2015. november 13., péntek

MBHMBHNa akkor ismételjük át a leckét!

Galambos Lajos NBH vezért Meggyesy Péter nevezte ki.
Dr. Galambos Lajos
A Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója
2004. július 27-től 2007. május 31-ig

Nos, az ő segedelmével vezényeltette le a Mossad a 2006-os eseményeket, a őszödi böszme kiszivárogtatását, TV-székház ostromot és okt. 23-át, de itt megállt a kés a vajban, mert a honlapomon megjelent a cigánygyilkosságokkal egyidőben a táborfalvi zsidó katonaságról szóló írás 2009 március elején.

Galambosnak azért kellett menni, mert nyakig benne volt a zsidók itteni ténykedésében és a külügyi csatornák jelezhették, hogy ebből nemzetközi "csendes" botrány van. Persze belügyi indok is kellett hozzá, ezért kiderül a végén, hogy az egész NBH vezetés benne van a MOL és egyéb Egy-másért maszekolós zsidó üzletben. A valódi ok azért ettől még a 
lebukott 2006-os „”magyar rendőrként bevetett” zsidó legények és az a 300 CAHAL-os katona, aki 2007 márciusában itt grasszált Budapesten, mintegy véletlenül. Ekkorra már több „rendőri” vezető lemondott, nyugállományba vonult, de most csak Lapid Lalit említem meg, pedig erős mossados szálai vannak a zömnek is . Nos, közben a szálakat Morvai és Gaudi „jogvédők”próbálják elvarrni, a Gönczöl-féle bizottsággal karöltve. Nem sikerült nekik, mert kiderült, hogy csak Ferihegyen két Jumbo landolt zsidókkal megrakva az őszi „rendőr”- rendőrterror idején és Gergényi (Krügenwald) helyett a Mossad vezényelte le az akciót ezt a majd 1000 CAHAL katonát is felhasználva.

vélemény

#5-ös hozzászólóhoz csatlakoznék.
Engem 2007. márciusában az döbbentett meg, hogy sutyiban a “kertek alatt” hazánkba látogatott a március 15-i ünnep előtt 300 fő izraeli rendőr.

Pár sorban számoltak be erről a sajtó híradásai, és a hivatalos verzió az volt, hogy “múzeumlátogatni” és “városnézni” jöttek Budapestre. Aha…
Érdekes módon arról már elfelejtettek a híradások beszámolni, hogy az ideérkezésük titiokban mindenféle csinnadratta nélkül zajlott le, csak aztán valami apróság miatt kitudódott az ittlétük, és amikor már nem lehetett titokban tartani a dolgot, akkor persze elutaztak még március 15. előtt.

EZt csak azért mondom, mert szerintem legalábbis nem megszokott a világban, hogy egy másik országba - amelyet ugye az izraeli miniszterelnök szavai szerint gazdaságilag gyarmatosítanak éppen, és ez most éppen Magyarország - elutazik múzeumot látogatni 300 rendőr, miközben saját hazájukban, illetve az államuk által megszállt területen dörögnek a fegyverek és nincs béke.

Normális dolog, hogy ilyenkor 300 rendőrük elmegy egy másik külföldi országba múzeumot látogatni???

Elég hihetetlen, hogy ez volt a valódi célja ennek a rendőri(?) (esetleg katonai?) kontingensnek.

MInden normális önvédelmi mechanizmussal rendelkező ország ilyenkor legalábbis egy parlamenti vizsgálóbizottságot állít fel, hogy kinek a meghívására jöttek ezek ide, hiszen turistaútnak nehezen hihető egy ilyen mértékű jelenlét.

Az is nyilvánvaló,hogy a rendőri vezetésnek - a budapestinek és az országosnak is - erről tudnia kellett. Rendkívül aggasztó Magyarország nemzetbiztonsági szempontjaira nézve az, hogy egy felfokozott belpolitikai helyzetben, amikor puskaporos hangulatban van a belpolitika, mi keresni valója van itt egy gazdasági gyarmatosításra törekvő állam 300 katonájának???? Ne feledjük, hogy a rendőr a magyar jogszabályok értelmében jogilag katonának minősül, tehát 300 izraeli katona volt itt akkor amikor pattanásig volt feszült a magyar belpolitikai helyzet.

Szakmailag is rendkívül aggályos ennek a kérdésnek a vizsgálat nélkül hagyása, ugyanis a 2006 őszi “rendőri brutalitásról” tanúskodó események során egyes bukósisakos, rendőri egyenruhát viselő személyek olymértékben szakszerűtlenül, bűncselekményt elkövetve intézkedtek, hogy nem akarom elhinni, hogy magyar föld szülöttjeként a saját honfitársaival szemben bárki is viselkedni tudna ilyen gyalázatos módon.

Az is bizonyított tény ma már, hogy rendőri rohamsisakot is adtak civil személynek (valamilyen kökényesinek vagy ki a kínnak), innentől kezdve a logika útján talán lehet olyan feltételezésekbe is bocsátkozni, hogy a gazdasági gyarmatosításnak vajon mi a következő lépcsőfoka? Ne feledjük el, hogy egy másik állam szenilis és pofátlan miniszterelnöke mondta azt szuverén államokról, hogy ők bizony gazdaságilag gyarmatosítani fogják hazánkat. A gazdasági gyarmatosításnak az az egyik lényeges jellemzője, hogy akinél a pénz, annál a hatalom. Minden értelemben előbb-utóbb ez következik be. MInden egészséges önvédelmi reflex-szel rendelkező társadalomnak megalázó, és becsmérlő, ha valaki azzal kérkedik, hogy gazdaságilag leigáz egy másik társadalmat.

Hazánkban az In-Kal és a hasonló jellegű félkatonai szervezetek egyre nagyobb teret kapnak, a napi rendőri munkában (köztársaság i Őrezred, állami ünnepségek, rendezvények pl. Budapest-Parádé) közel ugyanolyan fekete bevetési ruhában és sárga mellényben vannak mint a magyar rendőröksőt. Ember legyen a talpán aki civilként különbséget tud tenni köztük.

Nos ebben a közegben a rendőrség szakmaisága, szuverenitása, önállósága erősen megtépázott jelleggel bír. Óriási a létszámhiány Budapesten, amelynek megszüntetésére évtizedek óta látszatintézkedések történnek. Sőt Gergényi időszaka alatt a szakmaiatlanság, és a budapesti rendőrök leszerelési, és menekülési hulláma felgyorsult. Mégsem történik érdemi változás, hogy megérje magyar állampolgárnak rendőrnek mennie. Gagyi toborzófilmek, látszatintézkedések történnek, és a jelentkezők száma a mennyiség változatlanul maradása mellett minőségileg egyértelműen romlik, hiszen a jelenlegi közegben nyilvánvalóan nem hálás feladat rendőrként az utcát róni, vagy éppen tüntetőkkel birkózni.

Mindenki gondolkozzon el azon, hogy egy erős államnak szüksége van erős, szakmai rendőrségre. A jelenlegi rendőrségnek ezernyi olyan hibája van, ami nézőpont változtatással orvosolható lenne 1-2 év alatt, tehát nagyon rövid időben. Mégis mi történik?

A TMRSZ főtitkára, aki meggyőződésem szerint ma egyedül nevezi nevén a rendőrség bajait, a megoldás lehetőségeit, az most egy méltatlan büntetőeljárás szenvedő alanya.

Ennyi véletlen nem történik egymással összefüggésben. MIndennek oka van. Az okoknak okozata van. A TMRSZ zavarja azokat a köröket, amelyek a rendőrség jelenlegi állapotát előidézték, fenntartják, és amelyek véleményem szerint a rendőrség további morális ellehetetlenítését tűzték zászlajukra.

A Honvédséget meg lehet nézni. Az állam egyik bástyája végletekig le van rombolva, hiszen tízmillió forint számra veszik a honvéd tábornokok a repiitalokat. Ez tény.

Az egyik utolós és legerősebb bástyája a Magyar Állam szuverenitásának, védekező képességének a Magyar Rendőrség, amely omladozik és amelynek bástyáját védi egyre több tisztességes magyar rendőr. Egyedül nem fog menni, kell hozzá a társadalom védelme, a társadalom kiállása és tisztességes magyar állampolgárok védelme, azoké akik egy egyenlőségen, tisztességen, munkán alapuló társadalom létjogosultságában hisznek és nem ülnek fel semmilyen gyalázkodó, provokatív és jólbevált verkli szövegnek.

Ebben az országban egy tisztességes, normális embernek sem szabadna félnie, és nem volna szabad hagynia, hogy dogma szintjére emelt riogatással bármely társadalmi csoport is más társadalmi csoportok hátrányára érvényesüljön.

Nem szabad elhinni a riogatást, a félelemkeltést. Annak kelljen félnie aki gyalázatos, aljas és ordítóan pofátlan módon kollaborál idegen államok gyarmatosítási érdekeivel és hagyja, hogy saját honfitársai szenvedjék meg ennek minden fájdalmát.

Fel kell ébrednie ebben az országban a tisztességes embereknek és látni azt, hogy nem babra megy a játék. A jövőnk, gyerekeink léte a tét. A föld, az ivóvíz, a levegő, az élelmünk, a közösségünk szolidaritási, segítségnyújtási képességének a legyalulása pénzzel, szép de hamis szóval, vagy ha éppen ez kell akkor fenyegetéssel. Az életünkről, a hazánkról van szó, és ez a napnál is világosabb, hogy mások számára nem bír értékkel. Fel kell ismerni, hogy mi a hamis, mi az igaz. Meg kell tudni különböztetni a valóságot a hazugságtól, még akkor is ha már akkora pókháló van a szemünk előtt hogy azt hisszük a pókháló a valóság és az igazság. Segítenünk kell egymásnak a lepókhálózás folyamatában, mert különben a szemünk előtt megy végbe az, hogy maholnap a saját puszta életünkön kívül semmi más nem lesz a miénk.

Ébresztő. „

Link

Ahogy telt, múlt az idő, sikerült még pár bogarat betenni a fülekbe!
Galambos 2007. május 31-én mondott le és fel – gondolom minden ok nélkül! Ha pedig nem volt ok, akkor ez oktalanság kellet, hogy legyen.

Eztán jött Laborc a képbe.
Laborc Sándor
A Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója
2007. december 17-től 2009. augusztus 31-ig

A Nemzetbiztonsági Hivatal megbízott főigazgatója
2007. június 1-től 2007. december 16-ig


Én pedig csak írtam és sírtam.
Tisztelt Dr. Kovács Árpád úr!

A mellékelt feljelentést a héten tettem meg a Köztársasági Őrezred „közbeszerzésivel” kapcsolatosan. Sajnos sok éves gyanú és mende-monda vette már szájára ezt a területet, a Miniszterelnöki Hivatal aktív együttműködésével, az NBH és más szervek, ügyészségek háttérmunkájának „bedolgozását” is feltételezve. Az In-Kal Security –vel való együttműködés mögött is hasonló, gazdasági és még ettől is mélyebb összefonódások, visszaélések lehetőségéről beszélnek a hozzáértők, de lassan a magam fajta laikusok is. Kérem Önt, hogy hasson oda a bűncselekmény-gyanús esetek kivizsgálására. Jelen esetben a legutóbbi gépjárműbeszerzések, átfestés körülményeit firtatom, de arra kérem, hogy (bár Draskovics miniszter tiltakozni fog), tegyenek kísérletet az 
In-Kal Security állami megbízásának pontos körülményeinek feltárására, számszaki adatok beszerzésére, véleményezésére. Sajnos ezekben a kérdésekben szinte rögtön nemzetbiztonsági kérdésekbe botlok minduntalan, melyet az ügyészség nagy szorgalommal negligál, elken és elhallgat, de remélem, hogy az Ön hivatala képes érdemben is fellépni a nemzeti vagyon sokak számára szemet szúró herdálása ellen. Nem vagyok naiv. Kérem, tegyék meg amit lehet!

Köszönettel:

Posta Imre ( Tel.: 06/20/9359052)
BUDAPESTI NYOMOZÓ ÜGYÉSZSÉG

FELJELENTÉS ISMERETLEN TETTES ELLEN


Igen tisztelt Budapesti Nyomozó Ügyészség! (Az alábbi feljelentés már hónapok óta a fiókomban porosodott, de most végre a helyére kerül, azt hiszem. )

Bár a híradásokból már biztosan értesültek arról, hogy a Köztársasági Őrezred által megigényelt, hónapok óta a cég garázsaiban pihenő kormányzati biztonságot szolgáló gépjárművek beszerzése körül nincs minden rendben. Ezt egyre több hírforrás is megerősíti. Például itt, alább.
„Biztonsági okokra hivatkozva nem írtak ki közbeszerzési eljárást, ez alól a felmentést az országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága adta meg az őrezrednek. Kérdésünkre ezt a Kormányszóvivői Iroda azzal indokolta: nemzetbiztonsági szempontból fontos, hogy a "speciális felszereltségű, műszaki védelmi eszközökkel ellátott autók" vásárlása ne nyílt eljárás során történjen.
Az autóvásárlást a "nemzetbiztonsági érdekeket érintő, vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésekre" vonatkozó kormányrendelet alapján bonyolították le.
Így a rendelet szabályaira hivatkozva a Kormányszóvivői Iroda szerint az eljárásra meghívottak köre - vagyis, hogy mely cégek lennének az emlegetett, szóba jöhető gyártók - szigorúan titkos és államtitkot képez. A győztes, Audikat forgalmazó Porsche Hungaria Kft. sem árult el semmit az eljárásról, azt ajánlották, kérjünk felvilágosítást a beszerzéssel foglalkozó intézménytől.
Mivel így még az sem kerülhet nyilvánosságra, kikkel versengett a megbízásért az Audi, több autógyártó céget is megkerestünk, valamennyitől csak annyit kérdeztünk, egyáltalán megkeresték-e őket a beszerzés során. A Mercedes egyáltalán nem volt hajlandó nyilatkozni, a BMW szintén arra hivatkozott, érdemi információval nem szolgálhat, "sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja", hogy kaptak-e ajánlatkérést. A Lexust forgalmazó Toyota Motor Hungary azt közölte, tőlük nem kértek ajánlatot a biztonsági autókra, ahogy a Volvotól sem.
Daróczi Dávid kormányszóvivő korábban azt mondta: takarékossági okokból használt autók beszerzésére kértek ajánlatokat a szóba jöhető gyártóktól, az előírt műszaki és biztonsági feltételeknek az Audi ajánlata felelt meg. A három autóból egy már szolgálatba is állt, ezzel szállítják Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt.”
(Origo)
Legjobb tudomásom szerit az Őrezred azért kerülhette meg a közbeszerzési eljárást, mert arra hivatkozva kért és kapott felmentést alóla, hogy biztonsági szempontból felszerelt, speciális járművek kerülnek majd beszerzésre. Információim szerint nem ez történt. A kollégák által elmondottak alapján teljesen nyilvánvaló, hogy széria gépjárműveket szerzett be a cég az Audi gyárból. Finoman cizellálja a helyzetet az is, hogy az öt darab Q7-es már hónapok óta a garázsban van, és ott sufni-tuningolják a fel nem szerelt gépjárműveket, és információim szerint ebben a formában nem is alkalmasak a feladatuk végrehajtására. Közben pedig az Audinak kötbért kellene fizetni, mert a járművek nem hadra foghatóak. De nem fizet, vagy ha igen, akkor kérdéses, hogy ki kapja. A páncélautók átfestetése csak hab a tortán. A kormányzatital is bevallottan 4,5 millió forintos dukkó több érdekes elemet is tartalmaz.

„Daróczi Dávid megjegyezte, a három autóból eddig egy állt ténylegesen szolgálatba, amelyet azonban előbb ugyanolyan színűre kellett festeni, mint a miniszterelnöki konvoj többi autóját. Mint mondta, ez rendőrszakmai kérdés, amibe a Miniszterelnöki Hivatalnak sincs beleszólása. Biztonsági okokból fontos ugyanis, hogy az autók ugyanolyan színűek legyenek, mint a konvojban velük együtt haladó többi rendőrségi autó, hogy első pillantásra ne lehessen megállapítani, a védett személyt éppen milyen biztonsági fokozatú gépkocsival szállítják. Az átfestés költsége mintegy 4,5 millió forint volt - közölte.

A kormányszóvivő felidézte, rendőrszakmai szempontok alapján a köztársasági őrezred dönti el, mikor van szükség biztonsági autóra a közjogi méltóságok, illetve a külföldi védett személyek esetében. Ezt az érintett vezető, tehát a miniszterelnök sem bírálhatja felül, hanem kötelessége alávetnie magát a rendőrség döntésének - hívta fel a figyelmet.”

automenedzser.hu (MTI nyomán)

Annyira speciális gépjárműveket szereztünk be, hogy sem az újszerűségük, de még a színük sem stimmelt. Az Őrezrednek van saját fejtőgárdája, műhelye, szárító helysége. Fillérekért át tudták volna festeni a járműveket, mint ahogy korábban ezzel nem is volt gond. Az így kialkudott átfestetés összege a piaci árhoz képest is több mint a négyszerese, és felveti a visszaélés gyanúját (nem csak azt). A három páncélautó mindegyikével volt már valami műszaki jellegű probléma, ahogy hallottam, és jelenleg is csak egyetlen egyet használnak, legalábbis a kormányszóvivő szerint, pedig a gépjárművek már hónapok óta megérkeztek. A fő problémát ott látom, hogy ha már arra való hivatkozással kérte az Őrezred a közbeszerzés alóli kibúvót, hogy speciális eszközöket szerez be, és ehelyett teljesen széria gépjárműveket hozat, melyeket most barkácsolgatják, közpénzen, több civil cég bevonásával, minimum korrupció-gyanúját, visszaélés lehetőségét magában hordozó jelenség. Én így kívülről, hűtlen kezelésnek ítélem meg azt, ami ebben a témakörben a cégnél zajlik, de lehet, hogy ismét tévedek.
Természetesen arra is van ötletem, hogy miért széria gépjárműveket hoztak, a gyárilag felszerelt, s így összességében olcsóbb járművek helyett (Q7-ek). Az utólag szakszerűtlenül beszerelt, esetlegesen a biztonságra is veszélyt jelentő felszerelést könnyebben és nyom nélkül szerelhetik ki, ha majd magánszemélyek kezére kívánják átjátszani, bőven a piaci ár alatt. Ez az eset nem lenne példátlan. Ugyan már a média is felkapta a fejét erre a korrupció-gyanús esetre, de ennek nincs jelentősége. A közbeszerzés megkerülésével kapcsolatban először azt az indokot hozták fel, hogy a bűnözői csoportok nehogy megtudják az autók paramétereit, aztán meg arra hivatkoznak, hogy több millió forintot spóroltak meg a használt gépjárművek megvételével. Ugyan ki használta őket annak előtte? Esetleg a bűnözői kör? Most akkor a biztonság a fontos, vagy az a titokzatos ár, amiről nem lehet beszélni. Nekem ezzel kapcsolatosan volt kollégák tettek észrevételeket, hogy tegyem meg ezzel kapcsolatosan, amit kell. Én is azt próbáltam értelmezni és nagyon is sántít már megint ez az ügy is. Ebben a kérdésben is a szakmai hozzáértés játszotta a főszerepet, nyilván valóan, nem a már oly sokat emlegetett „mutyi”. Azért fordulok önökhöz, mert nem véletlenül juttatták el hozzám a híreket azok, akik ezt nem mernék. Mi meg már úgyis ismerjük egymást. Ha idő közben kiderülne, hogy minden szabályos volt, annak is nagyon örülnék, mert közpénzek herdálását, korrupciót vet fel ez a jelenség is, mint a combinók beszerzése, postás bicikli-tender és még sorolhatnám tovább, de most inkább nem ragozom.

Az itt felemlített kérdések kényességére való tekintettel, több helyre is megküldöm: „Több szem, többet lát!” – alapon.

Kérem, korrekt módon vizsgálják ki a bejelentésemet, mert mind a „közbeszerzés”, mind pedig az átfestés témaköre közérdekű, közpénzekből megvalósult üzleti fogássá sikeredett, amit én mint laikus, elég aggályosnak vélek.


Köszönettel:

2008-09-23


Posta Imre


Tisztelt
Dr. Szilvásy György

Iváncsik Imre

Laborc Sándor!


Az alábbi bejelentéssel kívánok élni!

Bejelentéssel kívánok élni önök felé a hozzám is eljuttatott, az ORFK belső levelezési rendszerében írt hozzászólások tartalma miatt. Az egyéb ügyeimből
(Köztársasági Őrezred, rendőrség és a politika felemlegetett összefonódása az In-Kal Security Kft-vel, sőt ennek a Kft-nek köztudomású részvétele a Magyar Köztársaság politikai „elit”-jének védelmében, kiemelt objektumainak, a Magyar Honvédség fegyverraktárainak biztosításában, a Magyar Köztársaság Rendőrségével való - sokak szerint -, a szakmai indokoltságon túlmutató együttműködésen, miközben sok jel mutat arra, hogy a rendőrség szervezetében is sok „beszervezett”, külföldi érdekeket képviselő ügynök van) arra következtetek, hogy az összefüggések nem a véletlen algoritmusát követik. Az In-Kal Security-vel kapcsolatosan sok információ merült már fel, amely annak külföldi hátterét, Izraeli kapcsolatait, Mossad-dal való viszonyrendszerét taglalják, firtatják. Csak jelzésképpen, most idézek kettőt:
„…64. Szende Iván András – Moszad – Az „Ügynök voltam Magyarországon” – című 2002-ben megjelent könyvében részletesen beszámol arról, hogy az 1970-es és a ’80-as évek elején a BRFK Állambiztonsági Szervének III/II-es alosztályán dolgozott, mint kémelhárító tiszt, majd újságíró lett. A könyvében írja, hogy „Éveket töltöttem a Közel-Keleten”, de arról nem tesz említést, hogy ezalatt Izraelt értette. A könyve arról sem szól, hogy 
Izraelben, mint volt kémelhárító disszidenst részletesen kihallgatták, majd átszervezték és a rendszerváltozás után visszaküldték Magyarországra. Jelenleg az In-Kal Security egyik vezetője…” 
(www.lakatospal.hu)
„…Az izraeli titkosszolgálat keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk, mint egy lyukaktól hemzsegő ementáli sajt. Tény, hogy a magyar nemzetbiztonság aláásása nem magyar, hanem idegen érdek. A mélységes hallgatás bizonyítja, hogy telibe találtam. Legfőképp két ember hallgatott, akiknek meg kellett volna szólalni ebben az ügyben. Az egyik Lamperth Mónika belügyminiszter asszony, a titokgazda, a másik Gyurcsány Ferenc, aki amúgy mindenhez hozzászól. Ebben az ügyben azonban még véletlenül sem hallatta a hangját. Azok, akik ebben a szakmában, ebben a titkosszolgálati közegben dolgoztak vagy dolgoznak, tudják, hogy nem csak arra kell figyelni, hogy ki mit mond, hanem arra is, hogy ki mit nem mond, vagy ki az, aki hallgat. Gyakran kell a sorok között olvasni.
Milyen erőt képvisel az izraeli titkosszolgálat hazánkban?
Magyarországon hétezer és tizenháromezer fő között van a Moszad ügynökeinek a száma. Ezek nem mind hírszerzők és kémelhárítók. Vannak köztük az operatív találkozások helyszínéül szolgáló lakások tulajdonosai, futárok, olyan cégvezetők, akik a rendszer működtetéséhez biztosítják a pénzt, és mások. A Moszad minden megyében, minden városban a döntés-előkészítő és döntéshozó helyen jelen van. (…)”
Kérdezzük: milyen jogon és alapon tevékenykedhet tízezernyi idegen titkosszolgálati ügynök egy “függetlennek” mondott országban? Csak nem magunktól védenek meg bennünket a saját érdekünkben?/tj/ „
(tempus44.wordpress.com)


Többek között, erre a jelenségvilágra utalhatott az UD Zrt. Vezetője, Horváth József is, amikor a Magyar Nemzetnek adott interjújában:
” …Arra is felhívta a figyelmet, hogy a 
biztonsági piacon külföldi titkosszolgálatoknak dolgozó személyek is jelen vannak.” 
(2008-10-04 10:31 Hajsza egy játék fegyverért és titkokért )

A biztonsági piac elég jól le van osztva az országban, mindenkinek megvan az érdekköre, operatív területe, de Horváth úr utalása elég beszédes jelzés kell, hogy legyen az értő fülek számára.
Szeretném arra a nem elhanyagolható tényre is felhívni a figyelmet, hogy 2006. októberében a „Szégyen Napján”, az azonosítót nem viselő „rendőrök” között többen véltek „fölfedezni” nem magyarul beszélő (angol, orosz, ivrit?…) alakokat, security-s alkalmazottakat, akik nem lehettek volna ott, s nem vehettek volna részt a tüntetések szétverésében, a magyar és külföldi állampolgárok „megkínzásában”. Gondolom, nem véletlenül „fehér folt” ez a kérdés a mai napig is a felderített bűnügyek listáján. Túl messzire mutat. Viszont így már világos, hogy miért emlegeti sok rendőr, hogy az RSZVSZ „le van állítva” a kényes ügyekről. Túl nagy falat nekik a Mossad, vagy már őket is megette ez a titkosszolgálat. Bár azzal kapcsolatosan is hallottam információkat, hogy a KGB „jogutódja” is sűrűn sertepertél az országban, meg az FBI-is, de már nem is csodálkozom ezen. Kérdés csak az, hogy a magyar titkosszolgálat(ok) (ha vannak még egyáltalán), akkor éppen kiknek szerezik az információt és milyen akciókat készítenek elő. Egyesek szerint, izraeli át- és betelepítés ügyében megy a háttérmunka, de ez csak amolyan pletyka lehet, úgy gondolom. Járjanak utána, ha mernek!
Az alábbi levél az ORFK szerverén minden bizonnyal még teljes terjedelmében elérhető. Hozzám már a törvényi kiegészítéssel érkezett. A nemzetbiztonsági kérdés, amelyet már két éve firtatok én is, szerintem nem megkerülhető, kivéve persze, ha már az állami apparátust, ügyészségi vezető helyeket, Nemzetbiztonsági Hivatalt is a Mossad-ügynökök irányítják. Ebben az esetben, kérem, tekintsenek el a bejelentésemtől, s kérem, változtassák meg a törvényeket, mégpedig úgy, hogy azok ne a Magyar Köztársaság védelméről szóljanak, mert ezzel félrevezetik a magyar törvényeinket betartani igyekvő, lelkiismeretes polgárokat.
Kérem, hogy korábban az ügyemben (egy esztendeje), a Köztársasági Őrezred és bizonyos biztonsági cég vonatkozásában elhangzott tanúvallomásokat (amelyeket igyekeztek gyorsan „elfelejteni”) ennek a tükrében értékelve vegyék végre szemügyre!
„1978. évi IV. törvény
a Büntető Törvénykönyvről

VIII. fejezet
A katonákra vonatkozó rendelkezések
Az elkövetők
122. § (1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú, valamint a Rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja.
(2) E törvény rendelkezéseit a katonákra a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3)
(4) Katonai bűncselekményt tettesként csak katona követhet el.
Hazaárulás
144. § (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
a) súlyos hátrányt okozva,
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,
c) háború idején,
d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével
követik el.
(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Hűtlenség
145. § Az a magyar állampolgár, aki állami szolgálatával vagy hivatalos megbízatásával visszaélve külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, és ezzel a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét veszélyezteti, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig, háború idején öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Az ellenség támogatása
146. § (1) Aki háború idején a Magyar Köztársaság katonai erejének gyengítése céljából az ellenséggel érintkezésbe bocsátkozik, annak segítséget nyújt vagy a saját, illetőleg a szövetséges fegyveres erőnek hátrányt okoz, bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az ellenség támogatására irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Kémkedés
147. § (1) Aki idegen hatalom vagy idegen szervezet részére a Magyar Köztársaság ellen hírszerző tevékenységet végez, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott kémkedést államtitok kiszolgáltatásával követi el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Aki kémkedésre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) Nem büntethető a hírszerző tevékenységre ajánlkozás vagy vállalkozás miatt, aki - mielőtt egyéb hírszerző tevékenységet fejtett volna ki - az ajánlkozását vagy vállalkozását a hatóságnak bejelenti, és a külföldi kapcsolatát teljesen feltárja.
A szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés
148. § A 147. § szerint büntetendő, aki a kémkedést a Magyar Köztársaság vagy a kölcsönös katonai segítségnyújtás kötelezettségét tartalmazó hatályos nemzetközi szerződés szerint a Magyar Köztársasággal szövetséges állam területén, szövetséges fegyveres erő ellen követi el.
149. §
Feljelentés elmulasztása
150. § (1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, az alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért az elkövető hozzátartozója nem büntethető.

Holdudvar - [FALLUDZSA ]
Vissza a Holdudvar kezdőlapjára | Új téma felvetése | Hozzászólás

Értesítő | MODERÁTOR!!! | Kereső

Hozzászólás #14
Kitől: Alaphelyzet
Dátum: 2004/04/01/12:24
Kitől: zulu10
Dátum: 2003/12/03/21:04
Shalom!!!

Akit érdekel a téma, az nézze meg óvatosan.

w.w.w.isayeret.com

Gern , ha tudod nézd meg valahol, és a video bejátszások alatt megtalálod
a Mossad kiskapuját, ahol regisztráltathatod magad.
A gond az, hogy /majdnem/mindent el kell magadról árulnod. Le is nyomoznak
frankón, de ezután regisztrálnak és... Kell náluk jobb szövetséges?

Viszont tudniuk kell,hogy itt Európa közepén biztos pont leszel számukra.

Poénból ne írjatok, mert egy kicsit gázos. Elmondásuk szerint vannak közöttünk más
ismerőseik is.

Nem toborzást játszok, csak Gernnek elakarom venni a kedvét.
Shalom Israel!

Hozzászólás #68
Kitől: Leslie
Dátum: 2004/04/05/09:54
Zulu10!

És milyen külföldi szervezetekkel tartod a kapcsolatot...?

________________________________________
Hozzászólás #69
Kitől: a válasz
Dátum: 2004/04/05/09:56
Kitől: zulu10
Dátum: 2003/12/03/21:04
Shalom!!!

Akit érdekel a téma, az nézze meg óvatosan.

w.w.w.isayeret.com

Gern , ha tudod nézd meg valahol, és a video bejátszások alatt megtalálod
a Mossad kiskapuját, ahol regisztráltathatod magad.
A gond az, hogy /majdnem/mindent el kell magadról árulnod. Le is nyomoznak
frankón, de ezután regisztrálnak és... 
Kell náluk jobb szövetséges? 

Viszont tudniuk kell,hogy itt Európa közepén biztos pont leszel számukra.
Poénból ne írjatok, mert egy kicsit gázos. Elmondásuk szerint vannak közöttünk más
ismerőseik is.

Nem toborzást játszok, csak Gernnek elakarom venni a kedvét.

Shalom Israel!

Hozzászólás #70
Kitől: Z. Attila
Dátum: 2004/04/05/10:07
zulu10:
Ugye már egy jópáran rákerültünk a maszat, akarom mondani moszad 'likvidálandók'
listájára? ROFTL! MEGALOL!”


Mivel, információim szerint a fenti levelezés még 2004-ben, tehát 4 évvel ezelőtt történt, azt gondolom, hogy azóta a helyzet csak „fokozódott”! Egészen bizonyos, hogy önök sok mindenről tudhatnak már, de én arra is kíváncsi vagyok, hogy mindennek birtokában mit tesznek!

Üdvözlettel:

2008-10-13

Posta Imre
BUDAPESTI NYOMOZÓ ÜGYÉSZSÉG

FELJELENTÉS ISMERETLEN TETTES ELLEN


Igen tisztelt Budapesti Nyomozó Ügyészség! (Az alábbi feljelentés már hónapok óta a fiókomban porosodott, de most végre a helyére kerül, azt hiszem. )

Bár a híradásokból már biztosan értesültek arról, hogy a Köztársasági Őrezred által megigényelt, hónapok óta a cég garázsaiban pihenő kormányzati biztonságot szolgáló gépjárművek beszerzése körül nincs minden rendben. Ezt egyre több hírforrás is megerősíti. Például itt, alább.
„Biztonsági okokra hivatkozva nem írtak ki közbeszerzési eljárást, ez alól a felmentést az országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága adta meg az őrezrednek. Kérdésünkre ezt a Kormányszóvivői Iroda azzal indokolta: nemzetbiztonsági szempontból fontos, hogy a "speciális felszereltségű, műszaki védelmi eszközökkel ellátott autók" vásárlása ne nyílt eljárás során történjen.
Az autóvásárlást a "nemzetbiztonsági érdekeket érintő, vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésekre" vonatkozó kormányrendelet alapján bonyolították le.
Így a rendelet szabályaira hivatkozva a Kormányszóvivői Iroda szerint az eljárásra meghívottak köre - vagyis, hogy mely cégek lennének az emlegetett, szóba jöhető gyártók - szigorúan titkos és államtitkot képez. A győztes, Audikat forgalmazó Porsche Hungaria Kft. sem árult el semmit az eljárásról, azt ajánlották, kérjünk felvilágosítást a beszerzéssel foglalkozó intézménytől.
Mivel így még az sem kerülhet nyilvánosságra, kikkel versengett a megbízásért az Audi, több autógyártó céget is megkerestünk, valamennyitől csak annyit kérdeztünk, egyáltalán megkeresték-e őket a beszerzés során. A Mercedes egyáltalán nem volt hajlandó nyilatkozni, a BMW szintén arra hivatkozott, érdemi információval nem szolgálhat, "sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja", hogy kaptak-e ajánlatkérést. A Lexust forgalmazó Toyota Motor Hungary azt közölte, tőlük nem kértek ajánlatot a biztonsági autókra, ahogy a Volvotól sem.
Daróczi Dávid kormányszóvivő korábban azt mondta: takarékossági okokból használt autók beszerzésére kértek ajánlatokat a szóba jöhető gyártóktól, az előírt műszaki és biztonsági feltételeknek az Audi ajánlata felelt meg. A három autóból egy már szolgálatba is állt, ezzel szállítják Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt.”
(Origo)
Legjobb tudomásom szerit az Őrezred azért kerülhette meg a közbeszerzési eljárást, mert arra hivatkozva kért és kapott felmentést alóla, hogy biztonsági szempontból felszerelt, speciális járművek kerülnek majd beszerzésre. Információim szerint nem ez történt. A kollégák által elmondottak alapján teljesen nyilvánvaló, hogy széria gépjárműveket szerzett be a cég az Audi gyárból. Finoman cizellálja a helyzetet az is, hogy az öt darab Q7-es már hónapok óta a garázsban van, és ott sufni-tuningolják a fel nem szerelt gépjárműveket, és információim szerint ebben a formában nem is alkalmasak a feladatuk végrehajtására. Közben pedig az Audinak kötbért kellene fizetni, mert a járművek nem hadra foghatóak. De nem fizet, vagy ha igen, akkor kérdéses, hogy ki kapja. A páncélautók átfestetése csak hab a tortán. A kormányzatital is bevallottan 4,5 millió forintos dukkó több érdekes elemet is tartalmaz.

„Daróczi Dávid megjegyezte, a három autóból eddig egy állt ténylegesen szolgálatba, amelyet azonban előbb ugyanolyan színűre kellett festeni, mint a miniszterelnöki konvoj többi autóját. Mint mondta, ez rendőrszakmai kérdés, amibe a Miniszterelnöki Hivatalnak sincs beleszólása. Biztonsági okokból fontos ugyanis, hogy az autók ugyanolyan színűek legyenek, mint a konvojban velük együtt haladó többi rendőrségi autó, hogy első pillantásra ne lehessen megállapítani, a védett személyt éppen milyen biztonsági fokozatú gépkocsival szállítják. Az átfestés költsége mintegy 4,5 millió forint volt - közölte.

A kormányszóvivő felidézte, rendőrszakmai szempontok alapján a köztársasági őrezred dönti el, mikor van szükség biztonsági autóra a közjogi méltóságok, illetve a külföldi védett személyek esetében. Ezt az érintett vezető, tehát a miniszterelnök sem bírálhatja felül, hanem kötelessége alávetnie magát a rendőrség döntésének - hívta fel a figyelmet.”

automenedzser.hu (MTI nyomán)

Annyira speciális gépjárműveket szereztünk be, hogy sem az újszerűségük, de még a színük sem stimmelt. Az Őrezrednek van saját fejtőgárdája, műhelye, szárító helysége. Fillérekért át tudták volna festeni a járműveket, mint ahogy korábban ezzel nem is volt gond. Az így kialkudott átfestetés összege a piaci árhoz képest is több mint a négyszerese, és felveti a visszaélés gyanúját (nem csak azt). A három páncélautó mindegyikével volt már valami műszaki jellegű probléma, ahogy hallottam, és jelenleg is csak egyetlen egyet használnak, legalábbis a kormányszóvivő szerint, pedig a gépjárművek már hónapok óta megérkeztek. A fő problémát ott látom, hogy ha már arra való hivatkozással kérte az Őrezred a közbeszerzés alóli kibúvót, hogy speciális eszközöket szerez be, és ehelyett teljesen széria gépjárműveket hozat, melyeket most barkácsolgatják, közpénzen, több civil cég bevonásával, minimum korrupció-gyanúját, visszaélés lehetőségét magában hordozó jelenség. Én így kívülről, hűtlen kezelésnek ítélem meg azt, ami ebben a témakörben a cégnél zajlik, de lehet, hogy ismét tévedek.
Természetesen arra is van ötletem, hogy miért széria gépjárműveket hoztak, a gyárilag felszerelt, s így összességében olcsóbb járművek helyett (Q7-ek). Az utólag szakszerűtlenül beszerelt, esetlegesen a biztonságra is veszélyt jelentő felszerelést könnyebben és nyom nélkül szerelhetik ki, ha majd magánszemélyek kezére kívánják átjátszani, bőven a piaci ár alatt. Ez az eset nem lenne példátlan. Ugyan már a média is felkapta a fejét erre a korrupció-gyanús esetre, de ennek nincs jelentősége. A közbeszerzés megkerülésével kapcsolatban először azt az indokot hozták fel, hogy a bűnözői csoportok nehogy megtudják az autók paramétereit, aztán meg arra hivatkoznak, hogy több millió forintot spóroltak meg a használt gépjárművek megvételével. Ugyan ki használta őket annak előtte? Esetleg a bűnözői kör? Most akkor a biztonság a fontos, vagy az a titokzatos ár, amiről nem lehet beszélni. Nekem ezzel kapcsolatosan volt kollégák tettek észrevételeket, hogy tegyem meg ezzel kapcsolatosan, amit kell. Én is azt próbáltam értelmezni és nagyon is sántít már megint ez az ügy is. Ebben a kérdésben is a szakmai hozzáértés játszotta a főszerepet, nyilván valóan, nem a már oly sokat emlegetett „mutyi”. Azért fordulok önökhöz, mert nem véletlenül juttatták el hozzám a híreket azok, akik ezt nem mernék. Mi meg már úgyis ismerjük egymást. Ha idő közben kiderülne, hogy minden szabályos volt, annak is nagyon örülnék, mert közpénzek herdálását, korrupciót vet fel ez a jelenség is, mint a combinók beszerzése, postás bicikli-tender és még sorolhatnám tovább, de most inkább nem ragozom.

Az itt felemlített kérdések kényességére való tekintettel, több helyre is megküldöm: „Több szem, többet lát!” – alapon.

Kérem, korrekt módon vizsgálják ki a bejelentésemet, mert mind a „közbeszerzés”, mind pedig az átfestés témaköre közérdekű, közpénzekből megvalósult üzleti fogássá sikeredett, amit én mint laikus, elég aggályosnak vélek.


Köszönettel:

2008-09-23


Posta Imre


Tisztelt
Dr. Szilvásy György

Iváncsik Imre

Laborc Sándor!

Az alábbi bejelentéssel kívánok élni!

Bejelentéssel kívánok élni önök felé a hozzám is eljuttatott, az ORFK belső levelezési rendszerében írt hozzászólások tartalma miatt. Az egyéb ügyeimből
(Köztársasági Őrezred, rendőrség és a politika felemlegetett összefonódása az In-Kal Security Kft-vel, sőt ennek a Kft-nek köztudomású részvétele a Magyar Köztársaság politikai „elit”-jének védelmében, kiemelt objektumainak, a Magyar Honvédség fegyverraktárainak biztosításában, a Magyar Köztársaság Rendőrségével való - sokak szerint -, a szakmai indokoltságon túlmutató együttműködésen, miközben sok jel mutat arra, hogy a rendőrség szervezetében is sok „beszervezett”, külföldi érdekeket képviselő ügynök van) arra következtetek, hogy az összefüggések nem a véletlen algoritmusát követik. Az In-Kal Security-vel kapcsolatosan sok információ merült már fel, amely annak külföldi hátterét, Izraeli kapcsolatait, Mossad-dal való viszonyrendszerét taglalják, firtatják. Csak jelzésképpen, most idézek kettőt:
„…64. Szende Iván András – Moszad – Az „Ügynök voltam Magyarországon” – című 2002-ben megjelent könyvében részletesen beszámol arról, hogy az 1970-es és a ’80-as évek elején a BRFK Állambiztonsági Szervének III/II-es alosztályán dolgozott, mint kémelhárító tiszt, majd újságíró lett. A könyvében írja, hogy „Éveket töltöttem a Közel-Keleten”, de arról nem tesz említést, hogy ezalatt Izraelt értette. A könyve arról sem szól, hogy 
Izraelben, mint volt kémelhárító disszidenst részletesen kihallgatták, majd átszervezték és a rendszerváltozás után visszaküldték Magyarországra. Jelenleg az In-Kal Security egyik vezetője…” 
(www.lakatospal.hu)
„…Az izraeli titkosszolgálat keresztbe-kasul átszövi a magyar közigazgatást, a tömegtájékoztatást, a hatalmi szerveket, beleértve a titkosszolgálatokat is. Olyanok vagyunk, mint egy lyukaktól hemzsegő ementáli sajt. Tény, hogy a magyar nemzetbiztonság aláásása nem magyar, hanem idegen érdek. A mélységes hallgatás bizonyítja, hogy telibe találtam. Legfőképp két ember hallgatott, akiknek meg kellett volna szólalni ebben az ügyben. Az egyik Lamperth Mónika belügyminiszter asszony, a titokgazda, a másik Gyurcsány Ferenc, aki amúgy mindenhez hozzászól. Ebben az ügyben azonban még véletlenül sem hallatta a hangját. Azok, akik ebben a szakmában, ebben a titkosszolgálati közegben dolgoztak vagy dolgoznak, tudják, hogy nem csak arra kell figyelni, hogy ki mit mond, hanem arra is, hogy ki mit nem mond, vagy ki az, aki hallgat. Gyakran kell a sorok között olvasni.
Milyen erőt képvisel az izraeli titkosszolgálat hazánkban?
Magyarországon hétezer és tizenháromezer fő között van a Moszad ügynökeinek a száma. Ezek nem mind hírszerzők és kémelhárítók. Vannak köztük az operatív találkozások helyszínéül szolgáló lakások tulajdonosai, futárok, olyan cégvezetők, akik a rendszer működtetéséhez biztosítják a pénzt, és mások. A Moszad minden megyében, minden városban a döntés-előkészítő és döntéshozó helyen jelen van. (…)”
Kérdezzük: milyen jogon és alapon tevékenykedhet tízezernyi idegen titkosszolgálati ügynök egy “függetlennek” mondott országban? Csak nem magunktól védenek meg bennünket a saját érdekünkben?/tj/ „
(tempus44.wordpress.com)


Többek között, erre a jelenségvilágra utalhatott az UD Zrt. Vezetője, Horváth József is, amikor a Magyar Nemzetnek adott interjújában:
” …Arra is felhívta a figyelmet, hogy a 
biztonsági piacon külföldi titkosszolgálatoknak dolgozó személyek is jelen vannak.” 
(2008-10-04 10:31 Hajsza egy játék fegyverért és titkokért )

A biztonsági piac elég jól le van osztva az országban, mindenkinek megvan az érdekköre, operatív területe, de Horváth úr utalása elég beszédes jelzés kell, hogy legyen az értő fülek számára.
Szeretném arra a nem elhanyagolható tényre is felhívni a figyelmet, hogy 2006. októberében a „Szégyen Napján”, az azonosítót nem viselő „rendőrök” között többen véltek „fölfedezni” nem magyarul beszélő (angol, orosz, ivrit?…) alakokat, security-s alkalmazottakat, akik nem lehettek volna ott, s nem vehettek volna részt a tüntetések szétverésében, a magyar és külföldi állampolgárok „megkínzásában”. Gondolom, nem véletlenül „fehér folt” ez a kérdés a mai napig is a felderített bűnügyek listáján. Túl messzire mutat. Viszont így már világos, hogy miért emlegeti sok rendőr, hogy az RSZVSZ „le van állítva” a kényes ügyekről. Túl nagy falat nekik a Mossad, vagy már őket is megette ez a titkosszolgálat. Bár azzal kapcsolatosan is hallottam információkat, hogy a KGB „jogutódja” is sűrűn sertepertél az országban, meg az FBI-is, de már nem is csodálkozom ezen. Kérdés csak az, hogy a magyar titkosszolgálat(ok) (ha vannak még egyáltalán), akkor éppen kiknek szerezik az információt és milyen akciókat készítenek elő. Egyesek szerint, izraeli át- és betelepítés ügyében megy a háttérmunka, de ez csak amolyan pletyka lehet, úgy gondolom. Járjanak utána, ha mernek!
Az alábbi levél az ORFK szerverén minden bizonnyal még teljes terjedelmében elérhető. Hozzám már a törvényi kiegészítéssel érkezett. A nemzetbiztonsági kérdés, amelyet már két éve firtatok én is, szerintem nem megkerülhető, kivéve persze, ha már az állami apparátust, ügyészségi vezető helyeket, Nemzetbiztonsági Hivatalt is a Mossad-ügynökök irányítják. Ebben az esetben, kérem, tekintsenek el a bejelentésemtől, s kérem, változtassák meg a törvényeket, mégpedig úgy, hogy azok ne a Magyar Köztársaság védelméről szóljanak, mert ezzel félrevezetik a magyar törvényeinket betartani igyekvő, lelkiismeretes polgárokat.
Kérem, hogy korábban az ügyemben (egy esztendeje), a Köztársasági Őrezred és bizonyos biztonsági cég vonatkozásában elhangzott tanúvallomásokat (amelyeket igyekeztek gyorsan „elfelejteni”) ennek a tükrében értékelve vegyék végre szemügyre!
„1978. évi IV. törvény
a Büntető Törvénykönyvről


VIII. fejezet
A katonákra vonatkozó rendelkezések
Az elkövetők
122. § (1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú, valamint a Rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja.
(2) E törvény rendelkezéseit a katonákra a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3)
(4) Katonai bűncselekményt tettesként csak katona követhet el.
Hazaárulás
144. § (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
a) súlyos hátrányt okozva,
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával,
c) háború idején,
d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével
követik el.
(3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Hűtlenség
145. § Az a magyar állampolgár, aki állami szolgálatával vagy hivatalos megbízatásával visszaélve külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, és ezzel a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét veszélyezteti, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig, háború idején öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Az ellenség támogatása
146. § (1) Aki háború idején a Magyar Köztársaság katonai erejének gyengítése céljából az ellenséggel érintkezésbe bocsátkozik, annak segítséget nyújt vagy a saját, illetőleg a szövetséges fegyveres erőnek hátrányt okoz, bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az ellenség támogatására irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Kémkedés
147. § (1) Aki idegen hatalom vagy idegen szervezet részére a Magyar Köztársaság ellen hírszerző tevékenységet végez, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott kémkedést államtitok kiszolgáltatásával követi el, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Aki kémkedésre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) Nem büntethető a hírszerző tevékenységre ajánlkozás vagy vállalkozás miatt, aki - mielőtt egyéb hírszerző tevékenységet fejtett volna ki - az ajánlkozását vagy vállalkozását a hatóságnak bejelenti, és a külföldi kapcsolatát teljesen feltárja.
A szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés
148. § A 147. § szerint büntetendő, aki a kémkedést a Magyar Köztársaság vagy a kölcsönös katonai segítségnyújtás kötelezettségét tartalmazó hatályos nemzetközi szerződés szerint a Magyar Köztársasággal szövetséges állam területén, szövetséges fegyveres erő ellen követi el.
149. §
Feljelentés elmulasztása
150. § (1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, az alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért az elkövető hozzátartozója nem büntethető.

Holdudvar - [FALLUDZSA ]
Vissza a Holdudvar kezdőlapjára | Új téma felvetése | Hozzászólás

Értesítő | MODERÁTOR!!! | Kereső

Hozzászólás #14
Kitől: Alaphelyzet
Dátum: 2004/04/01/12:24
Kitől: zulu10
Dátum: 2003/12/03/21:04
Shalom!!!

Akit érdekel a téma, az nézze meg óvatosan.

w.w.w.isayeret.com

Gern , ha tudod nézd meg valahol, és a video bejátszások alatt megtalálod
a Mossad kiskapuját, ahol regisztráltathatod magad.
A gond az, hogy /majdnem/mindent el kell magadról árulnod. Le is nyomoznak
frankón, de ezután regisztrálnak és... Kell náluk jobb szövetséges?

Viszont tudniuk kell,hogy itt Európa közepén biztos pont leszel számukra.

Poénból ne írjatok, mert egy kicsit gázos. Elmondásuk szerint vannak közöttünk más
ismerőseik is.

Nem toborzást játszok, csak Gernnek elakarom venni a kedvét.
Shalom Israel!

Hozzászólás #68
Kitől: Leslie
Dátum: 2004/04/05/09:54
Zulu10!

És milyen külföldi szervezetekkel tartod a kapcsolatot...?

________________________________________
Hozzászólás #69
Kitől: a válasz
Dátum: 2004/04/05/09:56
Kitől: zulu10
Dátum: 2003/12/03/21:04
Shalom!!!

Akit érdekel a téma, az nézze meg óvatosan.

w.w.w.isayeret.com

Gern , ha tudod nézd meg valahol, és a video bejátszások alatt megtalálod
a Mossad kiskapuját, ahol regisztráltathatod magad.
A gond az, hogy /majdnem/mindent el kell magadról árulnod. Le is nyomoznak
frankón, de ezután regisztrálnak és... 
Kell náluk jobb szövetséges? 

Viszont tudniuk kell,hogy itt Európa közepén biztos pont leszel számukra.
Poénból ne írjatok, mert egy kicsit gázos. Elmondásuk szerint vannak közöttünk más
ismerőseik is.

Nem toborzást játszok, csak Gernnek elakarom venni a kedvét.

Shalom Israel!

Hozzászólás #70
Kitől: Z. Attila
Dátum: 2004/04/05/10:07
zulu10:
Ugye már egy jópáran rákerültünk a maszat, akarom mondani moszad 'likvidálandók'
listájára? ROFTL! MEGALOL!”


Mivel, információim szerint a fenti levelezés még 2004-ben, tehát 4 évvel ezelőtt történt, azt gondolom, hogy azóta a helyzet csak „fokozódott”! Egészen bizonyos, hogy önök sok mindenről tudhatnak már, de én arra is kíváncsi vagyok, hogy mindennek birtokában mit tesznek!

Üdvözlettel:

2008-10-13

Posta Imre
Mire idáig eljutottunk, már megjelent pár könyvem és elég sokat felfogtam abból, mi és miért történik hazánkban, de itt volt az a pillanat, amikor a cigánygyilkosságok kellős közepén már feltételeztem, hogy a mossad van a vérengzések mögött. A honlapomon egy hsz-ben volt oly kedves egy kevésbé tapasztalt „játékos” szóvá tenni a zsidó katonaság jelenlétét Táborfalván. Mindez a legjobbkor történt. Innen kapta fel a szél a híreket és jutott el aztán szélesebb körökhöz és kezdtek odafigyelni komolyabban arra, mi is történik a zsidó berkeken belül, ugyanis Tatárszentgyögy alig pár kilométerre esik az említett katonai bázistól.

4600 izraeli katona Táborfalván! Családostól érkeznek Ferihegyre!

Kérdések Táborfalva polgármesteréhez és a Honvédelmi Minisztériumhoz

Az amerikai katonaság éveken keresztül bitorolta a táborfalvai laktanyát, valamint a környéken gyakorlatozott, és használta Európa legnagyobb lőterét, a Bakony déli vonulatain (Hajmáskér).

Most azonban megkezdődött az amerikai katonaság kitelepítése, elmondások szerint elhagyják az országot. Helyettük Izraelből érkeznek katonák, olyanok, akik egy szót sem tudnak magyarul. A hírek szerint repülővel érkeznek csoportokban, sokan családostól, leginkább Ferihegyre. Innen teherautók és terepjárók szállítják őket Táborfalvára. Ezt ferihegyi dolgozók is alátámasztották.

Megkezdték a laktanya új kerítésrendszerének az építését, az erődítéseket, őrtornyokat megerősítik, modernizálják. A táborfalvai hadianyaggyár elkerülte a felszámolást, sőt ez is fokozatosan a beérkező izraeli erők felügyelete alá kerül.

Táborfalva más szempontból is fontos lehet. Értesüléseink szerint itt vannak a magyarországi atomsilók, melyek a kiszivárgott hírek szerint töltve vannak!

Az objektum felügyeletét hosszú évek óta külföldiekre bízzák. A területre belépő magyar civilek és katonák is csak kísérettel járhatnak az elzárt területen. Közülük többen láttak radioaktív jellel ellátott rakéta és egyéb szállító járműveket. (Ez számunkra kérdéses, mivel rengeteg jelet használnak a különböző veszélyes anyagokra, amit ha nem ismer valaki, könnyen összetévesztheti őket.)

Egy neve elhallgatását kérő dolgozó azt nyilatkozta, hogy a silók léteznek, de üresek. Ennek ellent mond az-az információ is, mely szerint négyezer főre akarják majd felduzzasztani a tervezett 4600 fős létszámot, ami már igen komoly izraeli haderő lenne Magyarországon.
Mi lehet üres silókban olyan fontos, hogy majd 4600 fős idegen haderőnek kell őriznie?

Véleményünk szerint az őrzését azért nem bízzák a magyarokra, mert a politikai vezetés nem bízik meg a magyar katonákban. Üres silókat nem kellene ekkora erőkkel védeni, s főleg nem kellene izraeli katonákra bízni.

Abban az esetben, ha a hírek igazak, és a silók valóban léteznek, és ne adja Isten, de töltve is vannak, akkor már arról van szó, hogy Magyarország, mint amerikai-zsidó csatlós, kiemelt célponttá válik az orosz katonai atom-potenciál számára!

Ezt pedig eltussolni, nem hogy kimeríti a hazaárulás fogalmát, hanem olyan magyarellenes cselekedet, melyre még büntetőjogi megfogalmazás sincsen!

Titokban akarják tartani, hogy a zsidó befektetők védelmére, katonai egységeket állomásoztatnak a politikailag instabillá vált Magyarországon, és az Izraeli-Amerikai érdekeket kiszolgálva atom létesítmény(eke)t tartanak fent hazánkban.

Úgy látszik, érzik a változás szelét, és tisztában vannak vele, hogy a civilként ideszivárgó zsidó őrző-védők már nem fogják tudni megvédeni őket. Kell a komoly katonai erő!

Rettegnek az elkövetkező változástól!

Szerkesztőségünk a kérdéseivel Táborfalva polgármesteréhez és a Honvédelmi Minisztériumhoz fordult, ám mindezidáig nem kaptunk válaszokat. Amint új fejleményt tudunk meg az üggyel kapcsolatban, azonnal tudatjuk olvasóinkkal.

Szakembereink a várható hatalmi ellencsapástól tartva adatbázisunkról mentés készített és tartalék szerverről gondoskodott, így portálunk tiltása, törlése után 4-6 órával ismét jelentkezünk! Mindennek ellenére kérünk minden olvasónkat, hogy ezt a cikket mentse le és a lehető legszélesebb körben terjessze!

Nem hátrálunk meg!” 


Ez a hsz is ott született, illetve még pár figyelemfelkeltő másik is.

Szia.
Egy kis info odaátrol:
Ugyan már. Úgy rémhír és idióta kitaláció az egész hír, mint a hozzá hasonló agymenések. Egyszerűen a beteges hiszti a ,,nemzeti oldalon" próbálja ellensúlyozni a ,,szoci" idiotizmust. Baromira szórakoztató, mit ne mondjak.
Mondjon nekem valaki EGYETLEN ésszerű okot arra, hogy mi a fenének Izrael államnak katonákat küldeni egy másik országba (amely ráadásul klimatikailag és földrajzilag baromira különbözik az általuk használt bevetési tereptől), méghozzá családokkal együtt? Mikor a pénz jobb fegyver számunkra.
Könyörgöm, egy ÉPESZŰ ÉRVET! A szokásos világösszeeskűvéses maszlagot kérem mellőzzük.

Szabadságos katonák esetleg utaznak kelet europába
pihenés céljábol,kis csoportok esetleg.
Mondjon valaki egyetlen olyan katonai alakulatot, amit jelenleg tudnának nélkülözni (a 4-5 ezer fő egy komplett, háborús létszámra feltöltött dandár arrafelé).

Adok egy listát. Ha valakinek van egy kis esze, elég gyorsan megérti, hogy miért ad abszurdum ez az egész agyfosás.

Gyalogság:
1. ,,Cahanim dandár" - ejtőernyős dandár. 4 rohamdeszant, légiszállítású zászlóaljból áll, amelyek állandó harckészenlétben vannak Izrael területén, illetve részt vesznek a terrorelhárító akciókban. Vörös barettjükről híresek;
2. ,,Golani dandár" - gépesített gyalogság, amely állandóan ellátja Izrael északi határszakaszának védelmét, illetve terrorelhárító feladatokat hajt végre a Jordán nyugati partján. Áll: 3 gépesített lövész zászlóaljból, egy különleges rendeltetésű zászlóaljból (Jahszar Golani), ,,Egos" alegység (partizánvadász zászlóalj). A golani katonáit a barna barettjükről lehet felismerni.
3. ,,Givati dandár" - reguláris gyalogos dandár (lila barett), amely állandó jelenlétet biztosít a Gáza övezetben, illetve ott lát el állandó határőr és terrorellenes feladatokat. Áll: 3 gyalogos zászlóaljból, egy különleges rendeltetésű zászlóaljból (Jahszar Givati);
4. ,,Nahal dandár" (nincs róla jelenleg adatom);
5. ,,Kfir dandár" (egyesíti a szakcsapatokat). Zászlóaljai: ,,Simson", ,,Nahson", ,,Haruv", ,,Lavi", ,,Duhifat" és ,,Necah Jehuda";
6. ,,Biszlamah dandár" (gyakorló és kiképző dandár).

A gyalogság önálló zászlóaljai:
a. ,,Karakal zászlóalj" (könnyű gyalogos alakulat, amelyben mindkét nem képviselői szolgálnak, elsősorban a vallásos zsidók közül).
b. ,,Herev zászlóalj" (drúz zászlóalja; állandó határőr szolgálatot és járőröket ad az északi határon);
c. A beduin nyomkeresők sivatagi zászlóalja (állandó határőr szolgálatot ad a dél és délkeleti határszakaszon);

A szárazföldi haderő különleges rendeltetésű csapatai:
1. ,,Szajeret Mitkal" (a Vezérkar különleges alakulata);
2. ,,Egoz" (partizánvadász zászlóalj; a ,,Golani"-hoz van beosztva állandó szolgálatra);
3. ,,Dundevan" (terrorelhárító zászlóalj; állandó szolgálatban a megszállt területeken és a telepes övezetekben);
4. ..Maglan" (diverzáns zászlóalj);
5. ,,Saldag" (a légierő célmegjelölő alakulata; formailag a légierőhöt tartpzik, a gyakorlatban viszon mindig az alakulatokhoz vannak beosztva, rajonként);
6. ,,Okec" (kutyás járőrszolgálat);
7. ,,Movil" (a frontfelderítés különleges egysége; mélységi felderítők);
8. ,,669. alakulat" (a kilőtt repülőgépek evakuáló szolgálata; formailag a légierőhöz tartozik, a gyakorlatban a műveleti egységekkel együtt tevékenykedik).

Páncélos alakulatok:
a. 401. ,,Ikvot a-Barzel" páncélos dandár. (Felszerelése Merkava Mk.4);
b. 188. ,,Barak" páncélos dandár. Felszerelése Merkava Mk.III.
c. 7. ,,Szaar me-Golan" dandár. Felszerelése Merkava Mk.IIbet harckocsik.
d. 460. ,,Bnej Or" páncélos dandár (gyakorló-kiképző dandár és kísérleti bázis).

Tüzérség:
1. ,,Amud ha-Es" ezred;
2. ,,Golan ezred" (állományába tartozik a ,,Raam" osztály, ami sorozatvetőkkel van felszerelve);
3. ,,Kal'a David" ezred (hozzá tartozik a ,,Mejtar" osztály, ami a tüzérség különleges rendeltetésű csapata).

Műszaki csapatok:
1. 601. ,,Aszaf" műszaki zászlóalja (állandóan beosztva a 401. páncélos dandárhoz);
2. 603. ,,Lahav" műszaki zászlóalja (állandóan beosztva a 7. páncélos dandárhoz),
3. 605. ,,Mahac" műszaki zászlóalj (a 188. páncélos dandárhoz tartozik);
4. 76. ,,Jansuf" zászlóalj (ABC hadviselés esetén kerül bevetésre; békeidőben kiképző zászlóalja és kísérleti telep);
5. ,,Jahalom" alakulat (a műszaki csapatok különleges rendeltetésű csoportja).

Frontfelderítés:
a. ,,Sahav" zászlóalj (az ország északi része).
b. ,,Nican" zászlóalj (az ország déli része).
c. ,,Neser" zászlóalj (kiképző bázis és gyakorló zászlóalj).


Kérem, mutassanak nekem nem hogy dandárt, hanem zászlóaljat, amit képes lenne nélkülözni az izraeli védelmi erő???

Hát érdekes. Lehet valami más van a háttérben. Vagy csak zavar keltés.
Üdv hali”


Szavamat ne feledjem, a fenti információ annyira bizonyult csak jelentéktelennek, hogy közben a honlapom is kilőtték, mintegy véletlenül. Akkor készült ez az interjú:

http://www.youtube.com/watch?v=tdQBU6dy6ps
Link

A zsidó katonaság táborfalvi ténykedését megosztottam akkor Szima Judittal, Vonával, Vukiccsal és Kontrát Károllyal, akit telefonon sikerült elérnem. Itt a pedigréje! Azóta többször is beszéltünk. Mindig én hívtam és a zsidó betelepítés, katonai helyzet volt a témám. Mit tehettem volna még?
Dr. Kontrát Károly
Parlamenti Államtitkár
Belügyminisztérium

Születési hely, idő: 1956-ban született Pápán.
Végzettség: 1981-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, mint jogász, majd ugyanitt megszerezte a Jogi Továbbképző Intézetben a jogi szakvizsgát.
Munkahely: Pályáját 1974-ben kezdte a Nemesszalóki Község Közös Tanácsában, mint szakigazgatási előadó. 1981-től 1993-ig a Pápai Textilgyár, a Kemenesszentpéteri Petőfi Mezőgazdasági TSZ és a Pápai Elekthermax Vállalat jogtanácsosa. 1990-től 1998-ig Pápa alpolgármestere. Tagja volt a Veszprém Megyei Közgyűlésnek 1994 és1998, illetve 2002 és 2006 között. 1998-tól 2002-ig a Belügyminisztérium politikai államtitkára. 2002-ben a Fidesz-KDNP színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. A 2002-2006-os ciklusban több bizottságban dolgozott (a Rendészeti Bizottság; Mentelmi, Összeférhetetlenségi és Mandátumvizsgáló Bizottság; Honvédelmi és Rendészeti Bizottság; Alkotmányügyi Bizottság; Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság; Kulturális és Sajtóbizottság). A 2010. évi országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP Veszprém megyei területi listán szerzett mandátumot.

Közéleti megbízatások: A Fidesz pápai szervezetének elnökségi tagja, az országos választmány tagja, valamit az etikai bizottság elnöke jelenleg is. A párt társadalmi önvédelmi testületének, illetve az Új Demokrácia Központnak a vezetője. Részt vett a Dokumentációs Központ munkájában, amely a 2006. októberi rendőri túlkapásokat dokumentálta. 1998-2001 között az egységesebb közszolgálati rendszert és jogi szabályozást előkészítő koordinációs bizottság elnöke. 1998-2002 között a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium, valamint az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöke. 


Most már tudom, hogy Pápa a bűnözők egyik bázisa. Szijjártó és Gyurcsány is onnan startoltak. Kontrát lányával kapcsolatosan azóta több „leleplező” írás is született. Ennyit erről. Senki nem „vett komolyan”, de az alábbi feljelentéseim is csak egy két helyen lettek hozva, mintegy figyelmetlenségből.

Ám ettől az élet még nem állt meg!

Mire idáig eljutottunk, már elég forró lett a téma és az események felpörögtek és úgy látom – így utólag-, hogy az oroszok is kezdték komolyan venni, hogy oda kell arra figyelni, mi is megy „Magyarországon” végbe, s ellentétben a „nemzeti oldallal”, amely tele van zsidó-nbh-s (Jóbbik, HVIM…) vezetőkkel, akik elhallgatták a hír komolyságát és bagatellizálták annak súlyát, Megvegyev is 2009 április 24-én kirúgta az orosz katonai hírszerzés vezetőjét!

http://www.lanchidradio.hu/medvegyev_kir%C3%BAgta_az_orosz_katonai_h%C3%ADrszerz%C3%A9s_vezet%C5%91j%C3%A9t_20090424
Link

Közben „rásegítettem” egy kicsit, hogy érezzék a gondoskodást!
Bejelentés a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz

Tisztelt Hivatalvezető Úr!

Több mint fél éve megtett bejelentésemre semmilyen választ nem kaptam önöktől, de ez természetes is, mert ahogy értesültem róla, ez a hivatal sem a törvényben foglalt munkáját végzi már jó ideje. Bár tévednének a forrásaim, de erre önök gyakran rácáfolnak.
Örömmel jelentem, hogy a napokban sikerült fényt deríteni a korábbi bejelentésemben szereplő (a rendőrségnél szolgált és ott elég nyílt agitációt folytató) ZULU10 néven kommunikáló személy kilétére. A MOSSAD-os kapcsolatainak bizonyítása nem az én dolgom. Itt az alábbi cikk és minden, amit az emberről tudni kell, de ha információra van szükségük, szeretettel fordulhatnak hozzám is ebben, és a többi ügyekben egyaránt. Itt az az olvasói levél, amely korábbi állításaimat alátámasztja. Ha az említett srácot lenyomozzák, egyenesen a 
MAZSIHISZ-hez juthatnak el, rokoni szálakon keresztül.

http://jovonk.info/2009/04/09/olvasonknak-sikerult-azonositania-posta-imre-altal-elhiresult-mossados-rendort

“Olvasónknak sikerült azonosítania a Posta Imre által “elhíresült” mossados rendőrt! + képek, adatlap és salomozás
Kitartás Bajtársak!
Sikerült azonosítani a Posta Imre által “elhíresült” mossados rendõrt (zulu10)!
Hlavácz György

http://iwiw.hu/pages/user/userdata.jsp?userID=9062833
További sikeres munkát!
Imre sokszor hivatkozik rá, hogy a rendőrség belső internetes rendszerén már vannak olyanok, aki shalom izrael-el köszönnek.
Valaki a lapján lévő hozzászólási lehetőséget kihasználva bemásolt elég hosszú párbeszédeket erről a belső chat-ről.
Ebből kiderült, hogy egy bizonyos zulu10 jeleskedik a shalomozásban, aki eldicsekszik, hogy kijár Izraelbe és részt vesz bizonyos katonai műveletekben.
Meg még azzal, hogy lehet kapcsolatba lépni a moszaddal….
Az oldalán lévő hozzászólók között vannak olyanok, akik valószínűleg rendőrök, mert adtak tippet zulu10 beazonosítására.
Egyébként iwiw-es lapján is használja, (illetve csak használta - úgy tűnik értesülhetett róla, hogy Imre lapján beszélnek róla..) ezt a nevet, így nem volt túl bonyolult. De a képeit megnézve is elég egyértelmű hogy a rendőrség állományába tartozik :-)”
Vajon mennyi beszervezett tagja van még a rendőrségen és a honvédségnél, egyéb szervezeteknél a MOSSAD-nak? Önök között hányan vannak beépítve? Beszélik, hogy 2006. októberében is itt volt egy komoly izraeli csapat (több száz, de minimum 150 fő), amelynek vezetői stábja a MAZSIHISZ központjában székelt. A tegnapi tüntetésen is volt arra utaló jel, hogy az azonosítóval nem rendelkező „rendőrök” nem is beszéltek magyarul. Állítólag a MAZSIHISZ-nek külön NBH-s kapcsolattartója is van. Tényleg van? Kicsi zsidó kiváltságosok mászkálnak közöttünk úgy, hogy erről a nagy többségnek fogalma sincsen? Ferihegyen mindenféle pozitív diszkriminációnak ki vannak téve a zsidó beutazók, és lakótelepek épülnek a számukra az országban sok helyen, de kiváltképpen a vízparti területeket kedvelik (a konkrétumoknak járjanak utána, de ha kell, segítek). A magyarországi ingatlan (építőipari befektetések) piac 75%-a izraeli befektetők kezében van, s mindehhez kormányzati támogatást, fedezetet kapnak. A kormány hazaáruló bűnözői körből áll, akiket önök jól ismerhetnek már. 

A volt laktanyákat, reptereket ezek az izraeli vállalkozók vásárolják (ták) fel és ezen helyek némelyikén érdekes fejlesztések, munkálatok, repülőgép és teherautó mozgások észlelhetők. Sokak szerint drog-, fegyver- és embercsempészet zajlik ezeken a helyeken (a konkrétumokat később). Táborfalván is olyan beruházások történtek, amelyek a csak látszat kedvéért fenntartott MH miatt nem indokoltak, és elég okom van feltételezni, hogy a volt orosz laktanya területén a föld alatt kiépített rakétasilóban más is van, mint dohos levegő és üregi nyulak ( a terület be van kamerázva, és szemtanú elmondása szerint a siló biztosan nem üres). 
Több ilyen hely is van az országban, ahonnan az a hír járja, hogy egy közeljövőben bekövetkező zsidó invázió biztosítását előkészíteni hívatott izraeli fegyveresek és haditechnikai eszközök bázisául szolgál. Az NBH-ról beszélik, hogy ott is minden második ember zsidó és potenciális ügynök. Kéretik ennek utána járni! A parlamenti képviselők 65%-ról szóló szóbeszéd szerint, kettős állampolgárságú magyarok, vagy zsidók!

Ugyanez vonatkozik a minisztériumok és az össze stratégiai intézmény, intézet vezetőségére is. A MTA tagságának elzsidósítása közismert, bár nem bizonyított tény. A média tulajdonosai és lassan már a szereplői vonatkozásában is komoly arányú zsidó reprezentativitás érzékelhető, és a tendencia fokozódik. Az In-Kal már ott van minden stratégiai ponton. Úgy tudom, hogy az iwiw hazai oldalát is ők felügyelik, mert megvették (ott lehet adathalászni, hálózatok kapcsolati térékét felrajzolni).Nézzenek csak utána a dolognak, mert nem fognak csalódni a szervezet agresszivitásában, de nehogy a végén megint a MOSSAD-nál kössenek ki. Már Szabó Máté is elítélőleg szólt a rendőrségi jogkörök In-Kal-os bitorlása miatt. Nem tudom önök mit is csinálnak azon túl, hogy némely tagjuk (infóim szerint) a saját pecsenyéjét sütögeti a szervezet égisze alatt. A zsidó betelepülés és a MOSSAD-os tevékenység nem vicc. Úgy értesültem, hogy cigányokat gyűjtenek össze és képeznek fegyverhasználatra, magyarellenességre, egy közeli jövőben tervezett etnikai konfliktus gerjesztése céljából (ezt nekem cigány prominens is megerősítette). A cigány és más nációjú maffia szabadon mászkál fegyveresen az ország területén és tudtommal nagyon sok rendőri vezető, beosztott tud erről és vagy aktívan,vagy passzívan, de támogatja ezt a tevékenységet. Kiskunlacháza, Szigethalom, Veszprém…, de nem is sorolom a helyszíneket, hiszen mindennek a felderítése és felgöngyölítése nem az én dolgom.

Aztán itt van egy másik érdekes eset is. Egy számomra eljuttatott tanúvallomási jegyzőkönyv szerint egyik volt rendőr főkapitányság vezetője, majd későbbi belügyminiszter még hadnagy korában a KGB-be lett beszervezve. Ez a jegyzőkönyv a most megjelent OLAJOS AKTÁK feketén-fehéren könyvemben is szerepel (Pest Megyei Bíróság 5.B.126/2000/270. szám). Információim szerint a magyarországi zsidó fiatalok számára több szervezet sok millió forintos költséget biztosít ahhoz, hogy Izraelben megkaphassák a nyelvi, ideológiai és katonai kiképzést, majd hazatelepülve beépülhessenek a láthatatlan saját titkosszolgálati rendszerükbe. Ismerősöm egyik példaképpen a SZOHNUT-ot nevezte meg, aki ilyen legális és valószínűleg államilag, magyarok pénzén finanszírozott támogatással hajtja végre a rá szabott feladatot.
Arról is értesültem, hogy önök le akarják priorálni az MH állományát. Kérdés csak az, hogy a magyarokat akarják kiszűrni, vagy a zsidó telepesek már beépült kollaboránsait. Meglátásom szerint a magyarokkal van baja a szervezetnek, de lehet, hogy tévedek (nem szoktam). Még múlt évben az izraeli haderő főrabbija vizitálta meg a magyar csapatokat, gondolom a 
MH legnagyobb örömére…Nem tudom, hogy a katonai hírszerzést már hányszor vették meg kilóra a zsidók és az IH –ban ugyan dolgozik-e még magyar, s ez a kérdés önökre is vonatkozik, hiszen minden ilyen hivatal vezetője szintén zsidó (tudtommal). Egyre többen beszélik, hogy Szilvásy neve megkerülhetetlen a Rendőrszékházra leadott, Kalasnyikovval elkövetett sorozattal kapcsolatosan. A rendőri vezetők ügyeiről is mondhatnék pár dolgot, no meg régi belügyi szakszervezetis vezetők identitásáról, kapcsolataikról, de minek? Ha van még önök között magyar, aki nem adta el a lelkét sem a MOSSAD-nak, sem FSZB (KGB)-nek, az tehetne még valami hasznosat azért, hogy az előre látható fegyveres akciók bekövetkezését elkerülhessük.

Tudom jól, hogy van arra terv, hogy ha a nemzet színe-java rájön arra, hogy valójában az ország a maffia kezében van, akkor kirobbantják a cigány-magyar etnikai harcot, s a zsidó főkolomposok behívhatják a NATO-t „rendet tenni”. Ez a helyzet nem áll tőlünk túl távol, s ennek bekövetkezése elkerülésének érdekében kérem a segítségét, bár eddigi teljesítményük alapján fölöslegesen.

Folytathatnám még, de az az érzésem, hogy sem ez a hivatal, sem az összes többi nem az aminek látszik, s a benne dolgozók sem azok, aminek mondják magukat. Reményeim szerint észhez térnek és még a vég előtt megkezdik az öntisztulást és elkezdik végre a magyar nemzet szolgálatát! Ha mindehhez segítséget igényelnek, állok rendelkezésükre! Adataimat a rólam készült dossziéjukban megtalálják!

Legyenek hívek esküjükhöz!

2009-04-15

NBH-s kuksolóknak és a többi semmirekellőnek szeretettel!
Kíváncsi Gyerekek!

Üdvözöllek benneteket! Remélem egyszer alkalmam lesz veletek személyesen is találkozni, ha a szemembe mertek nézni, nem így sunyi módon kuksolni felsőbb utasításra! Tudom, hogy nem szégyenkeztek emiatt. Azt hiszem, ti vagytok az igazi hazaárulók, nem a megbízóitok, bár ők se kutyák, meg is értem, hogy félnek, mert a bűnözők mindig félnek a lebukástól! Mentegessétek csak őket! Hajrá!

Mélységes sajnálattal:

Posta Imre
2008.06.02.


A 2007 óta eltelt két év alatt fokozódott a helyzet a cigánygyilkosságok miatt, s 2009 nyarára itt tobzódott a CIA-FBI és minden szedett-vedett a cigánygyilkosságok ürügyén, de akkor már sejteni lehetett, hogy sokkal nagyobb és mélyebb a baj. A maci felébredt a téli álmából és álmosan pislogott, hogy mit is művelnek nálunk és a világban a zsidók „üzletelés” címszó alatt. Talán ráébredtek arra, hogy nem is azt teszik, hanem háborút készítenek elő, úgy, hogy szépen csendben megszállnak bennünket is katonailag.

Laborcot (a fejeslábasok családjába tartozik) úgy választották ki, hogy azt rikácsolták közben, hogy KGB érdekeltség. Ezt azért kellett - feltételezésem szerint-, mert az itteni CAHAL egységek elkezdték nyugtalanítani a macit és a titkos diplomácia jelezte ezt. Ám Laborc is minimum kettős ügynökséget működtetett s így bukták be Táborfalvát, majd pedig a cigánygyilkosságokat, melyeket rá akartak verni az orosz titkosszolgálatra. 
Ekkor kellett mennie Laborcnak: 2009 augusztus 31. A cigánygyilkosságok Mossados száláról 2009 július 30-án tettem meg a feljelentésem éppen az NBH-nak! Kérdés van? Laborccal együtt sok idiótának mennie kellett, de maradtak még sokan.Laborccal együtt távozott az NBH-vezetők többsége

A Laborc Sándorral együtt távozó vezetők nyugdíjazási kérelmeit az akkor még hivatalban lévő főigazgató minden esetben ellenvetés nélkül hagyta jóvá - Laborccal együtt az NBH vezetőinek közel 85 százaléka távozott, tudta meg a Magyar Nemzet.

Diplomatikusan ugyan, de Balajti László, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója arról tájékoztatta az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát kedden, hogy Gyurcsány Ferenc kormánya politikai célokra is felhasználta a polgári titkosszolgálatokat, értesült a Magyar Nemzet. A személyi konzekvenciákat már levonták - több érintettel szemben fegyelmi eljárás indult.

A Nemzetbiztonsági Hivataltól a 
vezető beosztású munkatársak csaknem 85 százaléka távozott akkor, amikor a lehallgatási botrányba kevert UD Zrt. elleni feljelentés kudarca miatt Laborc Sándor volt főigazgató is benyújtotta nyugdíjazási kérelmét, értesült a Magyar Nemzet titkosszolgálati forrásokból. Úgy tudják, az egyes igazgatók, valamint több főosztályvezető és osztályvezető jórészt azonos azokkal a tisztekkel, akiket a nemzetbiztonsági bizottság támogatásának hiányában is az NBH élére kinevezett Laborc Sándor helyezett beosztásukba.Link

Ezt követően ment "önszántából" Drazsé is, de addig megcsinálták alibinek az UD Zrt ügyet és a Budaházy -robbantásos „fiaskót”, az NNI seggedelmével.

Ne feledjétek, hogy a szlovák titkosszolgálati főmufti és előtte a katonai hírszerzés vezetetői is gyorsan leváltásra kerültek az utóbbi szűk egy évben, ahogyan az izraelita Mossad és a CIA vezetősége sem állta jól a sara. Túl sok ez véletlennek. Ment a francia és a német érintett katonai garnitúra is a levesbe.
Talán mindennek köze van ehhez itt!
Tisztelt NBH, Hölgyeim és Uraim! 

Remélem, az igazgatóváltás kicsit felpezsdíti ott is az életet, és a megtévesztő névhasználatuk végül valódi lesz, bár nincsenek illúzióim ezzel kapcsolatban (sem).

Örömmel vettem tudomásul, hogy elkezdtek kutakodni az Őrezredes berkeken belül is, de remélem, nem csak a tisztességes kollégák megfélemlítése okán. Tegyék csak nyugodtan. Már nem sok idejük van leleplezni a nemzetellenes tevékenységet! Amiért írok, az csak a szokásos. A hozzám is eljutott információkból készítettem egy kis kivonatot, amit kérek mély tisztelettel leellenőrizni.

Az első levél nagyon sok megfontolandó dolgot tartalmaz. Én megpróbáltam utána járni az ügynek, de az IOSA nekem kicsit nehezen emészthető falat (szerintem önöknek is az), a Specnaz-ról már nem is beszélve.

„Azért írok, mert olyan információkhoz sikerült jutnom, amiket feltétlenül meg kell osszam Veled. Két ok miatt, az első a hitelesség ellenőrzése, a második pedig a minél szélesebb körben való terjesztése a hírnek.
A forrás az IOSA(=Mossad) magyarországi vezetői köréből származik, régi... Az ukrajnai területen
toboroznak, főleg volt/jelenlegi Specnaz körökből. A feladat hirtelenszőke vikingek(cigányok) kilövése, majd "látványos" lebukás... Össze nem téveszthető, szőke, magas embereket keresnek... Gyakorlatilag ezzel akarják a cigányságot ráuszítani a magyarokra. Az időzítés a parlamenti ülésszak kezdete...
 A Jobbik helyére a MSZ-t szeretnék előre tolni, többször is felmerült Vukics neve, mint küldött ember, ez most ismét felmerült de a lehetséges küldők oldaláról!!!! Augusztus végére
szervez az MSZ egy nagy összejövetelt Bösztörpusztára, majd szeptemberre komolyabb politikai megmozdulásokat. Alátámasztja mindezt a Jobbik jelenlegi bénultsága, ami a vezető egyéniségek EP-be történő deportálása eredményezett. Nem kevésbé fontos, hogy ezzel az akcióval viktorviktor-nak is elébe mennek, nem hagyva időt a reagálásra. Kubatov Gábor neve gondolom ismert előtted, az ő köreiből származó infók szerint, a fidesz jelenleg önmagától ájult, a "sikerektől" és korszakos televanapohárkészlet Viktor nagyságától aléltan várja a jó szerencsét.

Röviden ennyi, de ha ez bejön akkor kemény őszre számíthatunk, diverzáns akciók is kinéznek a közművek ellen, amennyiben nem lesz elég sikeres a cigány lövészet, de ötvözhető is a kettő...
Üdv”
Arról sem árt tudniuk, hogy Bp. környékén, egy fegyveres mossados háttérrel indított cigány maffiózókra, uszítható társaságra kihegyezett esetben olyan 3000 fős felfegyverzett társaságra lehet az előzetes becslések alapján számítani. Ez csak ez a régió, de ezzel –gondolom-, nem mondtam újat. 
______________________________________
Aztán itt egy következő adalék is!

Levél az IRM-be!

csütörtök 27 augusztus 2009 - 17:04:37 | postaimre

Daskovics úr!

A mellékelt írást, kérem tekintse beadványnak, önvallomásnak, vagy aminek éppen önös érdekei megkívánják. "Sajnálom", hogy előadásaimmal, könyveimmel sok tisztességes magyar, zsidó és cigány (no meg más nemzetiséginak is) a szemét felnyitva ráirányítom figyelmet olyan összeesküvésekre, amelyeknek érintettje minden magyar állampolgár. Nehéz a dolgom, mert önök folyton "keresztbetesznek" mindazoknak, akik az igazságot akarják nyilvánosságra hozni (nekem ez a tapasztalatom). A mellékelt összefoglaló írás az utóbbi napok eseményeit taglalja, de mitagadás, a tegnap esti történések még jobban felnyitották a szemem. Önök mindenképpen polgárháborús helyzetet szeretnének megteremteni?

Önök bármire képesek? A formális logika és a szervezetismeretem azt mondatja velem, hogy igen. Azóta erősödött fel ez a cigánygyilkosság -kérdés, mióta ön ott van, ahol. A médiát láthatóan jól irányítják az önök szájízének megfelelően, hogy sok naiv ember a valódi tényekről semennyire, vagy éppen ellentétes előjellel értesülhessen. Nem látok sem szakmai, sem jó szándékú megoldási kísérletet az önök részéről, bár én a magam részéről minden emberileg megtehetőt megtettem azért, hogy ne sikerüljön összeugrasztani a magyarokat a hazai zsidóságot és cigányokat. Azért is tettem, teszek, hogy az erőszakos izraeli (és más államokból történő) zsidó betelepülés veszélyeire felhívjam a magyar állampolgárok figyelmét. Talán a munkám már nem volt gyümölcstelen, mert úgy értesültem, hogy egyre több magyar zsidó és értelmiségi cigány sem nézi jó szemmel, ami ebben a kérdésben, és a cigányok uszításába és a magyarellenes kormányzati megnyilvánulásokban a közhangulatot befolyásolja.

Önök bűnösök!

Nem használják a rendelkezésükre álló tudást és anyagi eszközöket arra, hogy itt békességben élhessünk, sőt - és ebbéli meglátásommal sokak véleményét osztom-, pontosan az ellenkezőjét teszik annak, amit ebben a helyzetben a törvény és a rend megkövetelne. Önök igazi káoszteremtők, de ebbe már közvetve is sokan belerokkantak és bele is haltak a történelem során. A rendőrségnek nevezett csődtömeg (azzá tették önök), csak bűnbakkeresésre jó, érdemi munkára, rendteremtésre nem. Most nagy a baj! Az összeomlás szélén vagyunk, ha nem benne. Önök juttatták oda, tudatos és célirányos tevékenységükkel. A cigányság a kilátástalanság sötét bugyrában, míg a zsidók az ostoba és bárgyú rettegésben tartva lettek ellene fordítva a többségi magyar társadalomnak, aki eddig csak tűrt, s félő, hogy tovább is tűrje, hogy kiirtásunkat saját maga asszisztálja végig. Kérem, fogadja meg a tanácsomat és a javainak egy részével távozzon el posztjáról. Méltatlan, rá és benyomásom szerint is rosszindulatú, szakmailag képzetlen döntéseivel csak élezi, fokozza a tudatosan felszított társadalmi ellentéteket. Nem az a hibás, aki rámutat a betegségre, annak diagnózisát megadja, hanem a körokozó és a legyengített szervezet, aki azt hagyja magán eluralkodni. Tudom, hogy nem mond le, mert még nem vitte végezte el azt a munkát, amelyet önre szabtak a nem magyar felettesei. Szeretném tudni, hogy csapdában van. Önzése és zsarolhatósága fogságában kénytelen lesz együtt süllyedni a hajóval. A nemzet végveszélyben van, a magyarok elégedetlenek, a cigányokat felhergelték (mossados hátérrel) a magyarok ellen, és a zsidók sem lehetnek elégedettek, mert egyre jobban nyomasztja őket a betelepítendő több millió, számukra is idegen fajtársukkal való konfliktus (üzleti és emberi) lehetősége. Kérem, vessen véget a további esztelen médiaröfögésnek, magyargyűlöletnek, cigányuszításnak, zsidó-felsőbbrendűség -sugározásának! Ha pedig erre képtelen, mert nem is akarja, sőt ennek ellenkezőjére van felhatalmazva, akkor legalább legyen jobban felkészült! Nem lesz ennek jó vége! A hazugság-légvár összeomlik és sok cigány és zsidó mellett nagyon sok magyar is rájön arra, hogy amit önök tettek, tesznek, az nemzetellenes tevékenység. Persze újabb hazugságokkal egy ideig még álcázhatják magukat, de -remélem - ez már nem tart soká!

Így legyen!
Áldás, s békesség! 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése