2016. március 7., hétfő

Kundalini erő


Kundalini erő


Az ember Isten teremtménye, erről azonban az emberek életünk folyamán gyakran elfelejtkeznek, sokan ezt egyszerűen képtelenségnek és nevetségesnek tartják. Hiszen van egy ragyogó érvük és magyarázatuk az érv az evolúció, amivel az ilyen nézeteket valló embereket, tanokat, mint: az ember Isten teremtménye megkérdőjelezik és ezzel az egész teremtés „ügyet” a „helyére” teszik.. Ők okfejtéseikben odáig jutottak, úgy gondolják Isten nem teremthette az embert, mert mi emberek csupán évmilliós biológiai fejlődés eredményeképpen jöhettünk létre és fejlődhettünk ilyenné amilyenek vagyunk. Azonban ez a tudomány mai állása szerint nem lehet ez az egyetlen lehetőség. De akkor vajon  mi  az igazság?

     

Isten bölcsessége....


Isten nem végez félmunkát és belénk helyezte mindannyiunkba külön-külön létezésünk és eredetünk örök bizonyítékát. Ezt tette két okból is:

- Az első, hogy legyen bennünk egy mátrix eredetünket illetően ez a lelkünk.
- A második pedig Isten belénk helyezett egy spirituális kaput a megcáfolhatatlan transzcendens valóság felé és ebbe a kapuba illő egyik zár kulcsa a KUNDALINI, ami lehetőséget nyújt a spirituális ébredésre és tapasztalásra.

*

Életünk célja halhatatlan önvalónk felismerése és megvalósítása, rá kell, hogy jöjjünk el kellett érkeznie, annak az időnek, hogy világosan lássuk, nem vagyunk, ébren.....
A megvilágosodás szele most már csupán szükségszerűségből is, de átfogja járni a planétát! S ennek már számos jele mutatkozik. Spirituális fogalmak, ismeretlen tartalmat hordozó furcsa szavak mind többek számára megtelnek majd tartalommal új, valós értelmet nyernek. Bekövetkezik, és napjainkban már zajlik is a spirituális ébredés. Az ébredés folyamata a talán a legnehezebb dolog a világon, annál az egyszerű oknál fogva, hogy szembe kell néznie magunkkal. Létünk igazi gyökereit a szemnek láthatatlan erők és energiák alkotják. Az élet nagy kísértés és mindennap lehetőséget ad rá, hogy a körülmények zsákutcába irányítsanak bennünket, de hatalmunkban áll, hogy felszabadítsuk magunkat és tetteink eredményeként elnyerjük szabadságunkat.


Lássuk, tehát mit is takar első hallásra ismeretlennek, titokzatosnak tűnő a szó Kundalini amire az előbb utaltam és magyarázatot ad sok mindenre.

Ez a titokzatos szó, Kundalini a kereső emberek számára időről – időre felbukkan majd lassan úgy tűnhet feledésbe merül de most a vízöntő szakaszában lassan biztosan belopódzik a köztudatba és idővel kiteljesedik és elfoglalja helyét az emberiség kollektív tudatában.

Kundalini – szanszkrit Kund, „égetni”, kunda, „a tekercs vagy a spirál” szó szerinti konkrét jelentése annyit tesz összetekeredett. Gyakran mondják, hogy jelentése „spirál felfelé” vagy „összetekert kígyó.” Számos egyéb fordítás létezik, ezek általában hangsúlyozzák a kígyó jellegét és valamilyen jelzővel látják el, például „a kígyó hatalom”.

A Kundalini egy szunnyadó nagy potenciával bíró mindannyiunkban Isten által kódolt energia amelynek segítségével valójában bejárást, nyerhetünk a transzcendens világba, és más, magasabb nézőpontból tekinthetünk saját fizikai környezetünkre. Általa tanítást kapunk elsősorban önmagunkról és Isten valóságából is. A Kundalíni-erő a spirituális fejlődés egy bizonyos szintjén kezd el aktív lenni, ébredni. Az embert hátulról nézve a gerinc „tövében” a farokcsont mögött található ez a szunnyadó szuper energia centrum kígyóként összecsavarodva, ezért nevezik Kundalini-kígyónak.

A spirituális ébredés, avagy az ember öntudatra ébredése valójában nem más, mint a kundalinikígyó felébresztése. A spirituális ébredés érés, folyamata olyan, mint a folyékony tűz és a folyékony fény. A kundalini kígyó ébredése, felébresztése nagyon mély és meghatározó misztikus tapasztalat. Az ember szervezetében ilyenkor az összes biológiai folyamat fantasztikus kémiai változáson megy keresztül. Talán el se tudjátok képzelni milyen "félelmetes" is ez.
A kundalíni kígyó ereje ez a hihetetlen energia két ellentétes, egy forró és egy hideg erőből tevődik össze, tűz és jég, jin és jang. A két erőnek állandóan egyensúlyban kell lennie egymással, ez egy valódi transzformáció, átalakulás egy alkímiai, kémia. Egy hatalmas ugrás a következő tudatossági szintre túl a normális emberi funkciókon.

Ha ez transzformáció beindul, az ember olyan sok tanulási folyamatot él meg, amennyit még éppen csak képes elviselni, ezek a sokoldalú folyamatok teljesen átalakítják az ember egész önvalóját. A tudás a tapasztalatok és a lecke elsajátítása esetenként nagyon fájdalmas és nehéz is lehet, olyannyira, hogy sokan eljutnak tűrőképességük végső határáig és ilyenkor azt kívánják bárcsak ne lenne aktív bennük a Kundalíni kígyó.
Kundalini, ébredése kézzelfogható megnyilvánulása annak, hogy megértsük Isten minden atomot számon tart a világegyetemben az idők kezdetétől fogva.
*
A Kundalini útja során áthalad a hét fő csakrán, és áthangolja és megemeli azok rezgés szintjét egy sokkal magasabb szintre és végül eléri a fejtető, korona csakráját. Ilyenkor teljesen „elszakad” egymástól a test és a lélek.
A Kundalini erő egyes csakrákon, akár el is időzhet, attól függően, hogy az egyén fejlődése milyen hosszú tanítási és tapasztalási szakaszt igényel. Minden csakrának vannak úgynevezett testi és lelki fennhatóságai, ami azt jelenti például a szív csakra estében, (ide tartozik a szeretet), hogy életünkben nagy hangsúlyt kap a szeretet lényegének igazi érzése, megértése. Tehát a kundalini mindig fokozott hangsúlyt ad annak a csakra a tulajdonságának, amelyiknél éppen tartózkodik. Megértetve ezáltal és ezen keresztül az egész anyagi, és transzcendens világot.

Sokan próbálkoznak felébreszteni a saját kundalini kígyójukat, jogik, guruk és hétköznapi emberek. Ők különböző technikákat alkalmaznak akár évtizedekig tartó gyakorlással, mint meditáció, jóga stb. A Kundalini erő ébredése, ébresztése egyik biztos módja a spirituális fejlődésnek, de nem feltétlenül feltétele annak. A Kundalini-erő eredményezheti a harmadikszem aktiválását ( aura látás) de akár megvilágosodást is.

Azonban ez a Kundalini kígyó nem veszélytelen, nem tűri a vele való felelőtlen játszadozást. Tudni, tisztelni kell az erejét, mert szélsőséges esetben életünkkel is fizethetünk ostoba kísérletezgetéseinkért.

A kundalierő felébredésének és felébresztésének több módja is lehet:

- Természetes spirítuális fejlődéssel és a tudat ezzel kapcsolatos kitágításával;
- Meditációval vagy célzott -gyakorlatokkal. A Kundalíni-jóga sahaja -jóga megalapitója Sri mataji aki a kundalini energia misztikáját emberközelivé tette.
/Shri Mataji/


- Egy guru, spirituális mester, vagy tanító segítségével.

A kundalini ébredését mindig fizikai hatások kísérik. Egyes esetekben lehetnek nem kívánt, mellékhatások ezek általában a Kundalini idő előtti és erőszakos ébresztésekor tapasztalható és mint már utaltam rá egyes szélsőséges esetekben akár halált is okozhat. Néhány gyakori jel, tünet, amit a Kundalini-erő ébredésekor és uralkodásakor jelentkezhet. Szándékosan összekeverem a jó és rossz hatásokat, hogy fogalmat alkothassunk a kundalini erejéről.

 • Akaratlan remegés
 • Auralátás
 • Intenzív hő és energia érzet különösen csakrák környékén, de a magas hő érzet kiterjedhet az egész testre is.
 • Esetenként víziók, látomások és hangok
 • Intenzív érzelmek öröm, félelem, sírás, depresszió
 • Tér és idő érzékelési problémák
 • A teljesség érzése
 • Idegen, nem megmagyarázható jelenlét érzése.
 • Transzcendens világ érzékelése.
 • A világegyetem törvényeinek megértése
 • Tulajdonságaink „hirtelen” változása
 • Rosszullét
Joggal merülhet fel a kérdés, ha ilyen akár kellemetlen tüneteket is okozhat, tulajdonképpen miért is van rá egyáltalán szükség?

A kundalini erő ébredése nagyon nehéz, próba, de egyúttal a spirituális fejlődés szinte kikerülhetetlen eszenciája. A kundalini „uralkodása”, teljesen kitakarítja az ember energetikai rendszerét és valósággal újra, alapra hangolja a csakráink működését. Ha a helyes úton járunk és spirituális fejlődésünk optimális, akkor szervezetünk tudatunk már felkészült ennek az energiának az ébredésére és annak minden testi-lelki terhének  és szépségének elviselésére. Isten annyi terhet rak ránk amennyit képesek vagyunk kezelni és semmiképpen nem kívánja indokolatlanul ostoba halálunkat.
A kundalini-erő kulcs Isten előszobájának ajtajához, akárki oda nem léphet be..... ezért a földi populáci 99%-nak pillanatnyi állapotában esélye sincs a kundalini erő aktiválásának, holott ez az erő mindannyiunkban ott szunnyad.....

Sokkal több a világ, mint gondolnánk és még magunkat sem ismerjük.


Angyalok


A lélek, világképe a spirituális tudat, és ez alapvetően különbözik a racionális, emberi agy és ego hideg logika alkotta világképétől. A racionális agy a végletekig ragaszkodik az anyag mindenhatóságához, az egyszer élünk elvhez.
- Az agy mára már csodásabbnál csodásabb kütyüket alkot, kezdve holdrakétától az atomreaktorig és a mobiltelefonig, de az élet igazi értelméről, céljáról fogalma sincsen.
- Mindeközben a lélek az élet értelmét szentségét  Istenben a spiritualitásban, a szellem felsőbbrendűségében szellemi eszencia légneműségében, az örök életben és a szeretetben találja meg.

Kezdetben volt az ige.”

Ez a mondat a bibliából való és jelentése utalás az Isteni szellem és teremtés mindenkori feljebb valóságára. Az ige  az Isteni világot, Isten megnyilatkozását jelképezi. Az idézett szöveg az Atya kimondott szavaira Isten törvényeire utal és egyben útmutatást is ad egy analógia formájában. Az Isteni ige az angyalok kenyere, eledele, de ebből táplálkozik a Szentlélek és ezen keresztül az emberi lélek is..

Egy hideg fejjel csupán a logika vagy a hiszem, ha látom elv alapján okoskodó ember jelen állapotában aligha meggyőzhető a fenti sorok igazság tartalmáról és az angyalok létezéséről mivel saját lelkének ismerete és rezgése még nagyon távol esik ennek a kérdésnek a  valós megvizsgálásától a megértéséről nem is beszélve (de a folyamatos fejlődés egyszer ezt is lehetővé teszi.)

Míg egy spirituális értékeket valló embernek azonban nem kétséges Isten ténye és számára nem újság: angyalok márpedig léteznek!

Mégis ahány ember annyi elképzelés és kérdés merül fel az angyalokkal kapcsolatban:

Kik ők?
Hol vannak?
Mi a feladatuk?
Valójában, hogy néznek ki?
Hogy lehet velük kapcsolatba kerülni, lehet - e egyáltalán?

A válaszokat akár így röviden is megfogalmazhatnám:

- Az angyalok, is Isten teremtményei, mint minden más létező élet a mindenségben.
- Isten fennhatósága természetesen nem korlátozódik a földi világra ha nem kiterjed az egész univerzumra ezért az angyalok mindenütt jelen lehetnek.
- Az angyalok feladata az Isteni rend fenntartása Isten akaratának végrehajtása.
- Az angyalok magas „frekvencián” rezgő energiából, fényből lévő lények, akik képesek tetszésük és feladatuknak megfelelő bármely alakot felvenni.
- Az angyalok pontosan tudják, kivel és mikor kell kapcsolatba lépniük és egy sorsba segítőként beavatkozni.

Ez így tömören talán tartalmazza is a lényeget, de nem gondolom, hogy kielégítené egy „idetévedt” olvasó kíváncsiságát.

Ha  arra keresünk választ, azt szeretnénk megérteni saját világnézeti felfogásunkban  ez által életünkben hogy:

Milyen helyet foglalhatnak el az angyalok és miért maradtak fent és foglalnak jelentős helyet a köztudatban?  

Akkor ismét meg kell állapítanunk, hogy véletlenek nem léteznek. Minden jó okkal létezik így az angyalok is. A művészetekben legyen szó festészetről, szobrászatról stb általánosan elfogadott az angyalábrázolás az angyalok szimbolikusan mindig is jelen vannak és voltak az életünkben többé-kevésbé nyilvánvalóan már az ősidőktől fogva. Az ember hiedelem rendszeréhez szorosan hozzátartozik a jó és rossz fogalma. A jó egyik megnyílvánúlása, képzelettársítása évezredek óta az angyal fogalmi köre.

Az ember az idők végtelenében kilépett az egységből belépett a sorskerék tehát a karma törvényének fennhatósága alá és ott vívja elkeseredett harcát önnön lelke felszabadításáért, hogy visszatérhessen oda ahonnan vétetett. Ebben a harcában elsősorban túlélése érdekében életre hívta és megalkotta saját egoját és így immár szinte kettős személyisége lett. Egy eredeti éteri, Isteni  (lélek/és egy anyagbazárt anyagi/ego.)

Az idők folyamán az ego teret hódított az emberi természetben szinte teljesen kisajátította azt. Ennek aztán jelen világunk minden fellelhető testi- lelki szenvedése lett a következménye. Azonban bármennyire is ravasz és kimunkált az emberi ego egyvalamire még ő is képtelen: Mert lehetetlen lerombolni és eltörölni az ember a teremtésben elfoglalt ősi jogát, Isteni eredetét, gyökereit és természetének igazi valóját a spirituális emlékezetét. Ez a képesség kivétel nélkül valamilyen formában mindannyiunkban elevenen létezik. Ebben a spirituális emlékezetben jelen van Isten országa annak minden lényével.

Az emberek nap, mint nap kapaszkodókat keresnek, hétköznapi kínjaik enyhítésére fohászok, ima vagy egy kérés képében. Ezek a kívánságok, imák gyakran Istenhez, Szűz Máriához vagy az angyalokhoz van címezve. A valódi kérdés az, hogy ezek a kérések valójában megérkeznek e a címzetthez most leszűkítve a kört például az angyalokhoz.

Angyali utak

Az angyalok természetének és igazi valójuk megértéséhez még nagyon messze van az ember. Most is igaz a mondás az emberi anyagi agy nem feltétlenül van annak a képességnek a birtokában, amivel egy más egy jellegű „éteri” lényt képes legyen felfogni és megérteni. Az agy dimenzionál, és nem tudja a tér és időnélküliséget egy logika alapján besorolni. Már pedig az angyalok nem ismerik a tér és idő fogalmát, legalábbis úgy ahogy ez nekünk embereknek elfogadott. Az angyalok több módon képesek velünk kapcsolatba kerülni, minket elérni, ránk hatást gyakorolni és ez paradox módon éppen a három fő dolog köré csoportosul úgymint: Anyag, idő és tudat.


Az anyag: Az angyalok számára az anyag, az Isteni idea testet öltése a világ maga, tehát a logosz. Ez az univerzumban mindenütt jelenlévő változatosság Isten gondolatainak kinyilatkoztatása fizikai kiterjedése az anyagban való megnyilvánulása.
Az angyalok saját testük esetében pedig annak széles spektrumba való variálhatóságát jelenti. Ezért egy angyal képes lehet esetenként emberi alakot is ölteni.

Az idő: Az idő csak ember alkotta fogalom. Az angyalok számára valószínűleg nem létezik mivel ők időtlenek. Azonban, a velünk, emberekkel való kapcsolat tartás szempontjából mégis valamilyen módon, számon tartják valahogy. Az angyalok minden időben, életben, halálban szándékuk szerint módot találhatnak arra, ha fontosnak tartják, hogy számunkra valamit tudomásunkra hozzanak vagy megnyilvánuljanak.

A tudat: A tudat az ember végtelenné válása analogikus módon dimenzió nélkülisége, legjellegzetesebb lényege saját önvalója. Talán a legtermészetesebb mód, ahogy egy angyal az emberhez közeledik az az hogy tudatába „lopódzik.” Sokszor halljuk: angyali sugallat.
A kereső ember éppen a tudatosságának növelésére törekszik. Eközben sorra veri le egoja által gondosan bereteszelt ajtók súlyos láncait és nyitja szélesre ezeket az ajtókat, hogy ömöljön be rajta a fény amely beragyogja aztán az egyén egész életét. Ezeken az ajtókon az angyalok ki be sétálhatnak és gyakran meg is teszik.

Kérj és megadatik..........

Ott tartottunk, hogy az emberek lelki vívódásaik közepette segítségért kiáltanak, példának okáért agyalt hívnak. Ennek most nagy kellette, népszerűsége van. Minél nagyobb a szükség annál közelebb a segítség gondolják az emberek. Hát ez így nagyon egyszerű és valljuk meg egyben igazságtalan lenne. Az ember egoja olyan mértékben elszemtelenedett, hogy azt sugallja, hogy az angyalok azért vannak, hogy nekünk úgymond parancsszónkra csak úgy uk-muk-fuk ugorjanak kívánságainkat teljesítve.Ugye ezt senki nem gondolja komolyan??? Ez csak fikció, és az is marad, ha ez így működne, ellent mondana az Isteni rendnek a karma törvényének és homlok egyenest szembe menne az ember spirituális fejlődését biztosító jól kikövezett útnak a lélek útjának.
A tévedések kizárásának érdekében egyszer és mindenkorra véssük vastörvényként az emlékezetünkbe:

Az angyalok minden tette az Isteni igazságosságban áll, mert annak feltétel nélküli, elfogadói és közvetítői. Az angyalok a szeretet és a tudatosság Isten utáni legfőbb és legelső képviselői szünet nélküli munkálkodásaikat áthatja a minden élő iránti feltétlen tisztelet és a nyomaték kedvéért még egyszer  álljon itt az igazságosság.

A fentiek értelmében könnyen megérthetjük, hogy a hétvégén sebtében elvégzett angyal tanfolyam kétséges eredményeket hozhat és hoz is az angyalok megismerése és az irányunkban való segítséget nyújtás kérdését illetően.  Bár kivételek mindig létezhetnek. Divat angyalt hívni: Ő majd mindent megold helyettünk. - gondolják az emberek.

Miért van ez így?
Magyarázat.

A lényeg abban áll, hogy az angyalokat főleg pedig az arkangyalokat csak megfelelő „távíró készülékekkel” értesíthetjük, érhetjük el. Azaz csak ennek birtokában üzenhetünk nekik, hogy üzenetünket és kérésünket meg is hallják. No, nem azért mert süketek vagy vakok lennének hiszen az angyalok uralják, őrzik, ismerik mind a négy őselemet úgymint:

Tűz, Víz, Föld, Levegő.

Az angyaloknak is megvan a saját fejlődési útja, tevékenységi köre amely természetes és magától érthető módon messze felülmúlja minden mutatójában jellegében az emberiét. Ez a fejlődési út biztosítja a számukra a magas értékrendszert, amit képviselnek. Ez magában ölel egy széles spektrumot kezdve mondjuk például: most az átlagos emberi tudatossági szinttől. Ez a spektrum egy skála egy magas frekvenciás információs pálya. Ehhez a pályához csak jól hangolt távíró készülékkel csatlakozhatunk amely oda-vissza képes az üzenetek adására és vételére. Ez a „távíró készülék” nem más, mint a saját lelkünk. Hogy, hogyan érezzük magunkat a saját bőrünkben az annak a függvénye mennyire haladtunk előre a lélek útján mennyire vagyunk tudatosak. A tudatosság egy bizonyos fokán kezdjük megismerni, tökéletesíteni és arra a frekvenciára állítani magunkban a mi távíró készülékünket, ami képessé tesz bennünket arra, hogy üzenet küldjük az angyaloknak és azok jó eséllyel meg is hallják azt. Ezen az üzenetek küldése csak egy megfelelően magasan rezgő magas frekvenciára hangolt lélekkel lehetséges amely rezgés által küldött információ, kérés stb aztán természetes módon megérkezik az angyalok, hallás és hatáskörébe. Az angyalok egy bizonyos frekvencia, tudatossági szint alatt ugyanis nem reagálnak, és nem azért mert nem akarnak, és nem tudnak hanem azért mert ez a törvény Isten az az univerzum és az igazság törvénye. Sokat kell azon dolgoznunk, rossz tulajdonságainkat levetni, hogy érdemessé váljunk a segítségre. Az angyali segítség alapfeltétele egy már elért jósági fokozat, amikor már mi is megérdemeljük, hogy segítsenek nekünk.

Személyes „őrangyalaink”

A személyes őrangyalaink semmi esetre sem összetévesztendőek az ég angyalaival. Talán már a megnevezés is téves mivel ők nem angyalok, de valamiért így kerültek be a köztudatba ők inkább megvilágosodott lelkek, mesterek, tanítok. Bizonyos velünk kapcsolatos történések szükségessé tehetik az angyali beavatkozást és a mesterek tanításait is így párhuzamot képezhetnek, jelen lehetnek egy egy ember életében.
(Kétségkívül a személyes „őrangyalok” is abban a szellemben munkálkodnak, mint az arkangyalok és ők is tagjai a Nagy Fehér Testvériségének )

Tehát szegezzük le még egyszer, hogy világos és érthető legyen: A személyes „őrangyal” inkább tanító egy már a lelki fejlődés magas fokán lévő alapvetően az asztrálmezőben tartózkodó vagy feljebb élő általában valaha emberi testben élt lélek, egy mester. Egy mesternek több tanítványa, „gondozottja” is lehet és van is. Ők mindenkor figyelemmel kísérik fejlődésünket, kudarcainkat, örömünket, bánatunkat minden lényegest tudnak rólunk, és ha jó okuk van be is avatkoznak sorsunkba megmenthetik akár életünket is. Általában elmondható, hogy ők veszik fel velünk a kapcsolatot, ha úgy ítélik meg, hogy elérkeztünk spirituális, lelki fejlődésünk olyan fokára amikor betudjuk fogadni az általuk közvetített „tananyagot.” A kapcsolattartás sűrűsége akár mindennapivá is válhat, olykor pedig csak bizonyos időszakokra vonatkozik. Velük egyébként könnyebb a személyes kontaktus kölcsönös kiépítése, mint az angyali „hierarchiában” feljebb elhelyezkedő angyalokkal a fentebb már említettek okán. Eszköz lehet erre a meditáció stb. Erről a témáról nem akarok többet írni, mert tengernyi irodalom és tanács van ebben a témában.


Az világ spirituális felosztása

Ez a téma első látásra nem tartozik szorosan ide azonban mégis, mert „akiket” gyakran tévesen őrangyalnak vélnek, ebben a hierarchiában nem foglalnak helyet.
Így talán könnyebb a dolgok és összefüggések megértése és érdekes hasznos lehet ezért írok róla. Létezik egy tudás, ami a világ spirituális felosztását foglalja magába. Ezt a teozófia összes jeles képviselője vallja és elismeri. Azonban ez nagyon képlékeny és valószínűleg hamis is.
Hiszen minden  világvallás kivétel nélkül említést tett az angyalokról, de ezzel együtt saját szájízére is formálta őket, attól függően, hogy történelme, hiedelemrendszere, népe mit követelt meg. Ha az igazságot keressük, valószínűleg jó helyen kapizsgálunk, ha azt mondjuk: Egy bizonyos fejlettségi szint után ahova az angyalok tartóznak nem valószínű, hogy alá és fölé rendelt viszony lehet. Bár az arkangyalok mint például: MihályGabriel
Rafael, Uriel gondolom jelentősebb befolyással bírhatnak, de ez semmiképpen nem jelenthet uradalmi rendszert.

*

Egy azonban bizonyos, ha angyalokkal szeretnénk „társalogni” a lelkünkkel kell őket megsimogatni....és ŐK tudni fogják a dolgukat.

Kristályok


Már a régi korok hajdan élt emberei is nagy becsben tartották a szép színes tarka köveket, ha bele botlottak fényesen szikrázó kristályokba rögtön haza vitték és imádták. Elbűvölte őket nem csoda. Először csak gyűjtögetni kezdték majd csereberélni egymás között. Lassan kialakult a kristályok kultusza, varázserőt tulajdonítottak nekik. A sámánok már tabuként tisztelték és hatalommal ruházták fel őket. A szertartásokon használták ez számos babona és mágikus történet kialakulásához vezetett. A kristályokat fontossága tehát megnőtt. Az ókorban például már meghatározó szerepet játszott nem egyszer háttérbe szorítva a pénzt. Egyiptomban gazdag fáraók és előkelőségek férfiak és nők egyaránt hódoltak a kristályok és drága kövek ékszerek kultuszának. Díszítették használati tárgyaikat és persze önmagukat is általuk. A drágakövek és a nemes fémek belső szépsége mindig is arra indította az embert, hogy ezekből ékszert készítsen, mindenki valamilyen különleges, egyéni ékszerre, talizmánra vágyott. Az, amulettek ékszerek kristályok mágikus hatalma megvédi viselőjét minden bajtól és még szerencsét is hoznak vallották. Az ásatások során a régészek sok sírban drága az akkori korban nagy részletességgel kidolgozott, elkészített ékszereket drága köveket találtak. Beléjük vésve, vissza-visszatérő asztrológiai és más hiedelmi jeleket véstek, ezzel is erősítve, megnövelve az ékszer erejét. Egy- egy kristályhoz az évszázadok folyamán egyre több és több tulajdonságot rendeltek és ez a hiedelem a mai napig fen maradt, virágzik és él. Ez tükröződik például születési dátumunknak megfelelő állatövi jegyek alapján kiválasztott kövek viselésének divatjában is. A történelem folyamán, nyomon követhetjük a változó drágakő felhasználási divatot. A kristályok fontossága tehát az emberiség szempontjából kulturális, gazdasági később pedig technológiai téren is nagyon jelentős. A mítoszokba burkolt kristályok felhasználása a mai korunkban önálló iparággá nőtte ki magát és egy sajátos világszemlélet is takar nem is beszélve arról, hogy sok százezer ember megélhetését biztosítja szerte a világban. Az ősember kova kövétől, eljutottunk a tökéletesre csiszolt gyémántokig, kvarc kristályokig. A kristályos anyag ma már nélkülözhetetlen a gazdaságban és a tudomány szinte valamennyi ágában. A számítógépekben szilícium lapkák, fogadják, tárolják és továbbítják az információt.


A kristályok misztériuma.

A jövendőmondás a kristály gömbből ugye mindenkinek ismerős? Sok ember hord magánál valamilyen kabalát, köztük általa becsben tartott kristályt. Ha megkérdezzük, őket miért teszik, azt felelik, mint a régi korok emberei, mindenki ésszerű praktikus feleletet ad. Még olyan véleményt is hallani, hogy például:” ha velem van sebezhetetlennek érzem magam és megnő az önbizalmam”.

Most pedig nézzük a tényeket.

A teremtésben (UNIVERZUMBAN) kivételnyikül minden létezőnek van csak reá vonatkozó jellegzetessége, ilyen például a rezgés. A föld is élő szervezet és neki is van rezgése és a rajta megtalálható összes anyagi és szellemi dolognak. Így nekünk, embereknek is. Ezt már az ős generációk tagjai is tudták, de felismerték a kristályos anyagok rezgési tulajdonságait is. Sok feljegyzés, dokumentum tanúskodik arról, hogy betegségek csaták, járványok idején minden kultúrában használták a kristályokat, varázsköveket az arra rászorulok körében. Bizonyos testrészekre vagy közvetlen a beteg teste mellé kristályokat, drágaköveket helyeztek.

Ma már ennél sokkal többet tudunk a kristályok gyógyító „működő mechanizmusáról” De mi is történik valójában ha egy adott kristályt egy megfelelő energia hiányos helyre teszünk az emberi szervezetben, vagy ha lelkünk megerősítésére „vigasztalásra” vágyik.

Abban talán mindannyian egyetértünk, hogy a gondolat hatékony gyógyító eszköz. A gondolat az energia, nem megmagyarázott alakja, de tulajdonképpen információ is. Valójában a kettő keveréke. Most talán sokan megkérdezik, hogy jön ide a gondolat fogalma. A válasz pedig egyszerű. A kristályok is rezgéseik által információkat közölnek velünk. Ezeket az információkat a teremtő kódolta hajdanán a teremtés folyamata közben a kristályokba és megkérdőjelezhetetlen alapigazságokat tartalmaznak a föld ideális állapotát illetően. Vagyis a kristálytudat emlékszik a föld természetes még egészséges aurájára, és az adott kristály terméseztessen a rá jellemző jellegzetességek megtartásával olyan rezgéseket bocsájt ki, ami igyekszik vissza állítani ezt az ideális, tökéletes állapotot.

Csakráink és szervezetünk aurája nagyon jó vevő, a kristályok által kibocsátott rezgések elnyelésére. Tehát a kristály és szerveztünk ( csakráink) képesek intelligens kommunikációra. Természetesen ezek a rezgések sok félék lehetnek, hiszen minden szervünknek más-más rezgése van, ezért tehát sokféle kristályt használhatunk de mindig olyant ami az adott esetben éppen a legideálisabb. Az e témához kapcsolódó irodalomban fellehető milyen bajra milyen kristály a leghatékonyabb gyógyszer. Kivétel a hegyikristály mivel ez talán az egyetlen olyan egyetemes „kő” ami képes az egész szervezetünket lelkünket is beleértve harmonizálni.

Ha valaki már tartott a kezében igazi hegyikristályt az tudja mire képes. Jó pár évvel ezelőtt, az akkori mesterem megajándékozott, kaptam tőle egy ilyen mester kistályt. Hát mit mondjak, szinte hihetetlen ereje van. Ha hegyével a tenyerem felé fordítottam, kis idő elteltével, bizsergető érzést éreztem, majd ez az érzés erősödött és pontszerű szinte szúró „fájdalmat” keltve koncentrálódott a tenyerem közepén, később pedig szétáradt bennem a derű és a nyugodtság.

A kristályok vásárlása és „karbantartása.”

Gyógyító kristályt nem lehet véletlenül vásárolni, csak akkor fog bennünket jól szolgálni, ha körültekintően járunk el. A kristály kiválasztása nagy odafigyelést és alaposságot követel meg. Törekedjünk nem elhamarkodottan, inkább megfontoltan vásárolni. Ha eldöntöttük mit és mire kérdését, bár már ez sem könnyű feladat, akkor: pl egy rózsakvarc, vagy egy hegyikristály esetén: Viszonylag nagy,  egészséges, ép, színeiben határozott, rá jellemző darab legyen. A hibás, töredezett, repedezett példányokat könnyen megismerjük, ezeket mellőzük! Vegyünk a kezünkbe, több darabot azok közül, amik már átestek a  szemünk rostáján.  Közben figyeljük magunkat, mi történik: ha érzünk valami lágy áramlást, vagy tenyerünk bizsereg, furcsává válik esetleg melegséget érzünk, akkor jó esély van rá, hogy megtaláltuk amit kerestünk. Azonnal azonban ne vásároljuk meg! Kérjük meg a kereskedőt, hogy tegye félre nekünk egy külön helyen a többi kristálytól, ezt legtöbben szívesen megteszik. Ha másnap is érezzük ezeket a jóleső érzéseket, ha a tenyerünkbe vesszük, akkor már biztosak lehetünk a döntésünk helyességében bátran kifizethetjük.
Otthon érdemes a kristályt legalább három percig hideg folyócsap víz alá tartani, hogy távozzanak róla idegen energia minták. Egy jól kiválasztott kristály örökké a barátunk marad, nem csalódhatunk benne. Visszatérve a tisztítási folyamatra akadhatnak olyan kövek, kristályok melyek nem szeretik a vizet. A szakirodalomban érdemes megnéznünk, hogy az éppen megvásárolt példányunk milyen törődést igényel és annak megfelelően járjunk el....

*

Az alábbiakban természetesen a teljesség igénye nélkül felsorolásra kerül néhány fontos kristály és azok hatásköre.

Hegyikristály: Neve a görög jég szóból ered elvétve szokásos víztiszta kvarcnak is nevezni. A hegyikristály a szó szoros értelmében univerzális tulajdonságokkal bír: Mesterkristály. A legáltalánosabban használható minden bajunkra. Az egyensúly, és a tisztaság jelképe. Remekül lehet vele csakrákat harmonizálni, segít meditálni. A gyógyító folyamatok közben felerősíti más kristályok hatását.
Csakrái: Minden csakrára jó hatást fejt ki, de ez különösen a koronacsakránál javallott.

Achát: A biztonság, a szilárdság az eltökéltségben nyugvó kiegyensúlyozottság és az önbecsülés kristálya. Megnyugtatja a testet, lelket belső békét teremt.
Csakrái: Gyökér és torok.

Akvamarin: Önkifejezés és a bátorság köve. Általában a lélekben megbúvó félelmek oldására használják, mert jelentős mértékben csillapítja és oldja a szorongást és a stresszt. Segít az aura megtisztításában és javítja az alkotóképességet.
Csakrái: torok
AmetisztHangsúlyozottan spirituális kristály. Segíti a tudatosság az önmegismerés folyamatát lelki szinten elnyeli a tagadást.  Jelenléte kiváló meditációt, elmélyülést, harmóniát, biztosit. Segíti az alvást minőségét.
Csakrái: Harmadik szem, korona.


Citrin: Családbarát kristály. Véddi emberi kapcsolatrendszerünk, egészét beleértve a család a barát és a munkatársi kört is. Növeli a nyíltságot és a fizikai állóképességet. Tisztítja a lelki szennyeződéseket.
Csakrái: hasi és
HoldkőTipikus női rezgése van, feltárja a női vonásokat. A női havi ciklus idején javítja és erősíti a hormonháztartás egyensúlyát. Nyugodtságot és harmóniát sugároz. Lecsillapítja az érzelmeket. Felerősíti megérzéseinket és a tudatalattit tudatosítja.
Csakrái: Has és nemi szervek környéke, szív.
Rózsakvarc: Az anyagba öntött megtestesült és mindent befogadó önzetlen tiszta szeretet kristálya ez a rózsakvarc.   Rezgéseinek jellege előremutató, vigasztaló és békés. Segít testünk, lelkünk megtisztításában.  Rendezi szervezetünk folyadékháztartását elsősorban a szennyeződések megtisztításával.
Csakrái: Szív, gyökér és napfonat.
Tigrisszem: A belső erő köve. A földön a hétköznapi élethelyzetekben előforduló helytállásunkat segíti. A kihívásokra való megfelelés és az összpontosítás a jin – jang energiák egyensúlyának belső mestere.
Csakrái: gyökér, és napfonat

Türkiz: Feltáró kristály.  Rezgéseivel a világos beszéd, a megértés az öntudatosság képességét vetíti belénk. Az igazi célok az élet feladat megtalálása felé vezet bennünket.
Csakrái: TorokCsikung
Az egészség megőrzés a harcművészetek és „néha” ezoterika kapcsán gyakran botlunk egy titokzatos szóra ez a csikung. A szó kínai eredetű és igazából két kínai betű „jel” fonetikus össze olvasása.
   Csi

Kung
Életerőt, levegőt energiát jelent


Cselekvést, munkát tartós erőkifejtést, jelentA Csí nehezen megfogalmazható nem megfogató és meghatározható csak érezhető. A kínaiak szerint a csi a világot betöltő mindenhol jelenlévő erő. Jellemző rá a kettősség a jin és jang ennek az erőnek az áramlása és egymáshoz való viszonya, mennyisége érezhető és tapasztalható a világon minden jelenség mögött.
Sokak szerint pedig ez nem más mint egyfajta isteni „jelenlét” ami nélkül semmi nem lehetséges hiszen csire tehát az életenergiára mindenkinek szüksége van, legyen az egysejtűektől kezdve egészen az emberig bármi.

A csíkunk gyakorlati lényegét lefordítva ránk emberekre nézve: nem más mint az életenergia „művelése,” gondozásának művészete az élet egyszerű de nagyszerű tudománya. A csikungot felfoghatjuk amolyan gyűjtő fogalomnak is mivel jelentése sok mindent foglal magába akár háttér tartalmával egy egész élet filozófiát is. Segítségével megtanulhatjuk az egészségünket megőrizni, karbantartani vagy helyre állítani ép úgy mint egy derűs, nyugodt életszemléletre találni: megérteni magunkat a világot Istent.

A csíkunk spirituális voltának tartalmát talán a buddhisták ismerték fel leg jelentőségteljesebben hiszen céljaik elérése és a megvilágosodás érdekében gyakran alkalmazták és lelki gyakorlataik szerves részét, képezte és képzi ma is.

A csíkunkban megkülönböztetünk kemény és lágy technikákat.A keményet természetesen a harcművészetekben /pl: Bruce Lee / használják.


A lágyat pedig a megelőzésben és a gyógyításban.

A hagyományos csikungnak akár több ezer fajtája is létezhet és légzésgyakorlatokon, a meditáción, és speciális mozgássorok végzésén alapul melyek révén a szervezet egy erősebb fizikai állapotba, a lélek pedig más magasabb mentális fokozatba, rezgéstartományba békébe jut el. Ezt elérhető szinteket praktikusan gyakorlatok rendszerébe sorolták.

1 szint

Az ellazulás, a fizikai egészség szintje.

2. szint

A csend állapotának megtapasztalása, az érzelmi egyensúly létrehozásának, a boldogság megtapasztalásának, és az akaraterő növelésének szintje.

3. szint

A megpihenés állapotának megtapasztalása, a mentális egészség fejlesztésének, az egó megismerésének, az elme erejének növelésének a szintje.

4. szint

A lélek egészségének, és megismerésének, az egyetemességgel való kapcsolatnak, és a bölcsesség állapotának szintje.


E szerint tehát a csikung jótékony hatással van szervezetünkre és lelki állapotunkra, egyaránt. Hatásai:

- Stressz oldás, felszabadító, béke érzést ad,
- Megnöveli és fejleszti a belső erőt,
- Felgyorsítja a gyógyulási folyamatokat,
- Beindítja a szervezet salaktalanító funkcióját,
- Javítja a szervezet funkcióit és a szexuális erőt,


Ha mindez ennyire természetes, akkor mégis mi az oka, hogy ennyi a beteg vagy mentálisan megrokkant kiüresedett ember. Nézzünk körül „szűkebb” régiónkban. Az európai ember, hit és hagyomány rendszere vallási gyökerei miatt nehezen válik kézzel foghatóvá a csí. Az európaiak mozgás kultúrája, rohanó életvitele egyszerűen természeténél fogva gátolja a csí jelenlevősége érzésének megtapasztalását, ami ettől függetlenül természetesen minden élőben jelen van.

Általában kell ahhoz valami lelki emelkedettség meditatív állapot, hogy az európai ember a csi jelenlétét megtapasztalja. A nyugati világ rohan és halmozza az anyagi javakat, de saját magára még a napi 10-15 percet is sajnálja, mivel tévesen eltorzított értékrendjének alázatos szolgája és vakul hisz a pénz mindenhatóságában. Míg például az ázsiai emberek, kevés kivétellel szinte mindannyian napi rendszerességgel tudatosan időt szakítanak rá és kapcsolatba lépnek saját csi energiájukkal és gondozzák valamilyen formában növelik legalábbis karban tartják azt. Elég ha csak a Tai Chi-ra gondolunk, aminek gyakorlása mindennapi rutin Ázsiában.
Ne legyünk hát szűklátókörűség áldozatai és adjunk időt magunknak!


Összefoglalva tehát elmondható: A csíkunk növeli és optimalizálja életminőségünket javítja életkilátásainkat, és talán joggal elmondható hogy odaadó gyakorlása spirituális beavatást eredményez.


Yin és Yang


A jin-jang elve abból az ősi kínai elképzelésből ered, hogy minden emberi, természeti jelenség két egymással ellentétes (de nem szemben álló) ősprincípiumból áll, a jinből és a jangból. Egyik sem létezhet a másik nélkül, nem választhatók szét és csak együtt, egymáshoz viszonyítva értelmezhetők. A világon minden magában hordozza a változás lehetőségét. Így a világ a jin és a jang jellegű erők állandó változásából áll. Normális körülmények között az erők kiegyenlítik egymást és egyensúlyban vannak. A jin nyugodt, statikus és tétlen addig a jang dinamikus tevékeny és terjeszkedő. Jin és Jang két olyan ikerenergia, amely biztosítja a mindenség egyensúlyát és összhangját. A jin és a jang az a két erő, amely a világot mozgatja és létezésük egymás nélkül értelmét veszti. Ez a megközelítés fokozatosan olyan gondolatrendszerré-analógiává fejlődött, amit az élet minden területére alkalmazni lehetett. A jin és jan magába foglalja az ősi princípiumokat, és minden energiát női és férfi tulajdonságokkal ruház fel.

E szerint:


Yin


Yang


Férfi
Sötét


Fény
Lágy


Kemény
Föld


Ég
Passzív


Aktív
Lefelé


Fel
Észak

Dél
Víz


Tűz
Tél


Nyár
Árnyék


Napfény
Fogékony


Alkotó
Páros számok


Páratlan számok
Hold


Nap
Hideg


Hőség
Halál


Élet

Az igazságos reiki
A reiki öt alap útmutatása:

Csak ma, a hála érzése fog eltölteni !
Csak ma, felhagyok az aggódással !
Csak ma, nyugodt vagyok !
Csak ma, becsülettel végzem a dolgomat !
Csak ma, szeretni és tisztelni fogok mindent, ami él !


A reiki semleges természetű ősenergia, amely saját intelligenciával rendelkezik.

Másképpen és bőbebben:  A reiki egy kézrátétes ősi gyógyítási módszer, ami az emberi szervezet testi, lelki szintjeire hat és arra törekszik, hogy helyre állítsa, az auránk energia deficitjét. A reikis a beavatások által megkapott szimbólumok használatával ezt a mindenkiben jelenlévő erőt koncentráltabbá és erősebbé, hatékonyabbá teheti.

A beavatás:

A reiki beavatás egy lelki igény kielégítése. Az egyén eljut a tudatosság arra a szintjére, amikor ez a spirituális rituálé, beilleszthető a világnézetébe és a személyes életébe. Magáról a beavatásról nem kívánok hosszan kitérni. A lényegét tekintve annyi történik, hogy egy mester szimbólum segítségével mintegy behangolnak bennünket, képessé tesznek a reiki energia, lekérésére, fogadására és használatára.A igazságos reiki.

A reiki intelligens energia  talán a kínai csi megfelelője. Sem pozitív sem negatív. Egy olyan erő aminek igazi természetét csak a teremtő ismeri, mert annak a része. Valahonnan jön, jelen van és távozik szelíd és titokzatos.
Egy időben nagy divat volt a reiki és talán még ma is az. Sokan elvégezték és várták a csodát. Mindenre használták, amire azt gondolták, hatással lehet. Az a tény, hogy a reiki fénye az emberek szemében megkopott az annak köszönhető, hogy nem vették figyelembe a reiki alaptermészetét és alap törvényeit. Az áramlás létre hozásához ugyanis nagyon fontos, hogy őszinték legyünk a világhoz és önmagunkhoz. Az őszinteség annyit jelent igazul élni és gondolkodni. A reiki nem tűri meg az álnokságot és az álszent példamutatást. Akik így akarnak előbbre jutni, csalódniuk kell. Éppen ezek a csalódott emberek mondják azt:” a reiki nem működik és az egész szemfényvesztés.” 
 Ha így gondolják a hibát csak saját magukban kell keresniük. A reiki mindazok számára hiteles, akik kellőképpen alázatosnak és felnőttek hozzá és tisztelik. Hiteles és igaz hiszen a teremtő része tőle származik. A reiki behangolás és annak fokozatai azért kivételesek, mert képessé tesznek bennünket arra, hogy  rá érezzünk igazi mivoltunkra.A reiki használata:

Ahhoz, hogy ebben a vonatkozásban hitelesek legyünk. Először ki kell ismernünk és meg kell tapasztalnunk  a reiki energia tulajdonságait. A beavatás révén, képessé válunk a reiki energia lekérésére, már csak használnunk kell. Mindenek előtt lélekben a fény és a szeret  csatornájává kell válnunk. Először mindenki bizonyságot akar és rácsodálkozik, hogy a dolog tényleg működik. Érezzük, hogy átjár bennünket ez a tisztító, lélek megújító finom rezgés. Hatására, oldódnak görcseink, könnyűnek érezzük magunkat könnyebbé válunk, talán sírva is fakadunk. Melegséget, bizsergést egyfajta áramlást érzékelünk magunkban, ami a fejtetőnkről indul és a lábujjunkig tart. Megérezzük a dolog nagyszerűségét...

.A test rezgő tere, aurája annak fizikai határain túl terjed. Az aura kiterjedése és intenzitása egyénenként változik. Ha kezünket valakinek a teste felé közelítjük, többféle dolgot érzékelhetünk, például hideget, szelet, meleget. Energia hiányos helyeken "hidegen fúj a szél," mondjuk mi reikisek. A legjobban azonban a test felszínen túlterjedő láthatatlan, de érezhető” sűrűséget” vagy burokszerű energia párnát észlelünk. A gyógyítás vagy kezelés, ha nem magunkon végezzük, mindig csak a másik fél beleegyezésével történhet. A kezelést mindig az adott személyre szabjuk, mert mindenkinél más lehet. A reiki tanfolyamokon mindenki elsajátítja az alapvető és legszükségesebb kezelési technikákat, ez kezdetnek éppen elég. Idővel igazi mesterré is válhatunk. A legfontosabb az, hogy hűségesek legyünk a reiki alap eszméihez és akkor sikeressek leszünk és a reiki bennünk él tovább.....

A reiki hatásai:
Minden létsíkon hatóképes.
Enyhíti a fájdalmat, és  stresszmentesít. Segít a testi, szellemi energiablokkok feloldásában.
Elősegíti az önismeretet, kreativitást, intelligenciát.
Fokozza a fizikai  kondiciót és aszellemi teljesítőképességet.
Mindenkit a saját fejlettségi szintjének és igényeinek megfelelően érint meg.
Fő célja: Az ember harmonizálása behangolása  fizikai és mentális energetikai rendszerének visszaállitása  Istentől rendeltetetett eredeti állapotába. Olyan spirituális lépcsőfok amelynek csupán „ mellékhatása” a test gyógyítása.
 BeavatásRégen csak a kiváltságosak, királyok, papok, ilyen - olyan szekták vezetői, guruk, sámánok voltak, lehettek beavatottak. Mivel a beavatás valamiféle szakrális, de mégis csak ember végezte tevékenység eredménye volt. Lényege ebben állt: egy titkos körön belülre kerülni. A beavatott, főleg irni olvasni  és  matematikát tanult, valamint titkos gyógymódokat, eszenciákat, receptúrákat ismert meg esetleg az adott vallási közösség belső titkait, ez a belső tudás hatalmat biztosított, hiszen a kívül rekedtek milliónyi olyan tulajdonsággal ruházták fel az úgymond „beavatottakat,” akik azzal a tudással nem is rendelkeztek. Gondoljunk csak a keresztes lovagok évszázadokig tartó valójában erőszakon nyugvó hatalmára. Az emberi történelemben azonban voltak és ma is léteznek, valamilyen spirituális gyökerü, tartalmú, mély pszichológiai tudással rendelkező  beavatottak ezek főleg nagy egyházi szervezetek fejei, de ilyenek például a szabadkőművesek is stb.


Azonban az idő halad és a dolgok változnak, mára már a beavatás értelme, a "körön belülre kerülni" fogalma és főleg lényege egészen más tartalommal bír. Ennek a ténynek a felismerésében a keleti emberek talán történelmi gyökereik okán messze az európaiak vagy az amerikaiak előtt járnak. A beavatás emberi mértékkel mérve valódi szentélye Tibet. Itt az ember csupasz lelke áll a teremtésben és istenben nyugszik.

A rövid „történelmi” áttekintés után nézzük napjaink történéseit.

A  mai kor embere aki spirituálisan nyitott  ma is gyakran szembe találkozik e sokat sejtető titokzatos szóval: „Beavatás” a szó hallatán mindenkinek van valamilyen véleményalkotása saját tapasztalat, másoktól hallott, okos vagy nem okos könyvekben olvasottak alapján. Hiszen valamennyire mindenki tudja, érti az egységbe való beolvadás döntő lépése beavatottnak lenni és talán igaz, hogy ez az egyetlen járható út az ember tökéletes transzformációja felé. A beavatott végső és valódi lényeget takaró jelentése egyenlő a keleti filozófiákban gyakran emlegetett megvilágosult szó jelentésével, ilyen volt például: Buddha, Gandhi, Sri Mataji, hogy csak néhányukat említsem. A beavatás által egy új ember lép egy új életbe, mert a régi „meghalt” de van e, létezhet e egy teljesen új ember a régi helyett? A fent felsorolt bölcsek példája mutatja: Igen. 
A katolikus egyház Jézust idézve így summáz:

Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azon­ban értem elveszíti, az megtalálja.”

A beavatási kultuszoknak máig fennmaradt számtalan változata és maga a rítus javarész az adott ország vagy népcsoport vallási berendezkedésének megfelelően történik. A „beavatások” gyakran embertelen szertartások keretében történik és valódi beavatás nem is megy, hiszen ilyen módon nem is mehet végbe.  Egy bármilyen fajta irányitott fájdalom vagy kényszer nem hozhat létre  valódi beavatást, legfeljebb ködös illúziot vagy asztrális görbe tükröt.
Alapigazság, viszont mégis az, hogy a beavatás külső folyamatok közreműködése nélkül nem jöhet létre, mivel a beava­tandó egyén élete folyamán a logoszban annak mind a négy elemével valamilyen formában nap, mint nap konfrontálódik. Ez azért van így, mert mindannyian az élet iskolájában karmánknak megfelelően napi próbá­nak vagyunk kitéve.
Az is egy alapigazság, hogy csak az egonak van szüksége próbatételekre, mert ő alapvetően bizonytalan önmagában és szűk látókörű. A tudatunk viszont nem bizonytalan ráadásul határtalan. A tudatunk van. Mivel az ember mára már jórészt egoista lett és teljesen vagy végzetes módon elszakadt tudatától vagy ha úgy tetszik lelkétől, tehát isteni részétől, ezért spirituális iskolák nézetei szerint is a négy elem próbáját  mindenképpen ki kell állnunk mindannyiunknak, erre egyébként Szepes Mária is hivatkozott egyik mágia sorozatbeli könyvében eszerint:

 A „földpróba” során azt kell bebizonyítani, hogy az ember megtanult az anyaggal, egészen konkré­tan a pénzzel optimálisan bánni.

A „vízpróba” arra szolgál, hogy az ember érzelmei áradatá­ban megőrizze józanságát, és szíve nyitva álljon.

A „levegőpróba” ellenőrzi, hogy rendben van­nak-e a gondolatok, tudjuk-e fegyelmezni őket, tudjuk-e tudatunkat az egyetlen erőre irányítani, kitágítani és felemelni, mígnem az megszabadul az idő és a tér korlátaitól.

A ,,tűzpróba” az akaraterőt fejleszti, és arra kényszerít, hogy egyesítsük az saját akaratunkat a központi akarattal: „Atyám, le­gyen meg a te akaratod!”

A négy elem tehát elkerülhetetlenül akarva, vagy akaratlanul hat ránk és bizonyára megvan az egyén beavatásban a saját maga helye és szerepe. A beavatás azonban korántsem csak külső történések, vagy a velük való konfrontáció és az abból leszűrt tapasztalatok összessége, tehát sohasem csak külső történés, hanem egy lelki út amelynek során egy időpillanattól kezdve önmagunkban találkozunk az isteni tudattal, s ezzel igaz önvalónkra ébredünk és alkimista módon egy­másba olvad mindaz ami igazából mindig is volt és egybe tartozott. A beavatott felhőtlenűl boldog, semmit nem vár el, és semmit nem utasít vissza, amit az élet kínál. Mindent és semmit nem birtokol, ennek ellenére mindent befogad. Ő már fel­ismerte, hogy minden egyetlen erő kifejeződése, és ez az egyetlen erő minden oknak az oka, egyszer valamikor azt is felismeri, hogy ő is ennek az egyetlen erőnek a kifejeződése. A tér és idő dimenziók nyitva állnak előtte, mégis a jelenben a mostban él. Maga alakítja a sorsát, nem ítélkezik és mindenek felett megértette, tudja az „én” nem létezik, csupán ego szülte illúzió. Minden, ami létezik, az Egynek számtalan, külön­böző megnyilvánulása. Anyanyelvünk bölcsen utal is rá:

mind - egy.

Természetesen az ember nem egyik napról a másikra lesz beavatott,  hiszen ez alapesetben egy hosszú tudatossági folyamat, sőt életek egész sora telhet el, a reinkarnációnk sorába, hogy az ego semmilyen betekintést nem enged a tudat a lélek világába. Azonban mindenkinél eljön az a pillanat, amikor már nem elég az anyagi világ, nem elég a pénz és nem elég a hatalom sem. Ez az a spirituális csomópont amikor az ego lelepleződik és az egyén rálép a lélek útjára, ekkor kezdődik a tulajdonkép­pen a beavatás az ébredés az élet.
*

Ezekben az években az kb 1980-as évektől kezdve bolygónk a Föld, anyacsillagunk a Nap hatására megemelte és folyamatosan emeli rezgési frekvenciáját az univerzum végsősoron Isten rendelése szerint, nekünk embereknek sem marad más választásunk, mint hogy emeljük saját rezgésünket, ha tartósan élni szeretnénk ezen a planétán. Ennek a feltételeit hivatott létrehozni az úgynevezett beavatás, ami igazából semmi más mint, velünk emberekkel átvetetni az univerzum természetes rezgését, ritmusát. Egy magasabb rezgés szint, előbb vagy utóbb szépen vagy csúnyán, de megszünteti az ember szülte disszonanciát és megteremti a harmóniát a mindenség egységét a Földön. Velünk vagy nélkülünk az majd elválik, de az ember alapvetően Isten teremtettje, ezért alapjában túlélésre van ítélve.


Ez azonban nem azt jelenti, hogy mindenki és minden áron.  

A beavatás folyamán új képességeket és ismeretlen erőket fogunk felfedezni, az élet olyan lehető­ségeket fog kínálni számunkra, amelyekről eddig még csak álmodni sem mertünk, mert ez az ember szelle­mi öröksége, amely örök időktől fogva az övé, /mint ezt a hajdan élt atlantiszi emberek példája is jól bízonyítja./  A mindenség csak arra, vár hogy felébredjünk, és birtokba vegyük. Semmi mást nem kell tennünk, mint teret engedni lelkünk jóságának és a megismerés vágyának. Ezért nyílj meg te is! Bontsd le azokat a falakat, amiket te saját magad építettél magad köré, amely falakkal kirekeszted magad szinte mindenből. Ha azt mondod katolikus vagy ezzel azt is mondod nem vagy buddhista vagy bármi más. Ily módon kirekeszted magad valamiből az egészből és nem is akarod megismerni. A buddhistának, a hindunak a katolikusnak éppen úgy megvan a létjogosultsága mint bármi másnak a világon. Ráadásul egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál. A kiragadott példa analógiában áll mindennel, hiszen a teremtésben minden van, létezik, helye van. Kérdés, mennyit látsz és ismersz meg belőle?

LEGYÉL TE IS MINDEN ÉS SEMMI!

Valódi megismerés elött és helyett, ne ragassz ego szülte címkéket erre vagy arra, tárgyakra sem emberekre, mert ha azt mondod ez vagy, ő ilyen vagy, olyan tévedések egész sorába hajszolod magad, amely tévedések, beszőnek téged a tudatlanság az intrikák a tévedések hálójába, hamis világképet létrehozva benned. Végtére is ily módon tartós jegyet váltasz a káprázat a lelki hibernáció az ego világába.

Tehát mégegyszer !

Tuda­tosan választhatsz, milyen életet akarsz élni! Élvezd ki a léted! Úgy láss akár a hegyek fölé emelkedő sas madár és gyönyörködj a panorámában úgy, hogy közben élvezed a repülést az életed. Emelkedj fel a mindennapi élet pitiségén és akkor, de csak is akkor megkezdődik igazi beavatásod......Az igazat megvallva igazi beavatás ami, helyhez és konkrét időhőz kötött nem is létezik, csak azoknak a falaknak a lebontása amelyeket magad köré épitettél elzárva magad a valódi érzékeléstől, amely falak körbe határolják, határtalan énedet, ezt kell lebontani. Ha ezen munkálkodsz, idővel asztrális élményeid lehetnek új távlatok nyílnak előtted, de ezeket a falakat csak az önzetlen szeretet, a megismerés vágya az adni tudás, a nyitottság a befogadás ereje nyithatja meg. Összefoglalva a SZERET mágiája tesz valakit beavatottá, természetesen nem kell mindenkit önzetlenűl forrón szeretni de, az alapállás mégis csak az, hogy szeretek élni, szeretem a világot, istent a hindut és muzulmánt...... minden létezőt, embert, növényt és állatot ez a bevezetés és a finálé is egyben, mert minden az EGYBEN végződik.


m i    a    k u n d a l i n i ?


A “kundalini” az egyik leginkább félreértett szó a jógában általában. Ez nem meglepő, mivel ugyanúgy, ahogy nem létezik két egyforma ember, egy olyan rendkívül személyes dolog, mint a kundalini megtapasztalása is szükségszerűen teljesen egyedi. Ennek ellenére vannak alapvető hasonlóságok a kundalini megtapasztalásában, ahogy minden emberben megtalálhatóak bizonyos alapvető jellemzők. A következőkben megpróbálom elmagyarázni a kundalini lényegét saját szavaimmal.
a kundalini a testet a lélekkel összekötő energia
A legtöbben egész életünket fizikai testünk börtönében éljük le, a valóság magasabb szintű igazságától elválasztva. Ez különösen igaz a modern társadalomra. Amikor a kundalini teljesen aktiválódik, újra összekapcsolódunk a lelkünkkel.

Nem kell hinnünk a lélekben ahhoz, hogy megtapasztaljuk a kundalinit, de azután, hogy teljes egészében megízleltük, a lélekről, vagy “Istenről” első kézből származó tudás elárasztja életünket. Nincs többé szükség 
hitre vagy hitetlenségre.mivel a kundalini kapcsolatot teremt a test és a lélek között, a fizikai és a “finomabb” lelki testben is manifesztálódik

Fizikai testünk és lelki testünk egymásban, egymásra épülve léteznek, ahogy egy vászonra vetített két diakép.   
Végső soron a kettő  nem más, mint teljes Lényünk két különböző aspektusa. Mivel azonban a legtöbb ember kizárólag fizikai testének és öt érzékszervének perspektívájából él, úgy tűnik számukra, mintha két különböző dologról lenne szó, vagy akár mintha a fizikai világon túl nem is létezne semmi más.

Fizikai idegrendszerünk megfelel az úgy nevezett 
nádik hálózatának, vagyis a lelki testet behálózó finom csatornáknak. Ehhez hasonlóan a fizikai mirigyrendszerünk megfelel a lelki test fő csakráinak. E kapcsolat következtében, amikor a kundalini a nádikban és/vagy csakrákban manifesztálódik, óhatatlanul hatással van az idegrendszer elektromos töltésére és/vagy a mirigyrendszer hormonkibocsátásra, ahogy az energia elárasztja a fizikai testet. Fordítva pedig, a fizikai test korlátain belül képesek vagyunk serkenteni egy bizonyos mennyiségű kundalini energiát a lelki testben a különféle idegközpontok és hálózatok megdolgoztatásával, illetve intenzív érzelmek kiváltásával. Ezek a folyamatok mindkét irányban működnek.                 a    k u n d a l i n i    ú t v o n a l á n a k    f e l t é r k é p e z é s e

Amikor a kundalini energia végighalad a nádikon, és ezzel  a fizikai idegrendszeren is, többféle útvonalat választhat. Általában a 
sushumnán, a gerincvelőnek megfelelő nádin halad végig, mely a csakrákat köti össze. Ahogy a gerincvelő a központi idegrendszer legfőbb pályája, hozzá hasonlóan asushumna is képes a legmagasabb “feszültségek” továbbítására.  Az úgy nevezett központi csatorna emellett a kundalini energia számára is fontos útvonalat jelent. A test középpontjában, a gerinc előtt és azzal párhuzamosan helyezkedik el, fizikailag a bolygóidegnek felel meg.  A kundalini a test felületén is megjelenhet, mely esetben a periférikus idegek végzik az energiatovábbítást.

Ahogy a fizikai idegrendszer hasonlítható egy elektromos áramkörhöz, a nádi rendszer is hasonló módon működik. Egy másik analógia a vízvezeték rendszer, mely érthetőbb azok számára, akik nem igazán ismerik a feszültség, az áramerősség és az ellenállás fogalmát. A vízvezeték rendszereket három alapvető tényező határozza meg: (1) a csövek belső átmérője, (2) a csöveken átfolyó víz mennyisége, (3) az (1) és (2) közötti viszony. A nádik az adott méretű csöveknek felelnek meg, a kundalini pedig a bennük áramló víznek.
a kundalini érzete jelentősen eltérő lehet attól függően, hogy a csakrák és a nádik hol és mennyire vannak nyitva, valamint attól, hogy mennyi energia áll rendelkezésre.
A kundalini energia a fizikai testben 
hő/hideg, bizsergés, fény és hang érzetének formájában jelenhet meg. Nem véletlen, hogy az elektromossággal való érintkezés is hasonló tüneteket okoz. Gyerekkoromban egyszer sikerült egy elektromos hálózati konnektorra “csatlakoznom”.  Égető hőtés bizsergető rezgést éreztem.  Ami a hangot illeti, gondoljunk (többek között) csak az elektromos zümmögő hangra, melyet sok elektromos készülék gerjeszt. A fény érzetét elektromágneses mezők és bizonyos hormonok is kiválthatják.

Amikor a kundalini aktivál egy csakrát, az serkenti a hozzá tartozó fizikai mirigy működését. Ennek eredményeképp erős, és néha megmagyarázhatatlan 
érzelmek szabadulhatnak fel. Amikor a tobozmirigy és az agyalapi mirigy aktiválódik, a tudósok például azt mondanák, hogy az általuk termelt hormonok “okozzák”a  víziókat és/vagy fények érzetét boldogságérzettel párosulva. Vitatom ezt az elméletet, valójában az ellenkezője áll közelebb a valósághoz. Amikor “nyitottak” vagyunk, és a felső csakráink is nyitottak az energia beáramlására, akkor a tobozmirigyünk és agyalapi mirigyünk által kibocsátott hormonok egyszerűen lehetővé teszik, hogy befogadóbbak legyünk a fizikai síkot meghaladó víziókra és fényekre.

A “vízvezeték rendszer” analógiájára visszatérve sajnos a legtöbben eldugult rendszerrel élünk. Egész életen át tartó érzelmi feszültség, a test fizikai elhanyagolása, a távolról sem ideális táplálkozás: mindezek hozzájárulnak a rendszer összeomlásához, és így semmi mást nem érzünk, csak a fizikai test korlátait. A jóga célja az, hogy “kitisztítsa” a csöveket, és egyben növelje a rendszeren átáramló víz mennyiségét. Ez történhet fokozatosan, mely esetben finom érzetek jelentkezhetnek a fizikai test azon pontjain, melyek a csakráknak és nádiknak felelnek meg. A lelki test fokozatos tisztítása és finomítása meditáció és jóga által gyakran vezet ilyen típusú tapasztalatokhoz.

A hétköznapi életben is sok ember megtapasztalhatja a kundalini energiát, akár úgy, hogy nincs is tudatában ennek. Példa erre az egész testre kiterjedő orgazmus, és a gerincen végighaladó energiarobbanások, melyeket a medence alsó részének összehúzása okoz. Ezekben az esetekben azonban a felszabadult kundalini energia mennyisége nem elegendő ahhoz, hogy teljesen összekapcsolja a fizikai testet a lelki testtel. Nem tudjuk teljes egészében megtapasztalni lelkünket vagy “Istent”, de egy-egy pillanatra megpillanthatjuk…

A kundalini fokozatos felébredése hónapokba, évekbe vagy akár évtizedekbe is telhet. Olyan időszakokat is átélhetünk, amikor fogékonyságunk a kundalinire lecsökkenhet. Ez a test biokémiai átállásának a következménye lehet, ami egy teljesen természetes folyamat.

Időnként azonban a vezetékrendszerünket eldugaszoló összes blokk egyszerre oldódhat ki, és egy erőteljes energiarobbanással tisztul ki az összes nádin és csakrán keresztül. A spontán teljes “kundalini-ébredés” ebbe a kategóriába tartozik, amikor az energia a medence alsó tájékáról a gerincen végigáramolva a koponyába érkezik, majd a koronacsakrán keresztül kilépve egyesül a végtelennel. A meditációs technikákon kívül érzelmi trauma -- és az ilyen traumákban való
surrendering (vagyis 'elmerülés' és ezen keresztül az egó elengedése) -- szintén beindíthatja a kundalini váratlan feláramlását, függetlenül attól, hogy a feszültség hosszabb időn keresztül épült-e fel, míg végül a gát átszakadt, vagy egy hirtelen, erőteljes sokk ért-e bennünket.

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy minden ember egyedi, saját egyéni élettörténettel. Emellett mindannyian teljesen egyéni karmát hordozunk magunkkal. Ennek következtében a kundalini megtapasztalása szintén teljesen egyedi élmény. Ha nem kincsvadászként kutatunk utána, hanem hagyjuk, hogy a maga idejében, önmagától jelenjen meg, akkor valójában több teret engedünk magunkban arra, hogy megnyisson bennünket.


 m i    a    k u n d a l i n i    j ó g a ?


Ha a jóga célja az “egyesülés” (lásd: 
Jóga és meditáció), akkor úgy lenne igazságos, ha a jógaösszes ágát “kundalini jógának” neveznénk, hiszen végső soron a kundalini energia a test és lélek egyesítésében mutatkozik meg. A lényeges kérdés azonban ez: mennyire összpontosítanak a jóga különféle ágai arra, hogy megpróbálják a kundalini energiát serkenteni?

A fizikai testtel foglalkozó jóga tekintetében a legtermészetesebb módszer a 
hatha jóga, mely csak kevéssé vagy egyáltalán nem próbálja meg felgyorsítani a folyamatot. Meditáció szempontjából a leginkább hasonló módszer a zazen vagy a vipassana lenne.  Minden a maga megfelelő idejében történik, szépen, lassan.

A Kundalini jóga pontosabban fogalmazva megpróbálja felgyorsítani a kundalini felébresztését. A legfontosabb eszközök többek között a 
pránajáma (légzőgyakorlatok) és a bandhák (úgy nevezett testzárak), valamint a csendes és zengetett mantrák alkalmazása. A meditációhoz kapcsolódó vizualizáció erőteljes eszköz a csakrák és a nádik megnyitására, hogy a kundalini energia átáramolhasson rajtuk.

A kundalini energiával folytatott ilyen jellegű játékokhoz fontos, hogy a fizikai test teljesen fel legyen készítve, és meg legyen tisztítva egy ilyen energiaáramlás elviseléséhez. A meditáció önmagában - amellett, hogy a leghatékonyabb eszköz a kundalini serkentésére -  általában nem készíti fel megfelelően a fizikai testet. Az évek során az ilyen “ülő tradíciókat” követők és a spontán kundalini ébredést átéltek közül többen kérték a segítségemet a negatív fizikai mellékhatások kezeléséhez.

A dinamikus fizika jóga, mint a  
Jógi Bhadzsan tanítása szerinti Kundalini jóga, fontos eszköz az ilyen problémák megelőzésére. Tapasztalatom szerint ez a fajta jóga nem feltétlenül a leggyorsabb út a kundalini felébresztésére, de mindenképpen az egyik legbiztonságosabb. Ebben a tradícióban soha nem hallottam senkit a kundalini mellékhatásaira panaszkodni. Mivel azonban a  Jógi Bhadzsantanítása szerinti Kundalini jóga nagyon erősen hat a mirigyrendszerre, érzelmi hullámzást okozhat, különösen eleinte. Bár az ilyen jellegű kilengések természetes velejárói a tisztulásnak, minden komoly gyakorlónak tisztában kell lennie ezzel.

Saját Kundailni jóga óráim és műhelyeim során a középutat követem, mely a 
Jógi Bhadzsantanítása szerinti Kundalini jóga egyértelműen “jang” jellemzőit az ülő tradíciók “yin” befelé fordulásával egyensúlyozza ki.Spirituális válság: a transzperszonális krízisek
magyarázata és kezelése

Dr. Stanislav Grof műveiből összeállítva

A spirituális válság fogalma
    Egyre több bizonyítékunk van arra, hogy a különféle érzelmi, érzékelési és pszichoszomatikus jelekben megmutatkozó nem-hétköznapi tudatállapotokat átélők nagy része nem elmebeteg, hanem belső fejődési válságon megy keresztül (Grof, 1985). E tény felismerésének fontos gyakorlati és elméleti következményei vannak. Ha helyesen értelmezik és a természetes fejlődési folyamat nehéz szakaszaként kezelik őket, akkor ezek a tapasztalatok - a spirituális válságok és a transzperszonális krízisek - érzelmi és pszichoszomatikus gyógyulást, kreatív problémamegoldást eredményezhetnek, segíthetik a személyiség átalakulását és a tudat fejlődését. Ezt a tényt a “spirituális szükségállapot” kifejezés is tükrözi, mely bár krízisre utal, mégis benne rejlik a magasabb létállapotba emelkedés lehetősége.
    A hagyományos pszichiátria nem tesz különbséget a misztikus és a pszichotikus élmények között. Minden szokatlan tudatállapotot alapvetően patologikusnak tekint és az agyban létrejött anatómiai, fiziológiai és biokémiai változásokat vagy egyéb egészségügyi okoknak tulajdonítja azokat. Nem ismeri el, hogy bármely, tudatállapot-változásokat magába foglaló élmény-együttes terápiás és átformáló hatású lehet. A pszichiátria ezért rutinszerűen, megkülönböztetés nélkül kontrolláló és elnyomó szemléletet alkalmaz az ilyen élmények megszüntetése érdekében. Transzperszonális krízisek esetében azonban az érzéketlenül alkalmazott tünetelnyomó lépések krónikussá tehetik a kialakult állapotot és komoly mellékhatásokkal járó, valamint a személyiség elszegényedését eredményező hosszas nyugtatószer-, vagy más gyógyszer-függést okozhatnak. Ezért rendkívül fontos kérdés a transzperszonális krízis elméleti tisztázása valamint az átfogó és hatékony kezelésük kialakítása.
    A spirituális válságok (transzperszonális krízisek) bármilyen kiváltó tényező nélkül, spontán módon felléphetnek. de az érzelmi stressz a fizikai kimerültség, egy betegség, egy baleset az intenzív szexuális élmény, a gyermekszülés vagy egyes pszichedelikus szerek alkalmazása is kiválthatja azokat. Számos esetben azonban különböző - a spirituális energiák felébredésére kidolgozott – meditatív gyakorlatok jelentik a katalizáló tényezőt. A spirituális tanok növekvő nyugati népszerűségével egyenes arányban egyre többen élnek át transzperszonális válságot, amely mögött jóga-, zen-, pranajama, kundalini gyakorlatok, különböző mozgás-meditációk, tibeti buddhista pszichoenergetikai gyakorlatok, keresztény ima, vagy a spirituális, valamint az önfeltáró munka egyéb formáinak mélyreható és szisztematikus gyakorlása lelhető fel.
    A spirituális válság elvéhez különböző területekről hozhatók alátámasztó bizonyítékok; a történelem, az antropológia, az összehasonlító vallástudomány, a klinikai pszichiátria, a tudat modem kutatása, a pszichedelikus terápia a jungiánus pszichológia, az új kísérleti pszichoterápia területéről és számos más területről egyaránt. Az univerzum newtoni kartezianus (descartes-i) modelljét és a mechanikus gondolkodást meghaladó fejlemények a tudomány területén közvetetten használhatók fel ezen új koncepció alátámasztására. Bár az új megközelítések a hagyományos tudományos gondolkodással nem egyeztethetők össze, a kibontakozó új paradigma több fontos aspektusával egybecsengenek (Grof 1985).
A spirituális válság definíciója
    A félreértés elkerülése végett fontos hangsúlyozni, hogy nem minden szokatlan tudatállapot, valamint intenzív észlelési, érzelmi és pszichoszomatikus változás sorolható a spirituális válság kategóriájába. A transzperszonális krízis elve nem a hagyományos pszichiátria ellen irányul, hanem alternatív szemléletet kínál olyan egyének esetében, akik meríteni tudnak belőle, képesek és hajlandók elfogadni.
    Számos mentális rendellenesség közvetlenül az agy díszfunkcióival, vagy más szervek és szervrendszerek betegségeivel függ össze. A megfelelő orvosi és pszichiátriai vizsgálat tehát elengedhetetlen előfeltétele bármilyen alternatív terápiás megközelítésnek. Amikor ezek a vizsgálatok nem jeleznek semmilyen egészségügy okot, a döntést a kliens élményeinek természete, a folyamattal szemben tanúsított hozzáállása, a gyakorlati stílus, valamint az határozza majd meg hogy képes-e a kapcsolatteremtésre és az együttműködésre. Ha nem képesek problémáikat egy belső folyamattal összefüggésben látni vagy nem hajlandók a mélyben rejlő tapasztalatokkal szembesülés fájdalmát elviselni, akkor azok sem kezelhetők az új stratégiákkal, s nem élvezhetik ezek előnyeit, akiknél különben megtalálhatók a spirituális válság kritériumai.
    Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy még a nem elsősorban orvosi természetű problémákkal küszködő emberekkel végzett, tisztán pszichológiai munka is okozhat olyan nehézségeket, melyek orvosi megfontolást igényelnek Ide tartozik például a megfelelő táplálkozás, az ásványi anyag-, és a vitamin-ellátás, a megfelelő pihenés biztosítása, valamint a kiszáradás megelőzésének fontossága. Az ilyen komplikációk lehetőségét mindenkor szem előtt kell tartani, ha az erőteljes belső élmények több napnál vagy hétnél hosszabb ideig tartanak. Szív-, és érrendszeri rendellenességek, terhesség vagy epilepszia esetén orvosilag szintén ellenjavallt az intenzív érzelmi munka, különösen akkor, ha segítő technikaként hiperventilláció használnának.
A következő felsorolásban azok a javasolt és fontos kritériumok találhatók, amelyek arra utalnak, hogy valaki spirituális válságot él át és felajánlható neki az alternatív kezelés
 • Szokatlan élmények, melyek között tudatállapotbeli, észlelési, érzelmi, kognitív valamint pszichoszomatikus funkcióbeli változások szerepelnek, s ahol a folyamat hangsúlyosan transzperszonális jellegű. Ilyenek például a drámai halál-, és (újjá)születés élmények, a mitológiai és az archetípusos jelenségek, a visszaemlékezés múltbéli inkarnációra, a testen kívüli élmények, a szinkronicitás élmények az vagy az extraszenzoriális (érzékelésen túli észlelés, ESP) tapasztalatok, az intenzív energetikai jelenségek (kundalini energia ébredése), a misztikus egyesülési állapotok vagy az azonosulás a kozmikus tudattal.
 • Az abnormális mentális működés mögött meghúzódó jelentős agyi - azaz fertőzéses, érrendszeri vagy degeneratív - károsodás hánya.
 • Más szerv vagy szervrendszer fizikai betegségének hiánya, amely esetleg felelős lehet a mentális rendellenességért. Ilyen például az urémia, a cukorbaj, a delíriummal járó toxikus állapotok vagy a szívelégtelenség.
 • Elfogadható általános testi, valamint szív-, és érrendszeri állapot, amely lehetővé teszi, hogy a kliens biztonsággal kibírja az élménymunkával és kibontakozó stratégiával gyakran együtt járó fizikai és érzelmi stresszt.
 • A kliens képessége arra, hogy az állapotot belső pszichológiai folyamatnak lássa és sajátjaként kezelje; a képesség a megfelelő munkakapcsolat kialakítására és az együttműködési szellem fenntartására. Ezek a kritériumok kizárják a súlyosan paranoid állapotú az üldöztetési téveszmés és a hallucináló személyeket valamint azokat, akiknél következetesen megfigyelhető a projekció, az exteriorizáció és az acting out mechanizmusa.
 • Hosszan tartó hagyományos pszichiátriai, kórházi kezelés hiánya, mert az általában sokkal nehezebbé, sok esetben lehetetlenné teszi az új szemlélet alkalmazását.
 • Mivel egyes esetekben nem lehetséges egyértelmű határvonalat húzni a spirituális válság és a pszichózis között, szükséges lehet a kezelési stratégia feletti döntés elhalasztása, amíg a gyakorlatban ki nem derül, hogyan reagál a kliens az újfajta kezelési módszerre.
A spirituális válság formái
    A transzperszonális válság összes formája szemlélhető az emberi psziché világos határok nélküli, egyetlen, oszthatatlan kontíniumot képező mély-tudattalan és tudatfeletti tartományainak exteriorizációjaként. Ebből adódóan a gyakorlatban, érthető módon, nem lehetséges éles határvonalat húzni a spirituális válság különböző típusai között.
    A spirituális válságot átélő egyénekkel végzett munkánk, valamint az ide vonatkozó irodalom tanulmányozása alapján azonban úgy érezzük, lehetséges és hasznos megkülönböztetni a különösen gyakori főbb élmény-mintákat. Bár ezek gyakran átfedik egymást, mindegyik rendelkezik olyan jellegzetes vonásokkal, melyek megkülönböztetik a többitől.
  1. Kígyó (kundalini) energia ébredése
  2. Sámánutazás
  3. Pszichológiai megújulás a központi archetípus aktiválása által.
  4. Pszichikus megnyílás
  5. Karmikus emlékek felbukkanása
  6. Megszállottság
1. A kígyó (kundalini) energia ébredése
    A kundalini (kígyó) energia a medence környékén lokalizálható az indiai tanítások szerint. “Ébredésekor” elindul fölfele a test energetikai rendszere csatornáin keresztül (nádik) miközben megnyitja, tisztítja és megvilágosítja a pszichikus központokat vagy csakrákat (Mookerjee, 1982; Muktananda. 1979; Woodroffe, 1964).
    Bár a kundalini energia koncepciójának legárnyaltabb kifejtése Indiában található meg, fontos párhuzamai léteznek több kultúrában és vallási csoportban - a taoista jógában, a koreai zen buddhizmusban, a tibeti vadzsrajanaban, a keresztény miszticizmusban.
    A kígyó vagy kundalini (“az összetekeredett kígyó”) energia fogalma az indiai spirituális hagyományból ered. A hindu és a buddhista tantrikus tanítások szerint a kundalini a mindenség kreatív energiája és mint ilyen, női természetű. Külső aspektusa szerint a jelenség-világban manifesztálódik belső aspektusa szerint az emberi gerincoszlop tövében szunnyad; ebben a formájában hagyományosan három és félszer feltekeredett kígyóként ábrázolják szimbolikusan. Ha a spirituális gyakorlat során egy guru hatása, vagy egy spontán folyamat mozgásba hozza, akkor aktív energia vagy shak-ti formájában elindul felfelé a finom-test hálózatban a nadikon keresztül. Ez a jelenség ismert más kultúrákban is, például a szufizmusban, a szabadkőműves tradícióban, az afrikai Kalahári sivatag kung busmanjainál, valamint az amerikai indián törzseknél, főképp a hopi indiánoknál. A kundalini ébredése bizonyos ételemben azon drámai érzelmi, pszichoszomatikus és spirituális megnyilvánulások központi mechanizmusának tekinthető, amelyeket nyugaton egymástól független pszichopatologikus rendellenességeknek tartanának.
    A tantrikus iskolák aprólékosan kidolgozták a csakrák térképét, részletesen leírták a kundalini ébredés fizikai, érzelmi és spirituális megnyilvánulásait, és e folyamatot elbeszélő mély értelmű mítoszokat őriztek meg. A kundalini felébresztése nem veszélytelen és buktatók nélküli, mégis általában potenciálisan kedvezőnek tekinthető a pszichoszomatikus gyógyulás, a személyiség pozitív újraépítése és a tudatosság fejlődése szempontjából. Rendkívüli ereje miatt azonban a szent szövegek nagyon komolyan veszik ezt folyamatot és a benne résztvevő emberek számára avatott tanító útmutatását javasolják.
    Az indiai irodalomban leírtak szerint a kundalini ébredést kriják-nak nevezett drámai fizikai és pszichológiai megnyilvánulások kísérhetik. Legfeltűnőbb közöttük a gerinc mentén felfelé induló hő, és energiaáramlás, amit remegések, görcsök, heves rázkódások és bonyolult csavarodó mozdulatok kísérnek. Az önkéntelen nevetés vagy sírás, a mantrák vagy énekek kántálása, a hangos énekhangok és állathangok kieresztése, valamint a spontán jóga kéztartások (mudrák) és pózok (ászanák) felvétele is nagyon gyakori.
    Az egyéb fizikai megnyilvánulások közé tartozik az émelygés, a hányás vagy székrekedés, az állkapocs szorítása, a testhőmérséklet emelkedése vagy csökkenése, valamint a beteges éhség vagy az étvágytalanság. Az egész test megmerevedhet vagy elernyedhet és szokatlanul kicsinek vagy nagynak tetszhet. Mivel a kundalini fizikai gátakat szakít fel, az egyén intenzív fájdalmat érezhet különböző testrészeiben. Az sem ritka, hogy a mozdulatok és a hangok állatokra, többek között például oroszlánra, majomra, békára vagy kígyóra emlékeztetnek.
    Az egyén geometrikus mintázatokat, ragyogón sugárzó fényeket láthat, de szentek, istenségek, démonok vagy teljes mitológiai eseménysorok bonyolult víziói is megjelenhetnek előtte. Az akusztikus jelenségek közé olyan különböző hangok tartoznak, mint a zúgás, a vízáramlás hangja, a méhek zümmögése, a muzsika, a díszek csilingelése vagy az éneklő hangok. A kundalini ébredésének érzelmi megnyilvánulásai az eksztázis, az örömmámor, a leírhatatlan béke és harmónia, valamint az örültség és/vagy halál érzetet súroló depresszió hullámok, nyugtalanság, zaklatottság állapotainak tartományában ingadoznak.
    Az indiai források a megnyilvánulások egy drámai és sokféle jelenséget magába foglaló csoportjáról is beszámolnak, mely valamiféle természetfeletti erők vagy sziddhi-k jelenlétére utal, úgy mint az étlen-szomjan létezés, a bilokáció (egy időben két helyen tartózkodás), a mindenség különböző aspektusairól tudás szerzése, a súlytalanság és a levitáció, a térben utazás, valamint az az állapot, melyben az egyén kívülről figyeli önmagát (heautoszkópia). A sziddhiket a tantrikus tanok a magasabb tudatosság és megszabadulás elérését akadályozó jelenségekként szemlélik.
    Bár a kundalini leírásai régóta ismeretesek nyugaton, korábban kizárólag keleti jelenségnek tartották. Még C.G. Jung is, aki pedig szenvedélyesen érdeklődött e folyamat iránt, azt gondolta, hogy ritkán vagy sosem fordul elő nyugaton. Ô és munkatársai azon a véleményen voltak, hogy évezredekbe telhet, míg a mélypszichológia hatására a mi kultúránkban is megmozdul a kundalini. A későbbi fejlődés azonban e feltevés helytelen voltát mutatta.
    Akár a felgyorsult evolúciónak., a spirituális gyakorlatok népszerűségének és gyors terjedésének, a globális világválság sürgetésének tulajdonítható, akár a pszichedelikus szerek rásegítő hatásainak, napjainkban több ezer nyugati embernél mutatkoznak meg a kundalini ébredésnek félreérthetetlen jelei. A kaliforniai pszichiáter és szemorvos, Lee Sannella érdeme, hogy e tény a szakmai körök figyelmébe került (Sannella, 1978).
    Úttörő könyvében (Kundalira: Psychosis or Transcendence: Pszichózis vagy transzcendencia.; 1978) Sannella leírja, milyen formát ölt a kundalini ébredése a mi kultúránkban és a nyugati orvoslás, valamint a tudomány szemszögéből tárgyalja azt. Az ő fiziológiai kundalini tünet együttese bizonyos szempontból különbözik a hagyományos leírásoktól, ami nem meglepő, mivel maguk a szövegek sem mindig egyeznek meg részleteikben.
    Sannella modellje szerint a kundalini ébredésének folyamatjellemzően a láb nagyujjain és a lábfejeken kezdődik, rendszerint a bal oldalon, különös érzetek és izomrángás formájában. A nagy lábujj körme elfeketedhet és leeshet. A folyamat megnyilvánulásai innen felfelé haladnak a lábakon a fej hátsó részének tetejéig és le a homlokon a homloküregekhez és végig az arcon a torokhoz majd a szíven át a hastájékra és a medence területére érkeznek. A fő blokkoló helyek a vesetájékon, a lapockák közötti részen, a koponyatetőn, a szemek körül, a torokban és a medencében találhatók.
    A kundalini ébredése több pszichiátriai rendellenesség és orvosi probléma tüneteit szimulálhatja. A pontos megkülönböztető diagnózis felállításához a klinikai orvos számára elengedhetetlen a kundalini szindróma mélyreható ismerete. A karakterisztikus energiajelenségek, a hőérzetek, a szokatlan légzési formák-jelentkezése, a szervi alapok nélküli fájdalmak fellépése a blokkoló helyeken, a fénylátomások, valamint a folyamatjellegzetes menete többek közt azok a jelek, amelyek megkülönböztetik a kundalini szindrómát a pszichózistól.
    A folyamatot átélő egyének az állapotukkal kapcsolatosan sokkal objektívebbek jól kommunikálnak, együttműködök; szívesen osztják meg tapasztalataikat előítélet-mentes emberekkel. továbbá ritkán jellemzi őket acting out. Noha a különböző hangok érzékelése egészen gyakori, a támadó-üldöző hangok nem tartoznak a kundalini ébredés fenomenológiájához
    A másik pszichiátriai betegség amire a kundalini ébredés emlékeztethet, a konverziós hisztéria, melynek szemléletes megnyilvánulásai a mozgásos (motoros) rohamok, a különös érzetek jelentkezése különböző testtájakon, az ideiglenes vakság, és több más pszichoszomatikus tünet. Mivel a kundalini mint egy “tisztítótűz” söpör végig a szervrendszereken, traumatikus emlékeket eleveníthet fel a múltból és a felszínre hozhatja azok elemeit. Az ebből eredő érzelmi kriják közé tartozhatnak a nyugtalanság, a depresszió, az agresszió, a zavartság vagy a bűntudat különböző állapotai; a jelenségek így különböző pszichiátriai kategóriákba sorolhatók s egy tájékozatlan klinikus orvos számos diagnózis-címkét ragaszthat rájuk.
    A kundalini folyamat számos orvosi problémát is szimulálhat. Félrediagnosztizálható mint Jackson-féle epilepszia, alsó háttájéki probléma, kezdődő sclerosis multiplex, szívroham vagy medencegyulladás.
2. A sámánutazás
    A transzperszonális krízis ezen típusa erősen emlékeztet ama, amit az antropológusok sámánbetegségként vagy beavatási betegségként írtak le (Eliade,1964). Ez a nem hétköznapi tudatállapotban zajló drámai esemény számos sámán pályafutásának kezdetére jellemző.
    A sámánutazás alapélménye a közeli találkozás a halállal és az ezt követő újjászületés. A beavatási álmok és víziók része a leszállás az alsó világba az ősök szellemeinek útmutatásával, a megütközés különböző démonokkal, az elképzelhetetlen érzelmi és fizikai tortúrák kiállása s végül a teljes megsemmisülés. Ezt rendszerint sorjában az újjászületés, majd az égi birodalmakba emelkedés követi. Bár a különböző törzseknél és az egyes sámánoknál e megpróbáltatások részletei jelentősen különbözhetnek, a rettegés és az embertelen szenvedés légköre általában egyformán jellemző rájuk .
   A kínzatások közé a test feldarabolása, az összes testnedv elvonása, a hús lekaparása a csontokról, a szemek letépése a szemüregből és hasonló rémisztő élmények tartoznak. Miután az újonc sámán csontvázzá csupaszodott, a csontjaira új húst és ereibe friss vért kap. Az átalakult sámán jelöltet ezután természetfeletti tudással és gyógyító erővel ruházzák fel különböző emberi vagy állati alakot öltött fél-isteni lények.
    A sámánutazás kővetkező fontos szakasza a mennyei régiókba emelkedés egy pózna, nyírfa, szivárvány vagy mágikus repülés segítségével. Egy igazi sámánnál a halál-beavatást mindig követi a feltámadás, a válság megoldása, az élmény teljes integrálása a mindennapi életbe. A kész sámánnak ugyanúgy vagy még jobban kell boldogulnia a mindennapi életben, mint a törzs többi tagjának. Egyszerre jó üzletember, gyakorlatias pszichológus, a szertartások mestere, művész és költő, gyógyító, látó és a halott lelkek vezetője. A sámán otthonos a mindennapi és a nem-mindennapi valóságban, ezek határait képes akaratlagosan átlépni és ezt az átlépést közvetíteni tudja másoknak
    Az erősen samanisztikus jellegű transzperszonális krízist átélők élményei kőzött nagy hangsúlyt kap a fizikai szenvedés, valamint a találkozás a halállal, melyet újjászületés követ, továbbá megtalálhatók bennük a felemelkedés vagy a mágikus repülés elemei. Az is jellemző rájuk, hogy különleges kapcsolódást éreznek a természet elemeihez “beszélő viszonyba” kerülnek az állatokkal vagy állatszellemekkel. Az sem szokatlan, hogy rendkívüli energiák szabadulnak fel bennük és ösztönzést éreznek a gyógyítása.
    A legtöbb hagyományos antropológus és pszichiáter afelé hajlik, hogy a sámánizmust a hisztériával, skizofréniával vagy epilepsziával összefüggő patologikus állapottal magyarázza. Azok azonban, akik közeli kapcsolatba kerültek sámánokkal, tudják, hogy ez az álláspont sarkított, naiv és téves. A sámánkultúrákra általában nem jellemző, hogy szentnek tartsanak bármilyen bizarr élményt és viselkedést, amit nem értenek képesek határozott különbséget tenni a sámán és a beteg vagy az őrült kőzött.
    A “sámánbetegség” megfelelő integrálása és a mindennapi életben megfelelő működés nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy valakit sámánnak fogadjanak el. A beavatási válsághoz hasonlóképpen a sámán-típusú transzperszonális események, helyes támogatás esetén megfelelő beilleszkedést és bizonyos területeken kimagasló működést eredményezhetnek
    A sámánizmus az emberiség legősibb vallása, mely több tízezer évre nyúlik vissza, egyben olyan jelenség is, mely gyakorlatilag univerzális; különböző változatai megtalálhatók Szibériában és :Ázsia más részein, Észak-, és Dél-Amerikában, Ausztráliában, Óceániában, Afrikában és Európában. Így azok, akiknél a spirituális válság ezt a mintázatot követi, egy olyan. ősi folyamat részeseivé válnak, mely a lélek legmélyebb alapjait érinti.
3. Pszichológiai megújulás a központi archetípus aktiválása által
    Ezt a transzperszonális válság-típust a kaliforniai pszichiáter és jungiánus analitikus, John Weir Perry kutatta és írta le (Perry, 195:3,1966, 1974, 1976). Fiatal pszichotikus paciensekkel folytatott klinikai munkájában - akik közül tizenkettővel hosszú ideig szisztematikus, intenzív pszichoterápiát végzett - meglepetten fedezte fel, hogy a pszichotikus folyamat közel sem az agyban lejátszódó patologikus folyamat abszurd és szabálytalan terméke. Ha érzékeny támogatást biztosítottak a paciensek részére, a pszichopatológiai fejlődés természete gyökeresen átalakult és érzelmi gyógyulás, pszichológiai megújulás, valamint a kliensek személyiségének mélyreható átalakulása volt az eredmény. Sőt, Perry felfedezte, hogy a pacienseik többségénél bizonyos szabályos élménystruktúrák és tipikus szakaszok alakulnak ki, ha ezeket a folyamatokat nem nyomják el a rutin pszichofarmakológiai kezeléssel.
    Azok, akiknél a válság ezen típusa jelentkezik, azt tapasztalják, hogy a világ eseményeinek kellős közepébe vagy az összes létező dolog középpontjába kerülnek, melyet Perry - az általa elnevezett központi archetípusok aktivizálásának tulajdonít. Ebben az időszakban az egyének a halál és a rituális gyilkosság, a mártírság, a keresztre feszítés és a túlvilág gondolataiba merülnek A másik fontos téma a világ kezdetéhez a teremtéshez, az ősi paradicsomi állapothoz vagy az első emberőshöz való visszatérés.
    Az ilyen élményekben jellemzően az ellentétes erők valamilyen globális, sőt kozmikus szintű kataklizmikus összecsapásán, egy szent ütközeten van a hangsúly, vagy világi főszereplők esetén kapitalisták és kommunisták, amerikaiak és oroszok, fehérek és színes-bőrűek csapnak össze vagy titkos társaságok harcolnak a világ ellen. E konfliktus archetípusos formájában a fény és a sötétség Krisztus és az Antikrisztus vagy az Ördög, az Armaggedon és az Apokalipszis szerepel.
    A folyamat jellegzetes eleme az ellentétpárok - a kulturális, az etikai, a politikai vagy a vallási—meggyőződések, értékek és attitűdök visszafordítása. Ez különösen erős hangsúlyt kap a szexualitás területén, ahol mély gyanakvás lép fel a másik nemmel kapcsolatosan, homoszexuális vágyak jelentkeznek vagy pánik, a másik nemtől vagy nem-váltástól való félelem alakul ki. E problémáik tipikusan az ellentétek egyesülésében, főleg a szent vagy szellemi nászban (hieroszgaszmosz) találnak feloldást. Ez a mitologikus jellegű egyesülés a személyiség feminin és maszkulin vonásainak archetipikus összeolvadása. Ide tartoznak azok a meggyőződések, hogy egy isten vagy istennő párjául választotta az illetőt, Krisztus menyasszonya lett, hogy miként Máriát, őt is meglátogatta a Szentlélek, ha azt képzeli, hogy Ádámmal és Évával azonosul, ha a Nap és a Hold, a Király és a Királynő vagy Herceg és a Hercegnő frigyre lépését éli meg.
    A folyamat megdicsőülésben ér a tetőpontjára, amikor az egyén rendkívül emelkedett állapotba kerül, az összes ember fölé vagy akár az összes emberi viszony fölé emelkedik - s a világ megváltója vagy messiása, király, elnök, a világ uralkodója, sőt a mindenség ura lesz. Ez gyakran társul a megszületés vagy az újjászületés élményével, a halál mindennél fontosabb témájának másik oldalával. A nőknél gyakrabban fordul elő, hogy úgy érzik, valamilyen rendkívüli gyermeknek - megmentőnek, megváltónak vagy messiásnak - adnak életet, míg a férfiaknál jellemzőbb a saját születésük átélése. Az isteni gyermek születésére gyakran úgy tekintenek, mint a szent frigy eredményére.
    Az integrálás befejező időszakában az emberek sokszor rajzolnak olyan ábrákat, melyek négy részre osztott világot jelenítenek meg, s melyekben a négyes szám a főszereplő - a négy kitüntetett pont, a négy körnegyed (kvadráns), négy folyó vagy egy négy részre osztott kör. Az is lehet, hogy drámát ínak, melyben négy király, négy ország vagy négy politikai párt játszik meghatározó szerepet.
    Az orvosi modellhez igazodó szakmai leírás szempontjából ezek a témák bizarrnak tűnhetnek és semmi kétséget nem hagynak afelől, hogy az ilyesmiket átélő emberek agyműködése valamilyen ismeretlen patologikus folyamattól bizonyosan erős károsodást szenvedett. Perry azonban sok évnyi szisztematikus tanulmányozással olyan mély jelentést tudott felfedezni ezekben az alkotásokban, amely az avatatlanok figyelmét elkerüli. Nagy meglepetésére arra döbbent rá, hogy a városok kialakulásának idejében ugyanazok az alaptémák jelentek meg számos nagy kultúra mitológiájában. E témák nagyon szorosan összefüggtek a szakrális királyság archaikus formájával, és az újévi ünnepségeken minden évben rendszeresen eljátszották őket rituális dráma formájában.
    Abban az időben, amit Perry a “megtestesült mítosz archaikus korá”-nak nevez, ezeket a rituálékat alapvető fontosságúaknak tartották a létezés és a kozmosz stabilitásának, a természet vitalitásának és a társadalom prosperitásának fenntartása érdekében. A királyi atya mítoszát elemző kiváló tanulmányában (Lord of the Four Ouarters /A négy égtáj ura/, Perry, 1974) bebizonyította, hogy a világ egymástól földrajzilag és történelmileg elszigetelt számos országában tartottak a fenti témákra összpontosító újévi ünnepségeket. Ezek az ünnepségek megtalálhatók voltak Egyiptomban, Mezopotámiában, Kánaánban, Izraelben, Indiában, Iránban, a hettita Anatóliában, Görögországban, Rómában, az északi területeken, Közép-Amerikában (a toltékoknál és az aztékoknál), valamint Kínában is.
    Később könyveiben ( The Far Side of Madness /Az őrület túlsó oldala/, Perry, 1974, és Roots of Renewal in Myth and Madness /A megújulás gyökerei a mítoszban és az őrületben /, Perry, 1976) Perry rejtélyes párhuzamokra tudott rámutatni a szakrális királysággal összefüggő megújulás rituális drámája és az akkut pszichotikus eseményeknél megfigyelt megújulási folyamat eseménysorai kőzött. A korábban említett externalizált társadalmi formák az idő folyamán internalizálódtak, s a mai embereknél belső képek és folyamatok őrzik őket.
    Perry munkássága világosan szemlélteti, az ilyen típusú transzperszonális krízisben mennyire jelentős az újból működésbe lépő archetipikus folyamat, s azt hogy mekkora tisztelettel kell kezelni ezt az állapotot. Klinikai megfigyelései csakúgy, mint történelmi tanulmányai azt sugallják hogy megfelelő felfogás és támogatás mellett ez az állapot gyógyító és transzformáló lehetőséget kínál, a személyiség pozitív újraépítéséhez, valamint pszichológiai és spirituális megújuláshoz vezethet.
    Perry pszichózis-megközelítésében semmissé válnak az akadémikus pszichológia által a hagyományosan pszichotikus folyamatra alkalmazott értékek.
    A pszichopatologikus állapot az elégtelen pre-pszichotikus személyiség, míg az akut pszichotikus esemény egy gyógyító és helyreállító folyamatból áll. A sikeres végkimenetel ezen túl az egó sajátságain, továbbá az egyénhez a környezetéből érkező megértésen és támogatáson múlik.
4. A pszichikum megnyílása (a pszichikus észlelés megnyílása)
    A transzperszonális krízisnek ezt a vállfaját az érzékelésen túli észlelés (ESP) esetei és más parapszichológiai jelenségek meghökkentő felszaporodása jellemzi. Egy ilyen folyamat akut szakaszában az egyént szó szerint elárasztják a rendkívüli paranormális események Ezek kőzött megtalálhatók a testen kívüli élmények (OOBE különböző formái, melyek során úgy tűnik mintha a tudat különválna a testtől és az egyén távolról vagy a magasból képes megfigyelni önmagát. Az OOBE állapotban nem szokatlan az, hogy az illető az épület egy másik helyiségében vagy távoli helyszínen zajló események pontos szemtanúja Ezt a jelenséget a tanatológusok többször leírták már a halál közelébe kerülők esetében (Moody, 1975; Rong, 1980, 1984; Sabom, 1981), de a pszichikus megnyíláskor az élet fenyegetettségének eleme nélkül jelentkezik.
    Ezekben az esetekben az is egészen gyakori, hogy az érintett pontosan megérzi, mi fog történni a következő pillanatban vagy előre megsejt eseményeket, melyek a következő napon vagy héten történnek. Hasonlóképpen gyakoriak a múltbéli vagy távoli események tisztánlátó (clairvoyant) víziói. A krízisnek ez a fajtája együtt járhat a Poltergeist jelenségek különböző formáival. Talán többször fordul elő, mint ahányszor hallunk róla, mert kultúránkban különösen erős az ellenállás az ilyen események lehetségességével kapcsolatban, s az alanyok nagyon vonakodva beszélnek ezekről. A többi ember gondolatainak és szándékainak pontos telepatikus "olvasása” a félelem és a harag forrása lehet; az így nyert felismerések válogatás nélküli kimondása gyakran megtalálható azon tényezők között melyek meggyorsítják a pszichiátriai intézménybe utalást.
    Különleges jelentőséggel bír az elképesztő szinkron események felszaporodása, melyek gyakran kísérik a krízisnek ezt a típusát. Ezt a jelenséget először C.G. Jung ismerte fel és a “Szinkronicitás, mint az akauzális összefüggések egyik elve” (Synchronizitat als ein Prinzip akausaler Zusammenhange) című írásában írta le (Jung, 1980). Az egyén hirtelen ügy érzi, mintha egy új világba kerülne, ahol az okok és a következmények kötelező sorrendjét részlegesen felváltják az álmokat és víziókat a külső valósággal összekapcsoló jelentőségteljes egybeesések, sőt a mindennapi események úgy szerveződnek, hogy az meghaladja a józan ésszel várható valószínűséget.
    Jung ilyen szinkron események megdöbbentő példáit írta le említett művében. Felismerte, hogy, ezek a megfigyelések nem egyeztethetők össze a mechanikus tudománnyal és a modem fizikában keresett modellt, melynek alapjait akkoriban dolgozta ki egy európai tudóscsoport. Elméletéhez különleges támogatást kapott barátjától, a kvantumfizika egyik megalapozójától, Wolfgang Paulitól, valamit Albert Einsteintöl is.
    A hagyományos pszichiátria még nem ismerte fel a szinkronicitás jelenségét és a jelentőségteljes egybeesésekről szóló összes beszámolóra egyetlen válasza van - az informátor vonatkoztatási téveszméjének diagnózisa. A transzperszonális kutatás minden kétséget kizáróan kimutatta, hogy a spirituális válságot átélők gyakran találkoznak valódi szinkronicitással. Ezek olyan események, ahol mindenki, aki lényeges információval bír az eseményekről, be kell ismerje, hogy azok előfordulása a várható valószínűséget meghaladja.
    Rendkívül fontos, hogy ne kerüljön szemétbe minden szinkron eseményről szóló jelentés olyan alapon, hogy az nem más, mint jelentéktelen véletlen egybeesés, a torzított észlelés jele vagy a valóság téves interpretálása. Bár szinkronisztikus események bármilyen transzperszonális krízis során bekövetkezhetnek, főleg a pszichikus megnyílás esetén gyakoriak.
    Több misztikus iskola és spirituális tradíció úgy említi a paranormális képességek felbukkanását, mint a tudat evolúciójának általános és rendkívül kényes szakaszát. Alapvető fontosságúnak tartják, hogy az új képességek ne kápráztassák el az egyént és ne saját rendkívüliségének tudja be azokat. Ebben az esetben feltehetően nagyobb a veszélye “az egó meghízásának”, ahogy azt Jung nevezte, mint bármely más típusú spirituális krízis esetén.
    A mi kultúránkban azonban, mely kritika nélkül hajlamos elfogadni a mechanikus tudomány pragmatikusan eredményes, de leegyszerűsítő világnézetét, nagyobb lehet az ellenkező irány veszélye. Számos materialista irányultságú tudós nemcsak arról tett ellentmondást nem tűrő kijelentéseket hogy milyen az univerzum, hanem arról is, hogy mi lehetetlen elvben. Noha az efféle kijelentések nem állják ki a szigorú logika és a modem tudományfilozófia tüzetes próbáját, mégis erősen befolyásolják kultúránk gondolkodását.
    Ebben a helyzetben sokan hajlamosak a telepátia, a távollátás vagy a szinkronicitás élményeket az önmegtévesztés, sőt az őrültség jelének tartani, mert a mai tudomány tagadja létezésük lehetőségét. Ilyen esetekben érzékeny útmutatásra lehet szükség melyben szó eshet a modern parapszichológiai kutatás eredményeiről, köztük Joseph Banks Rhine, Charles Tart, Russel Targ, Harold Puthoff, Jules Eisenbud, Stanley Krippner, Arthur Hastings és mások. Arthur Hastings külön cikkben írta le az ilyen típusú spirituális krízis esetén alkalmazandó tanácsadás alapelveit (Hastings, 1983). Egy lenyűgöző lelki ajándékot hozó ilyen típusú krízisről szóló egyedülálló önéletrajzi beszámoló Anne és Jim Amstrong története, melyet a ReVision jelen száma (8.évf., 2.sz., 1986 Tél-tavasz) közöl.
 
5. Karmikus emlékek felbukkanása
    Az ilyen típusú transzperszonális krízis teljesen kibontakozott formájában az egyén drámai eseménysorokat él át, melyek látszólag más időbeli és térbeli kontextusban, más történelmi időben és más országban történnek. Ezek az élmények egészen reálisnak tűnhetnek és erős negatív vagy pozitív érzelmek, valamint intenzív fizikai érzetek kísérhetik őket. Az egyén rendszerint meg van győződve arról, hogy ezek az események az emlékezetéből bukkannak elő és saját előző inkarnációit éli újra. Ráadásul az ilyen eseménysorok hirtelen új megvilágításba helyezik a személy jelen életének különböző érzelmi, pszichoszomatikus és interperszonális problémáit, melyek korábban zavarosak és érthetetlenek voltak
    Az efféle karmikus élményekhez gyakran társul a biológiai születés szimultán vagy váltakozó újraélése. Ez jellegzetes szerkezettel rendelkezik; a különleges érzelmekkel és fizikai érzetekkel együtt járó születési eseménysorok az előző élet eseményeivel kötődnek össze, melyek azonos vagy hasonló elemeket tartalmaznak. Így a szülés első, a még zárt méh összehúzódásaival jellemzett klinikai fázisának élményei börtönökben, kínzókamrákban és koncentrációs táborokban zajló szenvedés képeivel kapcsolódnak össze.
    A köldökzsinór nyakra tekeredése az előző élet akasztásról, fojtogatásról árulkodó képeihez kapcsolódik, a születés éles fájdalmai a kardok, lándzsák tőrök okozta fájdalmakkal olvadnak egybe. A szülőcsatornán átjutás szexuális izgalommal, fájdalommal, agresszióval és halálfélelemmel vegyülő kínjai nemi erőszak és szadomazohisztikus események emlékeivel együtt élhetők át.
    Mivel a reinkarnáció gondolata idegen a mi kultúránktól, az ilyen folyamatot átélők közül sokan ellenkezéssel fogadják az előző élet emlékeit, bizarrnak és őrültségnek tartják azokat. Ilyen körülmények között a legkülönbözőbb erős érzelmek, fizikai érzetek és személyes kapcsolatbeli torzulások élhetők át a mögöttük rejlő karmikus mintával szembesülés és minta felismerése nélkül. Műhelyfoglalkozásainkon sok emberrel találkoztunk. akik a légzést, zenehallgatást és testgyakorlatokat tartalmazó foglalkozás alkalmával újraéltek és feloldottak egy karmikus mintát, melynek elemei több hónapos vagy éves gyötrődést okoztak számukra. Később ennek hosszantartó kedvező hatásai voltak, s jelentős változásokat hozott mindennapi életükben.
    Fontos felismernünk, hogy a reinkarnáció gondolata az ősi és a nem-nyugati kultúrákban univerzális jelenség. Ez az alapköve a nagy indiai spirituális rendszereknek - a hinduizmusnak, a buddhizmusnak, a szikh vallásnak, és a dzsainizmusnak - valamint a tibeti vadzsrajananak Nagyon széles azoknak a kultúráknak és csoportoknak a köre, akik hisznek a korábbi életekben; ide tartoznak például az ősi egyiptomiak, az amerikai indiánok, a párszik, a polinéz kultúrák és ilyen az ősi Görögország orfikus kultusza. Nem közismert az a tény, hogy létezésének első négy százada idején a kereszténységben is éltek hasonló elképzelések, míg Jusztiniánusz császár uralkodásának idején egy konstantinápolyi zsinat Origenész atya tanításai kapcsán be nem tiltotta azokat.
    A reinkarnáció világszerte elterjedt hite mellett egyéb indokok is szólnak amellett, hogy komolyan vegyük az előző életekkel kapcsolatos élményeket. Az ilyen élmények nagyon meggyőzőek, részletesek, és rendszeresen előfordulnak még nem hívő egyénekkel folytatott munka során is. Sok esetben új információkat közvetítenek az adott országról, az akkori öltözködésről, fegyverekről, társadalmi rendszerekről, szertartásokról, sőt, konkrét történelmi eseményekről is. Sokszor egészen valószínűtlen, hogy az egyén jelen életében a hagyományos csatornákon keresztül juthatott volna ezen információkhoz.
    A korábbi élet teljes átélése és kellő integrálása drámai terápiás hatással jár. Az érzelmi, s pszichoszomatikus és interperszonális gondok hatásosan enyhíthetők, esetleg el is tűnnek egy erőteljes karmikus eseménysor után. Ebből kifolyólag a terapeutának saját hitétől, vagy az ilyen eseménysorok történelmi valóságától függetlenül el kell fogadnia a jelenséget és hasznosítania kell azt. Mindemellett vannak olyan megfigyelések, melyek a reinkarnáció, mint olyan koncepcióját támasztják alá. Néhány ilyen élmény - százból talán egy - elegendő konkrét információt nyújt egy eseményről ahhoz hogy függetlenül vizsgálják Egészen meglepő esettanulmányok születtek így, melyeket nehéz kimagyarázni a tradicionálisabb irányvonalak mentén.
    E jelenség másik megjegyzésre méltó vonatkozása a szinkron események gyakori előfordulása a korábbi élettel kapcsolatos élményekkel kapcsolatban. Azokban az esetekben, ahol az alany jelenlegi életében felismer valakit, akivel a reinkarnációs eseménysorban ellenfélként találkozik, a karmikus minta feloldását drámai változások kísérhetik a másik személy életében is. Ezek a változások értelmesen kapcsolódnak a karmikus mintához, gyakran a folyamat átélését követően perceken belül megtörténnek, és semmilyen módon nem magyarázhatók a nyugati tudomány hagyományos ok-okozati összefüggéseivel. Az ilyen szinkronicitásokban érintett egyének az alany karmikus élményének színhelyétől akár több száz vagy több ezer kilométerre lehetnek.
    Ian Stevenson amerikai kutató helyszíni munkái bizonyítékokkal támasztják alá a karma és a reinkarnáció koncepcióját. Stevenson néhány esetben igazolni tudta más-más országokban élő egyénektől származó információk pontosságát, akik olyan spontán emlékeikről számoltak be, amelyekről úgy vélték, előző életükből származnak (Stevenson, 1966). A fent említett megfigyelések egyértelmű tapasztalati alapot jelentenek a reinkarnáció hitével kapcsolatban és magyarázat adnak arra, miért annyira erős és univerzális ez a hit. Azonban egyik sem tekinthető végleges bizonyosságnak az egyéni tudat életről életre haladó folyamatosságáról. Bizonyára egyéb konceptuális keretek is elképzelhetők, melyek a létező adatok kielégítő értelmezését nyújtják.
6. A megszállottság
    Ez a transzperszonális krízis jelentkezhet az élmény- pszichoterápiában, a tudatot tágító (pszichedelikus) szerekkel folytatott kezelés hatására, vagy az egyén életében bekövetkező spontán fejleményként. A pszichadelikus szerekkel vagy azok nélkül folytatott élmény-munka során a folyamat természete hirtelen drámai módon megváltozhat. A kliens arca grimaszba torzul, mintha ördögi maszkot öltene, a szemei vadul villognak, a keze és a teste bizarr módon kicsavarodik, a hangja esetenként hátborzongatóvá válik. Amikor engedik az állapot teljes kibontakozását, az “ülés” megdöbbentően emlékeztethet a primitív kultúrák ördögűzésére vagy a keresztény egyház középkori ördögűző szeánszaira.
    Akár egy foglalkozás, akár a mindennapi élet körülményei között jelentkezik a gonosz archetípusa, az egyén a vele együtt fellépő erőt általában démoninak tartja és minden létező módon igyekszik elnyomni. Ez a lappangó minta húzódhat meg olyan komoly pszichopatológiai állapotok, mint az öngyilkos depresszió, a gyilkos agresszió, az antiszociális viselkedés vagy az alkohol és a túlzott drogfogyasztás ellenállhatatlan szükségletei mögött. Az efféle megnyilvánulások gyakran eltávolítják a rokonokat, a barátokat, sőt a szakembereket is, akik elutasítják a kapcsolatfelvételt a kérdéses személlyel, elhúzódnak tőle és gonosznak titulálják.
    E probléma megoldásához olyan emberek támogatására van szükség, akik nem rettennek meg a hátborzongató élményektől és akik képesek arra, hogy segítsék az archetipikus minta teljes kibontakozását és exteriorizációját. A feloldás sokszor fuldoklás, sugárban hányás, átmenetileg irányíthatatlan őrjöngő mozgás után következik be. Megfelelő támogatás mellett ezek az élmények rendkívül felszabadítóak és terápiás hatásúak lehetnek. Az utóbbi időkben a többszörös személyiségek tanulmányozása újból felélesztette szakemberek érdeklődését e jelenség iránt (Allison, 1980).
    Ebben a kontextusban érdemes megemlíteni Ken Wilber hogyan osztályozta a spirituális betegségformákat. Bár ez a tipológia leíró jellegű és közvetlen klinikai megfigyeléseken alapul, Wilber megközelítése nem más, mint az első könyvében, a Tudatosság spektrumában (Spzetrum of Lonseiousness) (Wilber, 1977) kidolgozott logikai tudatfejlődési modell továbbfejlesztése, amit később az Atman Project-ben (Wilber, 1980) módositott és részletesebben kidolgozott. legújabb publikációjában (Wilber, 1984a, 1984b) a modellt a pszichopatológia területén alkalmazta. Megközelítésének alapelképzelése az hogy a tudatosság minden egyes szintje bizonyos fajta pszichopatológia forrása, mely jól elhatárolható és különbözik a többi szinthez tartozó pszichopatológiától, s ezek mindegyike speciális kezelést igényel.
    Wilber rendszerében az akadémikus pszichológia által felismert érzelmi zavarok - az akusztikus, a skizofrén és a depressziós pszichózisok, a nárcisztikus személyiségzavarok, a borderline pszichózis és a pszichoneurózis - a test és az elme teljes integrációját megelőző tudatfejlődési szakasza - jellemző zavarok. A teljes integrálást Wilber kentaurnak nevezi. Wilber emellett a pszichopatológia azon különböző formáit is leírta, (melyek a tudat spektrumának finom és kauzális szintjeire jellemzőek, s melyeket a pszichiátria fő árama nem képes megfelelően értelmezni. Ezek tartoznának azokhoz a spirituális krízisekhez amelyeket ebben a cikkben definiáltunk.
    Bár Wilber osztályozása világos és logikailag meggyőző, nem könnyű összeegyeztetni a klinikai megfigyelések realitásával - s ezzel a ténnyel úgy tűnik, ő is tisztában van. A gyakorlatban nehéz megtalálni az általa leírt és tárgyalt típusok tiszta példáit. Így az a tény, hogy a nem hétköznapi tudatállapotok átmeneti epizódjaiban gyakran nagyon mély és hiteles spirituális bölcsességek kerülnek felszínre neurotikus, bordeline, sőt egy egyenesen pszichotikus személyiség-struktúrák közvetítésével, számára szükségszerűen az “átmeneti skizofrén kitörések legtalányosabb aspektusa” marad. Wilber spirituális válság kategóriái nyilvánvalóan módosításra és felülvizsgálatra szorulnak annak érdekében, hogy jobban megfeleljenek a tényleges megfigyeléseknek.
    Az osztályozást célzó kezdeti kísérletként egy olyan összetett területen, melyre nyugaton még nem fordítottak kellő figyelmet, az itt leírt vázlat elnagyolt és felületes. Mégis reméljük, hogy ebben a formájában is hasznára válik azoknak, akik transzperszonális válságon mennek keresztül, valamint azoknak, akik segíteni szeretnének.
 
TERÁPIÁS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TRANSZPERSZONÁLIS KRÍZISEK ESETÉN
    Az első és legfontosabb feladat a transzperszonális krízisbe került egyénekkel dolgozó facilitátor számára a jó bizalmi kapcsolat kialakítása a klienssel. Ezután ezen az alapon lehet beszélni a folyamat új felfogásáról és tiszteletet tanítani annak Gyógyító és átalakító természete iránt. Ez a megközelítés homlokegyenest ellentétes a hagyományos pszichiátriai stratégiával, mely patológiásnak titulál minden nem hétköznapi tudatállapotot és megkülönböztetés nélkül elnyomó megközelítést alkalmaz. Az új stratégia alapelve a folyamat támogatása és az együttműködés vele annak érdekében, hogy pozitív lehetőségét kihasználják.
    A transzperszonális krízisek pozitív kimenetele érdekében alapvető fontosságú, hogy a kliens felismerje a szokatlan élmények intrapszichikus természetét és hogy internalizáltnak tartsa meg azokat. Először Carl Gustav Jung értette meg, hogy az archetípusos dinamika világa és a mindennapi realitás világa két határozottan különböző dolog, s nem szabad összekeverni azokat. A két világ és a két identitás összekeverése az ami az egó felfúvódásához és pszichopatológiához vezet.
    A kliens és a facilitátor közötti kapcsolat természetét és minőségét sosem lehet eléggé hangsúlyozni. Nagyon fontos, hogy a kliens érezze a folyamattal kapcsolatos negatív értékítéletek nélküli elfogadást és támogatást. A vakvágányok vagy a stagnálás periódusaiban, vagy amikor a folyamat túl rémisztő, a klienst sokszor a facilitátortól kölcsönzött bizalom és remény élteti.
    A szükséges segítség mértéke a folyamat természetétől, mélységétől és intenzitásától függ. Egyeseket megrémítnek és tanácstalanná tesznek a transzperszonális krízis élményei, de elboldogulnak a mindennapi életben. Az ilyen esetekben elegendő lehet az új felfogás ismertetése, az ide vonatkozó irodalom ajánlása, s az időnkénti elbeszélgetés a szokatlan élmények integrálása érdekében.
    Itt az általános stratégia olyan helyzetek teremtése a mindennapi életben, melyekben teljesen szembe lehet nézni a felmerülő dolgokkal. Ilyenek lehetnek például a különböző meditációk, zenével segített önfeltáró gyakorlatok. Úgy tűnik, ezután a mindennapi élet fennmaradó részében a kliensnek nem kell tartania a tudattalan elemek váratlan felbukkanásától. Ezzel ellentétben, bizonyos technikákkal lassítani is lehet a folyamatot, ha a körülmények teljes jelenlétet kívánnak meg a gyakorlati feladatok érdekében. Lassító lehet a tartalmasabb étrend, a nagy mennyiségű cukrot vagy mézet tartalmazó italok fogyasztása, az intenzív testedzés - például a futás, a hegymászás, az úszás vagy a kertészkedés -, a stresszes vagy túlingerlő helyzetek kerülése, minden spirituális gyakorlat abbahagyása és ideiglenes eszközként rendkívüli esetekben, alkalmanként kisebb mennyiségű nyugtató használata.
    Ha a folyamat annyira intenzív, hogy a fenti lépések megtétele ellenére is zavarja a mindennapi életet, akkor szükség lehet a rendszeres találkozások kezdeményezésére, amikor a folyamatot majd a humanisztikus és a transzperszonális pszichológia vagy a különböző spirituális tradíciók által kifejlesztett változatos feltáró technikák segítségével facilitátják. Ezek közül különösen hasznosnak tűnik a Gestalt terápia, a pszichoszintézis. a jungi aktív imagináció, a mandalarajzolás, az egyes neoreichiánus irányzatok, a fókuszált testgyakorlatok, a zene és a mozgásos önkifejezés. A pszichedelikus szerekkel (általunk és mások által) végzett úttörő munka azt sejteti, hogy a drogok alkalmazásával kiegészített pszichoterápia nagyon fontos eszköz lehet a jövőben (Grof, 1980).
    Egy drognélküli technikát is kifejlesztettünk (a holotróp légzést), mely hiperventilláció, zene és hanghatások, valamint mozgás együttese. Ezt a megközelítést nagyon hatékonynak találtuk a transzperszonális válságba került egyének támogatásában. A holotróp terápia elvei rendkívül egyszerűek. A klienst arra kérjük, hogy csukott szemekkel. hátrahajló testhelyzetben helyezkedjen el, a figyelmét összpontosítsa a légzésére és a testérzeteire, s kitartóan lélegezzen a szokásosnál gyorsabban
    Az előzetes pszichológiai előkészítés során arra bátorítjuk, hogy analizáló tevékenységét egy időre függessze fel és bármilyen fellépő élményt teljes bizalommal és megítélés nélkül fogadjon el. Ebben az összefüggésben azt javasoljuk, hogy a kliens tartózkodjék a lereagáló technikáktól és semmilyen más módon se kísérelje meg megváltoztatni vagy befolyásolni az élményt. Az általános hozzáállásnak a buddhista meditáció bizonyos technikáihoz hasonlónak kell lennie, ami a jelentkező élmények egyszerű megfigyeléséből, tudomásul vételéből és elengedéséből áll.
    A hiperventilláció folyamán a fizikai és érzelmi feszültségek keletkezése és feloldódása közben az egyénnek különböző erőteljes élményei lehetnek. Fontos életrajzi eseményeket élhet át újból a csecsemőkorából, a gyermekkorából vagy későbbi életéből, szembesülhet a biológiai születés emlékének különböző aspektusaival, közelről találkozhat a halállal vagy különböző típusú transzperszonális jelenségeket tapasztalhat.
    A holotróp terápiát vizsgálva már a hiperventillációnak is erőteljes hatása van, melyet tovább fokoz az evokatív zenék és hangok alkalmazása, melyeket különböző kultúrák speciálisan a tudatállapot-változás leváltására fejlesztettek ki. A technika hatását tovább fokozza a csoport hatása, ahol a résztvevők a terapeuta felügyelete mellett párban tevékenykednek, s egyszerre egyikük dolgozik, míg a másik segítőként ül mellette. A csoportdinamika és a segítői szerep tapasztalata újabb lényeges dimenziót ad a folyamatnak. A kliensben zajló folyamat mélységétől és aktivitásától függ, hogy képes-e teljesen részt venni egy ilyen csoportos munkában. Ha a folyamat nagyon drámai, akkor szigorúan egyéni megközelítés szükséges. Bizonyos esetekben a kliens képes csoportos összejöveteleken részt venni, de előfordulhat, hogy nem tudja a segítő szerepét játszani.
    Ideális esetben a folyamatos intenzív légzés magában megoldást hozhat az összes felszabaduló és a tudat szintjére kerülő dologra. Ha az alanyban valamilyen feszültség vagy kellemetlen érzés marad a végén, akkor ennek feloldására fókuszált testmunka hívható segítségül, melyet először a pszichedelikus foglalkozások lezárására dolgoztunk ki. Ebben a fázisban az alapstratégia fő része a befejezetlen Gestalt kiteljesítése egy hagyományosabb lereagáló megközelítéssel, továbbá a blokkolt energia útjának felszabadítása.
    A legfőbb elv itt a folyamatban résztvevő egyén bátorítása, hogy teljesen adja át magát felszabaduló érzelmeinek, érzeteinek és fizikai energiájának, továbbá hogy az élmény bírálása vagy analizálása nélkül találjon megfelelő módot annak kifejezésére hangok, grimaszok, testhelyzetek és mozgások segítségével. A facilitátor dolga az energiaáramlás követése és a teljes külső kifejezés bátorítása. Ez a munka addig folytatódik míg az átélő a feloldódás és ellazulás állapotába nem kerül. A holotróp légzés teljes folyamatát egy másik publikáció taglalja részletesen (Grof 1985).
    A folyamat minden szakaszában rendkívül hasznos lehet a művészi kifejezés, mint például a mandalarajzolás, a pszichodráma, az önkifejező tánc és mozgás, valamint az írás.
    A Dora Kalff (Kalff 1971) által kidolgozott jungi homokozást nagyon értékes megközelítésnek találtuk a transzperszonális krízisek esetén.
    Sokkal bonyolultabb a helyzet, amikor a válság annyira intenzív, hogy az egyén nem képes megfelelni a mindennapi követelményeknek és mind önmagára, mind másokra nézve veszélyes. Gyakorlatilag nem létezik a nap 24 órájában segítséget nyújtó intézmény, mely ne az orvosi modell rutin megközelítését alkalmazná. Addig, amíg ki nem alakulnak az ilyen intézmények, s azokat el nem ismerik a hatóságok és a biztosítótársaságok, addig az ilyen kliensek kezelése elégtelen lesz, s az ad hoc improvizáció és a szomorú kompromisszumok ötvözete marad.
 
További irodalom a spirituális válság fogalmához
    E területen Carl Gustav Jung munkássága jelent klasszikus és felbecsülhetetlen értékű ismeretanyagot. Összegyűjtött munkáiban mindenütt találhatók ide vonatkozó részletek. Az általa alkotott fogalmak: többek kőzött a kollektív tudattalan. az archetípusok dinamikája, az egó és a Self, az individuációs folyamat, a szinkronicitás immár nélkülözetlenek a pszichotikus folyamat modern magyarázatához. A jungiánus terápia elméletének és gyakorlatának kiváló szinopszisát nyújtja June Singer könyve, a Boundaries of the Soul (A lélek határai) (Singer, 1972).
    A néhai olasz pszichiáter, a pszichoszintézis megalapozója, Roberto Assagioli számos értékes gondolatot fogalmazott meg a spirituális válság fogalmával kapcsolatban, s írt egy esszét, amelyben több súlyos pszichológiai rendellenességet az én-kiteljesítés útjának viszontagságaként magyaráz Fontossága miatt a ReVISION jelen száma újra közli Assaggioli eredeti írását. Richard Bucke kozmikus tudattal kapcsolatos (Bucke), Margharita Laski extázisról szóló (Laski, 1968) valamint William James különböző vallási élményeket elemző klasszikus könyvei a transzperszonális válságok problémáira közvetlenül alkalmazható gazdag információforrást jelentenek.
    A transzperszonális pszichológiához továbbá a spiritualitás új értelmezéséhez Abraham Maslow kutatásai és elméleti megfogalmazásai kritikus fontosságúak . Minden kétséget kizáróan bemutatta, hogy a misztikus élményeket - vagy az ő elnevezésével a csúcs-élményeket - nem szabad összekeverni az elmebetegséggel. A csúcs-élmény sokszor jelentkezik egyébként jól adaptálódott egyéneknél, s ha integrálása megtörténik, akkor az önmegvalósítás és az én-kiteljesítés elősegítője lehet (Maslow, 1962, 1964).
    A pszichózis alternatív megközelítésének területén az antipszichiátria atyja, R. D. Laing úttörő és vitatott könyveit kell ajánlanunk; alapműként (Laing, 1965, 1967). Anton Boisen (Boisen, 1962), Kazimierz Dabrowski (Dabrowski, 1966), valamint Wilson van Dusen ( 1972, 1974) művei nagyon értékesek lehetnek azok számára, akik mélyebben érdeklődnek az új elméletek iránt.
    A pszichedelikus szerekkel és drogok nélkül kiváltott nem-hétköznapi tudatállapotok klinikai kutatása többféleképp befolyásolja a pszichotikus állapotok alternatív magyarázatát (Grof 1976, 1980, I980). A pszichiátria és a pszichológia területén túllépve, Joseph Campbell mitológiai formákról szóló tanulmánya rendkívüli jelentőségű a spirituális válság új megközelítésében, különösen a hős útjának (Campbell, 1972), valamint a mitológiai archetípusok mindennapi életre gyakorolt alakító hatásának leírása (Campbell,1972) jelentős, melyek közvetlenül alkalmazhatók a transzformációs folyamat során átélt krízisek esetén.
    Perry könyvei bőséges információ forrást jelentenek a transzperszonális krízisek archetípusos dinamikájával, valamint az általa kifejlesztett terápiás megközelítéssel kapcsolatban. Utóbbit magánpraxisában és a San Francisco-ban található Diabasis Center-ben dolgozta ki (Perry, 1953, 1966, 1974, 1976). Julian Silverman pszichotikus páciensekkel folytatott laboratóriumi alapkísérleteket, s a páciensek észlelési módján keresztül fontos meglátásokra jutott a pszichotikus folyamattal kapcsolatban (Silverman, 1970, 1971). John Perry és Julian Silverman munkája indította el a skizofrénia gyógyszermentes kezelési lehetőségeit kutató széleskörű klinikai vizsgálatokat. (Ezeket San Jose-ban, az Agnew Közkórházban Maurice Rappaporttal közösen végezték Crappaport, Pemy, & Silverman, 1978).
    A spiritualitás és a pszichózis problémájának területén Ken Wilber munkája jelenti a legújabb lépést. Világosan megfogalmazott és átfogó jellegű könyveinek sorozata tárgyalja a spektrum pszichológia alapelveit (Wilber, 1977) és egyéni, valamint közösségi szinten is felvázolta a transzperszonális fejlődés szakaszait (Wilber, 1980, 1981). Ami fejtegetésünk szempontjából nagy jelentőséggel bír Wilber megkülönböztetése az egó előtti (pre-egoic) és az egón túli (trans-egoic) fázisokról. Különösen érdekesek a legújabb cikkei, valamint a spektrum tudatot az előbb említett pszichopatológiai spektrumra alkalmazó, következő könyve (Wilber, 1984a, 1984b).
    Az olyan spirituális válság esetére, ahol a halál és az újjászületés folyamata a leghangsúlyosabb, megnyilvánulásai pedig feltűnően hasonlítanak a sámánutazás belső élményeire, a legjobb információforrást Mircea Eliade Shamanism: Archaic Techniqnes of Extasy /Sámánizmus: az extázis archaikus technikái (Eliade, 1964), Michael Harnel The Way of the Shaman /A sámán útja (Harner, 1980), Julian Silverman “Shamans and Acute Schizophrenia” című cikke, valamint Joseph Campbell The Day of the Animal Powers (Az állaterők úja) (Campbell, 1984) című könyve jelentik. Feltételezett költői szabadsága ellenére Carlos Castaneda könyvei a sámánizmusról szóló információk “kincsesbányái” (Castaneda, 1968, 1971, 1973, 1974, 1978, 1981).
    Ahol a pszichikus jelenségek szignifikáns összetevői között olyan nem-hétköznapi tudatállapotok, mint a testen kívüli élmények, a médiumi állapotok, az előre megérzés, a telepátia vagy a távollátás szerepelnek, Charles Tart (Tart, 1975, 1977), Stanley Krippner (Krippner,.1977, 1980), Robert Monroe (Monroe, 1971), Russel Targ, Harold Puthoff és Keith Harary (Targ & Puthoff, 1977; Targ & Harary, 1984) könyveit javasoljuk. Ha szokatlan szinkronicitásokról van szó, a legjobb irodalom C. G. Jung erről a jelenségről szóló eredeti írása (Jung, 1980).
    A transzperszonális válságnak az a formáját, melyet a kígyó energia vagy másképp a kundalini ébredése jellemez, részletesen az ősi indiai tantrikus irodalom írja le. A legjobb modern forrásművek Sir John Wodroffe (Woodroffe, 1964), Lee Sannella (Sannella, 1978), Swami Muktananda (Muktananda, 1974, 1979), Gopi Krisna (Krisna, 1970), John White (1979) valamint Ajit Mookerjee (1982) könyvei. Thomas Szász könyvei, legfőképpen híres műve, Az elmebetegség mítosza (The Myth of Menta lllness), (Szász 1961), mely bár nem közvetlenül kapcsolódik a spirituális válság problémájához, rendkívüli hasznos munka a pszichiátriában alkalmazott az alternatív megközelítések egyik nagy akadályát jelentő orvosi modell éles kritikája miatt.
    Dr.Stanislav Grof pszichiáter három évtizede végez kutatásokat a pszichedelikus szerek és a különböző drog-nélküli technikák segítségével kiváltott nem-hétköznapi tudatállapotok területén. Csehszlovákiában született ott végezte iskoláit is. A cikk megjelenése idején a kaliforniai Big Sur-ben található Esalen Intézet rezidense és igazgatótanácsának tagja. A transzperszonális pszichológia egyik megalapozója és fő teoretikusa, valamint a Nemzetközi Transzperszonális Társaság (International Transpersonal Association , ITA) volt elnöke. Publikációi között hetvennél több cikke jelent meg szakmai folyóiratokban. Könyvei a következők: Realms of the Human Unconscious (Az emberi tudattalan birodalmai), The Human Encounter with Death (Az ember találkozása a halállal), LSD Psychotherapy (LSD pszichoterápia), Beyond the Brain (Az agyon túl), valamint a Christina Grof-fal közösen írt Beyond Death (A halálon túI).
    Chriristina Grof hatha jóga oktató és nyolc évig a sziddha jóga vonal vezetőjének, a néhai Swami Muktananda Paramahamsának tanítványa volt. Férjével közösen dolgozták ki a pszichoterápia és az önismeret egyik új technikáját; a holotróp terápiát mely irányított légzés, evokatív zene és fókuszált testmunka kombinációjából áll. Speciális érdeklődési területe a miszticizmus és a pszichózis közötti kapcsolat, valamint az evolúciós vagy transzperszonáIis krízisek kezelése. A kaliforniai Big Sur-ben létrejött Spiritual Emergency Network (SEN) Spirituális Szükségállapoti Hálózat- egyik megalapítója, és a Beyond Death (A halálon túl) című könyv társszerzője. A cikk megírását megelőző évtizedben férjével tartott eIőadásokat és műhelyfoglalkozásokat Észak, és Dél Amerikában, Európában, Ausztráliában és Ázsiában.
 
A Kundalini-kapcsolat
Most még csak azt tanúsítják az orvosok, hogy a jelenségek nem tudhatók be hipnózisnak, tömeghisztériának vagy manipulációnak (137). De egyidejűleg hallom a hindu jógikat, amint a kritikusok kérdésére megerősítik: amit Torontóban és Brownsville-ben átélnek az emberek, azt ők évezredek óta ismerik.
  Minden emberben van egy isteni energiaforrás, amit szanszkritul kundalininak hívnak. Vagy nyugvó, vagy felébredt (aktív) állapotban van. Ha a kundalini nyugszik, akkor az illető személy élete tökéletlen, nem tud kiteljesedni. A világegyetemről alkotott felfogása korlátozott, mindent egy véges keretben észlel és értékel. Ha azonban ez az energiaforrás tevékeny, akkor az egyén szellemi fejlődése nagyon felgyorsul. Rájön, mire képes a teste és az elméje, megtapasztalja a belső békességet, harmóniát és teljességet, s végül meglátja a sokféleségben megmutatkozó egységet: hogy minden élet egy, és a szeretet isteni ereje tartja fenn mindet... A kundalini-jóga a szellemi fejlődés közvetlen módja, és fontossága nyilvánvaló. A felébredt kundalini járulékos jótéteménye az isteni energia általi automatikus gyógyulás a testi és lelki betegségekből
  Shri Dhyanyogi Madhusudandasji: The Path of Kundalini Maha Yoga (A kundalini-jóga ösvénye).
Egy másik (nem keresztény) szerző így jellemzi ezt a gyakorlatot:
  Az emberben egy fontos energia található, amely a farkcsont táján összpontosul. Rendesen takaréklángon üzemel, és nem szerzünk tudomást róla. Bizonyos különleges élmények, halálközeli helyzetek és más életbevágó események idején azonban nagymértékben felerősödik. Más (ételből, a földből, a napból, a szellemvilágból származó) energiafajtákkal kombinálva nélkülözhetetlen szerepet játszik testünk kialakításában, fejlődésében és változásaiban. Megerősítheti és meg is zavarhatja érzelmi és lelki állapotunkat. Kundalini nélkül nincs élet!
  Szellemi szinten csúcsmegtapasztalásokat okozhat; segítségével megélhetjük az énünkkel és a bennünk lakozó Istennel való egységet (ez a megvilágosodás élménye). Kundalini- energiánk tudatos fejlesztése új távlatokat nyithat meg szellemi fejlődésünkben, új alkamakat ad a gyógyulásra és szellemi behangolódásra. Az auragyógyász új lehetőségeket talál a hozzá fordulók kezelésére.
  A kundalini szanszkritul "összecsavarodottat" jelent. A test energiaképének spiritiszta megfigyelése [clairvoyant observation of the energy body]egy 3 és félszeresen összetekeredett csövet mutat a farokcsont táján. Nem ez azonban az egyetlen kundalini- központ: van még egy a fejtetőn, de ez kevésbé ismert. Mindkét erőcentrum legalább háromszorosan megismétlődik a testet körülvevő aurában. A "földi" (fizikai) kundalini fölfelé áramlik, a "kozmikus" (szellemi) pedig lefelé. A kettő között tudatosan fenn kell tartani az egyensúlyt.
  A kundalini ébredése a testben hét szinten valósulhat meg: mindnek megvan a maga mozgástípusa. Az elsőt például az energiatestben nyugodtan áramló kundalini jellemzi, amely, ha nem zavarják, általában kellemes érzéssel jár. A második fázisban a kundalini felbuzgó folyamai néha kilépnek a fejtetőn és a kézen: azok az élmények ezek, amikor úgy érezzük, körülöttünk és bennünk minden folyik, áramlik. A kundalini ébredésének magasabb fokozataiban az energia mind erősebb lesz, és az áramlás módja is változik. Megfelelő gyakorlatokkal a kundalini kifejleszthető, és a magasabb szintek is elérhetők.
  Mi a kundalini-energia? A Kundalini Hálózat nyomán közli: Ed Tarkowski (egyike a fő kritikusoknak).
Dhyanyogi hosszasan ecseteli, hogy felébredt kundalini híján milyen sivár az élet, majd elárulja, milyen eszközökkel lehet fölkelteni az alvó kígyót:
  A kundalinit fel lehet ébreszteni megfelelő pozitúrákkal, légzőgyakorlatokkal, Isten kegyelmével, meditációval vagy buzgó áhítattal. A másik lényeges eszköz a saktipat, vagyis energiaátadás, amelynek során egy erővel telt jógi ébreszti fel a jelölt kundaliniját. Ez történhet érintés, pillantás, szó vagy gondolat útján...Kizárólag azok a jógik gyakorolhatják a saktipatot, akik teljes mértékben uralják már az életerőt.
  Ha a kundalini felébredt, az újoncnak sokféle élménye lehet: fényvillanásokat, színeket lát, harangzúgást, méhzümmögést hall, teste spontán módon rezeg vagy mozog, lelki békesség tölti el. Ahány ember, annyi élmény, és nincs mindenkire érvényes minta. A kundalini ébredését az újonc maga veszi észre. Ha ekkor folytatja a meditációt vagy szellemi gyakorlatait, akkor a kundalini elkezd felfelé kúszni a gerincen keresztül. Útja során érinti az összes csakrát [erő- és érzelemközpontot], míg eléri a legfelsőt - ekkor az illető eljut a szamadhinak nevezett transzcendens tudatra, megérti igazi azonosságát és ezáltal felszabadul.
A jógi egészen az újhullámos pásztorok határozottságával sorolja fel a felébredt kundalini gyümölcseit:
  A legkívánatosabb állapot az önmegvalósítás [v. magára ébredés, self-realization], és a feléledt kundalini biztosítja ezt. De még aktív kundalini és fokozott ütemű szellemi fejlődés esetén sem biztos, hogy ez az állapot ebben az életben létrejön. Ezért igen biztató, ha tudjuk, mennyi kézzelfogható haszna van a felébredt és felfelé haladó kundalininak: általános tisztító hatást fejt ki a testre és az elmére. A jelölt egészsége javul, bőre és egész teste vonzóbbá válik, az ártalmas anyagok [waste matters] mennyisége lényegesen csökken, az illető könnyűnek és élettelinek érzi magát, elméje megnyugszik... A kundalini magasabb szintjein ezek az előnyök erősödnek és elmélyülnek. A jelölt békességet és tudati biztonságot [mental control] tapasztal meg, kreatívabb lesz, alaposabban megérti a természetet és belső öröm tölti el. Érett, teljes személyiséggé válik, aki biztosan mozog kedvezőtlen körülmények közt is. Képes lesz arra, hogy energiát gyűjtsön a világegyetemből, és testi-lelki betegségek gyógyítására használja. Végül találkozik a teljes valósággal, az abszolút igazsággal: megismeri önmagát.
Egy kritikus, Antti Huima vette magának a fáradságot, és elolvasta az erre vonatkozó kundalinista felvilágosító anyagokat. (Kundalini FAQ, Siddha Mahayoga FAQ)
  Ezek szerint a kundalini feléledésének jelei a következő csoportokba sorolhatók: lelki jelek (látomások, amelyek egyaránt lehetnek gyönyörűségesek és iszonytatók), hangjelek (többek között spontán ének, mantraismételgetés, ordítás vagy állathangok), és fizikai jelek (remegés, rázkódás, önkéntelen jóga- testtartások). Az alany szempontjából az élmények lehetnek kellemesek: gyönyörhullámok, emelkedett időszakok, transzcendens tudati meglátások, illetve kellemetlenek: reszketés, csakratáji fájdalmak, megmagyarázhatatlan szorongás, hőérzés. Nemcsak ezek a megtapasztalások hasonlítanak az új hullámra. A "saktipat" (erőátadás) módszere a kundalini-jógában legtöbbször a kézrátétel, és elvileg minden felébredt kundalinijú ember gyakorolhatja - mégis ajánatos, ha csak olyanok teszik, akik megtanulták már kezelni ezt az erőt. Kundalini- ébredés bekövetkezhet kézrátétel nélkül is, "felébredt" ember(ek) jelenlétében.
  A kundalini-jóga megítélésének legfelső fóruma (az új hullámhoz hasonlóan) a tapasztalat, amelyet ott "gyümölcsöknek" neveznek. A sziddha-mahajóga igazi értéke, hogy átalakítja a résztvevők lényét, gondolkodását. Ennek a folyamatnak a jelei az ún. "kriják" (tevékenységek), amelyek voltaképpen a kundalini ébredésekor fellépő önkéntelen mozgások. Ezek azt jelzik, hogy a gerinc mentén felfelé tartó kundalini tisztító munkát végez: eltávolítja útjából az értelmi megtapadásokat és érzelmi gátlásokat (pl. a haragot). Célszerű a kundalinit egy intelligens természeti erőként felfogni, amely olyanformán szedi ki a görcsöket az emberből, mint ahogy a kerti locsolócsövet kiegyenesíti a beléengedett víz. Ugyanez a hasonlat magyarázza, hogy a felettébb összegubancolódott lelkű emberek kundalini-ébredése igen drámai, sőt néha káros is rájuk nézve. És mivel a kundalini nem értelmetlen, vak őserő, felébredése után biztos kézzel irányítja a beavatottat, akinek ehhez csupán teljesen alá kell vetnie magát neki. Ennek jó eszközei a hosszas kántálás és az önalávetést célzó gyakorlatok [selfless service].
Anélkül, hogy teljes azonosítást kísérelnék meg, állítom, hogy a kundalini-jóga bizonyos elemei annyira hasonlítanak az új hullám jelenségeire, hogy az már nem lehet puszta véletlen. Az üdvösséget a jógában önmegvalósításnak és belső békességnek nevezik, célként az egyéniség átalakítását, megtisztítását és felfrissítését jelölik meg. Megfelelő érzelmi előkészítés, önalárendelés és erőátadás után egy "értelmes" erő eltávolítja az emberből a görcsöket, ami külsőleg rángatózással és hasonló jelenségekkel járhat. Ez a terápia teljesen idegen a kereszténységtől, amennyiben Jézus Krisztus és a Szentlélek személye helyére egy erőt tesz; az egyént és világképét állítja a középpontba; nem beszél bűnről és megtérésről; végül óriási szerepet ad a beavatott guruknak. Az ősi emberi teljességigényt akarja kielégíteni, pszichikus erőket használ [1] és az értelem félretételét sürgeti. Persze Brownsville-ben Jézusról beszélnek, de ezen a Jézus-képen igen sok igeietlen sallang függ. Igaz, hogy Őt hirdetik megváltónak, de olyannak, aki a megváltást rángatózás formájában adja át. Istennek hirdetik, de afféle törzsi istennek, aki Brownsville kritikusait a maga ellenségeinek tekinti. [2] Embernek hirdetik, de olyannak, aki az embereket állathangon beszélteti. Szent Szellemét hívják segítségül, de mint olyat, aki dróton rángatja a prófétákat.
Az iménti kritikus idéz Tal Brooke-nak a Kozmikus áramkör utazói (Riders of the Cosmic Circuit) című könyvéből is. Muktananda, egy e századi guru így számol be kundalinijának felébredéséről:
  Semmit nem értettem az olyasféle megnyilvánulásokból, amelyek az első napon jelentkeztek, mint a feloldódás [dissolution] élménye és a ragyogó fény. Csak később tudtam meg, hogy mindezek a jelenségek egy folyamat részei voltak, amelyet a saktipat (vagyis a guru isteni erőt közlő érintése) indított el. A saktipat egyszerűen egy másik kifejezés a főguru teljes kegyelmére [full grace]. Ez a folyamat a kundalini ébredése, amely a jógik szerint egy kígyószerű energia, amely összecsavarodva helyezkedik el a gerinc alján. Ahogy felfelé emelkedik, csak a jól előkészített beavatottak [well-initiated adept] tudják kezelni, mert a legtöbb ember helyrehozhatatlanul megőrül [drive irretrievably mad]tőle, ha csak egy kicsit is megízleli. Néha békamódra ugráltam, máskor olyan vadul rázkódtak [shake violently] a tagjaim, mintha egy istenség rázta volna őket - a tudatosság istennője az ő belső saktijával (erejével). A guru kegyelmének ez az ereje titokzatos módon belép a tanítvány testébe, és ott sok nagyszerű dolgot cselekszik. Egyszer-másszor úgy vonaglott és tekergőzött [writhe and twist] a testem, mint egy kígyó, és sziszegő hang tört fel belőlem. Néha olyan vadul mozgott a nyakam, hogy hangosan ropogott. Olyan sokat ordítottam, hogy a közelben lévő tehenek elszakították a béklyóikat...néha úgy ordítottam, mint egy tigris.
Ahogy Muktananda elhaladt mások mellett, hatalmas dolgok történtek (több oldalról következnek részletek):
  Lehengerlő hatása volt. Csak úgy tombolt az energiától [fierce with energy]. Az emberek reszkettek [vibrate] ez erőterében, ahogy hullámokban rádobta az energiát a közönségre; mozdulatok [gesture] és erőteljes nézés által a saktipat villámai [jöttek belőle]...
  Nem volt lebecsülendő az a villamosság, ami belőle áradt. Tovább kellett haladnia, mielőtt a test összeesett volna. A kundalininak nagyon jól felkészült gazdára [host] volt szüksége...
  A következő három nap folyamán a testem lüktetett a rajta áthullámzó energiától. Önkívületben nevettem; zokogtam a boldogságtól, és annyi energiát éreztem magamban, amennyivel kezemben tarthatom az egész világegyetemet vagy megehetem a Földön található összes ételt.
Ugyanebben a könyvben szó esik Bhagwan Shree Rajneesh-ról, egy másik jógiról, akinek 1953-ban meditálás közben ébredt fel a kundalinija. Jellemző képek az ő működéséből (szintén több oldalról összeszedve):
  Rajneesh lassan lépdelt a trónja felé, keze a "namaste" imádkozó tartásban, ahogy lassan megfordult, hogy szembenézhessen a közönséggel. A néma csöndben szinte elektromos feszültség érződött. Az őrök megkísérelték uralni a közönség sorain hullámikban végigáradó energiát...
  Rajneesh teste nem volt más, mint egy meztelen erő borítója...Mintegy villámcsapás haladt át a testén. Elhaladt az emberek mellett, körbejárt, visszament az elsőhöz. A csoport vadul rázkódni kezdett, mintha mindannyiukat egy hatalmas, személytelen erő szállta volna meg[possess]...
  Hirtelen a nő rázkódni és sikoltozni kezdett. Szomendra körülötte lépdelt, és néha megérintette a nyakát, a hátát, a mellét és a hasát. Energiától vibráló keze nyomán a megérintett testrész még vadabbul kezdett rázkódni. A nő reszketett, sikoltozott, kiabált, valóságos dinamóvá változott - még a túlsó sarokból is érezni lehetett rajta az energiát.
Most következzék egy katalógus a kundalini ébredésekor lejátszódó folyamatokról. (El Collie: Shared Transformation Newsletter)
  El Collie
  A KUNDALINI JELEI ÉS TÜNETEI
  Sok ember, akinek váratlanul felébredt a kundalinija, egyáltalán nem tudja, mi történik vele, sőt e sokoldalú átalakulási folyamatot illetően általános tudatlanság uralkodik. Így nehéz olyan orvost, természetgyógyászt vagy szellemi tanácsadót találmi, aki képes felismerni a tüneteket, főleg ha azok inkább testiek. Sokan tudják, hogy a feltámadó kundalini kitárja a kaput mindenféle misztikus, paranormális és mágikus látványnak, de azt már kevesen, hogy a testre is drámai hatást fejthet ki. Az "Átalakulásról szóló beszámolók" [Shared Transformation] című kiadvány olvasói sok mindenről írtak: különös betegségek elhúzódó támadásairól, gyökeres elmebeli, érzelmi, társasági, pszichés, szellemi és életvitelbeli változásokról. Sok-sok beszámoló érkezik olyanoktól, akik kétségbeesetten szaladgálnak orvosokhoz, gyógyítókhoz, tanácsadókhoz stb, és azok képtelenek azonosítani és meggyógyítani a tomboló kundalini okozta tömérdek fájdalmat és problémát.
  A felébredt kundalini leggyakoribb megnyilvánulásai [manifestation]:
 • Izomrángások, merev- vagy rángógörcsök
 • Óriási elektromos energia áthaladása vagy keringése a testben
 • Viszkető, reszkető, bizsergő, csiklandozó érzés vagy zsibbadás
 • Erős hideg- vagy hőérzés
 • Nem akaratlagos testmozgások (rendszerint meditáció, pihenés vagy alvás közben): rángatózás, remegés, rázkódás, olyan érzés, mintha az ember testét egy belülről jövő erő mozgatná vagy merevítené különös pózokba
 • Az étkezési és alvási szokások megváltozása
 • Szélsőséges aktivitás vagy lebírhatatlan fáradtságérzet
 • Erősödő vagy csökkenő nemi vágy
 • Fejfájás, nyomásérzés a koponyában
 • Erős szívdobogás, mellkasi fájdalom
 • Emésztési zavarok
 • A végtagok (különösen a bal láb) zsibbadása, fájása
 • Fájdalmak és [ér]elzáródások [blockage] a legkülönbözőbb helyeken (főleg a nyakon és a háton)
 • Érzelemkitörések, gyors hangulatváltozások, látszólag ok nélküli vagy értelmetlen mértékű bánat, félelem, düh vagy nyomott hangulat
 • A csukláshoz hasonló módon önkéntelen hangadások (sírás, nevetés)
 • Belső hang(ok) észlelése: fuvolaszó, dobpergés, vízesés robaja, madárdal, méhzümmögés; bömbölés, süvöltés, mennydörgés vagy a fül csengése
 • Zavartság, odafigyelési nehézségek
 • Megváltozott tudatállapotok: megnőtt figyelem [heighted awareness], spontán transzállapotok, misztikus élmények - ha ezek az illető hitvilágát fenyegetik, akkor pszichózist vagy nagyzási hóbortot okozhatnak
 • Feji, különösen fejtetői hőérzés, különös mozgalmasságérzés [strange activity] vagy gyönyörérzet
 • Eksztázis, lenyűgöző öröm, szeretet, és békesség érzése; együttérzés [compassion]
 • Pszichés megtapasztalások: érzékfeletti észlelés [extrasensory perception], testen kívüli élmények, visszaemlékezés elmúlt életekre, asztráltesti utazások, az aura és a csakrák közvetlen látása, kapcsolat szellemi vezetőkkel [spirit guides] belső hangok, álmok és látomások útján; gyógyító erők
 • Megnövekedett alkotóerő, feltámadó érdeklődés az önkifejezésre és szellemi közlésre zene, festészet, költészet stb. útján
 • Erősödő értelem [understanding] és érzékenység: saját lényébe [essence] való bepillantás; a szellemi igazságok mélyebb megértése; kivételes fogékonyság a környezetre (mások vibrációira)
 • Megvilágosodás-élmény, egy nagyobb valóság közvetlen ismerete; transzcendens fogékonyság [awareness]
A beavatottak nem győzik hangsúlyozni, hogy a kundalini ébredését káros hatások is kísérhetik, amit csak körültekintő eljárással és egymás segítésével lehet megelőzni. Ilyen jellegűek a következő tanácsok is.
  Ezt a hírlevelet azoknak szánjuk, akik váratlan és meghökkentő tudati változásokat élnek át. A folyamatok spontán és gyakran igen drámai testi, mentális, érzelmi, lelki és szellemi változásokkal járnak. Noha ezek az élmények természetfölöttiek, évezredek óta minden kultúrában feljegyeztek hasonlókat. Másokkal együtt azonban egyre inkább azt tapasztalom, hogy mai időkben egy világot átfogó tudatossági ugrás[global shift in consciousness] közepén vagyunk. Egyre több és több ember találja magát váratlan és rejtelmes folyamatok kellős közepén: érzelmi katarzisokat él át, látomásokat lát, semmilyen betegséghez nem köthető tünetei támadnak, esetleg paranormális találkozásokban, pszichés kitárulásokban vagy teljes erejű kundalini-ébredésben van része.
  Mi az értelmük ezeknek az élményeknek? Milyenné alakulunk általuk? A téma bőséges irodalma számtalan mesés választ kínál: [az élmények gyümölcse] jó fizikai és lelki közérzet, kitágult én- és világtudat, személyes teljesség, külső-belső harmónia, egység az istenivel, megnövekedett képességek, gazdagabb élettapasztalat, gyönyör és életerő, nagyobb érzékenység és pszichikus ajándékok (sziddhik).
  Az ilyen átalakító erők örvényébe került emberek mégis inkább bizonytalan és nehéz folyamatként élik meg a dolgot. Ahelyett, hogy dicsőséges újjászületést tapasztalnának, zavartnak, ijedősnek, betegnek vagy bolondnak érzik magukat. Megvilágosodottak helyett érzelmi és fizikai csődtömeggé [basket cases] válnak. Az áhítatos és magasztos időszakok csömörrel és kétségbeeséssel váltakoznak; az egyetemes összehangoltság [connectedness] állapotait időről időre rideg elszigeteltség váltja fel. Néha el sem hiszik, hogy ismét be tudnak illeszkedni az emberek közé. Ilyenkor felmerül bennük a kérdés: egyáltalán miféle többletet tudnak adni ezek a furcsa és fájdalmas megtapasztalások?
  Ilyenkor nagyon megnyugtató, ha tudjuk: nem vagyunk egyedül ezen az úton. Felbátorodunk, midőn észrevesszük, hogy sok kellemetlennek, ijesztőnek látszó fizikai, pszichés és érzelmi élmény csak az átalakulás természetes velejárója. Még a folyamat titokzatos és mágikus elemei is valóságosabbak lesznek, ha megtudjuk, hogy mások is átéltek már hasonlót.
Ezeket az aggodalmakat teljes egészében át lehet vinni az új hullámra, amely azonban csak felfokozta azokat a káros gyakorlatokat, amelyek a karizmatikus mozgalomban már eddig is megvoltak: az énközpontúságot, az élményhajhászatot, az áldásfüggőséget, a rózsaszín szemüveget, a biblianyitogatást és egyéb torzulásokat.
Egy másik szerző (C.W. Leadbeater, a Csakrák című könyvében) így óv a kundalini idő előtti felébresztésétől:
  Nagyon gyakori eset, hogy ha túl korán ébresztjük fel a kundalinit, akkor nem felfelé fog elindulni a testben, hanem lefelé, és a legkevésbé kívánt szenvedélyeket kavarja fel, majd oly mértékben felfokozza a hatásukat, hogy az illető képtelen lesz nekik ellenállni...olyan menthetetlen lesz, mint aki egy cápa elől akar elúszni. Az ilyenekből lesznek a szatírok és más züllött szörnyetegek...olyan erő fogságába kerülnek, amely messze meghalad minden emberi ellenállást.
Remélhetőleg a pásztorok nem engedik idáig fajulni az új hullámot - mert a kritikusok (pl. Steve Van Nattan) már így is botránkozva hánytorgatják fel a csípőjüket eksztázisban előre-hátra mozgató nőket és az altestükkel a falnak dörgölőző férfiakat. Igazán nem akarom ezeket a beteges jelenségeket általánosítani, de már a puszta előfordulásuk is riasztó. Az El Collie által adott további tanácsok között van néhány olyan, amely gyökerében nem bibliai, de az új hullámból kísértetiesen ismerős. Forrás: Kundalini Resource Center. A cikk címe: Vigyázz, nagyfeszültség! A szövegből kiemelve, de csonkítatlanul közlöm a tanácsokat.
 • Ha éppen a közepén vagyunk testünk vagy elménk alapos átalakulásának, és nincs mellettünk bölcs és tapasztalt tanító, akkor jobb a kundalini saját belső intelligenciájára támaszkodni, mint hogy mi akarjuk az energiát irányítani vagy a kellő helyre pumpálni [attempt to control or push the energies along].
 • A kundalini felkeltésére szolgáló technikák és gyakorlatok egyenesen károsak lehetnek, ha az más fenn van és bömböl [roars].
 • Ha a kundalini már aktív, akkor nem szabad ellene küzdeni (nyugtatót bevenni, a testünket ide-oda hajtogató erőnek ellenállni).
 • Akinek felkelt a kundalinija, ne menjen olyan gyógyítókhoz, akik energiát használnak, de a kundalinit nem ismerik.
 • A kundalini nem vak, értelmetlen erő - nem szabad hozzá erőszakosan, türelmetlenül vagy mohón közelíteni.
Minden esetben hosszú ideig tartó pszichózis, fájdalmak, pokoli hőségérzet, epilepsziás rohamok [seizure] büntették a vakmerő vagy tapasztalatlan keresőt. Az új hullámban persze ennél valamivel kevésbé materialista elrettentés dívik: nem szabad Naámán módjára feltételeket szabni Istennek (Arnott, 208); az első érintés során nem lehet mindent átvenni Istentől, ezért nem kell rögtön az elesés után fölkelni (154); nem szabad vétel közben imádkozni, mert ilyenkor a cél nem valaminek a kiadása, hanem valaminek a vétele (155). Ugyanígy tanít Rodney Howard-Browne: ráparancsol a vágyakozókra, hogy ne imádkozzanak, hanem hagyják, hogy az öröm fölbuggyanjon a hasukból. ["Stop praying now and let the joy bubble out your belly. Joy. Joy. Joy. Don't pray! Laugh!"] (Forrás: Albert James Dager:Szent nevetés) című idézetgyűjteménye.) Sőt, Arnott (203) szerint mindenféle kontrollálás és analizálás rossz, mert elriasztja a Szent Szellemet.
És hogy a párhuzam teljes legyen, idéznék egy Magyarországon is kapható könyvből, amelyet egy, a keleti vallásokhoz sorolható csoport adott ki. [3] Ebben a szerző teljesen az újhullámos mentegetőzések modorában igyekszik rózsaszínűre festeni az eksztázist, lefitymálni az elméleti tudást és zöld utat adni az egyéni különbségeknek (71):
  A kundalini megértéséhez semmiféle elméleti tudás nem segít hozzá. Amikor elméletileg tudsz valamit, akkor ez a tudás elkezd hatni rád. Elkezdesz dolgokat elképzelni, és azt szeretnéd, hogy olyanok legyenek, amilyennek elgondolod őket, azonban lehet, nincsenek összhangban azzal a sajátos helyzettel, amiben vagy. Ekkor a dolgok nagyon összezavarodhatnak.
  A csakrákat érezni kell, nem pedig tudni "róluk." Érezned kell őket; érzékelőket kell kibocsátanod magadba. Csak az segít, amikor érzékeled a csakráidat - és a kundalinidat, és ahogy halad. Más nem segít. Valójában ami a belső világot illeti, az elméleti ismeret nagyon káros lehet. Minél több az ismereted valamiről, annál kisebb a lehetősége, hogy érezd a valódi, hiteles dolgokat.
  [...]
  Nem minden szükségszerűen valódi vagy igaz, ami belül van, mert a képzelet is belül van, az álmok is belül vannak. Az elmének megvan az a képessége - egy nagyon erőteljes képesség -, hogy álmodjon, hogy látszatokat, kivetítéseket hozzon létre. Ezért jó a meditációban úgy előrehaladni, hogy közben egyáltalán nem tudsz a kundaliniról, a csakrákról. Nem baj, ha beléjük botlasz. De csak ekkor kérdezz. Talán érezni kezded az egyik csakra működését, de hagyd, hogy az érzés jöjjön először. Talán érezni kezded, hogy az energia megindul felfelé, de hagyd, hogy az érzés jöjjön először. Ne képzelődj, ne gondolkozz róla, ne tégy semmilyen intellektuális erőfeszítést, hogy előre megértsd. Semmilyen előzetes ismeretre nincs szükség. Nemcsak hogy nincs rá szükség, de káros is.
A szerző éppen úgy lekicsinyli az elméleti ismeretet, mint Arnott (30): "A szeretet csak úgy tud igazán elmélyülni, ha már konkrét tapasztalat; nem maradhat örökké az elmélet szintjén." A torontói pásztor ugyanígy erőlteti az "intim közösséget" (215) és a "mindent megváltoztató élményt" (36). Ez a vallástörténeti szempontból is figyelemreméltó hasonlóság egy olyan általános szemléletváltás terméke, amelynek csak elszórt jeleit látjuk ma, de egészében nemigen lehet körülírni - ebben hasonlít a régi gnoszticizmushoz és az eljövendő New Age-hez. Itt az írott szó, az objektív valóság, a rendszerbe szedett ismeret és a kötelesség fogalma a háttérbe szorul, s helyére rendre a friss kijelentés, a belső élmény, az egyéni értelmezési szabadság és az élvezethez való jog lép. Ennek a tendenciának a kimerítő elemzése nem tartozik a jelen tanulmányra - csak egy példán szerettem volna megmutatni, hogy az új hullám közelebb áll ehhez az új szellemiséghez, mint a Bibliához. És ezt a váltást csak ne próbálják némelyek azzal megtámogatni, hogy "az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít" (1Kor 8,1), mert ott az apostol a szeretetet nem élményként értelmezi, mint az új hullám.
 •  1. Hogy az új hullám emberi erőt használ, nyilvánvalóan kitűnik (1) a hitelesített csodák ritkaságából, (2) az objektív fizikai események hiányából, (3) a hosszas érzelmi ráhangolásból és (4) az Igétől való függetlenségből.
 •  2. Ezzel kapcsolatban lásd a Michael Brown arroganciájáról írottakat és Kilpatrick pásztor próféciáját.
 •  3. Osho (tanító és alapítvány neve): Meditáció - Az eksztázis művészete. Leela Alapítvány, 1998.
 1. A kígyó (kundalini) energia ébredése

    A kundalini (kígyó) energia a medence környékén lokalizálható az indiai tanítások szerint. "Ébredésekor" elindul fölfele a test energetikai rendszere csatornáin keresztül (nádik) miközben megnyitja, tisztítja és megvilágosítja a pszichikus központokat vagy csakrákat (Mookerjee, 1982; Muktananda. 1979; Woodroffe, 1964).
    Bár a kundalini energia koncepciójának legárnyaltabb kifejtése Indiában található meg, fontos párhuzamai léteznek több kultúrában és vallási csoportban - a taoista jógában, a koreai zen buddhizmusban, a tibeti vadzsrajanaban, a keresztény miszticizmusban.
    A kígyó vagy kundalini ("az összetekeredett kígyó") energia fogalma az indiai spirituális hagyományból ered. A hindu és a buddhista tantrikus tanítások szerint a kundalini a mindenség kreatív energiája és mint ilyen, női természetű. Külső aspektusa szerint a jelenség-világban manifesztálódik belső aspektusa szerint az emberi gerincoszlop tövében szunnyad; ebben a formájában hagyományosan három és félszer feltekeredett kígyóként ábrázolják szimbolikusan. Ha a spirituális gyakorlat során egy guru hatása, vagy egy spontán folyamat mozgásba hozza, akkor aktív energia vagy shak-ti formájában elindul felfelé a finom-test hálózatban a nadikon keresztül. Ez a jelenség ismert más kultúrákban is, például a szufizmusban, a szabadkőműves tradícióban, az afrikai Kalahári sivatag kung busmanjainál, valamint az amerikai indián törzseknél, főképp a hopi indiánoknál. A kundalini ébredése bizonyos ételemben azon drámai érzelmi, pszichoszomatikus és spirituális megnyilvánulások központi mechanizmusának tekinthető, amelyeket nyugaton egymástól független pszichopatologikus rendellenességeknek tartanának.
    A tantrikus iskolák aprólékosan kidolgozták a csakrák térképét, részletesen leírták a kundalini ébredés fizikai, érzelmi és spirituális megnyilvánulásait, és e folyamatot elbeszélő mély értelmű mítoszokat őriztek meg. A kundalini felébresztése nem veszélytelen és buktatók nélküli, mégis általában potenciálisan kedvezőnek tekinthető a pszichoszomatikus gyógyulás, a személyiség pozitív újraépítése és a tudatosság fejlődése szempontjából. Rendkívüli ereje miatt azonban a szent szövegek nagyon komolyan veszik ezt folyamatot és a benne résztvevő emberek számára avatott tanító útmutatását javasolják.
    Az indiai irodalomban leírtak szerint a kundalini ébredést kriják-nak nevezett drámai fizikai és pszichológiai megnyilvánulások kísérhetik. Legfeltűnőbb közöttük a gerinc mentén felfelé induló hő, és energiaáramlás, amit remegések, görcsök, heves rázkódások és bonyolult csavarodó mozdulatok kísérnek. Az önkéntelen nevetés vagy sírás, a mantrák vagy énekek kántálása, a hangos énekhangok és állathangok kieresztése, valamint a spontán jóga kéztartások (mudrák) és pózok (ászanák) felvétele is nagyon gyakori.
    Az egyéb fizikai megnyilvánulások közé tartozik az émelygés, a hányás vagy székrekedés, az állkapocs szorítása, a testhőmérséklet emelkedése vagy csökkenése, valamint a beteges éhség vagy az étvágytalanság. Az egész test megmerevedhet vagy elernyedhet és szokatlanul kicsinek vagy nagynak tetszhet. Mivel a kundalini fizikai gátakat szakít fel, az egyén intenzív fájdalmat érezhet különböző testrészeiben. Az sem ritka, hogy a mozdulatok és a hangok állatokra, többek között például oroszlánra, majomra, békára vagy kígyóra emlékeztetnek.
    Az egyén geometrikus mintázatokat, ragyogón sugárzó fényeket láthat, de szentek, istenségek, démonok vagy teljes mitológiai eseménysorok bonyolult víziói is megjelenhetnek előtte. Az akusztikus jelenségek közé olyan különböző hangok tartoznak, mint a zúgás, a vízáramlás hangja, a méhek zümmögése, a muzsika, a díszek csilingelése vagy az éneklő hangok. A kundalini ébredésének érzelmi megnyilvánulásai az eksztázis, az örömmámor, a leírhatatlan béke és harmónia, valamint az örültség és/vagy halál érzetet súroló depresszió hullámok, nyugtalanság, zaklatottság állapotainak tartományában ingadoznak.
    Az indiai források a megnyilvánulások egy drámai és sokféle jelenséget magába foglaló csoportjáról is beszámolnak, mely valamiféle természetfeletti erők vagy sziddhi-k jelenlétére utal, úgy mint az étlen-szomjan létezés, a bilokáció (egy időben két helyen tartózkodás), a mindenség különböző aspektusairól tudás szerzése, a súlytalanság és a levitáció, a térben utazás, valamint az az állapot, melyben az egyén kívülről figyeli önmagát (heautoszkópia). A sziddhiket a tantrikus tanok a magasabb tudatosság és megszabadulás elérését akadályozó jelenségekként szemlélik.
    Bár a kundalini leírásai régóta ismeretesek nyugaton, korábban kizárólag keleti jelenségnek tartották. Még C.G. Jung is, aki pedig szenvedélyesen érdeklődött e folyamat iránt, azt gondolta, hogy ritkán vagy sosem fordul elő nyugaton. Ô és munkatársai azon a véleményen voltak, hogy évezredekbe telhet, míg a mélypszichológia hatására a mi kultúránkban is megmozdul a kundalini. A későbbi fejlődés azonban e feltevés helytelen voltát mutatta.
    Akár a felgyorsult evolúciónak., a spirituális gyakorlatok népszerűségének és gyors terjedésének, a globális világválság sürgetésének tulajdonítható, akár a pszichedelikus szerek rásegítő hatásainak, napjainkban több ezer nyugati embernél mutatkoznak meg a kundalini ébredésnek félreérthetetlen jelei. A kaliforniai pszichiáter és szemorvos, Lee Sannella érdeme, hogy e tény a szakmai körök figyelmébe került (Sannella, 1978).
    Úttörő könyvében (Kundalira: Psychosis or Transcendence: Pszichózis vagy transzcendencia.; 1978) Sannella leírja, milyen formát ölt a kundalini ébredése a mi kultúránkban és a nyugati orvoslás, valamint a tudomány szemszögéből tárgyalja azt. Az ő fiziológiai kundalini tünet együttese bizonyos szempontból különbözik a hagyományos leírásoktól, ami nem meglepő, mivel maguk a szövegek sem mindig egyeznek meg részleteikben.
    Sannella modellje szerint a kundalini ébredésének folyamata jellemzően a láb nagyujjain és a lábfejeken kezdődik, rendszerint a bal oldalon, különös érzetek és izomrángás formájában. A nagy lábujj körme elfeketedhet és leeshet. A folyamat megnyilvánulásai innen felfelé haladnak a lábakon a fej hátsó részének tetejéig és le a homlokon a homloküregekhez és végig az arcon a torokhoz majd a szíven át a hastájékra és a medence területére érkeznek. A fő blokkoló helyek a vesetájékon, a lapockák közötti részen, a koponyatetőn, a szemek körül, a torokban és a medencében találhatók.
    A kundalini ébredése több pszichiátriai rendellenesség és orvosi probléma tüneteit szimulálhatja. A pontos megkülönböztető diagnózis felállításához a klinikai orvos számára elengedhetetlen a kundalini szindróma mélyreható ismerete. A karakterisztikus energiajelenségek, a hőérzetek, a szokatlan légzési formák-jelentkezése, a szervi alapok nélküli fájdalmak fellépése a blokkoló helyeken, a fénylátomások, valamint a folyamat jellegzetes menete többek közt azok a jelek, amelyek megkülönböztetik a kundalini szindrómát a pszichózistól.
    A folyamatot átélő egyének az állapotukkal kapcsolatosan sokkal objektívebbek jól kommunikálnak, együttműködök; szívesen osztják meg tapasztalataikat előítélet-mentes emberekkel. továbbá ritkán jellemzi őket acting out. Noha a különböző hangok érzékelése egészen gyakori, a támadó-üldöző hangok nem tartoznak a kundalini ébredés fenomenológiájához
    A másik pszichiátriai betegség amire a kundalini ébredés emlékeztethet, a konverziós hisztéria, melynek szemléletes megnyilvánulásai a mozgásos (motoros) rohamok, a különös érzetek jelentkezése különböző testtájakon, az ideiglenes vakság, és több más pszichoszomatikus tünet. Mivel a kundalini mint egy "tisztítótűz" söpör végig a szervrendszereken, traumatikus emlékeket eleveníthet fel a múltból és a felszínre hozhatja azok elemeit. Az ebből eredő érzelmi kriják közé tartozhatnak a nyugtalanság, a depresszió, az agresszió, a zavartság vagy a bűntudat különböző állapotai; a jelenségek így különböző pszichiátriai kategóriákba sorolhatók s egy tájékozatlan klinikus orvos számos diagnózis-címkét ragaszthat rájuk.
    A kundalini folyamat számos orvosi problémát is szimulálhat. Félrediagnosztizálható mint Jackson-féle epilepszia, alsó háttájéki probléma, kezdődő sclerosis multiplex, szívroham vagy medencegyulladás.


Idézet Feldmár Andrástól a kundalini erővel kapcsolatban: 


Most áttérek egy kicsit a „psychedelic” hatás elemzésére. Ami a „psycholytic” hatás alatt történik néha 20, néha 60, néha 120 óra alatt, a „psychedelic” hatás során pontosan ugyanúgy történik. A meghalás-újjászületés, a létrehozó program megélése azonban kb. a 7. órában következik be. Tehát, ha az ember 1500 mikrogrammot vesz be, mindez nagyon gyorsan, nagyon erősen valósul meg, kb. 4-8 óra alatt. Új élmény azonban nem keletkezik. Tehát mindent meg lehet érezni a kicsi adagokkal ugyanúgy, mint a naggyal, csak az idő változik. Ebből az ember megint arra következtethet, hogy az LSD valamit csinál, és ez rettenetes energiát szabadít fel. Ez az energia bennünk van, csak le van fojtva, s az LSD kinyitja. Hát mi lehet ez az energia?

Sajnos a nyugat-európai, amerikai civilizációban erre nincs modell. Viszont a hindu és a buddhista pszichológiában van. Őket ez egyáltalán nem lepné meg. Például Timothy Leary barátja, munkatársa, Richard Albert is pszichológus volt. Elment Indiába, s talált magának egy gurut, egy tanítót, aki tudta, hogy Albertnek volt egy csomó LSD-je a zsebében. És azt mondta: mutasd, adjál egy kicsit! És kinyújtotta a tenyerét. Albert beletett egyet. Az olyan 300 mikrogrammos volt. A guru azt mondta, adjál többet, ez semmi! Albert belepakolt vagy 2000 mikrogrammot ennek a kis indiai mesternek a markába. Ő meg megette az egészet. Albert nagyon izgult, hogy most mi lesz. Egész nap figyelte a gurut, nem volt messzebb tőle, mint két méter, ez a kis ember meg csak ült a meditáció pózában, összefont lábakkal, s csak mosolygott, s a szemei tele voltak olyan kis szikrákkal, de az ő szemei mindig tele voltak olyan kis szikrákkal. Tehát abszolút semmi változás nem volt látható. Ezek a mesterek olyan energiával dolgoznak, amelyet úgy hívnak, hogy a kundalini. A kundalini olyan energia, amelyet úgy képzelnek el, mint az ember gerincoszlopának az alján ülő kis kígyót. Mindegyikünknek van, igen nektek is, pontosan a feneketek és az ivarszervetek között, ott van az a kis bőr, a fölött ott van ez a kígyó. Ott ül, és harapja a saját farkát. Cumizik. Azért nincs energiátok, azért alusztok el mindjárt, mert ott lent cumizik ez a kígyó. Szerintem képletesen azt lehetne mondani, hogy amikor az ember bevesz egy kis LSD-t, akkor a kígyó azt mondja, hogy hmm, nem kell cumizni, most már elindulok. S hová indul a kígyó? A kígyó nem cumizik, elengedi a farkát, s kezd felmenni a gerincoszlopban. Ezeket az érzéseket határozottan lehet érezni, amikor az ember bevesz LSD-t. Megy följebb és följebb, és egyszer csak kijön az ember feje tetején. Mindig az ember feje tetején jön ki. Tehát azok az egyiptomi szobrok és képek, amelyeken a fáraónak vagy a feleségének egy kígyó ott jön ki, azt jelentik, hogy ők már ismerték a kundalinit. Csak mi felejtettük el, hogy ilyen van. Sok más nép nagyon jól tudta, hogy mi az a kundalini. Lehet, hogy más nevet adtak neki, de erről beszéltek. Hét ilyen energiaközpont van a testünkben. Ezt a kínaiak is tudják, akiknek az orvosaik akupunktúrával foglalkoznak.

Hét emeletet kell a kundalininek megtenni. Az első az, ahol a kígyó harapja a farkát. Ezen a szinten a legfontosabb problémánk az, hogy ne haljunk meg, tehát ha például leesnék egy sziklafalon, s megkapaszkodom egy sziklán, s az ujjaim véresek, s éppen úgy lógok ott a sziklafalon, akkor a pszichológiai állapotom ez. Az az állapot, amikor az ember úgy érzi, hogy az egész élete csak erre jó. Rettenetesen fél, hogy tesz egy rossz mozdulatot, és meghal, senki sem segít, a fogait összeszorítja, és az egész élete ilyen. Hát, nagyon sokan vagyunk, akiknek csak erre telik. Akkor a kundalini nem megy sehova. Az ilyen ember például, aki annyira fél, s annyira kapaszkodik, aki annyira fél attól, hogy egy rossz mozdulat és leesik és meghal, annak nem lesz olyan nagyon magas a szexualitás iránti érdeklődése. Amikor egy ilyen sziklafalon lógok, akkor nem érdekelnek a nők.

Ezt azért mondom, mert a második emelet a szexualitás központja. Tehát, ha már nagyon érzitek a szexualitásotokat, akkor adjatok hálát az Istennek, mert akkor már nem féltek annyira, s akkor a kundalini talán már nem mindig szopja a saját farkát, akkor már egy kicsit följött a gerincoszlopban. Ez tehát a szexualitás központja. Amikor a kígyó itt van, akkor az embert nagyón érdeklik a testi élmények, a mozgás, a szagok, a tapintás, az ízlelés s különösen a szexualitás.

A harmadik chakra a köldök alatt van. Ha már ide feljön a kundalini, akkor a hatalom központjába jut. Az ilyen embert már nemcsak a szexualitás érdekli, hanem az is, hogy vetélkedjen valakivel. Vagy az, hogy valakit felpofozzon, valakibe belerúgjon. Vagy az, hogy valaki fölött uralkodjék.

Tehát amikor az ember katona, akkor nagyon itt él. Ha ő maga nem is, mert ő csak túl akarja élni az egész dolgot, de a fölöttesei nagyon élvezik ezt. Hogy ráléphetnek, hogy azt mondhatnak neki, amit akarnak, hogy az uralmuk alatt van. A hadsereg nagyon a harmadik chakra. Ez tehát a hatalom chakrája.

A negyedik a szív-chakra, tehát ha a kundalini ide följön, akkor az ember már úgy érzi, hogy szeretni is tud. Eddig nincs szeretet, eddig csak használat van. A szeretet csak itt nyílik föl. És mint már mondtam, a szerelemnek és a szeretetnek semmi köze sincs egymáshoz. Ez az a szeretet, ami csak adni akar, és nem kér semmit. Ez az a szeretet, amikor olyan élményem van a másikról, mintha a másik én lennék. Tehát nincs meg az a határ, hogy ez én vagyok, az te vagy. Ha neked kell valami, az ugyanolyan, mintha nekem kellene valami. Tehát ekkor mindenemet megosztom veled. Sőt, ha neked kell valami, akkor odaadom mindenemet, amim van. Ez a szeretet. Ez itt történik. Mindegyik chakra lehet zárva vagy nyitva. Úgy képzeljétek el az egész léteteket, mint egy furulyát, s a chakrák a lyukak rajta, amit a kezetekkel befoghattok. Ha ki tud jönni a kígyó, akkor nyitva van, ha nem tud kijönni, akkor csukva van a lyuk. Például, ha a szív csukva van, akkor nem szeretek senkit. Néha azt sem lehet tudni, hogy nyitva van vagy csukva van, s az ember nem tudja addig, amíg ki nem nyílik. Ha egész életedben csukva volt, akkor nem is tudod, hogy milyen az, amikor nyitva van. De ha egyszer kinyílik, akkor döbbensz rá, hogy ez olyan más, ilyen még nem volt.

Az ötödik a torok-chakra. Ha az ötödik chakra nyitva van, akkor az ember úgy érzi, hogy mindenből elég áll a rendelkezésére. Nem kell izgulni, nem kell harcolni, hogy több pénze legyen, hogy több kenyér legyen, több gyümölcs legyen, van mindenből elég, mindegyikünknek fog jutni valami. Tehát, ha ez nyitva van, az a bőség érzését jelenti. Ha csukva van, akkor az ember úgy érzi, hogy semmiből sincs elég. Hogy éhen fog halni, s harcolnia kell minden kicsi dologért.

A hatodik chakra, a homlok közepén van. Amikor ez nyitva van, akkor az ember tudatában van annak, hogy mindannyian egyek vagyunk. Amikor csukva van, akkor úgy érezzük, hogy semmi közünk sincs egymáshoz.

A hetedik a fejtetőn van, s mikor nyitva van, akkor tudjuk, hogy csak egy valami van. Nem csak azt tudjuk, hogy mi mindnyájan egyek vagyunk, hanem azt is, hogy csak egy valami létezik. És az a minden. Mikor csukva van, akkor minden másnak látszik. Az úgynevezett kozmikus tudatállapotot akkor értjük meg, amikor ez a kundalini kilép a fejünk tetején át.

Volt egy ember, akit Bathinak hívtak, kanadai orvos volt, s nyolcvan éve leírt kb. 300 történetet olyan emberekről – meg is nevezte őket – akik emlékeztek arra, hogy pontosan melyik évben, hogy s miként jöttek rá arra, hogy minden egy. Arról írta tehát a történeteket, hogy ezek az emberek hogyan érték el a kozmikus tudatállapotot. Az érdekes az volt, hogy ez a 100-150 ember, akivel beszélt mint orvos, mind az ötvenedik életévük után érték ezt el. Ezek az emberek természetesen nem használhattak mind LSD-t. Tehát lehetséges, hogy az LSD olyan dolog, amivel az ember be tud lesni oda, ahová el lehet jutni. Ahová vagy elkerül az ember, vagy nem. Ezeknek az embereknek, akik elmesélték a történetüket, spontán létrejött az az élményük, hogy valami energia kilőtt a fejükön, és percekig, vagy órákig az a szubjektív élményük volt, hogy ez örökké tart, az idő megállt. Abban a pillanatban nem volt idő.

Az én személyes élményem az volt, hogy amikor odafelé mentem – nem akartam, csak odafolytam valahogy – akkor volt egy óra előttem, aminek volt másodpercmutatója és a rádióban valaki híreket mondott. Az érdekes az volt, hogy amikor ez megtörtént, s néztem az óra másodpercmutatóját, az megállt, s nem mozdult. És a hang a rádióban megállt egy szónál, és nagy csend volt. S akkor az óra, s az a nagy csend az örökké tartott, ott nem volt idő. Erről nehéz beszélni, mert beszélni csak időben lehet. De ott semmi nem mozgott. S ezután a teljesen idő nélküli valami elolvadt, mintha kiestem volna belőle. Nem olyan érzés volt, mintha megszűnt volna, inkább olyan, mintha mindig is lett volna. Erről nem tudunk. Ebbe néha csak úgy beleesünk, s mikor tudjuk, hogy ott van, akkor kiesünk belőle. Én is úgy éreztem, hogy kiestem belőle. Tulajdonképpen semennyi idő sem telt el, de ebben a folyamatos időben az történt, hogy valahogy belevágtam egy pontjába, és ott maradtam nagyon sokáig. Mikor kiestem, akkor pontosan ott voltam, ahonnan elindultam. Tehát megállt az idő. Ez nem csak az én élményem, ez olyan élmény, amiről sok pszichotikus és skizofrén is beszél, de például egy olyan orvos, akinek még soha nem volt ilyen élménye, azt hiszi, hogy na ez is egy szimptóma, ami alapján le lehet írni, hogy beteg az illető. Pedig nem beteg, csak valamire rájött, amire mások még nem jöttek rá. Nem tudom, hogy ez hogy van s miért van, de így van. Egyes költők ismerik ezt, egész biztos vagyok benne, hogy Dosztojevszkij is tudott erről, és sok más olyan ember is, aki rájött, hogy van valamilyen másféle élet, vagy életforma is, mint az, amit a legtöbben általában élünk.

Ezt a kundalini energiát nemcsak LSD-vel lehet felerősíteni, hanem például lélegzéssel is. Nincs törvény a lélegzésre. Aki lélegezni akar, az lélegezhet olyan módon, hogy a kundalini elinduljon. Kétféle lélegzést ajánlok. Egyiket se csináljátok egyedül, csináljátok valakivel, aki elkap benneteket, ha elájultok, vagy ha az idő megáll, vagy megijedtek. Normálisan úgy lélegzünk, hogy lassan be, és egész gyorsan ki. Ha ezt megfordítjátok, gyorsan be és lassan ki, akkor ezzel nagyon érdekes dolgokat lehet csinálni. Ha így lélegeztek körülbelül félórát, ez is felizgatja a kundalinit. Vagy ha ez nem tetszik, akkor lehet erős kilélegzéssel lélegezni, kb. félóráig. Ez a tűzlélegzés. Létezik egy kundalini jóga, s ez a lélegzés, amit másodjára említettem, a kundalini-jóga alaplélegzése. Akármi történhet, lélegezzetek!

A chakrák bármilyen kombinációban lehetnek zárva vagy nyitva. Mindegyik lehet csukva, akkor nagyon fáradt kis ember vagy, de aztán az egyik kinyílik, a másik becsukódik. Úgy lehet az embernek játszani önmagán, vagy másnak játszani valakin, mintha furulyázna. Milyen ember az például, akinek a kettes és a hármas van nyitva? Vagy milyen nő az? Olyasvalaki, aki a szexualitást arra használja, hogy a hatalmát érezze. Aki nem azért szexuális, mert az olyan jó érzés, hanem azért szexuális, hogy erősnek érezze magát. Tehát olyan, aki győzni akar a szexualitásával. Az összes szado-mazochista dolog mind kettes-hármas. Az, aki például megerőszakol valakit, az kettes-hármas. Ha csak hármas lenne, akkor csak megverné az áldozatát. Nagyon sok ember élvezi ezt, ez az amit soha nem tudtam megérteni, hogy mi ebben a jó, ezen még dolgozom. Biztos van benne valami jó, mert nagyon sokan csinálják. Nők is, férfiak is.

Mondjuk, hogy a kettes-négyes van nyitva. Ennek már egész más íze van. Szerintem a világon a legjobb dolog ez. Ennél jobb nincs. Ha ott áll valaki kettes-négyessel nyitva, meg egy másik valaki kettes-négyessel nyitva, s megtalálják egymást, az azt jelenti, hogy mind a kettő nagyon szereti egymást, nagyon vigyáznak egymásra, segítik egymást, a szívük nyitva van, minden jót akarnak egymásnak, és kívánják egymást, s olyan energia van közöttük, hogy a szexualitás, szinte felrobban köztük.

Kapcsolatokban nagyon gyakran előfordul az, hogy négyes van, kettes nincs. Ez is jó, de nem olyan izgalmas. Ha kettes van, négyes nincs ez nagyon jó, de rettenetesen veszélyes. Rövid időre, úgy egy estére lehet csinálni. Esetleg kettőre. A baj ott kezdődik, ha valaki szeret és kíván, de a másik csak szeret és nem kíván. Ez nagy baj. Ez általában inkább fuvola, mint furulya. Mert azt hiszem – ezt nektek meg kell találnotok önmagatokban – vannak olyan lyukak, amelyek együtt működnek, mint a fuvolán. Ha az egyik kinyílik, akkor egy másik is kinyílik. Úgy együtt, össze vannak kötve. Nem hiszem például, hogy a hármast és a négyest egyszerre ki lehet nyitni. Olyan nincs, hogy valaki hatalmat akar, és szeret egyidőben, ez teljesen kizárt dolog. Az ember vagy hatalmat akar, vagy szeret. Vannak kombinációk, amik nem működnek egyszerre. Hogy pontosan melyek azok, azt találjátok ki!

Forrás: 
A tudatállapotok szivárványa (II. rész)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése