2017. február 7., kedd

Ébred már a nép !!!
Ébred már a nép !!!

A helytartókat lámpa vasra !!!

2017. Január 09., Hétfő 20:27

Alkotmánysértő izraelita betelepülés

Írta:  Tejfalussy András
  Nyilvános közérdekű javaslat ! Érvénytelenítse az Alkotmánybíróság az izraeliták liberalizáltan, kvótamentesen Magyarországra betelepülésére lehetőséget biztosító „EU és Izrael társulási szerződéséről szóló 01473-as törvény" népszavazást mellőzve az Országgyűlés által 2010. november 10-én hazánkra érvényesnek elfogadását!
  A cégeikkel betelepülő izraelieknek a magyarok élete és emberi jogai sérelmérebiztosított lehetőségek:
 • 1./ A HÍDFŐ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából kimásolt „talmud-alkalmazási software”: Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta, s ezek még ma is hatályban lehetnek:
  Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.”
 • 2./Miután 2010. november 8-án az Országgyűlés – népszavazás mellőzésével - hazánkra is kötelezőnek fogadta el a fajirtásra felbiztatott terrorista talmudista izraeliták cégei Magyarországra beengedését, az izraeli cégek tulajdonosai és alkalmazottaik a Magyarországra szült „magyar állampolgár” gyerekeik nevére felvásárolhatják Magyarországot. Közben az alábbi mózesi és talmudi módszerekkel irthatják a magyarokat:
 • 3./ Érvényben van a Talmud, ami szerint a „Jézus után tévelygők is bálványimádók” és hogylásd 5. Mózes 7./ Ahogy a bálványimádókkal bánni kell, 7/2. Irtsd ki őket, ne irgalmazz nekik, ne köss velük szövetséget”. És hogy lásd Talmud, Taanith 10 a. lap: Az „izraeliták esővizet igyanak, tiszta desztillált vizet, mindenki más szennyezettet, vagyis fertőzöttet, mérgezettet”. Lásd Baba kamma 93 b. lap: az izraeliták a tiszta konyhasóval jól sóznak (vagyis a Ringer infúzió szerinti víz : konyhasó, azaz minden 1 liter víz mellé 9 gramm konyhasó aránnyal).
 • 4./A múlt évi kvóta népszavazás a fenti terrorelőírásokat elfogadó izraeliták idetelepülni engedése utólagos legalizálási kísérlete volt. Elfogadtatta volna, hogy hazaáruló országgyűlési képviselők, népszavazás nélkül, kvótamentesen is, akárhány izraeli vagy egyéb idegen állampolgár hazánkba betelepülését engedélyezhetik.
 • 5./A 2010. október 4-i „vörösiszap katasztrófa” is segített elterelni a magyarok figyelmét arról, hogy 2010. november 8-án a Parlament engedélyezte az izraeli cégek, s velük akárhány izraelita hazánkba betelepülését. 
 • Közérdekű kárelhárítási javaslat:
 • 1./A Nemzeti Stop Só Programot hatályon kívül helyezés.
 •  2./ A testnedvek, a vérszérum, az ezek szerinti Ringer fiziológiás infúziós oldat dózisarányai szerinti étkezési víz-, konyhasó- és kálium pótlást egészségrontónak hazudókat közveszélyes bűnözőnek nyilvánítás.
 • ./A tiszta desztillált víz mérgezőnek feltüntetését és a konyhasó helyett kálisó árusítását fajirtó terror bűncselekménnyé nyilvánítás.
 •  4./A patkányméreg kálisóval „sózást” megengedő hazai élelmiszer törvényt és a hazai MSZ sószabványt alkotmányellenesnek nyilvánítás. 
 • 5./A fajirtásra felbiztató fenti Izraelita Szövetségi felhívást és mózesi és talmudi törvényeket és a hasonló állami és vallási előírásokat emberi jog sértőneknyilvánításés hatályon kívül helyez(tet)és. 
 • 6./Anépirtás leállítását akadályozó személyek választójogának a megvonása, miután közveszélyes elmebetegek.
 •  7./A kárelhárítást szabotáló államok ENSZ-, ill. EU tagságát megvonás.
 • Budapest, 2017. január 7.
 • Alkotmánysértés elleni kárelhárítási javaslatként és a fenti hazaárulásban bűnrészes jogászok, kormánytagok és országgyűlési képviselők és a bűnsegédkező európai uniós képviselői ellen elleni feljelentésként, jogos védelem és - önvédelem (Btk.), és megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében is, előterjesztette:
  (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc oknyomozó dipl. mérnök feltaláló, korábban megbízott országgyűlési szakértő (1-420415-0215, an.: Bartha Edit),


2017. Február 04., Szombat 17:40


" vánszorog az idő " Budaházy újabb levele

Írta:  Budaházy György
  Itt a börtönben nem sok minden történik. Eltelt a 2017-es év első hónapja. Sajnos a sorscsapásokból a nemzetünk számára most szilveszter környékén kijutott. Nem volt elég, hogy a 2016-os év Grespik Laci harcostársunk elvesztésével ért véget, itt ez a szörnyű veronai buszbaleset. Nincsenek erre szavak, hogy magyar gyermeki életek elvesztése micsoda tragédia.
  Középső gyermekem nekem is pont annyi idős, mint azok a gyermekek, akik ezen a buszon utaztak. Ez a tragédia még így egyszerű magyar nemzettársként is megviseli az embert, borzasztó lehet ezt gyermekét elvesztő szülőként megélni, talán fel sem lehet dolgozni lelkileg soha. Legmélyebb részvétem mindenkinek, akik szeretteiket ebben a rettenetes balesetben vesztették el.
  Itt a börtönben nem sok minden történik, vánszorog az idő. December közepe óta kettesben maradtunk egy 62 éves olasszal. Jól kijövünk a kisöreggel, megosztjuk a házimunkát, az ételt. Ő nem nagyon eszi a húst, én meg szeretem, viszont nem eszek sok kenyeret, ő meg még éjjel is felkel kenyeret majszolni. A nyelvi korlátokat áthidaljuk egy magyar-olasz úti szótárral, némi angollal meg kézzel-lábbal.
  A Karácsony előtt elutasított, majd általunk megfellebbezett szabadlábra-helyezési indítványunk Kúria általi elbírálásáról még semmi hír. Lényegében ez az utolsó bírói fórum, ami még megszüntetheti mostani előzetes letartóztatásunkat, ezután már nincs hová fordulnunk. Mivel ez kizárólag csak szándék kérdése (jogi akadálya nincs, sőt), ezért talán számít az is, milyen a közvélekedés/közhangulat ezzel kapcsolatban.
  Ezért is nagyon örülök, hogy Kerepes város amnesztia kezdeményezéséhez megint egy újabb város, most Sárospatak csatlakozott és információm szerint további települések is várhatóak. Ezt nagyon köszönöm minden politikai elítélt és fogoly nevében is, nagyon értékesnek, szinte történelmi jelentőségűnek érzem ezt a társadalmi irányból indult kezdeményezést. Remélem, ezt a Kúria is látja és belátja, hogy börtönben tartásunk kapcsán teljesen abszurd „társadalomra veszélyességre" hivatkozni – ahogy ezt az elfogult ítélőtáblai végzés tette -, hiszen pont az ellenünk hozott ítélet és jelenlegi helyzetünk ingatja meg a társadalom jelentős tömegeinek az igazságszolgáltatásba vetett – egyébként sem túl magabiztos – hitét.
  Miközben számtalan, a társadalomra valóban veszélyes köztörvényes bűnöző, de éppen a drogosan halálos gázolást okozó nő, vagy a részegen lövöldöző rendőr is házi őrizetben várhatja ügyének alakulását. (Rendőrökre persze mindig más szabály érvényes, emlékezzünk csak a részegen machetével hadakozó, súlyos testi sértést elkövető rendőr esetére, amikor a bíróság meg az ügyészség nem győzte egymással versenyezve enyhíteni a tettét a mocsoknak. Rossz belegondolni, hogy bezzeg egy ilyen cselekményért minket hazafiakat hány száz évre ítélnének!) Még a Wikileaksnek az USA hadititkait kiszivárogtató, 35 évre ítélt volt amerikai katona is amnesztiát kapott a napokban 6 év után. Hát reménykedjünk, amíg van remény, van élet!
  Más téma. Nem bírom megállni, hogy ne fűzzek megjegyzést a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) azon ítéletéhez, melyben 3,5 millió Ft kártérítést ítélt meg fejenként két cigánynak, mert a magyar rendőrség „nem járt el elég körültekintően" az érdekükben a 2013-as devecseri hazafias felvonulás kapcsán őket ért sérelmeik ügyében. Azt, hogy a rendőrség hogy működik, azt jól tudom, nem is ezen kívánok vitatkozni. Na, de bocsánat! Csak engem háromszor károsítottak meg cigánybűnözők! Kétszer a kocsimba, egyszer a lakásomba mentek be és loptak meg. A rendőrség mindegyik nyomozást lezárta eredmény nélkül, pedig az egyik esetben tudták is, hogy kik a valószínű elkövetők, a másik esetben meg DNS nyom rögzítésre alkalmas tárgy is maradt utánuk. Gondolom, ezrével lehetne mindenfelől hasonló esetekről beszámolni (a devecseri felvonulás is pont emiatt volt). Innentől aztán minden cigánybűnözéstől szenvedő település megkárosított magyar lakosa számára irány Strasbourg, ha a rendőrség nem cselekszik a megfelelő alapossággal a tettesek kézre kerítésére (mert sokszor nem cselekszik szinte érdemben semmit). Áll a zászló! Nehogy már csak azok kapjanak pénzt, akiknek az elviselhetetlen életformája (meg a rendőrség alkalmatlansága) miatt felvonulást kell rendezni!
  Azért nem csak rossz dolgok történtek szilveszter környékén. Gondolok itt a magyar gyorskorcsolyázók vagy a férfi kézilabdásaink dicséretes nemzetközi helytállására. És persze nem utolsó sorban Széll Tamás mesterszakácsra. Az ő világszintű 4. helyezése remélem lórúgás erejű lendületet ad a városainkban a „gyros-falafel" étkezdék visszaszorításának (már csak a „terrorizmus elleni harc" érdekében is).
  Isten áldjon minden magyart, és hozzon szebb jövőt!
  Budaházy György (nem jogerős) politikai elítélt
  valós politikai fogoly


2012. Július 17., Kedd 11:03HolobizniszÍrta:  Orosházi Ferenc

  "A barikád másik oldala a szeretet oldala. Az az oldal, ahol az egyik ember életének az értelme a MÁSIK ember! Az a másik ember, akiért az egyik, jót cselekedni kész, akiért áldozatot vállalni képes. Ezen az oldalon az erkölcs diktálta magatartási formák, és az ezen alapuló önként vállalt együttélési kötelezettségek, amik az emberi értéket meghatározzák."
   2012. június 17-én a Regnum Marianum keresztjénél tartott összejövetel során rövid részleteket olvastam fel, Kertész Imre Sorstalanság című Nobel díjas könyvéből. Amikor befejeztem e rövid ideig tartó tevékenységemet, a rend(szer) éber őrei kihallgatás céljából előállítottak.
  Először arra gondoltam, hogy a közízlés rongálása lesz ellenem a vád. Úgy voltam vele, ha már egyszer oly balga lélek voltam, hogy közterületen, nagy nyilvánosság előtt fenn hangon olvastam abból az irodalmi értéket csekély mértékben sem tartalmazó alkotásból, hát megérdemlem. Legyen bármily kemény a büntetésem, férfi módjára vállalom.
  Gondolatban megszaggattam már a ruhámat, nem létező szakállamat és egy jó adagra való hamut is szórtam a fejemre. Viszont a vizsgálószobán igazán meglepetés ért. Ott közölték ugyanis velem, hogy a Btk.269/C bekezdésbe foglaltak képezik a velem szemben felhánytorgatott alapos gyanú tárgyát, ami a következőt jelenti:
  Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
  Mondom a vizsgáló tisztnek, hogy nem kisebbítettem én semmit, sőt, ha akarja, még ki is színezem a magyarországi barbár kommunista, bolsevista-uralom legfélelmetesebb és legvérengzőbb népbiztosa Szamuely Tibor és társa Corvin-Klein Ottó szadista gyilkos, valamint Kun Béla, Lenin első számú magyarul beszélő tanítványának rémtetteit, ha ez az elvárás. (Gondoltam, ha a kisebbítését büntetik, az enyhe túlzás kifejezetten kívánatos)
  Fennhangon hirdetem a hat moszkovita (Farkas Mihály, Gerő Ernő, Péter Gábor (Auspitz Benjáminnak vagy másnéven Eisenberger Benő), Rákosi (Roth Mór) Mátyás, Révai József (Kahana Mózes), Vas-Weinberger Zoltán) néven elhíresült aljas bűnözők emberiség ellen elkövetett cselekedeteit. Nem fogok elfeledkezni Himler Márton, Jankó Péter magyarság elleni ámokfutásáról. Továbbá nem hagyom ki a Kádár rendszert, benne Biszku Bélával, vagy a négy elemijével professzorokat oktató Aczél Györgyöt sem. De ne zavarja majd, hogy hozzá fogom tenni, valamennyien zsidó származásúak – fejeztem be mondókámat.
  Önt azzal gyanúsítjuk, hogy többször fennhangon azt kiáltotta: „Nem volt holokauszt, nem volt holokauszt!”
  - De jóember, én egy Nobel-díjas könyvből olvastam fel! Hogy van az, hogy aki megírja, az Nobel díjat kap, aki idéz belőle, azt három év börtönbüntetéssel fenyegettetik?
  - Abban a könyvben nincs leírva, hogy nem volt holokauszt – szólt közbe rendkívül öntudatosan a vizsgálótiszt főnöke!
  - Ha valaki felállít egy képletet, hogy kétszer kettő, az Nobel díjra érdemes, aki kimondja a végeredményt az meg büntetést érdemel?

   Hogy van ez? Milyen világban élünk?

  Nézzük, pontosan mi is áll a Sorstalanságban! Szó szerinti idézet a Magvető kiadó hatodik kiadásából, amelynek felolvasásával, illetve a levont következtetéssel elkövettem a bűncselekedet:
  106. oldal:
  „Két villám formájú vonás is csak most tűnt a szemembe a gallérjukról. Így is állapíthattam meg, hogy eszerint hát a SS-ek hírneves alakulatához tartozhatnak, amelyről otthon is sokat hallottam már. Kijelenthetem, 
  cseppet sem találtam őket veszedelmesnek: kényelmesen föl s alá jártak, cirkáltak az oszlopok egész hosszában, kérdésekre válaszoltak, bólogattak, némelyőnket szívélyesen háton, vagy vállon is veregettek.”
  160. oldal:
  Buchenwaldban is van krematórium, természetesen, de mindössze csupán egy,
   s ez itt nem a tábor célja, nem a lényege, a lelke, az értelme – mondhatom bátran -, hanem csak olyanokat égetnek el benne, akik már a táborban múlnak ki, a tábori élet rendes körülményei közt,…”
  161. oldal:
  „…elmondhatom,
   Buchenwaldot én is hamar megszerettem.”
  222. oldal:
  Régi szokásainkat új helyekre is mindig magunkkal visszük, úgy látszik: mondhatom a 
  kórházban magamnak is számos régi megrögzöttséggel, beidegződéssel kellett még eleinte megküzdenem.”
  223. oldal:
  „Időközönként engem is föl-fölvittek egy emeleti kis szobába, ahol a két orvos működött, egy fiatalabb meg egy korosabb: 
  én az utóbbinak voltam a páciense,…”
  306. oldal:
  „Ez arra volt kíváncsi, ami meg is mosolyogtatott kissé, hogy láttam-e gázkamrákat. Mondtam is neki: - 
  akkor most nem beszélgetnénk.”
  307. oldal:
  „Tehát Ön….- hallott a gázkamrákról -,…. a saját szemével azonban mégsem győződött meg róla -, s 
  el kellett ismernem: nem.”
  (kiemelések tőlem)
  Kétszer kettő - mondja Kertész Imre (Nobel díj) – egyenlő: négy - mondom én – (három év börtön).
  Nem voltak tömeges megsemmisítésre alkalmas krematóriumok a munkatáborokban, gázkamrákat meg egyáltalán nem látott azokon a helyeken – mondja Kertész Imre – (Nobel díj), egyenlő: akkor nem lehetett holokauszt - mondom én – (három év börtön)
  Még mielőtt tovább lépnék innét, vizsgáljuk meg, mit is jelent maga a szó: holokauszt.
  A görög olvasat, teljesen elégő áldozatot jelent. A szóösszetételben szereplő szó, az ’áldozat’ élő embert feltételez. Tehát elevenen való (máglyán történő) elégetést. Ez annál is inkább joggal feltételezhető, hogy így van, mert a görögök nem 1944-ben alkották ezt a szavukat a zsidók kedvéért, hanem ki tudja, hány száz, vagy ezer éve, amikor még a máglya és nem a krematórium dívott….
  Eleven égetések viszont ténylegesen voltak a történelmi évszázadok sötét korszakai során. 605 év alatt bizonyítottan 50 millió áldozata volt az akkori, valódi holokausztnak.

   Kik égettek, kiket, és miért?

  A boszorkányoknak nevezett tisztánlátókat, akik TUDTÁK(!) a teremtés igazságait. Tehát a tudás népét, velük a tudást irtották az egyházi inkvizíció (boszorkányüldözések) idején, hogy a valódi tudást hitre cseréljék. A hit, a papok érdekeit szolgálta és szolgálja ma is. Elhiteti például az emberrel, hogy bűnös, mert annak született (eredendő bűn), tehát vezekeljen - az egyház érdekében tevőlegesen, vagy adó formájában – és cserébe az Egyház majd elintézi nekünk lelki üdvözülésünket.
  Akit sötétségbe zárhatnak, az retteg. Aki nem látja a Fényt, az fél. Fél, tehát nem egész, vagyis csak részeket láthat a világból. Akinek nincs tudomása a valóságról, azzal azt tesznek, amit akarnak.
  A holokauszt szó héber jelentése a Soá, ami a teljes kipusztulást, teljes kiirtást jelent.
  Feltehetjük a kérdést: Megvalósult-e a zsidók eleven elégetése, vagy teljes pusztulása, kiirtása?
  Nem. Megismétlem, nehogy félreérthető legyek. Nem volt zsidó holokauszt. Ez egyértelműen kiolvasható a Nobel díjas könyvből is, és a szavak értelmezéséből is.
  Nem azt állítom, hogy a különböző munkatáborokba kényszerített zsidók nem haltak meg viszonylag nagy számban. (a hozzáértő kutatók egy-kétszázezer főben becsülik meg a valós elhalálozás mértékét), de korántsem hat millióan, mint ahogyan azt a lelkiismeretünkre és pénztárcánkra ráterhelni igyekeznek immáron majd’ hetven éve. Ez is sok természetesen, mint ahogyan egyetlen-egy feleslegesen elpusztított életért is kár. Így aztán emlékezzünk csak meg bátran a Don-kanyarban elpusztult Magyar hadsereg hősi áldozatairól, akik – guttamási Khon-Szekeres (ex hadügyér nagyapja) által beszállított – papírtalpú bakancsban szenvedtek a jeges Szovjet fronton többnyire fagyhalált.
  Kik ezek a lények, akik a saját borzalmaikból is hasznot húznak? Kik azok, akik a valódi munka nélkül szereznek hasznot? Kik azok, akik kivagyi jólétük, a túlzottan kényelmes, pazarló – kevés erőkifejtést, még annál is kevesebb fizikai megterhelést igénylő – életük fenntarthatóságának érdekében saját halottaik tetemeiből is képesek anyagi előnyt kovácsolni, más népeket ez által nyomorba dönteni?

   Megint csak egy idézet, már csak azért, nehogy szó érje a ház elejét:

  Ez a könyv ugyan nem lett Nobel díjas, de a világ legnagyobb – pár százmillió – példányszámban kinyomtatott alkotása. A Biblia.
  János Evangéliuma 8. Fejezet 42. bekezdés.
  Jézus ismét szavukon fogta őket: ”Ha Isten volna Atyátok, szeretnétek engem is…”
  János Evangéliuma 8. Fejezet 44. bekezdés.
  „Ti az Ördög Atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.”
  János Evangéliuma 8. Fejezet 47. bekezdés
  „Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.”
  János Evangéliuma 9. Fejezet 4. bekezdés.
  Erre a zsidók neki támadtak:…..
  Jól értem, vannak emberek, akik Istentől, és vannak lények itt a Föld nevű bolygón, akik nem Istentől valók? Nevezetesen azok az Ördög Atyától származnak?!

   És most térjünk a lényegre.

  Az Ördög Atya gyermekeinek a II. Világháborús munkatáborokban elhalt áldozataik számáról szóló állításaik hamisak, enyhébb kifejezéssel is, erősen túlzottak. Hazudottak az odaveszetteknek jelentős többsége.
  Hamis az általuk létre hozott, demokratikusnak nevezett, valójában önkényuralmi államigazgatási rendszerük szerte a világon. Fedezet nélküli, ezért nincs értéke a pénzüknek. Csak hamis ócska papír az, nem más. Hamis, nem emberi a létezésük, mert ezek a lények nem rendelkeznek semmilyen emberi tulajdonsággal. Hazudnak reggeltől estig. Hazug az életük, hazug az egész világuk.
  Sajátos érdekeikért keresztültaposnak az egész emberiségen. Háborúkat robbantanak ki, nemzeteket tipornak el, népeket aláznak porig.
  Nem ismernek se Istent, se Máriát! (szó szerint értsük!)
  Jól értem akkor, hogy a Jó és a Gonosz örök küzdelme zajlik jelenleg a mi világunkban is?
  A barikád egyik oldalán lévők a haszon reményében keresztülgázolnak mindenen és mindenkin. Energia válságról PAPOLNAK (a magyar nyelv egyik csodája, egyben megnevez és minősít), amikor az egész Univerzum egy energia óceán. Nem engedik érvényesülni a zseniális találmányokat, melyek ingyen energiához juttathatnák a Föld teljes népességét, mert abban a pillanatban megszűnne az emberiség függőségi viszonya a jelenlegi hatalmasoktól. Ezt pedig nem engedhetik! Ki fogja őket onnantól eltartani, szolgálni?
  A haszonért elégetnek minden fosszilis üzemanyagot, amit kizárólagosan ők bitorolnak, tönkretéve ezzel az élő környezetet. Amennyiben ez folytatódik, akkor az a földi élet végét jelenti belátható időn belül.
  A látható csili-vili, az anyagi javak összegszerűsége az, ami náluk mérvadó, csak az, ami számít. („minden ember annyit ér, amennyi pénze van”) A földi anyagi javak mérhetetlen felhalmozásáért élnek, ennek érdekében nekik semmi nem drága.
  Jelszavuk: Még, még, még, semmi nem elég!
  A barikád másik oldala a szeretet oldala. Az az oldal, ahol az egyik ember életének az értelme a MÁSIK ember! Az a másik ember, akiért az egyik, jót cselekedni kész, akiért áldozatot vállalni képes. Ezen az oldalon az erkölcs diktálta magatartási formák, és az ezen alapuló önként vállalt együttélési kötelezettségek, amik az emberi értéket meghatározzák.
  Ez egy FAJI háború! Az emberiség harca, az embertelenség ellen! Világunkban (is) a Jó és a Gonosz küzdelme folyik!
  Te sem maradhatsz ki belőle!
  Az idők végén mindenki mérlegre kerül. A szürke, átmeneti zóna már megszűnt létezni. Döntened kell! Fekete, vagy fehér! Ez egy megmérettetés, a haszonelvű anyagi világrend és az emberi értékek felsőbbrendűségét hirdető világrend között! Győzünk, vagy örök rabszolgaságba döntetünk.
  Ne feledd el! Az Első és a Második Világháborúban70 millió ember pusztult el, azóta még ki tudja mennyien Koreában, Vietnámban, Afganisztánban, az Öböl országaiban. Ezek a háborúk kizárólag az üzletet, a haszonelvű érdekeket szolgálták. Embereket ölettek meg emberekkel anyagi javakért, emberszerű lények.
  A mi ellenségeink koránt sem biztos, hogy románul, vagy valamelyik szláv nyelven beszélnek itt a Kárpát-hazában! Mintahogyan az sem biztos, hogy barátunk az, aki magyarul szól hozzánk! Nem fordulhat elő, nem engedhetjük meg még egyszer, hogy Isten teremtményei, idegen lények érdekeiből egymás ellen forduljanak, sem Kishazánkban, sem Kárpát-hazában, sehol a világon!
  Tedd fel magadnak a kérdést: Isten Gyermekének, vagyis embernek, vagy az Ördög Fattyának, emberszerű lénynek születtél?
  A válasz a cselekedeteidben rejlik!

   Fegyver nélkül hatékonyan harcolni, az igazság kimondásával, és terjesztésével lehet, mert az igaz szó ereje felülmúlhatatlan!

  Kiskunlacháza, 2012. július 7.
  Orosházi Ferenc
  a Zászlós
  a Magyar Nemzeti Hadsereg Tisztje
  A Magyar Nemzeti Hadsereg, a Regnum Marianum keresztjénél 2011.augusztus 21- én tett - rendőrségi felügyelet mellett – nyilvános bejelentést követően, 2011. szeptember 1-én a soha el nem évülő Aranybulla ellenállási jogára hivatkozva, törvényesen alakult.
  (a Magyar, nemes saját hazájában, a Kárpát-medencében, ha magyar. Ezt érteni fogják azok, akiknek érteniük kell!)
 • Beküldte: GyuszuSS2017. Január 21., Szombat 13:13Invázióra adható válaszok

Írta:  Madarász László
  Úgy gondolom, a többségünk már tudja, hogy a közelmúltban megindult, úgynevezett migránsinvázió célja Európa elfoglalása, ezen belül elsősorban a gazdag nyugat, muszlim felségterületté történő átalakítása.

   Jogosan merül fel a kérdés: mit lehet tenni ez ellen fegyvertelenül? Különösen akkor, ha azt is látjuk, hogy az öreg kontinens liberális vezetői, passzivitásukkal nyújtanak támogatást a fenti „szent cél” megvalósításához úgy, hogy közben az őslakosok egészséges önvédelmi reakcióit minden erejükkel elfojtani igyekeznek. A következőkben kísérletet teszek a feltett kérdés megválaszolására is, de előtte mindenképpen láttatni kell azokat a történéseket, melyek az invázió szándékolt kiváltásához vezethettek.

 • A II. világháború után lendületesen fejlődő európai gazdaság, hatalmas mennyiségű fosszilis energiahordozót (kőolaj, földgáz) használt fel az elmúlt évtizedekben. Az 1973. októberi olajárrobbanás arra kényszerítette a kontinens országait, hogy növeljék az energia felhasználásuk hatékonyságát, ezáltal fajlagosan csökkentsék a termékeikbe beépülő energiaköltségeket, de az általuk eltüzelt kőolaj és földgáz kiváltását képtelenség volt megoldani annak ellenére, hogy sorban épültek az atomerőművek és a tengeri ár-apály jelenséget is energiatermelésre fogták. A Közel-Kelet országainak politikai bizonytalanságai- és egyes arab országok szovjet befolyása miatt, bővíteniük kellett az oroszok felől érkező vezeték-kapacitásokat, ami egyfajta kitettséget jelentett a Szovjetunió, majd Oroszország irányába. Ugyan tankerekkel megoldható a Perzsa-öböl országaiból történő nyersolaj szállítása, de az igazi megoldást Nyugat-Európa jelenlegi politikusai számára, a Katarból, Szaúd-Arábián át induló, Irakon és Szírián keresztül Európába irányuló csővezetékek kiépítése jelenthetné, különös tekintettel arra, hogy Irán, a Hormuzi szoros lezárása esetén bármikor korlátozhatná a kőolaj célba juttatását.
  sziriaAz un. „arab tavasz” és Szaddam Husszein eltávolítása közelebb hozta ennek a projektnek a megvalósítását, így már csak szír vezetést kellett volna eltávolítani az útból. Ezért az Egyesült Államok és – Szíria ősi ellensége – Izrael létrehozta az Iszlám Államot, egyfelől Irak politikai bizonytalanságban tartása érdekében, másfelől Asszad elnök eltávolításának reményében. Azzal, hogy Putyin beavatkozott Szíria, USA és Izrael általi „politikai lerendezésbe”, a törvényesen megválasztott Asszad elnök oldalán, a csővezeték kiépítését is megakadályozta. Ugyanakkor, mivel Bulgárián keresztül nem sikerült megvalósítani a Déli áramlat megépítését, a törökökhöz közeledett, annak ellenére, hogy a jenkik mindent megtettek azért, hogy Oroszország és Törökország között feszültség alakuljon ki, ami majd annullálja megállapodásukat.
  • Az USA-nak elemi érdeke fűződik ahhoz, hogy a fosszilis energiahordozók világforgalmán rajta tartsa a kezét, hiszen azok dollárban történő elszámolása következtében, minden vásárlás az ő vagyonát gyarapítja. Ugyanakkor, ha nem tudja megoldani Európa kőolaj és földgázellátását saját érdekeltségein keresztül, az azt is jelenthetné egyben, megvalósulhat a Merkelék által, a Davosi csúcson emlegetett Lisszabontól Vlagyivosztokig húzódó kereskedelmi övezet, melyben már várhatóan nem a dollár elszámolást alkalmaznák, hanem vegyesen az eurót és a rubelt. Ez viszont a jenkik gazdasági hegemóniájának a végét jelentené!
  •  A zsidók Nagy Izrael megteremtéséről álmodoznak, mely jelenlegi szír, iraki és részben iráni területeket is érintene, ezért feltétlen támogatói, generálói az Egyesült Államok törekvéseinek. Nem beszélve arról, hogy az energiahordozó tranzit haszna náluk csapódna le, vagyis lefölöznék a Perzsa öböl országainak gázból és olajból származó hasznát, egyúttal az arabok egyfajta gazdasági ellenőrzésére is módjuk nyílna.
  • ♦ 
  • Szaúd-Arábia és az öböl menti kis államoknak (Katar, Kuvait, Bahrein, stb.) lassan létkérdéssé válik, hogy Európa legfőbb beszállítói ők maradjanak. Ehhez viszont versenyképes áron kell tudni szállítani is a kőolajat és a földgázt, ami leginkább szárazföldi út létrehozásával valósulhatna meg. (Mivel Kína hatalmas földgázmezőt fedezett fel a partjai mentén a Csendes óceánban, joggal számolhatnak azzal, hogy hamarosan meg fogják kezdeni annak kiaknázását – az orosz import mellett – ami visszavetheti a Perzsa öböl menti országok gazdaságát. India, mint a világ egyik legnagyobb termelője is az oroszok irányába mozdul el, ezért az onnan érkező kereslet csökkenésére is kell számítaniuk.)
  A közös gazdasági igény összehozta azt, ami mindez idáig elképzelhetetlen volt: zsidó, arab és amerikai érdekszövetséget. A legnagyobb vesztes: Európa, amire most akkor nyomást gyakorolnak, mint még soha! Hogy megakadályozzák egy német- francia-orosz gazdasági tengely kialakulását, minden eszközzel az Oroszország irányába történő embargó fenntartására – vagyis elemi érdekek feladására – kényszerítik az EU-t, miközben az ukrán belpolitikai válság anyagi terheit is a nyakába fogják varrni! Az öreg kontinens „észhez térítését” szolgálta a 2015. évben (talán) csúcspontra futtatott muszlim invázió is. Bár jól láthatóan az idegenek Európára támadását kifogástalanul előkészítették, amit feltehetően a német kancellár lehallgatása tett lehetővé, annak kiváltó okát csak 2015. januári Davosi csúcson tudtuk meg, amikor is Merkel és Sigmar Gabriel alkancellár is következetesen a Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő kereskedelmi övezet létrehozásának szükségességéről beszélt. Feltehetően a zsidók által kifundált és az arabok pénzén megvalósított „migráns” áradat annyira jól sikerült, hogy legalábbis számomra úgy tűnik, azt már tovább is gondolták a felek. Izrael azt reméli, hogy Európa nyugati feléből Izraelbe menekülő zsidóság az ország terjeszkedését- gazdagodását segíti, míg az arabok abban bíznak, a muszlim hit európai terjesztésével meghódíthatják az öreg kontinenst. Szükségük is van rá, mivel az olajkincs véges és a túlszaporulat az arab monarchiákban hosszabb távon robbanáshoz vezethet, amit az egészséges ivóvíz hiánya csak gerjeszteni fog. Vagyis így elkerülhető egy belpolitikai válság és az olajkutak kimerülése után, a túlélés is biztosítottnak látszik. Ezért is nyújtanak bőkezű támogatást az invázióhoz és mecsetek építésére az EU országaiban. Gondolom kezdetben nem számoltak azzal, hogy Afrikából is tömegek indulnak meg Európába, de ez most jól jöhet nekik, mivel a szárazföldi utat a törökök – minden fenyegetőzés ellenére – egyelőre (úgy ahogy) blokkolják, vélhetően Putyin „javaslatára”, aki (még) nem akarja igazából a kontinens elmuszlimodását, már csak orosz érdekből sem. Vagyis a kontinensünkre nehezedő nyomást most a négerek „segítenek” nekik fenntartani, a Földközi tengeren át. De az közel sem biztos, hogy (csak) ez az állapot fennmarad, és a muszlim invázió a szárazföldön nem fog újra csúcsra futni!
 • A zsidók és az arabok Európa ellenes összefogását jól példázhatja 2016. december 24, -én Bahreinben rendezett hanuka napi ünnepség, ahol tradicionális zsidó zenére,
 • Gondolom az est fénypontját, a 85%-ban muszlimok lakta Bahrein királyának – Hamad ibn Szalmán Ál Halifa –megjelenése és üdvözlőbeszéde jelentette. Érdekes, hogy erről az eseményről a hazai fősodratú médiák többsége valamiért elfelejtett említést tenni, csak zsidó- és alternatív honlapok emlékeztek meg arról. Nekem idáig úgy tűnt, az ősi „ellenségek” még csak szóba sem állnak egymással, nem hogy közösen – győzelmi – táncot lejtsenek! Nem tévedés győzelmiről beszélek, hiszen a hanuka, valójában a Makkabeusok görögök elleni győzelmének ünnepe, azoké a Makkabeusoké, akik (vallási) terrorizmussal éltek még a hellenizmusra áttért zsidókkal szemben is. Azoké a Makkabeusoké, akik rablás vádja miatt csecsemőtől az aggastyánig kb. 300 embert lemészároltak.
 • Sokat sejtet az is, hogy a hanukát a cionizmus emelte az egyik főünnepé. (http://akibic.hu/vallas/item/1271-a-hanuka-eredeti-jelentese )
 •  De a közös örömtánc vajon csak ennek szólt? Esetleg nem szólhatott az Európa felett aratott – reményeim szerint csak átmeneti, ha úgy tetszik pirruszi – győzelemről is? Mivel Bahrein, a Perzsa öbölben fekvő szigetország Szaúd-Arábia partjaihoz közel – a szigetet híd köti össze szárazföldi szomszédjával – a szaúdi uralkodóház tudta és akarata nélkül elképzelhetetlennek tartom eme mulatság létrejöttét. Az meg különösen érdekes, hogy első alkalommal ilyen hanuka ünnepséget 2015.-ben – vagyis Európát ért eddigi legnagyobb méretű migrációs hullám évében – rendeztek Bahreinben. Igaz az nem volt ennyire látványos. „Itt úgyis zsidó-arab uralom lesz,…” jutnak eszembe a dohányboltban elhangzottak! (lásd: http://magaspart.hu/?p=734 ) Egyre inkább az látszik, lehet valós oka a kijelentésnek. Tudhat valamit az az ember…
  Szemmel látható, Európában az arabok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a gazdaságból! A kontinenst elárasztó ingyenélők, akik a befogadó országoktól nagyobb anyagi támogatást kapnak, mint a rászoruló őshonos nép fiai, a fehérektől kizsarolt pénzt, arab üzletekben költik el! Az így befolyt pénzek egy része visszapörög a migráns invázió támogatásába, miközben a saját életterünk az un. no-go zónák kialakulása miatt egyre szűkül! Ráadásul egyre több neves élelmiszergyártó kezd el árulni úgynevezett halal (muszlim szó: megengedett) termékeket. Ha ez így megy tovább, hamarosan nem Európáról, de talán nem is Eurábiáról, hanem Judaeurábiáról beszélhetünk!
  Az arab halal és a zsidó kóser vágás lényege, hogy a leölni szándékozott állatot nem kábítják el a vágás előtt, hanem a nyaki ütőér elvágásával hagyják teljesen elvérezni, azaz kiszenvedni! Rájuk nem vonatkozik az  EU-s állatvédelmi törvény? Hol vannak az állatvédelmi alapítványok, akik a liba- és kacsatömés ellen néhány éve oly vehemensen tiltakoztak? Hol vannak az állatvédelmi törvény megalkotói és elfogadói? Csak nem kóser- vagy halal vágásokra szakosodtak? Egyáltalán miért engedik meg, hogy egyes multik a halal termékek forgalomba hozatalával – saját vágóhíd üzemeltetése esetén – törvényellenes tevékenységet végezzenek, vagy – vágóhíd hiányában – arra ösztönözzenek? Mi folyik Judaeurábiában?
  Európa liberális vezetőit vagy megzsarolták, vagy megvesztegették, de az is lehet, hogy hittársi alapon önként vállalták a fehér ember elleni várható genocídiumot, hiszen jól láthatóan nem tesznek semmit az öreg kontinens őslakói érdekében, sőt a hazafiakat vegzálják! Tehát nem maradt más választásunk nekünk kell valamit kitalálnunk, mert országaink vezetői elárultak bennünket! Tanuljunk a zsidóktól!
  •  „Júdea hadat üzen Németországnak!” –írta 1933.-ban a Daily Express angol lap. Ez valójában nem hadüzenet volt, hanem a zsidók, a német áruk, termékek bojkottjára szólítottak fel, ami kis híján padlóra küldte Németországot. Tegye ezt most egész Európa, az izraeli és arab árukkal, továbbá üzletekkel, vendéglátóhelyekkel szemben! Kerülni kell minden olyan boltot, áruházat, amit zsidók, vagy arabok üzemeltetnek. Az őslakosok általi vásárlások ellenértékének egy része, kacskaringós úton, de visszapörög a migrációs nyomás finanszírozásába, tehát nem szabad még anyagiakkal is támogatni saját kiirtásunkat! Nem hiszem, hogy feltétlenül kóser boltban, vagy arab éttermekben kell pénzünket és időnket elkölteni, és pl. kebabot enni! Vannak még hazai tulajdonú boltok, vendéglátóhelyek is! Tudom, esetlegesen hatékony felvilágosító munka ellenére sem hozhat a módszer látványos sikert, de jelzésértékű lehet arra, hogy nem hagyjuk magunkat!
  •  Európa több országban, köztünk Hazánkban is hamarosan választási kampány indul. Egyértelművé kell tennünk, hogy egyszerűsített önvédelmi lőfegyver legális vásárlására, tartására és viselhetőségére van igényünk, családunk, saját magunk, tulajdonunk és adott esetben Hazánk védelmében! Vagyis lehetővé kell tenni, hogy legalább szakmunkás végzettséggel és öt év folyamatos magyarországi munkaviszonnyal rendelkező, büntetlen előéletű minden magyar állampolgár, fegyvertartási, –viselési engedélyt szerezhessen. Természetesen a sorkatonai szolgálatot nem teljesítők esetében az engedélyt fegyverismereti vizsgához és lőtéri gyakorlathoz szükséges kötni. Ezzel párhuzamosan olyan jogszabályok megteremtését akarjuk, ami egyértelműen garantálja a jogos önvédelem lehetőségét a házunkban, kertünkben, de akár az utcán is, és nem az elkövető bűnözőket, vagy Hazánkra támadókat támogatja! Ki kell mondani: nem fogunk olyan pártra szavazni, ami a jogos önvédelem valódi lehetőségének megteremtését ellenzi! Az Országgyűlést arra kell kényszeríteni, hogy a szükséges törvényeket még a választások előtt alkossa meg. Ha ez elmaradna, annak oka „csak a FIDESZ”, tehát meg kell tőlük vonni végérvényesen a bizalmat!
  •  Svájci mintára be kell vezetni a harcászat alapjaira és fegyverhasználatra történő intenzív katonai felkészítést, mely kötelező minden legalább szakmunkás bizonyítványt szerzett 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű személyre. Az intenzív és célirányos kiképzés ideje nőknél 3 hónap, férfiaknál – fegyvernemtől függően – legfeljebb 6 hónap. Erre az időszakra a mindenkori magyar átlagkeresetet kell folyósítani a résztvevő személyeknek. A kötelező katonai kiképzést tulajdonképpen a Fidesz által kreált Alaptörvény is előírja, mikor a XXXI. cikk (1) bekezdésében a következőket rögzíti: „Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére.” Vagyis az Alaptörvény nem zárja ki egy esetlegesen Hazánkat érő külső támadás lehetőségét, és kötelezően mindenkinek előírja Magyarország megvédését! Márpedig katonai alapkiképzés nélkül ez nem megy! Ha ezt a Fidesz másként gondolja, akkor ebben a cikkelyben akár a magyarság – adott esetben történő – kiirtásáról lehet szó, hiszen megfelelő katonai ismeretek nélkül, legfeljebb golyófogónak lesz jó a magyar! Azaz szerintem az Országgyűlés 2011 óta mulasztásos törvénysértést követ el azzal, hogy legalább a magyarság többségének katonai alapkiképzéséről nem gondoskodott! Ezért az Országgyűlést kötelezni kell az Alaptörvény szellemében meghozandó törvény megalkotására! Mellébeszélés nem fogadható el!
 • Álláspontom az, vagy össze tud fogni a fehér ember, vagy kipusztítanak minket! Mi magyarok, országunk 2/3 –át már elvesztettük. Már nincs hová hátrálnunk, és nem is futamodunk meg! Harcoljunk azzal, ami megmaradt nekünk: bojkottal, politikai nyomással! Ha nem tesszük: végünk!
  Madarász László
 • Új német zászló
  Admin:
  a willkommenskultur által kreált és Németországban egyre inkább elfogadottá váló
 • újnémet" zászló az olimpián. (Hagyományos színekkel, de félholddal és csillaggal.)


2008. Június 12., Csütörtök 08:05


Az 5 millión kívül bárki lehet magyar állampolgár


Írta:  FH
  Ami még abszurd az egészben, hogy ezek az afgánok megkapják a papírt, anélkül, hogy én, mint magyar állampolgár beleegyeztem volna ebbe. Ergo: részesül mindenből, amiből én is részesülhetek. FÚJ! Hát nem pont ezzel riogattak 2004-ben? Most mért nem kérdezik meg a népet (bocs, nem demokrácia van hivatalosan?), hogy kinek is adjanak abból az annyira féltett magyar állampolgárságból? Érzitek ezt a KETTŐS MÉRCÉT már megint?
   
  Az 5 millión kívül bárki lehet magyar állampolgár
  Szerdán Debrecenben 4, (majd később még egy) afgán mászott fel egy rádiótelefonos átjátszó toronyra, hogy tiltakozzon a lassú ügyintézési folyamat miatt, hiszen még nem kaptak személyigazolványt.
  Amíg néhányan fenn a toronyban voltak, társaik lent csöndes „ülős” demonstrációba kezdtek. 8 magasban töltött óra után elérték amit akartak, még aznap kiállították nekik a személyigazolványokat. (Részletek a bejegyzés alján.)
  Olyan szép dolog ez nem? Valami nem tetszik, élsz a demokrácia játékszabályaival, tiltakozol, és néhány órán belül teljesül a kérésed. (Természetesen, ha minden így menne, egyértelmű anarchia lenne pár napon belül a történet vége.) De mondjuk érdekes megnézni azt, hogy amikor sokkal többen, az ország különböző pontjain mondtuk ki, hogy Fletó bácsi balra nagyívbe eltűnhetne, nagyba tojtak a fejünkre. Miért? Mert mi csak holmi magyar állampolgárok vagyunk? A bejegyzésem most mégsem Gyurcsány elkúró Ferencről fog szólni.
  Amikor meghallottam ezt a hírt, hogy a magyar állampolgárságért kuncsorognak ezek az afgán menekültek, az elszakított területen élő magyar testvéreim jutottak eszembe. Azaz „ötmillió magyar, akit nem hall a nagyvilág”. (Ismerős Arcok – Nélküled)
  Először is tisztázzuk, nekem nincs bajom az idegenekkel, a Szent Korona országában elfér mindenféle nép(!), persze úgy gondolom mindenki éljen otthon. Szóval nekem nem azzal van a bajom, hogy bárki is állampolgárságot akar, hanem a prioritással, a fontossági sorrend felborulása illetve meg nem létével.
  Magyarországon talán a magyar emberek ügyei lennének az elsőszámúak nem? Azt hiszem, ez nem soviniszta gondolat, hanem egy egészséges patrióta/nacionalista megnyilvánulás. Az első az lenne, hogy az ötmillió elszakított magyar testvérem megkapja a magyar állampolgárságot. Aztán második körben jelentkezhetnek a többiek…
  Ami még abszurd az egészben, hogy ezek az afgánok megkapják a papírt, anélkül, hogy én, mint magyar állampolgár beleegyeztem volna ebbe. Ergo: részesül mindenből, amiből én is részesülhetek. FÚJ! Hát nem pont ezzel riogattak 2004-ben? Most mért nem kérdezik meg a népet (bocs, nem demokrácia van hivatalosan?), hogy kinek is adjanak abból az annyira féltett magyar állampolgárságból? Érzitek ezt a KETTŐS MÉRCÉT már megint?
  Ha magyar vagy és elszakítottak az anyaországtól (persze önhibádon kívül), akkor nem kapsz állampolgárságot, mert drága, fúj. Meg amúgy is, micsoda náci törekvés ez. De ha felmászol egy toronyra (és persze sötét a bőröd színe) néhány óra alatt megkapod amit akarsz.
  Lehet, hogy épp egy rasszista bélyeg alól akartak megszabadulni a debreceni okmányirodások? Nehogy attól legyen hangos a média, ahogy a sötétbőrű afgánok belemondják a kamerába, - persze Pákó szintű magyar nyelvtudással – hogy az ő jogaik bizony keservesen sárba vannak tiporva? Lehet.
  Mindenestre elgondolkodtató és elszomorító, ami itt folyik. Egy „mádzsárúl” beszélőnek mindenhez joga van, de egy valóban magyarul beszélőnek (és élőnek) semmihez.
  Gondoljuk el, mi lett volna, ha arra a toronyra 5 elszakított területről érkező magyar mászott volna fel, lent pedig néhányan csöndesen tiltakoztak volna.
  1. Be nem jelentett tüntetés miatt, a karhatalom eltessékelte volna a lent tiltakozókat.
  2. Ha nem mentek volna a szép szóra, jött volna a kiszorítás, előállítás.
  3. A tornyon lévőkhöz felmentek volna / megvárták volna még lejönnek (ha erre hajlandóságot mutatnak) majd BIZTOS hogy bevitték volna őket a rendőrségre, ahol hosszú órás kihallgatások után, lelkileg megtörve engedték volna el csak őket.
  4. A média beszámolt volna, persze közel sem ilyen pozitív hozzáállással, mint ahogy most történt.
  5. Eredmény nem született volna
  Ebben annyira biztos vagyok… De ha valaki rácáfolna / megerősítene ebben a gondolatomban, mielőtt akciót szervez Debrecen ugyanazon tornyához, 4-5 elszakított területi magyarral, feltétlen értesítse a rádiót, hogy tudósítani tudjunk az esetről, tisztán, igaz szavakkal.
  (HeMK)
  Alább az egész történet:
  Sikeres volt az afgánok debreceni toronyfoglalása
  Menekültstátuszt és személyi igazolványt is kaptak a debreceni menekülttábor mellett egy átjátszótorony tetején tiltakozó afgánok. Eredetileg négyen másztak fel a 30 méter magas torony tetejére. Azért tiltakoztak, mert szerintük túl lassan intézik az ügyüket. Időközben még egy menekült mászott fel, sokan pedig spontán ülősztrájkba kezdtek a tábor kapujában.
  Kovács Zoltán, a Debreceni önkormányzat kommunikációs tanácsnoka a Független Hírügynökségnek elmondta, hogy a Bevándorlási Hivatal még szerdán menekült státuszt adott a tiltakozó öt embernek. Ezután a helyi okmányiroda kiállította részükre a személyi igazolványt is.
  A Független Hírügynökség helyszíni tudósítója úgy tájékoztatott, hogy a toronyban lévő öt menekült délután négy óra előtt lemászott, miután kommandósok jelentek meg a torony mellett. A menekülteket rögtön bekísérték a táborba, így nem lehetett velük beszélni. A tiltakozók nyolc órát töltöttek a 30 méteres magasságban.
  Adóba Éva a Menedék Egyesület szociális munkása a Független Hírügynökségnek korábban elmondta, hogy a tiltakozók korábban mind menekült státuszt kértek, ám csak úgynevezett oltalmazotti státuszt kaptak. Ez egy ideiglenes, 5 évig érvényes engedély, amely azonban ugyanolyan jogosítványokkal jár, mint a menekült státusz. Az engedély egyébként megújítható. A tábor lakóinak elkeseredettségét fokozta, hogy korábban úgy volt hogy szeptemberig nem kapnak személyi igazolványt. E nélkül azonban sem utazni, sem munkát vállalni nem tudtak volna.
  Mint a Független Hírügynökség már hírül adta, tiltakozásul egy 30 méter magas oszlop tetejére mászott négy menekült Debrecenben. A torony egy a menekülttábor mellett lévő, úgynevezett rádiótelefon bázisállomás. Azért tiltakoznak, mert állításuk szerint lassan intézik ügyüket. A menekültek azt mondták, hogy addig nem jönnek le, amíg nem rendezik irataikat. A toronyba közben még egy ember mászott fel, így összesen öten demonstráltak a toronyban. Körülbelül harminc ember pedig spontán ülősztrájkba kezdett. A menekültek a tábor kapujánál ültek a földre, a toronyban lévő társaikkal való szolidaritásból. A kommandósok megjelenését követően mind az öt ember lemászott a toronyból.
  (FH)
  Forrás: szentkoronaradio.com


2016. Szeptember 04., Vasárnap 08:54


Morvai válasza és vitaindítója Eva Maria Barki ügyvédnőnek


Írta:  Morvai Krisztina
  Morvai Krisztina válasza dr. Eva Maria Barki korábban közölt, cikkünk végén olvasható levelére:
  Jogos-e, etikus-e tüntetni bírósági döntés ellen? Morvai válasza és vitaindítója Eva Maria Barki ügyvédnőnek „Budaházy-ügyben"


  Kedves Ügyvéd Kolleganő, Kedves Éva!
  Olvastam cikkedet, amelyben helyteleníted a Budaházy György és társai ellen hozott ítélet elleni tüntetést, és amellett érvelsz, hogy az igazságért a tárgyalóteremben, és nem az utcán kell harcolni.
  Munkásságodat nagyon tisztelem, s úgy gondolom, ezúttal is igen fontos kérdést vetettél fel, amelyről mielőbb alapos vitákat kell folytatnunk nekünk, jogászoknak s a jogállamért aggódó más közösségeknek is. E rövid írásomat vitaindítónak is szánom. Az alapkérdés: minden esetben feltétlen tisztelet illeti-e meg a bíróságok eljárását és döntését, vagy van olyan helyzet, amikor a törvénysértés és igazságtalanság elviselhetetlenné válik, és ilyenkor „nem szokványos eszközökkel" is küzdenünk kell. A „főszabály" kétségtelenül a következő: nekünk jogászoknak, ügyvédeknek tisztelettel kell lennünk az igazságszolgáltatás, a bíróságok iránt. Ha törvénysértést, illetve súlyos igazságtalanságot észlelünk, a jog eszközeivel, a jogi eljárásrend keretein belül kell fellépnünk ezek ellen. Ha minden szakmai erőfeszítésünk ellenére is olyan döntés születik, ami meggyőződésünk szerint jogsértő és/vagy igazságtalan, azt is udvariasan és méltósággal tudomásul kell vennünk, s meg kell próbálnunk erre biztatni az ügyfeleket is. Töredelmesen bevallom, hogy én erre még a „hétköznapi" ügyek esetén is képtelen és alkalmatlan vagyok. Mélyen együttérzek a jogaikban megsértett emberekkel, együtt szenvedek velük, belebetegszem a jogfosztott emberek szenvedésébe, minden ilyen esetet úgy élek meg, mintha velem vagy saját hozzátartozómmal történne. Éppen ezért nem dolgozom gyakorló ügyvédként, noha tagja vagyok a Budapesti Ügyvédi Kamarának. Ne legyen orvos az, aki képtelen feldolgozni, hogy olykor minden erőfeszítése ellenére meghal a betege.
  Történelmünk bővelkedik az olyan példákban, amikor ügyészek és bírók formálisan „igazságszolgáltatásnak" nevezett keretek között bírósági tárgyalótermekben gyalázatos gaztetteket hajtottak végre. Volt, hogy ügyvédelődeink is asszisztáltak ehhez vádbeszédnek beillő „védői fellépésükkel", vagy egyszerűen passzivitásukkal, azzal, hogy nem tiltakoztak, nem rántották le a leplet a színjátékokról a nagy nyilvánosság előtt. Tudom, azért nem tették, mert nem tehették. De a totális diktatúrák alatt ők az életüket féltették, hiszen maguk is jogfosztottságban éltek. Ma azonban létezik a szólásszabadság, a véleménynyilvánítási szabadság, a gyülekezési jog, s igenis vannak olyan helyzetek, amikor ezekkel élnünk kell, akár bírósági döntéssel szemben is. Akkor, ha az általunk, jogászként megtapasztalt eljárás és/vagy döntés olyan kirívóan jogsértő vagy igazságtalan, hogy az már elviselhetetlen mértékű, s magát a jogállamiságot veszélyezteti. Meggyőződésem, hogy ilyenkor nem elegendő a tárgyalóterem falai közötti udvarias, együttműködő szakmai fellépés.
  Engedd meg, hogy friss példát hozzak a magyar jogtörténetből. Gyurcsány Ferenc rendőrsége 2006. szeptember 19-21. között a tömeges rendőri brutalitás eszközeit vetette be Budapest utcáin, s valóságos „embervadászatot" folytatott, amely során százszámra vertek össze és vetettek fogdába magyar embereket, akik közül sokan - alkotmányos jogukat gyakorolva - a Kossuth téren vagy más közterületen demonstráltak a hírhedt őszödi beszéd ellen, mások egyszerűen „rosszkor voltak rossz helyen". A nagyszámú „levadászott" személlyel szemben az ügyészség futószalagszerűen indítványozta az előzetes letartóztatásukat, a bíróság pedig futószalagszerűen el is rendelte a fogvatartást, nem vizsgálva a bizonyítékokat és a törvényes letartóztatási okok tényleges fennállását. A védőként eljáró ügyvéd kollegák életük legbizarrabb jeleneteit élték át, sokan úgy érezték, mintha egy '50-es évekbeli film szereplőivé váltak volna. Volt olyan idősebb kollega, aki megélte az ÁVH-s időket, s az akkori jeleneteket újra megtapasztalva elkeseredettségében sírvafakadt. Tudom, hogy a kollegák mindent megtettek, ami az adott helyzetben – a jogszabályok és az Általad is képviselt tradicionális ügyvédi etika keretei között – lehetséges volt. Talán meg is haragszanak rám, hogy így utólag, kényelmes karosszékben ülve azt mondom: át kellett volna lépni a kereteket! Össze kellett volna fogni az egész ügyvédi karnak, mozgósítani kellett volna minden magyar jogászt, aki komolyan veszi az emberi jogokat és a hivatását, s utcára kellett volna vonulni, éhségsztrájkolni tömegesen, nemzetközi sajtótájékoztatókat tartani a kialakult emberi jogi válsághelyzetről, a bíróság lépcsőihez bilincselni magunkat, mindent és bármit meg kellett volna tennünk, hogy megfékezzük az igazságszolgáltatásba is behatoló diktatórikus hatalom tombolását. S tudod miért, Éva? Nem azért, mert „neveletlenek", tiszteletlenek, etikátlanok vagyunk... hanem azért, mert akkor nem merték volna egy hónappal később, az ötvenedik évfordulón szemmagasságban lődözni a magyar embereket, nem mertek volna kardlapozni, összeverni, megkergetni, előállítani bennünket. S nem mertek volna további tisztességes magyar emberekkel szemben újabb kirakatpereket indítani, újfent letartóztatásokkal, a felmentésekig tartó hosszú éves szenvedéssel. Mert érezték volna, hogy van ellenállás! Hogy nem tűrünk el bármit, amivel megpróbálkoznak, akkor sem, ha talárba bújva, tárgyalóteremben teszik, akkor sem, ha rendőregyenruhában. A 2006. évi gaztettekkel szembeni igazságtétel elmaradt. Sem az ügyészségen, sem a bíróságon nem történt meg az érintettek átvilágítása, megbüntetése, a rendszerből való eltávolítása. Sokan maradtak – nemcsak a politikában vagy a rendőri vezetésben, hanem az igazságszolgáltatásban is - akik azt hiszik: mi mindent eltűrünk. Jogászként nem erre esküdtünk. Én legalábbis nem feltétel nélküli udvariasságot, tiszteletet és alázatot fogadtam, amikor kimondtam életem eddigi talán legfontosabb mondatát: Esküszöm, hogy a mai nappal magamat az igazság szolgálatába állítom.
  Meggyőződésem, hogy ugyanazt a hibát még egyszer nem követhetjük el.
  Természetesen állok az ellenvélemények elé, és nagyon is szükségesnek tartom a vitát. Szólaljanak meg jogászok és nem jogászok egyaránt! Bízom benne, hogy e válaszlevelemet és vitakezdeményezésemet nem veszed rossz néven, hanem Magad is gyümölcsözőnek és időszerűnek gondolod. Bízom abban is, hogy nemzeti jogvédőként, jogvédőkként továbbra is együtt fogunk küzdeni az igazságért, és hamarosan találkozunk is. Várunk a jövő hétvégén a kárpát-medencei ügyvédek találkozóján, ahol az elszakított területeken élő magyar testvéreink jogainak védelme, az ezzel kapcsolatos tapasztalatcsere lesz a téma.
  Szeretettel és tisztelettel gondolok Rád:
  Morvai Krisztina
  Utóirat: Mivel meggyőződésem, hogy a Budaházy-ítélettel szembeni figyelemfelhívó tiltakozásra, a mai tüntetésre szükség volt, mellékelem az eseményről készült videófelvétel két részletét, az elsőn Budaházy György beszél - háziőrizetéből -, a másikon pedig dr. Gaudi-Nagy Tamás kollegánk, nemzeti jogvédő bajtársunk beszéde látható. Feltételezem, hogy holnapra, azaz vasárnapra az egész tüntetés videófelvétele rendelkezésre áll az interneten.
  Almási Lajos felvételei a tüntetésről:
  Hegedűs Loránt beszéde

Hegedűs Loránt beszéde a Hunnia-ítélet ellen megtartott demonstráción 2016.09.03.  Budaházy György beszéde a Hunnia-ítélet ellen megtartott demonstráción
  Budaházy György beszéde
   Budaházy György beszéde a Hunnia-ítélet ellen megtartott demonstráción 2016.09.03. https://www.youtube.com/watch?v=Pm6bP4yqsR0
  Dr. Gaudi-Nagy Tamás beszéde a Hunnia-ítélet ellen megtartott demonstráción
  Dr. Gaudi-Nagy Tamás beszéde

Dr. Gaudi-Nagy Tamás beszéde a Hunnia-ítélet ellen megtartott demonstráción 2016.09.03.

Pap Gábor: Hírek a Tényekkel szemben, 2.
Pap Gábor: Hírek a Tényekkel szemben, 1.

Villás Béla - A tudatos építkezés nélküli spiritualitás veszélyei. 2017.01.26. Debrecen
  Toroczkai László beszéde a Hunnia-ítélet ellen megtartott demonstráción
  Toroczkai László beszéde
   
Toroczkai László beszéde a Hunnia-ítélet ellen megtartott demonstráción 2016.09.03.
Villás Béla - A harmónia, mint csapda.
A hóherok (Teljes film)


  Budaházy is reagált a Bécsben élő nemzeközi jogász levelére
  Kedves Eva Maria Barki !
  Tisztelem, becsülöm Önt a munkásságáért, a magyar nemzetért tett erőfeszítéseiért.
  De kérem, kicsit szélesebb összefüggéseiben vizsgálja a mi ügyünket és az ellenünk hozott ítélettel teremtett helyzetet.
  Sajnos a magyar jogi eljárási rendszer működéséről saját bőrömre menő eljárások sokaságán át van már elég alapos tapasztalatom, és ez alapján magabiztosan jelenthetem ki Önnek, hogy ezt se igazságszolgáltatásnak, se jogszolgáltatásnak nem lehet hívni. A legnagyobb baja az, hogy teljesen kiszámíthatatlan, és ez egyébként arról is ad némi támpontot, hogy vajon mennyire független, és kitől független, és kitől nem.
  Én megértem, hogy Ön nagy jelentőséget tulajdonít a jelenlegi geopolitikai helyzetben a status quo kérdésének. Magam is fontosnak érzem, hogy most erős nemzeti összekapaszkodást mutassunk a fenyegető veszedelemmel szemben, ami ránk szakadhat az ostoba liberális nyugat-európai politika miatt.
  De kérem, ne várja már el a jóérzésű magyar emberektől, hogy az egészséges igazságérzetüket nyomják el a pillanatnyilag vélt közép-európai geostratégiai érdekek kedvéért.
  Inkább fogalmazzon meg elvárást azok felé, akik felelősek abban, hogy ilyen helyzetet teremtettek.
  Tudom én is, hogy az igazi felforgatók örülnek most ennek az ítéletnek a legjobban. De akkor mutasson inkább Ön is rá, hogy pont ezeket kellene már százmillió bűnük miatt végre kivonni a forgalomból, és nem azokat, akik leginkább szemben állnak velük. És így az igazságosság érvényesülésével rendkívül megnőhetne a stabilitás biztonsága is.
  Az Ön által említett ausztriai ügy kapcsán meg csak annyit, hogyha az a 20 évet kapott személy a jelenlegi politikai helyzetben az Iszlám Állam kötelékébe harcolni közvetített ki embereket Szíriába, akkor megérdemli a 20 évet, de ha mondjuk pl. az Iszlám Állammal szemben harcoló kurdokhoz közvetített volna, akkor dicséret járna neki. Mert nemzetpolitikai szempontból kell vizsgálni az ilyen dolgokat.
  Tisztelettel:
  Budaházy György
  (nem jogerős) politikai elítélt
  Korábban írtuk: Dr. Eva Maria Barki: Budaházyt a bíróságon illeti meg a leghatározottabb védekezés, nem az utcán
  Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Magyar Barátaim !
  Nagy meglepetéssel értesültem arról, hogy holnap a Markó utcában tüntetés lesz Budaházy György büntetőítélete ellen.
  Megértem, hogy sokkot okozott a szigorú ítélet és a magas büntetés. Megértem, hogy az ítélet heves érzelmeket váltott ki, főleg azokban, akik a 2002 utáni súlyos jogsértéseket megtapasztalták, és Budaházy személyében egy, a jogtalanság elleni harcost látják.
  Mégis, akkor is ha hibázott a bíróság, helytelen az ítélete ellen az utcán tüntetni. A bíróság függetlensége minden jogrendszernek a legfontosabb pillére, amelyet sem az állam részéről, sem az utcáról nem szabad befolyásolni.
  A terrorcselekmény az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, és manapság a legnagyobb veszély. A nemzetközi jog alapján csak akkor jogos a terrorcselekmény, ha ez az önrendelkezés elérését szolgálja. Tehát a konkrét esetben a vád és a büntetőeljárás Molotov-koktélos és más merényletek miatt jogos.
  Más kérdés, hogy hibázott-e a bíróság, mert a tényállásokat nem helyesen állapította meg, vagy jogilag tévedett. Arra a fellebbezési fok választ fog adni. A Kúria nem is egyszer – Budaházy ügyében is – bebizonyította, hogy Magyarországon a bíráskodás működik, és sok tekintetben jobban működik, mint nagyon sok más európai országban. Meg kell várni a fellebbezési határozatot.
  Szervezett, erőszakos akcióktól mindenhol félnek. Emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt napokban Ausztriában egy férfit, aki Szíriába közvetített embereket, és személyesen nem csinált semmit sem, terrorcselekmény miatt 20 évre ítéltek el. Vagy a híres Schimanek ügye Ausztriában, aki 15 éves börtönbüntetést kapott, mert katonai gyakorlatokat rendezett barátaival – fegyverek nélkül. Egyik esetben sem történt semmiféle személyi sérülés vagy vagyoni kár.
  De nagyon aggódok, mert az ilyen érzelmeken alapuló tüntetéseket fel lehet használni más célokra is, és vannak olyanok, akik már évek óta kísérletet tettek, és csak a lehetőségre várnak, hogy tüntetésekkel és zavargásokkal Magyarországon is a régóta szándékozott destabilizációt tudják kezdeményezni, és egy a geopolitikai céljaiknak megfelelő engedelmeskedő, alázatos kormányt beiktatni.
  Most nem szabad játszani a tűzzel. Budaházy Györgyöt megilleti minden leghatározottabb védekezés – de vitában, a bíróságon és nem az utcán.
  Tisztelettel és üdvözlettel
  Eva Maria Bari
  Kapcsolódó, videoösszefoglaló: Itt nézhető meg a Budaházy-tüntetés felvétele

  Forrás: https://kuruc.info/r/2/163320/ 
  Beküldte: Ballán Mária2014. Február 03., Hétfő 19:26


A Fukushima-HAARP világüzenete

Írta:  exopolitikamo

  Bár a nukleáris világháborút megakadályozták, folyamatosan megakadályozzák a földi emberinél magasabb erők, a szerves élet egyik legalapvetőbb alkotóelemén keresztül a planetáris mészárlás folytatódik – már nem is annyira csak a kezdet kezdeténél.

   A Fukushima-HAARP világüzenete és a magyar atomerőmű-bővítés FRISSÍTVE 1.+2.

  Olasz nukleáris sugárzásMiközben Olaszország felénk eső részén még mindig észleltek nukleáris sugárzást egy bioélelmiszerben Chernobil miatt (akkor gondoljunk bele, mit fog Fukushima okozni, miután a talajvíz is nukleáris lesz) és miközben a japán Fukushima-i katasztrófa az élet bölcsőjét a halál bölcsőjévé változtatva beszennyezi az egész Csendes-óceánt, miközben egyrészt az óceánok nem ismerik egymás neveit, határait, tehát minden tenger és óceán radioaktív lesz néhány év, illetve évtized múlva, másrészt a Föld bolygó csapadékképződési rendszere leginkább az óceánokból párolgó vízből táplálkozik, tehát minden földi csapadék talán mindenhol radioaktív lesz néhány éven, egy-két évtizeden belül, és miközben bizonyítékok vannak a HAARP-keltette mesterséges 3/11-es (ezen elnevezés a New York-i 9/11 mintájára, biztos véletlenül) japán elleni mesterséges támadásra, aközben Magyarország atomerőművet bővít.
  Aztán majd ha nem úgy teszi a dolgát, ahogy bizonyos erők a háttérben diktálják vagy közvetve érthetővé teszik, akkor véletlenül betalálhat egy kis geotektonikus mozgás. Amikor igazán van türelmük, akkor megvárják, amíg lesz egy valódi kis földrengés, mert a valódiaknak mindig vannak előrezgései, és akkor turbóznak rá, szemben azzal, mikor valódi földrengés hiányában lőnek, ekkor ugyanis szemet gyönyörködtető a bizonyíték a mesterséges beavatkozásra, miszerint egyszer csak, a nagy semmiből lett egy gigantikus földrengés, ami a valóságban soha sem fordul elő előjelek nélkül.
  A lakosságok kivégzésének egy módjának “új” módszertana leegyszerűsítve: építtess egy atomerőművet és küldj oda földrengést. Egyszerű és könnyű. Amennyiben a Duna a paksi szakaszától lejjebb radioaktívvá válik, úgy a Fekete-tenger is radioaktív lesz, valamint egész Magyarország és Európa megkapja a magáét a lázadásért, illetve a nem totális együttműködésért.
   HAARP egy globális rendszer.Az egyik érdekes dolog, hogy ez a HAARP egy globális rendszer. Tehát sok országban vannak bázisai. És természetesen mindenki hallgat és fél. Másrészt ez egy műholdas rendszer is, tehát földi erőkkel megakadályozhatatlan (leszámítva a tudat végtelen erejét, amit ezért is nem véletlenül butítanak és rezgéscsökkentenek, amilyen mélyre csak lehet).
  Ahogy Tom Bearden, aki az amerikai hadseregben kutatta a kvantum-vákuum energia (végtelen ingyen/szabad/tiszta energia) felhasználását, említi egyik videójában a Sirius Disclosure-nek interjút adva, a hidegháború idején minden ország “nuked each other one way or the other”, magyarul ellátták egymást a kölcsönös függést és kiszolgáltatottságot [az egy, mindenkitől független Birodalomnak] biztosító nukleáris támaszpontokkal vagy atomerőművekkel. És amint látjuk, az említett japán esethez még hozzávéve a szaúdi sivatagi árvizet, a Kína és India elleni HAARP-támadásokat, csak jól kell célozni. Azt meg GPS-szel nem nehéz (lásd még pl. a Thrive – Kiteljesedés (vagy “Növekedj!“) című filmet). 
  Érdekességképpen, New York közelében is véletlenül van egy atomerőmű, melyet véletlenül a legveszélyeztetettebbként tartanak számon az amerikai hatóságok az USA-ban.  Alfred Webre egyébként odáig jutott kutatásaiban az egyik videóinterjúja szerint, hogy a Japánban is a megszokottnál jóval nagyobb, gigantikus méretű fukushimai erőművet időutazással tervezték, ahogyan 9/11-et is. Lásd még Fukushima-ról szóló videinterjúit itt.
  Az atomenergia a halál energiája, ahogyan azt jelenleg az emberiség használja. A halál urával nem jó üzletet kötni. Megszámlálhatatlan tiszta energia előállítási módszer van, amelyek ugyanilyen hatékonyak és messze hatékonyabbak. Érdemes lenne hinni az ezeket több évtizede kutató szakértőknek, mint pl. Tom Bearden, John Bedini, Walter Russell, Thomas Valone, Robert Forward, Peter Lindemann, Paul LaViolette, Patrick J. Kelly, Stanley Meyer, Edwin Gray, Oliver Heaviside, Jan Pajak, , Harold Puthoff, Harold Aspden, Giovanni Modanese, Fran De Aquino, Eric Dollard, Douglass White, Bernard Haisch, Alfonso Rueda, Adolf Schneider , hogy csak néhányan említsünk. De Washington közelében is van egy, amit már rajta kaptak biztonsági előírások sorozatos megszegésén. “Nem baj, nekünk Magyarországra kell bővítés, jó az. Nem furcsa, hogy egyetlen szó sem esik az atomerőmű-bővítés életveszélyességéről és csakis, pusztán és kizárólag gazdasági és politikai szempontokból vizsgálja mindegyik politikai erő?
  A felhőket nem tudjuk arrébb lökni. A felhőket nem tudjuk arrébb lökni. Ajánlott oldal: seismology.hu
  Micsoda véletlen is lenne, ha “Murphy szerint” (legalább őrá lehetne fogni) pont bővítés közben véletlenül lenne egy földrengés, amiért Magyarország különvéleményes utakon jár a mainstraim-hez képest. Vagy bővítés után és akkor hetekig-hónapokig nem lenne normális áram Magyarországon, grátiszként? Nem is az áram a lényeg, hanem a sugárzás. Hogy mi adnánk az ötletet? Vicceltek… Japán után?
  Csendes-óceán: az élet bölcsőjéből a halál bölcsőjévé válik nap mint nap, évről évre, biztos módon. Így majd az Atlanti-óceán is. Így majd az eső, ami nyugatról érkezik és megöntözi a szántóföldeket. Jó kis nukleárisan sugárzó esővel. Hóval. Jéggel. Köddel.
   Lehetséges vajon az, hogy fontos lenne ingyen energia, kvantum-vákuum nullponti energiaforrásokra áttérni, szabadalmakon és egyéni-nemzeti felemelkedési és meggazdagodási lehetőségeken túllépve és túllátva, és ilyen végtelen energiaforrásokkal elkezdeni használni a sugárzás-megsemmisítő technológiákat, melyek évtizedek óta a megfelelő polcokban vannak?
  Semmi sem lesz érintetlen idővel.
  Semmi sem lesz érintetlen idővel.
   A pénzt és a nemzeti felemelkedést nem lehet majd megenni, csakúgy, mint a radioaktív kenyeret és vizet (hamar nem lesz megoldás a föld alatti vízkészlet sem).
   Izgalmas lesz majd a radioaktív köd is. Na azt szűrd meg a házi légtisztítóddal! Közösségi közlekedés? Séta? Autóba beszállás? Hazamenetel? Hogy ritkán van köd? A HAARP csodákra képes.
   Milyen “hasznos” is lesz elterelni az emberek figyelmét a megvilágosodásról, az elme, a lélek, a tudat felemeléséről, a földönkívüli millió éves civilizációkba tartozó családtagokkal való találkozásra való felkészülés fontosságáról, mindenről, ami nem a percről percre való rabszolgai és anyagi túlélésről szól, hogyha sugárzóvá teszik a bolygót. Illetve, Magyarország esetében szintén “leállítható” a láthatatlan, nagy léptékű spirituális ébredés.
  “Hagyjuk csak, hadd csinálják, még csak ne is írjunk róla, ne is beszélgessünk róla, pláne ne tegyünk. Vannak fontosabb, érdekesebb, élménydúsabb, kéjesebb dolgok is, több örömmel, netán spiritualitással. Foglalkozzon ezzel más. – Mármint hogy mit tesznek ellenünk több tízezer kilométerrel arréb, lassan, de biztosan haladva”.
   Exopolitikai vonatkozású, hogy emögött ott van az is, hogy a hüllők (reptiliánusok, reptilians) már tudják, hogy lesz dimenzióváltás (hogy néhány hónapon vagy néhány évszázadon belül, az nekik a többezer éves egyéni élettartamukkal mindegy) és hogy a fény erői (lásd Galaktikus Föderáció, nem összetévesztendő a Fény Galaktikus Föderációjával és más háromtagú nevű galaktikus föderációkkal), valamint amibe az tartozik, az Androméda Tanács pozitív beavakozásáról szóló cikkeinket) már győztek, ezért utolsó céljuk a totális bosszúállás és azért még megpróbálni a bolygót minél háború-dúltabbá tenni, hogy kedvükre kiélhessék utolsó zsákmányolási kísérleteiket.
   Meg kell említeni, hogy a közelmúltban Amerikában tervezve volt egy hamis-zászlós hadművelet (ami arra jó, hogy az áldozat követi el és aztán arra mutogat, akire akar), amivel legitimizálni igyekeztek egy újabb kísérletet a globális nukleáris háborúra, hamár a Közel-keleti Armageddont nem sikerült összehozni. Ennek meghiúsulásáról Karen Hudes tett beszámolót a The ForeRunner Chronicles-nek (nyilván azóta ez a videó lekerült az Internetről, de ha valaki megtalálja, hogy Karen valamely más videójában is említi, fb-on írja meg). 
  A sűrűn lakott szárazföldi Amerika helyett az amerikai hadsereg megbízott tisztjei a Csendes-Óceánban robbantották fel az atombombát, ennek sugárzása éri hónapok óta Alaszkát és Kaliforniát (kiegészítve a Fuk-U-shima felől érkező tengeráramlatokat). Több, mint 200 tisztet gyorsan el is távolított Obama parancsszegésért, súlyos bűntettükért, amiért sikerrel megelőztek egy false flag event -et (hamis zászlós hadműveletet), amivel a hadügyi-ipari-titkosszolgálati-földönkívüli komplexum kiprovokálhatott volna tetszőleges ország elleni (gyaníthatjuk, hogy mely országok vagy mely országok vélelmezett tengelye lett volna ez) újabb 9/11-szerű globális média-hadügyi-politikai összefogást, ami természetesen globális atomháborúban végződött/kezdődött volna, hogy mind a világtenger, mind a világszárazföld sugározzon a haláltól. 
  Feljegyzett sugárzásészlelések a világon. netc.com
  Feljegyzett sugárzásészlelések a világon. netc.com
   Emögött természetesen felszínesen szemlélve a Föld népességének csökkentése áll, valós mélységeiben szemlélve a sötétség önkifejezése a Fénnyel szemben, továbbá a következők: a hüllők számára optimálisabbá tenni a bolygón a körülményeket a végső kizsákmányoláshoz; végső bosszút állni az emberiségen, amiért folyamatosan meghiúsul a hüllők globális terve az emberiség Fényt szolgáló tagjai miatt is (lásd pl. David Icke Ébred már az oroszlán c. magyarra lefordított megaeőladásaitill. megújult weblapját, vagy David Wilcock-ot vagy a globális leleplezés más világhírű tagjait és csatornáit, pl. Project Camelot); ill. mert az emberi lelket nem sikerült rabigába dönteni (ami a legeslegvégső szintű alapvető célkitűzése a sötét erőknek a kezdetek előttől fogva); ill. az is áll emögött, hogy a Fény erőin (Androméda Tanács és a Forrást a Fény szempontjából szolgáló civilizációk) bosszút álljanak, a számukra becses és lelkei legbelsejében a legmagasztosabb istenit hordozó emberiségen keresztül, amiért galaktikus terveik is kudarcba fulladtak; ill. a dimenzióváltást minél nehezebbé tenni, hogy a legkevésbé se pozitív lehetőségek előmozdításán járjon az emberiség, úgymint földönkívüliek létének leleplezése, globális maffia leleplezése (hadügyi-ipari-titkosszolgálati-földönkívüli-egyházi-média stb. komplexum), tudatváltás, spiritualitás, globális összefogás, rezgésemelés, direkt demokrácia, új szociális formák (zöld közösségek), újfajta világpénzrendszer, helyi pénzek/kiegészítő pénznemek.
   Globális összefogást valamilyen formában remélhetőleg fog hozni Fukushima, hiszen éheztető-szomjúhoztató globális probléma lesz, talán ezért is lett megengedve odafentről. A fontos az lesz, hogy ez ne legyen hijack-elve (eltérítve) egy Egyközpontból irányított, demokratikusnak beállított, diktatórikus, antihumanista-technokrata világrendbe. Remélhetőleg az évtizedek óta titkolt technológiák létének leleplezését és ezek szabadon eresztésének tömeges civil követelését is fogja végre okozni (felülemelkedve a nemzeti versenyképesség és nemzeti gazdasági előnyök alacsony gondolkodási szintjén).
  Nukleáris világtenger. Biztos Dél-Amerika alján nem megy tovább az Atlanti-Óceánba, onnan meg a Földközi-tengerbe, Biztos nem lesz belőle eső, ami az Atlanti-Óceán felől Európa keleti része felé áramlik a havas fennsíkok és a Fekete-erdő felé? (kattintásra nagyítható)A fukushimai világkatasztrófa magasabb szintről nézve egyben végső bizonyíték is a felemelkedésre (tehát nehogy pesszimisták legyünk, viszont tetterőnk emelkedjék), mert tehát ez már a végső pusztítás eszköze. Amikor már a sötét oldal tisztában van vele, hogy neki már minden mindegy, már mindent el fog veszíteni, és így amikor már csak a végső mértékű ártás, az időben utolsó maximális ártás az egyetlen megmaradt cél és “a hazugság a sírig”, akkor ez már a biztos jel a pozitív multidimenzionáls és isteni erők győzelmére. Nem lesz szerencséjük a negatív erőknek, bár lesznek áldozatok, de a Fény fog győzni (a hernyó is, mikor bebábozódik, “minden baja van”, moccanni sem bír, minden sejtje átalakul, a végén kitör a “kalitkából” és utána lesz csak belőle egy szabad új faj).
  Nukleáris világtenger. Biztos Dél-Amerika alján nem megy tovább az Atlanti-Óceánba, onnan meg a Földközi-tengerbe, Biztos nem lesz belőle eső, ami az Atlanti-Óceán felől Európa keleti része felé áramlik a havas fennsíkok és a Fekete-erdő felé? (kattintásra nagyítható)
   Ugyanis erről szól az egész, nem anyagi dolgokról, nem pénzről, még csak nem is igazán hatalomról, hanem hogy ezen univerzum/multiverzum két pólusának képviselői közül melyik érvényesíti a saját pólusát a végsőkig. Drábik János is egyik könyvében (Emberközpontú Világrend) megfogalmazta, hogy a Földön a jó és a rossz harcáról van szó valójában.
   Meddig terjed a mesterséges vakság? Mikor lesz a nyílt titokból hivatalosan elismert köztudás? Mikor szűnik meg az időjárás-földrengés-tudatbefolyásoló fegyver HAARP-ról való hivatalos hallgatás? Mikor tanulnak más országok Japán és a világ katasztrófájából? Mikor győz az igazság és az élet szolgálatának preferenciája a hazugság és az ön-halál-hozás felett? Meddig tartanak a rejtett nagyalkuk?
  Mit teszünk a gyermekeinkértMit teszünk a gyermekeinkért? Látjuk-e a fától az erdőt?
  Teszünk, vagy szemet húnyunk? “Majd az ő generációjuk megoldja…valahogy” – csakhogy ez ebben a generációban lesz! “Pech, ez van. A szerződést már megkötöttük/én csak kisember vagyok, más NINCS, mint a nukleáris energia/mintamit a “nagyok” akarnak. (szándékos betűhiba)” (?)
  Aztán azon csodálkozunk majd, hogy törvényi erővel egyik napról a másikra vagy törvény nélkül szép fokozatosan nem lesznek kaphatók a radioaktivitást mérő Geiger-számlálók, melyet bárki megvehet, vagy éppen a jód tabletták (hacsaknem azok pont kaphatók lesznek, mert az árutőzsdések jól long mennek a jódra és a származtatott papírjára és jól felpumpálják).
  Érdekes is lenne radioaktív Dél-amerikai banánt találni a helyi hipermarketben.
  Vajon háborúk fognak dúlni a jódbányákért és a vízkészletekért? Vajon olcsóbb lesz háborút lefolytatni, mint lefúrni a sivatag mélyére vízért (plusz a “nemzetek”/nemzetek fölötti szerveződések jogi/parlamenti képviselői megkapják a háborúért a jattot)?
  Vajon érdekli-e ez azokat, akik bankokat és kormányokat uralnak?
  A nagyobbik fajtájukat nem érdekelné, mert ők költöznének a Marsra. Exopolitikai kutatásokból tudhatjuk (lásd Laura Eisenhower beszámolóját az ÚjVilágTudat oldalán,
   ezen az oldalonA bolygónk mennyország lehetne. Minden technológiánk megvan. A “birodalmi” emberellenesség és a “kisfeltalálói/nemzeti” kapzsiság fiókjaiban. Vajon segíthetne egy újfajta, globális gondolkodás? (kattintásra nagyítható) és a második részt itt ), hogy már évtizedek ott vannak amerikai vállalati bázisok a Marson (lásd még Andrew D. Basiago beszámolóit is a ProjectMars és a ProjectPegazus oldalain). Persze a fény erői nem fogják őket engedni, ha interdimenzionális idő-tér ugrást akarnak végrehajtani, akkor sem.
  A kisebbik típusúakat viszont érdekli majd, mert akárhova mennének majd nyaralni, vagy bunker-palotákba lakni, minden sugárzó lesz: a pára, a köd, a talajvíz, az esővíz, a mélykúti víz idővel, az élelem. Amikor már az ő gyermekeik, születő unokáik is megkapják a diagnosztikát, akkor fognak elgondolkodni, hogy a gigantikus vagyonukkal még tenni is lehetett volna valamit: kutatásoknak utánajárni, támogatni, túlhaladni a szabadalom-rögeszmén (ráérnek akkor perelni egymást az elmaradt szabadalmi-bevételek alapján történő mesés meggazdagodás elmaradása okán, amikor már senki nem lesz életben a bolygón, főleg még a busás vagyonuk leendő lehetséges örököse sem, vagy sugárzástól érintetlen helyek, ahol a vagyont elkölthetnék).
   A bolygónk mennyország lehetne. Minden technológiánk megvan. A “birodalmi” emberellenesség és a “kisfeltalálói/nemzeti” kapzsiság fiókjaiban. Vajon segíthetne egy újfajta, globális gondolkodás?
  Nukleárisan sugárzó teljes csapadékképződési és -tárolódási rendszer. Ígéretesnek látszanak Mehran Tavakoli Keshe kijelentései is a sugárzást semlegesíteni tudó technológiáját illetően, melyek megoldást jelenthetnek, persze ő is szabadalmaztatta felfedezéseit (amit ha azért tett, hogy mások ne zárhassák el őelőle a saját technológiáit, akkor jól tette), ugyanakkor az az érdekesség, hogy ő is húzza az időt (vagy csak jól gondolkodik stratégiai időzítés szempontjából). Azt viszont jól tette, hogy technológiái szabadalmait sok-sok országgal megosztotta (nyilván Magyarországról nem vettek részt azon a rendezvényen, amikor ez megtörtént, de pl. Olaszország (a Vatikán) és Irán, az USA, Japán, Oroszok megkapták).
  Az általában ismert és hivatalosan elismert történelemben az UFO-aktivitás Hiroshima után nőtt meg, amivel “kigyulladt a piros zászló a bolygó felett”: “a gyerekek a farmon megtalálták a gyufát”. A materialista, vallásos-materialista és spirituális materialista szemszögükből is kifolyólag pedig fel sem fogják, hogy más dimenziókat is veszélyeztetnek ezzel, de elsősorban a teljes planetáris flórát és faunát, amelybe ők maguk is beletartoznak.
  Vajon fontosak a Földön túl élőktől mérnökileg visszanyert, visszafejtett technológiák? Fontos a velük való kapcsolat? Fontos az exopolitika?
  Fukushima hírei Alfred Webre által összegyűjtve bizonyítékokkal: EcologyNews.com
  További érdekes hírek: GlobalResearchReport.com
  Ausztrália és Hawaii se lesz már hamarosan turisztikai célpont. A sok gyönyörű tengerpart, melyről mindenki álmodik, legyen az Karib-szigetek vagy ausztrál tengerpart, Csendes-óceáni szigetvilág meseszép kincsei (pl. Bora Bora), mind-mind radioaktívak MÁR MOST.
  Ausztrália és Hawaii is sugárfertőzott.
  Ausztrália és Hawaii is sugárfertőzott.
  Bora Bora álomszép vize már most a totálisan radioaktív övezetben fekszik. Hogy nem beszélnek róla? Miért tennék?
  Bora Bora vize már most radioaktív. Vajon van olyan ember, akinek pénzügyileg érdekében áll, hogy ne beszéljen erről?
   
  FRISSÍTÉS – KESHE ÚJ VIDEÓJA
   
  Mehran Tavakoli Keshe bemutatta a radioaktív sugárzás tisztítására alkalmas találmányainak működési elvét a gyakorlatban!
  A videó beágyazását érthetetlenül letiltották, de 
  ide kattintva tudod megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=4f02CcnHjSk és a fb-oldaluk. Lásd még: LiveStream.com/KesheWorksop
  Ide kattintva tudod megnézni: https://www.youtube.com/watch?v=4f02CcnHjSk
  FRISSÍTÉS 2
  Az alábbi táblázat a Steven Greer által alapított The Orion Project új oldaláról, a SiriusDisclosure.com Free Energy aloldalából hivatkozott blogs.FAS.org -ról van, egy 2010-es hírközzététel alapján, ami azonban az évre-kész táblázathoz vezet, ami azt tartalmazza, hogy az Amerikai Szabadalmi Hivatal évről évre hány beadott szabadalmat nyilvánít az 1951-es Találmány Titkosítási Rendelet alapján “nemzetbiztonságra veszélyesnek”, azaz zár el az emberiség elől. Nyilván itt “nemzet” alatt nem a népre kell gondolni, és főleg nem az amerikai népre: biztonság alatt az irányító elit fajának (hüllők, sötét erők) “nemzetére” érdemes inkább gondolni, félig viccesen szólva.
                      2009      2010      2011      2012      2013
  Total Secrecy Orders in Effect     5081      5135      5241      5327      5445
  Tehát évről évre több, mint 100 szabadalommal nő az ötezres nagyságrend, amik le vannak tiltva.
  Ekkor még nem említettük azokat a vállalatokat, melyek a hadi ipari komplexum óriásai, ezek ugyanis saját céges fejlesztésként megfelelően el tudják titkolni a tudást, nincs szükségük hozzá szabadalmi hivatalra, ill. a többszázezer évvel fejlettebb technológiákról még a cég bizonyos részlegei (a részlegek többsége) sem tudhat, nemhogy egy állami intézmény alkalmazottai (ez a compartmentalization elv, így készült a Hiro-shima-i atombomba is úgy, hogy százezer ember dolgozott rajta, és senki nem tudta, hogy ténylegesen egy leendő bombán dolgoznak Japán és a bolygó ellen).
  A néhány sorra alábbi cégeket a SiriusDisclosure egyik interjúalanya említi felfedésében, rögtön a videó első néhány percében (említ több olyat, amik azóta fúzionáltak, azok itt szerepelnek).
  Ezek a világ legnagyobb, “amerikai” halálgyárai, melyek atom-tengeralattjárókat, drónokat és más, kizárólag pusztításra alkalmas eszközöket gyártanak olyan technológiákat is felhasználva, melyek az Életet, a Föld és az emberiség jólétét és mostmár inkább puszta túlélését is szolgálhatnák, hasonlóan ahhoz, amikor a világháborúk idejére az autógyárakból hadigyárakat alakítottak, ugyanúgy ma is a fegyvergyárak (legalább egy része) az életet szolgáló eszközöket is termelhetne (hasonló elgondolás alapján lett a II. világháború után a brit egészségügyi ellátórendszer is ingyenes: ha háború idején volt pénzünk halált osztani, akkor háború után azt a pénzt felhasználhatjuk az életre):
  General Dynamics GeneralDynamics.com ,
  Lockheed Martin LockheedMartin.com és Lockheed Martin Skunk Works (Steven Greer kedvence) , 
  Northrop Grumman NorthropGrumman.com , 
  McDonnell Douglas (egyesült a Boeing-gel, a Boeing név alatt működik tovább),
  Boeing Boeing.com , 
  Rockwell International RockwellCollins.com ( a légtér-világűr és a védelmi üzletágak csomagját a Boeing-nek adta el)
  Honeywell HoneyWell.com (egyúttal a világ egyik legnagyobb építővállalata is, velük csinálják az olyan ügyleteket, melyekről pl. John Perkins IMF-leleplező beszél Confessions of an Economic Hitman c. könyvében, melynek magyar fordítása itt is kapható, ill. a Thrive – Kiteljesedés, Növekedj c. filmben is megtekintheő, amiből a magyar rövidklipje itt látható, rá kell kattintai a fogaskerék melletti ikonra a magyar feliratért. Magyaroszágon így épülhettek az autópályák: hitel az IMF-től (ami mint tudjuk, Amerika Kincstára valójában, az a pénz külföldi építővállalatokhoz, amik végül IMF-hez kötődő banknál vezetik a számlát, így a kölcsönadott pénz soha el se hagyja Amerikát, de aztán a kamatot – ami nem is áll rendelkezésre a gazdaságban – a bennszülöttektől kell kiszedni – a logikai menet folytatása Szaúd-Arábia példájával a videóban – hála istennek, hogy a külföldiek szerint sikerült az IMF-től megszabadulni – Magyarországon ugyanis nemigen említették, hogy ezzel Magyarország a világ talán egyetlen kézen is megszámlálható országainak egyikévé vált – és itt visszatérhetünk a mesterséges földrengés lehetőségéhez),
  Allied Signal Corporation (megvásárolta a Honeywell-t, a Honeywell név alatt működik)
  Alfred Webre, az Exopolitics.com írója és a Fukushima-val mélységesen foglalkozó EcologyNews.com írója szerint ”Ők a földönkívüli, hadügyi, ipari komplexum – mindegyikük foglalkozik földönkívüliekkel.”
  Név szerint ezek a vállalatok lennének a legnagyobb vesztesei a Fukushima-i világkatasztrófa következményei feltisztításának, az olaj-pénzügyi szektor mellett (ezek mind 1 csoportot alkotnak, ahogyan Karen Hudes világbanki leleplező nemrég célzottan a magyaroknak adott beszámolójából is arra már megerősítést kaptunk), illetve ahogy erről a Sirius c. film is a világon elsőként a legátfogóbban beszámol (VilágHelyzete cikke és a magyar videó a linket túl).
  Ez a tanulmány a Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (röviden ETH Zurich, Eidgenössische Technische Hochschule) egyetem hallgatójának egy angolnyelvű disszertáció alapján készült el, az adta hozzá az ötletet. A tanulmány itt olvasható angol nyelven: http://arxiv.org/pdf/1107.5728.pdf , mely a Cornel University Library e-médiatárán található.
   A kérdés: mit tesz az egyéni ember? Miért?
  Ez az írás Magyarország tekintetében csupán csak vélemény, fikció, nem jóslás, ne tessék ide mutogatni, hogy ez az írás okozta, ha megtörténik. Tanuljuk már meg végre a 21. században, az információ korában, hogy nem a tükör a valóságért a hibás, nem a hírhozó az elkövető. Minden valósággal való egybeesés a puszta merő véletlen műve.
   

2016. December 28., Szerda 21:09


Népirtás önérdekből?


Írta:  MAREOSZ
  Talán, ha többen tudunk róla, még lehetne esélyünk a kivédésére. / Állami népirtás formái a XXI. században – a liberális egészségügy.
  A globális éghajlatváltozás miatt a világon, így Európában is egyre kevesebb az élelmiszer és az ivóvíz. Magyarország geopolitikai szerepe emiatt felértékelődött, bár mi erről nem tudunk idehaza. Csak mi nem tudjuk magunkról, de minden külföldi befektető tisztában van ezzel a ténnyel, és ezt titkolják előlünk! Az ásványvizeink aranyérmesek a világbajnokságokon, a gyógyvízben lubickolunk, mialatt Görögországban, Spanyolországban és Izraelben (!) tanker hajókkal importálják az ivóvizet! Nem gyógyvizet, közönséges ivóvizet, tankerokkal, akár az olajat! Érdekes, nem? Olaj helyett van ezer alternatív energiaforrás, de ivóvíz nélkül nincs se emberi, sem más élet a Föld nevű bolygón... .
  Trianon után hazánk teljesen agrár országgá vált, ez sajnálatos tény. Vessük össze a két dolgot! Egy agrár ország termékeit egy globális éghajlati változás közepette nem akarják megvásárolni, vagy, ha megveszik, önköltségi ár alatt teszik meg?! Nem logikus, ugye? Dehogynem... Ebben az évben ez kezdődött a meggyel, folytatódott a gabonákkal, most folyik az almával! Szép lassan mindenki rájön, hogy az élet minden területén a magyar nemzet megsemmisítése zajlik. Nem tíz, húsz, vagy száz év múlva, hanem napjainkban. A folyamat egy előre megírt forgatókönyv alapján zajlik.
  ..és kik a végrehajtók? A mostani kormány már nem primitív kubikosokból, esztergályosokból áll, hanem főiskolát, egyetemet végzett janicsárokból. Mi egyre többször, egyre többen ellenállunk, mire ők hangosan méltatlankodnak, gyaláznak bennünket! Ők már nagyon jönnének, de a Kárpát-medence lakott! Nekik sürgős a kiirtásunk, küzésünk a Kárpát medencéből, belaknák már végre az üresen tátongó lakóparkokat, kellene a magyarok élettere!
  Miért írok ebben a témában? Az élet minden terén folyik ez a "nemzetellenes hidegháború, illetve állami népirtás. A gazdák csodálkozva mennek tönkre, azt hiszik, csak velük történik mindez! Tévednek. Vegyünk sorra néhány közismert tényt.
  A Magyar Orvosi Kamara néhány éve élesen tiltakozott az újfajta receptek bevezetése ellen. Azért voltak újak a receptek, mert a BNO-kódot fel kell rajtuk tüntetni. A BNO- kód nem más, mint a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának jelölése, ami az Orvosi Kamara szerint stratégiai fontosságú nemzetbiztonsági adat - mondták ők - !
  Így van. Azóta pár év eltelt, gyakorlatilag Magyarország egészségügyi állapota feltérképezésre és feldolgozásra került, valakik pontosan tudják a magyar népességre jellemző betegségeket. Többször emelték a gáz, az élelmiszer és általában a megélhetés feltételeit . Borzasztóan elgondolkodtató az is, hogy folyamatosan emelik a gáz árát, és azon töpreng a kormány, melyik vezetéken jöjjön a drága gáz: a Nabuccón, vagy a Kék Áramlaton. Közben csak a makói árokban, több mint száz évre elég gázt termelnek ki a lábunk alól - a kanadai befektetők!
  De nem csak ezek drágultak. A tipikusan magyar betegségek gyógyszereit több alkalommal 2-3x-ra emelték! Ezen gyógyszerek hiánya veszélyezteti az életet, mivel a magyar populáció tipikus betegségeiről van szó, ezért logikusan a magyarok életeit veszélyeztetik... Csak egy dolog, a magas koleszterinszint, vagyis a csendes halál gyógyszere igen érdekes dráguláson esett át többször, a támogatásuk lecsökkent. Furcsa? Minden recept közepén rajta van a BNO-kód helye, kötelező kitölteni, és az adat feldolgozásra kerül... (Aki nem hiszi, nézze meg!)
  Most teszik tönkre a gazdákat végleg, de van egy ördögi csel nálunk, az egészségügyben is. Egyre több munkáért egyre kevesebb pénzt kapunk. Kesztyűs kézzel teszik mindezt! ...és hogyan? A rendelőben, az alapellátásban teljesítményfinanszírozás van. Több munka, több beavatkozás - egy pontrendszer alapján - több pénzt jelent. Logikus. Mégis egyre több orvos megy külföldre dolgozni, elegük van. Aki marad, az túlterhelt, fásulttá válik! De miért?
  A magyarázat egyszerű! Meg van határozva, hogy egy adott rendelés alatt hány beteget láthatunk el! Kevés az orvos, sok beteget kell ellátnunk, de a finanszírozó meghatározza, egy emberre mennyi időt KELL fordítanunk! Jó sok időt, természetesen! Tehát hiába lát el az ember 25-30 beteget egy nap alatt, a finanszírozó nem veszi figyelembe, csak a töredékét, és természetesen NEM fizeti ki a kezelést. Teljesítményfinanszírozás van, de csak néhány beteg ellátását fizetik ki, ami nem fedezi a rendelő fenntartási költségeit! Döbbenetes? A rákbetegek várólistán várnak, a szívbetegekkel és a többi halálraítélttel. (Olyan ez, mintha a vízben fuldoklóhoz odaeveznének és rászólnának, hogy majd holnap kimentünk a vízből, addig maradj csendben!) Ez az állami népirtás egyik formája. Csak egy módja a sok alkalmazott közül! A súlyos betegek belepusztulnak a liberális reformba, mi, alapellátók „csak" tönkremegyünk. De!
  A csőd szélén álló alapellátást végző településeket befektetők járják. Rendkívül kedvező az ajánlatuk. Egészségügyi központot építenének minden nagyobb településen, a költségeket ők állják! Micsoda tőkeerősek lehetnek ezek a befektetők, ugye? Semmi mást nem kérnek, csak azt, hogy egy patikát is működtethessenek a központ mellett és az orvosi praxis jog ne lehessen az orvosé, hanem a befektetőé. Az orvosok így egyszerű alkalmazottakká válnak. Mi ebben az érdekes? A „tőkeerős" befektető egy izraeli cég, természetesen. Viszont van egy apróság.
  Az egészségügyi központok létesítését az állam támogatja!! Az állam ad 90% tőkét a MI pénzünkből, a befektetőnek csupán 10% önerőt kell biztosítani. Az egészségügyi központok építéséhez szükséges 90%-os állami támogatást csak egy pályázó nyerheti meg. Olyan, mintha a pályázatot testre szabták volna...! Ugye nem kell elmondanom, kire van szabva az egész. Itt a kirakós játék utolsó mozaikja is összeáll! Ez a gépezet, ami ellenünk működik janicsárokat alkalmaz. Ha egy janicsár tudatosan épített hamis varázsa megkopott, teletömik a zsebét a MI pénzünkkel, és az röhögve félreáll. Jön a következő végrehajtó janicsár, az újabb hamis illúziókkal.
  Nem a janicsárt kell kiütni, mert azok sohasem fogynak el, hanem azt, aki küldetéstudattal ellátja és ellenünk beveti azokat! Mivel a másik fél szervezetten működik, mi is csak szervezetten, egymással összefogva vehetjük fel a harcot, nincs más megoldás. A tönkretétel szép lassan mindenkit elér, társadalmi, gazdasági helyzettől függetlenül - kivéve a politikusokat és azokat, akik végrehajtják a népirtást!! Mert egy harchoz két fél kell: a támadó és a védő! A harc kimenetelét valamelyik fél gyengesége dönti el! A magyar sohasem állt gyenge hírében. Itt az idő! Mentsük meg Magyarországot!
  (A Makó-környéki gázkitermelésről nem tudok, de nem is lenne jó, ha belefognának. Évszázadokra tönkreteszi a környezetet, akár földrengéseket lehet a kitermeléssel előidézni, amint az Usában ez meg is történt, ezért abbahagyták. De melegvízzel, geotermikus energiával lehetne fűteni, mert ahol nálunk lefúrnak, melegvíz jön fel. Ez a fajta fűtés ott is működik, ahol nagyságrendekkel kevesebb melegvíz van.)2017. Január 18., Szerda 07:15


Rettenetes idegméreg

Írta:  tudnod kell info
  Rettenetes idegméreg, amitől mindennek csodás íze lesz!! Ezt kell tudnod róla!
  A kínai konyha európai és amerikai területen való elterjedésével együtt egy új ,,betegség" is megjelent napjainkban, mégpedig a kínai étterem szindróma.
  natrium-glutamat
  Rettenetes idegméreg, amitől mindennek csodás íze lesz
  A kínai konyha európai és amerikai területen való elterjedésével együtt egy új ,,betegség” is megjelent napjainkban, mégpedig a kínai étterem szindróma.
  ,,A tünetek hagyományos allergiás reakcióra utalnak, piros foltok a mellkason, fejfájás, hányinger, a vizsgált betegek pedig kivétel nélkül mindig kínai ételt fogyasztottak korábban…”
  Hatása az idegrendszerre:
  A nátrium-glutamát (E-621) széles körben elterjedt ízfokozó adalékanyag, érdekessége, hogy teljesen íztelen. Ízfokozó hatását úgy éri el, hogy stimulálja az ízlelőbimbókat. Nem az ételre, hanem az agyra hat, de az intenzív íz mellé fizikai tüneteket is kap a gyanútlan fogyasztó.
  A Na-glutamát felhasználásának gyökerei egészen Japánig nyúlnak vissza. A japánok évezredek óta a tápanyagban gazdag tengeri hínárt használták ízfokozónak, egészen addig, amíg 1908-ban Dr. Kikunae Ikeda sikeresen izolálta a tengeri hínárban lévő ízfokozó anyagot. Ez volt a glutamát. Ezután Dr. Ikeda céget alapított az anyag Na-glutamátként való forgalmazására. Idővel a nyugati világba is eljutott ez a színtelen, szagtalan, gyorsan oldódó kristályos por, ami az íztelen ételek ,,feljavítására” volt hivatott. Az élelmiszeripar kihasználta a nagy lehetőséget, és a jelentős költségcsökkentés reményében minden komolyabb vizsgálat nélkül használni kezdte.
  Az 1970-es években, amikor a gyorsétkeztetés megkezdte piaci növekedését, a Na-glutamát használata óriási növekedésnek indult az élelmiszerekben. Ma már szinte mindenben megtalálható. A feldolgozott ételek többségében, valamint a gyorséttermi ételek több mint 90%-ban nagy mennyiségben jelenlévő anyaggá vált, levesporok, leveskockák, mártások, konzervek, fűszerkeverékek, fűszer sók, fagyasztott készételek, virslik, felvágottak, szójatermékek, üdítőitalok, burgonya szirmok, snack-ek, stb. elengedhetetlen alkotóeleme lett. Ez az anyag ráadásul függővé tesz bizonyos ételek fogyasztására.
  Nem véletlen hogy a természetes ízű zöldségek, gyümölcsök nem ízlenek sok gyereknek, annyira hozzászoktak ennek az ízfokozónak az ételekben való jelenlétéhez. A média által közvetített reklámok ínycsiklandó ételei a ,,gondosan válogatott összetevőivel, íz varázslataival, íz rafinériájával”, szintén ezt függőséget erősítik.
  Mi a gond vele?
  A Na-glutamát egy neurotoxin, vagyis idegméreg. Tönkre teszi az agysejteket és többek között az agyalapi mirigy által irányított funkciókat. A következő tüneteket okozhatja:migrénes fejfájás, hányinger, hányás, hasmenés, asztmás rohamok, egyensúlyzavarok, mellkasi fájdalmak, erős szívdobogás, gyerekeknél viselkedési zavarok.
 • Jelentkezhetnek allergiás tünetek is: bőrpír, orrfolyás, kiütések. Egyéni érzékenységnek megfelelően van, akinél a legkisebb mennyiség is azonnali reakciót vált ki, van, akinél csendesen a felszín alatt munkálkodik.
  A gyerekek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, mert náluk a vér-agy gát fejletlenebb állapota miatt a mérgező anyagok könnyebben találnak utat az agyba. A legújabb kutatások szerint a Na-glutamát nem egyszerűen csak allergiát okoz, hanem idegi elváltozásokat is így Parkinson-, vagy Alzheimer-kórt. Káros hatásáról már 1968-ban lehetett cikket olvasni egy neves amerikai orvosi lapban, azóta számos kísérlet bizonyította sejtméreg mivoltát.
  A glutamát ingerületátvivő aminosav, az agyi neuronok közötti információ átvitelben játszik szerepet. Ma már ismert, hogy a leggyakoribb daganatfajtáknak: mell, prosztata, bőr, vastagbél, tüdő, petefészekrák, valamint a fej és nyaki tumoroknak vannak glutamát receptoraik. Ha ezek a daganatok sok glutamátot választanak ki, sokkal gyorsabban nőnek és terjednek, valamint a szokásos kezelési eljárást is megzavarják.
  Minek köszönhető töretlen lendülete?
  Ahol csillapíthatatlan a profitéhség, ott könnyen eltűnnek a tömeges fogyasztói panaszok és könnyű szőnyeg alá söpörni a kutatási eredményeket. Tény azonban, hogy az emberek zöme érzékenyen reagál a glutamátra. A nyugati orvosi modell nem veszi figyelembe az élelmiszer bevitelt és az élelmiszereken keresztül felhalmozódott kémiai anyagok hatását, ezért sokáig az FAO vagy az EU szakértői elbagatellizálták a jelenséget mondván, nincs tudományos bizonyíték a glutamát egészségügyi kockázatára.
  A vitatott ízfokozók legújabb megítélése már sokkal szigorúbb.
  A Független Egészségtanács Fórumában megjelent cikk szerint a glutamát kerülendő, egészségkárosító hatású adalékanyag. Addig is, amíg eltűnik az élelmiszerekből – erre sok esélyt nincs -, figyeljünk az összetevőkre! Ma már sokan tisztában vannak az anyag káros hatásával, ezért a glutamátot cselesen különböző nevek alatt rejtik el az ételek összetevőiben.


  Ha ezekkel találkozol, ne vedd meg!
 • E-621, hidrolizált növényi fehérje, élesztő kivonat, autogénezett élesztő, ízfokozók, kalcium kazein, nátrium kazein, texturált fehérje
  Ha ezeket látod az élelmiszer-címkén, akkor biztos, hogy glutamáttal akarnak megetetni.
  Az egészség nagyon fontos, ezért figyelni kell arra, hogyan táplálkozol, mit teszel kosaradba, mit adsz tovább gyermekednek.
  Csak akkor éri el célját az ismeret, ha megértetted, elfogadtad és változtatsz eddigi szokásaidon”.
  Beküldte: Gallery Gaal
2016. December 28., Szerda 20:45Trianon-ellenes Petíció Orbán Viktornak leadvaÍrta:  MAREOSZ
  Nov. 30-án volt a Nyers Csaba által szervezett 1. Trianon-menet, mely a Kossuth téren a csatolt, a Kormánynak szóló Petíció felolvasásával és Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett hivatalos beadásával végződött..
  A felvonuláson a résztvevők 1-1 vármegye-címert tartottak.
  A Petíciót Nyers Csaba szervezői felkérésére én szerkesztettem, szövegeztem meg, mellyel a jelen voltak közfelkiáltással egyetértettek. Közzé adom a nyilvános Petíció szövegét szabad terjeszthetőséggel, mert ezen információk így, egy helyen még nem voltak megszövegezve, illetve vannak benne információk, melyek a közvélemény előtt ismeretlenek.
  A Petíció gondolatébresztő, cselekvésmag, konkrét cselekvési felhívás. Remélhetőleg egyre többen emlegetik a benne írtakat tabudöntőként. "Mi jogszerű hitrombolók vagyunk"- mondja a Petíció. Várjuk és elvárjuk, hogy egyszer a Magyar Kormány érdemben fog lépni a semmis trianoni diktátum revíziója érdekében. Orbán Viktor irodája 2016. dec. 1-jén kellett megkapja a Petíciót.

  A Petíció nemhogy terjeszthető, de terjesztendő.
  Tisztelettel: Dr. Grespik László
  A petíció első rész: (nagyításért katt a képre)
  Petició elsö rész 
  A petíció második része: (nagyításért katt a képre)
  Petició 2. rész 
  Beküldte Kunavar
2 megjegyzés:

 1. Helló,

  Ön egy férfi vagy nő is keres a hitel? Bővíteni
  az üzleti vagy felállítása a saját vállalkozás, vagy fizeti ki a tartozást
  vagy ház kiadó ha igen, akkor mi a válasz, kínálunk hitel 5,000.00 USD
  A maximális 500,000,000.00 euró dollár font bármilyen időtartamú
  megengedheti magának, és bármilyen típusú hitel a vevő által kért kell lennie
  mint például:

  * Személyi kölcsön
  * Business Loan
  * Saját hitel

  És több.....

  2% -os kamat és közvetlenül a töltés után a hitelkérelem
  alkotnak akkor azonnal visszatér hozzánk, a következő adatokat:

  HITELIGÉNYLÉS

  Név: ______________________________
  _____________
  Hitel összege Szükséges: ___________________________
  Neme: ___________________________________________
  Családi állapot: _________________________________
  Ország: ________________________________________
  Állam: ________________ Kor: _________________
  Telefonszám:________________________________
  Hitel Időtartam: __________________________
  havi bevétel:______________________________
  Foglalkozása: ______________________
  Cél lejárta: _________________________
  Vallás: _____________________________________

  Lépjen kapcsolatba velünk e-mailben:
  Jobazfarukhloanfirm@gmail.com

  Üdvözlettel.
  Mr. Jobaz.

  VálaszTörlés
 2. Hogyan kaptam meg hitelemet egy valódi és megbízható hiteltársaságtól?

  A nevem Mrs. RODNEY BRITTANY NICOLE. Élő Amerikai Egyesült Államokban itt dolgozom Fülöp-szigetekről és ma boldog nő vagyok? és azt mondtam magamnak, hogy minden olyan hitelező, aki megmenti a Társaságomat és a családom helyzetét, minden olyan személyt megkeresek, aki kölcsönt keres, boldogságot adott nekem és a családomnak, 300 000 dollárra volt szükségem, 00-at, és ezeket a csaló hitelezőket megtámadták, és egy barátom bemutatta az IBRAHIM MUSA-t, és kölcsön nélkül kölcsönadja nekem a kölcsönt, kapcsolatba léphet vele (powerfinance7@gmail.com)

  HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY
  **********************
  A teljes neved:
  Ország / Állam:
  Hitelösszeg:
  tartam
  Telefon:
  Havi bevétel:
  Foglalkozása:

  Várakozás a gyors válaszra.
  Allah áldjon meg.
  IBRAHIM MUSA
  Power Financial Service Pvt.
  Lépjen kapcsolatba velünk: powerfinance7@gmail.com
  WhatsApp-szám +919717357946

  VálaszTörlés