2016. március 1., kedd

A nagy testvér figyel minket I.


A nagy testvér figyel minket I.

Fekete dobozok az Internet megfigyeléséreNagytestvér a színfalak mögül egyre szorosabb felügyeletet valósít meg a világ felett és egyre több ország részvételével folyik a majdani világkormány és a teljes kontrol felállításához szükséges infrastruktúra kiépítése, természetesen „az emberek jóléte és biztonsága érdekében”. Az egyre másra megjelenő megfigyelési technológiák is hozzájárulnak a folyamat felgyorsulásához, mint ahogy az alábbi cikkből is kiderül. (Joseph Candel)
Forrás: Daily Mail
A brit kémügynökségek úgynevezett „fekete dobozokat” akarnak telepíteni az ország valamennyi kommunikációs hálózatába, hogy segítségükkel megfigyelhessék az állampolgárok Internethasználatát. Az illetékes parlamenti bizottság által készített jelentés szerint a rendszer mindent rögzítene, amit a britek tesznek vagy mondanak online. A kémhálózat az úgynevezett Deep Packet Inspection (rövidítve DPI – magas szintű csomagelemzés) technológiát alkalmazná, hogy a Facebook, Twitter, Skype és hasonló szolgáltatásokon folyó kommunikációtól kezdve a pornó weboldalakra tett látogatásokig mindent rögzítsen. A polgárjogi és adatvédelmi aktivisták és szakemberek heves tiltakozással reagáltak a hírre, kijelentve, hogy a technológia az eddiginél sokkal kiterjedtebbmegfigyelési lehetőségeket adna a kormánynak.
A brit parlament Titkosszolgálati és Biztonsági Bizottsága által készített jelentés a titkosszolgálati szervek szemszögéből elemzi a kormány Kommunikációs törvénytervezetét, ami új megfigyelési hatalmat adna a vezetők kezébe. A kormány azzal érvel, hogy a terrorizmus és a magas szintű bűnözés elleni harcban elengedhetetlen a kommunikációs adatokhoz való gyors hozzáférés. A törvény elfogadása azért késik, mert a liberális demokraták nem támogatják. Jonathan Evans, az MI5 vezetője a következőket mondta a bizottságnak:
A különböző információkhoz való hozzáférés bizony igen fontos. Ez nyomozásaink egyik fontos alapja. Azt hiszem kijelenthetem, hogy egyetlen olyan komoly nyomozásról sem tudok, ahol ne használtunk volna kommunikációs adatokat, mert ebből tudjuk megállapítani célpontjaik személyazonosságát, tartózkodási helyét és az időpontokat.”
A hatóságok állítják, hogy szó sincs korlátlan hozzáférésről, mivel bár az üzenetek küldője, fogadója, az üzenet küldésének módja és ideje elérhető számukra, az email üzenetek tartalmának elolvasásához bírósági végzés kell.
Ugyanez a helyzet a mobil hívásokkal is. A tényleges lehallgatáshoz bírósági engedély kell. A törvényjavaslat kritikusai szerint, mivel a hívásadatok és a hívások tartalmának szétválasztására igen bonyolult, az egyik maga után vonná a másikat. Az aktivisták arra is rámutattak, hogy a kormány nem hezitál kritizálni más tengerentúli rezsimeket, amikor azok hasonló eszközöket alkalmaznak az ellenállók leküzdésére.
Emma Carr, a Big Brother Watch szabadságjogi szervezet igazgatója, a következőket mondta:
Az a tény, hogy a kormánynak nincs szüksége bírósági végzésre az eszközök telepítéséhez és az összegyűjtött adatok felhasználáshoz, komoly aggodalomra ad okot.”
Jim Killock, a szabad Internetért kampányoló Open Rights Group ügyvezetője szerint az igazi veszély a jelentés által „szűrőként” definiált eszközökben, alkalmazásokban rejlik, ami a megfigyelési rendszer része lenne.
Elmagyarázta, hogy ez egy keresőmotorhoz hasonlóan működne, csak a keresés az emberek magánadataiban történne, hozzácsatolva a találatokat a felhasználó által alkalmazott online és telekommunikációs fiókokkal.
Ez a szűrő összekapcsolná az ember mobiltelefonjából, email üzeneteiből származó információkat a böngészési előzményekkel és telefonos hívásnaplókkal, így a rendőrség könnyen meg tudja állapítani kik a barátaink, miről mi a véleményünk és kivel hol találkoztunk. Azonnali megfigyelés egy gombnyomásra. Ezt jelenti.”
A kormány számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a tengerentúli szolgáltatóktól is megszerezzék a kívánt információkat, akik nem biztos, hogy olyan szívesen tesznek eleget a brit kémügynökség kéréseinek.
A bizottsági jelentés szerint az eszköz különösen ilyen esetekben bizonyulna hasznosnak:
Az ügynökségek számára fontos, hogy az együttműködésre nem hajlandó tengerentúli kommunikációs szolgáltatóktól származó adatokhoz is hozzáférjenek.”
A jelentés nem tért ki arra, hogy milyen szolgáltatókat céloznának, bár a Facebook, a Twitter, a Hotmail és a Google Chat mind nagyon népszerűek Nagy-Britanniában és a jelentés több helyen is, bár más összefüggésben, említi őket. A törvény egyelőre még csak javaslat, és bár a jelentés több kritikát is megfogalmazott, elvetette azokat a vádakat, hogy kivitelezhetetlen vagy zsarnoki lenne, figyelmeztetve, hogy a technológiai fejlődés az új megfigyelési jogosultságok nélkül „súlyos hatással lenne a titkosszolgálati hivatalokra”.
A jelentés megfogalmazásából arra lehet következtetni, hogy nem tartják valószínűnek, hogy a kíváncsi szemek és fülek elől adataikat védeni kívánó egyének által esetleg alkalmazott titkosítási technikák képesek lennének túljárni a kormány eszén.
Hallottuk, hogy a kormány rendelkezik bizonyos (törölve) opciókkal a titkosítás jelentette kihívások kezelésére,” áll a jelentésben. A következő két bekezdést kitakarták.
Mr. Killock, az Open Rights Group-tól kétli, hogy a kormány rendelkezne a komoly digitális kódolási módszerek feltöréséhez szükséges eszközökkel.Az új szoftver előre megmondja, ha valaki törvénysértésre készülA nagyobb biztonságot ígérő technológiák irányítása olyan emberek kezében összpontosul, akiknek célja nem az emberiség segítése, hanem a teljes hatalom megszerzése, így hiába találunk bármilyen előnyt ezekben az új módszerekben, végső és legfőbb céljuk mindig is ugyanaz marad: a föld minden lakójának megfigyelése és irányítása. – Joseph Candel
Forrás: Daily Mail
Az Egyesült Államok hadserege egy olyan hírszerzési rendszer kifejlesztését finanszírozza, ami a térfigyelő kamerákkal összekapcsolva megjósolja, amikor valaki egy bűntett elkövetésére készül. A Mind’s Eye (Jelentése: Az elme szeme) névre keresztelt szoftver a térfigyelő kamerák felvételeit algoritmusok segítségével elemzi és megjósolja a célpont közvetkező lépését, majd értesíti a hatóságokat. A technológia hallatán sok embernek a Különvélemény című hollywoodi alkotás jut eszébe, amelyben az embereket a megjósolt, nem pedig az elkövezett bűntettekért ítélik el.
A Pennsylvaniai Carnegie Mellon Egyetem tudósai tanulmányukban ismertetik, hogyan működhet az ilyen „tevékenység előrejelzés”. Az amerikai hadsereg kutatólaboratóriuma által finanszírozott kutatás a „rendellenes és veszélyes viselkedés automatikus észlelésére” koncentrál, és tulajdonképpen szimulálja, ahogyan egy ember megszűri és általánosítja az érzékszerveivel észlelt információkat.
A rendszer a tudósok által „kognitív motornak” nevezett, rendkívül magas szintű mesterséges intelligencia infrastruktúrát alkalmaz, ami képes megtanulni, hogy miként kapcsolja össze a releváns jeleket a háttér információkkal, majd készítsen egységes képet belőlük.
A mesterséges intelligencia képes alapvető tevékenységi típusokat felismerni – amiket olyan szavakkal jellemezhetünk, mint például ’megy’, ’fut’, ’visz’, ’felvesz’, ’húz’, ’követ’ vagy ’üldöz’ – majd ezeket kontextusba helyezve eldönti, hogy megállapítható-e a gyanús viselkedés.
Az eszközt egyelőre repülőtereken, autóbusz és vasútállomásokon és katonai célokra fogják használni, ahol a gyanús és nem gyanús viselkedés megkülönböztetése nagyon fontos. Ilyen lehet például annak megállapítása, hogy egy személy egyszerű civil vagy egy militáns személy mondjuk Afganisztánban.
A tanulmány a példa kedvéért leír egy civil környezetben előforduló helyzetet, amiben egy személyt azért jelent a szoftver, mert egy nehéz zsákot húz a földön, amit ezután több percen át magára hagy.
A Phys.org szerint ez az automata megközelítés egy napon arra kísértheti a hatóságokat, hogy a térfigyelő kamerákat kezelő és szemmel tartó személyzetet számítógépekre cserélje.
Az emberi kezelők jóval drágábbak és (egyesek szerint) könnyebben tévednek (időkjelei: és persze képesek érzelmek alapján is dönteni, ami egy rendőrállamban semmiképpen sem előny). Egy figyelmetlen vagy mondjuk álmos kezelő veszélyezteti az utasok épségét, ha nem veszi észre a veszélyre mutató jeleket, míg egy mindig éber számítógép, ha egyszer már telepítették viszonylag kevés fenntartási költséggel jár és alvásra sincs szüksége.
A tanulmány a példa kedvéért leír egy civil környezetben előforduló helyzetet, amiben egy személyt azért jelent a szoftver, mert egy nehéz zsákot húz a földön, amit ezután több percen át magára hagy.
Az olyan kamerák, amik csupán felveszik a látóterükben zajló eseményeket, csak a már megtörtént bűntettekről tudnak információt szolgáltatni, míg a legújabb kutatások arra irányulnak, hogy az emberi kezelőt nem igénylő kamerák megelőzzék a bűntettek vagy veszélyeztető magatartás elkövetését.
Olessandro Oltramari és Christian Lebiere, a Carnegie Mellon pszichológia tanszékének kutatói, csupán egy a sok csapat közül, amelyik az Egyesült Államok hadserege számára próbál automata megfigyelőrendszert kifejleszteni.
Van jövő és van megoldás!
Az új módszer gondolatainkat szavakká alakítjaForrás: Activist Post
A tudósok egy olyan összetett folyamatot fejlesztettek ki, aminek segítségével dekódolhatják és olvasható nyelv formájában megjeleníthetik agytevékenységünket.
A Berkeley Egyetem idegtudományi kutatói megfigyelték a kiválasztott egyének agytevékenységét miközben azok bizonyos szavakat hallgattak. A szavak elhangzása közben egy számítógépes program elemezte halántéklebenyük tevékenységét és azt, hogy miként értelmezte és hozta létre ismét az agy a konkrét szavakat vagy hangokat.
Az agytevékenységből kapott információk segítségével képesek voltak valódi hangokat „szintetizálni” és magukat a hangokat használni a szó meghatározására. A kutatás finomításával hamarosan képesek lesznek egy olyan folyamat felállítására, amellyel értelmezhetik egy ember gondolatait és azt valamilyen érthető nyelvre fordíthatják.
A technológia továbbfejlesztése két merőben eltérő következménnyel járna. Egyrészről igen hasznos lehetne az idegrendszeri betegségekben szenvedők, beszédhibával rendelkezők vagy agykárosult emberek számára, akik betegségük miatt nem tudják kifejezni magukat. A módszer segítségével betegségük ellenére is hatékonyan kommunikálhatnának.
Másrészről viszont rendkívül negatív hatással lehetne az emberi kapcsolatokra és helyzetekre. Amennyiben valóban eljutnak az igazi gondolatolvasás szintjére, az emberi gondolatok integritása és saját egyéniségünk is veszélybe kerülhetnek.
Néhány, a „gondolatbűn” fogalmát feszegető sci-fi történet jut eszünkbe. Gondolatbűn lehet, mondjuk egy bűntett vagy a hatalom által nem kívánatosnak ítélt cselekedet elkövetésének gondolata. Olyan hatalom birtokában lenni, ami lehetővé teszi valaki számára, hogy egy másik ember gondolataiba behatoljon nem nevezhető igazságosnak vagy elfogadhatónak, teljesen függetlenül a körülményektől. Egy ilyen jellegű befolyás az emberi kapcsolatokat irányított, megjósolható sémává degradálná, ahol az alárendelt egyén nem rendelkezhet a gondolat szabadságával.
Szerencsére (vagy éppen nem) a kísérleti folyamathoz szükséges volt, hogy a kísérletben résztvevők halántéklebenyébe elektródákat ültessenek, amit nem lehet az illető akarata ellenére vagy észrevétlenül megtenni. Emellett természetesen a kutatás még sok finomításra is szorul.
Ahogy a technológia fejlődik fontos, hogy tisztában legyünk jótékony felhasználási területeivel, de ugyanakkor mindig gondoljunk az ilyen fejlesztések negatív következményeire is. Bár a módszer elképesztő, fontos, hogy felhasználásának határozott korlátokat szabjanak.
A gondolat olvasógép már működik , itt újból felfedezik és újból elterjesztik , de a háttérerők titkos társaságok már a miniatűrizálásuk elterjedéséről vitáznak. Hagyják , hogy az extra profitot újból learassák a gyártók.
Az új japán térfigyelő kamera másodpercenként 36 millió arcot vizsgálForrás: Daily Mail

  • A biometrikus kamera minden arcot rögzít, amely áthalad látóterén
  • Adatbázist készít az arcinformációkból
  • Másodpercenként 36 millió arcot képes vizsgálni, hogy megtalálja a keresett személyt
  • Az eszköz egy éven belül piacra kerülhet
Hitachi Hokusai Electric új térfigyelő kamerája több napnyi rögzített felvételt is másodpercek alatt képes átnézni és bármelyik arcot megtalálja, amelyik akár egyszer is áthaladt a látóterén.
Készítői azzal dicsekszenek, hogy az eszköz másodpercenként 36 millió arcot képes átvizsgálni.
A technológia lehetővé teszi a kormánynak, vagy más szervezeteknek, hogy útlevélkép vagy akár Facebook profilkép alapján bárkit azonnal „megtaláljanak”.
A rendszer specialitása, hogy rögzítéskor a kamera fel is dolgozza a képeket, tehát minden egyes arc, ami elhalad előtte, azonnal tárolódik. Az arcok kereshető, biometrikus adatként kerülnek rögzítésre.
Amikor mondjuk a rendőrség, vagy más hatóság meg akar találni egy személyt, már eleve egy előre indexált arc adatbázisban keres, nem pedig egy nehezen követhető fájlrendszerben. A program videó és fénykép alapján is képes keresni és a célszemély arcának megtalálását követően az archoz tartozó valamennyi videó felvételt vagy fotót végig lehet nézni.
A rendszer olyan ügyfelek számára készült, akik kiterjedt megfigyelési hálózatot üzemeltetnek, mint például a vasúti társaságok, áramszolgáltatók, rendfenntartó erők és nagy bolthálózatok,” nyilatkozta a fejlesztő cég egyik képviselője.
A fejlesztő már a következő pénzügyi év során szeretné elérhetővé tenni a rendszert a megrendelők számára, írja a DigInfo.
Természetesen ennek a rendszernek is vannak korlátai, például csak egy bizonyos látószögből képes rögzíteni az arcokat, az indexáláshoz pedig legalább 40×40 pixel felbontás szükséges.

Az új Apple operációs rendszer már a „kormányriasztások” funkciót is tartalmazni fogja

Forrás: Infowars.com
Az Apple várva várt új iOS 6-os operációs rendszere iPhone-ra és iPad-re már a „kormányriasztások” szolgáltatást is tartalmazni fogja, ami sokak szerint a kommunikációs hálózatok állami központosításának egyik előjele.
Az Országos Riasztási Program előírásainak megfelelően a mobil riasztási rendszer (WEA – Wireless Emergency Alerts vagy Commercial Mobile Alerting System) minden olyan Apple mobil eszközön rajta lesz, amelyiken az ősszel érkező legújabb 6-os iOS operációs rendszer fut majd. Az új oprendszer az iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch 4G, iPad 2 és az új iPad eszközökkel lesz kompatibilis,” írja az AMOG.
A szövetségi kormány valamennyi kommunikációs hálózatra szeretné kiterjeszteni hatalmát és a tavaly bejelentett PLAN program (Személyes Lokalizált Riasztási Hálózat), aminek valamennyi új mobiltelefon meg kell, hogy feleljen, fontos lépés ebbe az irányba.
A FEMA vagy Amber Alert programok által küldött üzenetek fogadása nem kötelező, azonban az elnöktől származó üzeneteket nem lehet kikapcsolni.
A fogyasztóknak lehetősége lesz blokkolni valamennyi PLAN üzenetet, az elnöktől származók kivételével,” írta az LA Times még tavaly.
Az elképzelés, hogy Barack Obama kötelező SMS üzeneteket küldhet minden mobiltelefon használónak a választási szezonban, sokakban kelt erős ellenérzést, hiszen egy ilyen funkciót igen könnyű politikai célokra használni. Erre volt már példa a múltban, amikor Tom Ridge, a Bush kormány védelmi minisztere, utasításra és teljesen megalapozatlanul, felemelte a terrorriasztási szintet, hogy hozzásegítse Bush elnököt az újraválasztáshoz.
A tavaly decemberben indult új rendszer komoly pánikot okozott a New Jersey-ben élő Verizon ügyfelek körében, akiket SMS üzenetben arról értesítettek, hogy egy „polgári vészhelyzet” van kialakulóban, felszólítva a lakosságot, hogy „vonuljanak fedezékbe”. Az üzenetek eredményeként a segélyvonalakat elárasztották az aggódó lakosok hívásai.
A Verizon Wireless később bocsánatot kért ügyfeleitől, beismerve, hogy a zűrzavart egy kísérleti üzenet okozta, amit a PLAN riasztási rendszer tesztelése céljából küldtek ki.
A PLAN rendszer is része a védelmi minisztérium átfogó kezdeményezésének, aminek célja a félelemkeltés és egy olyan állandó atmoszféra kialakítása, amelyben az alkotmányos jogok biztonságos gyakorlásának kevés helye van.
A riasztási rendszer idővel az új Intellistreet közvilágítási rendszerrel is összekapcsolódik, egy igazi megfigyelési hálózatot hozva létre, amellyel bárkit bármikor lehallgathatnak az utcán, illetve hangos vagy képi üzeneteket továbbíthatnak a járókelőknek.
Ez lesz az első alkalom a történelem során, hogy a kormány közvetlen kommunikációs vonallal rendelkezik az állampolgárok irányába, amelyen keresztül olyan üzeneteket továbbíthatnak, amilyet csak akarnak, történjen az a lakosság „biztonságának” érdekében, félelemkeltés, megrendezett terrorakciókra való figyelmezetés vagy politikai propaganda céljából.
Figyelembe véve a New Jersey-ben kiküldött tesztüzenetre adott reakciókat, úgy tűnik egy ilyen riasztás a legtöbb emberben pánikot kelt, ami egy valós vészhelyzetben tovább ront a problémán.
Az új kémalkalmazással könnyebb jelenteni a rendőrségnek


Forrás: RT.com
A besúgás immár digitális formát öltött az új okostelefon alkalmazásnak köszönhetően, ami megkönnyíti a gyanúsnak vélt események jelentését.
West Virginia állam hatóságai arra bíztatják állampolgáraikat, hogy Android-os vagy iPhone telefonjaikra egy olyan alkalmazást telepítsenek, ami néhány kattintással lehetővé teszi a gyanús tevékenységek jelentését.
Az alkalmazás egyszerűen letölthető West Virginia állam hivatalos honlapjáról. A Gyanús Tevékenység Jelentő (Suspicious Activity Reporting) mobil alkalmazással a felhasználó fényképet készíthet és megjegyzéseit mellékelve néhány kattintással továbbküldheti a jelentést a helyi rendőrségnek.
Az ilyen innovatív technológiák segítségével az állampolgárok részt vehetnek saját közösségeik védelmében,” nyilatkozta Earl Ray Tomblin kormányzó a West Virginia State Journal-ban. „Állampolgári segítséggel a fontos információk gyorsan a rendfenntartó erők kezébe juthatnak és így magasabb színvonalú védelmet biztosíthatunk a lakosságnak.”
De vajon mi számít gyanúsnak?
West Virginia honlapján figyelmeztetés olvasható, hogy „az alkalmazás nem segélyhívások küldésére készült,” így vészhelyzetben továbbra is a szokásos 911-es számot kell hívni. Azonkívül, hogy valaki mondjuk bejelenti „ez a pasas nagyon furcsának tűnik nekem,” mire használható még? A gyártó olyan helyzeteket hoz fel példának, mint gyanús csomagok vagy járművek észlelése. A jelentést elvileg anonim is el lehet küldeni.
Az alkalmazás kifejlesztése előtt az állampolgárok papíralapú és internetes formanyomtatványok segítségével jelenthették az általuk észlelt gyanús eseteket. A fénykép, hang és videó rögzítésre alkalmas okostelefonok segítségével az állampolgárok mintegy a rendőrség megfigyelő alvállalkozóivá válhatnak.
Az Android alkalmazás letöltő oldalánegyelőre még csak két felhasználói vélemény olvasható. „Ha minden West Virginia-i állampolgár, akinek okostelefonja van (és tudja, hogyan kell használni) letölti ezt az alkalmazást… szó szerint 10 kémmel bővülhet az állomány,” áll az egyikben. „A gyűlölködők most gyűlölködhetnek,” írja a másik.
A jogvédők ennek sem örülnek.
New Orleans-ban és Louisiana-ban az Interneten lehet jelenteni a gyanús tevékenységeket. New Orleansban egyelőre csak a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos bejelentésekkel foglalkoznak és az állampolgárok által gyanúsnak ítélt házakat óriási narancssárga matricákkal jelölik meg.
Bár a mobil alkalmazásnak talán nem lesz ilyen „megbélyegző” hatása, mégis sokakban félelmet kelt, mivel úgy érzik, mostantól mindenkit folyamatosan árgus szemek figyelnek. Sok nagyvárosban térfigyelő kamerák százai, sőt ezrei követik a járókelőket, csakhogy ezzel mindenki tisztában van. West Virginiában úgy tűnik, a hatóságok inkább afelé hajlanak, hogy maguk az állampolgárok töltsék be a megfigyelő szerepét.
Tavaly Farmington Hill településen egy tucat, darabonként 3000 dolláros utcalámpát szereltek fel, amelyek egyúttal térfigyelő kamerákat, hangszórókat és WiFi adókat is tartalmaznak, lehetővé téve a rendőrség számára, hogy több kilométer távolságból megfigyelés alatt tartsa a területet.
A Farmington-i projekt kivitelezéséhez szükséges 791.300 dollárt egy állami pályázatból finanszírozták. A West Virgina-i alkalmazást ingyen fejlesztették ki az amerikai nemzetbiztonsági hivatal részleges támogatásával.

A tervek szerint az Internet felügyeletét az ENSZ kapná meg

Forrás: Business Insider
Sokak szerint ez lesz az eddigi legkeményebb kiber diplomáciai csata.
A jóslatok szerint az idén decemberben, a kívülállók számára homályos céllal tartandó ENSZ összejövetelen komoly harc várható a globális telekommunikációs szabályok átalakításával kapcsolatban. Az eddig ismerhető javaslatokból az derül ki, hogy az Internet feletti hatalmat az ENSZ kapná meg. Oroszország, Kína és még néhány ország azt szeretné, ha ezt a hatalmat a Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség (ITU), az ENSZ globális telekommunikációs technikai szabványokért felelős leányszervezete kapná meg.
Amerikai illetékesek szerint a lépés aláásná a kibertér szabadságát, ami eddig a szabad kereskedelmet és a szólás szabadságát támogatta, és lehetővé tenné bizonyos országok számára, hogy lecsapjon az ellenállókra. Megfigyelők szerint a diktatórikus államok támogatni, míg a legnagyobb nyugati országok ellenezni fogják a kezdeményezést, ami azt jelenti, hogy a fejlődő országok kezében lehet a döntés a kérdés felett.
Nagy esély van a döntetlenre és amennyiben tényleg ez történik, nem várhatók drámai változtatások, bár ez még megváltozhat, amennyiben a fejlődő országok valamelyik oldal mellé állnak,” mondta James Lewis, a washingtoni központú Stratégiai és Nemzetközi Kutatóközponttól. „Sok az elégedetlenség az Internet jelenlegi szabályozásával kapcsolatban és az Egyesült Államok előbb-utóbb kénytelen lesz foglalkozni ezzel a kérdéssel.”
Lewis szerint a köztudatban még mindig az él, hogy az Internet az Egyesült Államok tulajdona és övé a világháló feletti hatalom is. Az ellenzők egy globális Internet szabályozási hatóság felállítását akarják, de Lewis szerint „olyan megoldásra van szükség, amely során az emberi szabadságjogok nem sérülnek.” Terry Kramer, a tárgyalásokon az Egyesült Államokat képviselő küldött megerősítette, hogy Washington nem ért egyet az orosz, kínai és még néhány más ország által javasolt változtatásokkal, hogy az ITU fennhatóságát kiterjesszék az Internet szabályozására is.
Az Internet pontosan azért volt képes oda fejlődni, ahol ma tart, mert nem egyetlen kormány vagy multi cég tulajdonában van, így nem ezek mikro-menedzselik,” mondta Kramer egy fórumon. „Nincs központi Internet hivatal. Az Internet legnagyobb ereje éppen nyitottságában és decentralizáltságában rejlik.”
Hamadoun Toure, az ITU vezetője szerint hivatala „komoly tapasztalatokkal rendelkezik, ami abból adódik, hogy ez az egyik legrégebbi kormányközi szervezet.”
Harod Feld, az amerikai Public Knowledge nevű szervezettől azt mondta, hogy az új szabályok rendkívül negatív hatással lennének a világhálóra. „Az orosz kormánytól és számos arab országtól származó javaslatok elfogadása azt eredményezné, hogy a világháló történelmében először, egy vagy több kormánynak beleszólása lenne az online kommunikáció irányításába és az Internet szolgáltatások akadályoztatásába,” írta Feld egy blog bejegyzésben. „Az ilyen intézkedések általában sértik az emberi szabadságjogokat.”
Paul Rohmeyer, a Stevens Technológiai Intézet kiberbiztonsági munkatársa elmondta, hogy a találkozóval kapcsolatos „aggodalmak” leginkább annak átláthatatlansága miatt keletkeztek. Nem világos, miért akarnak szerepet adni az ITU-nak az Internet szabályozásával kapcsolatban, mondta. „Az ITU mindig is a telekommunikációs ipar szabályozásával foglalkozott. Nem ismert egyetlen olyan tevékenységük sem, aminek köze vagy hatása lett volna az Internetre,” nyilatkozta az AFP-nek.
Egyesek összefüggést látnak a javaslat és a között, hogy az ITU egy orosz kiberbiztonsági céget bízott meg a Flame vírussal kapcsolatos nyomozással.
Rohmeyer szerint egyelőre nem tudni, hogy összeesküvésről van-e szó, de a „felvetést, hogy az Internet egy veszélyes hely, a nagyobb hatalom megszerzésére is használhatják.”
A folyamatot figyelő szakértők azt az európai javaslatot is aggasztónak tartják, ami a kommunikációs költségeket a fogadó féltől a küldőre hárítaná. Ez óriási extra kiadásokat jelentene a Facebook-hoz és Google-hoz hasonló amerikai óriásoknak. „Ez új bevételi lehetőség lenne a korrupt, diktatórikus rezsimek számára, a nemzetközi weboldalak és online információk elérhetőségi költségeinek növelésén keresztül,” mondta Eli Dourado, a George Mason Egyetem munkatársa.
Milton Mueller, a Syracuse Egyetem informatika professzora és az Internet szabályozás szakértője szerint a legtöbb aggodalom eltúlzott. „Az ITU most is elismeri a nemzetek szuverén jogát az országba érkező és az onnan távozó kommunikációk korlátozására.”
A tartalomszabályozás körüli zűrzavarban elvész a kormányok igazi indítéka, ami nem más, mint saját érdekeik védelme a versenytársakkal szemben, amit a telekommunikáció liberalizációja eredményezett és aminek az Internet csupán egyik tényezője,” mondta.

Készülődés az I. Világháló HáborúraIdőkjelei: A háború és a háborús fenyegetettség a végső idők egyik fontos jelének számít, aminek ma már a kiberháború is része. Függetlenül attól, hogy valós, vagy megrendezett kibertámadásról van szó, manapság egy virtuális esemény éppen akkora károkat képes okozni, mint a konvencionális hadviselés, amit az USA egyik hivatalos kormányoldalán megjelent alábbi rövid cikk is jól szemléltet.
Forrás: allgov.com
A Terminátor című 1984-es sci-fi filmben a Skynet mesterséges intelligencia hálózat saját öntudatra ébred és nukleáris háborút kezdeményez az emberiség ellen. A korai XXI. század világában a föld nemzetei egészen másfajta kiberháborús veszélyekre készülnek, amelyek eredhetnek terroristáktól, haktivistáktól, ellenséges nemzetektől vagy a szervezett bűnözés köreiből. Az Egyesült Államok által dominált Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a NATO 2008-ban létrehozta a NATO Kibervédelmi Együttműködési Központot (NATO Co-operative Cyber Defense Centre of Excellence) az észtországi Tallinnban, ahol márciusban kiber hadgyakorlatot tartottak.
A NATO helyszínválasztása szándékos volt: az I. Világháló Háborúnak nevezett 2007-es akcióban, feltehetően oroszpárti haktivisták számos média és kormányoldal ellen indítottak egyidejű, szolgáltatásmegtagadással járó támadást (DDoS – Distributed Denial of Service), valószínűleg egy addig Tallinn központjában álló, a szovjet korszakból származó szobor elmozdítása miatt.
Miközben az I. Világháló Háború sok ember szemét felnyitotta a kibertámadások veszélyeit illetően, 2010-ben a Stuxnet vírus jelentette kockázat segített igazán felfogni az új front komolyságát.
Bár a sokak szerint valamelyik izraeli vagy amerikai titkosszolgálat által az iráni urániumdúsító létesítmények megfertőzésére és ezzel hátráltatására gyártott Stuxnet vírus kevés személyi számítógépben tett kárt (mivel mint kiderült azokat közvetlenül a megtámadni kívánt szerverekre vitték fel és nem az Interneten terjedt), a támadás mégis sikeresnek mondható, hiszen körülbelül két évvel vetette hátra az iráni atomfizikusok munkáját.
Az egyre kifinomultabb rendszerek integrálásával a kibertámadások potenciális célpontjainak köre is bővül az Interneten.
Richard Clarke, aki annak idején Bill Clinton tanácsadója volt, és aki idősebb és ifjabb George Bush-t is a terrorelhárítás és kiberbiztonság fontosságára figyelmeztette, rámutatott, hogy „a kifinomult módszerekkel dolgozó kibertámadók számos különböző esemény végrehajtására képesek, a vonateltérítéstől, az áramszünetek előidézéséig. Ez nem csupán egyszerű áramszüneteket jelent. Arra is képesek, hogy tönkretegyék a generátorokat, amelyek cseréje hónapokba is telhet. Képesek felrobbantani [olaj vagy gáz] vezetékeket és leszállásra kényszeríthetik a repülőket.”


A Stuxnet leszármazottja? A kutatók újabb kibertámadásra figyelmeztetnekForrás: abcnews.go.com
A ma már szuperfegyverként emlegetett Stuxnet számítógép vírussal „szinte megegyező” elemeket tartalmazó új vírust észleltek több európai számítógépes rendszerben, ami a Stuxnethez hasonló támadás előjele is lehet, figyelmeztetett az egyik vezető amerikai kiberbiztonsági cég.
A tavaly felfedezett Stuxnet egy rendkívül kifinomult számítógépes vírus, ami sikeres támadást hajtott végre egy iráni atomerőmű számítógépes rendszere ellen. Amerikai kormánytisztviselők szerint a Stuxnet féregvírus példanélküli összetettsége és az a tény, hogy képes fizikailag szabotálni komoly ipari irányítórendszereket, beleértve víz- vagy elektromos művek hálózatait szerte a világon, a kiberháború új korszakát nyitotta meg a világon.
Bár egyetlen csoport sem vállalta magára a támadást, több kiberbiztonsági szakértő szerint a Stuxnet vírust csak egy nemzetállam hozhatta létre és a lehetséges jelöltek igen rövid listáján az Egyesült Államok és Izrael előkelő helyet foglaltak el.
Akárki volt is az akkori támadó, úgy tűnik ismét munkához látott, mivel az új vírus írójának hozzáférése volt az eredeti Stuxnet vírus kódjához, amit soha nem hoztak nyilvánosságra.
Az európai bázisú kutatólaboratórium által felfedezett és „Duqu” névre keresztelt új vírus nem jelent olyan fizikai veszélyt, mint a Stuxnet, mivel az inkább adatokat gyűjt a potenciális célpontokról, amit valószínűleg jövőbeli kibertámadáshoz használnának fel, írja a Symantec kiberbiztonsági óriás friss jelentése.
A Duqu és a Stuxnet kódja nagyon hasonlít egymáshoz, de a hasznos adatállomány nagyban eltér,” áll a Symantec blogbejegyzésében.
A Duqu a billentyűzeten lenyomott karaktereket rögzíti és rendszeradatokat gyűjt az ipari irányítórendszerekkel foglalkozó cégekről, majd ezeket továbbítja a vírusgazdának, írja a Symantec.
Sikeres akció esetén az összegyűjtött adatokat egy jövőbeli, ipari létesítmények elleni kibertámadáshoz tudják felhasználni, ahol a támadott szoftvert használják, legyen az egy európai villamos művek, vagy Mexikói-öbölbeli olajfúrótorony.
Mondhatjuk, hogy a vírus a felderítési szakaszban jár,” nyilatkozta Gerry Egan, a Symantec biztonságtechnikai igazgatója az ABC News-nak. „Az egyértelműen látszik, hogy megtervezett támadásról van szó.”
A Duqu nem terjed magától, így a kutatók úgy gondolják, hogy azok a rendszerek voltak a célpontok, amelyekbe a vírus már bejutott.
Az amerikai nemzetbiztonsági hivatal már kedden valamennyi „kritikus infrastruktúra tulajdonost és üzemeltetőt” riadóztatott, hogy tegyen meg minden lehetséges biztonsági óvintézkedést.
Egy másik kiberbiztonsági cég, az F-Secure Security Labs szintén megvizsgálta a Duqu vírust és weboldalán leírja, hogy a kód olyannyira hasonlít a Stuxnet kódjára, hogy vírusirtó rendszerük azt gondolta az eredeti Stuxnet vírussal áll szemben.
A McAfee Labs is megkapta az új vírus kódját és alapos elemzés után weboldalukon reagálva leírták: „Egy biztos: a Stuxnet csapat még mindig aktív…”


A Stuxnet vírus és a cyber-háború: Mi jön még?Forrás: Networkworld.com

A cyber-háború ismeretlen ösvényei törvénytelenséghez vezetnek

Azok kedvéért, akik most hallanak először a Stuxnet vírusról, íme, egy rövid összefoglaló:
A Stuxnet féregvírus egy kifinomult, saját magát sokszorosítani képes, rosszindulatú kód, ami a Siemens által gyártott Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA – Felügyeleti Irányító és Adatszerzés) rendszert támadja. A vírus képes felismerni és tönkretenni egy létesítmény irányítóhálózatát.
A mai napig 45 ezer rendszert támadott meg a világon, melyek 60%-a Iránban található. Irán nyilvánosan kijelentette, hogy a vírus nem károsította atomprogramját, de hatalmas informatikai káoszt okozott nemcsak Iránban, de Indonéziában és számos egyéb helyszínen is.
Nagyon komoly támadásról van szó, amire a világnak oda kell figyelnie. Íme, néhány elsődleges észrevétel:
1. Egyértelműen cyber-háborúval állunk szemben. A Stuxnet összefüggésben áll a 2009-es Amerika és Dél-Korea elleni támadásokkal, a szíriai légvédelmi rendszer elleni támadással és a Dél-Oszétia és Észtország elleni politikai támadásokkal.
2. Könnyű azt állítani, hogy egy konkrét állam által finanszírozott és Izraelből vagy Amerikából eredő támadásról van szó, de ugyan ezzel az erővel a támadás jöhetett egy tőkeerős és technikai szakértelemhez hozzáférő magáncsoporttól is. A Symantec becslése szerint a Stuxnet vírust egy tíz főből álló csoport fejlesztette ki. Egy ilyen projekt finanszírozásához nem kell túl sok tőke.
Ez egy fontos tényező, hiszen egy kis tőkével és néhány jól képzett informatikussal egy egész nemzet infrastruktúráját tönkre lehet tenni.
3. Kínát és Oroszországot sem hagynám ki a képből. Lehet szó kemény figyelmeztetésről is, melyben tudatják Iránnal, hogy mire számíthatnak. Van egy másik lehetőség is: cyber-felderítés. Tegyük fel, hogy valaki cyber-támadást indít Irán ellen, amit nagy valószínűséggel Amerikára vagy Izraelre kennek majd. A támadónak nincs más dolga, mint hátradőlni és várni a fejleményeket.
4.  A Stuxnet egy önsokszorosító vírus, tehát lehetséges, hogy a Siemens rendszereket az Interneten keresztül fertőzte meg, de az is elképzelhető, hogy valahol az ellátási láncon keresztül jutott rendszerbe. Talán egy beépített rendszerintegrátor telepítette fel a számítástechnikai eszközök szállítása során. Így vagy úgy, egy dolog biztos, informatikai berendezéseink rendkívül sebezhetőek az ilyen támadásokkal szemben, a rendszer telepítése előtt is.
A kérdés egyértelmű: Mi jön még? Az én meglátásom szerint a Stuxnet tovább mutálódik és erődemonstrációként további rendszereket fog megfertőzni. Közben előfordulhatnak ellentámadások Irán vagy támogatói részéről. Akárhogy is lesz, a cyber-hadviselés potenciális fokozódásával állunk szemben.
Itt az idő, hogy Washington odafigyeljen, hiszen a cyber-háború veszélyes, szabályok nélküli játék és az USA sebezhetőbb, mind bármely másik nemzet a földön.
Eljött a nemzetközi diplomácia ideje.

A legkeményebb hekker csoport kiberháborúval fenyegeti az USA kormányátForrás: msnbc.msn.com
Céljuk visszavágni a WikiLeaks és Brandley Manning, a titkos dokumentumok kiszivárogtatásával vádolt közlegény elleni eljárás miatt, mondja az Anonymous hekker csoport szóvivője
Az Anonymous hekkerek az igazi világban elkövetett támadást terveznek
Az Anonymous számítógépes hekker csoport egyik vezetője újabb támadásokkal fenyeget bizonyos amerikai nagyvállalatokat és kormánytisztviselőket az amerikai hatalom bástyái ellen meghirdetett egyre éleződő kiberháború részeként. 
Ez egy igazi gerilla harc. Én így hívom,” mondja a 29 éves Barrett Brown, aki az Anonymous csoport rangidős stratégájának és propagandistájának vallja magát. „Ez egy rendhagyó, aszimmetrikus háború és nem mi kezdtük. A fegyverek már régóta szólnak.”
A lázadó, magabiztos, egyetemi tanulmányait félbehagyó fiatalember, bátran nyilatkozott az őket ért vádakkal kapcsolatban, amelyek szerint rendre megszegik a szövetségi törvényeket. Véleménye szerint az Anonymous tagjai afféle kiber rendőrség, vagy inkább Robin Hood szerepét töltik be a nagyvállalati és állami igazságtalanságok ellen.
Megszegjük a törvényt, de etikusan tesszük
A mi embereink is megszegik a törvényt, mint ahogyan mindenki a világon,” tette hozzá. „Amikor megszegünk egy törvényt, a polgári engedetlenség szolgálatában tesszük és követjük az etika szabályait. Olyan célpontok ellen tesszük, akik megérdemlik.”
Úgy tűnik, az ilyen célpontok száma egyre növekszik. A WikiLeaks és a jelenleg a Quanticoi katonai börtönben őrzött Bradley Manning elleni bánásmódon feldühödve elmondta, hogy újabb támadásokat terveznek azon kormánytisztviselők ellen, akik részvettek, vagy vesznek az ügyben. A tervezett módszerek között szerepel a célpontokra vonatkozó személyes információk közzététele az Interneten, a Quantico személyzetének „zaklatása” és a létesítmény teljes internet és telefonhálózatának leállítása.
Az elmúlt néhány hónap során az Anonymous hekkerei, más néven „haktivistási” az Egyesült Államok több nagyvállalatát is megfenyegették. Az ügyben az FBI is nagy erőkkel nyomoz, több gyanúsítottnál tartottak házkutatást és sokakat beidéztek. Az USA kormányának tisztviselői több támadást is az Anonymous számlájára írnak. A kormánycélpontok ellen alkalmazott taktika lényege, hogy több ezer vírusfertőzött számítógép segítségével egyazon időben próbálják elérni a szóban forgó hálózatot, ami a túlzott terhelés eredményeként összeomlik.
A WikiLeaks bajnoka és a közel-kelei lázongások
Állítólag ugyanezt a módszert használták decemberben is, amikor a MasterCard és Visa weboldalai omlottak össze a WikiLeaks megbosszulására indított támadás eredményeként. A csoport azt állítja, hogy Tunéziában, Egyiptomban és Líbiában is több kormányhálózatot tettek működésképtelenné, tovább fűtve az amúgy is forró hangulatot a térségben.
Eddigi legvakmerőbb támadásukat a múlt hónap során indították, miután a kormány legfőbb kiberbiztonsági alvállalkozója, a HBGary Federal ügyvezetője bejelentette, hogy leleplezi a Anonymous tagjait.
A válasz gyors és kíméletlen volt.
Behatoltak a cég számítógépes hálózatába, ellopták az elnök-vezérigazgató Twitter oldalát és több ezer kompromittáló emailt szereztek meg, amit később feltettek az Internetre. Az emailekből többek között arra is fényderült, hogy a cég dezinformációs kampányt készült indítani, hogy lejárassák a WikiLeaks politikai szövetségeseit, valamint a Bank of America és az Amerikai Gazdasági Kamara kritikusait.
Barrett Brown lakását is megmutatta az NBC riporterének, és megengedte, hogy jelen legyen a PayPal-nak címzett figyelmeztető levél megtervezésénél, melyet társaival egy biztonságos chat-szobában fogalmaztak meg, Manning közlegény számlájának befagyasztása miatt.
Figyelmeztetés a PayPal-nak
Udvariasan megkérjük, hogy álljanak ki meggyőződéseik mellett és ne hódoljanak be,” olvasta Brown a laptopján megfogalmazott levelet. „Szabadítsák fel a számlát, vagy tegyék elérhetővé az összeget Bradley Manning és ügyvédei számára. Ha ezt nem teszik meg, ezzel azt bizonyítják, hogy egy törvényszegő kormány bábui, ami ellentétben áll a Genfi Egyezménnyel és az Amerikai Alkotmányban megfogalmazott szabadságjogokkal.”
Végül pedig,” tette hozzá, „a szokásos befejezés. Anonymous vagyunk. Nem bocsátunk meg. Nem felejtünk.”
Ez a mi kis mottónk.”
Barrett Brown természetesen nem minden kérdésünkre válaszolt, elmondta viszont, hogy tagjaik száma több ezerre, sőt tízezerre tehető, akik között nagy cégek és kormányhivatalok számítástechnikai igazgatói és újságírók is vannak. A csoport magja „néhány tucat” ember, akik azonnal reagálnak a fontos helyzetekre. Legfőbb céljuk az információszabadság kivívása.
A HBGary elnök-vezérigazgatója szerint az Anonymous brutális tettekre képes. A cége elleni támadás során ellopták alkalmazottaik személyes információit, társadalombiztosítási azonosító számait, és azt állítja, hogy volt, aki halálos fenyegetést is kapott.
Az Anonymous nem az, aminek az emberek hiszik. Ezek kegyetlen emberek, akik élvezik, hogy a média annyi figyelmet szentel nekik.”
Nem kérnek bocsánatot módszereikért
Brown nem tagadja, hogy az Anonymous módszerei kemények.
Egyre erősebbek vagyunk,” állította, mikor képességeikről kérdezték. „Képesek vagyunk behatolni a kormánynak dolgozó cégek szervereibe és üzemen kívül helyezni valamennyit, letörölni a biztonsági mentéseket, megszerezni a belső levelezést és dokumentumokat, lekapcsolni a cégtulajdonosok weboldalait és megszerezni mindent ezekről az oldalakról és általánosságban pokollá tudjuk tenni azoknak az életét, akik másokkal szemben igazságtalanul jártak el… zaklatjuk őket és soha többé nem fognak ebben az üzletágban elhelyezkedni. Leleplezzük őket a médiában. Képesek vagyunk tüntetéseket szervezni bárhol a világon és konkrét dolgokra irányítani a nemzet figyelmét, ha szükséges.”
Szerteágazó képességeik bizonyítékaként elmondták, hogy megszerezték az iráni nukleáris létesítményekben fennakadást okozó, híres Stuxnet féregvírus kódját is, amiről az a hír járja, hogy nyugati hírszerző szervezetek készítették Irán atomprogramja ellen. (Az amerikai kormány képviselői nem voltak hajlandóak nyilatkozni a Stuxnet ügyben.)
Igen, ez egy nagyon veszélyes szoftver,” mondta Brown, amikor a Stuxnet vírusról kérdezték. „Nem kellett volna hagyni, hogy szabadon keringjen.”
Jobb helyen lett volna az Anonymous kezében?” kérdezte az NBC riportere.
De hiszen ott van,” válaszolta Brown. „C’est la vie.”
Kritikus fontosságú amerikai infrastruktúrákat fenyeget kibertámadás veszélyeBár tisztában vagyunk azzal, hogy a kibertámadások veszélye nagyon is valóságos, nem szabad elfelejteni, hogy a háttérben működő erők minden valós és szándékosan kreált támadást az Internetszabadság lerombolására vagy teljes megszüntetésére használnak a biztonság zászlaja alatt.
Forrás: Foxnews.com
Ahogyan az iráni atomerőművek irányításáért felelős számítógépeket is tönkretették a gépeket megfertőző számítógépes féregvírusok, az Egyesült Államok infrastruktúráját, beleértve, a közlekedést, elektromos hálózatot és atomerőműveket irányító rendszereket is, egy kibertámadás veszélye fenyegeti, amit két szoftver cég a rendszerek sikeres hekkelésével bizonyított.
A problémát az erőművek és egyéb fontos infrastruktúrák irányítására, a Siemens, Iconics, 7-Technologies, stb. által kifejlesztett speciális, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – Felügyeleti Irányítás és Adatgyűjtés) szoftverek okozzák. Ezeket a szoftvereket kizárólag ipari felhasználásra fejlesztették ki, de éppen annyira sebezhetőek, mint bármelyik otthoni számítógépen futó program.
Ezek az ipari óriások által használt úgynevezett speciális protokollok,” mondja Eric Knapp, a kritikus infrastruktúra piacára specializálódott NitroSecurity igazgatója. „Ezek a protokollok nagyon érzékenyek.” Ami azonban még több aggodalomra ad okot, hogy a protokollokat használó rendszerek még magánál a protokollnál is sérülékenyebbek. „Nukleáris létesítményekről, gyárakról, gyógyszergyárakról beszélünk, olyan cégekről, ahol a termelés automatizált.”
Szerencsére ezek a rendszerek izoláltak, a világhálóhoz biztonsági okból nem kapcsolódnak, így nehéz hozzájuk férni. Ennek ellenére mindig fennáll a vírusfertőzés veszélye (ahogyan azt az iráni példa is bizonyítja, ahol a vírusokat célzottan, az USB portokon keresztül vitték be a rendszerbe) így a védekezés folyamatos harc, magyarázza Eric Knapp.
A Stuxnet vírus tavaly júliusi felfedezése óta ezek a biztonsági rések állandóan a figyelem középpontjában vannak. A szakértők úgy jellemezték a Stuxnet támadást, mintha egy F-35-ös bombázó jelent volna meg egy I. világháborús csatamezőn. Az Egyesült Államok pontosan ilyen mértékű veszélynek van kitéve.
A Stuxnet nagyon forradalmi vírus volt ipari-irányításbiztonsági körökben,” mondta Knapp a Foxnews-nak. „Ez volt az első olyan kibertámadás, ami képes volt működésképtelenné tenni egy ipari folyamatot.”
Ez alkalommal Luigi Auriemma, informatikai kutató és egy Gleg nevű orosz biztonsági cég írt a SCADA biztonsági réseire épülő szoftvercsomagot, a rendszerek sebezhetőségét demonstrálandó. A SCADA gyengeségeit kihasználó program megjelentetését követően a Gleg weboldalát több ízben is kibertámadás érte.
Egy kívülálló számára nehéz elképzelni, hogyan képes egyetlen számítógépes vírus tönkretenni egy atomerőművet, de szakértők szerint fontos elfogadni, hogy a veszély nagyon is valós.
A Stuxnet támadás óta, ami a számítógépek USB portján keresztül jutott a rendszerbe, az ember óvatosabban bánik az USB portokkal,” mondja Knapp. „A támadások egyre kifinomultabbak. A hekkerek új módszerekkel férkőznek a rendszerekhez. Persze itt is van különbség az egyes fejlesztők képességei között.”
Knapp azt javasolja, kövessük a biztonságos gyakorlat szabályait, de ami legfontosabb „mindig a legrosszabbat feltételezzük.”

A globális rendőrállam kialakulásának jeleiForrás: Activist Post
Az elit egyik legfőbb célja, hogy minden emberi tevékenységről, kommunikációról tudjon. A diktatúra szó hallatán sokak szeme előtt rossz kinézetű felfegyverzett martalócok jelennek meg, akik folyton parancsokat osztogatnak. Az elit azonban ennél sokkal megtévesztőbb eszközöket vet be. Azt szeretné elhitetni a világgal, hogy a nép valójában szabad és maga választja meg vezetőit, azonban a háttérben rejlő „gyengéd hatalom” a direkt diktatúránál is kegyetlenebb.
A globalista elit finanszírozza a legtöbb politikai kampányt, az ő tulajdonukban vannak a nagyvállalatok és nagy pénzintézetek, hatalmas befolyással rendelkeznek a médiában, célkitűzéseiket pedig egyenesen az oktatási rendszeren keresztül népszerűsítik, szinte az egész világon. A körénk épülő háló George Orwell legmerészebb álmait is felülmúlja. Az egyre szigorúbb és szorosabb kontrollt alkalmazó rendszert több száz fronton építik. A szabadság egyre inkább csak illúzió. Az elit úgy gondolja, hogy ők, mint „megvilágosultak” tulajdonképpen kegyet gyakorolnak azzal, hogy az emberiséget elvezetik „egy szebb jövő” felé. Ehhez persze minden szabadságtól meg kell fosztaniuk az embereket. Amikor pedig elérték a teljes kontrollt egy olyan kor veszi kezdetét, amilyet nem látott még a világ.
Az alábbi néhány hír némi rálátást nyújt ezekre a hatalmi erőfeszítésre:
1. Az amerikai szenátus által tárgyalt új törvény 20 különböző kormányhivatalt jogosítana fel arra, hogy bírósági végzés nélkül elolvashassa bárki email üzeneteit.
2. Dél-Kaliforniában elindult az arcfelismerő kamerák új generációjának telepítése. Ezek az  új eszközök kevesebb mint egy másodperc alatt képesek azonosítani egy embert és a látókörébe kerülő valamennyi személyről elküldik a rendelkezésre álló adatokat a hatóságnak.
3. Trapwire program a kamerák által látott képanyagot rögzíti és tárolja, olyan részletekkel kiegészítve, mint például az előtte elhaladó emberek arcának azonosítása (a felvétel helyszínével) vagy az arra elhaladó járművek rendszámtáblái. A program a rögzített információkat párosítja egyéb rendelkezésre álló adatokkal az adott személlyel kapcsolatban, mint például, hogy mit vásárolt a bankkártyájával vagy az aznap küldök SMS-ek szövegével. A legtöbb ember azt sem tudja, hogy ez a rendszer létezik.
4. Egyre több városi rendőri egység alkalmaz pilótanélküli megfigyelő repülőket, de aki nem városban él, ne gondolja, hogy nem áll megfigyelés alatt. Több amerikai államban és európai országban használnak drónokat a gazdák és földek megfigyelésére. Akár ebben a pillanatban is lehet egy ilyen drón a házunk felett, anélkül, hogy tudnánk róla.
5. Az egyes politikusok többet tudnak az állampolgárokról, mint valaha a történelem során. Az Obama kampány során például félelmetes mennyiségű adatot gyűjtöttek a választókról:
Mindenkiről, aki részt vett az idei amerikai elnökválasztáson profil készült. Az Obama kampány adatbázisában többek között szerepelnek a szavazók újság előfizetései, gépjárműveik adatai, ingatlanaik értéke, vadászigazolványuk adatai valamint számos elemzés arról, hogy vajon kire szavazna a következő választások során.
6. Az Egyesült Királyság a legtöbb országhoz képest 5-10 éves előnyben van az orwelli rendőrállam kiépítésében. Ma már például törvénybe ütközik egy másik személy szóbeli inzultálása. A muzulmánok vagy homoszexuálisok számára „valószínűsíthetően” sértőnek tartott megnyilvánulások bírói intézkedéshez vezetnek. Idővel ezek a törvények az egész bolygón elterjednek majd.
7. Egy új francia törvény azt is meghatározza, hogy milyen hőmérsékletű lehet az ember lakása:
A francia lakások fűtési tervének elkészítéséhez hamarosan adószakértő tanácsára és orvosi vizsgálatra is szükség lehet egy új törvényjavaslat értelmében, aminek célja a takarékosság ösztönzése a 46 milliárd dolláros kiskereskedelmi energiapiacon.
Az alsóház által ebben a hónapban elfogadott törvénytervezet meghatározná az egyes ingatlanok után fizetendő díjakat, a lakók keresete, kora és a helyi klíma alapján. A Utilities Electricite de France és GDF Suez cégek a rendelkezésre álló adatok alapján, az árammal és gázzal takarékoskodó fogyasztókat jutalmazná, a szabályozó szervek által pazarlónak ítélt ügyfeleket pedig büntetné.
8. Az Egyesült Államokban és sok más országban rögzítik az újszülöttek vérmintáit és sok esetben DNS információit. Vajon mire kell nekik?
9. Az Egyesült Államokban egyre több iskola írja elő, hogy a diákok RFID chipet tartalmazó, nyomon követő diákigazolványt hordjanak maguknál iskolaidőben, sőt azon kívül is.
10. Az Egyesült Államokban egyre több iskolában van állandó rendőrjárőr és jelenleg 70.000 kiskorú van börtönben.
11. Amikor egy amerikai állampolgár a FEMA (Szövetségi Vészhelyzet-kezelési Ügynökség) segítségére szorul már eleve börtönben érzi magát. A Sandy hurrikán levonulását követően New Jersey-ben felállított FEMA tábort a következőképpen jellemezte annak egyik lakója:
Tegnap este látszott az ember lehelete,” mondja Brian Sotelo, aki a hurrikánban elveszítette otthonát. „Pine Belt-ben a Vöröskereszt kihirdette, hogy egy állandó, felújított, szilárd szerkezetű szállásra küldenek minket, ahol mosógép és állandó fűtés is van, erre idehoztak a sátorvárosba.”
Sotelo elmondta, hogy folyamatosan, „egész nap és egész éjjel” fekete helikopterek járőröznek felettük és egy fekete, elsötétített autó járkál a táborban, miközben a katonaság egész éjjel különféle berendezéseket szállít. Tudomásunk szerint a sajtó munkatársait nem engedik be a körbekerített területre, ahol az otthonukat elveszített állampolgárok kígyózó sorokban várnak a mobil vécék előtt. Minden ajtó előtt biztonsági őr és még a vécé vagy zuhanyhasználat előtt is fel kell mutatniuk valamilyen személyazonosító okmányt.
Úgy bánnak velünk, mintha rabok lennénk,” mondta Ashley Sabol a Reuters riporterének. „Nehéz ezt kimondani, de olyan, mintha egy koncentrációs táborban lennénk.”
12. Azt talán már sokan tudják, hogy a mobiltelefonok folyamatosan adatokat gyűjtenek a felhasználókról. Egyedül 2011-ben a hatóságok több mint 1 millió alkalommal kértékilyen adatok átadását a szolgáltatóktól.
13. Az amerikai kormány egy olyan iPhone alkalmazást is létrehozott, ami a gyanús tevékenységek jelentését segíti.
14. Az adathalászatban egyre több magáncég is részt vesz. Köztük az egyik legnagyobb az Acxiom, amelyik több mint 190 millió amerikairól rendelkezik információval:
A cég hivatalosan az adatbázis marketing kategóriába tartozik. Az 1969-ben, Demographics Inc néven alapított vállalat kezdetben telefonkönyvek és egyéb kezdetleges eszközök, valamint egy darab számítógép segítségével kezdett adatokat gyűjteni a szavazókról és fogyasztókról direkt, marketing célokra. 40 évvel később az Acxiom 126 millió háztartás több mint 190 millió állampolgárról rendelkezik információval az Egyesült Államokban és körülbelül 500 millió aktív vásárlóról a világ többi részén. Convey-ben található központjuk 23.000 szervere évente 50.000 milliárd adatátvitelt elemez.
15. Az Egyesült Államok rendfenntartói hamarosan az utcai járőr kocsikat is a reptereken használt testátvilágító szkennerekkel szerelik fel, amelyek képesek átlátni az autók falán és a ruhákon. „Adatvédelmi szempontból nehezen tudom elképzelni, hogy milyen kifogása lehet az embereknek ez ellen,” nyilatkozta Joe Reiss, a speciális járműveket gyártó cég elnökhelyettese.
16. A BRS Labs nevű cég olyanbűnmegelőző kamerákat fejlesztett ki, amelyek elvileg képesek megállapítani, ha valaki egy bűntett elkövetésére készül. A kamerákat San Francisco legnagyobb közlekedési csomópontjain helyezik üzembe.
17. Gizmodo arról adott hírt, hogy az amerikai Nemzetvédelmi Hivatal új lézer-szkennereket fog használni, amelyek akár 50 méteres távolságból is képesek átvilágítani egy csomagot vagy személyt:
A DHS egy vagy két éven belül bevetheti az új molekuláris lézer szkennert, ami 50 méteres távolságból is képes megállapítani, hogy egy csomag tartalmaz-e kábítószert, hogy valakinek a ruháján vannak-e lőpor nyomok, hogy mit evett reggelire, vagy mekkora az adrenalin szintje, anélkül, hogy hozzáérnének vagy a személy tudna róla.
18. Az FBI egy új egymilliárd dolláros biometrikus azonosító rendszer bevezetésén dolgozik:
A Következő Generációs Azonosító (NGI) rendszer tulajdonképpen egy országos adatbázis, ami az állampolgárok arcképét, írisztérképét, DNS adatait, hangmintáit és egyéb biometrikus adatait tartalmazza, elvileg a bűnüldözési feladatok támogatására. A vészharangot azonban sokkal inkább az adatgyűjtési módszerek miatt kongatták meg többen is. Az országos kamerahálózat és fotóadatbázis segítésével jelenleg tesztüzemben működő rendszer a legmodernebb arcfelismerő technikákat alkalmazza és hamarosan már a DNS és írisztérkép alapján is képes lesz valósidőben keresni.
19. Számos hivatalos kormánydokumentum „potenciális terroristánakbélyegzi azokat, akik kiállnak a személyes szabadság mellett.
20. A National Guard egyik tagja nemrégiben nyilvánosságra hozta, hogy egységét arra utasították, hogy polgári elégedetlenség, felkelés kitörése esetén az „ítéletnapra készülőembereket terroristaként kezeljék.
Merre is tart a világ?
Az új törvény értelmében Obama bármikor lekapcsolhatja az InternetetForrás: Beforeitsnews.com
Az amerikai kormány abszolút hatalmat kapna az Internet esetleges lekapcsolását illetően a Joe Lieberman szenátor által benyújtott törvényjavaslat értelmében. Az új szabályozás lehetőséget biztosítana az elnöknek, hogy a nemzetbiztonság érdekében átvegye a világháló feletti irányítást.
Lieberman szenátor már évek óta szeretné elfogadtatni a törvényt, hogy biztonságosabbá tegye a virtuális világot, de ez a legújabb törvénytervezet az előzőeknél is messzebbre megy, hiszen teljhatalmat adna az amerikai kormánynak az Internet felett és ezzel, a nemzetbiztonság védelmének ürügyén, véget vethet a szabad véleménynyilvánításnak.
A törvénytervezet szerint bármely Internetszolgáltatót, keresőprogramot vagy szoftver céget kötelezhetnének, hogy azonnali hatállyal engedelmeskedjenek a nemzetbiztonság által az adott szükséghelyzetben hozott intézkedéseknek,” nyilatkozta Declan McCullagh a Zdnet-től.


Internet főkapcsoló béta verzió” – Az amerikai kormány újabb 84 ezer oldalt blokkoltKurt Nimmo, Prisonplanet
Az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal, a gyermek pornográfia elleni küzdelem zászlaja alatt, újabb 84 ezer weboldalt blokkolt a múlt héten. A weboldalak azonban, a kormány állításával ellentétben, nem kapcsolódnak gyermek pornográfiához.
A Kiberbűnözési Központ a „Mentsük meg gyermekeinket” akció keretében újabb domain neveket foglalt le és közben néhány óriási bakit vétett. Múlt hét pénteken több ezer weboldal tulajdonos meglepetten tapasztalta, hogy oldala helyett egy FBI figyelmeztetés köszönti a kijelzőn,” írja a TorrentFreak oldal.
Valahol hiba csúszott a gépezetbe és egy óriási DNS szolgáltató domainja is blokkolásra került,” írja Ernesto a TorrentFreak oldalon.
Természetesen lehetséges, bár elég valószínűtlen, hogy a lekapcsolás véletlen volt. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy az akcióval a kormány üzenni akart az Internetezőknek. Megmutatták, hogy bármikor letilthatják az Internet hozzáférést, ha a szükség, vagy még inkább a kormány érdeke úgy hozza.
Az egyre szélesebb tömeget megmozgató tüntetésekre válaszul az egyiptomi kormány lekapcsolta az Internetet és több mobilszolgáltatók utasított a hálózat leállítására január végén. „Egyiptom az országban működő összes mobilszolgáltatót felszólította, hogy függessze fel a szolgáltatást a kijelölt területeken. Az egyiptomi törvények értelmében a hatóságoknak jogában áll ilyen utasítást adni, nekünk pedig kötelességünk ennek engedelmeskedni,” nyilatkozta a Vodafone.
A kormány ehhez hasonló rendszert akar bevezetni az Egyesült Államokban is. Joe Lieberman szenátor törvényjavaslata felhatalmazná Obama elnököt az Internet lekapcsolására. A törvény a szeptember 11-i támadást követő mesterségesen gerjesztett hisztéria következményeként elfogadott 2002. Évi Nemzetbiztonsági törvény módosítása lenne. A törvény „megerősítené az Egyesült Államok kommunikációs infrastruktúrájának biztonságát és ellenálló képességét”, azáltal, hogy a hatalmon lévő elnök kezébe adná a jelképes „Internet főkapcsolót”, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal utasítására átvehesse a világháló feletti irányítást.
Kínában a kormánynak háború esetén hatalmában áll az Internet kiválasztott részeit lekapcsolni, és erre az Egyesült Államokban is szükség van,” nyilatkozta Lieberman szenátor a CNN-nek tavaly.
Mianmarban 2007-ben lekapcsolták az Internetet, Irán és Kína pedig 2009-ben tette ugyanezt. Sok kormány szeretné magának tudni az Internet hozzáférés és telekommunikáció feletti hatalmat.
Az ellenzők által „Internet kill switch törvénynek” nevezett törvényjavaslatot idén a szenátus újratárgyalja. A törvény támogatói szerint a nemzetbiztonság érdekében szükség van erre az intézkedésre.
Elfogadása esetén a törvény felhatalmazná a mindenkori elnököt, hogy a világhálót és bármilyen egyéb számítógépes hálózatot nemzetbiztonsági kockázatnak minősítsen és átvegye felette az irányítást. Eszerint egy nemzetbiztonsági, várhatóan mesterségesen előidézett, vészhelyzet esetén az elnök bírósági döntés és a kongresszus megkérdezése nélkül dönthet az Internet lekapcsolása mellett, tehát ilyen esetekre az alkotmányban biztosított jogok nem vonatkoznának.
A Jay Rockefeller és Olympia Snow által készített első változat felhatalmazta a fehérházat, hogy egy adott veszélyt „kiberbiztonsági kockázatnak” minősítsen és „elrendelje a hálózatok és weboldalak lekapcsolását”. A demokrata képviselők hasonló megközelítésből alakították ki saját javaslatukat.
A mostani 84 ezer weboldal lekapcsolása nem volt véletlen. A kormány béta tesztjéről van szó, hogy ellenőrizzék egy ilyen intézkedés műszaki aspektusait és felmérjék a közvélemény reakcióit. A kormányt nem túlságosan érdekli a gyermek pornográfia. A Mubarak rizsimhez hasonlóan, az Egyesült Államok kormányát az érdekli, hogy használható mechanizmust léptessen életbe a lakossági Internet lekapcsolására vagy kijelölt weboldalak és domainek blokkolására.
Egyre több ember fordul az Internet felé, ha megbízható, cenzúrázatlan információt szeretne. Egyre több ember fordul el a kormánypropagandát nyomó nagy médiumoktól. A kormány pedig meg akar bizonyosodni arról, hogy az Internet lekapcsolásához szükséges műszaki feltételek a helyükön vannak a gazdaság teljes összeomlása előtt, mielőtt az emberek, Egyiptomhoz hasonlóan az utcára vonulnak.


Miért kell harcolnunk az új Internet biztonsági törvény ellenBár az alábbi kezdeményezés egyelőre az Egyesült Államokat érinti, tudjuk, hogy az ilyen törvények rövid idő alatt, általában Nagy-Britannia érintésével, Európába, így hazánkba is begyűrűznek, azonkívül rengeteg magyar oldal fut amerikai szerverről vagy .com domain névről. 
Az amerikai kongresszus két olyan törvénytervezetet is tárgyal, ami elfogadása esetén örökre megváltoztatná az Internetet. A SOPA (Stop Online Piracy Act – az Internetes kalózkodás elleni törvény) és a PIPA (Protect Intellectual Property Act – törvény a szellemi termékek védelméért) több millió weboldal letiltására hatalmazná fel az amerikai kormányt. A SOPA törvénynek az amerikai képviselőház által jelenleg tárgyalt változata a veszélyesebb a kettő közül. Az Internet atombombájának is nevezhetnénk, hiszen hasonló hatással lenne az Internet világára, mint egy atombomba fizikai világunkra. A törvény felhatalmazná a hatóságokat, hogy lekapcsoljanak bármilyen „szerzői jogot sértő vagy azt lehetővé tevő, elősegítő” weboldalt. A törvény megfogalmazása természetesen nagyon homályos és tágan értelmezhető. Sokan attól tartanak, hogy a törvényt használnák, hogy olyan oldalakat is letiltsanak, amelyek csupán „szerzői jogot sértő” oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaznak. El tudnánk ma képzelni a világot a Facebook-hoz, Twitter-hez vagy Youtube-hoz hasonló oldalak nélkül? Az ilyen oldalak kénytelenek lennének több ezer Internet cenzort alkalmazni, akiknek az lenne a feladata, hogy folyamatosan megfigyeljék, ellenőrizzék felhasználóik tevékenységét, nehogy szerzői jogot sértő anyagok kerüljenek az oldalra. Valószínűleg sok weboldal kénytelen lenne felhagyni a felhasználók általi hozzászólások és egyéb tartalmak hozzáadásának engedélyezésével, mivel nem állna módjukban azokat cenzúrázni és folyamatosan ellenőrizni. Kezd kirajzolódni a kép?
Ezért kell minden erőnkkel harcolni a SOPA ellen! A SOPA elfogadása a szabad Internet halálát jelentheti.
A fővonalas, vagy más szóval a hatalmon levő erők által pénzelt és támogatott média éppen egy ilyen törvényre várt. Egy ilyen törvény visszaadná nekik az információáramlás feletti hatalmat, amit lassan kezdtek teljesen elveszíteni, mert a szabad Internetnek köszönhetően egyre több ember fordul más, megbízhatóbb forrásokhoz, hogy megtalálják a választ kérdéseikre. Az internetes szólásszabadság vége azt jelentené, hogy az emberek ismét kénytelenek lennének a nagy csatornákhoz fordulni a hírekért és szórakozásért.
New York Times a következőket írta a két törvényről:
A két új törvény felhatalmazná az állami főügyészt, hogy bírósági végzés vagy tárgyalás nélkül listát készítsen az internetszolgáltatók, keresőmotorok, fizetési szolgáltatók és reklámhálózatok által blokkolni köteles weboldalakról. A képviselőház által tárgyalt verzió ennél is tovább megy, mivel lehetővé tenné magáncégeknek, hogy bepereljék a szolgáltatókat, ha azok lehetővé tették, akár csak rövid időre, akár tudtukon kívül, hogy szerzői jogot sértő anyag kerüljön egy általuk tárolt oldalra. Ez óriási változás lenne a jelenlegi szabályozáshoz képest, ami védi a szolgáltatókat a polgári felelősségre vonással szemben, amennyiben a megkérdőjelezett tartalmat a számukra megküldött felszólítást követően törlik. A törvénytervezet célja eltér a Kínában alkalmazott tűzfal szándékától, ami az egész országra kiterjedő internet cenzúrát alkalmaz, de a gyakorlatban a végeredmény nagyon hasonló lenne.
Ilyen környezetben mindenki félne bármilyen harmadik féltől származó tartalmat közzétenni. A szabad internet megszűnne. A lifehacker.com a következőket írja a SOPA potenciális veszélyeiről:
Amennyiben van lehetőség kalóz vagy az online kalózkodást elősegítő tartalmat feltenni egy oldalra, a weboldalt törvény értelmében be lehet perelni. Ez lehet akár egy olyan apró dolog, mint egy szerzői joggal védett kép közzététele a Facebook-on vagy kalóz-barát információ közlése egy cikk hozzászólásában. Például egy kommentben ehhez a cikkhez, amit éppen olvasol. A legaggasztóbb tényező a törvény homályos és általános megfogalmazása.
Szerencsére néhány nagy internetes név komoly kampányt indított a törvényjavaslat ellen. Például Eric Schmidt, a Google ügyvezető-elnöke szerint a törvény „büntetné” a linkek hozzáadását a webes tartalmakhoz.
A linkek (hivatkozások) büntetésével a törvényjavaslatok bizonyos tartalmak törlésére kényszerítik a weboldalakat.”
Sergey Brin, a Google társalapítója is igen aggasztónak találja a SOPA törvényt, ami felhatalmazná az amerikai kormányt, hogy bírósági végzés nélkül cenzúrázza a kereséseket:
Elképzelhetik megdöbbenésem mértékét, amikor értesültem róla, hogy a szólásszabadság elleni legújabb támadás éppen az Egyesült Államokból ered. Jelenleg két törvény is van a kongresszus előtt, a SOPA és a PIPA, amelyek hihetetlen hatalmat adnának az amerikai kormány és a szerzői jogok tulajdonosainak kezébe, beleértve azt is, hogy kisajátítsák a tartománynévrendszert (DNS) és cenzúrázzák a keresési találatokat (és tehetnék mindezt bírósági végzés vagy tárgyalás nélkül).”
Az Egyesült Államokban eddig hittünk abban, hogy a kormánynak nincs joga elvenni tulajdonunkat tisztességes bírósági eljárás nélkül.
A SOPA ezzel szemben felhatalmazná az Egyesült Államok kormányát, hogy kimondja a „halálos ítéletet” egy weboldal felett a bíróság megkerülésével.
A SOPA elfogadása az Internet jelenlegi formájának végét jelentené.
Ha megszűnnek azok az oldalak, melyeken bárki megoszthatja véleményét, mi lenne a világgal, amikor a hatalmon lévő erők már így is minden fronton az igazság elfedésén ügyködnek?
Tényleg kínai mintára akarjuk átalakítani az Internetet Amerikában?
Szerencsére az internetközösség teljes erővel harcol a SOPA ellen. Kezdetben a GoDaddy.com nyilvánosan támogatta a SOPA tervezetet, de a Reddit által szervezettbojkott igen keményen érintette őket. Két hete a GoDaddy 70.000 domaint veszített elegyetlen hét leforgása alatt.
A nyomás hatására a GoDaddy felhagyott a törvényjavaslat támogatásával, de ugyanakkor nem foglaltak állást ellene.
Az ünnepek miatt a képviselők egy időre félretették törvényjavaslatok tárgyalását, de a csatának korántsincs vége. A tét óriási. Az Internet szabadsága az egyik legfontosabb szabadság jelenleg a világon. Ha ma nem teszünk valamit ennek a szabadságnak a védelméért, holnap már lehet, hogy késő.
Az Internet feletti hatalom minden egyes nappal szigorodik. Ahogyan arról a napokban írtunk az amerikai nemzetbiztonsági hivatal folyamatosan figyeli a közösségi oldalakat. Az oldalak megfigyelése és az internetes szólásszabadság korlátozása azonban két különböző dolog.
Az Elektronikus Front Alapítvány (Electronic Frontier Foundation) például tiltakozást szervezett a drákói törvények ellen. Nyilatkozatukban a következőket írják:
A törvényjavaslat jelenlegi szövege értelmében a kormánynak és magánfeleknek egyaránt hatalmában állna beavatkozni az Internet tartománynévrendszerébe. A kormánynak jogában állna kötelezni az internetszolgáltatókat és keresőmotorokat, hogy átirányítsák vagy letiltsák a felhasználók keresési próbálkozásait bizonyos weboldalakra vagy címekre. Ennek hatására harmadik felek megpróbálnák majd az átlagos felhasználót alternatív szerverekre csalogatni, amelyek hozzáférést biztosítanának a teljes webhez (nemcsak az frissen cenzúrázott amerikai változathoz), ami új biztonsági kockázatot teremtene, mivel a jelenlegi tartománynévrendszer megbízhatósága és egyetemes felépítése megszűnne.
A helyzet ennél is rosszabb: A SOPA rendelkezései értelmében az Internetszolgáltatókra (a hoszting cégeket is ideértve) komoly nyomás helyeződne felhasználóik megfigyelésére és tevékenységeik rendfenntartására. Míg a PIPA kifejezetten „a szerzői jogokat sértő tevékenységet folytató” oldalakat veszi kereszttűz alá, a SOPA olyan oldalakat támad, amelyek pusztán nem tesznek eleget a jogsértő magatartás nyomon követése és megakadályozása érdekében (és egyáltalán nem lehet tudni, hogy mi számít „elegendőnek”). Arra is felhatalmazza a hatóságokat, hogy lekapcsolják azokat, akik elérhetővé teszik a világ többé része által látható Internetet (nemcsak az USA által engedélyezett részét).
A SOPA elleni tiltakozás foganatosítására több weboldal is készült: link link
Védjük meg az Internet szabadságát! Az Internet lehetővé tette az átlagember számára, hogy kapcsolatot tartson fenn és szabadon kommunikáljon társaival. A SOPA elfogadása esetén ez a szabadság elveszik és az átlagember számára csak a fővonalas média marad, a hatalom által számukra közvetíteni kívánt üzenetekkel és propagandával. A törvénytervezet elutasítása esetén sem fogják feladni a próbálkozást. Résen kell lennünk, hogy megvédjük a szabad információáramlást! Ne hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk!
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” – János 8:32

Új PlayStation szabadalmak: DNS, ujjlenyomat, hang, írisz és arcfelismerésNehéz az élet egy nagyvállalat számára, különösen, ha egyik legfontosabb feladata a felhasználók online tevékenységének azonosítása, a célzott reklámok küldése és a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében. Hogyan tudják megállapítani, hogy ki használja éppen az adott játékot? Úgy tűnik a Sony megtalálta a választ: terveik szerint egy online adatbázisban fogják tárolni a felhasználók biometrikus adatait, hogy megállapíthassák pontosan ki is jelentkezett be a játékfelületen, azaz ki ül a gép előtt.
A Sony Computer Entertainment, a japán technológiai óriás PlayStation részlege, nemrégiben hozta nyilvánosságra májusban bejegyzett, de még fejlesztés alatt álló szabadalmát a probléma megoldására.
A szabadalomban a „probléma” leírását is elolvashatjuk, miszerint a cég jelenleg nem tudja megállapítani, hogy egy adott konzolon bejelentkező felhasználó valóban a fiók tulajdonosa-e vagy csupán egy másik felhasználó, aki az eredeti tulajdonostól vásárolta a készüléket.
A szórakoztató elektronikai eszközökön megjeleníthető reklámok jelenleg nem célzottak, mert szinte semmilyen információ nem áll rendelkezésre az eszközt használó személyről. A reklám sokkal célzottabb lehetne, ha ismert lenne a felhasználó érdeklődési köre. Jelenleg ilyen formációt csupán kérdőívek segítségével lehet megszerezni, általában az eszköz regisztrálásakor, illetve bizonyos információk nyerhetők az eszközhasználat megfigyeléséből. Például egy online játékszolgáltató figyelheti milyen játékokat ér el egy regisztrált felhasználó az eszközzel. Azonban sok szórakoztató elektronikai eszköznek több felhasználója is van. Ilyen lehet például egy család több tagja. Sajnos a jelenlegi módszerek csupán az eszköz nyomon követését teszik lehetővé és nem tudnak különbséget tenni a különböző felhasználók között.
A számítógépeknél alkalmaznak már biometrikus azonosítókat, például ujjlenyomat olvasót, a belépéshez szükséges jelszó helyett, ennek megadása azonban csak az eszköz beindításakor szükséges, utána bárki használhatja a gépet. Tehát olyan módszerre van szükség, ami áthidalja ezt a problémát.
Tehát mi a megoldás? Még több biometrikus adat rögzítése:
Megoldásként a felhasználót a csakis rá jellemző adatok alapján kell azonosítani, így a tartalmakat az eszköz használójának személyazonossága alapján lehet biztosítani. Attól függően, hogy a szabadalmazott eljárás melyik típusa kerül alkalmazásra, a felhasználó személyazonosságának megállapítása történhet például biometrikus érzékelő segítségével. Ilyen biometrikus érzékelő lehet például egy ujjlenyomat vagy tenyér leolvasó, arcfelismerő rendszer, írisz vagy retina szkenner, hangfelismerő program vagy DNS elemző. Az alkalmazott biometrikus érzékelő az eszköz használata közben azonosítaná a felhasználót.
Az alábbi ábra a rendszer működését szemlélteti különböző eszközökön:
Senkit se zavarjon meg a kőkorszakinak tűnő telefon. A szabadalmi leírásokhoz csatolt ábrák esetében ez normális. A telefon jobb oldalán látható szürke bemélyedések például az ujjlenyomat leolvasókat jelölik (hány ujjlenyomat kell nekik?), a kamerákat (329 és 336) arcfelismerésre, írisz és retina szkennelésre, a mikrofont (328) pedig hangfelismerésre használnák.
A szabadalmi leírás elmagyarázza, hogyan építenének profilt a felhasználókról a nyert adatok segítségével:
A találmány bizonyos megvalósításai esetében a felhasználóról profil készülne… megfigyelésre kerülne a felhasználó viselkedése és a viselkedési mintákból nyert információk bekerülhetnének a felhasználói profilba. A profil alapján személyre szabhatóbbá válna az eszköz az adott felhasználó számára… A videójátékok esetében a felhasználói profil része lenne, hogy milyen típusú (például verseny vagy harci) játékokat részesít előnyben a felhasználó. A célzott reklámok elküldéséhez nem szükséges tudni a felhasználó nevét, címét, telefonszámát vagy egyéb személyes adatait. Elegendő a felhasználó online tevékenységét párosítani az azonosított felhasználóval.
A célzott reklámokon kívül az azonosító megakadályozná, hogy a felhasználó olyan tartalmakat használjon, ami nem az övé, tehát többé nem lehetne megosztani a PlayStation Network felhasználói fiókjait:
A szabadalom megakadályozná az online felhasználó fiókok engedély nélküli megosztását. A biometrikus azonosító, mondjuk ujjlenyomat segítségével, a tartalom szerver képes lenne megállapítani, hogy az online fiókot elérni próbáló felhasználó ténylegesen az adott fiók tulajdonosa-e.
A rendszer elvileg a kalózkodást is megakadályozná, amennyiben elég széles körben elterjed:
Az online tartalmakkal kapcsolatos másik komoly probléma a letöltött tartalmak jogosulatlan másolása vagy terjesztése. Jelenleg szinte lehetetlen megakadályozni egy letöltött, megvásárolt tartalom illegális másolását. Az egyik használatban lévő módszer a letöltött tartalmaknak az adott eszközhöz történő kapcsolása, ez azonban nem megoldás arra az esetre, ha a felhasználó eladja a gépet. Amennyiben ehelyett a tartalmakat az adott felhasználóhoz (ahhoz, aki kifizette a tartalom árát) kötjük, elérhetjük, hogy csak ő legyen képes azt elérni. Egy ilyen módszerrel megakadályozhatjuk a tartalmak feltörését és jogosulatlan terjesztését.
Ez az új szabadalom szorosan kapcsolódik egy korábbihoz, amiről szintén írtunk. APlayStation kamera hamarosan képes lehet érzékelni a felhasználók érzéseit, felvenni, amit mondanak és mindezt továbbítani a Sony-nak.
Az adatokat (legyen az hangfelvétel, írisztérkép vagy DNS) mindkét esetben a Sony szerverein tárolnák. Ez pedig tudjuk hová vezethet. Reménykedjük, hogy a DNS-azonosítókat legalább titkosítva tárolják majd.

RFID chipbeültetés minden amerikainak? – Tények és tévhitekAzt is teszi [a hamis próféta] mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” – Jelenések 13:16-18
Talán már egyre kevesebb ember számára hihetetlen, hogy a világ globalista irányítói chipet akarnak ültetni minden emberbe. A technológia előnyeit ecsetelő kampányok és propaganda egyre erősebb, a technológia pedig szinte teljesen készen áll az új gazdasági rendszer megvalósításához. Az antikrisztus csak akkor lesz képes az egész globális kereskedelmet és pénzforgalmat a hatalma alá vonni, ha megvalósul az egységes elektronikus bank és pénzrendszer a világon. Most még nem tartunk itt, de az események szédítő sebességgel haladnak ebbe az irányba. – Joseph Candel
Amikor először hallottam az alább részletezett hírről, gondolkodás nélkül félresöpörtem, mint újabb internetes rémhírt és nem is foglalkoztam a kérdéssel.
Sok emailt kapunk a témában, de elég sokról kiderül, hogy bár jó szándékkal továbbították őket, a tartalmuk nem egyéb szenzációhajhász pletykánál.
Így gondoltam akkor is, amikor arról kaptam hírt, hogy az új amerikai egészségügyi törvény előírja, hogy minden amerikai állampolgárba microchipet akarnak ültetni, ami nemcsak a viselő személyes adatait, de bankszámla információit is tartalmazni fogja, sőt az illető nyomon követésére is alkalmas.
A szóban forgó üzenet a következőket tartalmazta:
A törvény 1004. oldalán az olvasható, hogy a (chip bevezetésének határideje) „a törvény elfogadásától számított 36 hónap”.
Az új törvény értelmében 2013. március 23-tól minden állampolgár köteles lesz a személyes adatait tartalmazó RFID chipet hordani a bőre alatt, amit egyúttal személyes bankszámlájával is összekapcsolnak, valamint nyomon követhetővé teszi viselőjét.
A II-es típusú beültethető eszköz „a betegek azonosítására és egészségügyi adatainak rögzítésére szolgáló beültethető rádiófrekvenciás jeladó rendszer”. A II-es típusú eszköz célja, hogy adatokat gyűjtsön a betegekről. Ilyen információk például a „követelésekre, kérdőívekre valamint standard elemzési fájlokra vonatkozó adatok. A rendszer lehetővé teszi az egészségügyi és az egészségügyi miniszter által jónak látott egyéb adatok gyűjtését és elemzését, különböző adatkörnyezetekből.”
Utánanézve számos blogot találtam, amelyiken a fenti idézet olvasható, természetesen a fővonalas médiában semmi, ami persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy az információ téves. Mindenesetre első nekifutásra nem találtam megbízható megerősítést.
Bár a tévhiteket „leleplező” weboldalak, mint például a FactCheck.org vagy a Snopes.com, váltig hirdetik semlegességüket, úgy tűnik, azért általában erősen a liberálisok felé húznak és inkább a konzervatívok által terjesztett híreket szeretik megcáfolni.
Snopes.com-on természetesen megtalálható a fenti hír cáfolata, amit így „hamis” címkével látták el, ugyanakkor érdekes módon a benne foglalt részleteket szinte teljes egészében helytállónak találták a szerkesztők.
A Snopes gúnyos hangnemben ír a hírről, mint tipikus „fenevad bélyege hisztériáról”, még egy bibliai idézettel is színesítve mondandójukat, ami szerint „nincs új a nap alatt”, és arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy „a hír, mint már oly sokszor korábban, ezúttal is téves”.
Ezzel tulajdonképpen azt állítják, hogy az információnak semmi köze a valósághoz, ami, ahogy mindjárt kiderül, enyhe túlzás.
Az igazság az, hogy a hírben citált részek és oldalszámok nem az Obama nevével fémjelzet törvény végleges verziójából származnak, azonban a korábbi változatokban az idézett formában benne voltak!
Maga a tény, hogy törvénybe akarták foglalni az állampolgárok egészségügyi okból történő kötelező chipbeültetését, már önmagában döbbenetes. Az, hogy végül a törvényt eredeti formájában nem fogadták el, csupán annyit jelent, hogy az intézkedést egyelőre félretették. Egyesek azt mondhatják, hogy a kérdést soha többé nem fogják elővenni, ez a feltételezés azonban ellentmond minden eddigi tapasztalatnak.
A Snopes cikkből kiderül, hogy a hír minden egyes része igaz, azzal a kivétellel, hogy a chipbeültetés egyelőre nem kötelező.
Más szóval az új egészségügyi törvény csupán felajánlja, nem pedig előírja a chipbeültetést. Aki nem akarja, nem kell, hogy chipet viseljen a bőre alatt. Erre alapozta a Snopes a „hamis” címkét és ez alapján mondhatjuk, hogy az Egyesült Államokban, az új egészségügyi törvény hatálya alatt a chipbeültetés nem kötelező.
Egyelőre.A Fenevad: a nyomon követés leegyszerűsödöttForrás: shtfplan.com
VIP belépő a Baja Beach Klubba: chipbeültetés
A személyazonosítás és nyomon követés legfejlettebb technológiájaként harangozták be. Ma már széles körben alkalmazzák. A VeriMed, vagy korábbi nevén VeriChip rendszer egy rizsszem nagyságú, passzív, bőr alá ültethető RFID (rádiófrekvenciás azonosító) chipet alkalmaz, lehetővé téve az egészségügyi alkalmazottaknak és hivatalos szerveknek, hogy azonnal elérhessék a chipet viselő személy orvosi és személyazonossági információt. 
Maga a chip csupán a személyi vagy személyi igazolvány számhoz hasonló egyedi azonosítót tartalmaz. Leolvasáskor közvetlenül a Healthlink globális adatbázisához csatlakozik az Interneten keresztül, így az orvos azonnal lekérdezhet mindent, amit a betegről tudni lehet.
A rendszer használata nem korlátozódik az egészségügyre, az Applied Digital Solutions, a VeriChip korábbi anyavállalata, régóta alkalmazza tenyész- és háziállatok helymeghatározásra és azonosítására.
Legújabban egy angol börtön javasolta, hogy RFID chipet ültessenek a rabokba, a nyomon követés megkönnyítésére és a szökési kísérletek megakadályozására:
A börtönök túlzsúfoltsága és a korábbi jelölőrendszerek biztonsága miatti aggodalmak eredményeként a brit igazságügyi minisztérium a műholdas rádiófrekvenciás nyomon követő technológiák alkalmazásának lehetőségét vizsgálja.
Karkötők vagy bokaláncok használata helyett azonban úgy gondolják, a közösség elleni bűntettet elkövetők bőre alá ültetnék a nyomon követő chipet.
Minden opció szóba jöhet és ennek a technológiának az alkalmazási lehetőségeit szeretnénk megvizsgálni.” (Nz Herald)


Bár a chipbeültetés számos biztonsági és egészségügyi problémát vet fel, az eljárás egyre gyorsabb ütemben válik társadalmunk szerves részévé, a biztonság és szeretteink védelme nevében.
Egy 2008-as interjú során Sean Hannity felteszi a kérdést Scott Silverman-nak, az Applied Digital elnök-vezérigazgatójának:
A szülők egyre gyakrabban mondják, hogy már a kertbe se lehet nyugodtan kiengedni a gyerekeket. Nem létezik olyan technológia, ami segíthetne a szülőknek ilyen téren? Mondjuk az emberrablások megakadályozására?” Válaszában Silverman a „személyes helymeghatározó eszközöket” említi, ami nem más, mint egy RFID chip. Az eszközt a „gyerek vagy a követendő személy” testébe lehet ültetni.
Bár az interjúban Hannity elsősorban az emberrablás elleni védelem eszközeként mutatja be az RFID technológiát, Silverman elismeri, hogy a chipnek számos felhasználási területe van:
Ez az első emberbe ültethető mikrochip, ami többszörös biztonsági, pénzügyi és egészségügyi felhasználási lehetőséggel rendelkezik.”
Imádom az elképzelést, Scott!” – válaszolja Hannity.
Biztonság, pénzvilág és egészségügy: ez a három terület nagyjából lefedi az emberek mindennapjait. (Right Side News)
Miközben a VeriMed és elődje a VeriChip állítólag elsősorban egészségügyi felhasználásra készült, a rendszer a kezdetektől alkalmas volt a nyomon követésre és helymeghatározásra. (Idők jelei: 2009-ben a VeriChip megvásárolta a hitel nyomon követésre és a személyazonosság lopások megakadályozására specializálódott Steel Vault nevű céget, egyeduralmat szerezve a személyazonosításra és egészségügyi adatok tárolására is alkalmas, emberbe ültethető chipek piacán. Innentől kezdve a VeriChip által gyártott technológia képes volt átvenni a bankkártyák szerepét.)
Ehhez hozzávehetjük még az államimegfigyelés jelenkori fejlődését. Az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal, az NSA, újonnan épülő adatközpontja, vagy az Egyesült Államok és Európa légtereiben cirkáló pilótanélküli drónokés az emberbe ültethető RFID chipek minden szükséges eszközt biztosítanak a hatalomnak, hogy a föld minden lakosát állandó megfigyelés alatt tarthassa.
A chip technológia (legyen az mikro, nano vagy egyéb) végcélja, hogy a személyazonosító okmányok és a készpénz szerepének átvételével lehetetlenné váljon chipbeültetés nélkül venni vagy eladni.
A jelenések könyve ezt a Fenevad Bélyegének hívja.
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” – Jelenések 13:16-18
Egyesek számára nevetségesnek tűnik a feltételezés, hogy az emberek hajlandóak legyenek alávetni magukat a egy ilyen chipbeültetésnek, egészségügyi vagy biztonsági célból, pedig a felvetés egyáltalán nem valószerűtlen.
Figyelembe véve a világ jelenlegi állapotát, nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, milyen módszerekkel veheti rá a globális hatalom a föld lakosainak jelentős részét a technológia elfogadására.
Sok millió ember szorul valamilyen jellegű állami segélyre (az USA lakosságának például a fele) a világon, legyen az egészségügyi, élelmiszer, rokkantsági vagy egyéb. Sajnos a földet teljesen megfertőzte a korrupció és a csalás, így nem lenne nehéz dolga a hatalomnak ürügyet találni a chipbeültetés kötelezővé tételére a segélyek folyósításának feltételeként, amik nélkül sokan már elképzelni sem tudják az életet.
Nem történhet meg? Manapság sok kormány már arra sem veszi a fáradtságot, hogy törvénybe foglalja az ilyen intézkedéseket. Az Egyesült Államokban az elnök egy végrehajtási utasításon keresztül is megteheti ezt (ahogyan Barack Obama és George W. Bush számos alkalommal tette), illetve bármelyik kormányhivatal által kötelezővé teheti, mint ahogyan az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium éppen fontolgatja ezt azélelmiszerjegy programban résztvevők számára.
A propaganda alattomos módszereiről se feledkezzünk meg. Sok fiatalnak elég néhány reklám és máris úgy gondolják majd, hogy a chipbeültetés a legújabb menő trend. A barcelonai Baja Beach Club például már 2004 óta „látja el” mikrochippel VIP vendégeit, akik így sorbaállás nélkül léphetnek be és vehetik igénybe a klub számukra fenntartott szolgáltatásait.
Természetesen sokan elutasítanák, hogy egy ilyen rendszer részévé váljanak, erkölcsi vagy vallási meggyőződésükre hivatkozva, de milliók gondolák majd, hogy nincs más választásuk, mint feladni személyes szabadságukat.
Egyre több ember függ manapság az államtól, vagy él segélyből, így nagyon is valószínű, hogy a legtöbben bármit hajlandóak lesznek elfogadni, ha a betevő falatjuk függ tőle.
Egy idő után a chipet visszautasítókat hazafiatlansággal, sőt akár terrorizmussal vádolják majd, nem repülhetnek, feketelistára kerülnek (hiszen, aki nem hagyja, hogy chipet ültetessenek a testébe, nyilván rejteget valamit és veszélyes személy). A következő fázisban minden rendőrőrsön, orvosi rendelőben és hivatalban hatalmas plakátok magyarázzák majd az engedelmes állampolgároknak, hogyan ismerhetik fel ha egy chip-tagadó fenyegető magatartást tanúsít: „Ha egy chipnélkülit lát jelentse! Ez minden állampolgár kötelessége!”
Tényleg mikrochipet akarnak ültetni az agyunkba(Joseph Candel) A Bibliából Fenevad Bélyegeként ismert pénzügyi rendszer bevezetéséhez szükséges technológia rendkívül gyorsan fejlődik, a propaganda gépezet pedig mindent megtesz, hogy a tömegek elfogadják a koncepciót. A chipbeültetést egyre több területen alkalmazzák, míg végül megjelenik az a bizonyos eszköz, amiről a Jelenések könyvében is olvashatunk.
[A hamis próféta] azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” – Jelenések 13:16-18
Szeretnél mikrochipet az agyadba? Az ajánlat így elsőre valószínűleg nem hangzik túl csábítónak, pedig a nagy gyógyszeripari és biotechnológiai cégek tényleg ezt akarják.
Sok millió dollárt pumpálnak folyamatosan az ilyen egészség és életminőség javító technológiák kutatás-fejlesztésébe. Természetesen most még senki sem fogja ránk kényszeríteni a chipbeültetést. Eleinte forradalmi újításként harangozzák be az eljárást, aminek alkalmazása kiváltságnak számít majd. Kihangsúlyozzák, mennyi mindenben javíthatnak egészségünkön, hogyan segíthetik a testi fogyatékossággal élőket, és persze milyen extra képességekkel ruházhatják fel a használóit.
Képzeljük el, milyen fogadtatásban részesíti majd a nyilvánosság az újítást, amikor bejelentik, hogy segítségével napok alatt megszabadulhatunk súlyfölöslegünktől, vagy órák alatt letölthetjük az egyetemi tananyagot az agyunkba. A technológiában rejlő lehetőségek száma végtelen és csak idő kérdése, hogy mikor válik teljesen elfogadottá. Ami egykor tudományos fantasztikumnak számított, lassan valósággá válik és a világ soha többé nem lesz a régi.
Fontos azonban megvizsgálni ez ellenérveket is.
Bár nagyon közel vannak a megvalósításhoz, úgy tűnik a kutatóknak eszébe sem jut foglalkozni a chipbeültetés esetleges negatív következményeivel.
Financial Times egyik cikke szerint a jövő gyógyszeriparának szerves része lesz a „bioelektronika”, ami „az agyba és a test más részeibe küldött elektromos jelek segítségével lesz képes gyógyítani”.
Leírja, hogy a cukorbetegséget, az epilepsziát, az elhízást, és sok más betegséget, gyógyszerek helyett a hibásan működő szervekbe jeleket küldő „elektromos implantátumok segítségével” kezelnek majd.
Túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen.
cikk szerint a GlaxoSmithKlein keményen dolgozik, hogy valóra váltsa ezeket az elképzeléseket. Moncef Slaoui, a GlaxoSmithKlein kutatás-fejlesztés részlegének vezetője szerint „a kihívás abban rejlik, hogy az agy-számítógép interfészt, az anyagi tudományágakat, a nanotechnológiát és a mikro-áramforrásokat integrálják az új gyógykezelési eljárások kifejlesztése érdekében”.
Mit szólnál, ha egy napon kiderülne, hogy egy agyimplantátum segítségével kigyógyulhatnál egy életen át tartó betegségből? Elfogadnád?
Az elkövetkezendő évek során sok embernek kell majd választ adni erre a kérdésre.
Mashable például a következőket írta néhány hónapja:
A stroke-on átesett illetve Parkinson-kórban szenvedő betegek számára reményt adhat egy új, de egyelőre vitatott eljárás, ami kísérleti patkányon sikeresnek bizonyult az agyi sérülések kezelésében.
A patkányok agyi motorikus funkciói a korábban sérült területeken is működni kezdtek, miután mikrochipet ültettek az állat koponyája alá, amin keresztül elektródákat vezettek az agyba. A chip nélkül, a sérült patkányok motorikus funkciói nem működtek. A stroke és a Parkinson-kór is vissza nem fordítható sérülést okoz az agyszövetekben, tehát a felfedezés reményt adhat ezeknek a betegeknek.
Az Egyesült Államok kormánya olyan beültethető mikrochipek kifejlesztésén dolgozik, amivel figyelemmel kísérhetnék a katonák egészségi állapotát, valamint javíthatnák harctéri tejesítő képességüket.
Vajon nem túl bonyolult vagy veszélyes eljárás egy mikrochipet az emberi agyba ültetni?
Mint kiderül, nem is olyan nehéz, mint gondolnánk.
Wall Street Journal cikke szerint az eljárás gyors és legtöbbször egyetlen kórházban töltött napot igényel…
Az agyi implantátumok a koponya alá, közvetlenül az agy felszíne fölé elhelyezett orvosi eszközök. Legtöbbjük akkora, mint egy aszpirin tabletta és vékony, fém elektródák segítségével „figyelik” az agy tevékenységét, illetve esetenként stimulálják az agyi aktivitást. A neuronok közötti kommunikációra hangolva, ezek az implantátumok valóban „lehallgatják” az agytevékenységet, majd közvetlenül az agynak „válaszolnak”.
Akiben viszolygást kelt az eljárást, jobb, ha tudja, hogy egy ilyen implantátum elhelyezése viszonylag egyszerű és gyors művelet. Az altatást követően apró vágást ejtenek a fejbőrön és egy lyukat fúrnak a koponyán, amin keresztül az eszközt az agy felszínére helyezik. Az eszközzel vezeték nélkül tudnak kommunikálni. Amikor a procedúrát nem ambulánsan végzik, a beavatkozáshoz egyetlen kórházban töltött nap szükséges.
Mennyire lehet biztonságos egy olyan eszköz, ami képes közvetlenül kommunikálni az agyunkkal?
A gyógyszeripar kihasználja, hogy a mai technológiai újításokra éhes világban, a legtöbb ember nem foglalkozik az ilyen kérdésekkel.
Az Intel például olyan, agyba ültethető érzékelő kifejlesztésén dolgozik, ami lehetővé tenné, hogy használói közvetlenül irányítsák számítógépüket vagy mobiltelefonjukat. AComputer World UK a következőket írta erről:
2020-ra nem lesz szükség billentyűzetre vagy egérre számítógépünk irányításához, mondják az Intel fejlesztői. A felhasználók ezek helyett a perifériák helyett agyhullámaik segítségével nyitnák meg dokumentumaikat vagy böngésznék az Internetet.
Az Intel Pittsburgh-i kutatólaboratóriumában dolgozó fejlesztők olyan módszereket keresnek, amelyek az agyhullámokat kihasználva tudják irányítani a számítógépet, a televíziót vagy a mobiltelefont. Az agyhullámokat az Intel által kifejlesztett és az agyba beültetett érzékelők fognák munkára.
A kutatók elmondták, hogy ezek a tervek már nem számítanak tudományos fantasztikumnak és Nagytestvér senkinek nem fog chipet ültetni az agyába akarata ellenére. A kutatók arra számítanak, hogy a fogyasztók kapva kapnak majd a chipbeültetés kínálta új lehetőségen és szabadságuk kiterjesztéseként tekintenének rá.
A fenti cikkben az áll, hogy a chipet nem kényszerítenék rá senkire.
Arra számítanak, hogy a legtöbb ember alig várja majd, hogy kipróbálhassa ezt az új technológiát. És valószínűleg jól gondolják.
Számos videójáték fejlesztő dolgozik azon, hogy a joystick vagy egyéb kontrollerek helyett agyhullámokkal lehessen irányítani a játékokat, míg más cégek az Internethez akarják kapcsolni agyunkat.
Az alábbiakban egy friss IBM sajtónyilatkozat részlete olvasható:
Az IBM kutatói is csatlakoztak azokhoz, akik különböző módszereket keresnek az agy és elektronikai eszközeink, mint a számítógép vagy az okostelefon, összekapcsolásához. Az újításokkal elég lesz arra gondolni, hogy fel akarunk hívni valakit és már indul is a hívás. A számítógép esetében például elég lesz arra gondolni, hogy hová akarjuk vinni a kurzort és már ott is terem.
A bioinformatika területén dolgozó kutatók az agytevékenység leolvasására, arcfelismerésre, az izgalmi vagy koncentrációs szint mérésére és a gondolatolvasásra képes érzékelőket tartalmazó headseteket fejlesztettek ki. Viselőjének egy mozdulatot sem kell tennie használat közben.
Az ilyen technológia potenciális „előnyei” minden képzeletet felülmúlnak. A Science Channel például így fogalmazott:
Ha az otthoni Internetcsomagoknál leggyorsabbnak számító 50 MB/mp sebességgel tudnánk adatokat tölteni saját szürkeállományunkba, egy 500 oldalas könyv elolvasása körülbelül 2 tizedmásodpercig tartana.
Milyen irányban változna a világ, ha az emberek néhány hét alatt képesek lennének annyi tudást az agyukba tölteni, amihez korábban egy egész élet kellett?
A lehetőségek száma végtelen.
Azonban a visszaélések lehetősége is az.
Az aggyal közvetlenül kommunikálni képes mikrochip az állami kontrol legmagasabb szintjét biztosítaná egy diktatórikus kormány számára és vezetőinek soha nem kellene afelől aggódniuk, hogy az alattvalók ellenük fordulnak egyszer.
A chipeket eleve úgy programozhatnák, hogy az állampolgárok mindig jól érezzék magukat. Mintha folyamatosan be lennének „lőve” és így egyben azonnal függőséget is kialakítanának minden használóban, akik bármire hajlandóak lennének a chiphasználat fejében.
Egyetlen technológia sem hordozott még magában ilyen komoly veszélyt az emberi szabadságra nézve.
Ne felejtsük el, hogy mint minden hasonló újítás esetében, először az előnyöket adják el nekünk, majd amikor már kellő mértékben elterjedt és az élet sok területén nélkülözhetetlenné vált, arra használják fel, hogy segítségével tovább korlátozzák, majd végleg elvegyék szabadságunkat.

(Idők jelei) Az alábbi videó (ami egy létező számítógépes játékhoz tartozik és felkavaró jeleneteket tartalmaz) azt feszegeti, hová vezethet az emberi test és képességek mesterséges kiterjesztése, illetve mi történik, ha ez a technológia rossz kezekbe kerül (bár ez az iparág eleve rossz kezekben van, tehát szinte garantált az irány):


A katonák chippelése után mennyi idő kell, amíg ránk kerül a sor?Az emberbe ültethető chipek támogatói szerint ez az új technológia az emberek biztonságát, minőségi egészségügyi ellátását, a bűnözés visszaszorítását és a mindennapi pénzügyi tranzakciók leegyszerűsítését szolgálja. Bár ezek valós előnyök, sajnos a negatívumokról illetve veszélyekről kevés szó esik. A chipbeültetés nemcsak fizikai, hanem lelki következményekkel is jár. „Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten haragjának borából.” (Jelenések 14:9-10) A fenevad bélyegének elfogadása (legyen az bármilyen technológia) nemcsak gazdasági döntés lesz, hanem egy sátáni diktátor és Istenellenes rendszer elfogadását és követését is jelenti majd. Ezt jelenti hosszú távon a chipbeültetés és ez az, amit a rendszer támogatói nem látnak, illetve amit megpróbálnak elhallgatni. – Joseph Candel
Mit tennél, ha egy napon a kormány kötelezővé tenné mindenki számára a személyazonosító mikrochip beültetését? Megtennéd? A döntés talán már nincs is annyira messze, mint sokan gondolnák. Az Egyesült Államokban és szerte a világon házikedvencek millióba, Alzheimer és más betegek ezreibe ütettek már mikrochipet. A legújabb fejlemények szerint pedig az amerikai hadsereg a katonák egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kísérő, orvosi célú mikrochipet akar ültetni minden egyes katonájába. Vajon mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ugyanezt a kormánytisztviselőkkel is megtegyék nemzetbiztonsági okokra hivatkozva? Amikor alkalmazottaik már chipet viselnek, vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy minden állampolgár számára kötelezővé tegyék a rendszert?
Ez a nap még nem jött el. Egyelőre megelégszenek azzal, hogy az elképzelés fokozatosan beszivárogjon a köztudatba. Egy idő után azonban, amikor már kellő számú emberen elvégezték az „apró” beavatkozást, és elegen fogadták el önként az új technológia nyújtotta „előnyöket”, nem sok idő kell majd ahhoz, hogy a kérdés mindannyiunk számára valósággá váljon. Készen állsz, hogy megválaszold?
Kate Knibbs a napokban írt cikket az amerikai hadsereg tervéről a katonák mikrochip beültetésével kapcsolatban:
Az Egyesült Államok hadserege olyan mikrochipet készül beültetni katonáiba, aminek segítségével a katonák kevésbé lesznek sebezhetőek a betegségekkel szemben.
A DARPA olyan nanoérzékelők kifejlesztését jelentette be, amelyek folyamatosan figyelemmel kísérik a katonák egészségét a frontvonalon és rendszeresen tájékoztatják az illetékes orvosokat az esetleges egészségügyi kockázatokról vagy problémákról.
A chipbeültetés technológiai „előnyeit” rendszerint úgy tálalják, hogy az ne váltsa ki az átlagemberek haragját. Végtére is ki ne akarná óvni a katonák egészségét?
Azonban, ahogy a mondás tartja „a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve.” Kiderült, hogy a Stanford Egyetem kutatói is egy hasonló technológia kifejlesztésén dolgoznak, ez alkalommal a lakosság számára:
A nanotechnológia egyre inkább utat talál az orvosi felhasználás terén. A Stanford Egyetem kutatói olyan apró monitorok kifejlesztésén dolgoznak, amelyek képesek betegségek diagnosztizálására, folyamatosan figyelemmel kísérik a létfontosságú információkat, sőt a gyógyszert is automatikusan beadják a beteg szervezetébe, hasonlóan a katonaság számára fejlesztés alatt álló eszközhöz. A két projekt eddig nem állt kapcsolatban egymással, de a hasonló céloknak köszönhetően úgy tűnik, a katonaság hasznára válna a vezető egyetemi kutatókkal való együttműködés.
Te hagynád, hogy mikrochipet ültessenek beléd, ha ennek eredményeképpen egészségesebb lehetsz?
A technológia térnyerésével nem győzik majd hangsúlyozni, mi mindenből maradnak ki a chipet elutasítók. A beültetés egyelőre önkéntes, de így is rengeteg amerikai döntött már a beavatkozás mellett és számuk az idő előrehaladtával növekedni fog.
WND néhány nappal ezelőtt megjelent cikke Katherine Albrecht adatvédelmi szakértőt idézi:
Olyan soha nem lesz, hogy a kormány fegyverrel kényszerítse az embereket: ’Elfogadod a nyomon követő chipet vagy baj lesz!’ – mondja Katherine Albrecht, a „Spychips” (kémchipek) című könyv társszerzője. A könyv az RFID (rádiófrekvenciás azonosító) chipek adatvédelmi veszélyeire hívja fel a figyelmet.
Mindig apró lépésekben vezetik be az ilyen dolgokat. Ha olyan chipet ültetnek az emberekbe, ami nem követi nyomon őket azt mondják, „Ugyan már, nem kell parázni!” – mondja Kathrine Albrecht. „Kíváncsi vagyok merre tart ez az egész.”
A technológia terjedésével egyes intézmények könnyen kötelezővé tehetik a chipbeültetést. Mi történik, ha a munkaadód egyik nap biztonsági okokra hivatkozva elrendeli a mikrochip beültetést?
Mi történik, ha a bankod egy szép napot bejelenti, hogy csak beültetett chippel rendelkező ügyfelek számára hajlandó számlát vezetni?
Senki se gondolja, hogy ez nem történhet meg.
Ma már szinte mindenhol a világon óriási ügyet csinálnak a személyazonosság védelméből.
Az EFF alap a következőket írja az Indiában nemrég elindított állami projektről:
Indiában az egész országra kiterjedő monumentális projekt indult a teljes 1,2 milliárdos lakosság biometrikus azonosítóinak rögzítésére. Az Economic Times által „minden e-kormányzatok anyja” névre keresztelt hihetetlen terv rengeteg vitát indított Indián belül és kívül egyaránt. A legtöbben a magánadatok védelmének és biztonságának megoldását kérdőjelezik meg.
A terv az Országos Nyilvántartó Hivatal (NPR) és az Egyedi Azonosító (Unique ID – UID), két különálló kezdeményezés felügyelete alatt kerül kivitelezésre, amelyek célja a világ legnagyobb biometrikus adatbázisának létrehozása. A regisztráció részeként minden személy egy egyedi 12 számjegyű azonosítót kap egy chipkártyán. A bizonyos munkákhoz szükséges dokumentumokkal nem rendelkező állampolgároknak erősen javasolják a programban való részvételt. Az UID program önkéntes alapon működik, az NPR regisztráció azonban minden indiai állampolgárnak kötelező.
Vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy ez minden országban kötelező legyen? Természetesen a személyazonosság lopás, a bűnözés, a terrorista támadások vagy az adócsalás kiszorítása és a nemzetbiztonság érdekében.
A probléma ott van, hogy egy kártyát el lehet veszíteni, lopni illetve lehet hamisítani.
Tulajdonképpen elkerülhetetlen, hogy a kormányok előbb utóbb ne akarjanak egy „biztonságosabb” személyazonosítási módszert bevezetni.
A mikrochip beültetés pedig nem az egyetlen rendelkezésre álló technológia.
Többször is írtunk már az ehető mikrochipekről, amelyek tervezett funkciója a beteg egészségének nyomon követése. A Daily Mail a következőket írta erről:
A szóban forgó technológia lényege, hogy a beteg szokásos gyógyszereivel együtt egy apró ehető jeladóval ellátott tablettát is bevesz, ami információkat küld a bőrre kívülről felragasztott vevőnek.
A vevő rögzíti a gyógyszerek bevételének időpontját és a lenyelt adagot, azonkívül figyelemmel kíséri a beteg pulzusát és testhőmérsékletét és emlékezteti a következő gyógyszeradag bevételére. A készülék azt is ellenőrzi, hogy a páciens jól alszik-e és végez-e elég testmozgást.
A vevő a kapott információt egy számítógépre vagy okostelefonra továbbítja, amit a beteg és az orvos egyaránt elérhet.
Egyesek azért lesznek hajlandóak a chipbeültetésre, mert szeretnek haladni a fejlődéssel és minél szorosabb kapcsolatban lenni a hálózattal.
Lehetséges, hogy hamarosan az emberi agy és az Internet között közvetlen kapcsolat jöjjön létre?
Science Channel a következőkről írt:
Mi lenne, ha lehetségessé válna agyunkat rákapcsolni az Internetre, akár vezeték nélkül vagy egy kábel segítségével, hogy nagy sebességgel adatokat tölthessünk le és azt kémiai úton az agy számára tárolható információvá alakítani?
A cikk egy ilyen technológia hihetetlen előnyeit is ecseteli:
Amennyiben lehetséges lenne 50 MB/mp sebességgel adatokat letölteni az agyba, egy 500 oldalas könyv elolvasásához két tizedmásodperc is elegendő lenne.
A cikk azonban nem szól a veszélyekről.
Amennyiben lehetségessé válik adatokat letölthetni az agyba, értelemszerűen a számítógépes vírusok is bejuthatnak ugyanezzel a módszerrel?
Nem válna így lehetségessé agyunk távirányításos befolyásolása?
Az új technológiák általában új veszélyeket is hoznak magukkal.
A mikrochip beültetés esetében kizárólag a technológia előnyeit hangsúlyozzák, így a legtöbb ember hallani sem fog a potenciális veszélyekről.
Most még csak a házikedvenceknél és az idős beteg embereknél tartunk, de mit teszünk, ha a chip mindenki számára kötelezővé válik?
Egy orwelli rendőrállam számára mindenképpen leegyszerűsödne az állampolgárok nyomon követése, ha mindenkibe mikrochipet ültethetnének. Ezt követően chip nélkül szinte lehetetlen lenne normális életet élni.Mit tennénk, ha chipbeültetés nélkül nem lehetne bankszámlát fenntartani?
Mit tennénk, ha beültetett chip nélkül nem lehetne fizetni a boltban vagy munkát vállalni?
Nyilván sok ember érezne kísértést, hogy elfogadja a chipet, hogy gondoskodhasson a családjáról, hiszen előbb utóbb a beütetést megtagadók törvényen kívülivé válnának.
Senki se gondolja, hogy ez lehetetlen.
Gondoljunk bele mennyit változott a társadalom néhány év alatt. Ahogy telnek a napok, világunk egyre inkább egy hatalmas börtönre kezd emlékeztetni. Eljön a nap, amikor a mikrochipeket gonosz célokra fogják használni.
Akkor mindenkinek döntenie kell.

Facebook kamerák: a közösségi oldal kilépett a fizikai világbaForrás: Infowars.com
Jelentkezz be az arcoddal.” Ez a mottója annak az új direkt-arcfelismerő technológiát alkalmazó amerikai cégnek, amelyik népszerű boltokban, kávézókban elhelyezett kamerák segítségével kínál személyre szóló ajánlatokat, kedvezményeket regisztrált felhasználóinak.
A Nashville-i Redpepper cég azt ígéri, hogy szolgáltatásuk igénybevételével a felhasználók jelentős pénzt takaríthatnak meg, módszerük azonban lényegesen agresszívabb, mint az eddig ismert kuponrendszerek.
A folyamat egy „Facedeal” kamera felszerelésével kezdődik az adott üzlet bejáratánál, ami leolvassa és azonosítja a belépő arcát az illető Facebook profiljában található képek alapján, majd attól függően, hogy a felhasználó milyen oldalakat „lájkolt”, személyre szabott ajánlatokat kínál neki.
Redpepper szerint „a Facedeal alkalmazást a Facebook-on kell engedélyezni. Az alkalmazás, a felhasználó közreműködésével megerősíti, hogy melyek azok a legfrissebb fényképek, amiken a felhasználó megjelölésre került, hogy azok alapján rögzíthesse és azonosíthassa az arcát. A kifejezetten erre a célra kifejlesztett kamerák ezek alapján az adatok alapján azonosítják a felhasználót a fizikai világban. A regisztrációt követően a felhasználó okostelefonján keresztül értesül a neki szóló ajánlatokról, amihez csupán arra van szükség, hogy az arcát „megmutassa” a kamerának.”
Az arcfelismerő technológia persze nem új keletű dolog a Facebook-nál. 2011 júniusában a céget sok kritika érte miután előzetes bejelentés nélkül elkezdték alkalmazni a megjelölés” javaslat rendszert, ami felismeri a feltöltött képeken látható személyeket. Ehhez megvették a módszert kifejlesztő izraeli céget, a face.com-ot.
A Redpepper arcfelismerő technológiája kísértetiesen hasonlít a Tom Cruise nevével fémjelzett Különvélemény című filmben látott, személyre szóló reklámokhoz, ahol még néven is szólítják az arra járókat és ahol mindenkiről mindig pontosan tudják, hogy hol van és mit csinál. A filmbéli kamerák retina és íriszleolvasó technológiát alkalmaztak.
Mostanában egyre több, a biometrikus azonosítást kihasználó reklámozási módszer kifejlesztéséről hallani.
Az IBM 2010-ben jelentette be, hogy RFID technológiát fognak bevetni a fogyasztók célzott megkeresésére. A London Telegraph szerint a módszer segítségével megkímélik a fogyasztókat a számukra irritáló reklámoktól, mert így csak az őket érdeklő termékeket, szolgáltatásokat ajánlanának nekik. (Lásd még: http://www.youtube.com/watch?v=JCVHNGolm7k)
Az IBM fejlesztőlaboratóriumának egyik kutatója is rámutatott a Különvélemény és az IBM rendszer közötti hasonlóságra: „A filmben a kivetítők az emberek szemét olvasták le. Mi inkább az RFID technológiát választottuk, mivel ez már eleve az emberek zsebében vagy táskájában van és a magukkal hordott eszközök segítségével személyre szóló üzeneteket küldhetünk nekik.”
Februárban arról érkeztek hírek, hogy Londonban nagyfelbontású kamerákat telepítenek a buszmegállókba, hogy nemekre bontott reklámokat vetítsenek a várakozóknak. A kamerák az arc meghatározó jellemzői, az állkapocs, az arccsont, az orr és a szemek alapján próbálják kitalálni az emberek nemét.
A múlt héten pedig kiderült, hogy New York városa és a Microsoft megállapodtak egy új „domain tudatosság rendszer” bevezetéséről, ami nem más, mint egy rendkívül fejlettmegfigyelési adatbázis és a város különböző pontjain elhelyezett 3000 térfigyelő kamerasegítségével fogja ellenőrizni, hogy az arra haladó állampolgárok benne vannak-e valamelyik bűnügyi vagy terrorista nyilvántartásban.
Tegnap a Wikileaks egyik legújabb felfedezéséről jelentek meg hírek, amikből kiderül, hogy a kormány Trapwire nevű megfigyelőrendszere minden térfigyelő kamera anyagát képes használni, legyen az egy bolt, kaszinó vagy bármilyen cég biztonsági rendszerének része vagy sima utcai térfigyelő kamera és a videó felvételek alapján képes azonosítani egy keresett személyt.
(Idők jelei – Az új Wikileaks-ről és a Trapwire rendszerről a magyar Index.hu is írt:http://index.hu/kulfold/2012/08/15/mindenkit_megfigyelhet_egy_rejtelyes_ceg/)
Nyilván sokan azt mondják majd, hogy az új Facebook alkalmazás ártalmatlan reklámfogás, a módszer mégis precedenst teremt, amit nyilván más cégek is követnek majd a jövőben. Vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy ezeket az új kamerákat összekössék a már most is működő, több millió térfigyelő kamerával vagy a titkosszolgálatok által használt rendszerekkel? Hamarosan tényleg ott tartunk, hogy az állam mindenkiről mindig tudni fogja, hogy hol van és éppen mit csinál.DVR Ts23 - 1 kamerás éjjellátó kamera rendszer
A DVR Ts23  1 kamerás éjjellátó kamera rendszer alkalmas családi házak, nyaralók, üzletek, boltok vagyonvédelmi és biztonságtechnikai védelmét ellátni.
A biztonsági rendszer fontos tudnivalói:
A négycsatornás asztali DVR rögzítő felhasználóbarát magyar nyelvű menűvel rendelkezik, Pentaplex működéssel és H.264 videó tömörítéssel bír. USB egér támogatás, 4 video bemenet, amit a későbbiek során 4 kameráig bővíthet. 1 főmonitor kimenet, VGA kimenet, 1 hang be- és 1db kimenet, valós idejű képrögzítés legnagyobb (D1) felbontás mellett, max. rögzítési felbontás 100fps (D1), max. rögzítési felbontás D1 (704x576)kézi- időzített- mozgás- riasztás- és távoli felvétel indítás, ( 1db SATA HDD/max. 2TB Nem tartozék!), gyors keresés időpontra és mozgásra, mentés USB és hálózat, 10/100 Base-T hálózati csatoló, WEB-es elérés, TCP/IP, PPPoE, DHCP és DDNS, hálózati szoftver, IR távirányító, tápellátás DC12V tartozék adapterrel.

A biztonsági rendszert 3G mobiltelefonról is el tudja érni, az ott történő eseményeket élőben követheti.HDD NEM TARTOZÉK!!! KÜLÖN KELL HOZZÁ MEGVÁSÁROLNI, HA NÁLUNK VÁSÁROLJA AKKOR KÉRÉSRE INGYENESEN BESZERELJÜK A KÉSZÜLÉKBE!!! 

A 23 ledes kamera kültéri és beltéri alkalmazásra egyaránt alkalmas, mivel masszív fém házzal rendelkezik.

Tulajdonságok:
Színes kompakt - vízálló - kültéri - beltéri infra kamera : 1/4\" pixel ccd 480 TV sor. A Biztonsági kamera beépített 23 db. Infraleddel erendelkezik,  max 20m megvilágítás. AGC, AES, ATW, beépített fix lencse 3.6mm, látószöge kb. 60 fok/F2.0. fehér színű fémház, rejtett kábelezésű, három irányban állítható fali/menyezeti kameratartóval.
A biztonsági kamera rendszerhez tartozik 10 m szerelt videójel- és tápkábel. A kábelt készre szereljük Önnek, ami megkönnyíti a gyors telepítést, s kis műszaki érzék esetén házilagos, egyéni beszerelést tesz lehetővé, szakember igénybe vétele nélkül. Ha úgy dönt, hogy nem kíván szakembernek fizetni a megfigyelő rendszer telepítésért, mi segítséget nyújtunk Önnek, hogy ezzel jelentős összeget spóroljon meg. A részletekért bátran hívja webáruházunkat a 06-70-312-1617telefonszámon.Tartalom:
1 db. KPC - 4 kamera asztali DVR rögzítő,  /A HDD nem tartozék!/
1 db. Ts 24 - éjjellátó színes kamera, kültéri kamera / beltéri kamera, 23 ledes
1 db. Kameratáp 12V 1A
1 db. Szerelt video, - és 12V-os tápkábel, 10 méter

/VÁLASZTHATÓ VEZETÉK MÉRET: 10-15-20-25-30-35-40-45-50 MÉTER/
Amit megrendeléskor a beírhat a megjegyzési rovatba és mi kérésének megfelelően elkészítjük a pontos méretet.


4 csatornás asztali dvr rögzítő

http://www.youtube.com/watch?v=-ocdJoANtgM&feature=player_embedded

Kültéri - beltéri 23 ledes éjjellátó biztonsági kamera20 évig működő apró kémszenzorokkal szórják tele AfganisztántIdőkjelei: Nagytestvér figyel. Ezt régóta tudjuk, azt azonban csak kevesen követik figyelemmel, hogy milyen folyamatosan fejlődő módszerekkel teszi ezt. Ausztráliától, Indián keresztül egészen Afganisztánig, a hamarosan megalakuló, egyelőre a háttérben működő világkormány megpróbál minél több embert megfigyelés alatt tartani, természetesen „saját érdekünkben.” Az új megfigyelési eszközök, mint például az alábbi cikkben bemutatott szenzor, hozzájárulnak a világ eddigi legszorosabban irányított diktatúrájának felemelkedéséhez.
Forrás: Popsci.comUGS

A Lockheed Martin „önálló földi érzékelője," egy kőnek álcázva.
A hidegháború évei alatt mindkét fél rendszeresen alkalmazta a hagyományos lehallgatási technikákat, hogy észrevétlenül tudomást szerezzen a másik oldal tevékenységeiről, terveiről lehallgatva egy szobában, épületben vagy például Kelet-Berlin esetében egy egész városban folyó párbeszédeket. Az Egyesült Államok által Afganisztánban folytatott, fokozatosan lankadó hadművelet részeként, az amerikai katonai erők a világ talán eddigi legnagyobb lehallgatási kampányát készülnek elindítani. A hadsereg olyan apró szenzorokat akar elhelyezni az ország egész területén, amelyek két évtizeden keresztül továbbítanának hírszerzési információkat az amerikai hadseregnek az ország belsejéből. Tehát egyszerűen fogalmazva az egész országot lehallgatnák. 
A lehallgatás talán mégsem a legmegfelelőbb kifejezés, mivel a tenyérnagyságú eszköz a legtöbb esetben nem lehallgat, hanem érzékeli, amikor valaki elhalad a közelében és azonnal jelenti a mozgást a titkosszolgálati egységnek, tudatva a megfigyelőkkel, hogy mondjuk egy ismert csempész útvonalon áthaladt valaki. [Időkjelei: És milyen egyszerű lesz a dolguk, amikor a legtöbb ember azonosító chipet visel már. Nemcsak azt fogják érzékelni, hogy valaki elhaladt a szenzor közelében, hanem azt is, hogy ki volt az.] Az érzékelők egy részét a föld alá temetik, másokat kőnek vagy egyéb tárgynak álcáznak. Az akció lényege, hogy Afganisztán egész területét teleszórnák vele, az egy évtizede tartó konfliktus további húsz évig fennmaradó állandó emlékeztetőjeként.
Korábban is alkalmaztak már ilyen földre helyezett önálló érzékelőket (unattended ground sensors – UGS) például Vietnámban, azonban ezek az új, a Lockheed Martin cég által kifejlesztett és tesztelt típusok a régiek által felhasznált áram töredékét igénylik csupán és folyamatosan újratöltődő napelemekkel vannak felszerelve, lehetővé téve, hogy akár 20 éven keresztül is zavartalanul működjenek, amennyiben a Lockheed Martin számításai helyesek. Más cégek is foglalkoznak ilyen érzékelők fejlesztésével, amelyek iránt katonai és egyéb körökben is nagy az érdeklődés.
Az érzékelőket audió, szeizmikus vagy éppen fázisvezérelt radarral is fel lehet szerelni, lehetővé téve, hogy egy igazi megfigyelési mátrixszá alakítsák az afgán vidéket. Amikor egy mozgás, hang, stb. működésbe hozza az érzékelőt, az eszköz azonnal továbbítja a pontos helyszínt a megfigyelőközpontba, ahonnan utasítást adhatnak az érintett terület vizuális megfigyelésére.
Az Afganisztánban található amerikai támaszpontok környékén vagy például az amerikai-mexikói határvidéken már egy ideje használják az UGS érzékelőket, de nem az Afganisztánban tervezett léptékben, ékes bizonyítékául annak, hogy az árak csökkenésével és modern eszközök térnyerésével milyen irányt vesz a technológia. A Lockheed féle szenzor jelenleg egységenként 1000 dollárba kerül, ami nem túl nagy összeg 20 évnyi zavartalan megfigyelésért, különösen nem az extra kiadásokra mindig kapható amerikai védelmi minisztérium pénztárcájához mérten.


Aki nincs a Facebook-on már alapból „gyanús”(Idők jelei) Azt lassan még az alternatív médiát kerülő emberek is elhiszik, hogy Nagytestvér figyel bennünket. De vajon már ott tartanánk, hogy kötelező sajátmegfigyelésünkben segédkezni? Ki-ki döntse el maga…
Forrás: Daily Mail
A Facebook mára olyannyira tolakodó és mindent átható erővé vált a társadalomban, hogy egyre több munkáltató, sőt egyes pszichológusok is úgy gondolják, hogy aki nem tagja egyetlen közösségi portálnak sem az alapból „gyanús”.
A német Der Taggspiegel odáig ment, hogy rámutatott, a közelmúlt két hírhedt lövöldözőjének, az amerikai James Holmes-nak és a norvég Anders Behring Breivik-nek legfontosabb közös jellemzője a Facebook tagság hiánya volt.
Egy kicsit megfoghatóbb szinten a Forbes.com arról ad hírt, hogy a humán erőforrás kollégák egyre inkább tartózkodnak olyan fiatal jelentkezők alkalmazásától, akik nem használják a Facebook-ot.
A munkaadók elsőszámú aggodalma, hogy a Facebook profil hiánya azt jelezheti, hogy az illető ellen olyan sok bejelentés érkezett, hogy fiókja felfüggesztésre került (mivel, mint tudjuk törölni nem lehet).
Slate.com tanácsadó rovatának újságírója, Emily Yoffee, azt javasolja fiatal olvasóinak, hogy ne randizzanak senkivel, akinek nincs Facebook profilja.
Ha elértél egy bizonyos kort és találkozol valakivel, akivel randizni szeretnél és az illetőnek nincs Facebook oldala, lehet, hogy nem is a valódi nevén mutatkozott be neked. Ez egy jelzés lehet, hogy vigyáznod kell,” írja.
Yoffee mellesleg megjegyzi, hogy tanácsa nem vonatkozik azokra az idősebb emberekre, akik már a közösségi oldalak térnyerése előtt is produktív tagjai voltak a társadalomnak.
Slashdot technológiai hírportál úgy összegezte a Der Taggspiegel cikkét a közösségi oldalakról, hogy „a Facebook profil hiánya lehet az első jele annak, hogy egy tömeggyilkossal van dolgunk”.
A cikk rámutat, hogy Holmes, akit 12 ember, köztük egy meg nem született gyermek megölésével és további 58 személy megsebesítésével vádolnak és Breivik, aki 77 embert gyilkolt meg egy lövöldözésben, nem vagy csak nagyon kevés digitális online lábnyomot hagytak maguk után.
Breivik a MySpace közösségi portált használta, Holmes pedig egyes értesülések szerint az Adult Friend Finder (felnőtt társkereső) oldalt látogatta.
Christopher Moeller, pszichológus a magazinnak nyilatkozva elmondta, hogy manapság a Facebook használat az egészséges szocializálódás jele.
A pszichológusok megjegyzik, hogy Holmes és hozzá hasonlóan, számos más tömeggyilkos sem rendelkezett igazi barátokkal.
A feltevés lényege tehát, hogy a legtöbb fiatal számára magától értetődőnek számító Facebook profil hiánya az abnormális vagy diszfunkcionális, illetve esetenként kifejezetten veszélyes magatartás vagy személyiség jele lehet.Az amerikai nemzetbiztonsági hivatal legújabb taktikája a közösségi oldalak megfigyeléséreForrás: The Daily Mail
Az amerikai nemzetbiztonsági hivatal (DHS – Department of Homeland Security) álprofilokat hoz létre a Facebook-on, a Twitter-en és hasonló közösségi oldalakon, kifejezetten azzal a céllal, hogy bizonyos „érzékeny” szavak, kifejezések szűrésével megfigyelje ezeket a hálózatokat és nyomonkövesse a „gyanúsnak” ítélt szavakat használóit.
Egy internetes adatvédelmi csoport értesülései szerint egy ilyen szó egyszeri használata is elég ahhoz, hogy a DHS elkezdjen nyomozni valaki után. A nyomozás része az üzenő falon megjelenő posztok elolvasása és az illető személyazonosságának megállapítása az olvasottak és az illető profilja alapján.
A szavak listája igen széles terület foglal magába, a betegségekkel és biológiai fegyverekkel kapcsolatos „emberről állatra” vagy „járvány kitörése” (outbreak) kifejezésektől a tágabban értelmezhető „gyakorlatozás” (drill) vagy „vírustörzs/törzs” (strain) szavakig.
A hivatal saját, hivatalosan benyújtott „Hatásvizsgálati” elemzésében leírja, hogy a Facebook és Twitter oldalak folyamatos megfigyelése a cél, az „illegális bevándorló”, „járványkitörés”, „gyakorlatozás”, „törzs”, „vírus”, „gyógyulás”, „halálesetek”, „összeomlás”, „emberről állatra”, „trójai” és hasonló szavak szűrésén keresztül.
Amikor a hivatal keresőszoftvere rábukkan a fenti és egyéb „érzékeny” kifejezéseket használó felhasználókra, az illető személyes adatai rögzítésre kerülnek.
Az egyelőre nem világos, hogy a DHS milyen módon használja fel a rögzített adatokat és kikkel osztja meg azokat.
Az Elektronikus Adatvédelmi Információs Központ nevű online adatvédelmi csoport, a törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozva kérelmet nyújtott be a DHS februárban bejelentett online szűrőprogramjával kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátására.
A DHS tevékenységén kívül a programhoz alkalmazott alvállalkozókról is kértek információt.
Az adatvédelmi csoport szerint a kormány korábban is használta a közösségi oldalak megfigyelését, konkrét eseményekkel kapcsolatos információszerzéshez, mint például a 2010-es BP olajkatasztrófa esetében, de az álprofilok segítségével történő folyamatos megfigyelés új módszernek számít.
A kezdeményezés azért indult, hogy online fórumokról, blogokról, nyilvános weboldalakról és üzenő falakról információt gyűjtsenek, amit ezután tárolnak és elemeznek, majd az illetékes hatóságoknak, kormányoknak vagy magánszektorbeli partnereiknek, a személyazonosság közzététele nélkül, továbbadnak,” írja a csoport a bírósági keresetben.
Az adatvédelmi csoport nyilatkozata szerint az Információszabadságról szóló törvény alapján benyújtott keresetükre a hatóságok mindezidáig nem reagáltak.


10 ok, amiért egyetlen online tevékenység sem lehet privát többéAz NSA új Adatközpontja, ahol a yottabyte-okra is fel vannak készülve
Az Internet fokozatosan egy orwelli felügyelőrendszerré alakul és a magánadatok védelme lassan meghal. A minket irányító erők mindent figyelnek és rögzítenek. Egy dologban biztosak lehetünk: amit egy hétköznapi ember az Interneten tesz, az ma már nem maradhat titokban, ezek a tevékenységek lekövethetők. Sokan nincsenek tisztában azzal, hol is tart ez a technológia. Az Internet az egyik legpublikusabb hely ma a világon. 
Mindenkiről személyes, folyamatosan bővülő „adatlap” készül, amihez sokszor mi magunk szolgáltatjuk a legtöbb információt a Facebook-hoz hasonló közösségi oldalak használatával. Igen, az Internet egy fantasztikus eszköz, ami lehetővé teszi minden ember számára, hogy kommunikáljon másokkal és folyamatos kapcsolatot tartson fenn társaival, valamint hozzáférjen olyan információkhoz, amelyek néhány éve még elérhetetlenek voltak a hétköznapi emberek számára.
Valószínűleg eljön az idő, amikor ez az eszköz már nem áll ilyen formában, vagy ilyen szabadon a rendelkezésünkre, de személyes információink, kommunikációink már most sem a sajátunk. Az alábbi 10 pont ezt próbálja szemléltetni.
1. Az amerikai szövetségi kormány öt évre visszamenőleg tárolhatja bárki internetes tevékenységét
Korábban az amerikai Országos Terrorelhárítási Központ 180 napig tárolhatta a terrorista kapcsolattal nem rendelkező személyekre vonatkozó információkat. Ez azonban megváltozott. Eric Holder, országos főügyész aláírta az új szabályozást, ami lehetővé teszi a Terrorelhárítási Központ számára, hogy öt évig tárolja ezeket az adatokat.
Végtére is mindössze 4 és fél év meghosszabbításról van szó.
2. A potenciális munkaadók bepillantást követelnek az álláskeresők internetes tevékenységébe
Nem is olyan régen még arról írtunk, hogy a munkaadók a közösségi oldalak személyes profiljai alapján próbálták megítélni egy-egy potenciális alkalmazott személyiségét és képességeit.
Ma már azonban egyes munkaadók azt követelik, hogy a jelentkezők adják át Facebook jelszavukat. A CBS News a következőket írta:
A rossz hír, hogy a munkaadók egyre gyakrabban kérik, hogy az állásra pályázók adják át Facebook és egyéb közösségi oldal jelszavaikat a szűrési folyamat részeként.
Egyelőre nem világos mennyire elterjedt ez a gyakorlat, de az bizonyos, hogy a számos konkrét példa arra enged következtetni, hogy egyre gyakrabban történik ilyen, ahogy arról Suzanne Lucas a CBS MoneyWatch oldalán beszámolt. Természetesen az álláskeresőnek jogában áll a kérés teljesítését megtagadni, de valószínűleg önéletrajza ezek után a szemetes kosárban végzi.
3. A rendvédelmi szervek is figyelnek
Az év elején egy YouTube videó bejárta a világot, amelyen egy apa tinédzser lánya tiszteletlen Facebook üzenetére reagált. A videót azóta 32 millióan nézték meg, arról azonban nem mindenki tud, hogy a történtek után a rendőrség és a gyerekvédelmi hatóság is látogatást tett a családnál.
Amennyiben olyan tartalmat tesz valaki közzé, ami esetleg nem tetszik valamelyik hatóságnak, készüljön fel egy esetleges látogatásra.
4. A kormányszervek is figyelnek
Az FBI, a CIA, a Nemzetvédelmi Minisztérium (DHS), a hadsereg és a Federal Reserve is arról nyilatkoztak, hogy a közösségi oldalak szisztematikus megfigyelését tervezik.
Ezek a hivatalok kulcsszavak alapján pásztázzák a bejegyzéseket. Ilyen szavak például a „támadás” (attack), „gyakorlat” (exercise), és a „járvány” (epidemic).
Salon a következőket írja erről:
2010-ben a DHS Országos Működési Központja egy Média Megfigyelő Kapacitás (MMC) nevű programot indított el. Egy belső dokumentum szerint az MMC feladatai közé tartozik a „hírek, a médiában megjelenő sztorik, cikkek és a közösségi oldalakra feltett bejegyzések kiszűrése, operatív szempontból releváns adatok, információk, elemzések és képek hasznosítására.” Az operatív szempontból releváns adatok közé tartoznak azok a „médiában megjelenő írások, amelyek negatív fényben tüntetik fel a Nemzetvédelmi Minisztériumot és a válaszként tett intézkedéseket,” „partizán vagy valamilyen cél elérése érdekében létrehozott oldalak,” és végül a legjobb „a kutatások/tanulmányok, stb.”
5. Az elnök is figyel
Barack Obama választási kampányának részeként indították el az „igazság csapatait, akiknek az a feladata, hogy az Internetet böngészve megtaláljanak és adresszáljanak minden Barack Obamával kapcsolatos, általuk „valótlannak” vélt pletykát, az elnök 2012-es választási kampánya alatt.
Tehát amennyiben valaki olyasmit tesz közzé az elnökről, ami a kampány vezetősége szerint nem felel meg a valóságnak, nagy az esélye annak, hogy az „igazság egyik csapata” ellenőrizni fogja az írást.
6. A rádióadások megfigyelése és rögzítése (beleértve az internetes rádiókat is)
Az FBI egy virginiai céget bízott meg a beszélgetős rádióadások (internetes és hagyományos) szisztematikus rögzítésével az Egyesült Államok egész területén. A kezdeményezés célja „potenciális bizonyítékok” megszerzése (akármit is értenek ez alatt). Mark Weaver a következőket írta erről:
Aki betelefonál egy rádiós talkshow-ba, készüljön fel rá, hogy az FBI rögzítheti mondanivalóját.
Az FBI 524.927 dolláros megbízást adott egy virginiai cégnek a lehető legnagyobb mennyiségű rádióműsor és talkshow rögzítsére az Interneten.
Az FBI elmondása szerint nem Nagytestvért akar játszani a rádió hullámain, csupán potenciális bizonyítékok után kutat.
7. Más kormányok is figyelnek
Ne gondoljuk, hogy az amerikai kormány az egyetlen, amelyik megfigyeli az internetes tevékenységeket. A világ szinte valamennyi kormánya ezt teszi.
Egyes országokban az Internet megfigyelése az Egyesült Államokat is meghaladó mértékben folyik. Kanadában például egy új törvényjavaslat precedens nélküli hatalmat biztosítana a kormányhatóságoknak a kanadaiak Internethasználatának megfigyelésére:
Az úgynevezett „törvényes hozzáférés” törvénytervezet előírná az Internet és mobilszolgáltatók számára, hogy kérésre átadják a hatóságoknak az előfizetők/felhasználók adatait, beleértve azok nevét, címét, telefonszámát, email címét és ISP címeit, bírósági végzés vagy felhatalmazás nélkül.
A törvény kritikusai által inkább „online kémkedésnek” hívott javaslat azt is előírná, hogy az Internet és mobilszolgáltatók valósidejű megfigyelésre alkalmas eszközöket telepítsenek a rendszerbe és felhatalmazná a rendőrséget, hogy a megfigyelés által összegyűjtött adatokhoz hozzáférjenek.
A brit kormány ennél is messzebbre ment, amikor nemrégiben kiadott jelentésében felszólította az Internetszolgáltatókat, hogy távolítsák el a „szélsőséges tartalmakat” a netről. Íme, a jelentés egy részlete:
A Terrorelhárítási Internet Referencia Egység korlátozott, de felbecsülhetetlen értékű munkát végez az Internetszolgáltatók felszólításában az erőszakosan szélsőséges, törvénybeütköző anyagok eltávolítására. Azt javasoljuk, hogy a kormány a brit Internetszolgáltatókkal együttműködve dolgozzon ki egy Viselkedési Szabályzatot, amely kötelezné a szolgáltatókat az erőszakosan szélsőséges anyagok eltávolítására, a 2006-os Terrorizmus elleni törvény 3. paragrafusában foglaltak szerint. Sok ilyen weboldal külföldi szerverekről fut, ezért fontos, hogy a kormány szorosabb nemzetközi együttműködésre törekedjen a probléma kezelése érdekében.
Nicolas Sarkozy, francia elnök ennél is messzebbre ment. Néhány nappal ezelőtt tettnyilatkozatában azt javasolta, hogy azokat is vonják felelősségre a törvény előtt, akikről kiderül, hogy rendszeresen „gyűlöletkeltő” oldalakat látogatnak.
Mi az ami „szélsőséges anyagnak” vagy „gyűlöletkeltésnek” minősül pontosan?
Minden egyes kormány a világon más és más választ adna erre a kérdésre.
8. Bennünket is arra bátorítanak, hogy kémkedjünk egymás után
Az amerikai kormány számára nem elég, hogy bürokraták hada kémkedik az emberek után. Most már azt akarják, hogy egymás után is kémkedjünk.
A Nemzetvédelmi Minisztérium egyre erőteljesebben támogatja a „Ha látsz valamit, jelentsdkampányt, aminek lényege, hogy minden „gyanús” tevékenységet jelenteni kell a hatóságoknak.
Sajnálatos módon a „gyanús tevékenység” definíciója igencsak megváltozott az utóbbi években, így az ma már szinte bármire ráhúzható.
A vezetők paranoiája odáig fajult, hogy tavaly Joe Lieberman szenátor például azt javasolta, hogy a Google vezessen be egy terrorista” gombot minden Blogger.com oldalon, hogy az olvasók könnyedén megjelölhessék a szerintük terroristagyanús tartalmakat.
Szerencsére az ötlet nem került bevezetésre, de ki tudja mi vár még ránk.
9. Az Internetszolgáltatók is figyelnek
Úgy tűnik az év vége felé már az Internetszolgáltatók is kénytelenek lesznek megfigyelni ügyfeleiket, hogy kiszűrhessék a szerzői jogsértéseket.
A SOPA és a PIPA törvények bevezetése nem járt sikerrel, de az Obama kormány példanélküli megállapodást kötött a szórakoztatóiparral (nem a szerzőkkel) és a nagy Internetszolgáltatókkal. A megállapodás ez év július 12-én lép életbe. A Raw Story a következőket írta erről:
Aki olyan tartalmakat tölt le, amiről gyanítható, hogy szerzői joggal védett, az Internetszolgáltató megfigyelte és érte jönnek. Különösen július 12-én.
Ez az a nap, amikor a legnagyobb Internetszolgáltatók önként be fogják vezetni a kalózkodás elleni tervet, ami a világ eddigi legnagyobb kémhálózatát fogja létrehozni, lehetővé téve egyes felhasználók Internet hozzáférésének teljes letiltását, amíg alá nem írnak egy dokumentumok, amiben megígérik, hogy nem fognak letölteni kalóz tartalmakat.
A bevezetés napját megpróbálták titokban tartani, miután tavaly júniusban a szolgáltatók bejelentették tervüket. A megállapodást a Recording Industry Association of America (RIAA – Amerikai lemezkiadók szövetsége) és a Motion Picture Association of America (MPAA – Amerikai Filmszövetség) közvetítésével és az Obama kormány koordinálásával hozták tető alá.
Tehát vigyázzunk, hogy mit töltünk le az Internetről.
A szolgáltató is figyel.
10. A Nemzetbiztonsági Hivatal mindenkit és mindent figyel
Nem túlzás azt állítani, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) minden digitális kommunikációnkat „lehallgatja” és megfigyeli.
Természetesen ez több éve nyílt titoknak számít, de most az NSA újabb szintre emeli a megfigyelés iparágát. A világ eddigi legnagyobb kémközpontjának felállításán dolgoznak Utah államban. A Wired a következőket írta a projektről:
Szupertitkos hozzáféréssel rendelkező alvállalkozók közreműködésével épül a semmitmondó „Utah Adatközpont” nevet viselő új megfigyelőközpont a Nemzetbiztonsági Hivatal számára. A szupertitkos projekt az elmúlt évtized nagy kirakójátékának utolsó darabja. Célja a világ összes kommunikációjának lehallgatása, dekódolása, elemzése és tárolása, bármilyen föld- vagy víz alatti, nemzetközi, hazai vagy külföldi kábeleken haladjon is. A komoly védelemmel ellátott, 2 milliárd dollárból épülő központ 2013 szeptemberében kezdi meg működését.
Szervereiken és routereiken mindenféle kommunikáció áthalad, a magánbeszélgetésektől a Google kereséseken át egészen az internetes vásárolások visszaigazolásáig, amelyeket szó szerint feneketlen adatbázisokban tárolnak majd.
Tehát az Interneten nem létezik privát információ többé. Minden publikus, legalábbis egyesek számára.
Van, aki ilyen hírek hallatára elfordul az Internet használatától, pedig nem ez a probléma helyes megközelítése. Az Internetnek köszönhetjük, hogy jelenleg az elit nem rendelkezik monopóliummal az információ és a tömegkommunikáció felett. Egy YouTube videó vagy blogbejegyzés milliókat képes elérni. Az információ hatalom és az Internet hihetetlen hatalmat adott az átlagemberek kezébe.
Igen, minden online lépésünket figyelni fogják, tehát fontos észnél lenni, de az Internet olyan lehetőséget adott a kezünkbe, amellyel egyetlen korábbi generáció sem rendelkezett. Amit ma felteszünk az Internetre, holnap megváltoztathatja egy ember életét a világ másik oldalán. A világot irányító elit rájött mekkora hatalom rejlik az Internetben és teljes erejével azon van, hogy elvegye.
Azt se felejtsük el, hogy az Internet segítségével mi is figyelhetjük őket. Az Internet segítségével leleplezhetjük a gonoszságot, a korrupciót és az elmúlt évtized során számos alkalommal láthattuk, hogy hétköznapi emberek hihetetlen horderejű híreket adhattak a világ tudtára, amit a fővonalas média nem mert volna megtenni.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a lehetőség, hogy megváltoztassuk a világot és a benne élő embereket megéri, hogy vállaljuk az Internethasználattal együtt járó kockázatot. Amikor a zsarnokság teljesen eluralkodik a világon, nem lesz hová rejtőzködni akkor sem, ha nem használjuk az Internetet.
Ne féljünk kiállni az igazságért. Jobb kiállni az igazságért és üldöztetést szenvedni emiatt, mint félreállni és hallgatni.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése