porrá váltak.

Önégés, öngyulladás véletlenül és égetés szándékkal

Az ember is speciális energetikai rendszerrel rendelkezik, ahol az energiának polaritása van. Mint minden ilyen rendszer, így ez is képes zárlatra, ami veszélyes és komoly gondot okozhat. Könyvben és a neten is lehetett találni olyan fotókat, melyek arról tanúskodtak, hogy meglepő módon emberi test maradványokat találtak félig elégve úgy, hogy a közvetlen környezetében nem tapasztalták pusztító tűz nyomát. Pl. találtak egy fejet és néhány maroknyi hamut egy kupacban, de a helyiség közvetlen környezete érintetlen maradt, és nem égett meg. Nyilván egy normál gondolkozású ember számára ez érthetetlen. Vagy találtak egy fél lábszárat ugyanilyen furcsa, viszonylag tiszta környezetben. Ilyen esetekben a hamu mindig jóval kevesebb és finomabb volt, mint a szokásos égetéses eljárásnál.

Egy krematóriumban elégetett test után mindig elég sok hamu marad, és tovább finomítják, még mielőtt az urnában elhelyezik. Általában egy ember maradványa nem is fér bele az urnába. Viszont az ilyen öngyulladással elégő emberek hamuja jóval kevesebb, a hamu púderszerűen finom, ami egy jóval tökéletesebb, gyorsabb és magasabb hőfokú égésre utal.

Mitől? Miért? Hogyan?

Gondolom, még több kérdés is felmerül. Legfőképpen arról, hogy egyáltalán ez lehetséges-e. Bioenergetikailag és paranormális jelenségek értelmezésére kiképzett emberek számára ez kevésbé rejtély. Az öngyulladás bekövetkezhet véletlenül is, és képzett embereknél tudatosan is. A test képes pár maroknyi hamuvá válni, és látható maradványok nélkül megsemmisülni. A maradvány egy tökéletlen égés terméke. De ilyenkor is megmaradnak az éghetetlen tartozékok, pl. a testhez tartozó fémek, amik árulkodók lehetnek.

Csakhogy – és ez az igazán döbbenet – létezik olyan eset is, amikor ezt az égési folyamatot valaki szándékosan generálja másik embernél. Azaz gyilkosságot követ el egy technika ismeretében, ráadásul megint maradványok nélkül, vagy igen kevés maradvánnyal. (Dr. Csont sem tudna mit kezdeni vele, vagy a helyszínelős sorozatok szakemberei is törhetnék rajta a fejüket.) Ijesztő, hogy ilyen emberek léteznek, hogy ilyen tudással rendelkeznek, és még ijesztőbb, hogy ilyen extrém eset hazánkban is előfordult már.

Tehát felelősség a tudás. Mindenféle tudás, amit önmagunk és mások hasznára, vagy önmagunk, vagy mások kárára is felhasználhatunk. És egyáltalán nem csak a spiritualitásról van szó, hanem az általános TUDÁS felelősségéről.

  • eszme – 


Szellemek a házban?


 2011-11-27

Aki valamelyest helyet enged az életében a tudatosan megnyilvánuló spiritualitásnak, az megtapasztalhatja, mit is jelent egyáltalán a “szellem” megfogalmazás, miként lehet azt a helyén kezelni, és nem túlmisztifikálni, vagy éppen lealacsonyítani.
A legtöbb ember, ha szellemekről hall, félelem fogja el. Ez a félelem megmagyarázhatatlan, sokszor visszanyúlik gyerekkorunk horrorfilmjeihez, amikben a szellemeket majd minden esetben ártó szándékú, természetfölötti erőkkel rendelkező lényekként ábrázolják.

De vannak ehhez hasonló üzenetet hordozó dokumentumfilmek is, amikkel tovább erősítik az emberekben a félelmet, a rettegést a szellemvilág iránt. Tudom, gyakran hozom fel példaként a filmipari termékeket, de nem hiába, ugyanis a médiának ez a szegmense az egyik legnagyobb tudatmódosító és- manipuláló eszköz az egyes gazdasági és vallási érdekeket képviselők kezében. Bizonyos vallások, egyházak határozottan elzárkóznak a spirituális világoktól, és minden tudományt és szakterületet, ami ezzel foglalkozik, valamiféle eredendő rossznak, sátáninak kiáltanak ki, szinte megfenyegetve híveiket, hogy ha ők hinni mernek efféle badarságokban, akkor örök kárhozatra ítéltetnek.

A szellem szót a legtöbb ezoterikus szakember egyfajta "fénylényként" értelmezi, tehát egy olyan létezőnek, ami nem megfogható, de megtapasztalható (leginkább belső érzékszerveinkkel), nem rendelkezik állandó alakkal, formával, hanem azt szabadon változtathatja, és nem kötött az időben sem. Lényegében a szellem szó az egyik megfelelője, szinonimája lehet valódi, időtlenül létező lényünknek, tehát mindenki létezésének egyfajta kiindulási pontja. Teljesen természetes tehát, hogy félni valónk nincs tőle, hiszen mindenki fizikai teste egyfajta szellemtől származik, amit elképzelhetünk egy különleges energiahalmazként is. Ez az energiaegység szabad akarattal rendelkezik, így szabadon dönti el, mikor épít magának egy fizikailag is megnyilvánuló testet (fogantatás), és mikor hagyja el azt (pl. álom, klinikai halál, meditáció), vagy veti le magáról végleg (halál).

Sok esetben a szellemekkel szembeni félelmeink – tudatosan vagy tudattalanul – a haláltól való félelmeinkben gyökereznek. De miért is félünk a haláltól? Ha kedves anyanyelvünket hívjuk segítségül, a halált egyéb szófordulatokkal is kifejezhetjük. Elhagyja ezt az árnyékvirágot, jobblétre szenderül, örök nyugalomra tér, elköltözik az élők sorából… Meghalni, illetve ezt valamilyen módon megtapasztalni (pl. klinikai halál állapotában az ún. halál-közeli élmények) nem más, mint ismét fénytestvéreink között létezni, teljesen hozzáférve tudatunkhoz, eggyé válva a Tudással. Ebben az állapotunkban sokkal inkább megélhetjük szellemünk létezését, mint amikor fizikai testben élve, az elme által vezérelve, tudattalanul tengődünk. (Azonban vegyük figyelembe: ezt is a szellemünk választja, önként, nem büntetésből élünk meg ilyen életet!)

Szellemek tehát mindenkit körül vesznek, már csak azért is, mert mindenkinek van sajátja (a helyesebb kifejezés az lenne, minden fizikai test egy szellemi lényhez tartozik), aki irányítja, és egyben megtapasztalja a testünkben megélt valóságot. A legtöbben a szellemektől félők közül azonban valamilyen "idegen" szellemtől tartanak; például egy elhunyt hozzátartozó szellemétől, vagy egy házban korábban lakó ember szellemétől, aki valamit akar tőlük, nem hagy nekik nyugtot. Leggyakrabban ez az érzés az otthonukban erősödik fel, ahol a délutáni sziesztát, vagy az éjszakai pihenést ejtenék meg épp. A félelmet kiváltó ok jelentkezhet furcsa zajok formájában, amiket nem lehet beazonosítani, különleges, megmagyarázhatatlan jelenségekben, vagy felkavaró, esetenként akár visszatérő álmokban is. Vannak, akik ezekről nem is mernek beszélni senkinek sem, mert attól tartanak, teljesen bolondnak néznék őket. Vannak olyanok is, akiket szó szerint az őrületbe kergetnek azok a megélései, amik a szellemvilághoz kapcsolódnak, mert egyszerűen az elméje nem tudja összeegyeztetni a tapasztalásait a tudatával. Ez a képzavar egyre deviánsabb viselkedésekben nyilvánul meg a környezete számára, aminek a vége lehet szanatórium, vagy akár öngyilkosság is. Ezért is fontos beszélni erről a jelenségről, mert gyakran egy megfelelő ezoterikus szakember óriási segítségére lehet az ilyen élethelyzetben élő embernek.

Akiket zavarnak az otthonában lakó szellemek, több dolgot is tehet. Egyrészt elköltözhet, de semmi nem garantálja, hogy az új otthonába ne követnék őt test nélküli barátai, vagy ne találkozna ott újabbakkal. Másik megoldás lehet, hogy valamilyen módon szeretne megszabadulni ezektől a szellemektől. Meg is kérheti őket, hogy menjenek el, azonban ezek az entitások a legtöbb esetben jó okkal vannak ott, ahol; valamiféle üzenetet szeretnének még átadni, vagy segítséget kérnek valamiben… Ezt érdemes kideríteni, tisztázni, és ezután lehet csak igazán spirituálisan lakást tisztítani.

Nem ritka, hogy azért maradnak itt elhunyt hozzátartozók szellemei, mert maguk a hátrahagyottak nem akarják őket elengedni. Az önző ragaszkodás ("Én nem tudok nélküle élni"), a harag ("Hogy tehette ezt meg velem, hogy csak így itt hagyott?") mind mind olyan energetikai szálakat fűznek az elhunyt szelleme köré, amik megnehezíthetik számára a további szellemi tevékenységet, és még "földi" életéhez láncolják őt. Mindezek megoldására, és a szellemi-lelki béke megteremtésére megfelelő spirituális szakember segítsége ajánlott.

Minden esetre az, aki valamilyen szellemi tapasztalást él át, félelmét tegye félre, és inkább ismerje meg ezt a világot, aminek ő maga is részese, és ami talán sokkal szebb, mint gondolná…

Lélekgyógyász

Forrás: Női Napozó

A lélek hívása


 2011-11-20
A teremtés tüzéből szikrák röppennek minden irányba. A szikra valójában nem különbözik a tűztől, nincs elválasztva tőle, mint ahogy a lélek sem más, mint az üres tér, amelyből létrejött. Mivel azonban a lélek szubtilis forma, különválasztva érzi magát.
A lélek természete

A lélek a halhatatlan tudat összesűrűsödése és kikristá­lyosodása egy olyan dimenzióból, amely megelőzi a rela­tív teret és időt. Ürességből, tudatosságból és szeretet­ből áll. Ezek nem különálló, egymástól eltérő minőségek, inkább egyetlen íz különféle árnyalatai.

A modern szóhasználatban és nyelvekben a léleknek sok neve van. Az angol soul ('lélek') szó egyik homonimájának jelentése: 'egyetlen' vagy 'nem más'. Jelentheti ugyanakkor a Napot is, csillagunkat, amely az élet forrá­sa. A halhatatlan én, a magasabb én, a lényegi én és a valódi én is a lélek nevei.

A szanszkritban is sok név van a lélekre: a dzsíva olyan lélek, amely az ego csapdájába esett. Amikor feléb­red ez a lélek, ázsívan-mukta vagyis 'felszabadult lélek' a neve. Miután megszilárdult a tiszta állapotában, a felébredt lelket átmannak, halhatatlan Önmagunknak nevezzük. Az átman elindul a Brahman, az univerzum for­rásának keresésére.

Felébredése után Ramana Maharishi, a nagy indiai misztikus elindult, hogy megtalálja szeretett hegyét, az Arunácsalát. Jézus Isteni Atyja keresésére indult. Elő­ször az ego visszatér a lélekhez, aztán a lélek visszatér a forráshoz. Ezek a felébredés természetes szakaszai.

A lélek felébredése az élet célja. A lélek felébred azo­nosulásából a formával, és visszatér az Istennel való egy­séghez.

A lélek azáltal inkarnálódik, hogy azonosul saját sű­rűbb formáival. A lélek összesűrűsödött üresség. Egyre sűrűbb és sűrűbb formákat hoz létre magában. Az egó-val való azonosulás a lélek tükröződése. Úgy hívja ma­gát, hogy „én".

Az „én" a lélekből merül fel gondolatként, a lélek pe­dig Isten „én"-gondolata. Mivel mindez a visszatükröző tudat tükrei között történik, a tudatszintek vég nélkül tükrözik egymást.

A lélek története

A lélek újra meg újra inkarnálódik ego formájában, ke­resve a haza vezető utat, miközben ide-oda löki múltbeli karmájának tehetetlenségi nyomatéka: a vágy és a féle­lem hullámai. A szenvedő ego, amely életről életre ku­tatja a boldogságot, önmagán kívül keresi a beteljesedést. Az egóval azonosult lélek előbb-utóbb megérzi, hogy a világ megsebzi, meghallja a szív hívását, és haza­tér. Rájön, hogy az egyetlen haza vezető utat befelé fordulva lehet megtalálni.

Egy ego életének bármely pillanatában megjelenhet a mélyebb szintek hívása. Valójában ez a hívás mindig jelen van. Mindenkit hív, de csak kevesen hallják meg, és még kevesebben reagálnak rá. Azok közül pedig, akik reagálnak rá, még kevesebben készek mindent feltenni erre.

Ahhoz, hogy mindenedet feltedd erre a hívásra, az kell, hogy fontoskodó valakiből visszamenj senkibe. Ez az is­teni személy megnyilvánulásának misztériuma. A sze­mélyes, egyedi személyiség visszatér forrásának egységébe. Ekkor az egyéni személyiség prizmaként működik, amelyen átragyog a tudatos szeretet. Ami egykor az ego problémája volt, arról most kiderül, hogy a lélek kifejeződése.

Felismerni önmagadat, mint az eredeti ürességet – ez a legnagyobb kegyelem ajándéka egy emberi életben. Az egység felismeréséhez való visszatérés az emberi le­hetőségek e szakaszának beteljesedése.

A sérülés szerepe

Az ego védekezésének erőssége miatt a legtöbb ember nem hallja meg a hívást, amíg nagy sérülést vagy teljes elidegenedést nem él át.

A legtöbben elég nagy kudarcot kell, hogy valljanak, vagy elég nagy sikert kell, hogy elérjenek ahhoz, hogy rá­jöjjenek: a beteljesedést sosem fogják megtalálni a lát­szatvilág szintjén. Ütni-vágni kell minket a karmikus tenger hullámainak ahhoz, hogy menedéket és tartós bé­két akarjunk keresni. Eleget át kell látnunk a világ ha­zugságaiból ahhoz, hogy éhezzünk az igazságra. Meg kell látnunk, milyen értelmetlen a dolgok értelmét keresni.

Ez a spirituális érettség. Tanítóm, Papaji azt mondta, hogy számtalan előző élet által összegyűjtött egész hegynyi érdem kell ahhoz, hogy elég szerencsések legyünk, és meghalljuk az igazságot, s képesek legyünk tudatosan reagálni rá. A múltban a legtöbb ember, aki elérte az érettségnek ezt a szintjét, nem élhette át az igazság meghallásának üdvösségét. Ehelyett a vallások és szekták csapdájába esett, amelyek az igazságból koncepciókat gyártottak, összekeverve babonákkal, hiedelmekkel, parancsolatokkal és bűntudattal, hogy kézben tartsák a nyájat.

Ha nincs vallás, nincsenek szabályok és nincs ösvény, ez a legrövidebb utat kínálja a lényeghez. Ez a legrövi­debb út azonban nem csak futó kaland. Ritka, mivel sok­-sok fájdalmat kell átélniük az emberi lényeknek, amint találkoznak a félelem és a kételyek kapuőrzőivel. Nagyon kevesen elég érettek ahhoz, hogy felismerjék: ha készek kibírni azt, ami itt és most van, és ha szembenéznek a test halálától való félelemmel, akkor mérhetetlen, igazi beteljesedésre találnak.

Talán a környezet egyre erősödő jelei, amelyek azt ad­ják tudtunkra, hogy az élet haldoklik a Föld nevű boly­gón, meg fogják adni azt a titkos kezdő lökést, amely ki­nyitja a rádöbbenés zsilipjét az egész emberi népesség számára. Ki tudja? Bárhogy is lesz, az biztos, hogy egyszerű emberi lények, akik nem avatárának vagy szentnek születtek, most szembetalálkoznak a felébredés lehetősé­gével, hogy kövessék a lélek hívását, és ráébredjenek az emberi léthelyzet legmélyebb, legalapvetőbb igazságára: arra, hogy a lényük határtalan, halhatatlan tudatosság, amely tudatában van önmagának.”

Forrás: SewajaLétközben ragadt szellemek


 2011-10-05

Nem mindegy, hogy az eltávozott lelkek csak szellemek-e vagy kísértetek. Az utóbbinak már a neve is hátborzongató, és nyilvánvaló bennünk a gondolat, hogy nem szeretnénk szeretteinkből kísértetet varázsolni. Pedig sokszor pont az itt maradottak teszik ezt azzal, hogy nem engedik el a szellemet. Kovács Magyar András írása alap és érdekes, habár nem mindennel értünk egyet, de tiszteljük a szerzőt és írását szó szerint idézzük.
Földi életünk befejeztével elhagyja testünket a szellemünk. Néhányszor még megpróbál visszatérni a testbe, de mivel rájön, hogy abba visszabújni már nem lehetséges, a test többé már nem engedelmeskedik, a test körül marad, és figyelmi, mi történik vele.

A szellem később már hosszabb időre is eltávolodik a testétől, végiglátogatja az ismerősöket. Haldokló idős embereknél figyelhető meg, hogy haláluk előtt két nappal már felismerik a hozzájuk érkező azonos szellemszinten lévő rokonokat, ismerősöket. Faluhelyen ismert tény, hogy ilyenkor a kutyák nyüszítenek, az érkező szellemeket látva. Innen tudják a hozzátartozók, hogy bizony eljött az utolsó nap szerettük életében.

A testből kilépő szellemeknek megnyílik a fénykapu a túlvilág felé. Minden szellemnek saját fénykapuja van. Ez a kapu az egyedüli lehetőség, hogy a szellem átléphessen a túlvilágra. A fénykapu vonzó, megnyugtató, kellemes kisugárzásával, utat ajánl a megfáradt szellemnek. Ezt az utat sugallják, segítik kísérő ismerősök szellemei és az angyalok is.

A testét elhagyó szellem, még jó ideig ragaszkodik a földi világhoz, érzelmeivel, (asztrális lényével) hozzátartozóihoz. A szellem, látva a hozzátartozók megnyugvását, tud csak békével megnyugodni és átmenni a túlvilágra. Minderre összesen 48 napja van a szellemnek.

Az a szellem, aki nem képes ez idő alatt megnyugodni, nyughatatlan szellem lesz, és itt marad a földi világban, a létközben. Néhány hónap, vagy év múlva már hiába látja a hozzátartozók megnyugvását, mivel a fényfolyosó bezárult, már nem tud átmenni a túlvilágra. Jellemzője, hogy évek múltával is ugyanolyan korú, mint amikor elhagyta a testét.

A létközben rekedt szellem radiesztéziás módszerekkel megkereshető, megmérhető. Mérhető az energia kisugárzásuk tapintással, gyakorta illatuk is van. Általában ismerős emberekhez szegődnek, de szegődhetnek számukra idegen élő emberekhez is. Egy idő után hozzátapadnak az illetőhöz, hogy rajta keresztül kifejezésre juttassák vágyaikat, Amikor az élő személy meghal, a szellemek az Ő fényfolyosóján nem tudnak vele átmenni a túlvilágra, itt maradnak. Általában ekkor már nem vonzódnak máshoz, így a házban maradnak, vagy egy kedves tárgyban (szekrényben, vázában, műhelyben, irodában).

Ők lesznek a kis értetek (nem volt akkora az értelmük, hogy a rendnek megfelelően tovább menjenek) és kísértetekké válnak.

Halnak a vízben, embernek a Földön, szellemeknek a túlvilágon van a helye. 

Azok a szellemek, akik tudatlanságuknál fogva, vagy ismerőseik érzelmi szálaik által kötve maradtak a Földön, itt rekedt szellemek lesznek.

Vannak olyan emberek, akik szellemi ismereteik alapján felismerik a szellemeket, és elűzik, elriasztják őket. Ez az úgynevezett szelleműzés azonban csak ideig-óráig működik, mert a szellemek egy idő után visszamennek megszokott helyükre, és a fura jelenségek folytatódnak.

Szellemeket a túlvilágra visszasegíteni, csak Táltos és az Ő általa felruházottak tudnak.

Aki megpróbál egyebet, majd rájön az itt leírtak valóságára.

Sokan választanak más utakat, mire saját tapasztalataik és csalódásaik alapján rádöbbennek az egyedüli útra. Nincs más lehetőség, csak az Isten útja. Technikák itt nem működnek.

Az adománnyal felruházott embert, és az általa beavatottakat viszont eredményeik minősítik. A szellemvilággal foglalkozóknál legfontosabb szabály a folyamatos kontroll.

Írta: Kovács Magyar András
Forrás: SzellemvilágEmberekhez kapcsolódó szellemek


 2011-10-05

Már lassan mindenki tudja, aki olvasott szellemekről, hogy az Univerzum törvényei szerint a lelkek (szellemek)többféle módon maradhatnak itt. Lehetnek helyhez kötöttek, vándorlók, megszállók, segítségre szoruló jó szándékúak, vagy romlott gonoszok… Viszont lehetnek olyan szellemek is, akik rokonaiknak, barátaiknak, volt párjuknak segítenek a túlvilágról. Ők is lehetnek az itt rekedtek közül, de általában inkább visszajárók.
Az itt rekedt szellemek gyakorta kapcsolódnak rokonokhoz. Vannak az itt maradottak közül olyanok, akiknek tudásából hiányzik a földi lét utáni szabályok ismerete.

Nem engedik megnyugodni szeretett halottjuk szellemét. Amíg ugyanis a szellem nem látja az itt maradottak megnyugvását, addig nem tud eltávozni a túlvilágra. Húzza a lelkét az itt maradottak fájdalma. Lelkiismeret furdalásuk van. 
Nehéz a lelkük, nem tudnak emelkedni a túlvilági létsíkok felé. Amikor néhány hónap, vagy év múlva megnyugodtak az itt maradottak, már késő. A halott szellem nem tud távozni, mert a fénykapuja, ami mindig saját személyre szóló, 48 nappal a halála után bezárult. 
Az itt rekedt szellem hozzákötődik az őt marasztaló földi emberhez. Van úgy, hogy a szellem azért nem megy el, mert nem tudja, hogy mi az a fényes alagút, fényes folyosó, ami várja. 
Legnagyobb megdöbbenése még is az öngyilkosoknak van, hiszen Ők maguk akarják a végüket, és leírhatatlan fájdalommal hasít beléjük a tudat, hogy öngyilkosságukat követően is örökké élnek, mivel életet csak Isten adhat, és Ő vehet el. Rádöbbennek, hogy bármikor újra leszületnek, újra abba az élethelyzetbe kerülnek, amiért véget akartak vetni életüknek. Nem kívánnak újra leszületni, de azt a személyt, akire rátapadnak, saját beteg gondolataival itatják. 
A meggyilkoltak szellemei is gyakorta itt maradnak. Tudatni kívánják a gyilkosaik kilétét. Nagyon nagy energiákkal bírnak. Gyakran tárgyakat is mozgatnak. 
Azok a szellemek, akik emberekhez kapcsolódnak, számukra idegen élő embert is választhatnak, akiket soha addig nem ismertek. Néhány hónap után kiismerik gazdájuk gondolkodását, érzelemvilágát és gyenge pillanataiban elkezdik vezérelni. Átruházzák rá saját érzéseiket, tulajdonságaikat, gondolataikat, szokásaikat, szenvedélyeiket. Az az ember, akivel szellem van, gyakorta meg is jegyzi:

Egy ideje nem vagyok önmagam
Gyakran előfordul, hogy a személy, akire szellem kapcsolódott, elkezd inni ( mert a szellem inni akar, és általa tud csak), dohányozni, különös, addig nem megszokott dolgokat csinálni. 
Volt olyan illető nálam, aki egyik napról a másikra nem vonzódott a másik nem iránt. Maga sem értette mi történt. Évekkel később hallott a szellemek különös erejéről. Kiderült nála, hogy férfi létére egy női szellem kötődött hozzá, és a női szellem férfiakat vonzott be. A szellem elengedését követően az illető élete rendbejött. Ma barátnője van már újra. 
Narkotikumok rabjává is gyakorta vállnak a szellemek által vezéreltek. A megszálló szellem elengedésével újra önmagává válhat az ember, ha lelki örömeit, és szellemi gazdagságát is igyekszik lelki és szellemi tanításokkal gazdagítani. 
Gyakorta szerencsejátékok rabjai lesznek a szellem által megszállottak. Gyerekeknél megmagyarázhatatlan tanulmányi eredményromlás, kezelhetetlenné válás. 
Itt kell elmondanom, hogy vannak olyan szellemszintű emberek, akik rabjaik szenvedélyeiknek. Maguktól olyanok, amilyenek. Őket nem lehet azzal helyrehozni, hogy elengedjük róluk a szellemet, hiszen nem a szellemből, hanem önmagából fakad a gond. 
A jel, hogy valószínű szellem okozza a gondot, hogy egy pozitív személyiségű ember jelleme egyszer csak megváltozik. Gyakran a környezet figyel fel erre, de olykor saját maga is felismeri a megszállott.

Az elmebeteg embernek – tehát nem szellemi megszállottnak – jellemzője, hogy nincs betegség tudata. 
A kapcsolódó szellem mérhető, érzékelhető, olykor látható is. Megfigyelés, hogy házi állataink, a kutya és a macska jól látják a szellemeket és kísérik őket a tekintetükkel, amerre járnak. Gyakorta követik, vonzódnak a szellemekhez. Ezt úgy veszik észre az emberek, hogy a szomszéd kutyusok bátran odaszaladnak hozzájuk. Szellem elengedés után ugyanazok a kutyák soha nem közelednek az illetőhöz többé. 
Többen elmondták, hogy kutyájuk mindig előttük járt. Kórházi műtétre kerültek, ezt követően a kutyájuk viszonya teljesen megváltozott. Csak utánuk volt hajlandó kullogni, mert látták a műtét közben, altatáskor rátapadt szellemet. A szellem elengedését követően a kutya újra előtte, a megszokott rendben haladt. 
Van, aki szellemileg beteg, és van, akin szellem van. A mai pszichiátria a két fogalom között nem tud különbséget tenni. Sajnos a szellemek által vezérelt embert is úgy kezelik, mint a szellemileg betegeket. 
Vannak olyan emberek is, akik szellemileg betegek és szellem is van hozzájuk tapadva. Megvizsgálásukkor megállapítható, hogy a szellem mikor tapadt hozzájuk és az idő óta megváltozott állapotukon lehet segíteni, de az alap problémájukon nem. 
Nyugtatókon, antidepresszánsokon, kedélyjavítókon élők és a szenvedélybetegek elfojtják a lelki, szellemi fájdalmaikat, nem hajlandók változtatni érzéseiken, gondolataikon, kapcsolataikon. Ezzel csak időt veszítenek, hiszen semmi nem változik körülöttük, csak az idő megy. Az idő soha nem jön el, az idő csak elmegy. A fájdalom rákényszerít bennünket a változtatásra, döntésre. A fájdalom elfojtása, lefedése fájdalomcsillapítókkal, drogokkal, önbecsapás, sehová nem vezet. 
Azok, akik nem foglalkoznak lelkükkel, szellemükkel, lelki betegek és szellemi nyomorékok. Azok, akik lelki és szellemi lényüket is felismerik, dédelgetik, lelki gazdagságban és szellemi boldogságban élnek. 
Azok az emberek, akik a lét valóságaival nincsenek tisztában, potenciális áldozatai lehetnek a lelki és szellemvilágnak. Azok, akik ismerik, élvezői. A lelki és szellemi örömök, csodák az emberi teremtmények legmagasabb szintű érzései. 
Kellemes mozgás, vagy finom étel milyen jó testi érzést ad. A mozgástalanság elernyedést vagy lemerevedést. Az éhezés testi kínokat. Energiától duzzadók és környezetük élvezik kisugárzásukat. Az energiában szegények enerváltak és környezetük is lehűl, legyengül jelenlétükben. 
Egy kedves szó, egy szép táj látványa, állatok gondtalan játéka, egy simogatás érzelmi örömöt ad. A szótlanság, goromba szavak, sivár érzelmek, érzelmi gondokat okoznak.
A jó gondolatok új távlatokat nyitnak. A rossz gondolatok kilátástalan gonoszságokat, irigységeket szülnek. 
A szerelem szárnyakat ad, a kezelhetetlen kapcsolatok fojtogatnak. A kapcsolatokat meg lehet próbálni megváltoztatni, de amennyiben csak az egyik oldalról van meg a változtatás igénye, egyedüli megoldás a kapcsolatból való kilépés. 

Forrás: SzellemvilágÉlő szellemvilág


 2011-10-05
Folytatjuk a szellemvilágról történő információk felkutatását, a történetek közzétételét anélkül, hogy bárkit is meg szeretnénk győzni a szellemek létéről. Úgysem fogják elhinni csak akkor, ha személyesen is szereznek tapasztalatot. Jót vagy rosszat. Bizonyára az sem közismert, hogy a kopogó szellemek és a kísértetek nem azonosak egymással. Ez a cikk a különbségek felfedéséről szól.
Noha felbukkanásukat hasonló misztikum övezi, a kopogó szellemek és a kísértetek nem azonosak egymással. E két entitás között jelentős különbségek vannak, amelyeket csak akkor tudunk megfelelően kezelni, ha ismerjük őket.

Sokkal valószínűbb, hogy kísértettel találkozunk, mint hogy kopogó szellemet hallunk. Bár a régi házakról általában azt terjesztik, hogy kísértettanyák, de az új építésűek is magukhoz vonzhatnak efféle szellemlényeket. Ugyanezt mondhatjuk az utakról, parkokról, kertekről, s minden más helyről, ahová emberek járnak.
Ha feltámad a gyanú, hogy valahol kísértettevékenység zajlik, először is pontosan meg kell határoznunk annak típusát. Ha kísértetet látunk, az minden helyzetben másképpen viselkedik, ezzel szemben az ismétlődő szellemjelenség esetében mindig ugyanazt a látványt vagy hanghatást tapasztaljuk.
.

A kísértetjárás kialakulása annak köszönhető, hogy a kérdéses szellemi entitás nem tud elszakadni az adott helytől. Nincs tudatában annak, hogy halott,
 s mivel nem indult meg az alagút végén látható fény felé, nem képes eljutni a szellemi síkokra sem. Továbbra is a számára ismerős helyen tartózkodik, és gyakran feldühödik vagy megdöbben azon, hogy a territoriumába idegenek hatolnak be. A kísérteteknek nincs időérzékük – nem veszik észre, hogy haláluk óta hónapok, évek teltek el. 
Időnként a kísértet azért nem érzékeli, hogy meghalt, mivel az egész rendkívül gyorsan történt. Különösen igaz ez a régi csatamezőkön ragadt rengeteg testetlen szellemre. A kószáló szellem gyakran azért nem hajlandó továbblépni, mert anyagi értelemben kötődik a lakóhelyéhez. Segítségre van szüksége, hogy továbbinduljon a fény felé, ahol majd angyalok, és más barátságos entitások fogadják; ők fogják támogatni fejlődésében, hogy végre elszakadhasson a Földtől. Emberi részről azonban csak szakavatott segítők részvétele javasolt; tilos olyanoknak próbálkozniuk, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy valójában mi történik.
A poltergeist-jelenség

A kopogó szellemek a horrorfilmek kedvelt szereplői, de nem csak a filmszalagon léteznek. Számos, dokumentált poltergeist-jelenségről van tudomásunk. A "poltergeist" német eredetű szó, jelentése: "zajongó szellem", amely meglehetősen találó kifejezés. Egy kopogó szellem jelenléte semmivel sem téveszthető össze, mivel rendkívül zavaró, hangos és idegesítő. Gyakran még tárgyakat is láthatunk mozogni – látszólag mindenféle segítség nélkül. Például előfordulhat, hogy tányérok vágódnak a falhoz, vagy az ablaktáblák maguktól ki-be csapódnak. Az esetek túlnyomó többségében azonban a kopogó szellemek csupán csintalan és idegesítő megnyilvánulások, amelyekben nincs gonoszság vagy ártó szándék.

A paranormális jelenségek kutatói éveken keresztül úgy gondolták, hogy a poltergeist-jelenséget nem szellem hozza létre, hanem a házban élő személyek egyikének zaklatott érzelmei vetülnek ki ily módon. Gyakran gyanusítottak gyerekeket és kamaszokat, hogy tudat alatt ők szabadították el az egész kalamajkát. Azonban ma már több kutató is úgy véli, hogy ez az elmélet nem magyarázat.
Forrás: Astronet 
Szellemtörténetek 3.


 2011-09-22

A szellemvilág mindig is érdekelte az embereket akkor is, ha nem hittek benne. Legfeljebb nevettek rajta – mindaddig, amíg nem lett személyes tapasztalatuk. Sokszor a betegségek okozója is lehet egy itt ragadt szellem.
A szellem elengedése után megszűnt a gerincsérv

Gerincsérvet állapítottak meg nálam. Nem tudtam mozogni, nem tudtam menni. Nem tudtam hajolni, nem tudtam a gyermekemet felvenni. Az interneten kerestünk rá a Gyógyító Központ honlapjára. A férjem már járt itt. Helyre tették a gerincoszlopomat, testrészeimet. Kezelés után előre tudtam hajolni (előtte nem tudtam).

Ezután Hegedűs Máriához fordultam. Ő egy létközben rekedt szellemet érzékelt rajtam, ami szerinte, és az én érzéseim szerint is a derekamra volt kapaszkodva. Korábban olyan fájdalmaim voltak, mintha bebetonozták volna derekamat. A túlvilágra engedtük a szellemet, már abban a pillanatban fel tudtam állni, tudtam mozogni. Két óra leforgása alatt 100 százalékos emberré váltam, előtte mozgásképtelen voltam.

Édesanyád említette, hogy szinte úgy kellett betenni az autóba, mielőtt elindultatok. Milyen volt ez?

Ez valóban így volt. – mondja az édesanya – Annyira fájt a dereka a gerincsérvtől, hogy egyszerűen mozdulni sem tudott. A kocsiba szinte úgy „pakoltuk” be, úgy „szedtük” ki. Leányom a könnyű dolgokkal teli szatyrot sem tudta felvenni a földről. Egyszerűen nem tudott fogni, emelni. Kaptak egy időpontot gyógykezelésre, soron kívül fogadták őt. Amikor aznap este hazajött, simán le tudott hajolni. Minden fájdalma megszűnt.

Én ezt átéltem, hihetetlen volt számomra. Mindez három hete történt, azóta tünetmentes vagyok.

El lehetett kerülni a műtéti beavatkozást. – mondja az édesanya

Az orvosok, sebészek azt mondták, hogy a gerincemet műteni kell, készüljek fel rá, csak így tudnak segíteni. A Gyógyító Központban mondták, hogy ez Kovács – Magyar András módszerével korrigálható. Most teljesen jól érzem magam. Köszönöm szépen!

További infó és forrás: http://www.szellemvilag.hu/szellem-elengedes/gerinckezeles-es-szellem-elengedes-utan-megszunt-a-gerincserv

És egy másik történet ugyanonnan:

Szédülés és ájulás okozója volt a szellem

Zoltánnak és leányának, Krisztinának különféle kellemetlenségeket ( fáradtság – gyengeség – szédülés – nyugtalanság – türelmetlenség ) okozott a létközben rekedt szellem.

Krisztina, milyen panasszal kerestél fel minket?

Ismét szédülés fogott el, egy ájuláshoz közeli érzés. Gyengeség, fáradtság, nyugtalanság, türelmetlenség – ezek az érzéseim voltak másfél évvel ezelőtt is, amikor Először engedték el rólam a létközben rekedt szellemeket. Most egy földi életében öngyilkosságot elkövető nő szelleme tapadt hozzám. Hegedűs Mária a túlvilágra engedte ezt a szellemet.

Jobban érzed magad?

Sokkal jobban! Megnyugvás, melegség áradt szét bennem a szellem – elengedés szertartása után.

Másfél évvel ezelőtt, amikor itt voltál, komoly ájulási panaszokkal érkeztél.

Igen, mindkét alkalommal elájultam. Az első alkalommal három szellem volt rajtam. Közülük az egyik szellem földi életében öngyilkos volt.

Miután elengedtük a szellemeket, elmúltak ezek a rosszullétek?

Igen, elmúltak. Korábban nagyon alacsony volt a vérnyomásom, most egy normális helyzetbe állt vissza. Nem szédülök, fitt vagyok.

Édesapádhoz is volt szellem kötődve. Zoltán, a szellem – elengedés után érez változást?

Sokkal jobb lett a kedvem. Éreztem a bizsergést a mellkasomban, utána sokkal jobb lett. Az utóbbi időben szédültem. A munkámat nem úgy végeztem, ahogy kellett volna. A szellem volt az oka. Most, utólag visszagondolva a múltra, feltűnt nekem, hogy tavaly minden rendesen, zökkenőmentesen működött, most, az utóbbi időben viszont akadozott szinte minden a munkámban.

A szellemek így jeleztek.

További infó és forrás: Szellemvilág
A gondolat gyógyító ereje 2.


 2011-08-22

A gondolatnak van a legnagyobb hatalma. Teremtő erejű, mozgásba hoz és megsemmisíthet dolgokat. Olyan lelki fegyvertár, amellyel le lehet győzni másokat, de ami sokszor saját magunk ellen fordulhat. Ez utóbbi a veszélyesebb, mert a saját gondolataink ellen nehéz a védekezés. A külső negatív hatásokat ki lehet védeni pl. az aura erősítésével. A saját gondolatok ellen ugyancsak hatásos az aura- és csakra-erősítés, a meditáció, az agykontroll.
A gondolatnak van a legnagyobb hatalma. Teremtő erejű, mozgásba hoz és megsemmisíthet dolgokat. Olyan lelki fegyvertár, amellyel le lehet győzni másokat, de ami sokszor saját magunk ellen fordulhat. Ez utóbbi a veszélyesebb, mert a saját gondolataink ellen nehéz a védekezés. 
A külső negatív hatásokat ki lehet védeni pl. az aura erősítésével. A saját gondolatok ellen ugyancsak hatásos az aura- és csakra-erősítés, a meditáció, az agykontroll. Elég egy egészen egyszerű példa: Aki azzal vág neki valaminek, hogy „ez nekem aligha fog sikerülni”, akkor még az átlagos nehézségű feladattal sem tud megbirkózni. Ha viszont azt szuggerálja, hogy a bajt le lehet győzni – akkor tényleg győzedelmeskedik akár a halálos betegség fölött is.
Amikor tehát engedjük elhatalmasodni kétségeinket és félelmeinket, akkor kiszolgáltatottá válunk saját és mások negatív gondolatainak és rossz szándékainak” – fogalmaz Judy Hall a Lelki önvédelem című könyvében.
Van néhány meggyökeresedett véleményünk magunkról, amely a tudatalattinkban tárolódik, és folyton aláássa a próbálkozásainkat. „Ezt nem érdemlem meg”, „Nem vagyok képes rá”, Sosem leszek olyan, mint…” – ezek, és az ezekhez hasonló mondatok biztosítják számunkra, hogy tényleg nem leszünk képesek elérni a kitűzött célt, adott esetben a gyógyulást. Ha folyton azt kérdezgetjük, hogy„miért történik mindig ez velem?” – akkor esélyt sem adunk annak, hogy másképp alakuljanak a dolgaink. Richard Bach ezt így fogalmazta meg: „Ha a gondolataiddal folyton alátámasztod a korlátaidat, akkor azok valóban korlátozni fognak”. Amiben hiszünk, azt megteremtjük az életünkben. 
Aki megtanul uralkodni a gondolatain, és arra törekszik, hogy a pozitív dolgokat erősítse, az megteremti a saját védelmét is. Ezért hatékony gyógymód a kreatív vizualizációs technika, illetve az agykontroll. De hiába a pozitív gondolat, ha közben a környezetünkkel szemben folyamatosan negatív érzések ébrednek bennünk. A féltékenység, a bosszú, a harag, az irigység könnyen kioltja a legerősebb önerősítő technikát is.

Judy Hall tanítása szerint a dolgok nemcsak mozgásban vannak, de létezésük különböző szintjein egyfajta vonzás és taszítás áll fenn közöttük. Lelki szinten ez azt jelenti, hogy amilyen energiát kibocsátunk magunkból, ahhoz hasonlót fogunk „vonzani” az életünkbe. Amilyen frekvenciájú a rezgésünk, olyan vibrálású embereket, jelenségeket vonzunk magunkhoz, miközben a más jellegű vibrációkat taszítjuk.Amilyen gondolataink vannak, olyanná válik az életünk. Ha a lelkünk mélyén békére és harmóniára vágyunk, akkor ezt fogjuk megkapni, ha azonban ez a vágyunk csak felületes, és a legkisebb mértékben is bizalmatlanság van bennünk, akkor zavarodottságot és diszharmóniát tapasztalunk az életünkben. Ha a félelemnek engedünk teret, akkor „félelmetes” dolgokat vonzunk magunkhoz. 
Ez minden szinten érvényesül. Aki a lehető legmagasabb rengéseket bocsátja ki magából (szeretet, megértés, odaadás, rajongás, alázat), az az alacsonyabb vibrációkat ki tudja oltani. Lehet, hogy érzékeli azokat is, de ártó hatásuk nem fog érvényesülni.
A különböző rezgések egyébként eszközként is felhasználhatóak. A hang is egy rezgésforma, ezért a zene, a hangvilla, a különböző hangszínű csengő és harang (de még a madárcsicsergés is) emelheti a vibrációs szintet.
Ma már rengeteg meditációs zene kapható a boltokban. Ha rátalálunk a számunkra megfelelő zenére, és rendszeresen meghallgatjuk meditálás előtt, akkor ez egyfajta szertartássá válhat, az ilyen rituálék pedig alapvetően védelmező jellegűek. Zenével önkívületi állapotot is elő lehet idézni, ismételt alkalmazásával magasabb tudatállapotba lehet kerülni. A zene arra is használható, hogy megváltoztassuk a hangulatunkat, vagy a körülöttünk levő légkört. 
Mivel a lelki támadások többsége belülről fakad, az egészség megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy először önmagunkkal legyünk „jóban”. Fontos, hogy feltárjuk személyiségünk árnyoldalait, hogy merjünk szembesülni téves döntéseinkkel, és merjünk korrigálni. Mert ezzel nemcsak a születéskor felvállalt karmánkat tudjuk ledolgozni, hanem az egészségünket is megóvhatjuk.

Forrás: Astronet
A gondolatterápia rövid gyógyító állításai


 2011-08-22

Makk István könyvében részletesen leírja az isteni erő aktiválásához, a bennünk rejlő erő felébresztéséhez szükséges imák szövegét is. Természetesen nem kell azt hinni, hogy kizárólag csak ezzel a szöveggel működik minden! De Makk Istvánnál ez bevált, ezért bátran ajánlja mindenki másnak, aki önmagát szeretné egészségessé varázsolni. Nála bevált, hiszen 90 évet élt.
Éljük most át Paramahansza Jogananda néhány gyógyító állítását!
Hihetetlen ereje van, ha gondolataimban ennek erőt adok! Ezt más nem teheti meg helyettem. Gondoljunk az előbb említett evangéliumi példázatra. Az Úr Jézust rengetegen szorongatták, de csak egy fogadta be az isteni erőket.
Mennyei Atyám! A Te világosságod áramlik Krisztuson át! Minden vallás szentjein! Rajtam is! Ez az isteni fény van jelen testem minden sejtjében!
Gondoljak a Krisztusi engramra, mely minden sejtemben jelen van! Ez a legfőbb kozmikus valóság! Mert másodpercenként 10 millió sejt – minden másodpercben 10 millió Krisztusi engram születik testemben. Születésemtől halálomig – minden másodpercben – 10 millió új figyelmeztetés! Krisztusé vagyok! Krisztusivá kell válnom! Csodálatos kozmikus valóság!
Mennyei Atyám! Testem sejtjei fényből vannak alkotva! Sejtjeimet Te alkottad!
Sejtjeim egészségesek -, mert Te vagy az Egészség!
Sejtjeim szellemiek – mert Te vagy a Szellem!
Sejtjeim halhatatlanok – mert Te vagy az Élet!
Sejtjeim tökéletesek – mert Te vagy a Tökéletesség!

Gyógyító állítások betegségben:
Mennyei Atyám! Gyógyító erőd minden sejtemben áramlik!
Isten tökéletes ereje áthatja betegségem sötét zugait!
Mennyei Atyám! Te Krisztus által minden sejtemben jelen vagy!
Sejtjeimben Krisztus gyógyító ereje áramlik!

– Minden sejtemben jelen van a "Krisztusi engram", a Krisztusi bizonyság!
Sejtjeimben billiószoros a krisztusi jelenlét, melynek gyógyító erejét nem szabad bénítanom Hegyibeszéd ellenes élettel! (Máté 5., 6., 7. fejezetek: Krisztus programbeszéde).
Mennyei Atyám! Krisztus feltámadt közömbösségem sírjából! Tudatlan külső életem minden fátyla elhamvadt Krisztusban való felébredésem fényében
Nem a test vagyok! Nem a vér! – Nem az életerő! – Nem a gondolat! A halhatatlan szellem vagyok – aki mindezeket megvilágítja!
Szikrája vagyok a Végtelennek! Nem vagyok hús és csont! Fény vagyok!
Mennyei Atyám! Minden sejtemben jelen vagy!
Isten lényéből vagyok alkotva!
Minden sejtemben Krisztus világossága fénylik! Máté és Lukács evangéliuma szerint – a benső szem mindent fénnyel áraszt el, ha működik! Ha életemmel beprogramozom azt!
Életerőm áramlik – agyamtól egész testembe folyva! A sejtek mind isszák az életerő áramát!
Fénysugarak áradnak sejtjeimben!
Hogy sejtjeimet fénysugarak árasszák el, ennek feltétele Máté és Lukács evangéliuma szerint a benső szellemi szem működése!
Gyógyító állítások a test világosságáért a benső szellemi szem működéséért

Mennyei Atyám! Te alkottál otthont részemre élő sejtekből! Te alkottad ezt az otthont! Ez az otthon a Te otthonod! A Te otthonod tökéletes!
Gyermeked vagyok! Atyám vagy!
Mindketten ugyanabban a templomban lakunk! Ebben a sejtek templomában Te mindig itt vagy!
Hozzáteszem, hogy ez élő valóság! Krisztus engramja sugárzik 5 billió sejtemben! 5 billió sejtem mindegyikében! Élő valóság! Másodpercenként 10 millió új sejt – 10 millió Krisztusi engram születik szervezetemben! Ez azt jelenti, hogy másodpercenként 10 milliószor tévedhetetlenül újra és újra kialakul születő sejtjeimben ez a Krisztusi arc – ez az isteni jelenlét! Születésemtől testem felbomlásáig! És ez isteni erejű – megszakítás nélküli – élő valóság!
Az ember megborzong ennek a kozmikus erejű isteni valóságnak – megszakítás nélküli és folyton újraszülető – állandó jelenlétére – testemben. Akár tagadom, akár nem, ez jelen van!
Ennél nagyobb erejű isteni valóságot nem tudok elképzelni, melyet a biológiai kutatás tárt fel.
Folytassuk tovább, éljünk át még néhány isteni mantrammot Jogananda szerint, mely elénk tárja a szomorú, de lefokozott valóságot.
Elmentem sötétséget játszani.
Elmentem tévedéssel játszani.
Hazajöttem az anyag sáros jelével.
Közelemben vagy, de nem láthatlak
Otthonod tökéletes, de nem láthatom.
Vak vagyok!
 Mennyei Atyám!
A sötétség felett a Te fényed ragyog!
Világosság és sötétség együtt nem állhat.
Űzd el a sötétséget!
 Mennyei Atyám!
Tépd szét a fátyolt, amely elrejt előlem!
Nyilatkozz meg, mint lángoló Valóság!
 Mennyei Atyám!
Testem sejtjei Fényből vannak alkotva!
Sejtjeimet Te alkottad!
Azok tökéletesek, mert Te tökéletes vagy.
Azok szellemiek, mert Te vagy a szellem.
Azok halhatatlanok, mert Te vagy az örök Élet!
A gondolatterápia legfőbb elveinek összegzése

Hittel és meggyőződéssel teli gondolat a nehézségek szikláit összezúzza és megteremti a kívánt változást! Az akarat rezgéseket hoz létre a légkörben, amelyekre a természet tervszerűen működő törvényekkel kedvező feltételt teremt.
Lényeges, hogy az erő és a figyelem elérje a hit és akaraterő olyan mértékét, amely megindítja az akaraterőt, hogy a gyógyítást létrehozza. Sohasem szabad lekicsinyelnem az ismételt és mind mélyebb erőfeszítés fontosságát! Az állítás ismétlésének folyamatosnak kell lennie!

Az állításokat mind erőteljesebben kell gondolatban ismételnem mindaddig, míg olyan erőt nem nyernek, amely elegendő lesz a beteg sejtek megváltoztatására és a lélek megindítására, hogy a csoda megtörténjen!
Az állítás magvainak elvetése és annak gyümölcsözése között sok folyamat játszódik le.
Növekedésének minden feltételét teljesítenem kell, hogy létrejöjjön a kívánt eredmény! Az állítás-magvaknak eleveneknek kell lenniük! Mentesnek a kétség, nyugtalanság és figyelmetlenség hibájától! Az állítás-magvakat odaadással és békével kell megöntöznöm, mély ismétléssel és határtalan hittel!
Az élő hit hegyeket mozgat! Mondja az Úr Jézus.
Senki sem tudja, megmondani, hogy a gyógyulás be fog-e következni. Aki megkapta Istentől a gyógyító hatalmát, csak akkor alkalmazza, ha Isten úgy rendeli! Ha erre indítást kap! Ha valamit tenni akarok, nem szabad azonnal cselekednem, először mély meditációban Istennel kell kapcsolatba lépnem, ekkor beállíthatom akaratomat az Isten akaratára!
Igaz gyógyulás csak szellemi megértés által megy végbe! Tartós gyógyulás nem lehetséges, ha folytatom a botlásokat és kihívom a betegség visszatérését! Aki isteni gyógyulásra vágyik, késznek kell lennie, hogy Isten törvényei szerint éljen! Minden más út eredménytelen!
A gondolat terápia magasabb fokát az első három terápia: idegterápia, tisztító terápia, életerő terápia megvalósítása nélkül betölteni nem lehet!
Makk István (1906-1996) életműve alapján – melynek fontos és mindennapi része volt a fentiek átélése.
Közreadja: ifj. Makk IstvánA gondolati erő megerősítésének módszertana


 2011-08-22

Makk István részletes módszertana, amelyet a gyakorlatban is hasznosítani lehet – bárki követheti pontról pontra, próbálkozása valószínűleg nem lesz eredménytelen. Legfőbb gondolata: az élő hit meggyógyít. És ebben a mondatban rejlik a gondolati gyógyító erő lényege. A módszerek a hit erősítését segítik elő. Ha valaki nem hisz sem önmagában, sem a felettes erőben, hiába próbálkozik…
A célok:

 
Első cél:
A krisztusi béke megteremtése.
A benső csend megteremtése.

Második cél:

Boldogító kapcsolatteremtés
a Mennyei Atyával – Krisztussal –
Szellemi vezetőmmel.

Harmadik cél:

A meditatív állapot mélyítése
bármely probléma megoldásának kutatásához.

Negyedik cél:

Magam, vagy más betegségének gyógyítása
a Mennyei Atya akaratával egyesülve.
Az idő
Legkedvezőbb időpont – reggel ébredés után. Természetesen más alkalmas időpontokban is alkalmazható.
A hely
Amennyire csak lehet, a hely elhatárolt, csendes legyen! Ha zajos helyen lehet csak meditálni, nem veszek tudomást a hangokról.

A gondolatterápia meditációjának bevezető előírásai

1. Karfa nélküli székre ülök, támaszkodás nélkül, vagy ha úgy szoktam meg, jóga ülésbe ülök, vagy teljesen kilazított, fekvő helyzetben – szavászana, vagy "hulla" tartásban – végzem a meditációt. (Én ez utóbbit szoktam alkalmazni.)
2. Lecsukom szemeimet. Összpontosítok a kozmikus erők beáramlási pontjára és a benső szemre – a kozmikus erők irányító központjára.
3. Gerincemet egyenesen tartom.
4. Pár mélylégzést végzek.
5. Majd lazítom testemet és mozdulatlan maradok.
6. Kiüresítek elmémből minden nyugtalanító gondolatot.
7. Elvonom figyelmemet a testi benyomásoktól: melegtől, hidegtől, hangoktól.
8. Nem gondolok a gyógyulás részleteire!
9. Elűzöm a nyugtalanságot, bizalmatlanságot, szomorúságot. Ezek rombolják a szervezetet.
10. Tudatosítom, hogy az isteni törvény munkálkodik! És hogy Isten mindenható!
11. Nem kételkedem és nem hitetlenkedem! A hit és összpontosítás a Törvény akadálytalan működését biztosítja. Mit mond Krisztus a vérfolyásos asszonynak? "Hited meggyógyított téged!"
12. Ragaszkodni kell ahhoz a gondolathoz, hogy minden testi állapot gyógyítható.
Ha eredményt akarok elérni, e fenti tizenkét pont mindegyikének betöltése döntő fontosságú!

A gondolatterápia meditációjának menete

1. Állításom elindítása előtt meg kell szabadítanom elmémet az aggódástól és nyugtalanságtól!
2. Megválasztom állításomat. (Ezeket fogjuk a zárórészben átélni.)
3. Halkan mondom, majd ismétlem halkabban, még halkabban, amíg hangom gondolattá válik.
4. Gondolatban fokozatosan erősítem, amíg mély, megszakítatlan összpontosítást nem érek el. Nem tudattalanságot, hanem megszakítatlan gondolatok mély folytonosságát.
5. Ha folytatom gondolati állításomat és mélyebbre érek, az öröm és a béke érzése növekszik bennem.
6. A mély összpontosítás állapotában állításom egybeolvad a tudatfeletti áramával.
7. Amikor folyton növekvő békét tapasztalok, állításom a felsőbbrendű én birodalmában honol, majd visszatér onnan határtalan erővel tudatos elmém befolyásolására.
8. Ha nem kételkedem, tanúja leszek az élő hit erejének! Krisztus szerint – a mustármagnyi hit hegyeket mozgat!
Az élő hit meggyógyít.
A gondolatterápia meditációjának nyolc fontos szempontja
1. Az állítás magvainak elvetése és annak gyümölcsözése között sok folyamat játszódik le.
Növekedésének minden feltételét teljesítenem kell, hogy létrejöjjön a kívánt eredmény!

2. Az állítás-magvaknak eleveneknek kell lenniük!
Mentesnek a kétség, nyugtalanság, figyelmetlenség hibájától.
Az állítás-magvakat odaadással és békével kell megöntöznöm! Mély ismétléssel és határtalan hittel!
3. Az állításokat mind erőteljesebben kell gondolatban ismételnem mindaddig, amíg olyan erőt nyernek, amely elegendő lesz testem sejtjeinek megváltoztatására – hogy a csodák megtörténjenek! Vagy ha valaki másért történik az ima, az ő lelkének megindítására – sejtjeinek gyógyítására!
4. A meditáció előtti fürdés vagy zuhanyozás: a testre is, szellemre is tisztító hatással van! Elősegíti az életenergia egyenletes eloszlását az egész testben. Megnyugtatja az idegeket és benső csendhez vezet! Én minden este zuhanyozom, a hajnali ébredéskor meditálok!
5. Minden meditáció előtt lelki fürdőt kell vennem! El kell vetnem minden gondomat, minden feladatomat!
6. Az időt, melyet meditációra szántam, egyedül Istennek – az isteni elveknek kell szentelnem!
7. Szilárdan el kell határoznom, hogy soha fel nem adom meditációimat.
8. Isten hallja szívem minden hívását! Akár tudatában vagyok ennek, akár nem! És eljön, amikor elérkezettnek látja az időt.

Parafelderítés


 2011-07-24

Parafelderítésnek nevezzük azokat a módszereket, melyek révén információkhoz lehet jutni a térben és idõben távoli eseményekről, a fizikai testünk érzékszerveinek használata nélkül.
Az emberi léleknek számos olyan rejtett, de felszabadítható és kifejleszthetõ képessége van, amelyeket eredményesen lehet alkalmazni a világ megismerése során.

A mai akadémikus tudomány által paranormálisnak tekintett tulajdonságok, misztikus képességek a gyakorlatban számos helyen és módon alkalmazhatók. Ilyen többek között a hírszerzés, felderítés, egy adott dolog megkeresése, a múltba és jövõbe látás, illetve a gondolatolvasás témaköre.

A parafelderítés, mint mágia technika alapvetõen háromféle módszerbõl áll:
Az elsõ a bilokáció vagy két helyen levés tudománya, amikor a mágus lelke tudatosan kilép a fizikai testébõl, és a gondolatnál is sebesebben elmegy egy adott helyre. Ott mindent lát és hall, a lelkével közvetlenül érzékelve, majd visszatérve a testébe elmondja az élményeit. A gyakorlottabb felderítõk arra is képesek, hogy élõben közvetítsenek a távolból, beszéltetve a hátrahagyott testüket, miközben a helyszínen nézelõdnek.

A második módszer a távolba látás gyakorlása, amikor a test elhagyása nélkül használja lelki érzékszerveit a mágus. Lényegében ekkor az idõhullámok komplex eseményterét, a világétert figyeli, mint információ közvetítõ és õrzõ közeget, próbálva kiszûrni belõle a számára lényeges dolgokat.

A harmadik módszer az Isteni Fenntartási Rendszer központi adatbázisában, az Univerzum Nagykönyvtárában (ez a Beszélõ Fény Krónikája), másnéven akashában történõ keresés, olvasás (lásd: A Mars parafelderítése-2.). Ezen emléktár gravitációs hullámképek, térhologramok formájában tárolja az univerzumban történt eseményeket, gondosan rendszerezve azokat hely, idõ és témakör szerint. A világéter lokálisan tárolt és védett változata ez, amely fizikálisan számos helyi könyvtárra tagolódik, melyek egy hálózatba vannak kapcsolva az univerzumban.

Ezek a mágia vagy sámán technikák a hatósugarukat illetõen, gyakorlatilag majdnem teljesen függetlenek az idõtõl és a távolságtól, és szorgalmas gyakorlással olyan szintre fejleszthetõk, hogy páratlanul értékes forrásai lehetnek a világot tanulmányozó elméknek. Az egyik ilyen terület az ûrkutatás, ahol már eddig is komoly eredményeket szült eme módszerek alkalmazása.

Könnyű belátni, hogy összehasonlíthatatlanul gyorsabb és olcsóbb általuk a távoli, világûrbeli dolgok felderítése, mintha ûrszondát vagy emberes expedíciót próbálnánk meg odaküldeni, netán a távcsöveink, radarjaink és egyéb mûszereink korlátozott felbontóképességére hagyatkoznánk. Gondoljunk itt arra, hogy a Plútó, ahol még nem járt ûrszonda, a legerõsebb optikai távcsöveinkben is csupán pár pixeles sötét pacának látszik, a számítógépes képjavító eljárások ellenére. Pedig itt van a közelünkben, a Naprendszer határán, mindössze hat milliárd kilométerre tõlünk. A csillagok ezerszer, milliószor messzebb vannak, így egyértelmû, hogy hatékony adatgyűjtést végezni a környezetükrõl a mai mûszereinkkel egyszerűen lehetetlen. Pedig bőven volna mit kutatni.

Amit a tudomány nem használ fel a kelléktárában, értetlenségbõl vagy dogmatizmusból, azt a kívülálló, lelkes kutatóknak még van merszük kipróbálni. A rendszerváltás óta számos tehetséges ember foglalkozik parafelderítéssel hazánkban, adatokat próbálván gyûjteni a Naprendszerünkrõl és az azon túli térségekrõl. Ezek a felfedezések nem kaptak nagy publicitást, ezért ebben az írásomban tömören összefoglaltam a legfontosabb eredményeiket. Közös jellemzõjük, hogy mindegyik dolgot több felderítõ, egymástól függetlenül is ugyanolyannak észlelte, tehát "lehet benne valami". Fölöttébb valószínűtlen, hogy két-három ember, egymásról mit sem tudva azonos dolgokat képzelegjen a világról, minden érdek nélkül.

Köztudomású, hogy a nagyhatalmak kémszolgálatai évtizedek óta jelentõs összegeket költenek parafelderítésre, bilokációs kémekre, akik fõ feladata a konkurens és ellenséges országok szándékainak, haderejének nyomon követése. Talán ezért is olyan ellenséges a hivatalos tudomány álláspontja a jelenséggel szemben, hogy védje, titkolja azokat a parapszichológiai haditechnikákat, amik fejlesztésén régóta dolgoznak a CIA és a KGB (1992 óta FSZB) laboratóriumaiban.

Lássuk tehát elõször a Naprendszeren belüli felderítések legfontosabb eredményeit.

Föld
Jelenleg ez az egyetlen élõ bioszférával rendelkezõ bolygó a rendszerünkben. A felszíne alatt 24 nagyobb és több száz kisebb idegen támaszpont található, amelyet nem a felszínén élõ, primitív emberiség épített és tart fenn. Ezek a Solaria Fenntartási Rendszer négy dimenziós, álcázott bázisai, amik évtízezredek óta mûködnek, ellátva feladatukat. A Solariát kormányzó 16 istenség irányítása alatt állnak, hangáraikban valószínûleg százezernél is több, különféle méretű űrhajóval. Erõsen védettek parafelderítés ellen, ezért nem lehet csak úgy, engedély nélkül behatolni a területükre.

Vannak a Föld nagyobb hegységei alatt ezen kívül még olyan õsi kaptárvárosok is szép számmal, amiket az elõzõ teremtési korszakból itt maradt, a tûz és vízözönöket túlélt fajok népesítenek be. Õk saját ökoszisztémát létesítettek zárt világaikban, jóval fejlettebbek nálunk és figyelemmel kisérik a felszínen zajló eseményeket. Észak-Amerikában a Shasta hegy, Dél-Amerikában Peru területén, Európában Erdély hegyei alatt találhatók ilyen városok, de Tibetben is akad belõlük néhány.

Hold
Alig pár ezer éve vontatták ide és állították Föld körüli pályára. Ezt az égitestet alaposan átalakították a rajta megtelepedett idegen fajok. A belsejében egy hatalmas üreg található, vagyis hiányzik a Hold magja. A kéreg vastagsága mintegy 500 kilométer, ebben a felszínhez közel több támaszpont és óriás kalibrációs hajtóműrendszer található. A hajtómûveket mintegy 700 évvel ezelõtt építették be a Holdba a Zeta Reticuli csillagrendszerbõl érkezett idegenek, hogy stabilizálják vele a pályáját és a forgását. Azóta fordítja mindig ugyanazon oldalát a Föld felé.

A Hold, mint valami tartály több millió köbkilométernyi tiszta, élõ tengervizet tartalmaz. A víz a gravitáció fordító rendszerek miatt körkörösen tapad az üreg falára, egy levegõbuborékot fogva közre, melyben egy mini napocska világít, melegen tartva az óceánt. Számos dimenzióalagút kapcsolja össze ezt a tengert a földi óceánokkal. Amikor a Földön véget ér a jelenlegi teremtési korszak, és a tûzözönben elpárolognak a bolygónk óceánjai, a helyreállítást végzõ fenntartási rendszer ezen kapukon keresztül fogja áttölteni a Földre az új vizet, mely elengedhetetlen az élõvilág betelepítéséhez. Ez lesz a "Vízöntõ kor", ami után a Bak korszakban a genetikailag feljavított állományú élõvilág és az új emberiség folytathatja tovább az életét.

Vénusz
Korábban a Föld egyik holdja volt és Emo-nak hívták. Máig rá van szinkronizálva a tengely körüli forgása a Földre, tehát mindig ugyanazon oldalát fordítja felénk. Ezért retrográd a forgása. Bár a felszíne lakhatatlan, a talajában számos idegen támaszpont működik, és itt van a Naprendszert védõ űrflotta parancsnoksága is.

Mars
Valamikor lakható bolygó volt, vékony légkörrel és hűvös éghajlattal. Napjainkban csak a felszíni támaszpontjain van némi mozgás. A bolygót egy intelligens számítógép védi erõs fegyverzettel minden külsõ behatolótól. Az általa mûködtetett bionikus robotokkal karbantartja a támaszpontokat. Ezek a robotok klónozással készített (duploid), zöld bõrű és nagy fekete szemű, lélektelen teremtmények, fejükben félautonóm vezérlő mikrochippel. Kb. 700 darab van belõlük szétszórva a különféle bázisokon.

Phobosz
A Mars nagyobbik holdja belül üreges, gyakorlatilag ûrállomásként funkcionál és komoly fegyverrendszerei vannak. Azért képes olyan közel keringeni a Marshoz, mert csekély a tömege. Parafelderítés ellen erõsen védett égitest!

Deimosz
Szintén van rajta idegen támaszpont, bár jóval kisebb, mint a Phoboszon.

Jupiter
Belsejében egy olyan négy dimenziós, jól védett támaszpontot működtet a Solaria Fenntartási Rendszer, amelynek elsõdleges feladata akasha könyvtárként funkcionálni. Ide belépni csak isteni engedéllyel lehet!

A Naprendszer
A Naprendszer maga, mint térség egy dimenzióbuborék belsejében található. A buborék fala valahol a Plútó pályáján túl húzódik, és mivel védõpajzsként is funkcionál, visszatartja a rendszerünkbõl szökni próbáló üstökösöket és aszteroidákat. Ez az Oort-felhõ, amely az itt összegyûlt törmelékbõl áll. A buborékon sem ûrhajóval, sem lélekkel nem lehet áthatolni, viszont vannak rajta több helyen kapuk. Ezek szintén a fenntartás által mûködtetett óriás ûrállomások, melyeken át, megfelelõ (isteni) engedéllyel el lehet hagyni a rendszert, illetve be lehet jönni ide. A buborékon túl négy dimenziós a téridõ, abban pedig azokkal a három dimenziós testekkel, amikben mi itt, a Földön élünk, nem lehet mozogni.

Az űrállomások mérete elképesztõ, elérheti a 800 kilométert is. Egyesek közülük szabályos kocka alakúak, belsejükben kis létszámú kiszolgáló személyzettel és ûrhajók ezreivel. Az állomások a buborék határán lebegnek az űrben, és olyan álcázórendszerekkel vannak ellátva, hogy mi innen a Földrõl mûszeresen ne tudjuk észlelni õket. Ezek az állomások szintén akasha könyvtárként funkcionálnak, tematikus adatbázisokként gyűjtve minden információt a Naprendszerben történtekrõl. Ez azt jelenti, hogy van olyan állomás, amely minden leírt, lerajzolt dolgot tárol, mások a földi tudományágak eredményeit gyûjtik vagy történelmi adattárként funkcionálnak.

A Tejútrendszer
Galaxisunk megközelítõleg százmilliárd csillagból áll, ezeknek egy kis része körül keringenek élõ bolygók. Az intelligens, értelmes fajok száma a rendszeren belül mindössze 16, ezek rengeteg féle alváltozatban (rasszok), a helyi körülményekhez alkalmazkodva élnek az élõ bolygókon és a különféle ûrbeli támaszpontokon. Az élõ bolygók száma (csak a galaxisban) megközelítõen nyolcszáz millió, ezek túlnyomó többsége négy dimenziós világ. Olyan három dimenziós térbuborékba zárt rendszer, mint Solaria, összesen három darab van az egész galaxisunkban.

A Galaktikus Fenntartási Rendszer bolygókatalógusában a Föld azonosítási száma 28-as. A rajta élõ emberiség a szinzu emlõsfajba tartozik a genetikai származását tekintve, és ezt a fajta fizikai testet, amiben élünk, arkon testnek hívják a galaxisban.

A Tejútrendszer közigazgatásilag több csillagközi birodalomra és szövetséges társulásra oszlik, ezek közül a legjelentõsebb a Galaktikus Föderáció, melynek rendvédelmi ûrhadereje, az Ezüst Flotta gyámsága alatt van jelenleg egész Solaria. A földi emberiség, mivel még nem érte el a szellemi és technikai nagykorúságnak azt a szintjét, hogy hivatalosan is csatlakozni tudjon a Föderációhoz, csupán társult tagként tartozik ide.
 
A mi galaxisunkban található az univerzumunk egyik nagy irányító központja is, mely a Trón nevű bolygón működik, tõlünk mintegy ezer fényévre a galaxismag irányában.

Solaria közvetlen környezetében évtizedek óta heves ûrháború dúl az Ezüst Flotta és egy másik univerzumból érkezett, ellenséges támadó flotta ("fekete lények") között, akik khoorind-nek nevezik magukat. Az idegenek kristályos alapú életformák és minden útjukba esõ csillagrendszert elpusztítanak, nem pontosan ismert okokból. Az Alfa Centauri csillagrendszer térsége már gyakorlatilag a fronthoz tartozik, ezért is állomásozik több százezer hadihajó rendszeresen a Naprendszerben. Ezen ûrhajók közül a legnagyobbak mérete eléri az ötszáz kilométeres átmérõt (Merkaba-osztályú hajók), a tûzerejük pedig emberi ésszel szinte felfoghatatlan.

Az Univerzum
Az Univerzumunkban élõ intelligens fajok számát (az akasha adatai szerint) négyszázezer körülire becsüljük. A kommunikáció legelterjedtebb formája a telepatikus metakommunikáció, a lélektõl lélekig való közvetlen gondolatátvitel. A fizikai testben élõ értelmes lények biológiai felépítése meglepõ változatosságot mutat. A szén-nitrogén-oxigén alapú életformák mellett vannak szilícium, fluor és metán-ammónia alapú organizmusok is.

A földi emberiség a fajok közösségében a legfejletlenebbek, legprimitívebbek közé tartozik már hosszú ideje. Egy hajdani virágzó, fejlett ûrutazó faj elkorcsosult és tudatlanságba süllyedt utódai vagyunk, akik még a múltjukat is elfeledték és megtagadták. Ahhoz, hogy újra felemelkedhessünk, nem elég a technikai fejlettség. A kozmikus etika ismeretére, az egyetemes törvények újra felfedezésére és gyakorlati alkalmazására is szükségünk van.

Több százezerre tehetõ azon földönkívüli lényeknek a száma, akik lélekben ide reinkarnálódtak az elmúlt évtizedekben, hogy belülrõl, emberként élve segítsék a fejlõdésében az emberi közösséget. Mert önerõbõl kell úrrá lennünk a magunk teremtette bajokon, hogy felnõtt fajjá válva, újra kiléphessünk a csillagok közé. Õk nem adhatnak át nekünk magasabb tudást (ezt tiltja a kozmikus etika), de rávezethetnek minket, hogy felfedezhessük. Magunktól, hogy megmaradjon a fajunk önbecsülése és tartása.

Végezetül néhány szó a parafelderítés gyakorlati nehézségeirõl.

1. Nem lehet bármekkora ideig a fizikai testen kívül tartózkodni. Amikor a lélek eltávozik, magával viszi az általa vetített holografikus kényszerteret is, az aurát, vagyis a test védtelenül marad ilyenkor. Az egy óránál hosszabb idejû kint tartózkodásnál már károsodások lépnek fel a sejtmûködésben. Elrákosodási folyamatok indulnak meg az egyes szervekben, köszönhetõen a külsõ környezet zavaró információs hatásainak és a szervezet nem megfelelõ energia ellátottságának. A bilokáció legyengíti a testet és sebezhetõvé teszi a betegségekkel, földsugárzással, egyéb hatásokkal szemben.

2. A lelki érzékelés nem egészen olyan, mint kinézni egy fizikai testbõl a fénykvantumokat észlelõ szemgolyók segítségével. A 4 dimenziós látás sajátossága, hogy a felderítõ nem 180 fokban látja maga körül a világot, ahogy a 3D-ben, hanem 240-250 fokban, de más fénytöréssel. A 4D-ben valamiért megváltozik a fénytörés (és nem 7 szín van, hanem 12!), ezért más a perspektíva, a távolságérzet és a képélesség. Minden közelebb látszik, mint ahogy van (mintha víz alatt néznénk). Az 5D-ben már 360 fokban (teljes körben) lát a felderítõ, itt még több szín van, viszont a perspektíva teljesen eltorzul. Olyan érzés ez, mintha az ember elõtt lenne úgy kartávolságban egy emberfejnyi átmérõjű lyuk, és abban látszódik az egész körpanoráma összezsugorítva. Körülötte totális sötétség (csõlátás), viszont a látásélesség hihetetlenül megnõ. Több ezer kilométerre is könnyedén el lehet az 5D-ben látni, minden akadályon keresztül, hibátlan élességgel és teljes részletességgel (újságot lehet olvasni 5000 kilométerrõl!), ami agyilag nem igazán "könnyű" élmény.

3. A Földet és a Naprendszert olyan lélekvisszatartó pajzsok övezik, melyeken csak a legnagyobb mesterek képesek kijutni, átugrani. Ez a "kerítés" akadályozza meg, hogy a nem kellõen képzett sámánok és egyéb lelkek elhagyhassák a biztonságos, védett övezetet, mert odakint számtalan veszély leselkedik a tapasztalatlan lélekre. A Solariát övezõ kerítés interaktív rendszerként működik, vagyis a szökni próbáló elé a lelkébõl kiolvasott, és számára maximálisan félelmetes "szörnyek"-et materializál kapuõrnek. Ha még ez sem elég, akkor a pajzson átfurakodó lelket a védõrendszer elkezdi "fázist tolni", azaz az önkeltési rendszerét visszább helyezgeti, torzítgatja, ami nagyon kellemetlen érzéssel jár. A Föld pajzsrendszere szelídebb kivitelű, csupán telepatikus üzenetet küld a kilépõnek, arról gyõzködve õt (szuggesztív sugallatokkal), hogy nem jó odakint lenni, nincs ott semmi érdekes és jó volna mielõbb visszamenni a bolygóra.

4. Minden fejlettebb idegen faj tisztában van a parafelderítés módszereivel és maga is használja õket. A többségük éppen ezért nem szondákkal vagy űrhajókkal végez űrkutatást, hanem bilokációval. A Földön is gyakran megfordulnak ilyen szellemek, bár mi általában nem észleljük a jelenlétüket. A bilokációs felderítõk elhárítására egyes fajok az ûrhajóikat, támaszpontjaikat és bolygóikat lélekelhárító pajzsokkal is fölszerelik, továbbá mentális pajzsokat, információs zárványokat telepítenek a távolbalátók ellen. Ilyen paravédelmi rendszerekkel már az amerikai hadsereg is rendelkezik egy ideje, amellyel a legfontosabb támaszpontjaikat védik a parakémektõl.

5. Elõfordul, hogy az idegenek lélekcsapdákat helyeznek el a számukra fontos, titkolni kívánt dolgok körül, amikbe ha betéved egy felderítõ, elveszíti a lelke mozgásképességét. Mintegy odaragad, s mivel külsõ segítség nélkül nem képes visszatérni, a hátrahagyott teste rövidesen kihûl és meghal, ekkor pedig megszakad vele a kapcsolatunk. Ezen veszélyek miatt célszerû a távolfelderítést több sámánnak együtt végeznie, mert a többiek a megfelelõ technikák ismeretében kiszabadíthatják a társukat.

Tekintettel arra, hogy a parafelderítés milyen veszélyes tevékenység, szeretnénk óvni mindenkit attól, hogy kellõ felkészültség és gyakorlat (meg vezetõ mester) nélkül próbálkozzon meg vele.
  


Gyógyító érintés


 2011-07-24

A Bibliában sok „csodás gyógyulást” jegyeztek fel, amikor Jézus csupán megérintette a beteget, a vakot, a bénát. Volt, hogy meg sem kellett érintenie, és a „csoda” bekövetkezett.
A fáraóknak is isteni erőt tulajdonítottak, így elég volt kinyújtaniuk a kezüket, és az eléjük járulók meggyógyultak. Ahogy a középkori királyok és főrangú papok „áldást osztó” mozdulatának is csodás erőt tulajdonítottak. De valójában „kézrátéttel” gyógyít az édesanya is, amikor gyermeke sebesült térdét, fájó fejét simogatja. Napjainkban fel-feltűnik egy természetgyógyász, aki a nyilvánosság előtt is vállalja, hogy kézrátéttel gyógyít. Sőt, különféle tárgyakat „ragaszt” a paciense testére, annyira erős mágneses hatásnak veti alá – pusztán érintésével.

Az agyhullámok szinkronba kerülnek

Vajon mi történik, amikor a kézből energiát sugárzó technikákat használ egy terapeuta? A nyolcvanas években két független kutató, Dr. Robert Becker és Dr. John Zimmerman megpróbált utána járni a titoknak. Azt találták, hogy nem csak a páciens és a terapeuta agyhullámai kerülnek szinkronba – alfa szinten –, ami a mély relaxálás és meditálás szintje. A mérés bebizonyította, hogy a kezelés során a terapeuta kezének biomágneses mezeje legalább ezerszerese a normál értéknek, és ez nem a test belső energiájának az eredménye.

Úgy vélték: lehetséges, hogy egy „végtelen energiaforrást” vagy „univerzális energiamezőt” csapolnak meg, ami a kvantumfizika alaptörvényeinek is teljes mértékben megfelel. Két másik kutató az Anyag Mítosza című könyvében arról beszél, hogy az univerzumban minden és mindenki össze van kapcsolva egy hálószerű energiamező révén. Ez egybehangzik azoknak a tapasztalataival, akik például a reikit gyakorolják, és kiterjedt, közös tudattal dolgoznak, hogy az onnan nyert energiát sűrítsék a gyógyítandó területre.

Egy 1982-es tudományos felmérésről kiadott tanulmány pedig azt ismerteti, hogy kézrátétes gyógymód hatékonyságához még a közvetlen szoros fizikai kapcsolat megléte sem szükséges, elég ha a kezelést végző csupán a kezelendő testrész közelében tartja a kezét.

Nem szuggesztió, energiaáramlás

Az érintéses és érintés nélküli kézrátétet alkalmazhatják a stressz mérséklésére, a fejfájás csökkentésére, vagy a műtét utáni fájdalom enyhítésére. Az efféle vélemény mögött mindig ott a sejtés, hogy a kezelést a szuggesztió, a gyógyító elvárás, illetve a tudatküszöb alatti kommunikáció befolyásolja.

A szakértők szerint a gyógyító tényező a gyógyító és a beteg közötti energiamezőbe történő beavatkozásban rejlik. Ebből származik a paradox elnevezés: „kapcsolat nélküli érintés”’.
Amerikában évekkel ezelőtt D. Wirth doktor kigondolt és munkatársaival elvégzett egy kísérletsorozatot, hogy a fenti sejtéseket kizárhassa. 44 egészséges felnőtt férfit vontak be. Valamennyiükön elvégeztek egy kisebb szövettani vizsgálatot, és a seb gyógyulását kísérték figyelemmel a mindennapos felmérés során. Mindenki – még Wirth munkatársai is – úgy tudta, hogy bioelektromos tanulmányban vesznek részt. Csak néhányan (az érintés nélküli gyógyítást végzők) tudták a kísérlet igazi lényegét. Minden vizsgálati alanyt elkülönített szobában helyeztek el, ahol a karjukat a falba nyíló keskeny lyukon keresztül kellett átdugniuk. A másik szobában, ahol az öt perces érintés nélküli kezelést adtak, de őt a „betegek” nem láthatták.

Nem tudni, mi történik

A kontroll csoport tagjai csak egy üres szobába dugták a karjukat, ahol senki nem volt. A sebet ellenőrizték a műtét napján, egy hét múlva és két hét múlva. Az első napon minden résztvevőnél azonos méretű volt, a nyolcadik napon azonban az érintés nélküli kezelést kapók esetében tized-akkora lett, mint a kontroll-csoporté. Két hét múlva a kezelt sebből 13 teljesen meggyógyult, míg a kezeletlenek csoportjában még senki nem jutott a teljes gyógyulásig. A hagyományos orvoslás képviselői elismerték Wirth sikerét, de hozzátették, egyelőre nem lehet megmondani, hogy mi is történik az ilyen jellegű gyógyítás során.

A gyógyító energia mindenkiben ott szunnyad, csak sokan nem tudnak róla, talán nem is hiszik, hogy képesek használni. Aki felfedezte már ezt az energia-erőt, az tudatosan fenn is tudja tartani, sőt fokozhatja is. A keleti népek a csikungot alkalmazzák a belső energia karbantartására, felerősítésére. Azt tanítják, hogy a csikung magában foglalja a fizikai érintés nélküli állapotfelmérést és gyógyítást. A gyógyító megtanulja, hogy hogyan lehet a gyógyító energiával dolgozni. Ezek a módszerek olyan gyakorlatokat tartalmaznak, amelyek fokozzák a gyógyító energia iránti érzékenységet és a gyógyítás hatásfokát.


Forrás: AstronetAz Ötödik Dimenziós Tudat


 2012-03-25

Az ötödik dimenziós tudat a hosszúság, szélesség, magasság, idő, és a szellem tudatossága. Minden élet az ötödik dimenzión túl a Szellem egység tudatossága, de még mindig egy “én” élmény, a csoport egyéni tagjaként. Lineáris idő és tér itt nem köti meg a tudatot, és itt nincs elkülönülés vagy korlátozás illúziója. Ehelyett az az Egy Isten / Istennő / a Minden Ami Van állandó tapasztalása van.
Ennek a dimenziónak az elsődleges tudata androgün, csillag lények, melyek Fénytestetekben élnek. Ezek Fénytestetek jóval könnyebbek szén-alapú fizikai testünknél. A Fénytesteteinknek tudatossága kiterjed alacsonyabb énünkre fizikai korlátok nélkül. Ezeknek a formáknak már nem kell a fájdalom, hogy megtanulják a leckét. Így nincs szükségük a fizikai test védelemre és figyelmeztető jelzéseire. Az ötödik dimenziós énünk beépítette a tapasztalatokat, amit alacsonyabb dimenziós énünk által tanult " Földi tanteremben ", ezért nem kell a fizikai szenvedést tanulniuk.
Minden tevékenység, ezen a síkon szeretetre épül, mint ahogy egy halott levél nem maradhat fenn a tűzben, úgy félelem sem tud fennmaradni az ötödik dimenzió magasabb rezgésében. Ha megtapasztalnánk a félelmet, míg az ötödik dimenzióben tartózkodunk, a rezgésszint leesne, és a tudatunk azonnal visszazuhanna a negyedik dimenzió alacsonyabb alsíkjára. Csak az ötödik dimenziós feltétlen szeretet tudatával vagyuk képesek fenntartani a tudatos kapcsolatot spirituális Énünkkel.
Az ötödik dimenzióban a tapasztalat, teremtés, és az út összhangban jön létre az isteni akarattal. Minden lény, hely vagy helyzet, amit kívánunk, azonnal manifesztálódik. Ha úgy döntünk, hogy mozgást szeretnénk megtapasztalni, akkor úgy érezzük, mintha repülés és vízen járás kombinációja lenne. A Fénytesteink, csakúgy, mint a negyedik dimenziós testünk változékony és könnyen változtatja formáját. Ahogy tudjuk változtatni a helyünket, vagy tapasztalatunkat a puszta vágyunk által, a „testünk” formáját is képesek vagyunk megváltoztatni, ami körülveszi a tudatunkat.
Az ötödik dimenzió a felemelkedés kezdete. Ezért itt minden tudatosság természetesen multidimenziós. A negyedik és a harmadik dimenzió tudatossága automatikus, mint ahogy rápillantunk kezeinkre és lábainkra. Mivel nincs értelme az elszigetelődésnek, ezért megtapasztalhatjuk a harmadik és a negyedik dimenziós valóságot ugyanabban a pillanatban, mint amikor ötödik dimenziós Fénytestünket.
Mivel a korlátozás érzete itt nincs jelen, ezért könnyen úgy gondolhatjuk, hogy egyszerre több különböző vibrációs szinten "létezünk" és "tudatosak" vagyunk. Éppen úgy, ahogy a harmadik dimenziós tudatunk tisztában van azzal, hogy az első és a második dimenziós ásványi anyagok, víz, genetikai kód, és különböző biológiai anyagok építik fel testünket, így az ötödik dimenziós énünk is tisztában van azzal, hogy harmadik és a negyedik dimenziós lények is vagyunk.
Az ötödik dimenzióban feltétlen szeretet, feltétlen megbocsátás, és a feltétel nélküli elfogadás állapotában élünk. Nem ítélkezünk, nincs bűntudatunk, vagy nem érzünk negativitást "alsóbb" részeinkkel kapcsolatban, amelyek azon fáradoznak, hogy emlékezzünk Magasabb Énünkre. Sőt, az ötödik dimenziós énünk útmutatóként szolgál tudatunk alsóbb aspektusaihoz, valamint a többihez is.
Az ötödik dimenziónak vannak még különböző alsíkjai, de tudatosságunk, és információink ezekről minimális. Úgy tapasztaltam, hogy van egy küszöbérték, amely elérésekor az Isteni kiegészítőnkre várunk. A mi Isteni kiegészítőnk, más néven az ikerlángunk, az ellentétes polaritású alkalmazott integrált férfi / női androgün fénytestünknek, amit leválasztottak rólunk, amikor az alsóbb dimenziókban való megtestesülésünkkor.
Az ötödik dimenzió felső lépcsőjén állva látom, hogy sok lépcsőfok van még felettem. Tudatában vagyok és egyesülök az alacsonyabb részeimmel, valamint a többi ötödik dimenziós realitással. Szerelem és félelem, a szépség és a csúfság csak polaritásai egy egyedülálló fogalomnak. Egységben élek lényem férfi és női kifejeződésével. Megtanultam a feltétel nélküli szeretetet, feltétel nélküli elfogadást, és feltétel nélküli megbocsátást minden élet és részei számára, amit magammal tudok azonosítani. Személyes identitásomat a Minden, Ami Van egységén belül értelmezem. Gondolatok és érzéseim azonnal manifesztálódnak, és a Fénytestem örökké a MOST-ban él.
Mind az öt dimenzió harmadik dimenziós testünk része, belőle származik. Egy edény vagyunk, amit saját multidimenziós univerzumunkkal töltünk meg.
Amint tudomást szerzünk öt dimenziós énünkről, tudatába kerülhetünk egymáshoz való viszonyukról is. Akkor elkezdjük megérteni, hogy lényünk sok dimenziója hogyan rendezi egységbe a tudatost, a tudattalant és a szupertudatosságot.
Sok ősi prófécia, mai könyvek és egyéb weboldal ír bolygónk, sőt egész galaxisunk nagy átalakulásáról. Ezek a próféciák azt mondják, hogy a harmadik dimenzió összeomlik a negyedik és az ötödik dimenzióba. Mint egy metafora, gondolj egy utazó pohárra,a minek a legkisebb alsó része a a harmadik dimenzió, a pohár középső része a negyedik dimenzió, és a legnagyobb felső része az ötödik dimenzió.
Ha össze akarod csukni a poharat, akkor az alsó részét (harmadik dimenzió) körül venné a középső (negyedik dimenzió), a felső rész (ötödik dimenzió) fölött is. Azonban, ha úgy döntesz, hogy teljesen összecsukod a poharat, akkor azt látod, hogy az alsó részt (harmadik dimenzió) először a középső (negyedik dimenzió), majd a felső rész (ötödik dimenzió) veszi körül.
Ha ezek a próféciák helyesek, ha belesüllyedünk saját a magasabb dimenziónkba, akkor hogyan lehetünk tudatososak ebben a folyamatban? Hogyan tudunk segíteni mind magukon, mind másokon? Talán, ha mindannyian személyes felelősséget vállalunk saját tudatosságunk felemelésére, akkor képesek vagyunk segíteni a csoportunkat, nemzetünket, a bolygónkat, és a galaxist. Lehet –e egy személynek ekkora hatalma? Talán, ahogy felemeljük az egyéni tudatszintünket, akkor rájövünk, hogy nem csak „egy személy" vagyunk.
Függetlenül attól, hogy lesz-e dimenzióugrás, a mi harmadik dimenziós Földünk attól szenved, hogy testéről nem veszünk tudomást. Kifutunk a szennyeződésmentes „térből” és „időből", ami az általunk okozott kárt helyrehozhatná. Ha nem emeljük fel a tudatunkat, ha maradunk "tudattalanok" maradunk fizikai destruktív viselkedésünkben és „tudattalanul” hozzuk létre világunkat gondolataink és érzéseik által, akkor lehet, hogy nem lesz " Földi osztályterem" ahová magasabb dimenziós énünk beléphetne.
MOST kell felébrednünk. Emlékeznünk kell az igazi multidimenziós természetünkre, hogy a tudattalan, tudatos, és szupertudatos énünk beleolvadjon a multidimenziós tudatba, ami a velünk született örökség és igaz alap. A fény edényei vagyunk és FÉNYÜNK multidimenziós!
Dr. Susan Caroll multidimensions.com
Forrás: ParamoralKen Wilber leállítja az agyhullámait és belép a Nirvánába


 2012-03-17

A Budapesten és San Franciscóban egyaránt élő Gánti Bence integrálpszichológus az integrálakadémia levelezőrendszerében rendszeresen eljuttatja gondolatait volt és jelenlegi tanítványainak. Úgy gondoltam, hogy megérdemlik a Fényportál Magazin olvasói, hogy ők is részesüljenek a szenzációs információkból, megnézzék az alábbi filmeket.
A meditáció mélysége mérhető
Ken Wilber egyik híres videófelvétele: “KEN WILBER MEGÁLLÍTJA AZ AGYHULÁMAIT” – ahol videóra vette, ahogy egy EEG visszajelző eszközzel bemutatja a saját meditációs állapotait. Közben magyarázza is szóban (videóra vette, majd azt lejátssza, ezt mutatja a kamera miközben elmagyarázza mit látunk).
 
Az eszköz mindkét agyféltekét mutatja (bal oldalon a bal, jobb oldalon a jobb), és azt is, hogy béta, alfa, théta vagy delta agyhullámok mennek-e éppen és hogy mennyire aktívak (3-4 vízszintes sor tartozik 1 zónához – 3 béta, 3 alfa, stb.- ezért látsz annyi csíkot a felvételen)
 
Általában 20 évnyi meditáció után szokták elérni a meditálók az éberség egész napos fennmaradását ” (alvás és álom alatt is) – mondja Wilber a klipben a tényt.
AZ ALÁBBI KÉPEN LÁTOD, HOGY A FELVÉTEL PILLANTÁBAN CSAK A THÉTA ÁLL FENN MINDKÉT FÉLTEKÉBEN!
Ezen a filmkockán WILBER BEMUTATA A VIPASSANA/ZEN TIPUSÚ (9-es szintű) MEDITÁCIÓT, amikor az ÜRESSÉGBE (Nirvánába) lép, ami megegyezik Wilber szerint az álom nélküli mélyalvással – feltéve ha abban felébredve vagy jelen (“Turiya-tita” állapot).

Az alábbi klippen WILBER BEMUTATJA A MANTRA MEDITÁCIÓT:Ez a tipikus indiai jógázók, tibeti buddhista gyakorlók, elmélyült keresztény misztikus imádkozók mantrázása, és a TM meditálóké is.
Az látszik hogy keverten van jelen több agyhullám, a delta csontig kileng, az alfa félig kileng, egy pici béta is keveredik bele. A képen látható Wilber 56 éves, és 17 éves kora óta napi szinten meditál – vagyis 33 év meditációs gyakorlásának az eredményét látjuk.
Akiket érdekel mélyebben az integrál szemlélet látogassanak el az akadémia honlapjára: www.integralakademia.hu és a nyílt napokra, amit negyedévente rendez az akadémia.

Az információt küldte Gánti Bence (Integrál Akadémia).
 
Lejegyezte: -eszme-
Az elme működése és a megvilágosodás folyamata


 2012-03-17

Gánti Bence integrálpszichológus az Integrálakadémia megalapítója és tanára Budapesten és San Franciscóban él. A tanítványok számára működtetett levelező rendszerben időről időre tudósítja jelenlegi és volt diákjait a tudományos kutatásokról, fejlődésről, eredményekről. Úgy gondoljuk, hogy a Fényportál olvasói is örülnek majd az információnak, képeknek és filmeknek.
Minek tanulnak a pszichológus és integrálakadémia hallgatók élettan-anatómiát? Merült fel a kérdés néhány diák tudatában. Először is, pontosítsunk: az egész élettan-anatómiából egy kiragadott témát tanítanak elsősorban, az agy és idegrendszert. A pszichológiai tudásban ez fontos. Azokat a témákat válogatják be, ami előfordul a pszichológiai, pszichoterápiás, és posztmodern spirituális területeken.

Amikor azt mondom: "a meditációban a frontális kérek módosul", "a tobozmirigy nyitja meg a harmadik szemet", vagy "a corpus callosum aktiválódik a transzlégzés alatt és a két félteke szinkronizálódik" vagy "a csökkent szerotonin szint összefügg a depresszióval" illetve a "dimetiltriptamin neurotranszmitter okozza az ayahuasca látomásokat" – akkor jó, ha tudjátok miket jelentenek ezek.
 
Mi okozza a spirituális élményeket? Hangzik a posztmodern idegtudományi (neuroscience) kérdés.

Integrál korrekció: nem okozza, hanem korrelál, együtt jár vele, bal és jobb kvadránsok együtt járnak, körkörös okság van, nem lineáris okság.

A 80-as, 90-es években a jobb félteke volt a sláger, hogy az okozza, egyszerűen váltsunk féltekét és megvilágosodunk. Kicsit előtte az EEG volt a sláger: menjünk le alfába, thétába és ott vár a minden jó. Még előtte az agyterületekben keresték a választ – melyik kérgi terület aktivációjában rejlenek a titkok.

A 90-es években bejött a tobozmirigy szerepe is, lásd a new age-es jóga könyveket. 2000-2012 között, manapság az ayahuasca hódít nyugaton (nemcsak Magyarországon) és vele együtt a DMT témakör, amit a 2001-ben megjelent „DMT The Spirit Molecule” c. könyv fémjelez, „mindent a DMT okoz” – a dmt-sek szerint. Mára a legtöbben nem azt gondoljuk, hogy „válts féltekét” vagy „menj le alfába” – mint egy és kizárólagos tényező, hanem azt, hogy nincs 1 db agyi megfelelés, hanem sok minden együttjár egy transzcendens élmény során.
 
Van egy stanfordi neuropszichológus professzor, s egyben buddhista meditáló gyakorló, aki összefoglalt kb. minden jelenleg tudható információt a spirituális élmények mögött rejlő agyi történésekről. Dr. Rick Hanson: Buddha’s Brain – ajánlom annak, akit a téma érdekel. Egyenlőre angolul van, és
 itt érhető el. (Gánti Bence szorgalmazza a könyv magyar nyelvre fordíttatását és kiadását)

Végül egy 10 perces kisfilm a tobozmirigy szerepéről a spirituális élményekben (angol nyelvű) – Pineal Gland:
 
Part 6: The Pineal Gland Activation - The Mechanics of Ascension


(A képeket Gánti Bence válogatta és küldte.)
Lejegyezte: – eszme – A még meg nem született gyermekek auraváltozásai


 2012-02-13

Az itt ismertetésre kerülő szubjektív radiesztéziás módszerrel elvégzett mérések, azonban azt sugallják, hogy nem csupán további szubjektív méréseket lesz érdemes végezni, hanem hogy az objektív mérési módszerek kidolgozására fordítandó fáradság is sokszorosan megtérül majd.
Életfunkciója révén az ember, a tárgyakat körülölelő burkoktól (az ún. struktúrasugárzásoktól) minőségileg jelentősen eltérő különféle burkokkal, ún. aurákkal rendelkezik. Az aurákkal kapcsolatban számos kísérletet vizsgáltak.
Nincs tudomásunk olyan vizsgálatokról, amelyekben még meg nem született gyermekek, tehát magzatok auráját figyelték volna meg. Egy ilyen vizsgálat számos igen nehezen megoldhatónak tetsző problémát állít az objektív vizsgálati módsze­rekkel dolgozó kutató elé, ugyanakkor a várható eredmények feltehe­tően nem állnak arányban a nehézségek leküzdéséhez szükséges ráfordítással.
A magzatok aurája a fogantatástól számított 15. héten már határo­zottan érzékelhető. Elképzelhető, hogy ennél már sokkal korábbi időpontban saját aurával rendelkeznek, ám ennek tisztázásához további mérésekre van szükség. A 19. héten az aura már magán viseli az emberi agytevékenységtől származó jegyeket. Elkülöníthető a törzs és a végtagok, illetve a koponya által keltett vibráció. Érzékelésével a magzat a 22-23. héten fordul először a külvilág felé, s élénk, játékos érdeklődéssel követi nyomon vizsgálatunk menetét, a külvilág esemé­nyeit, melyekről ilyenkor még csak a radiesztézia ősi „nyelvén'1 szerez tudomást. A 26-28. hétre a magzat alkalmassá válik a kétirányú kommunikációra is. Nem csupán aurájának megváltoztatásával fejezi ki tetszését vagy nem tetszését, hanem különféle játékokra is kedvet és hajlandóságot mutat. Fémtárgyak, ékszerek, gyűrűk struktúrasugár­zása könnyen felkelti érdeklődését, és az anya hasától néhány cm-re tartott „érdekes" tárgy irányában, a hasfalon látható kidomborodás formájában hozza tudomásunkra játékos kedvét. A 30-33. héten egyes magzatok aurájában olyan jellegű intenzív nyalábszerű zónák jelennek meg időszakosan, amilyeneket a kézrátétes gyógyítók állíta­nak elő a kezelések alkalmával. Az ezt követő néhány héten a magzatok kommunikációs kedve valamelyest alábbhagy, s mintha magukba zárkóznának, aurájuk egyöntetű, zárt, letisztult lesz. A 37-38. héten ismét visszatér a korábbi állapot, ami két-három, oldott légkörben zajló hét után egy igen határozott lezáráshoz vezet, amit az aura szinte „sarkosnak" érzékelhető határai jeleznek.
Az ezután következő jelenség az, amely miatt a magzatok aurájának vizsgálata kimagasló érdeklődésre tarthat számot. Igen sajnálatosnak nevezhető az a tény, hogy az aura változásainak ezen legfigyelemre­méltóbb szakaszát csupán egyetlen magzaton sikerült nyomon követ­ni. Mentségünkre szolgáljon, hogy a jelenség a terhesség 9 hónapjából csupán 6 napon át észlelhető, s ezen belül is vannak olyan szakaszok, amelyek 1-2 óra vagy még rövidebb idő alatt játszódnak le. A magzatok ilyen fokú megfigyelése csak a kismamákkal tartott szoros kapcsolat keretében valósítható meg.
A vizsgált esetben a magzat aurájának változása a következőképpen zajlott. A fogamzástól számított 278. napon, 14 órakor az aurában egy franciakenyér nagyságú „szarv" jelent meg a has elülső oldalán, néhány cm-rel a köldök fölött. Ugyanazon a napon 18 órakor, a magzatnak 3 m-es pozitív aurája volt. 21 órakor 17 m-es pozitív aura volt mérhető, amely folyamatosan terjeszkedett tovább. 21 óra 20 perckor már 27 m-es sugarú volt a magzat információs aurája. (Ez azt jelenti, hogy 27 m távolságban a magzattól származó vibráció azonos erősségű, mint a Hartmann-pont vibrációja, de ellenkező polaritású.) Ugyanekkor a tízszeres erősségű aura határa is már elérte a 2 m-t, míg a hússzoros 40 cm távolságban volt mérhető. 23 órakor a 8. emeleten tartózkodó kismama magzatával akkora pozitív aurát hozott létre, melynek határa a ház falának síkjától 80 méterig terjedt. A következő (279.) napon a hússzoros erősségű aura már 7 m-esre nőtt. Lineáris interpolációval ebből 470 m-re adódik az aura határa. Már a 27 m-es aura erősségére is jellemző, hogy miután a kismama a mérés céljából a panelház folyosóján nem egészen egy percig várakozott, olyan mér­tékben legerjesztette a földsugárzást, hogy még több mint egy óra múlva sem lehetett egyetlen Hartmann-vonalat sem találni az egész emeleten. Aznap 19 óra 30-kor a százszoros aura 2 m-re volt található, a hasfalon közvetlenül mérve 15 000 (azaz tizenötezer-)szeres volt az aura erőssége a Hartmann-pont egységnyinek tekintett vibrációjához képest. Az eredményt lineárisan interpolálva 2630 méterre adódik a magzat aurájának határa, ami enyhén szólva is hihetetlen! Már a 80 m-es aura is súrolja az emberi képzelet tűrőképességének határát, ezért azt a mérést is – a lehető minden irányból és módon – több alkalommal is megismételtük, mindannyiszor egybevágó eredmén­nyel. A 2630 m-es aura terepen való méréséhez meglehetős szkepticiz­mussal álltunk, ugyanis ekkora aura a korábbi tapasztalatok alapján teljes mértékben elképzelhetetlennek tűnt. 400 m távolságban még +7-es aura volt mérhető. Majd autóból folytatva a mérést a (100 m-es beosztást is tartalmazó) távolságmérő skálája szerint az aura határa 1900 m távolságban húzódott, sok tucat betonfalon át, sok tízezer embert ölelve magába. A mérést ez alkalommal is sokszorosan kontrolláltuk, mindannyiszor egybevágó eredménnyel. A következő (280.) napon 12 órakor 6500 m-es sugarú aurát mértünk a fenti módszerrel. A következő három napon jelentősebb változás nem volt észlelhető. Az aura sugara a 6500 m-es érték körül ingadozott. Majd a 284. napon igen rövid idő (talán 1-2 perc leforgása) alatt az aura 17 m-esre csökkent le. A 288. napig ezen az értéken maradt, amikor is a kismama kórházba vonult. A kórházban a magzat 50 m-esre duzzasztotta az auráját, amit a megszületése előtti nap estéjéig hozzávetőlege­sen meg is tartott. Külön említést érdemel az a jelenség, mely a 280. naptól (tehát a 6500 m-es aura kialakulásától) kezdve a tolófájásokig megfigyelhető volt. A kismama fejéhez északnyugati irányból – hozzávetőlegesen 10°-os emelkedéssel – egy kályhacső vastagságú (meg nem határozható, feltehetően a néhányszor 10 m-t jelentősen meghaladó hosszúságú) auraszerű energianyaláb csatlakozott, mely­ben erős pozitív vibráció volt mérhető. Valószínű, hogy a hatalmas aura fenntartásához szükséges energiához a magzat ezen a csatornán keresztül jutott.
Az emberi aura „mértékéül" ma itthon Európában a dm-t célszerű választani. Az információs aura pozitív vibrációjának határa a felnőtt lakosság körében általában nem haladja meg az 1 m-t. Figyelemre méltó dolog, ha valakinek néhány méteres pozitív aurája van. Itt érdemes megjegyezni azt a tényt, hogy az érző, és gondolkodó embert mint lényt nem jellemzi pozitív vagy negatív aurájának mérete. ' Alapvetően téves úton járnak azok, akik aurájukat valamiféle „fallikus szimbólumnak" képzelik, s minden lehető alkalommal megmére­tik, vajon épp hány méter nagy. Szó sincs róla, hogy ez a szám bárkit is bármiféle módon minősítene. Ez jelzés csupán, üzenet, melyet mindnyájunknak még meg kell fejtenünk. Vajon mekkora lehet az emberi aura természetes, kiteljesedett nagysága? Vajon csodaboga­raknak kell-e tekintenünk azokat, kiknek aurája a 10-20 m-es sugarú kört is meghaladja? Szó sincs róla. Senki nem lehet büszke „extra" méretű aurájára (bár meg kell jegyeznünk, hogy az ilyen nagy aurával rendelkező egyének végtelenül szerények, s talán szerencséjükre, „különlegesnek számító" aurájukról környezetüknek nincs is tudomá­sa…), ugyanis humanista meggondolások alapján arra a következte­tésre kell jutnunk, hogy az emberi aura természettől fogva akkora lehet (lehetett, lehetne…), mint a Föld. Miért tételeznénk kisebbre az ember auráját, az emberét, ki előtt nincsenek akadályok, ki szellemé­vel véghez viszi a lehetetlent, szeretetével ponttá zsugorítja a végte­lent. Ha két aura egymáshoz kapcsolódik, akkor a kommunikáció legősibb formája valósul meg. Ha ez megadatik mindennek, mi élő, miért épp az embernek ne adatna meg. S ha valaki a földgolyó egyik oldalán él, szeretetével miért ne fordulhatna a túloldalon élő ember­társaihoz… Lehetőségeink korlátlanok. Gondoljuk meg, egy talán háromkilós, meg se született csöppség aurájába fogad sok tízezer embert, míg mi, felnőtt emberek 1-2 m3-es beszűkült asztrális terünkbe zárkózva betegeskedünk. S nem értjük még azt sem, amit egy csepp kis magzat, a maga természetes mivoltában aurájával művel. Találgatásokba bocsátkozhatunk. Talán letapogatta megszületése előtt környezetét, talán azt akarta érzékelni, milyen az emberek tudata, milyenek a körülmények, amelyekhez majd alkalmazkodnia kell. Talán valamiféle üzenetet küldött előre, vagy valamiféle energi­át… Csak találgathatunk, amíg végére nem járunk, fel nem derítjük, tudományos vizsgálatnak alá nem vetjük ezt a felettébb figyelemre méltó jelenséget.
Szőke Lajos , Bérlet a III. évezredhez című könyvéből
Forrás: Ezotop


Karmikus tartozások megszüntetése


 2012-05-01

Akkor tudunk csak kilépni a karmikus ciklusból, ha tanulással, szeretettel és pozitív tevékenységünkkel kiegyenlítjük azt. Ha nem ismerjük fel karmikus feladatainkat felhalmozódik karmikus adósságunk. Az ösztönös, vagy tudatos felismerés következtében megszüntethetjük karmikus adósságainkat. A karmikus adósság megszüntetése eltörli a karmát, és eltűnik az életből a karma visszahúzó ereje, nem jelentkezik többé az eddig gyakran ismétlődő probléma, vagy ha eddig megoldhatatlannak láttuk, most könnyedén túllépünk rajta.
.A karma csak a tudatlanság miatt eredményez pusztítást, fájdalmat, betegséget, szenvedést.

Akkor tudunk csak kilépni a karmikus ciklusból, ha tanulással, szeretettel és pozitív tevékenységünkkel kiegyenlítjük azt. Ha nem ismerjük fel karmikus feladatainkat felhalmozódik karmikus adósságunk. Az ösztönös, vagy tudatos felismerés következtében megszüntethetjük karmikus adósságainkat. A karmikus adósság megszüntetése eltörli a karmát, és eltűnik az életből a karma visszahúzó ereje, nem jelentkezik többé az eddig gyakran ismétlődő probléma, vagy ha eddig megoldhatatlannak láttuk, most könnyedén túllépünk rajta. Amikor úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, mindig ugyanazt a hibát követjük el, mindig beleesünk ugyanabba a csapdába és nem találunk megoldást: érdemes megkeresnünk azokat a sztereotípiákat, amelyek vélhetően negatívan befolyásolják az életünk folyását, akadályoznak abban, hogy értékes, nekünk tetsző, tartalmas életet éljünk. Amikor úgy érezzük minden, amit teszünk hiábavaló, tetteinknek nem az a következménye, amit elvárunk, amit szeretnénk és nem értjük hol a hiba, mit csinálunk rosszul, át kell értékelnünk életfelfogásunkat meg kell keresni az idejétmúlt és korlátozó eszméinket, új felszabadító ideákat kell választani, amelyek megnyitják a kreatív, értékes élet kapuját. Olyan negatív elvárások működnek életünkben, amelyeket észre sem veszünk és életünk ezek igazolására működik, a felismert negatív elvárások pozitívvá változtatása gyökeres kedvező változást hoz életünkbe. Itt van létjogosultsága SEGÍTŐM tanácsának, ne a beidegződések szerint éld az életedet, hanem úgy ahogy a szívedben érzed. A kellemetlen érzésekkel kísért cselekedetek energiát vesznek el tőled és valószínűleg az előző életbeli beidegződések hatásai, ha nem is vagy tájékozott pl. asztrológiai ismeretekben, azt akkor is érzed, hogy mi az ami boldogsággal tölt el és milyen cselekedetek következtében, vagy közben vagy elkeseredett. Amennyiben módodban áll érdemes szakemberrel elkészíttetni születési horoszkópodat. Sok dologban segítheti életedet és karmikus feladataid megismerésével könnyebben érthetővé teszi életed történéseit.


Forrás: Interno

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése