2018. február 13., kedd

Agymosott gojok


Agymosott gojokA zsidók az "Isten"!?!?1 hónapja Kisbaczoni Benedek Zoltán 


A zsidók az "Isten", a nem zsidók lélek nélküli állatok: szolgálnak vagy pusztulnak 
A Chabad Lubavics mozgalom egyik volt tagja leleplezi a kultuszt, amelynek Trump családja is hódol!
Csonthegyi Szilárd 2015. decemberi ismertetésében a tőle megszokott alapossággal számol be az igen veszélyes zsidó szektáról, a Chabad Lubavicsról. Jelen írásunkban a mozgalomnak egy volt tagja, Michael Berg osztja meg velünk tapasztalatait.
Michael Berg (32) négy éven keresztül volt a Chabad Lubavics zsidó mozgalom (szekta) aktív tagja.
Tapasztalataira támaszkodva azt állítja, hogy a zsidó világuralomra való törekvésével ez a szekta áll az ún. új világrend mögött. A Lubavics-követő Jared és Ivánka Kushnerrel (Trump veje és lánya) a szekta olyan hatalomra tett szert, amellyel egy világkatasztrófát indíthat el, mellyel a zsidók messianisztikus hatalmukat kívánják megalapozni.
Az alábbi írás szerzője Michael Berg (henrymakow.com)
1985-ben születtem Izraelben. Szüleim európai zsidók. Felmenőim a középkor óta Németországban éltek. Családom tagjait és engem külsőre semmi sem különböztet meg egy született némettől. Szőke haj, fehér bőr, kék szemek. Nem nézünk ki jellegzetes zsidónak. Úgy nézek ki, mint egy közönséges észak-európai (árja) személy.
Jobbra: Trump támogatója a multimilliárdos Sheldon Adelson Miért fontos ez?
Azért, mert a nem zsidók ellen irányuló zsidó rasszizmusnál nem biológiai rasszizmusról van szó, tehát nem az eltérő külső megjelenésben gyökeredzik gyűlöletük. Zsidók léteznek minden formában és megjelenésben. A zsidó rasszizmus az egy spirituális rasszizmus, melynek alapja a hit, hogy a zsidók lelke magasabb rendű, mint a gójoké, illetve, hogy a gójoknak sátáni lelkük van. Ebből kifolyólag bőrszíntől, származási országától függetlenül minden vallásos zsidó alacsonyabb rendűnek tekinti a nem zsidókat. Ebben az írásban a zsidó vallásban nyert általános és a lubavicsi szektában szerzett speciális tapasztalataimról számolok be.
Hogyan lettem a Chabad Lubavics tagja?
Az egész húszéves koromban kezdődött.
Bár vallásos zsidó voltam, de még nem voltam a Chabad tagja. 2005-ben New Yorkba mentem, ahol találkoztam a Chabad egy tagjával, aki megismertetett a közösséggel. Az illető megkérdezte, meg szeretném-e látogatni Brooklynban központjukat, a "770"-et. [A 770 egyrészt a házszámot jelenti, ahol a központ található. Másrészt ennek misztikus jelentése van. A mozgalom tagjai ebből a számból vezetik le, hogy itt fog épülni a templom, ami innen Jeruzsálembe kerül - a közzétevő megj.] Ráálltam. Részt vettem összejöveteleiken, szertartásaikon, és a következő négy évben a Chabad Lubavics lelkes támogatója lettem. Összejöveteleinken legtöbbször a zsidó Messiás megjelenéséről, az ezt követő világról volt szó, ahogyan ezt a Chabad és a zsidó vallás elképzeli. Ebben a világban minden egyes zsidónak akár 2800 nem zsidó rabszolgája lehet, és a nem zsidók egyetlen létjogosultsága abban áll, hogy szolgáljanak a zsidóknak. A másik oldalon a zsidók Isten trónjának számítanak.
Ki és mi a Chabad?
Akkori tagságom és tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy a Chabad egy rasszista szervezet, amelynek ideológiája a zsidó világuralom, az összes nem zsidó leigázása és rabszolga sorba taszítása. Legfőbb kötelessége az "áttörés" parancsának teljesítése, azaz a cionista világuralom megvalósítása. A Chabad a mozgalom fiatal tagjait küldöttnek (követnek) képezi ki. A küldött a Chabad értelmezésében azt jelenti, hogy az illető a zsidóság soraiban terjeszti a rasszista ideológiát, különösen a nem vallásos zsidók között. Ezek a cionista, globalista törekvéseknek minden ideológiai és erkölcsi támogatást megadnak. A Chabad tagjai a gójok pénzügyi gúzsbakötését – amelyet a nemzetközi zsidó bankok visznek végbe – és a zsidó világpolitikát saját messianisztikus jövendöléseik betejesedésének tekintik. Eszerint az eljövő zsidó világrendben minden nemzet az ellenőrzésük alatt fog állni.
Menachem Mendel rabbi (1902-1994),
vezetése alatt a mozgalom egy 4000 intézményből álló hálózatot épített ki, amely a világ száz országában, ezer városában, az USA összes szövetségi államában jelen van
A zsidók az "Isten", a nem zsidók rovarok, akiknek egyetlen létjogosultságuk, hogy szolgáljanak a zsidóknak, vagy pusztuljanak
A Chabad szerint a zsidók maguk az Isten. Az uzsorakamat engedélyezett, sőt kívánatos a gójokkal szemben. (Ez motiválja az új világrend bankárait is.)
A Chabad felekezet könyvében – a “Tanjában” – csakis arról van szó, hogy a zsidók maguk az istenség, a gójok pedig maximum állatok, akiknek nincs lelkük. Vagy ha mégis van, akkor az démoni, sátáni lélek, és a Klipot Athmeotról, azaz a démoni szférákból vagy a szellemi tisztátlanság helyéről (Sitrha Achra) származik.
A Chabad tagjai Trumpnál
A Chabad tagjai szemében a nem zsidók lélek nélküli állatok. A "zsidó lélek" az isteni inkarnáció. Minden zsidó egy megtestesült Isten. Az egész univerzum a galaxisok milliárdjaival, csillagokkal, bolygókkal, csak a zsidók számára lett teremtve. A Teremtő YHVH, a zsidó Isten, aki valójában a zsidó népben nyilvánul meg. A Chabad szerint egy zsidó körme többet ér, mint a világ összes nem zsidó népessége (beleértve az európaiakat, muszlimokat, ázsiaiakat, afrikaiakat)…
Az új világrend (NWO) agendája
A Chabad nem más, mint a zsidó rasszizmus manifesztációja, amely rasszizmus erőlteti az "új világrend" agendáját. Izrael alapítója és első miniszterelnöke, David Ben Gurion víziójában a zsidókat látja az egyetlen világkormány vezetésében (illuminátus, sátáni NWO). Ez lesz a bibliai ígéretek beteljesedése, amikor is a zsidók lesznek az összes nemzet uralkodói és ellenőrei.
A Legfelsőbb Bíróság Jeruzsálemben az illuminátusok piramisával és
a mindent látó szem jelképével
A fenti épületet azért építették, hogy támogassa az új világrend agendáját, ahogyan azt Ben Gurion elképzelte: “Az egyesült nemzetek Jeruzsálemben szentélyt fognak építeni a prófétáknak, hogy ez előmozdítsa a kontinensek föderatív összekapcsolódását. Ez lesz az emberiség Legfelsőbb Bíróságának székhelye, hogy a föderáció tagjai közötti vitákat elsimítsák, úgy, ahogyan azt Izaiás próféta jövendölte." [Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól: "Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása." Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. (Izaiás 2,2-4) - a közzétevő megj.] Vajon ki pénzelte és építette a Legfelsőbb Bíróságot? A nemzetközi bankok ellenőrei, a Rothschildek! Ezen a ponton egészen világosan nyilvánul meg a zsidó agenda. Csak tudni kell, mennyi kettő meg kettő. Kabbala és sátánizmus: ezek a legfontosabb eszközök a zsidókat befogadó államok gyengítésére, hogy egyszerűbb legyen ellenőrzésük, miután a titkos féreg belülről szétrágta őket. A faj (rassz), nemzet, család, a természetfölöttibe vetett hit (istenhit) le lesznek rombolva, így könnyű dolguk lesz a monopolhelyzetbe kerülő zsidó bankároknak. [Kabbala: nevezik zsidó misztikának, zsidó okkultizmusnak, titkos zsidó tanoknak. Alapjai két könyvben vannak lefektetve (Jezirah és Sohár). Tartalmuk egy mágikus, asztrológiai, orvosi, prófétai zagyvalék. Keletkezése valószínűleg az Ószövetség idejére vezethető vissza - a közzétevő megj.] Így lesz világunk materialistább, kevésbé spirituális, ami a könnyebb ellenőrzést eredményezi a zsidók számára. Hiszen a saját hit, távlatok, végső életcél nélküli embereket könnyebb kordában tartani. Ezt jelenti a mindent látó szem, valamint a mindent átfogó gyűrű.
Miért fordítottam hátat a Chabadnak és a judaizmusnak?
A Chabadot akkor hagytam ott, amikor bensőm legmélyében megtapasztaltam, hogy a Chabadban és a judaizmusban meglévő gyűlölet (csakúgy, mint az iszlámban és az Iszlám Államban megmutatkozó gyűlölet) nem Istentől származik, hanem az ember egójából és félelmeiből. A szakításhoz szellemi ébredésem vezetett, amelyről következő írásomban fogok beszámolni. Addig is remélem, hogy a fehér európaiak és azok, akik ellenzik a fehérek ellen irányuló genocídiumot, ráeszmélnek, mi az oka az ellenük irányuló hadjáratnak. Ez az ok Földünk abszolút rasszista ideológiája, a judaizmus. Michael Berg és Henry Makow további írásai angol és német nyelven itt olvashatók. Eddig tart Michael Berg friss, 2017. decemberében megjelent beszámolója. Kíváncsian várjuk folytatását. Egyet azonban máris megállapíthatunk. A zsidók előtt hajlongó politikusoknak, a keresztény-zsidó párbeszédről hablatyoló egyházi személyeknek eddig sem volt mentségük cselekedetiekre, hiszen mindenki számára hozzáférhetők az interneten az információk erről az igen veszélyes szektáról. Miután azonban most először és – egy, a lelkiismeretére hallgató, jobb érzésű zsidótól – első kézből halljuk a Chabad Lubavics lényegét, egyszerűen nem marad semmi más számukra, mint sutba dobni az egész hajbókolást, berekeszteni minden párbeszédesdit, és tenni azt, ami a kötelességük: képviselni választóik érdekeit, az egyházi személyeknél pedig híveiket. Sajnos van egy olyan érzésünk, hogy Balog Zoltántól kezdve az ún. Ferenc pápáig mégsem fogják ezt megtenni. Marad minden a régiben, és ha Michael Berg nevével találkoznak, elfordítják fejüket: még csak tudni sem akarnak róla. Mily meglepő továbbá: az oly tárgyilagos és semleges Wikipédia egy teljesen más képet tár elénk erről a sátáni szektáról. Idézetek a Wikipédiáról: "A zsidóság népszerűsítését tekinti legfőbb feladatának." "Fontos a micva, vagyis a jó cselekedet értéke. Azaz, hogy 'minden jó cselekedettel közelebb hozzuk a világ végső megjavulásának, a Messiás eljövetelének idejét.'" "Szociális és jótékonysági tevékenységet folytat világszerte zsidók és nem-zsidók között egyaránt." Köszönjük, máris nagyon népszerűek vagytok!
Közzéteszi: Bálint József (Kuruc.info)


A génkezelt vetőmagok veszélyeiről3 hónapja Kisbaczoni Benedek Zoltán | 


"Milyen méreggel szórják a földjeinket?" - Olvasónk a génkezelt vetőmagok veszélyeiről
Lágy narancsillat lengi be a szobát, ahogy elkezdődik a HírTV időjárásjelentése. A jó időre garancia a KWS Hungary Kft. mint bőkezű támogató. Ki is ez a cég?

Az Európai Unió kitiltotta az amerikai Monsanto biotechnológiai vállalat megbízottait, miután a vitatott glifoszátot gyártó óriáscég nem volt hajlandó együttműködni a szer vizsgálatában és képviseltetni magát az Európai Parlament bizottságai előtt.
network.huKWS Hungary Kft. mezőgazdasági vetőmagok forgalmazásával foglalkozik. Engedjenek meg egy rövid ismertetőt a honlapjukról. „A fajtáink létrehozásánál a tradicionális növénynemesítési munka mellett, egyre nagyobb mértékben alkalmazzuk az új biotechnológiai eljárásokat. A növekvő teljesítményű és termőhelyhez igazodó új fajták nemesítésénél arra törekszünk, hogy a hagyományos nemesítési célok megtartása mellett ellenállóvá tegyük fajtáinkat a legelterjedtebb betegségekkel szemben. A kórokozók elleni tolerancia és rezisztencia mindinkább elvárás egy korszerű fajtától."
Új biotechnológiai eljárások, kórokozók elleni tolerancia és rezisztencia? Ja, már értjük! Génkezeltet akartak mondani! Szerencsére van a cégnek egy igen jó barátja, akinek a tapasztalataira mindig számítani lehet. Ő a Monsanto nevű amerikai nagyvállalat. Valószínűleg sokak számára ismerősen cseng a neve és tevékenysége, de reméljük, hogy tudunk a kedves olvasónak néhány újdonsággal szolgálni. Nézzük meg tehát, hogy ki is a Monsanto, s ebben segítségünkre siet egy remek dokumentumfilm, a Monsanto szerint a világ címmel. De ne aggódjanak, visszatérünk majd a Fideszre is!
network.hu
CégvezetőKWS Services East GmbH
Vaszary Tamás

Leonard Bernstein Strasse 10
A -1220 Bécs
Tel:: 0043/ 1 -263 39 00-31
Mobil: +36/20-2428-284


A Monsanto az USA egyik legmenőbb vegyipari vállalata. Hírnevét igyekezett megalapozni. Egyik csodálatos terméke a vietnami háborúban használt Agent Orange. Ezzel irtották a dzsungel lombkoronáját. Hatásai a mai napig érezhetők azokon a területeken, ahol bevetették.
network.huHárommillióan fertőződtek meg. Az eredmény: súlyos születési rendellenességek, korai halálozás, a lista igen hosszú (képgaléria itt). Azért a Monsanto a vietnami háború előtti időkben sem volt tétlen, igyekezett az emberiség javát szolgálni. Az 1930-as évektől az 1980-as évekig slágertermékük volt a PCB-nek nevezett (poliklórozott bifenilek) vegyület. Ezek hűtésre használt olajok voltak. Maga a Monsanto is tudta, hogy termékük súlyosan egészségkárosító, de eltitkolták. Oly sikeresen, hogy az USA-ban éveken keresztül mérgeztek egy egész várost. Majd mikor kiderült, nevetséges összeget fizettek annak a húszezer embernek, aki érintett volt, és érintett a mai napig. Hormonzavarok, rákos megbetegedések, súlyos születési rendellenességek jelzik, hogy merre jár a Monsanto. Mivel indokolták a titkolózást? Nos, napvilágra került belső iratok szerint azzal, hogy ilyen semmiségeken nem veszíthetnek el egyetlen dollár profitot sem. Sajnos a PCB-t betiltották, de sebaj, mert a cég nem tétlenkedik. Megalkották a szarvasmarha-tenyésztőknek szóló csodát, a tejfokozó GM hormont. Ez a tehenekbe fecskendezett hormon 20%-kal növeli a tejhozamot. Csak néhány ezzel kapcsolatos tudományos véleményt idéznék itt, ha megengedik: „Ez a hormon veszélyes az egészségünkre”; „Halálos méreg”; „Manipuláció”; „Drámai mértékű élettani változás”; „Mell-, vastagbél- és prosztatarák.” Azt már mondanom sem kell, hogy a cég emberei meghamisították a kísérleti eredményeket, természetesen következmények nélkül. Mindegy, az emberiség nagy bánatára ebből sem profitál már a vállalat, bár a Wikipédia szerint nem betiltották, hanem eladták a készítményt. Ez a kudarc nem szegte a Monsanto kedvét, és a vegyszerektől egyenes út vezetett a biotechnológia területére, miközben szlogenje „Élelmiszer, Egészség, Remény” volt. Azóta mint a génkezelt vetőmagok élharcosa szerepel a köztudatban. A világon gyártott és forgalmazott génmódosított magok 90%-a tőlük kerül piacra. Főbb termékeik kezdetben a gyapot, illetve a takarmányként használt kukorica és szója voltak. A génmódosított növényeket az 1990-es évek közepétől vezették be az USA-ban. A cég publikált egy tanulmányt, ami azt hivatott megerősíteni, hogy a génkezelt növények semmiben nem károsabbak, mint természetes társaik. Ezt a cikket többen megvizsgálták, és egyenesen nevetségesnek találták. Pedig ez a közlemény volt az, ami zöld utat adott a génmódosított élelmiszereknek. Alig tíz év alatt a génkezelt növények meghódították Észak- és Dél-Amerikát, Ázsiát és Ausztráliát. Mire számíthatunk?
Nézzük meg először ennek a három terméknek az üdvözítő hatásait. Általában a génkezelt növények gyengébb ellenálló képességűek. Könnyen megtámadják őket mindenféle fertőzések, gombák. Akkor miért jók? Mert meg lehet venni hozzá jó drágán a gyomirtó szereket, gombaölőket és mindent, ami mérgező, mert nem elég, hogy maga a növény is az. Jaj, most biztos felhördül pár tudós, de ne legyenek illúzióink! Manapság az a tudomány, amit a multinacionális vállalatok annak hívnak. Az általuk pénzelt kutatások és ellenőrző testületek pedig az ő szájízük szerint vizsgálnak. A helyzet az, hogy a mai tudomány a katasztrófák tudománya, ahogy Paul Virilio háború és sebességfilozófus fogalmaz egyik könyvében. A tudományos világ eltávolodott alapvető értékrendszerétől, és a saját határait feszegeti. Teszi ezt ahelyett, hogy az emberiség javát szolgáló koherens igazságokat keresné. Tehát a Monsanto-féle gyapotot Indiában kezdték el teríteni. Mint minden termékükre, erre is nagyon hangzatos dolgokat találtak ki. Nagyobb terméshozam, fejlődő gazdaság, a gazdának óriási profit stb. A valóság az, hogy a gyapot szegény már attól kikészült, ha elrepült fölötte egy madár, így a gazdáknak súlyos adósságokba kellett verniük magukat. 1998 óta napjainkig 250 ezer indiai gazda végzett magával, és az öngyilkosságok jó része a génmódosított magokhoz köthető. Vandana Shiva a hagyományos magok megőrzésére törekvő indiai szervezet igazgatója. Azt mondja, hogy a világon az élelmiszerbiztonság nem számít többé, helyébe a kutatásokból származó szabadalmak jogdíjai kerülnek. Tehát a vetőmagok a Monsanto tulajdonai. Ha az ő beleegyezésük nélkül vetsz, beperelnek. „Ha a magokat kontrollálják, mindent irányítanak. Ez nagyobb hatalmat ad, mint a bombák vagy a fegyverek. Ez a legtökéletesebb módszer a világ egész népességének az irányítására.” Hogyan történik mindez?
Mexikó élet-halál harcot vív a Monsantóval, mert a génkezelt növények megjelentek a kukorica őshazájában is. A szél útján a génmódosított növények pollenjei megfertőzik a már tízezer éve gondosan őrzött kukoricaállományt. Miután ez megtörténik, a régi kukoricafajta fokozatosan eltűnik, és csak a Monsanto-féle növény marad. Ezek pedig nem újra elültethető magok, minden évben a vállalattól kell megvenni drágán, a hozzátartozó gyomirtókkal és minden egyébbel együtt. A szójával ugyanez a helyzet, a dél-amerikai őslakosok elkeseredetten küzdenek ellene. Erdőirtások, szennyezett víz, mérgező föld, tönkrement családok, elvándorló törzsek, pusztuló ősi magvak. A cég jelenleg is kutatásokat folytat génkezelt növényekkel. Mik ezek? Paprika, paradicsom, búza, karalábé, saláta, mustár, burgonya. Minden, ami elérhető! A Monsanto monopóliuma afelé halad, hogy eltüntetheti az összes genetikailag nem módosított fajtát a földön.
De jöjjünk lassan haza, oda, ahol Monsanto barátunk cimborája, a KWS Hungary Kft. támogatja a párttévét. A két géntechnológiai cég már egy ideje jó ismerősök. Közös kukorica projecten dolgoztak együtt, de köszönhetünk nekik genetikailag módosított cukorrépát is. Nézzük, hogy milyen ajándékokkal kedveskedhetnek még a népünknek. Magyarországon, Tápiószelén található a világ egyik kulcsfontosságú génbankja, ahol ritka haszonnövényeink, vadnövényeink, és gyümölcsfáink tiszta genetikai állományát őrzik, gondozzák. Gyanús szerződések kapcsán felmerült, hogy a Monsanto már 2007-ben az akkori MSZP-SZDSZ segítségével megpróbálta megszerezni a magyar kultúrnövények génkészletét. Arra törekedett, hogy az akkori igazgatót menesszék, így a saját ölebét lehessen az intézet élére állítani. A génbank jelentősen leépült, de szerencsére máig sem sikerült még rátennie a kezét. Ennek az ügyletnek a megakadályozását dr. Ángyán Józsefnek köszönhetjük. Nélküle nem derült volna fény erre a törekvésre. Ha a szocialista koalíción múlik, ugyanez történt volna a felbecsülhetetlen értéket képviselő Érdi Gyümölcs- és Dísznövénykutató Intézettel is. Az utolsó pillanatban jobboldali erőknek sikerült ezt a kisajátítást is megakadályozniuk. Az nem derült ki pontosan, kinek szánták az intézetet. A közelmúlt eseményeinek tükrében viszont felmerül az emberben, hogy cseberből vederbe kerültek ezek a fontos génbankok. Úgy tűnik, hogy a Fidesz és az MSZP gyűlölik egymást. Pedig egy a cél, csak hol az egyik, hol a másik szeretne érvényesülni. Ezt hívják úgy, hogy családon belüli erőszak. A békítő szerepe a családfőé. Ő vajon kicsoda? Demján Sándor egy interjúban elismerte, hogy országunk tíz ember, tíz befektető kezében van. Pártokról szó sem volt. Érdekes módon senki nem feszegette azt a kérdést, hogy ki az a tíz, akinek a kénye-kedvétől tízmillió élete függ.
Tehát pár hónappal ezelőtt kitört a botrány. A botrány, amit huszonhárom éve folyamatosan nézünk és elszenvedünk. Annyi a jó benne, hogy legalább változatos. Szóval az éppen aktuális: a Fidesz átjátszotta a termőföldeket hozzá közel álló magánszemélyeknek, érdekeltségeknek. A Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, Ángyán József azonnal súlyos kritikával illette a párt vezetését. Felrótta, hogy mindaz, amit tettek, egyenesen szembe ment azzal, amit a kormánypárt eddig az állampolgárok felé kommunikált. Ha ő nem szólal fel, akkor a Fidesz úgy vitte volna véghez ezt a kis csínyt, hogy az országban uralkodó politikai káoszban szép csendesen elsikkad ez a súlyos ügy. Tehát a narancsos felső vezetés kimutyizta a hatalmas termőföldeket a haverjainak, miközben feltűnik egy génkezelt vetőmagokat terjesztő multicég a Hír TV-n mint támogató. Azért csak felmerül az emberben egy kis gyanú, nem? Vajon mit mondana a Fidesz? Például azt, hogy kérem, nyugodjanak meg! A KWS nem csak génmódosított termékekkel foglakozik. Bevettük az alaptörvénybe, hogy hazánkban nem lehet génkezelt vetőmagot ültetni! Alaptörvény? A jobb érzésű emberek sírva röhögnek. Az alaptörvénybe az is le van írva, hogy jogunk van az egészséges élethez, ételhez, levegőhöz, vízhez. Jogunk van, csak érvényesíteni nem lehet. Tisztában van vele a Fidesz, hogy a génmódosított vetőmag szennyez? Nem kicsit szennyez. Kérdés, hogy az idő kinek dolgozik. Kinek kell dolgoznia? A magyar embereknek vagy az üzleti érdekeltségeknek? A génkezelt magok tizenhat év alatt meghódították az összes kontinenst. Hazánkban ugyan még tiltva vannak, de már 2011-ben az MTA néhány tudósa, úgymint Balázs Ervin, Dudits Dénes, és Sági László nyíltan lobbizott a génkezelt vetőmagok bevezetése mellett. Nyugodtan hajthatják álomra a fejüket, mert nem kell sokat várniuk, és eljön az idő, amikor a politikusok hivatkozhatnak a természetes szennyezésre, ahogy tette ezt néhány dél-amerikai ország kormánya. Széttárják a kezüket, és azt mondják majd hazánk népének, hogy nincs mit tenni. Kivételesen igazat szólnak. Ami eddig közkincs volt, az egészséges, hasznos vetőmag, gyümölcs eltűnik. Amivel pedig majd vetni lehet, arra rá lesz írva, hogy a Monsanto, KWS, Dupont vagy más géntechnikai vállalat tulajdona, és fizessük a jogdíjakat, ha vetni akarunk. A narancs a legcinikusabb gyümölcs. Úgy tűnik, nem ismeri a határokat.
Mi fog történni a Fidesz által megszerzett hatalmas földterületeken? Ugye nem indul meg szép csendben a génmódosított növények termesztése és a szennyezés felgyorsítása? Ugye nem? Nincs miért aggódnunk! A kormány által pénzelt független bizottságok majd nagyon tudományosan megmagyarázzák, hogy kár idegeskedni. „aludj el szépen, kis Balázs.” Miért nehéz elképzelni, hogy etikusak lesznek? Például azért, mert külön munkacsoportot hoztak létre, aminek a feladata az volt, hogy az emberekkel elhitesse, hogy a földtörvény a családi gazdaságokat és a nemzetet szolgálja. Aztán mikor tető alá hozták a saját változatukat, akkor munkacsoportostól és álmélkodó államtitkárostól félresöpörték az addig kifelé sugárzott programot, és a földet inkább felosztották a barátaik között. Majd pedig egy génmanipulációval foglalkozó cég hirdet a narancsültetvényen. Vajon elhihetjük ezek után, hogy komolyan gondolja a Fidesz a GMO-mentességet hazánkban? Felrémlik egy televíziós interjú pár évvel korábbról, amiben Orbán Viktor azt fejtegeti, hogy a politikában a látszat nagyon fontos, és hogy a Fidesz igen ügyel rá. Tapasztaljuk, köszönjük! Vagy a Wikileaks által kiszivárogtatott dokumentumokban fellelhető Best of Orbán Viktor. „Most is azt mondom a külföldi diplomatának, hogy ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok.”Mi nem vagyunk külföldiek, de azért megkérdezzük: Mit csinál vajon most Orbán Viktor? A GMO-s termékek behozatalát semmi sem szabályozza. Ömlik az országba a génmódosított takarmány. A boltok polcain, zöldségeseknél is találkozni GMO-s termékekkel, élelmiszerekkel. Tavaly a gazdáknak eladtak kukorica vetőmagot úgy, hogy belekeverték a génmódosított kukoricát is. Mindenhogy próbálkoznak. Egy szakember szerint, ha a haszonállat megeszi a génkezelt tápot, az már nem ugyanaz az állat többé. 1996-2005 között egy New York-i egészségügyi jelentés szerint megduplázódott az élelmiszerekhez köthető betegségek száma. Boldog gyógyszergyártók! Lehet kutatni! Láss csodát, a Monsantónak is egy svájci gyógyszercég a kedves édesanyja! Felmerül a gyanú, hogy olyan vállalatok kapnak létjogosultságot hazánkban, melyek működése veszélyt jelent mind Magyarországra, mind pedig az egész világra. Veszélyt jelent a környezetre és az emberiségre. Olyan súlyos vádak érik ezeket a cégeket nap mint nap, hogy nem támogatni kell őket, hanem azonnal gátat szabni nekik és azoknak is akik velük együttműködnek! Az interneten terjed egy igen aprólékos kutatás, amit patkányokon végeztek. A Monsanto génkezelt kukoricáit és a Roundup nevű gyomirtóját vették górcső alá. Az eredmény több mint ijesztő. Néhány kutató véleménye. „Korai halál és súlyos daganatok a Monsanto kukorica hatására”, vagy „a kutatás hihetetlen számú daganat kialakulását mutatja, amelyek gyorsabban jelennek meg és agresszívabban nőnek, különösen a nőstény állatok esetében.” Esetleg nézzük dr. Michael Antoniou, molekuláris biológus (King's College London) véleményét: „Várható, hogy a genetikailag módosított kukorica és a Roundup gyomirtó komoly hatással lesz az emberi egészségre." Vagy Patrick Holden, a Fenntartható Élelmiszert Tröszt igazgatója: „Ez az első alkalom, hogy megvizsgálták a GM kukorica és a Roundup gyomirtó, illetve a kettő kombinációjának hatását és az eredmény nagyon súlyos. A hím patkányok esetében máj- és vesekárosodást, illetve rendellenességeket, beleértve daganatok kialakulását tapasztalták, ami viszont ennél is aggasztóbb, hogy a nőstény állatoknál rendkívül súlyos emlőrák kialakulása volt megfigyelhető. A kísérlet végére a nőstények 80 százalékában alakult ki emlőrák." De ne legyünk igazságtalanok! A Monsanto reagált a tanulmányra, hallgassuk meg! „A tanulmány nem felel meg a minimális, elfogadható színvonalnak, amely elvárható az ilyen tudományos kutatásokkal kapcsolatban. Az eredményeket nem támasztják alá a közölt adatok, és a következések nem relevánsak a biztonsági elemzésekben.” Egyébként a Monsanto Roundup nevű gyomirtója már kapható a hazai boltokban. Ráadásul megnövelt hatóanyag-tartalommal. Azért mások is tartanak finomságokat a tarsolyukban. Például a DuPont Granstar nevű permetezőszeréből mindössze 20-40 mg kell egy hektár földre! Ez körülbelül egy teáskanálnyi, és minden kétszikű gyomnak annyi! Milyen méreggel szórják a földjeinket?
A továbbiakban nézzük meg, hogy kik azok a cégek, akik génkezelt növényekkel foglalkoznak Magyarországon. A teljesség igénye nélkül: Monsanto, KWS, Pioneer Hi-Bred, AgrEvo, Novartis, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Aventis, Crop Science, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Syngent Seeds, Kiskun Kutatóközpont, Öko Rt., Attalai Haltermelő és Értékesítő, Szent István Egyetem Növényvédelmi tanszék, TapTop, Gabonatermesztési Kutató Kht., Dow Agrosciences Hungary, Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet. Ha a génmódosított termékek társadalmilag elfogadottak lesznek, és teret hódítanak hazánkban, akkor olyan mértékű elszennyeződés veszi kezdetét, amilyenre eddig nem volt példa itthon. Több tanulmány is rámutatott, hogy a génkezelt növények egyre több permetezőszer igényelnek, ahogy telik az idő. Tönkremegy a föld, elszennyeződnek a vízkészletek. A kínosabb része a dolognak maga a génszennyezés. Kiirtja az ősi fajtákat. Megszünteti a biológiai sokszínűséget. Minden GMO-s növény politikai nyomásra került a piacra, az USA és a nyugat-európai kormányok génmódosított termékekbe és biotechnológiába fektették a nyugdíjalapokat. Mi van, ha nem csak a haszonnövényeket fogják megváltoztatni, hanem a teljes flórát és faunát? Milyen szándékot tételezhetünk fel a történelmi tények tükrében egy olyan cégről, mint a Monsanto? Milyen szándékot a hozzá hasonló vállalatokról? Milyen szándékot azokról, akik hagyják érvényre jutni az effajta cégeket, sőt támogatják őket? Miért hagyjuk, hogy a vetőmagok és általuk az életünk birtokosaivá váljanak? Kísérleti nyúlnak használnak bennünket a politikai barátaik segítségével! Mi vár a magyar gazdákra? A génmanipulációval foglalkozó cégek monopolizálják a vetőmagpiacot. Felverik az árakat, kiszorítják a nem GMO-s vetőmagokat, és elveszik a gazdáktól a választás lehetőségét. Ez a tendencia látszik az USA-ban, Brazíliában, Indiában, a Fülöp-szigeteken, Dél-Afrikában és már Európában is. A termelők a vetőmagcégektől függenek. Mit tehetünk?
A gazdákat segíteni kell, hogy hatékonyan fel tudjanak lépni ezek ellen a cégek ellen. Fel kell világosítani őket a veszélyről. A gazdáknak el kell kezdeni a fajtamentést és megőrzést, a politikai szervezetektől függetlenül. Ángyán József mellé fel kell sorakozni, és a magyar földet visszavenni a narancsos bűnözők csapatától. Megtiltani minden génmódosított termék behozatalát az országba, az etikátlan cégeket pedig ki kell zárni a magyar piacról. A nagy történelmi egyházak vezetőit fel kell szólítani a génmódosítás nélküli világ melletti harcra.
A géntechnika veszélyeit Ignacio Chapela biológus professzor foglalja össze a legnyomatékosabban a számunkra. „Az életet olyan módon manipuláljuk, ahogyan azt igazából nem is értjük, és nem tudjuk kontrollálni. Majd kiengedjük a környezetünkbe. Így olyan változás következik be, ami radikális és amire még soha nem volt példa. Túl van azon, amit megérthetünk, és nem fordítható vissza. Emiatt aggódom.”
V. J.

Megjegyzés:

A Monsanto-ról bíróság mondta ki, hogy tevékenysége mérgezést okoz
network.hu 
MONSERATO -STOP!

2012, április 10 - 18:04 — dauda
Paul Francois francia farmer neurológia problémákban szenved a biotechnológiai óriás Lasso nevű gyomirtójának belégzése miatt mondta ki a francia bíróság. Az súlyos ítélet újabb kérdéseket vet fel a növényvédő vegyszerek egészségügyi hatásaival kapcsolatban. 
A 47 éves gabonatermesztő farmer neurológiai rendellenességeket szenvedett a Monsanto gyomirtó belégzését követően, úgy, mint memóriazavarok, fejfájás és beszédzavarok. A vád része volt, hogy a vállalat megfelelő figyelmeztetésekkel sem látja el a termékét. A lyoni bíróság szakértőket rendelt ki a sértettet ért veszteségek és azzal kapcsolatos kártérítés mértékének megállapításához.
monsanto_bunos_01,,Ez egy történelmi döntés, elsőként ítélnek el egy növényvédő szer gyártót ilyen típusú visszaélésért." – mondta el Francois Lafforgue ügyvédje a Reuters hírügynökségnek. A Mosanto ezzel szemben csalódottságát fejezte ki a döntéssel kapcsolatban és kijelentette, megvizsgálják, hogyan támadhatják meg az ítéletet.
,,A Monsanto mindvégig azon az állásponton volt, hogy nincs elégséges bizonyíték az állítólagos mérgezés és a tünetek között fennálló ok-okozati összefüggésre." jelentette ki a cég ügyvédje.
Francois és más, hasonló megbetegedésekben szenvedő gazdák létrehoztak egy szervezetet azzal a céllal, hogy az egészségügyi problémáktól szenvedők és az általuk használt szerek összefüggéseit monitorozzák. A francia társadalombiztosítási rendszer 1996 óta követi nyomon a gazdákat ért vegyi anyagokkal kapcsolatos egészségkárosulásokat, ezek száma 200-nál is magasabb évente. Ennek ellenére az elmúlt 10 évben csupán 47 esetben sikerült a gyártókat a mérgezés elismerésére kötelezni.
monsanto_bunos_02A kötelező EU irányelvek miatt a Monsanto Lasso gyomirtóját be szerencsére már Franciaországban is betiltották, követve néhány másik ország példáját. Franciaország az Unió legnagyobb mezőgazdasága, egy jelenleg is futó projekt keretében 2008 és 2018 között az országban felhasznált növényvédő szer használatot 50%-al kívánják csökkenteni, aminek első jeleként 2008 és 2010 között 4%-os mérséklődés értek el.
Francois esetében a közvetlen egészségügyi kárt viszonylag könnyű bebizonyítani, hiszen az a Monsanto vegyszer tárolására használt tartály tisztítása közben következett be, gazdálkodó társainak azonban sokszor ennél lényegesen nehezebb dolguk van, amikor a különböző növényvédő szerek összesített hatásait szeretnék bemutatni. Közéjük tartozik az a prosztatarákból felépült gazda is, aki név nélkül nyilatkozott fájdalmairól a Guardian brit napilapnak.
,,Ha a vegyszereknek komoly egészségügyi hatásaik lennének, akkor arról azt hiszem már tudnunk kellene róluk." - mondta Jean-Charles Bocquet az UIPP ( a növényvédő cégeket tömörítő francia szervezet) ügyvezető igazgatója.
A társadalombiztosító idén a parkinson kór mellett újabbakat vett fel a gazdálkodókra különösen kockázatos megbetegedések listájára köztük a vér- és húgyhólyagrákot valamint légúti problémákat. Eközben a francia egészségügyi és környezetvédelmi ügynökség vizsgálatot folytat a gazdákat ért egészségügyi hatásokról, az eredmények jövőre várhatók.
Készült a Guardian cikke alapján. Ford.: Schmidt Gergő
(Forrás:Termelőtől.hu és Greenpeace)


Érdemes megnézni!!!!
http://hu.rightpedia.info/w/Zsid%C3%B3k_a_magyar_k%C3%B6z%C3%A9letben
network.huA románok személyi adatait izraeliek “őrzik”!
Mihály Zsolt Vadai <vadai.mihaly.zsolt@gmail.com>
Dátum: 2016. november 1. 11:47
Kevesen tudták, hogy a románok személyi adatai, beleértve a lakcímet, személyi számot, egészségére vonatkozó adatokat, származást, családfát az izreali hatóságok tulajdonában van.
network.huMinden teljesen törvényes, mert az EU egyik határozata alapján van.
Abszolut minden személyes adatunk át lett adva Izráelnek, hogy „teljes biztonságban legyenek“.
Mindenféle adatról szó van, a családi állapottól a lakcímig, személyi szám, születés helye, ideje, szülők, telefon, elektronikus kommunikáció, gyermekek, koruk, egészségügyi nyilvántartó lap, betegségek, kedvtelések, ergo abszolut minden rólunk!
Nincs semmi indoka a döntésnek, amit 4 éve hozott az EU, de azt agyonhallgatták, kevesen értesültek az ügyről.
A határozatot 2011. 01. 31 –én hozták, és az összes Eu tagállam lakossainak személyi adatainak átadását irányozza elő Izráel részére.
Egyetlen igazolás az volt, hogy Izráel felel meg a 95/46 sz. Direktívának a személyi adatok
Az, aki felhívta online a figyelmet az abszolut hihetetlen helyzetre, különben feltett egy igen jogos kérdést: “nem találtam sehol utalást a hozott döntés viszonosságára (reciprocitására) vonatkozóan. Még van, akinek kérdéses (van kételye) hogy kik uralják ezt a világot? (a világ tulajdonosaira, uralóira vonatkozóan? )
(Gabriel Niculescu)
Ford. megjegyz.: ehhez hozzátartozik, szorosan kapcsolódik, hogy kb. egy jó - másfél éve szivárgott ki egyik külföldi hírszerző szervezettől, hogy itt minden 3. - 4. zsidó származású “magyar” állampolgár önkéntesen felajánlotta szolgálatait (kémkedik, hírt-szerez, megfigyel és jelent stb.) a Moszadnak.
Az aktív itteni zsidó származású kémeik számát külföldön 20.000 körülire becsülik. (itthon remélhetőleg kb. tudják számukat, ismerik, nyilvántartják őket. REMÉLJÜK!)
Jó lenne, ha minél több nemzettársunk tudna erről!
Megjegyzés: Vettem egy kütyüt részletre egy műszaki boltban. A szerződés alján, egy milliméteres betűkkel oda volt írva, hogy beleegyezek, hogy a nevezett bank minden pénzügyi tranzakciómról értesítést küld az amerikai FED banknak. Jó mi?
A szovjet katonák rémtettei 
(Erős idegzetűeknek!)
Írta:  Jack Corn
A Magyar Királyság trianoni békeszerződéssel megcsonkított határait a szovjet Vörös Hadsereg alakulatai 1944 szeptember 23-án Battonyánál érték el. A visszavonuló német és magyar csapatokkal együtt tízezrével érkeztek a menekültek Magyarországra Ukrajnából, Erdélyből, Felvidékről és Lengyelországból. A magyar lakosság hitetlenkedve fogadta a szovjet katonák szörnyű kegyetlenkedéseiről szóló beszámolókat.
network.hu

Ehrenburg
Ilja Gregorijevics Ehrenburg, az Ukrajnában német származású zsidó családban született szovjet író és költő az 1967-ben bekövetkezett haláláig Sztálin őszinte csodálója és leghűségesebb szolgálója volt. A háború előtt, alatt és után cikkeit, idézeteit, költeményeit rendszeresen közölte a Krasznaja Zvezda, (Vörös Hadsereg lapja) az Izvesztyija, a Pravda és az Einikeyt. (a Pravda héber nyelvű kiadása) A Sztálinhoz kötődő közeli barátsága miatt a harci kedvet növelő plakátokon szereplő sorait a szovjet csapatok szentírásként kezelték. A kommunista propaganda vezér Ehrenburg több írásában, köztük a hírhedté vált "Gyilkolj!" című röplapon így bíztatta a szovjet katonákat:
"Öljetek! Dicső szovjet harcosok, öljetek! A németek nem emberi lények...... az a szó, hogy "német" a mai naptól legyen a legnagyobb szitokszó, amit a szátokra vesztek...... ölnöd kell.... és ha nem öltél meg legalább egy németet a mai nap, akkor ez a napod kárba veszett..... ha nem tudod őket golyóval kivégezni, akkor a bajonettel szúrd agyon őket...... ha csendes körülötted a front és amíg várod, hogy ismét harcba indulj, ezalatt az idő alatt is keress németet, akit megölhetsz...... öljetek, mert nincs annál nagyobb élvezet, mint amikor a halomba szórt német hullákat ugorjátok át...... ne a napokat, ne a kilométereket számoljátok, hanem öljetek és öljetek! a megölt németeket számoljátok az elfoglalt városok helyett...... öld a németet, ez a nagyanyád kérése! öld a németet, ezért imádkozik az anyád! öljetek, ezt kéri tőletek a gyereketek! öld a németet, ezt kéri hangosan kiabálva tőled a szovjet haza! ne hibázz, ne adj kegyelmet, ölj! Dicső szovjet harcosok, öljetek!"
Tömeggyilkosság
A Vörös Hadsereg katonái tisztjeik támogatásával és aktív részvételével tömeggyilkosságok százait követték el és szadista módon kínozták meg a fogságba esett ellenséges katonákat, az útjukba került polgári lakosságot és válogatott módszerekkel irtották a német származású vagy német nevű gyermekeket, lányokat, asszonyokat és idős embereket.
Németek meggyilkolása
"1944 február 17-én a Kiev alól visszavonuló németeken rajta ütöttek Konyev tábornok csapatai...... harc nem volt, csak öldöklés, a túlerőben levő szovjet katonák teherautókról géppuskázták le a feltett kézzel álló németeket, harckocsikkal taposták halálra a német katonákat, majd utána lóháton ordító kozákok százai vágtattak közéjük és a kardjaikkal vagdosták le a németek magasban tartott karjait és a fejeket...... több mint 20 ezer eltaposott és összekaszabolt német halott maradt a havas földön.... Konyev tábornokot ezért a hőstettéért marsallá léptették elő."
Katyn, lengyelek legyilkolása
"1939 szeptemberében keletről a Szovjetunió is lerohanta Lengyelországot és 14,736 fogságba esett lengyel katona tisztet és 10,685 polgári személyt a Smolensktől nem messze levő Katyin városka környékén felállított három szovjet koncentrációs táborban (Kozielsk, Starobielsk és Ostashkov) gyűjtöttek össze, ahol 1940. április 4-e és 1940. május 13-a között naponta 300-as csoportokban, hátuk mögött szögesdróttal összekötözött kezekkel kivégezték őket.... hatezer lengyel polgári foglyot Starobielskből és Ostashkovából marhavagonokban a Harkov városa melletti Dergacsiba vittek és őket is hasonló végezték ki és ásták el...... több száz lengyel foglyot, köztük nőket és gyerekeket vittek a Fehér tenger partjára, ahol két nagy halászhajóra zsúfolták fel őket és a nyílt vízen elsüllyesztették a hajókat, mindenki vízbe fulladt."
Lengyelek meggyilkolása
"1941. június 29-én a Lvov városába bevonuló németek a Brigidki nevű városi börtönben 3,491 halottat találtak...... a cellákban, a folyósókon és a börtönudvaron megerőszakolt és megcsonkított hullák százai hevertek, egy terhes nőnek a hasa a nemi szervétől a levágott melléig fel volt vágva és az élettelen magzat véres feje kilátszott a sebből, egy székre kötözött férfi tarkóján beszúrt késnek a hegye a szájából állt ki..... Lutsk város börtönében a szovjet katonák 4,000 rabból 2,800-at hasonló módon öltek meg és Smarstinov börtönében 460 foglyot megkínoztak, majd összekötözték és élve felgyújtották őket."
Zsidó partizánok rémtettei
"1944. január 28-ról 29-re virradó éjszaka a Litván Brigád nevű, 120 fős zsidó partizánokból álló egység megtámadta a kelet-lengyelországi Koniuchy falut és minden gyereket, asszonyt és idős embert agyonlőttek vagy agyonvertek...... túlélője nem maradt a vérengzésnek, több mint 300 holttest és 60 felgyújtott ház maradt utánuk"
Németek meggyilkolása
"1941. július elsején az ukrajnai Broniki mellett folyó harcok során a szovjet katonák 180 német foglyot ejtettek...... másnap, mikor a németek visszafoglalták a területet, egy szántóföldön, kis területen összegyűjtve a Wehrmacht katonái 153 megcsonkított, magaslatról legéppuskázott német katona holttestét találták meg...... mindegyik tetemről hiányzott a karóra, a gyűrű, a felső ruházat és a lábbeli ..... a tizenkét túlélő egyike elmondta a német tiszteknek, hogy az oroszoknál az új szabály szerint minden szovjet katona, aki húsz németet megölt, kitüntetést kap, előléptetik és elmehet három nap rendkívüli szabadságra."
Németek, olaszok, magyarok és románok legyilkolása
"1943. február 18-án a német ellentámadás elfoglalta az ukrajnai Donyeck melletti Grisino várost ..... a szovjet Vörös Hadsereg visszavonulása előtt fegyveres ellenállást nem fejtett ki, mert a hadifoglyok és a polgári lakosság legyilkolásával volt elfoglalva....... a német katonák 406 német hadifogoly, 89 olasz, 9 román és 4 magyar katona holttestét találták meg..... az ukrán és német katonai kórházakban szolgáló nővérekkel és idős emberekkel együtt összesen 596 tetemet kellett eltemetni..... a holttesteket brutálisan megcsonkították, a nőket korhatár nélkül megerőszakolták, a férfiak orrát, fülét, nemi szervét levágták, a nők melleit olyan módon vágták le, hogy a fehér bordák a holttest teljes hosszában kilátszottak, a nemi szervüket is kivágták és a szájukba tömték."
Gyerekek legéppuskázása
"1941. szeptember 18-án a szovjet hadsereg a közeledő német csapatok elől kiürítette az ukrajnai Chartsisk és Snizhi környékét, ahonnan több száz 14 és 16 év közötti, az éhségtől lesoványodott, kereskedelmi középiskolába járó gyereket szedtek össze.... 60 kilométeres erőltetett menetre kényszerítették őket, majd mikor a gyerekek sírva mondták, hogy már nem bírnak tovább menni, akkor az NKVD két teherautóval kivégzőosztagokat küldött a helyszínre és az összes gyereket legéppuskázták...... a német csapatok az útmenti árokban 370 iskolai egyenruhás fiatal fiú és lány holttestét számolták össze."
Nemmersdorf
"A cseh határhoz közeli német falut, Nemmersdorfot a szovjet Galitszkij tábornok csapatai rohanták le..... a falu határába eléjük ment 40 francia hadifoglyot menetközben tankokból lőtték agyon, a vörösök házról házra járva szedték össze az embereket, erőszakolták meg a nőket, sokat meztelenül élve szegeztek a házak és a magtárak ajtajára és részegen célba lőttek rájuk...... még az utánuk érkező 4. hadsereg tisztjeinek is sok volt, amikor az egyik házban 71 megcsonkított női holttestet találtak."
Gumbinen, Guldap, Ebenrode
"A kelet-poroszországi Gumbinnen, Goldap és Ebenrode falvak körzetében bevonuló Vörös Hadsereg katonái összeszedték a férfiakat, fiatal fiúktól kezdve az aggastyánokig, kikötözték őket, levágták a nemi szervüket és a csajkákhoz rendszeresített evőkanállal vájták ki az élő emberek szemét..... a nőket megerőszakolták, utána leöntötték őket kerozinnal és mindet meggyújtották."
Metgehen
"Königsberg melletti Metgehen falut visszafoglaló német katonák 60 megcsonkított idős és fiatal nő holttestetét találták meg az utcán, az életben maradt szemtanúk szerint sokukat 60-70 (hatvan, hetven) orosz katona is megerőszakolta, a kisgyerekeket és a csecsemőket a lábuknál fogva a falhoz vágták, amelyik nem halt meg, annak csizmás lábbal ugrottak a fejére...... sok fiatal nőt a csoportos megerőszakolásuk után két teherautóhoz kötöztek és a két irányba induló gépjárművek széttépték őket...... a vonat állomáson veszteglő hét vasúti kocsinak minden utasfülkéjében 7-10 vérbe fagyott és megcsonkított női holttestet találtak."
Buchenwald és Sachsenhausen
"A buchenwaldi és a sachsenhauseni német koncentrációs táborokat a szovjet csapatok elfoglalták és azonnal német polgári foglyok százezreit deportálták oda, az őrtonyokban a horogkeresztes egyenruhákat vöröscsillagos egyenruhák váltották fel és az éhezés, betegség és a kegyetlen bánásmód miatt foglyok ezrei haltak meg....... 1991-ben, a Kelet-Németországot megszálló orosz csapatok kivonulása után a Sachsenhausen melletti erdőben feltárt tömegsírokban 25,500, a Fünfeichen, Lamsdorf és Ketschendorf falvak határában feltárt tömegsírokban további 65 ezer 1945. május 9-e után meggyilkolt német férfi és női fogoly csontjait találták meg."
Kórházban gyilkolás
"1943. január 10-én Karpelovka falu iskolájában a németek egy kisegítő kórházat rendeztek be, két orvossal, 6 ápolónővel, 8 szanitéccel, 40 beteg és fagyásos katona feküdt a kórházban. Éjszaka erős szovjet partizánkülönítmény lepte meg a kórházat, a kétfőnyi őrséget ártalmatlanná tették és 50 halott maradt utánuk."
Megfagyasztás
"1943 január 12-én az óriási túlerőben lévő szovjetek 15 főnyi német tábori őrséget fogságba ejtettek. De nem lettek hadifoglyok...... a 30 fokos hidegben mezítelenre vetkőztették őket, léket vágtak a folyón, és vedrekből addig öntözték őket, amíg egyetlen óriási jégcsappá fagytak. Másnap így találta őket a német ellentámadás."
Öt hulla
"1943. január 14-én Majdanka község óvodájába német katonai meteorológiai megfigyelő állomás volt beszállásolva: idős német őrmester, négy fiatal német lány, mint kisegítő-szolgálatosok. Reggel az öt hulla a kerítés cölöpein lógott, lábuknál felakasztva, levetkőztetve, a lányok fogai kiverve, emlőik levágva."
Ember felrobbantása
"1943. január 16-án a front felé vezető úton az esti órákban erős partizán alakulat lerohant 3 német katonai teherautót és 10 orosz parasztszekeret, melyen utánpótlást szállítottak a frontra. A 10 oroszt lovaikkal együtt legéppisztolyozták, a német őrmestert aknára kötözték és felrobbantották."
Zongorista
"Az egyik fiatal SS katonáról kiderült, hogy tud zongorázni.... az oroszok kézzel-lábbal elmagyarázták neki, hogy játszania kell az orosz tiszteknek, és ha abba hagyja, akkor azonnal agyonlövik..... a katona 22 órán át zongorázott, és egyszer csak a kimerültségtől leesett a székről és sírni kezdett...... az egyik részeg orosz tiszt odadülöngélt a földön fekvő fiatalemberhez és szó nélkül főbe lőtte."
Megerőszakolások
"A szovjet katonák megerőszakoltak minden 5 (öt) és 80 év közötti kislányt, asszonyt és nőt..... csak Berlinben 95 ezer és 130 ezer közé tehető a megerőszakolás közben szerzett fizikai sérülésekkel kórházba szállított nők száma, közülük több mint 10 ezren elvéreztek vagy más módon belehaltak a sérüléseikbe, sok ezren öngyilkosok lettek, sok nő a szülési fájdalmak indulásakor vetett véget életének..... összesített számot nehéz megállapítani, mert sokukat többször, több napon át és többen kínoztak, de tényként állapíthatjuk meg, hogy Németországban 2 millió felett volt a megerőszakolt nők száma...... különösen állati módon viselkedtek az orosz katonák Ausztriában, Poroszországban, Pomerániában és Sziléziában.... kevésbé ismert tény, hogy az auschwitzi tábort felszabadító szovjet katonák 1945 februárjában csoportosan megerőszakolták a kopasz, csontig lesoványodott lengyel, orosz, belorusz és ukrán fogolynőket is..... 1945 és 1948 között évente 2 millió abortuszt végeztek el az orosz megszállás alá került Kelet-Németországban és sok kisgyermeket egy vagy két éves korában éjjel fojtott meg a szülőanyja"
Szovjet torpedók zsidókra
"A török hatóságok Isztambulban 1941 decemberétől kezdődően több mint ezer Romániából menekült zsidót tartottak karanténban..... végül a "Struma" nevű marhauszályon összezsúfolva 769 embert Palesztínába inditottak, de nem érkeztek meg, mert 1942. február 24-én egy szovjet tengeralattjáró megtorpedózta és elsüllyesztette a civil menekültekkel teli uszályt, egy román zsidó maradt életben"
Wilhelm Gustloff
"1945. január 30-án a német Wilhelm Gustloff nevű óceánjáróból átalakított kórház hajó közel 10 ezer balti államokból menekült polgári személlyel, ápolónőkkel és sebesült német katonákkal a fedélzetén kifutott Gotenhafen (Gdynia) kikötőjéből és Kiel városába indult...... aznap este Aleksander Marinesko parancsnoksága alatt hajózó S-13-as szovjet tengeralattjáró bemérte és három torpedóval elsüllyesztette a Gustloffot....... a szerencsétlenség színhelyére érkező német hajók 964 túlélőt mentettek ki a vízből, több mint 8,500 ember elpusztult..... ez volt a történelem legtöbb emberáldozatot követelő hajószerencsétlensége, (hatszor több ember vesztette életét, mint a Titanic elsüllyedésekor) pár nap múlva, 1945 február 10.-én ugyanez a szovjet tengeralattjáró kettő torpedóval elsüllyesztette a vöröskeresztes zászló alatt hajózó General von Steuben nevű fegyvertelen kórház hajót, 3,500 sebesült német katona és önkéntes nővér vesztette életét"
Goya
"1945. április 16-án Konovalov kapitány parancsnoksága alatt hajózó L-3-as szovjet tengeralattjáró megtorpedózta a fegyvertelen és vöröskeresztes zászlóval úszó Goya nevű Kelet-Poroszországból menekülő civilekkel teli uszályt, 175 ember életben maradt, 7,100 fulladt a tengerbe, mikor a hajó négy perc alatt elsüllyedt...... a Balti tengeren összesen négy német kórházhajót és nyolc kizárólag sebesülteket szállító teherhajót süllyesztettek el a szovjet bombázók és tengeralattjárók, mind német felségjelzés nélkül, vöröskeresztes zászló alatt haladt a támadáskor."
Földbirtokos családja
"Magyarországon L. M. földbirtokost arra kényszerítették, hogy nézze végig 53 éves felesége és gyermekágyas fiatal asszonylányának megbecstelenítését..... az apa megőrült, lánya két nap múlva öngyilkos lett."
Élelmiszer tönkretevése
"Egy nagy dunántúli gazdaságban 300 hízó volt.... a felszabadítók géppuskával valamennyit lelőtték, majd a lakosságot a raktárba terelték, hogy szórják ki a búzát az udvarra. Leöntik benzinnel, felgyújtják. Röhögnek részeg állatiassággal, mialatt a felszabadított nép lőtávolból siratja kenyerét."
Agyonlövés, gyűlölködés
"Fiatal házasok voltunk 1944 telén, mikor a balatoni harcokkal átvonult a falunkon a front, a férjem több fiatalemberrel együtt a kádártai határban nézte a falu fölött elrepülő amerikai bombázókat....... a megszálló oroszok összeszedték őket, és azt mondták, hogy jeleket adtak az amerikaiaknak, ezért az uramat minden ötödik emberrel együtt a szemünk láttára agyonlőtték.... utána válogatás nélkül vitték a környékbeli falvakból a férfiakat malenkij robotra az orosz gulágokba, a bátyámat is összeszedték, majd' mikor 42 kilósan 4 év után hazajött, az ávósok Záhonynál leszedték a vonatról, leköpték és úgy megverték, hogy a karja eltörött, azt kiabálták neki, hogy "harcoltál a szovjetek ellen, te disznó"
Megbecstelenített nők
"Vác többször cserélt gazdát a heves harcokban. Amikor a német-magyar ellentámadás visszadobta az oroszokat, 3 nagy teherautó szállította be Budapestre a Szt. János kórházba a megbecstelenített nőket. Külön osztályon kellett őket kezelni, bordáik összetörve, fogaik kiverve, a gyermeklányok életre szóló testi roncsolás nyomaival."
Vérbajosok
1945. április 4-e után az ideiglenes magyar kormány az UNRA new yorki irodájába táviratot küldött: "Kérjük, hogy sürgősen küldjenek 470,000 vérbajos beteg gyógykezelésére szükséges gyógyszert."
Tolvajlások
"December végén egy szovjet tank előre kalandozott a Budapest-Kecskemét útvonalon, egy magyar tankelhárító harcképtelenné lőtte. Amikor felnyitották, a szovjet hadnagy és négy katonájának hulláján kívül a következők kerültek elő: egy halálra marcangolt fiatal nő hullája, 3 női luxusbunda, fél kilóra való arany és briliáns, selyem kombinék halmaza, végül egy kifogástalan frakköltöny."
Erőszak
"A kommunista Vörös Hadsereg nem volt felszabadító, hanem megszálló, nem vörös volt, hanem véres, nem hadsereg volt, hanem horda, és ez a "dicsőséges kommunista szovjet hadsereg" megbízható források szerint jóval több mint kétszázezer asszonyt és lányt erőszakolt és becstelenített meg csak a magyar fővárosban."
Egy példa
"Késő délután lett, amikor megérkezett az első... beszélt németül, ezen csodálkozott a ház népe ott, a T. utca 7-9.-ben, Budapesten, mert olyan tatár képe volt. Pisztolyát a nagyapám arcába nyomta, és egészen közelről ordított.
- Hol vannak? - ezt ordította.
- Elmentek... Mind elmentek... - felelte nagyapám.
Csinos, fiatal asszony volt a nagyanyám. Apám húga mellé bújva, a kiságyban, orrára húzott takaróval várta, hogy lejöjjenek azok a pincébe. Lejöttek... Mutatták kézzel: mi van enni? Nem volt enni semmi. Ebbe nagy nehezen beletörődtek, akkor meg durván szétválasztották a nőket és a férfiakat. Négy nőt választottak ki. És már vitték is mind a négyet. Gyöngyösi úr, büszke, szép szál postamester a felesége után kapott. Közvetlen közelről, bal oldalról és hátulról lőtték szét a fejét. Gyöngyösi úr véréből, agyából és koponyájának szilánkjaiból jó adag fröccsent az ötéves apámra. Felszabadultunk."

Az a Nemzet, ki nem tartja tiszteletben történelmét és az őseit, nem vesz róla tudomást, hogy honnan jött, annak nincs múltja. Akinek pedig nincs múltja, annak jövője sincs.
Mindez zsidó bűn, hiszen zsidó államszervezet és zsidó katonai szervezet volt, nem zsidó közkatonákkal és, ha ismerjük a zsidó mechanizmust, nem volt apelláta, a parancsot megtagadók likvidálva lettek, azonnal!
Kőműves Géza
Ezt állítja egy kanadai politikus

Kanadai, zöld politikus: „A holokauszt a történelem legnagyobb hazugsága”
Közzétéve: 2016. július 21. - Hírek
http://zsido.com/kanadai-zold-politikus-holokauszt-tortenelem-legnagyobb-hazugsaga/
monika_s
Szerinte csak a tetvek ellen használtak gázt a haláltáborokban. Kirúgják a pártjából.
Alig egy héttel azután, hogy Justin Trudeau kanadai miniszterelnök Auschwitzba látogatott, a holokauszt eseményeit tagadó videót tett közzé Monika Schaefer, a kanadai Zöld Párt egyik politikusa. Az egykori országgyűlési képviselő-jelölt „Bocsánat Anya, tévedtem a Holokauszttal kapcsolatban” („Sorry Mom, I was wrong about Holocaust”) címmel tette közzé videóját, melyben először egy hegedűn játszik, majd beszédében azt állítja, hogy a holokauszt „a történelem legnagyobb és legalantosabb állandó hazugsága”.
Schaefer a népirtást „hat millió hazugságának nevezi” és szerinte ugyan valóban léteztek táborok, azokban csak dolgoztak a foglyok. „A táborok foglyait olyan egészségesen és jóllakottan tartották, amennyire csak lehetséges volt a háború szörnyűséges éveiben. Muszáj volt egészségesnek lenniük. Máskülönben hogyan tudtak volna dolgozni? Háború volt, tehát a táborok alapvetően hadi üzemek voltak. És amúgy is mi értelme lett volna egy kórháznak egy haláltáborban?” – mondta a politikus.
march_of_living
Nem voltak gázkamrák sem. Az egyetlen gáz, amit használtak, arra volt, hogy megszabaduljanak a tetvektől! A tetvek tífuszt terjesztettek, ami halálos és vad betegség. Tehát muszáj volt eltávolítani a tetveket a ruhákból, hogy az emberek egészségesek maradjanak” – tette hozzá Schaefer.
A politikus videójára adott válaszában a kanadai Zöld Párt elítélte Schaefer állításait, és közölték: megkezdték a nő párttagságának megszűntetését – olvasható az Arutz Sheva honlapján.
zsido.com
Képek forrása: Arutz Sheva/Youtube


network.huSzándékos népirtás, gyarmatosítás, zsákmányszerzés (emlékeztetőül) -
Dr Nagy Levente Kunhegyes
Állami népirtás formái a XXI. században - a liberális egészségügy és az izraeli érdekek véletlen egybeesése Magyarországon
Az állami szinten működő népirtásról készítek egy írást, csatolom pár videómat is hozzá, pár napon belül remélhetőleg készen lesz. Addig szeretnék néhány dolgot közölni egy rövidebb írásban e témában.
A globális éghajlatváltozás miatt a világon, így Európában is egyre kevesebb az élelmiszer és az ivóvíz. Magyarország geopolitikai szerepe emiatt felértékelődött, bár mi erről nem tudunk idehaza. Csak mi nem tudjuk magunkról, de minden külföldi befektető tisztában van ezzel a ténnyel és ezt titkolják előlünk!
Az ásványvizeink aranyérmesek a világbajnokságokon, a gyógyvízben lubickolunk, mialatt Görögországban és Spanyolországban tankerhajókkal importálják az ivóvizet!
Nem gyógyvizet, közönséges ivóvizet! Tankerokkal, akár az olajat! Érdekes, nem?
Olaj helyett van ezer alternatív energiaforrás, de ivóvíz nélkül nincs se emberi, sem más élet a Föld nevű bolygón...
Trianon után hazánk teljesen agrárországgá vált, ez sajnálatos tény.
Vessük össze a két dolgot! Egy agrárország termékeit egy globális éghajlati változás közepette nem akarják megvásárolni, vagy, ha megveszik, önköltségi ár alatt teszik meg?! Nem logikus, ugye? Dehogynem...
Ebben az évben ez kezdődött a meggyel, folytatódott a gabonákkal, most folyik az almával!
Szép lassan mindenki rájön, hogy az élet minden területén a magyar nemzet megsemmisítése zajlik.
Nem tíz, húsz, vagy száz év múlva, hanem napjainkban.
A folyamat egy előre megírt forgatókönyv alapján zajlik. ...és kik a végrehajtók? A mostani kormány már nem primitív kubikosokból, esztergályosokból áll, hanem főiskolát, egyetemet végzett janicsárokból. Mi egyre többször, egyre többen ellenállunk, mire ők hangosan méltatlankodnak, gyaláznak bennünket!
Ők már nagyon jönnének, de a Kárpát-medence lakott!
Nekik sürgős a kiirtásunk, belaknák már végre az üresen tátongó lakóparkokat, kellene a magyarok élettere!
Miért írok ebben a témában?
Az élet minden terén folyik ez a "nemzetellenes hidegháború! ", illetve állami népirtás.
A gazdák csodálkozva mennek tönkre, azt hiszik, csak velük történik mindez!
Tévednek.

Tehát írnék néhány tényt.
A Magyar Orvosi Kamara néhány éve élesen tiltakozott az újfajta receptek bevezetése ellen.
Azért voltak újak a receptek, mert a BNO-kódot fel kell rajtuk tüntetni.
A BNO- kód nem más, mint a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának jelölése, ami az Orvosi Kamara szerint stratégiai fontosságú nemzetbiztonsági adat - mondták ők - !
Így van. Azóta pár év eltelt, gyakorlatilag Magyarország egészségügyi állapota feltérképezésre és feldolgozásra került, valakik pontosan tudják a magyar népességre jellemző betegségeket . Többször emelték a gáz , az élelmiszer és általában a megélhetés feltételeit.

(Borzasztóan elgondolkodtató az is, hogy folyamatosan emelik a gáz árát, és azon töpreng a kormány, melyik vezetéken jöjjön a drága gáz: a Nabuccón, vagy a Kék Áramlaton.
Közben csak a Makói árokban több mint száz évre elég gázt termelnek ki a lábunk alól - a kanadai befektetők!)

De nem csak ezek drágultak. A tipikusan magyar betegségek gyógyszereit több alkalommal 2-3 szorosára emelték! Több alakalommal, 2-3 szorosára!! Ezen gyógyszerek hiánya veszélyezteti az életet, mivel a magyar populáció tipikus betegségeiről van szó, ezért logikusan a magyarok életeit veszélyeztetik...
Csak egy dolog, a magas koleszterinszint, vagyis a csendes halál gyógyszere igen érdekes dráguláson esett át többször, a támogatásuk lecsökkent...
Furcsa? Minden recept közepén rajta van a BNO-kód helye, kötelező kitölteni, és az adat feldolgozásra kerül...Aki nem hiszi, nézze meg!
Szóval most teszik tönkre a gazdákat végleg, de van egy ördögi csel nálunk, az egészségügyben is.
Egyre több munkáért egyre kevesebb pénzt kapunk. Kesztyűs kézzel teszik mindezt! ...és hogyan???
A rendelőben, az alapellátásban teljesítményfinanszírozás van. Több munka, több beavatkozás - egy pontrendszer alapján - több pénzt jelent. Elvileg. Logikus.
Mégis egyre több orvos megy külföldre dolgozni, elegük van. Aki marad, az túlterhelt, fásulttá válik!
De miért? A magyarázat egyszerű!
Meg van határozva, hogy egy adott rendelés alatt hány beteget láthatunk el! Kevés az orvos, sok beteget kell ellátnunk, de a finanszírozó meghatározza, egy emberre mennyi időt KELL fordítanunk! Jó sok időt, természetesen! Tehát hiába lát el az ember 25-30 beteget egy nap alatt, a finanszírozó nem veszi figyelembe csak a töredékét, és természetesen NEM fizeti ki a kezelést... Teljesítményfinanszírozás van, de csak néhány beteg ellátását fizetik ki, ami nem fedezi a rendelő fenntartási költségeit!

Döbbenetes?

A rákbetegek várólistán várnak a szívbetegekkel és a többi halálraítélttel. (Olyan ez, mintha a vízben fuldoklóhoz odaeveznének és rászólnának, hogy majd holnap kimentünk a vízből, addig maradj csendben!) Ez az állami népirtás egyik formája. Csak egy módja a sok alkalmazott közül! A súlyos betegek belepusztulnak a liberális reformba, mi, alapellátók "csak " tönkremegyünk...

De!!! A csőd szélén álló alapellátást végző településeket befektetők járják.
Rendkívül kedvező az ajánlatuk. Egészségügyi központot építenének minden nagyobb településen, a költségeket ők állják! Micsoda tőkeerősek lehetnek ezek a befektetők, ugye? Semmi mást nem kérnek, csak azt, hogy egy patikát is működtethessenek a központ mellett és az orvosi praxisjog ne lehessen az orvosé, hanem a befektetőé.

Az orvosok így egyszerű alkalmazottak.
Mi ebben az érdekes? A "tőkeerős" befektető egy izraeli cég, természetesen. Viszont van egy apróság! Az egészségügyi központok létesítését az állam támogatja. Az állam ad 90% tőkét a MI pénzünkből, a befektetőnek csupán 10% önerőt kell biztosítani...Az egészségügyi központok építéséhez szükséges 90%-os állami támogatást csak egy pályázó nyerheti meg. Olyan, mintha a pályázatot testre szabták volna...
Ugye nem kell elmondanom, kire van szabva az egész... Itt a kirakós játék utolsó mozaikja is összeáll!
Ez a gépezet, ami ellenünk működik, janicsárokat alkalmaz. Ha egy janicsár tudatosan épített hamis varázsa megkopott, teletömik a zsebét a MI pénzünkkel, és az röhögve félreáll. Jön a következő végrehajtó janicsár, az újabb hamis illúziókkal. Nem a janicsárt kell kiütni, mert azok sohasem fogynak el, hanem azt, aki a küldetéstudattal ellátja és ellenünk beveti.
Mivel a másik fél szervezetten működik, mi is csak szervezetten, egymással összefogva vehetjük fel a harcot, nincs más megoldás. A tönkretétel szép lassan mindenkit elér, társadalmi, gazdasági helyzettől függetlenül - kivéve a politikusokat és azokat, akik végrehajtják a népirtást.
Mert egy harchoz két fél kell: a támadó és a védő! A harc kimenetelét valamelyik fél gyengesége dönti el!
A magyar sohasem állt gyenge hírében. Akkor mi a gond?
"Magyarország nem volt, hanem lesz!"
Ki küldte Auschwitzbe a 460.000 zsidót Magyarországról?

Ki küldte Auschwitzbe a 460.000 zsidót Magyarországról? 2014/01/28 
ion cojaÉveken át úgy tudtam én is, mint más, hogy a magyarok, a románokkal ellentétben, Auschwitzbe küldték, a halálba, polgártársaikat, a zsidókat. Magyarországról 1944-ben százezer számra küldtek zsidókat a haláltáborba vasúton, ahonnan nagyon kevesen tértek azután haza. Az eset jól ismert és sokat hangoztatott. Én magam is többször írtam a témáról, az 1990 előtti hivatalos történelemtudomány nyomvonalát követve, miszerint amíg a romániai zsidók nagy része megmenekült, addig a magyarországiak egy durva megsemmisítésnek voltak alávetve.
Maga Winston Churchill is beszélt erről a magyar történelmi eseményről, mint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáról. Ez volt az 1991-ben megjelentetett Transilvania Invincibile Argumentum című könyvem egyik fejezetének a címe is, amely viszont jóval 1990 előtt íródott. Ezt a fejezet címet újra használtam a 2004-ben megjelent Protocoalele Kogaionului című könyvemben, de itt már azért, hogy megkövessem régebbi állításaimat ebben a témában. Most megteszem újra, kijelentve, hogy az 1944-es magyarországi zsidók tragédiájáért nem a magyarok a hibásak sem a magyar hatóság! Még nem is a németek, mondhatnám!… Hanem a zsidók!
Viszont hét évvel a Protokolljaim kiadása után azt tapasztalom, hogy hipotéziseim nem jutottak el egyetlen magyarhoz sem. Ez természetesen az én hibám elsősorban, mert nem tudtam soha jól eladni az írásaimat. Most újra jelentkezem, több okból is, amelyek közül az egyik, hogy a csíkszeredai fiatal székely hokisok még büszkébbek legyenek arra, hogy magyarok és nem, Isten őrizz!, románok…
1990 után, mint ismert, a románok is azon kapták magukat, hogy holokauszttal vádolják őket is! A vádlók kétes foglalkozású zsidó szerzők voltak. Egyik napról a másikra a romániai holokauszt szakértői lettek. Magam elég informáltnak tartottam ahhoz, hogy válaszoljak a vádakra. Így kerültem, akarva, nem akarva, bele ebbe a hórába, amit ha belekerültem, akkor végig kell járni, vagyis tovább kellett informálódjak ebben a témában. Eljutottam oda, hogy megtudjam, mennyire megalapozatlanok a jól ismert magyar vádak! Ismétlem: megalapozatlanok! Kitaláltak vagy legjobb (legrosszabb!) esetben is eltúlzottak.
Pontosítom, hogy a magyarországi zsidók sorsáról, akiket Auschwitzbe küldtek, nem egy kormányülésen, se nem a budapesti parlamentben döntöttek. Még nem is egy náci gyűlésen. A döntés a legmagasabb szintű zsidó kezdeményezésre született: a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságában!
Állításom alátámasztására Roger Garaudy, Az izraeli cionizmus pere című munkájának adatait használtam (a romániai kiadás címe: Procesul sionismului israelian). Ennek a munkának az adatait még senki nem vonta kétségbe. Roger Garaudy, jól ismert baloldali egyéniség, demokratikus beállítottsággal, mentes mindenféle párt besorolástól, többször kapott kritikát egyesektől az utóbbi írásainak, úgymond, antiszemita jellege miatt, de senki sem tudta felróni neki azt, hogy valótlan vagy elferdített adatokat tett közzé. Roger Garaudytól olyan adatokat vettem át a témával kapcsolatban, amelyek mindenike zsidó szerzőktől vagy intézményektől származik. Idézek továbbá a Protocoalele Kogaionului című írás 77-79 oldaláról.
Roger Garaudytól megtudjuk, hogy a Palesztinába jutáshoz nem volt elegendő a zsidó származás. Jó minőségű zsidó kellett legyen, magasabb minőségű anyagból gyúrva. A zsidók Palesztinába való belépésének feltétele az volt, hogy a majdani Izrael államnak ne legyenek a terhére (47-ik oldal). Még 1935-ben egy jelentős cionista vezető, Ytzhak Gruenbaum felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell legyen a felhatalmazásuk arra, hogy a bevándorlókat kiválogassák és ne fogadjanak be mindenkit (ugyanazon oldal). Úgy tűnik, hogy a Hitler által elfoglalt Európában azon zsidók részaránya, akik méltatlanok a Szentföldre való belépésre elérte a 90%-ot! Az Európából a nácik által elűzött zsidók problémája, akiket a cionisták nem siettek befogadni Izraelbe elsősorban a cionista doktrínából ered. A problémát nem a segítőkészség oldaláról, hanem az ország szükségleteinek szemszögéből kezelték (ugyanaz az oldal). Más cionista doktrínák szövegei sokkal kifejezettebbek, embertelen cinizmustól és pragmatizmustól átitatva.
Íme, mi olvasható az 1943-ban a Zsidó Ügynökség Megmentő Bizottságának Memorandumában: Vajon mindenkit kell segítsünk, akinek szüksége van anélkül, hogy figyelembe vennők az egyének jellemzőit? Nem kellene az egésznek egy nemzeti-cionista jelleget adnunk és megpróbáljuk megmenteni azokat, akik hasznára lehetnek Izrael földjének és a judaizmusnak? Tudom, hogy embertelennek tűnik a probléma ilyenszerű felvetése, de világossá kell tennünk, hogy ha meg tudunk menteni 10.000 embert az 50.000-ből, akik hozzájárulnak az ország megerősödéséhez és a nemzet újjászületéséhez vagy az 1.000.000 zsidó, aki teher lesz az országnak, akkor vissza kell fognunk magunkat és meg kell mentenünk azt a 10.000-et, a kívül maradt millió elkeseredett kérése és szitkozódása ellenére is (47-48-ik oldal).
Tehát a 10.000 hasznos zsidó és az egy millió alkalmatlan közül a cionistákat csak a hasznos érdekelte. A többi egy millió (vagy hat) zsidóval történhetett bármi, akár meg is halhattak, nem jelentett veszteséget a cionistáknak. Ez a lehetőség nem zavarta egyik cionista vezetőt sem! Sőt, úgy tűnik, hogy éppen az ők érdekeiket szolgálta!
A fenti szöveg ugyanakkor emlékeztet arra, hogy mi is történt az Auschwitzbe érkezett zsidókkal: két táborra osztották őket a jellemzőik alapján, éppen a hasznosság elve szerint. Aki a német haditermeléshez hozza tudott járulni (az ország megszilárdításához) az életben maradt. A többiek, akik valóságos teher voltak a nácik számára is, mint emberi hulladékok gyorsabban befejezték földi pályafutásukat.
Még megjegyezhetjük, hogy a fenti szöveget egy intézmény adta ki, nem pedig egy szívtelen, kótyagos egyén, és mégis tele van az emberiséggel szembeni határtalan megvetéssel, ami nem állt meg a kinyilatkoztatások szintjén, hanem nagyon is konkrét és reális következményei lettek meghatározva százezrek életét vagy esetleg milliókét, ha a mediatizált holokausztot és a zsidó szenvedést sirató propagandisták adatait vesszük alapul. Ilyen mérvű cinizmussal és megvetéssel csak irodalmi szövegekben vagyunk megszokva, ahol a magatartás és helyzetek ilyen eltúlzásának művészi szerepe van és a következmények is csak ezen a szinten maradnak. Ebben az esetben ennek a szövegnek kimondottan gyilkos, emberirtó szerepe van.
Hol van innen a híres zsidó szolidaritás? Miért nem működött? Az emberi szolidaritásról nem is merek beszélni!
Egyébként ezek a cionista szövegek a kétféle minőségű zsidókról, egy gyakorlati életfilozófiáról árulkodnak és egy idáig a történelemben nem létező pragmatizmusról, amely lélegzet nélkül hagy minden normális embert, zsidót vagy keresztényt: Egy egyszerű filantropikus mentése a németországi zsidóknak csak kellemetlenségeket okozott volna a cionistáknak, főleg hogy a mentés esélyei annál kisebbek, minél nagyobb a katasztrófa. A németországi zsidók érdekében tudunk cselekedni, ha ezek Palesztinába hozzák a vagyonukat. A jelenlegi menekülteknek nincs meg ez az előnyük, mert üres kézzel akarnak jönni. Ezek tehát nem tudnak semmit adni a Yichouvnak (ez volt Izrael neve, mielőtt 1948-ban elismerték volna független államként), és nem várhatunk másra, mint amit eddig is megállapítottunk a németországi zsidók nagy részéről: teljes eltávolodást, sőt ellenséges magatartást Izrael földjével szemben, a tisztelet hiányát minden iránt, ami zsidó, egy embertömeg, amelynek semmi köze a cionizmushoz és amelyikből teljesen kihalt a nemzeti érzés (48.oldal).
Robert Garaudy kommentárja: ezen szövegek idézése világosan mutatja a különbséget a judaizmus, mint vallás, amit tisztelek és a nacionalista, leigázó politikai cionizmus között, amit elítélek. Mi több, ezek a szövegek világossá teszik azoknak az csalását és álnokságát, akik ma siratják azokat az áldozatokat, akiket nem akartak megmenteni. (49.oldal).
Megjegyzendő mondat: azoknak a csalását, akik siratják azokat az áldozatokat, amelyeket nem akartak megmenteni!
Tehát zsidók, akik nem akartak zsidókat megmenteni! Miért? Mert szegény zsidók voltak, üres kézzel…
Egyre világosabb, hogy a II. világháború idején a zsidó elit egy mesterséges szelekciót hajtott végre, azon zsidók között, akik a jövendő Izraelt kellett benépesítsék, akik a háborút kellett átvészeljék. Azok a zsidók, akik izraelitának voltak programálva, azok minőségi zsidók kellett legyenek: cionista eszmékkel, akik elutasították a többségi nemzetbe való beolvadást, amit egyre több zsidó hallgatólagosan már elfogadott. A másik oldalon a szegény zsidók, akik a cionisták szerint egy embertömeg, akinek semmi köze nem volt a cionizmushoz, nemzeti érzelmek hiányával, és amely nem mutatott tiszteletet semmi iránt, ami zsidó vagy héber. Ezért őket a megmentésből ki kellett zárni! Vajon nem ez a tömeg volt összesen hat millió?…A híres hat millió?
Jegyzet:  A fentiekből egy káprázatos, de egyáltalán nem abszurd, hipotézis állítható fel, ami a cionista doktrína szövegeiből levezethető: a holokauszt, mint büntetés azoknak, akik nem viseltettek tisztelettel mindaz iránt, ami zsidó vagy héber!
Egyelőre csak jeleztem ezzel a hipotézissel, hogy később ellenőrizhessem, más megfelelő dokumentumokkal. Lehet, hogy megteszik mások ezt az ellenőrzést. Más hozzáértőbbek, tanultabbak…
Milyen helyzetben voltak a magyarországi zsidók ebből a cionista szemszögből nézve? Ők arról voltak ismertek, hogy hajlandóak voltak az asszimilációra vagy már asszimilálódtak. A dualizmus idején hagyományosan ők magyarnak vallották magukat, különösképpen népszámlálások idején vagy más lojalitási teszteken. Megkockáztatom azt állítani, hogy kevés olyan zsidó volt , aki ott hagyta volna a komfortját, amiben itt élt, azért, hogy Palesztinába menjen és ott mindent kezdjen elölről. A zsidók is emberek! Hős és vértanú nép nem létezett soha… Csupán a cionista doktrína követte ezt: kiválassza az eljövendő Izraelnek azokat a zsidókat, akikből egy hős és vértanú nép legyen…
Megállapíthatjuk, hogy a magyarországi zsidók nem élvezték a cionista vezetők szimpátiáját. Abba a csoportba sorolták, akik nem méltóak, hogy a Szentföldre lépjenek?
Idézek tovább a Protocoalele Kogaionului című könyvből, 77-79. oldal. Tehát nagyon sokszor a németországi, de általában a nácik által elfoglalt országokban a zsidók nem voltak mások, csak emberanyag, amelyikből az Izraelt alapító cionisták kiválasztották (egyébként is kiválasztott nép), hogy melyik zsidó élhet meg, kivándorolva Palesztinába és melyik gyengébb minőségű, hasznavehetetlen és nem kívánatos, az marad a nácik rendelkezésére. Ezt mondja a nagy cionista Ben Gurion is, az új Izrael állam első elnöke: azt a kisebbséget, amelyet meg lehetett menteni, ki kellett választani a palesztinai cionista projektnek megfelelően (44.oldal).
Tehát a cionisták gondja az volt, hogy megmentsék a hős és vértanú kisebbséget és a hat milliós többséget hagyták a kivégző táborok gondjára. Nota bene: hogy a náci lágerek sorsára hagyott zsidók alkották a többséget, mint következtetést alátámasztja, expressis verbis (kimondottan) Roger Garaudy kommentárja is, amelyet Rudolf Kastnerrel kapcsolatban tesz, akit az 50-es években a nácikkal való kollaborálásért ítéltek el. A perben Rudolf Kastnert azzal vádolták, hogy egyetértésben a cionista vezetőkkel (akik közül a legtöbben a per idején miszterek voltak) Eichmannal üzletelt 1684 hasznos zsidó (a kiemelés Roger Garaudytól) kiszabadításáról és Palesztinába emigrálásáról, mint az eljövendő Izrael építéséhez szükséges emberekről, annak fejében, hogy meggyőzi a 460.000 magyarországi zsidót, hogy csak egy egyszerű áttelepítésről van sző, semmiképpen sem az Auschwitzi haláltáborokba való szállításról. Halevi bíró rámutatott arra, hogy ezek a gyilkosságok mind a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek (44.oldal).
Kegyetlen mondat: ezek a gyilkosságok a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történtek. Ezek a gyilkosságok… vagyis a magyarországi zsidók szinte teljes kiirtása a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával vagy pontosabban hozzájárulásával történt.
Néhány tisztázó kérdés: Az  Izrael építésénél hasznos 1684 zsidó, feltehetően mind szuper-tehetségek volt, mindenik közülük egy potenciális Nobel-díj várományosa. Megtudták ők valaha is, hogy milyen feltételek mellett szabadultak Németországból és kerültek Palesztinába? Közzétették valaha is ezt a listát az 1684 névvel?
Ha a 460.000 zsidó Auschwitzi haláltáborba küldése a Zsidó Ügynökség és a Nemzetközi Zsidó Kongresszus jóváhagyásával történt, akkor miért vádolják még ma is a magyarokat, a magyar államot és a magyarságot úgy általában a 460.000 magyar zsidó Németországba deportálásával és meggyilkolásával 1944 tavaszán?
Rögzítsük még egyszer milyen gyilkosságról is van szó: a holokauszt folyamán, a magyarországi zsidók deportálása Winston Churchill szerint az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága volt. Éveken át ez a gyilkosság a magyar hatóságok számlájára van írva, akik a zsidók kitelepítését olyan túlbuzgósággal végezték, amellyel még a németeket is elámították. Roger Garaudy azzal a aprósággal szolgál, amellyel megsemmisíti a magyar hatóságok érdemét: maguk a zsidók is siettek berakodni a vagonokba, hiszen a saját cionistáiktól biztosítást kaptak arra, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó. Hogy milyen könnyen elhitték a zsidók, hogy csak egy egyszerű áthelyezésről van szó, a cionista vezetők szemében még inkább egy plusz ok lett, hogy mind a 460.000 zsidó gyenge minőségű, haszontalan, aki megérdemli a sorsát, hogy vágásra küldjék, mint az állatokat, egyszóval méltatlanok voltak, hogy a Szentföldre lépjenek.
Évekkel előbb, különböző alkalmakkor kommentáltam ezt az emberiség történetében a legvisszataszítóbb gyilkosságot, különbséget téve a magyarok ázsiai, hun állatias viselkedése és a románok emberiessége és tűrőképessége között. Úgy hiszem, vissza kell vonjam akkori megállapításaimat és véleményemet. Mea culpa! Sajnálom, hogy a tévedésem nem volt teljes! Szerettem volna, hogy visszavonom a vádjaimat és kész! Sajnálatos módon nem azért kell visszavonjam vádjaimat, mert nem igazak, nem egyeznek a tényekkel, nincs értelmük, hanem azért mert másoknak kell azokat címezzem! Vádjaimat fenntartom, csak másnak kell címeznem, amelyre Roger Garaudy kényszerít: a cionizmus!
A cionizmus a hibás a 460.000 magyarországi zsidó sorsáért, akiket a nácik a cionisták jóváhagyásával az Auschwitzi kemencékbe szállítottak! Ismétlem: nácik a cionista vezetők jóváhagyásával… Sőt a cionisták közreműködésével! Mert ezek azok a vádak, amelyeket Roger Garaudy megfogalmaz: a cionista zsidók a felelősek az emberiség legvisszataszítóbb gyilkosságáért! Ismétlem: a minősítés Winston Churchilltől származik. Egy gyilkosság, amelynek 460.000 teljesen ártatlan zsidó esett áldozatul. Vagy másképpen mondva: az emberiség legvisszataszítóbb gyilkossága, kizárólag egy zsidó üzlet, amelynek gyilkos szerzői cionista zsidók, az áldozatok pedig haszontalan zsidók. A visszataszítóságát még inkább növeli az a tény, hogy a háború után a zsidók ezzel a gyilkossággal a magyarokat vádolták meg. Teljesen visszataszító. Nec plus ultra.
Post scriptum 2011: örülök, hogy a magyarországi és a bárhol élő magyarok tudomására hozhatom, hogy nem az ő vállukat nyomja ez a népirtás. Ideje, hogy a magyarok megtudják ezt az igazságot és ennek megfelelően reagáljanak. Még fontosabb az, hogy a zsidók maguk megtudják az igazságot és reagáljanak ennek az igazságnak megfelelően! Mert ez az igazság lényege.
És egy utolsó kérdés: Az átszállítás szervezője Eichmann, nem volt véletlenül zsidó, úgy ahogy nagyon sok zsidó mondja?…
ION COJA1920. június 4. A trianoni ("béke") országrablásnetwork.huTRIANON nem ünnep, hanem gyásznap, s erőgyűjtés a Hunmagyar Kárpát-medence egyesítésére!
Aki másként gondolja, az máris mehet a Marsra. Ha túléli, akkor ott is maradhat!!!!MAGYARORSZÁG CSAK EGY VAN!
AZ EREDETI, VALÓS KÁRPÁT-HAZA!
Egyben és oszthatatlanul!
ÉBREDJ HUNMAGYAR!
network.hu


Beférkőztek a szcientológusok az iskolákba
Beférkőztek a szcientológusok a magyar általános iskolákba

A céljuk a keresztények megalázása-kiírtása!
Bertha László
2016. május 17. 11:28

Több száz általános iskolába férkőztek be a magyar szcientológusok, akik gyerekeket kezdtek el behálózni egy drogellenes mozgalom mögé bújva.
Ripost.hu információi szerint „Drogmaratonnak” álcázzák magukat a szekta tagjai, így tévesztik meg a tanárokat és az alsó tagozatos gyerekeket. Az iskolák többsége nincs tisztában azzal, hogy valójában a szcientológusokat engedik a diákok közelébe.
A szcientológusoknál jól bevált taktika, hogy különféle alapítványok és nemes célok mögé bújnak, hogy minél több embert be tudjanak hálózni. Amint egy szervezet lebukik, akkor gyorsan gründolnak egy másikat.
A szekta rossz híre miatt a szcientológusoknak muszáj látszólag nemes célok mögé bújni, hogy pozitív irányba változzon a megítélésük Magyarországon. A szcientológiai egyházat több országban is betiltották, öngyilkosságba és adósságba hajszolt emberek százai „köszönhetőek” nekik világszerte.
Épp ezért megdöbbentő, hogy Magyarországon éppen az általános iskolákat, a kisgyerekeket támadták meg, magukat drogellenes mozgalomnak álcázva…”
írja a Ripost.hu.
A szekta tagjai csapdába csalják az igazgatókat, ha az igazgató esetleg gyanút fogna, akkor tanároknál vagy önkormányzati képviselőknél próbálkoznak, hogy egymásnak ugrasszák a tantestületet. Rengeteg iskolába beférkőztek már. Eleinte csak a drogok káros hatásairól beszélnek, a szcientológiai egyházat sokáig szóba sem hozzák.
Drogmaraton Facebook-oldalán található lista szerint csak április 9. és május 21. között naponta 5-8 települést érintenek. A szcientológusok miatt több tucat általános iskolát is felhívtak, ahol az igazgatók többsége rendkívül feszülten, idegesen válaszolt a kérdésekre.
A Klik már riadót fújt
Már a korábbi hónapokban megfogalmaztunk aggodalmakat, hogy Drogmentes Maraton, illetve az Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom feltételezhetően burkolt agitációs, valamint toborzási tevékenységet végez a Magyar Szcientológiai Egyház részéreazon gyermekek körében, akik iskolai előadásaikon való részvételt követően ismételten kapcsolatba kerülnek velük. Az erre történő intézményvezetői szintű figyelemfelhívás érdekében a tankerületek igazgatóit körlevélben értesítettük.”
válaszolta a Klik a portál megkeresésére.
Ripost.hu szerint tudnak azokról az iskolákról is, ahol nem fogadták meg a figyelmeztetést és továbbra is beengedik a szcientológusokat. Emiatt újabb, illetve még szigorúbb figyelmeztetés kiadására készülnek.Háború a gojok ellen!


Szinte hihetetlen az a bizonyos erő,amit nem neveznek meg, ami sajnos a világ békéjét negatívan befolyásolja.
Ez az iromány 2014. ápr.2-án érkezett, Floridából küldte egyik évf. társ.
Szinte hihetetlen ! ! !
Endre Q
---------------------------------------------------------------------------------
"Ez a háború minden időkre be fogja fejezni a harcunkat a gójok ellen!"
Emanuel Rabinovich rabbi az Európai Rabbik Vésztanácsának, Budapesten tartott rendkivüli találkozóján mondott beszéde.
"Üdvözöllek benneteket, gyermekeim. Azért hívtalak benneteket, hogy megismételjem új programunk alapvető lépéseit. Jól tudjátok, hogy azt reméltük, hogy a háborúk közti húsz évünket arra használjuk fel, hogy megszilárdítsuk azokat a nagy vívmányokat és előnyöket, amelyeket nekünk a második világháború jelentett.
Ezeket sokan közülünk különböző fontos területekről ellenzik, de most minden rendelkezésünkre álló erővel azon kell dolgoznunk, hogy öt éven belül előkészítsük a harmadik világháborút.
Célunkért 3000 éve küzdünk egyesült erővel..."
Célunkért 3000 éve küzdünk egyesült erővel, amely már egészen közel van és a győzelem szinte biztos, arra ösztönöz minket, hogy fáradozásainkat és óvatosságunkat megtízszerezzük.
"Minden zsidó király lesz és minden gój rabszolga."
A Chábád "Messiás" zászlaja.
Biztosítalak benneteket, hogy tíz éven belül fajunk eléri méltó helyét a világban, ahol minden zsidó király lesz és minden gój rabszolga. (Taps). Emlékezzetek vissza 1930-as propaganda-kampányainkra, amikor Németországban zsidóellenes érzelmeket szítottunk és Amerikában meg a németek ellen. Ez a kampányunk a második világháborúban csúcsosodott ki.
Ma a világon hasonló propagandakampány folyik. Oroszországban folyamatos az Amerika-ellenes propaganda, míg Amerikán a kommunistáktól való félelem söpör keresztül. Ez a hadjárat kényszeríti a világ kisebb országait, hogy vagy az USA vagy Oroszország partnersége mellett döntsenek. E pillanatban legnagyobb problémánk az amerikaiak hamvadó hadi szellemének a felélesztése.
Terveinket nagyon akadályozza a hiányzó általános hadkötelezettség Amerikában, de biztosak vagyunk benne, hogy a választások után rögtön keresztül tudunk egy megfelelő intézkedést vinni az Amerikai Kongresszusban.
Az oroszok és az ázsiai népek eléggé irányításunk alatt vannak, és nem tiltakoznak a háború ellen, de várnunk kell az amerikaiak megszerzésével. Ezt az antiszemitizmus kártya kijátszásával reméljük elérni, amely olyan kitűnően működött a Németország elleni háború idején. Erősen számítunk az antiszemita erőszak elleni hírekre Oroszországból, hogy ezek felháborítsák az Egyesült Államokat és így építsünk szolidaritásukra a szovjetek hatalma ellen.
Emellett, hogy az amerikaiaknak az antiszemitizmus valóságát bemutassuk, nagy pénzforrások bevetésével, amelyet amerikai antiszemita elemek rendelkezésére bocsátunk azért, hogy hatásosságukat növeljük, és antiszemita erőszakot fogunk
előadatni legnagyobb városaikban.
Ennek kettős célja lesz:
egyrészt megtudjuk az amerikai reakciósok nevét, akiket így elhallgattathatunk, másrészt az Egyesült Államokat oroszellenes egységbe forrasztjuk.
Öt éven belül ez a program el fogja érni célját, a harmadik világháborút, amely pusztításban minden előtte valót felül fog múlni. Izrael természetesen semleges marad, és amikor mindkét oldal ki lesz merülve és szétverve, akkor mi bíráskodni fogunk és ellenőrző bizottságokat küldünk minden tönkretett országba. Ez a
háború minden időkre be fogja fejezni a harcunkat a gójok ellen.
Nyilvánosan felfedjük magunkat Ázsia és Afrika népei előtt.
Biztonsággal állíthatom, hogy most születik a fehér gyerekek utolsó nemzedéke!
A mi ellenőrző bizottságunk a népek békéje és a fajok közötti feszültségek megakadályozása érdekében meg fogja tiltani a fehérek egymás közötti házasságát. A fehér férfinak sötét bőrű nőkkel kell együtt élnie míg a fehér nőnek fekete férfiakkal. Így majd eltűnik a fehér faj, mert a sötétekkel való keveredés a
fehér ember végét jelenti, és legveszélyesebb ellenségünk így csak emlék marad.
"Elindulunk az ezeréves béke útján, a Pax Judaica útján és fajunk lesz a világ vitathatatlan ura"
Elindulunk az ezeréves béke útján, a Pax Judaica útján, és fajunk lesz a világ vitathatatlan ura. A mi magasabb rendű szellemi képességeink könnyen lehetővé teszik számunkra a sötét emberek fölötti uralmat.
Kérdés a hallgatóságból:
Rabinovich Rabbi, mi lesz a vallásokkal a harmadik világháború után?
network.huRabinovich: Nem lesznek többé vallások. Egy papi osztály megmaradása uralkodásunkra állandó veszélyt jelentene, a túlvilágba vetett hit lelkierőt adna kiengesztelhetetlen ellenzőinknek sok országban, és képessé tenné őket arra, hogy
nekünk ellenálljanak. Mi, ennek ellenére megtartjuk őseink hagyományos szertartásait és szokásait, uralkodó osztályunk eredetének jelét. Megszigorítjuk faji szabályzatunkat úgy, hogy zsidó nem házasodhat csak a fajtáján belül, idegeneket pedig nem fogadunk be.
Emlékeztetlek benneteket a második világháború kegyetlen napjaira, amikor népünk néhány tagját a hitleri banditáknak kellett feláldoznunk azért, hogy elég tanúnk és jogalapunk legyen azokra a perekre és kivégzésekre, amelyek során Amerika és Oroszország vezetőit, mint háborús bűnösöket kivégeztetjük, miután a béke feltételeit mi szabjuk meg. Biztos vagyok benne, hogy nektek még kell kis előkészület ilyen feladatra, mivel az 'áldozat' szó mindig is népünk jelszava volt, és egy pár ezer zsidó áldozat a világ kormányzásáért valóban nem nagy ár.
Hogy annak a vezető szerepnek a biztos eljöveteléről meggyőzzelek benneteket, megmutatom, hogyan fordítottuk a saját találmányait a fehér ember ellen. Sajtója és rádiója a mi kívánságaink szószólója, nehéziparának termékei pedig azokat az eszközöket adják, amit Afrika és Ázsia felfegyverzésére szállít saját maga ellen.
Érdekeink képviselői Washingtonban erősen terjesztik a 4. Pont programját (Colombo Plan), amely a világ elmaradottabb részeinek iparosítását tűzi ki céljául úgy, hogy miután Amerika és Európa ipari létesítményei és városai megsemmisülnek az atomháború után, a fehéreknek nem lesz erejük a sötét fajok nagy tömegeinek ellenállni, akiknek vitathatatlan lesz a technológiai felsőbbrendűsége.
A világ feletti győzelem víziójával a szemetek előtt, térjetek vissza országaitokba és erősítsétek eddigi jó munkátokat addig a közeli napig, amikor Izrael felfedi hivatását, mint a világ dicső fénye."
Források, amelyekben a beszéd megjelent:
- Eustace Mullins: "New History of the Jews" (A zsidók új
története), William Guy Carr: "Pawns In The Game" (Bábuk egy
sakkjátszmában).
- Rabbi Yosef Ovadia, - Izrael nagy hatalmú rabbija, a Király.
Netanjahu spirituális partnere. A Shasz párt szinte egyedüli ura,
a Likud koaliciós partnere. Kedvenc mondása: "Gójoknak nincs
helyük a világban."
- Rabbi Yosef a spirituális és koalíciós partnerrel Netanjahuval
https://www.youtube.com/watch?v=YoIyBge4-F8
Mellékletek terület
YouTube-videó (The Jewish Way, Oy Vey!!!) előnézeteA hivatalos agymosás és manipuláció 10 pontja - így hülyítenek minket...


Ez az írás letaglózott bennünket. Elolvastuk egyszer, aztán újra, majd még egyszer, és megint! Neked nem ismerős valahonnan az, amiről szól? 
Ezt a tízparancsolatot” sokan Noam Chomskynak tulajdonítják, ám Sylvain Timsithez köthető, még ha a szöveg bizonyos elemei eredeztethetők is Chomsky különböző könyveiben leírt gondolataiból.
Érdemes többször elolvasni, és elgondolkodni rajta, mi is ezt tettük. 
Tűpontos elemzést ad a mai modern tömegmanipuláció eszközeiről és módszereiről: 
network.hu1.) Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról, mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen megérintik őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.
2.) A népnek úgy kell tekintenie politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében (elsősorban a média segítségével) hamis riasztások és nemlétező fenyegetések tömkelegét kell rájuk zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és oldd meg a (máskülönben nemlétező, illetve általad gerjesztett) problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.
3.) A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik. Ennek sulykolása érdekében használd fel a „fehér” propagandát (vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat), a „szürkét” (azokat a sajtótermékeket, amelyek csak részben állnak kormánybefolyás alatt), s a "feketét" (amelyekről senki sem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak). Ezeknek karöltve azon kell munkálkodniuk, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegek legalább egy részét elhessentse a nemzet feje felől. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni, mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt: örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.
4.) A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek: évszázadokon keresztül hajlandók benyelni és elfogadni ezt az érvet („majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk”).
5.) Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetőknek egyszerűen kell megfogalmazniuk üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naiv lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.
6.) Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mernetwork.hut az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt.
7.) Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá és hozd a működésképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.
8.) A népet el kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás/tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.
9.) A nyájszellem erősítése prioritás! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen- és tehetetlenség-érzetet, s választható (pontosabban választandó!) alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.
10.) Mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében. Ezt elérendő belső (és titkos) nyilvántartásokat kell felfektetni az egyén különféle (ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési) preferenciáiról, opcióiról, egyszóval teljes pszichológiájáról. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyént, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok (szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája, stb.) legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani.
Szerinted is fontos és tanulságos írás? Akkor oszd meg másokkal is!
Ne felejtsd el megosztani, hogy mások is lássák!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése