2012. április 29., vasárnap

aktiválják a fema-internáló táborokat az egyesül államok területén
aktiválják a fema-internáló táborokat az egyesül államok területén

Alex Jonesék egy kormányhivatalnoktól kaptak egy dokumentumot, amely szerint a FEMA táborokat kezdik feltölteni a szükséges cuccokkal és személyzettel. Ez azt jelenti, hogy már egyre közelebb vagyunk egy globális ellenállás időszakának, amikor orwelli módon fogják kezelni a dolgokat. A táborok felkészítése összefügg az Európai válsággal, a bankárok hatalomátvételével, amit a Goldman Sachs-os kutyák végeznek  és összefügg a közel-keleti válsággal is, amelyet egy nagy háború fészkének szánnak.
Az ördögi összeesküvés nagy dobásra készül. Szövetségileg legyártatott koporsók milliói és elkészült koncentrációs táborok ezrei várják az amerikai nép máshogy gondolkodó millióit, ami Bill Clinton szerint a globális új világrendre és a Luciferi egy világkormányra összeesküvőknek behódolt amerikai kormány „együttműködése az ENSZ-el, a NÁTÓ-val és a nemzetekkel a XXI. században”
A FEMA több millió koporsót rendelt, amelyek az ország különböző részein vannak
elhelyezve. Az alábbi videó bemutatja a sok közül az egyik ilyen lerakatot, ahol 500.000 legyártott és lakóját váró koporsó látható:

Alex Jones - 500.000 Műanyag Koporsók

Massive Beton sírok Készült a Phoenix, AZ és California - FEMA KoporsókFelett repülő FEMA oldalon. Az Új Világrend

FEMA Pótkocsik ... Forever! Bárki keres egy pótkocsi?

New World Order to Kill Terv 90%-a Világok NépességAz alábbi film (nincs meg a link...meg kell keresni ha még meg van) bemutat egy évek óta elhagyatott, volt vasúti mozdony-szervizt Beech-grove, Indiana Államban, amit koncentrációs táborrá alakítottak Szövetségi (USA) pénzen, helikopterfigyelőkkel, óriási gázkazánokkal, kamerákkal, piros, zöld, kék zónákkal, befelé hajló szögesdrótos kerítésekkel, megfigyelő tornyokkal. A felvételen az amerikai hadsereg járművei is láthatók. További munkálatokra utaló jelek. Befogadóképessége több tízezer ember. Concentration Camps being built for U.S citizens FEMA: Concentration Camps in the USA
Nem egyedülálló jelenségről van szó, íme egy másik FEMA koncentrációs tábor Texas államban:Concentration Camp In Texas Koncentrációs táborok Chicagoban:
FEMA camp chicago
Armed FEMA Camps in KC
Az alábbi az „összeesküvésről” („tervezetnek” is fordítható a hivatalos jelentésben szereplő „plot” szó, de helyesebb fordítás az „összeesküvési ármány tervezet”) szól, miszerint minden amerikait, aki ellenezni fogja, amit a Kormány tesz, börtöntáborokba zárnak az “OPERATION GARDENPLOT” (MŰKÖDÉSI KERTÖSSZEESKÜVÉS) (Ez az alternatív édenkert) és a “REX 84″ (KIRÁLY 84) (Ez az alternatív király) f edőnevű titkos operációk tervezete alapján. Ha nem hiszed, írd be a szavakat a google keresőbe és győződj meg róla magad:
LOCK UP ALL AMERICANS IN PRISION CAMPS/MARTIAL LAW
Police State
Nem kétséges többé, hogy Amerika rendőrállammá alakul. Helyi és állami kormányok, megaglobális vállalatok és kommunista diktatúrák egyesülnek egyetlen kolosszális globális világkormánnyá.
Ez meg egy Infowarsos film a táborokról

Állami Rendőrség 4: The Rise of FEMA Teljes hossz

Drábik János maga is járt a CFR-ben. Tud egy olyan vacsoráról is, ahol a meghívott elitet intették a szervezők, hogy ez évben Barak Obama elnök olyan dolgok megtételére fog kényszerülni az amerikai nép ellen, ami nagyon nem fog elfogadhatónak látszani a régi szemlélettel, de nem lesz más választása és hozzanak most egy erős döntést arra, hogy minden erejükkel mellé állnak ebben a nehéz döntésében és annak kivitelezésében. Erről az évről van szó.
Drábik János előadása a jelenlegi magyarországi pénzügyi válságról és az Amerika-szerte felépített koncentrációs táborokról magyar nyelven meghallgatható itt:
A hitelesség kedvéért és további anyagok megtekintéséért és meghallgatásáért megtekinthető Drabik Jánosnak, a Szabad Európa Rádió volt szerkesztőjének hivatalos honlapja:
Bill Clintont kérdezik a koncentrációs táborokról. Válasza ez (magam fordítottam az alábbi felvételről): „A lényeg ez ügyben itt van: Mi egy kölcsönösen egymástól függő világban élünk és együtt kell működnünk ezekkel. Jobban tesszük, ha ezt tesszük. Jobban tesszük, ha az ENSZ-el, jobban tesszük, ha a NATO-val, jobban tesszük, ha ezekkel, a nemzetekkel együttműködünk. Nem lehetünk ezektől függetlenek. Nem adjuk fel függetlenségünket, mint nemzet, de nem fogunk magunkban haladni a XXI. Században”
VII. – Mi köze az ENSZ-nek (UN, United Nations vagy Egyesült Nemzetek) a Federal Reserve-hez
A Federal Reserve a Jelenések könyve Fenevadja gazdasági világuralmának megalapozója és kiépítője, míg az ENSZ vagy UN ennek globális politikai hatalomra emelkedő szervezete. A FED-ről már tudjuk, hogy Lucifer szövetségi
rendjének titkos összeesküvése hozta létre. Az UN-el is ez a helyzet. Ezt is ugyanez a szövetségi csoport, Lucifer Illumináti rendjének beavatott szövetségi rendtagjai hozták létre. Mindkettőt az Illumináti rend hozta létre abból a célból, hogy saját rendjük uralmát és Lucifer uralmát az egész földre vagy glóbuszra
kiterjesszék. Innen erednek a „globalizáció” vagy „új világrend” kifejezések, melyek jelentése az Illuminátusok titkos Luciferimádó rendje hatalmának egységesített globális világrend szintre juttatása.
Az Illumináti, jellegét tekintve apostoli természetű rend az ellenkirályságból, ezért nem pusztán vallási vagy szellemi rend, hanem magában foglalja az ellenkirályság emberek és emberi társadalmak feletti teljes uralmát, amely az élet és közigazgatás minden területére kihat. Teljességre jutva az embereknek nem lesz tulajdonuk, még saját lelkük sem marad meg nekik tulajdonukként (mivel megvetették az igazság szeretetét), hanem minden a Fenevad tulajdona lesz, aki mint Isten ül be Isten templomába, Istenként mutogatva magát.
fordította: Szirtes Péter, 2009. 06. 11. A teljes szöveg megtekinthető a www.ujtomlo.injesus.comwebhely archívumában ennél a dátumnál és címen


2012. Február 09. - Szerző : Száraz György
Szükségállapot esetén az Egyesült Államok kormányának jogosítványait a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség, rövidítve FEMA veszi át. Ezzel gyakorlatilag minden demokratikus szabadságjog megszűnik és ennek a szervezetnek a kezébe helyeződik át. Vajon ki és minek alapján ítéli meg, hogy éppen mi számít rendkívüli helyzetnek, s mi nem? Az antiglobalisták egy hatalomátvételi terv egyes mozzanatait vélik felfedezni a FEMA életében. Különösen annak fényében elgondolkodtató a feltevésük, hogy egyre több féltve őrzött, „koncentrációs tábort” hoznak létre az USA-ban 2009 óta, amelyekben hatalmas műanyag koporsókat látni.

Az ellenőrzött szétesés

Az Egyesült Államokban már az 1970-es években terveket dolgoztak ki a rendkívüli helyzetek kezelésére. A cél a válságkezelés és a rendkívüli készenlét lépéseinek kidolgozása volt. Mindezt azért kellett meglépniük a vezetőknek, mert az egyes szakértők előrevetítették a demokrácia válságát, egy olyan gazdasági hanyatlást, amely akár két évtizedig is eltarthat. A tervek a Külkapcsolatok Tanácsa és a Trilaterális Bizottság égisze alatt láttak napvilágot. Az „ellenőrzött szétesés” gazdaságpolitikáját Paul Volcker kezdte el végrehajtani. Ennek keretében hozták létre a „Federal Emergency Management Agency”-t, azaz a FEMA-t, ami magyarul annyit tesz, hogy Szövetségi Válságkezelési Ügynökség.

A 32. számú Elnöki Vizsgálati Jelentés (PRM 32.) nyomán megszületett meg a FEMA a kormányzás folyamatosságának szavatolása céljából kifejezetten krízisidőszakokra. Samuel Huntington fogalmazta meg az Elnöki Vizsgálati Jelentést.
A FEMA Carter elnök 12148. számú elnöki rendeletével hatályba lépett. A rendelet neve Szövetségi Válságkezelési Törvény lett. Ez a törvény rendkívüli jogokkal ruházza fel az USA elnökét. Sőt, kimondottan úgy szervezték meg, hogy egy az egyben át tudja venni a kormány feladatköreit. Nem mellékesen ebbe az elnöki hatalom átvétele is beletartozik. A FEMA központja a Maryland államban lévő Fort Meade-ben található a Nemzetbiztonsági Ügynökség egyik titkos támaszpontján.

Szükségállapot esetén


Amit világosan kell látnunk: a mindenkori amerikai elnök rendkívüli helyzet esetén élhet rendkívüli jogosítványaival, amely gyakorlatilag szinte korlátlan hatalom gyakorlását teszi lehetővé a számára. Vagyis rendkívüli helyzet esetén olyan utasításokat adhat, amelyeket senki nem bírálhat felül, senki sem ellenőrizhet és senkinek sem kell jóváhagynia.
Elven igen, de a gyakorlatban nem lehet pontosan meghatározni, hogy milyen esemény hatására vezethet be az elnök szükségállapotot. Ha azonban ez megtörténik, akkor például a következő rendelkezések lépnek életbe (az adatok Dr. Drábik János A globális válságkezelés c. írásából származnak):
 • EO 10995 feljogosítja az elnököt a szólásszabadság gyakorlásának felfüggesztésére, és a tömegtájékoztatási eszközök elnöki irányítására
 • EO 10997 feljogosítja a végrehajtó hatalmat az elektromos szolgáltató rendszer, valamint az üzemanyag források adminisztratív átvételére
 • EO 10998 lehetővé teszi a kormány számára, hogy ellenőrzése alá vonja az élelmiszerforrásokat, beleértve a farmgazdaságokat is
 • EO 10999 felhatalmazza a kormányt az országos szállítási eszközök, a tömegközlekedési és magánjárművek elkobzására és ellenőrzés alá vételére
 • Az EO 11002 engedélyezi a kormányzat számára az Egyesült Államok lakosságának országos nyilvántartásba vételét
 • EO 11003 felhatalmazza a kormányzatot valamennyi repülőgép és repülőtér lefoglalására
 • EO 11004 feljogosítja a kormányt, hogy az ország egyes régióinak lakosait az ország más térségeibe kényszer útján áttelepítse
 • EO 11005 felhatalmazza a kormányt, hogy ellenőrzés alá vegye a vasutakat, vízi utakat, valamint a közellátást szolgáló raktárberendezéseket
 • EO 12148 feljogosítja a Federal Emergency Management Agency-t (FEMA, azaz Szövetségi Válságkezelési Ügynökséget), hogy átvegye a hivatalos kormány teljes hatáskörét, és ténylegesen annak helyébe lépjen.

Mi valójában a FEMA?
 
A nagy kérdés az, hogy valójában mi a FEMA vagy mi mindenre lehetne alkalmazni? Az odáig rendben van, hogy természeti katasztrófák, háború és egyéb vészhelyzet esetén van egy olyan szervezet, amely menti a lakosságot. Azonban azok, akik belelátnak a FEMA működésébe és összetételébe, felhívták a figyelmet arra, hogy ha az iménti váratlan eseményeket vesszük alapul, akkor az alkalmazottaknak miért csak alig 10%-a foglalkozik katasztrófavédelemmel?

Nyilvánosságra került, hogy a FEMA amerikaiak millióiról gyűjt be adatokat külön számítógépes adatbázisába. Ezek voltaképpen olyan információk, melyeket szükség esetén a Válságkezelő Akcióprogramokhoz használnak fel. Ki dönti el, hogy mi számít akkora válságnak, hogy ezek az akcióprogramok megkezdődjenek? Ugye érezzük a helyzet átláthatatlanságát és a felelősök megfoghatatlanságát, s a diktatórikus elemeket?

Drábik János
Drábik Sándor egy példát említ a FEMA beavatkozására. Amikor 1989-ben idősebb George Bush Kolumbiába látogatott az illegális kábítószer-termelés és -kereskedelem elleni küzdelem kapcsán, felröppent a hír, hogy az elnök ellen egy merénylet készül. A FEMA azonnal programot dolgozott ki az eltárolt adatok alapján, hogy kb. tízezer amerikait – aktivistát, terrorizmussal szimpatizálót például – letartóztassanak és gyűjtőtáborokba helyezzenek. Ehhez hasonló eset történt az iraki háború alatt is. Azon pedig igazán nem szükséges meglepődni, hogy a FEMA számos olyan vállalattal fonódott össze, illetve szerződött le, amelyek a kommunikációs kontrollra szakosodtak. Így a demokratikus szabadságjogok őshazájában sokaknak megrendült a hite.

FEMA táborok
 
Többekben felmerült, hogy 21. századi koncentrációs táborokat hoz létre a FEMA. A totális hatalomátvétel FEMA-forgatókönyve tehát tény, nem dajkamese. Ne adj Isten, atomháború vagy valamilyen természeti katasztrófa esetén hasznosnak tűnik. Ámde, sok antiglobalistát elborzaszt, hogy a diktatórikus irányítás milyen könnyen realizálódhat egyik napról a másikra. A világunkban jelenleges is több háború folyik, s újabbak vannak kilátásban. (Lásd: Irán helyzetét) Bármelyik pillanatban meggyulladhat a levegőben kavargó puskapor, s akkor az jó ürügy vagy ok lehet a FEMA-nak!

A történelem előjelei vészjóslóak, mert a FEMA táborok kísértetiesen emlékeztetnek a II. világháborús internáló táborokra. A FEMA által felügyelt táborok katonai támaszpontokon történő építése 2009 januárja óta folyik a HR 645 számú törvény értelmében. Sokan ebben egy közelgő, új, globalista elit, a Bilderberg-csoport hatalom-átvételi aktusát látják előkészíteni az új világrend szellemiségében.

A hírek arról szóltak, hogy a FEMA több millió koporsót rendelt, amelyek az ország különböző pontjain lettek elhelyezve. Találunk olyan videókat is az Interneten, amelyek bemutatnak egy helyet, ahol 500 000 koporsó látható. Állítólag kb. 800 ilyen tábor található jelenleg az Egyesült Államokban, melyek hozzávetőlegesen 10-15 ezer ember befogadására alkalmasak. A többit mindenki gondolja tovább.

Boldog napot!

Összeesküvésből valóság lett – Az állampolgár az ellenség

Posted on 2011/11/28 
Összeesküvés-elméletből nagyon hamar valóság lett! Ezreket tartóztatnak le, mert tiltakoznak a koorporáló cégek és bankok kizsákmányolása ellen…,“halálos könnygázzal” lövik szét a tüntetőket Egyiptomban…, Európa hamarosan utcára vonul… Az USA viszont lép…
Jövő héten szavaz az amerikai szenátus arról a titokban elkészült törvényjavaslatról, mely lehetővé teszi ezután, hogy a hadsereg állampolgárokat internálhasson mindenféle vádemelés vagy tárgyalás nélkül.
A tervezet a mostani és mindenkori elnöknek jogot ad arra, hogy az USA teljes területén – mintha harcmező (“battlefield”) lenne hadsereget vegyen igénybe és civileket – akár saját kertjükben letartóztathassanak mindenféle előzetes eljárás nélkül. (írja a washingtoni választási iroda egyik képviselője).
Ha minden igaz, hétfőn döntenek arról az un.Nemzetvédelmi Felhatalmazási törvényjavaslatról, mely törvénybe mondja a határozatlan idejű fogva tartást, mely a Patriot Act és 9/11 után eddig csak terroristagyanús személyekre volt alkalmazható. Ezután bárkire.
Most már csak a mesevilágban élők nem fogadják el, hogy mire is kellett az USA-nak a 9/11 támadássorozat saját maga ellen. Látjuk az USA háborúit és világháborús készülődését és látjuk hogyan vette el a szabadságjogokat és mire készül még belföldön.
Nem, ez nem valami összeesküvés-elmélet, hanem a jelen! Lehet, hogy eddig az volt, de a szemünk láttára válik valósággá, amiről Alex Jones beszél folyamatosan az Infowars.com-on és amiről nyáron írt a Világ Helyzete.
A forgatókönyvről már többször is írtunk… Legyen szó az “Angol-Szász Misszió”-ról vagy a szabadság felszámolásáról, ami most zajlik.
Az a 800 FEMA internáló tábor, ami az utóbbi pár évben épült, nem céltalanul, hanem igenis okkal készült, ha elszabadul a helyzet.
(USA = Police State – Rendőrállam a 21.Században)
+POLICE STATE 4: RISE OF FEMA full film 2h:20min
Sőt ha megnézzük a jelenlegi világpolitikai lejtmenetet, a hirtelen ellenséggé váló Kelet… oroszok, kínaiak internálása is azonnal megkezdődhet ezekbe a táborokba, ahogy megtették már ezt a japánokkal is. Csak most sokkal nagyobb méretekben gondolkodnak az Irányítók.
Szintén mai hír, hogy brit külügyi szakértők is arra figyelmeztették James Cameron-t, hogy lázongásokra kell felkészülni hamarosan az EU-ban is – Főleg Olaszországban és Spanyolországban először, amikor összeomlik az Euró… A kormányuk azon alapozva tervez, hogy az Euró összeomlása már nem “igen vagy nem”, hanem “mikor” kérdése. “Az a mi érdekünk, hogy kijátszanak minden időt, amit lehet, mert annál több időnk marad felkészülni” – mondta a miniszter.
Ezzel párhuzamosan zajlik az európai államok szuverenitása feletti hatalomátvétel.
É
s ahogy írják: “Bankárok ragadták meg Európát…a Goldman Sachs vette át”.
Szemernyi kétségünk sincs már efelől, hiszen nyíltan csinálják. Mindegy, hogy olasz, görög vagy magyar miniszterelnökről van szó. Elég csak a mostani Moody’s leminősítésre gondolni, mely Warren Buffet milliárdos befektetési vállalata egyébként. Mi pedig egy zseton vagyunk a nagy “Illuminopoly” táblán, amin forintgyengítéssel milliárdos hasznokat lehet realizálni naponta… Lengyelország felminősítésre számított mellesleg, mert olyan jók a mutatói, de ők is le lettek degradálva…
Cél a nemzetállamok megölése és a nemzeti érdekek felszámolása! Semmi nem véletlenül történik!
Nagyon jól tudják az adott ország közvéleményét is manipulálni. Mindenhol ezt tapasztaljuk: összeroppantják, a gazdaságokat adóssággal, meggyengítik valutákat spekulációkkal /az amúgy is (deviza)hiteleket nyögő nemzeteknek ez a méreginjekció/ és az elégedetlen tömegek elégedetlenségeként – akiknek fogalmuk sincs a háttérben zajló folyamatokról – a saját polgárok viszik majd be a kegyelemdöfést az általuk megválasztott kormányoknak.
A problémamegoldás már automatikus: azt a választ adják majd, hogy külső segítségre van szükség, aki pont valami uniós biztos vagy világbanki vezér lesz természetesen.
Szépen lassan” ők állnak majd az államok élén, az elégedetlenkedő embereket a hadsereggé formálódó rendőrség fogja világszerte egy elnyomó rendszer gépezeteként beterelni a VILÁGKORMÁNY irányítása alatt álló államba, ahol mindenki engedelmeskedik, nincs nemzet, nincs készpénz, nincs vallás és hamarosan család sem.Mindenki megkapja a kis RFID azonosító chipjét a bőre alá, melyek gyártása már most is zajlik VeriChip néven…
De nem kell izgulni, ez nem fog már mindenkire vonatkozni és nem is érint mindenkit!
Csak azt a maradék kb.1 milliárd embert, amit célul tűztek ki a Georgia-i Tanúköveken…akik túlélik AZT, aminek előkészítése szintén a szemünk előtt zajlik!
Ja, hogy hová tűnik a 6milliárd ??? Ezt mindenkinek a fantáziájára bízom…. Bár Ők amúgy is 500milliót írtak azokra a kövekre, úgyhogy még örüljünk.
És bocsánat, ha kicsit cinikus voltam…

Amerika haláltáborai

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma évente ír egy jelentést Magyarországról. Hogy mennyire tartjuk tiszteletben az emberi jogokat, hogyan menetelünk a demokrácia útján, és általában jól viselkedünk-e. Bárki megnézheti a nagykövetség honlapján, épp ezt olvasgatom. És ahogy olvasgatom, szálldogál a fejembe a vér. Szégyenkeznem kéne tulajdonképpen, de valahogy mégis inkább azt mormogom, hogy anyádról jelentgess inkább, jenki paraszt. Amerikának ehhez ma nincs erkölcsi alapja.
Többnyire tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, állapítja meg a jelentés, de azért adódnak problémák. Például néhány esetben a rendőrség túlzott erőszakot alkalmaz annak ellenére, hogy a törvény tiltja a kínzást: ütnek, rúgnak vagy akár gumibotoznak. Valamint a kirendelt állami ügyvédek gyakran színvonal alatti munkát végeznek. Meg a börtönviszonyok. És ezért ejnyebejnye, jól teszik a magyarok, ha összekapják magukat, és tisztességes eljárást biztosítanak mindenkinek, ártatlanság vélelmével, jóindulatú rendőrökkel, és kényelmes börtönökkel.mi lehet a különbség a szovjet és az amerikai gulág között?
Hadd egészítsem ki ezt a jelentést. Nem mentegetem a rendőri túlkapást, csúnya dolog az, és a kirendelt védő is bizonyára rosszabb, mint a jól megfizetett. Vannak még hibák a népi demokrácia építésében. De ugyan tegyük már hozzá, hogy Magyarország nem tart fenn koncentrációs táborokat sem saját, sem más államok területén. Nem épít titkos kínzókamrákat, és nem hajigál beléjük embereket anélkül, hogy legalább valamiféle törvény bűnösnek minősítené őket. 

A koncentrációs tábor (hagyjuk ezt a buta műszót, hogy „titkos börtön”, pont azért titkos, mert igazából koncentrációs tábor) az állami elaljasulás netovábbja; ott aztán nemcsak ütnek-rúgnak-gumibotoznak, hanem azt tesz a szükségszerűen szadista személyzet, amit akar, és nemhogy színvonal alatti védelem nincsen, hanem semmilyen. Oda ítélet, vádemelés és egyáltalán mindenféle jogi procedúra nélkül be lehet zsuppolni akárkit, kifele pedig nem vezetnek lábnyomok. A táborlakó nem hadifogoly és nem elítélt, mert akkor vonatkozna rá a jog; a táborlakó nem is ember, hanem vágóállat vagy növény. Ártatlan nem lehet, mert akkor nem lenne ott, ha viszont már ott van, akkor addig verik, amíg bevallja, hogy kém, szabotőr és kulák.
Hetek óta gondolkodom azon, mi lehet a minőségi különbség a szovjet és az amerikai gulág között. Hogy miért kellene az amerikai haláltábort szeretni, vagy akár elfogadni, elnézni, megmagyarázni. Mert ott terroristákat tartanak? Honnan tudjuk, ki a terrorista, ha bárkiből kiverhetjük a beismerő vallomást? És még szinte be is tartottuk a törvényt, csak elvittük a delikvenst egy egyiptomi tanulmányútra.ezek az állatok haláltáborokat építenek Európában!
A koncentrációs táborok Európába telepítése pedig olyan fokú pofátlanság, amire még a Szovjetunió sem vetemedett. A kihelyezett gulágok ügye vízválasztó lehet Európa és Amerika viszonyában: elnézzük-e az ilyesmit, mert mi láttunk már koncentrációs tábort, vagy megcsináljuk az elsőrangú anyagból a világbotrányt pont ezért. Kelet-Európa ingerküszöbét, úgy tűnik, a lágerek nem bolygatják meg, mint ahogy azelőtt se. Nem megkörnyékezett kormányfők jelentették Brüsszelnek, hogy baszki, ezek az állatok haláltáborokat építenek Európában! – nem, a Washington Post dobta fel az ügyet. A megkörnyékezettek megtiszteltetésnek vették, aztán vagy exkuzálták magukat, vagy boldogan széttették a lábukat a szörnynek. Ide valahogy mindig bekopog valamelyik szívesen látott terrorrendszer. Talán erősnek hangzik ez a meghatározás, de a történelmi tapasztalat az, hogy ha kiépül egyszer az intézményrendszer, amely indoklás nélkül megsemmisíthet bárkit, akire a hatalom rámutat, akkor a géppuska már a színpadon van, és el fog sülni. Aki nincs velünk, az terrorista. Ki mondta, hogy az amerikai demokrácia örök és törhetetlen? 

De akkor már hagyjuk békén egymást, legalább egyezzünk ki, rettegve tisztelt szuperhatalom. Legalább ne írogasson Amerika jelentéseket arról, hogy egyes országokban micsoda szörnyűségek esnek meg. Ha egyszer ők maguk csinálják. Odaszarunk a lábtörlőre, és becsöngetünk méltatlankodni, hogy szaros a lábtörlő?
Amerikai koncentrációs táborok ma 2011. - ben

Szerte Amerikában koncentrációs táborok épültek ki. Tessék mondani úgy az államcsőd magasságában, miért az állampolgárokat akarják e tábor lakójának, és miért nem a neoliberális zsidó bankár szférát akik kirobbantották a válságot, akik megvalósították a 9/11.- et, és akik miatt már több millió ember halt meg a terrorizmus oltárán. A különböző agymosási technikák is rájuk férne a Rockefellerékre és a hasonszőrű 300 pénz dinasztriára ami úgy 6000 fő nem bocsájtanának ki több levegő pénzt aminek nincs fedezete. Kevesebb koporsó és kevesebb koncentrációs tábor kellene, és kevesebb személyzet. Ugyanakkor, ha a monetáris jogot visszavennék az uzsora kamatot megszüntetnék és a társadalmak megmenekülnének a széthullástól. Eddig minden nagy társadalmi alakulat az uzsora kamat miatt esett szét. Érdemes egy egész társadalmat szétverni 6000 fő kedvéért, döntsetek még nem késő. A széthúllás Szovjetunió után Amerikára is rákerül a sor, ha az uzsorakamatos pénzrendszert működteti tovább. Ott a feltörekvő új hatalom kik már nem úgy működtetik a pénzt, hogy annak mégtöbb pénzt keljen termelni. A spekuláns tőkét kiütötték a hatalom közeléből, ha nem haladtok a korral mentek a sülyesztőbe, oda valók is vagytok . Akik világgazdasági válságot robbantottak ki a levegő pénzrendszerrel, és 9/11- et is megjátszották, hogy terrorizmus cimszó alatt milliókat öljenek meg , megérdemlik, hogy a világ ráébredve, mit is csináltak velük, levakarják a lekozmált pénzügyi hatalmat. Az emberiség jövője -,,az áttérés a természetes gazdasági rendre,,- remélem nélkületek . Nem várunk vissza benneteket mint mi az ÁVH – s zsidó keretlegényeket, és leszármazottjaikat. E Lenin fiuk kegyetlenül gyilkolták a magyart, néha a zsidót is, ha kellet nekik a lakásuk. Nem kíméltek senkit ledaráltak, savaskádba öltek, és a jó ég tudja a gyilkos módszerek sokaságát. A Budaházy félék a börtönben a Biszkuk kiemelt nyugdíjjal a Rózsadombi elkobzott villákban nyomorognak a 700000 Ft – os nyugdijból, a tehetetlen politikai elitnek kikiáltott bűnözők jóvoltából. Ki is nevezte ki őket politikai elitnek kiktől lopták össze a vagyonukat, ÁVH-s zsidó unokák uralják még mindig a parlamentet, a törvényhozást, az igazságszolgáltatást, a szolgálatokra már nem is merek gondolni.
Új jelenség :a nemzetgyalázó ÁVH – mocskos zsidók újjabban Kanadába vándorolnak ki. Szeretném felvilágosítani őket , rosz volt az uti céljuk, Amerikában a demokrácia öshazájában, már készülnek a koncentrációs táborok a hazafiak ellen , most még időben indultak újhazát keresni, lett volna hely a táborok őrzésében komoly karriert futhatnánakbe , még táborparancsnokok is lehetnek, sőt ha megemlitik, hogy zsidó ősei hogyan működtették hazánkban a húsdarálót talán kiemelten kezelnék sorsukat, hogy száradjatok el mint karón a varju, hollókosztosok.

TÖRTÉNELEM ZAJLIK ÉPPEN MOST - THE HISTORY HAPPENS NOW
AZ ENSZ-ben most zajlik PALESZTÍNA és a Palesztínok jogának elismerése önálló államhoz! 
Izrael innentől valószínűleg akcióba lép majd! Lehet, hogy ennek még nagyobb köze van az előző cikkben írt riadókészültséghez az USA-ban!

BESZÉDET MONDOTT a "terrorista, a világ-ellenségének" kikiáltott iráni elnök, akit hallgatva kicsit elgondolkodunk, ki is itt a terrorista. Ki is itt a fasiszta kitart egy egész népet koncentrációs táborba nőket gyerekeket gyilkolnak a jó zsidó terrorista fasiszta államgépezet segítségével. Úgy érzem megérdemelnék azt az Iráni hidrogénbombát, mely megszüntetné ezt az aljasságot, és van egy sanda gyanúm ezzel a témával nem állok egyedül a világban a drága szövetséges országok lakói mind ezt kívánják csak kimondani nem merik, hisz a szónak súlya van, és ez előbb vagy utóbb lesújt rátok a világ ingyenélőire hollókosztosokra.

És most a beszédből egy részlet:
MAHMOUD AHMADINEJAD: "Ma a jelenlegi nemzetközi fejleményeket tekintve, megpróbálom egy más szemszögből elemezni a jelenlegi helyzetet..."
"
Közel 3 milliárd ember él a világon kevesebb, mint napi 2,5 dollárból. Több mint 1milliárd ember él úgy, hogy elegendő minimális ételhez jutna. A szegény világ lakosságának 40%-a a teljes globális bevétel 5%-án osztozik. Közben a leggazdagabb emberek a teljes előállított érték 75%-át osztják szét! "
Szeretnék pár kérdést feltenni önöknek:
Kik kényszerítették emberek 10millióit Afrikában és a világ más részein otthonukból való elmenekülésre a rabszolgaság sötét időszakában?  Ezek az emberek az anyagi kapzsiság áldozatává váltak.
Kik kényszerítették gyarmatosításukat a világra 4 évszázadon keresztül?
Kik foglalták el más nemzetek földjeit, aknázták ki ásványkincseiket, Kik rombolták le a tehetségüket, idegenítették el a nyelvüket, kultúrájukat és identitásukat más nemzeteknek ?
Kik robbantották ki az első és második világháborút, ami 70 millió áldozatot és több százmillió sebesültet, otthontalant hagyott maga után?
Kik csinálták a háborút a Koreai-félszigeten és Vietnámban?
Kik kényszerítették, cselvetéseken és képmutatáson keresztül 60év háborúval, otthontalanság, terror és tömeggyilkosságok segítségével  a Cionizmust a palesztín emberekre és a régió országaira? Kik ?
Kik támogattak és hoztak létre évtizedeken keresztül katonai diktatúrákat és totalitárius rezsimeket Ázsiában, Afrikában és Latin Amerika országaiban?  
Ki használt nukleáris bombát védtelen emberek ellen és halmozott fel több ezer töltetet arzenáljában?
Kiknek a gazdasága támaszkodik hadviselésre és fegyvereladásra ?

Ki provokálta ki és bátorította Saddam Husseint, hogy támadja meg Iránt egy 8évig tartó háborúban? Ki járult hozzá és szerelte fel Őt vegyi fegyverekkel, amiket városaink és lakosságunk ellen vetett be?

Kik használták fel a titokzatos Szeptember 11 eseményeit ürügyként, hogy megtámadjákAfganisztánt és Irakot, megölve, megsebesítve, elkergetve milliókat két országban azzal a nyilvánvaló céllal, hogy dominanciájukat kiterjesszék a Közép-Keletre és olaj-kincseire?
Kik semmisítették meg a Breton Woods (aranytartalékon alapuló pénzkibocsátás) rendszert billió dollárokat nyomtatva anélkül, hogy lenne mögötte aranyfedezet? Ez az,ami elindította az inflációt világszerte és az a cél áll mögötte, hogy gazdasági előnyöket szerezzen más nemzeteken.
Melyik ország éves katonai költségvetése haladja meg a több ezer milliárd dollárt, mely több mint a világ összes országának együttesen?

Melyik kormánynak van a legnagyobb adóssága a világon?

Ki uralja a világgazdaság politikai döntéshozatalának rendszerét?
Kik felelősek a világgazdaság recessziójáért és terjesztik ki a következményeket egész Amerikára, Európára és a világra?
Mely kormányok állnak készen bármikor bombák ezreinek bevetésére más országok ellen, de gondolkodnak és haboznak, mikor éhínség sújtotta embereken kellene segíteni Szomáliában és más helyeken?
Kik uralják az ENSZ Biztonsági tanácsát, mely látszólag felelős lenne a védelemért és nemzetközi biztonságért?

Rengeteg ilyen kérdés létezik még.
A válasz természetesen egyértelmű.

A világ nemzetei többségének egyáltalán nem volt szerepe a jelenlegi globális válság kialakulásában és tulajdonképpen áldozatai az előbb említett intézkedéseknek.

Tűnődés a gójok természetéről.
A zsidók perspektívája.
 
Azt hiszik tán' hogy napjainkban Amerika vizsgázik? Dehogy! A talmudista zsidó gondolkodás vizsgázik - elégtelenre! Hogy ne siessük el? Nem sietjük el!

A zsidó gondolkodás a Talmud "szúráiba" fagyott. Ennek messzemenő következményei most világlanak ki. A talmud alapvető tanítása, ugyanis, hogy az "emberiséget" a zsidók alkotják (jelenleg cca. tizenötmilliónyian). A többi két lábon járó élőlény (jelenleg cca. hatmilliárd) csupán emberformájú 
állat. Akárhogy "mistmacholják" a Talmud "hiteles" szöve gének tartalmát, e formula létezését számtalan hiteles, ill. szakszerű Talmud fordítás igazolja. Jó régen morfondíroztam már ezen jómagam is. Lásd "Hamisítják a Talmudot?" (2003.11.17), ill. "Mégsem hamisítják a Talmu dot!" (2007.08.30) c. írásaimat.

Szerencse, hogy napjainkban is (bőven) akadnak olyan talmudzsidók, akik elszólják magukat. Egyikük 
Ovádjá Joszéfizraeli ex-főrabbi, akinek a gójokról alkotott nézeteit, pontosabban "hittételeit" bátorkodtam felemlegetni "A hangos Talmud" c. írásomban (2010.11.01). Mondanivalójának summázata, hogy "világ nem zsidó emberei csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhassák a zsidókat." Amikor a nyilakozat miatt világ méretü felháborodás lett, a normális zsidók mondhatták volna, hogy kissé már lökött az öreg. De nem mondták! Ebből az következik, nincsenek normális zsidók, vagy a "normálisoknak" is ugyanez a véleményük...

A (cári Ochrana ügynöke által hamisított) 
"Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve" (oroszból fordítva) szerint a gój kifejezés tisztátalant jelent. A mű több helyen, a 15 jegyzőkönyv egy lapján kétszer is, emlegeti a gójok "teljesség gel baromi eszét", ill. a gójok "állati értelmét". L. itt . A "bölcsek" további fixa ideája, hogy a mesterségesen előidézett népnyomor a zsidók engedelmes eszközévé degradálja a gójokat. Ez az ocsmány tétel sok helyen, sok variációban szerepel. Itt csak egy idézet fér el, a 13. Jegyzőkönyvből. L. itt. Aztán a szegénység hatásairól a 3. Jegyzőkönyvben. L.itt .
A tézisek persze nem csupán a személyekre, a társadalmi osztályokra, de magukra a "gój államokra" is vonatkoznak, a Ezeket egyfelől a kölcsönök béklyójába kell (lehet) szorítani. Ha ez nem elég, világháború (!) kirobbantásával kell egy másra uszítani az államokat a zsidó szupremácia fenntartása érdekében. Lásd a 7. sz. Jegyzőkönyvben, itt . Remélem feltűnik valakiknek, hogy az 1901-ben tartott házkutatáskor megtalált műben olyan kifejezés szerepel, amelyet az embe riség akkor még nem ismert, nem használt: "világháború"!
A "bölcsek" szerették és bőven használták a jelképeket. Idézet a 3. sz. jegyzőkönyvből. "Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba. Lásd
bővebben 
ott .

Még egy furcsaság. A "Jegyzőkönyvek" csak Európáról vizionál és egy szót sem szól Amerikáról, jóllehet ezt a földrészt akkora már felfedezték. (Ezt a cári Ochrana ügynöke is tudhatta...) Mi tehát Amerika elképzelt szerepe a zsidó világuralmi tervekben? Ezt nem tudjuk, de azt igen, hogy a gój Amerikát a zsidóság ugyanúgy tönkretette, mint Európa államait. Ez öngól volt. Ez mára vált világossá! A lerohasztás azért nem volt túlságosan nehéz, mert az átlag amerikai tényleg olyan marha, amilyennek a Talmud és a Jegyzőkönyvek a gójokat ábrázolják.

Igenám, de Amerika a cionista Izrael szolgálatában a világ csendőrévé, a zsidók "láncos kutyájává" vált. Ebben a minőségében, mint gój államot, tönkretenni nagy hiba volt! Miért? A válasz kézenfekvő. A közelkeleti martalóc állam - Izrael - puszta létezését is Amerika garantálja. Amerika finanszírozza a több évtizedes izraeli agresszió írdatlan költségeit. Amerika nyújt totális logisztikai segítséget ahhoz, hogy Izrael sorra megnyerje hódító háborúit a szomszéd államokkal szemben.
A jelképes kígyó tehát úgy rója bővitett körét, hogy önmaga farkába harapva felfalja Amerikát is. Az ott mára kialakult állapotokat kísérteties pontossággal előrajzolja a Jegyzőkönyvek néhány passzusa. Főleg a 20 sz. jegyzőkönyv érdekes, mert ezt az előadó is úgy jellemzi, hogy a végére hagyta, mert ez a tervek legnehezebb, egyben döntő része, megkoronázása az előbbi jegyzőkönyvekben foglaltaknak. Ez a "pénzügyi passzus", amely bizonyítja, minden a pénzen fordul meg.
Néhány épületes szövegrész következik, amelyek eredetiben, ill. részletesebben itt olvashatók."Gazdasági válságokat idéztünk elő a gójok számára egyszerűen azáltal, hogy pénzt vontunk ki a forgalomból. Óriási tőkéket stagnáltattunk s vontunk el így az államoktól, úgyhogy azok kénytelenek voltak ugyanezekhez a stagnáló tőkék hez folytatólagosan kölcsönökért folyamodni. Ezek a kölcsönök kamatfizetési terheket róttak az államokra és a tőke rabszolgáivá tették őket...
"Tehát mi is lényegében az államkölcsön, főleg az idegen államkölcsön? Az államkölcsön azt jelenti, hogy az állam kormányváltókat bocsát ki, amelyek a kölcsöntőke összegéhez mért kamatfizetési kötelezettséget tartalmaznak. Öt százalékos kamat esetén az állam húsz év elteltével hasztalanul fizet kamatokban az államkölcsönnel azonos összeget, negyven év alatt az eredeti kölcsön kétszeresét, hatvan év alatt annak háromszorosát és közben az adósság változat lanul megmarad - kifizetetlen adósságnak.
Ebből világos, hogy az állam mindenféle fejenkénti megadóztatással elveszi a szegény adófizetőktől az utolsó garasokat is csak azért, hogy kiegyenlítse gazdag idegeneknél fennálló számláját, akiktől pénzt vett kölcsön ahelyett, hogy ezeket a garasokat saját szükségleteire teremtette volna elő az államkölcsönt megtetőző kamatfizetési kötelezettség nélkül."
A cári Ochranának lehettek okos, széles látókörű ügynökei. A huszadik század elején azonban a rejtett pénzügyi folyamatokba ilyen mély és sokrétű betekintése egyiküknek sem lehetett. Ezt a beszédet csak olyan ember mondhatta el, ill. foglalhatta jegyzőkönyvbe, akinek öt évezredes felhalmozott tudása volt a "pénz alkímiáját" illetően.

Érdekes, hogy az egyetemes (általános) gazdasági válság fogalma is a Jegyzőkönyvekben, a 
3. sz. jegyzőkönyv ben,  jelenik meg először mint "közgazdasági fogalom".
"A számunkra hozzáférhető összes titkos földalatti eszközökkel és az arany segítségével, amely teljes egészében a mi kezünkben van, 'egyetemes gazdasági válságot' fogunk előidézni, s ennek során egész munkástömegeket fogunk kidobni az utcára egyidejűleg Európa valamennyi országában. Ezek a tömegek égni fognak a vágytól, hogy vérét ontsák azoknak, akikre tudatlanságuk együgyűségében kezdettől fogva irigykedtek s akiknek vagyonát akkor majd magukhoz tudják ragadni." 

Most Amerikáról megtudtuk, hányadán áll gazdaságilag és azt is tudjuk, mi következik ebből. Amerika a billiós vesztesé geket először is áthárítja az egész világra, annak minden népére. Ez azonban nem elég! Eddig sohasem látott megszo rításokat kell foganatosítania a hülye jenkikkel szemben is, akik állati elméjükkel lassan majd felfogják mennyire szorít a cipő.
Lázadások lesznek! Erre rég felkészült a zsidóság. Amerikában terjedelmesebb gulag rendszer épült ki, mint annakidején a Szovjetúnióban. A koncentrációs, ill. megsemmisítő táborok egyelőre, ill. jobbára üresek. De csak egy füttyjelre van szükség ahhoz, hogy a "terrorelhárítás" gépe zete direktbe kapcsoljon és meginduljon a népvándorlás a betonfalak, a szögesdrótok közé. Hogy erre hogy reagál majd a hamburgerzabáló yankee csorda - nem tudom, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy Amerika tartósan több pénzt pumpál önmagába és Izraelbe, mint amennyit megtermel. Efajta gazdálkodásba  bukott bele a Római Birodalom és sok más biroda lom is. Ez az ocsmány agónia persze még sokáig, akár évekig is, eltarthat.
Az égető probléma azonban nem itt van. A probléma egyrészt ott van, hogy egyszerűen nem lesz pénz az izraeli hadsereg abszolút fölényének fenntartására. Másrészt pedig ott, hogy az Izrael által, a megalakulása óta, gyílkolt népek az istennek se' akarnak úgy viselkedni, ahogy a "Nagykönyvben" elő van írva. Ezek a népek, mint teher alatt a pálmák, növekednek és erősödnek létszámban, hitben, akaratban és gyűlöletben. Ez utóbbi a lényeg! Minden egyénnek, minden népnek és minden államnak megvan a maga karmája. [A karma az indiai filozófia egyik alaptanítása, mely szerint cselekedeteink következményei kikerülhetetlen módon visszaszállnak fejünkre. Jó és rossz cselekedeteink következménye képen mindenki hordozza a maga karmáját, amely befolyásolja életeseményeit. Az indiai felfogás szerint az ember egyéni cselekedetei határozzák meg hogy milyen sors vár rá, és a karma törvénye biztosítja, hogy végső soron mindenki azt kapja amit megérdemel.] A zsidóság, mióta létezik, gyűlöletet vetett és gyűlöletet aratott. Ez a véres kölcsönösség felerősödött, mióta Izrael Állam létezik. Azazhogy a számla Izrael oldalán mutat jelentős "tartozik" egyenleget. Izrael számíthat rá, hogy a számlát rövidesen benyujtják. Izrael teljes joggal tarthat attól, hogy az első pofont Irántól fogja kapni. Mit tett eddig ennek elhárítására? Mindenekelőtt mozgósította a zsidócsahos európai politikusokat.Közülük az izgága kis jakhec (Sárközy) már csaknem befejezett tényként közölte Irán elpusztítását, nem beszélve az amerikai neoko(h)n lobby szájtépéséről. De ma már Iránnal nem merik, ill. nem tudják megtenni azt, amit Irakkal annakidején könnyen megtettek. ["1981. június 7-én az izraeli légierő meglepetésszerű és súlyos csapást mért az Irakban található osiraki atomreaktorra, melyről a hírszerzés azt feltételezte, hogy atomfegyverbe való plutóniumot állítanak elő. A csapásban az 1976 óta fejlesztett F-16-os vadászrepülőgépek vettek részt.] Immár nem kell semmit feltételezni! Irán atomhatalmi rangra törekszik és azt el is fogja érni! Iránnak nem koncentráltan telepített atomerőműve, hanem decentralizált atomipara van. Ezt nehezebb lenne...
Amerika és Izrael persze keménykednek. Amerika (CIA) megrendezte az "arab tavaszt". Hát ez nem "úgy" sikerült. A véres hajcihőkből az iszlám fundamentalizmus "kísértete" nőtt naggyá.
Az Al-Kaidára is "érzékeny" csapást mért a banditaállam elitkommandója, Oszama bin Laden lemészárlásával. És most mi van a Kaidával? Köszöni, jól van. Erősebb és veszélyesebb mint valaha! Ja! Jogilag szólván Barack Obamát csak ezért az állami bandita-akcióért ugyanúgy fel kell akasztani, mint a nácikat Nürnbergben.

És most a legújabb, a norvégiai kis "incidens". A kezdeti szarkeverés után [lásd a (zs)Index 
közleményét] egyre valószínűbbé válik, hogy Anders Behring Breivik úrban Izrael ügynökét, vagy eszközét "tisztelhetjük". A Metapediaszerint buzeráns - toleráns Breivik 2010-ben pl. "résztvett az USA-ban lakó cionista Michelle Bachmann agymosó tan folyamán, melynek lényeges tanítása az volt, hogy ha Amerika nem támogatja feltétel nélkül Izraelt, akkor tönkremegy. Szó van egyébről is, ugyanott. "Újságírók kiderítették, hogy Breivik szabadkőműves volt, méghozzá a Szent Olafról elnevezett oslói páholy tagja. Ezt – kihallgatása során – ő maga sem tagadta. Breivik azért hajtotta végre a mészárlást, mert bizonyítania akarta "odaadását", "hűségét" a szabadkőműveseknek, illetve sugárzott Breivikből az arab és az Izrael tömeggyilkos politikája ellen tüntetők gyűlölete. Könyörtelennek, de szüksé gesnek nevezte a gyilkosságokat a 32 éves oslói férfi. A norvég Halden börtönben, ahova Breivik kerülhet (ez az ország második legnagyobb, ugyanakkor legbiztonságosabb börtöne) a raboknak saját cellájuk van, laposképernyős televízióval, saját minifridzsiderrel és hatalmas ablakokkal felszerelve, hogy elegendő napfényt is kapjanak (természetesen rácsok nélkül). Ha mégsem kapnának eleget, szolárium is van. Ezekből kitűnik, hogy egy luxusbörtönről van szó. Nagy valószínűséggel a szabadkőművesek intézték el, hogy egy luxusbörtönbe kerüljön Breivik. Most folyik tárgyalása, elmebetegnek akarják beszámítani, elérik hogy ne lehessen megbüntetni elmbetegsége miatt. Ki fogják engedni a luxusbörtönből, és újra szabadkőműves lesz. A szabadkőműveseknek mindig szükségük van egy ennyire engedelmes tagra, aki elvégez bármit, ha megkérik rá." 

Ha mindez igaz; ha igazolódik a norvég biztonsági szervek gyanús tesze-toszasága; továbbá ha beigazolódik, hogy Breivik azért mészárolt le baloldali (keresztény) fiatalokat, hogy ezzel késztesse ki az alkonyi Európa erőteljesebb ellenállását az iszlám fundamentalizmussal szemben; erre nagyon - nagyon sok zsidó fog ráfizetni szerte a világon, személyileg ugyanolyan ártatlanul, mint a Utoya szigeti fesztiválozók.

De legelőször is a rohadt norvég liberalizmust kell felszámolni, hogy Breivik és támogatói ugyanolyan kezelésben (sonderbehandlung) részesüljenek, mint a III. Birodalom ellenségei a koncentrációs táborokban, a Szovjetúnió ellenségei a gulágokon és mint a "demokratikus" Amerika ellenségei a guantanamói és az abu graibi "intézmények ben".
A jelek szerint Amerika már képtelen lesz úgy táncolni, ahogy "Bibi" Netanjahu fütyül. Pedig egykor ezt tette! A WTC. affér kapcsán felvetődött bennem még 2001.09.16án (!) hogy Amerika esetleg előveszi Netanjahu könyvét, azaz forgatókönyvét a "terrorizmus" elleni háború módszertanára vonatkozólag. Nos, elővette!

Azóta nyilvánvalóvá lett, hogy Amerika minden "terrorellenes" háborúját elvesztette, forgatókönyv ide - forgatókönyv oda, Irakban, Afganisztánban és Pakisztánban is.

A történelem logikája most azt követeli, hogy az izraeli hadsereg is elszenvedje első elvitathatatlan vereségét. Ennek katona-politikai jelentősége nagy, néplélektani jelenősége óriási! Az arab gerincekben még mindíg benne bizsereg a rettenet az izraeli hadsereg területfoglaló ("önvédelmi") hadjáratai óta. A babonás rettegésnek előbb utóbb véget kell érnie.
[A dolog pikantériája, hogy a "jelképes" kígyó tulajdonképp lenyelte magát Izraelt is. Már az ottani zsidóknak sem tetszenek a megszorítások. Tüntetéseket imitálnak ott is. Pedig a fekete leves még hátra van a kiválasztott nép számára. Amerika elkerülhetetlenül bekövetkezendő csődje (fizetésképtelensége) őket nyilván legutoljára fogja érinteni, de nem úszhatják meg ők sem szárazon.]
Mi lesz hát? Semmitől sem írtózom annyira mint a miszticizmustól. Ezért ami most következik, nem az én hiedelmem, csupán egy játékos asszociáció. Az ősi maya naptár értelmezéséről van szó... Egy svéd tudós, aki biztos tud angolul is, mint az euro-zsidóink általában, egy furcsa elméletet alkotott. "John Calleman svéd tudós a The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness 'A maja kalendárium és a tudatosság változása' c. művében részletesen kifejti, hogy 2012. december 21. új fordulópontot fog jelenteni a földi tudatosságban: egy belső transzformáció zajlik le bolygónk lakóiban, ami egyben egy új világ eljövetelét is jelenti." Nos, hogy mit jósoltak annak idején a mayák a bolygó sorsáról, nem tudható. Hogy a naptárkorong tényleg azt akarja kifejezni, amit Calleman neki tulajdonít, szintén nem tudható. Tény viszont, hogy sokan - és egyre többen - rájöttek, rájöttünk arra, hogy a pénz hatalma legfőképp a gójok gondolkodásának megzavarása által uralkodik. A felszabadulás tehát tulajdonképp a gondolkodás felszabadulását jelenti. Hogy milyen béklyók alól, válaszolja meg az 5. sz. jegyzőkönyv. "Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg a gójok el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben, melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg, mert csak azok értik meg, akik irányítják a közvéleményt. Ez az első titok."  Persze senki se gondolja hogy a gondolkodás felszabadításáért vívott harcot pajeszes, sábeszdeklis zsidókkal kell megvívnunk. Mára az intézményes néphülyítést átvették az egyházak (elsősorban a Római Katolikus Egyház), az írók (és nemcsak a zsidó írók), valamint a történészek (ezek se mind zsidók). A sebészkést nem a  fekély látható határvonalain kell vezetni, hanem a fertőzött "nemzeti" testszövetben: az adyendrék, a bibóistvánok és a többi tudatrombolók közegében.

Nem új mánia ez nálam. 2008.03.02 napján vetettem "papírra" a következő sorokat. 
"Ma megint ott tartunk, hogy a cionista zsidó ortodoxia és a judeo-krisztianizmus „szent-szövetsége” akar bennünket, még csak nem is középiskolás fokon, „tani-tani”. Józan eszünk védelmében első dolgunk ezeket a tolakodó házalókat ajtónkon kívül tartani." Persze van ott más is. Lásd a cikket.
2012 csak a kezdés éve lehet. A gyomírtás tovább fog tartani!
2011.08.07
Sz. Gy.

A cikket olvasva vallom és kérem az atomholokausztot erre az ocsmányságra a romlás virága kitépve földtől megszabadítva a napon aszalva enyészik el. Így enyészen el a bankrendszerük , a politikai túlsúlyukból adódó befolyásuk a tömegtájékoztatásban a tudat iparban, az atomjaira kell szétesniük, a család is már nagy közösség legyen nekik, mit nem akarnak felvállalni. Atomizálni a problémát a gyomírtást folytatni kell.

A történelem víziója.
 
Ünneprontás a Biblia évében.
 
I. 

A „tudományos” agymosás révén oda jutottunk, hogy ha az ember, gondolatait a logika szabályaihoz igazítva,
„önkényesen” töprengeni kezd múltján, jelenén, jövőjén, az a kényszerképzete támad, hogy vizionál, azaz elmegy az esze. Ha ennél továbblép és megszólal, holtbiztos a diagnózis: „magyar-bugris” [alias buta goj]. 
Mára, a gondolatszabadság két esküdt ellensége: a cionizmus és a zsidó-kereszténység, képessé vált arra, hogy felháborító gazságnak, vagy kacagtató ostobaságnak minősítsen, és így vagy úgy hiteltelenítsen, minden „eretnek” gondolatot. A nyilvános eretnekégetések átmenetileg szünetelnek. Szerepüket a sajtó és a szószék tölti be. 
Viszont ha az ember állandóan azt hallja egyfelől „béke – jólét – függetlenség”; másfelől azt „hit – remény – szere
tet”
, és közben azt érzi, kihúzzák az Ország földjét a talpa alól és tönkreteszik testileg, szellemileg, anyagilag; előbb – utóbb töprengésre kényszerül.  
Az egyén akkor gondolkodik helyesen, ha azokban a kategóriákban gondolkodik, amelyek kereteiben él.
Ezek: az élettér, a nép [faj] közössége és a megélhetés [gazdálkodás] feltételei. Ez egy bonyolult közeg, amelyben minden mindennel összefügg, a múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt. Nem könnyű benne eligazodni. 
Ha most valaki aggódni kezd, hogy Ádámtól és Évától akarok elindulni, nem lesz igaza, mert még hátrább megyek, ezért most kapcsoljon máshová. 
Darwin helyesen ismerte fel, hogy az emberi faj az állatvilágból emelkedett ki intellektuálisan. Azt már nem Darwin mondta, hanem mi tapasztaljuk, hogy a túlhaladott állati létből mindent megőrzött – mentálisan. 
Az Egyház támadja a darwini származás-elméletet. [Támadta persze Galileit is a heliocentrikus evidencia hirdetése miatt.] Sor került az amerikai Daytonban az. Un. „majomperre” is. A vitázók [hitvitázók] évszázadokon keresztül nem sejthették, hogy a teremtés-mítosz fölött a tudomány nem győzhet, mert pont a tudósok találták meg a dezoxiribonukleinsav [DNS] láncát, a kettős spirált, az élet építő kövét, amely „közel” azonos az egysejtű vég- lénynél és az embernél. Ekkor keletkezett a „pánspermia elmélet”, amely szerint a föld a világűrből termékenyült meg, esetleg egy meteoriton utazó, „élő” parány jóvoltából. Igen ám, de akár itt – akár ott, ki találta ki a teremtő spirált, amely alighanem a legzseniálisabb matematikai képlet és szerfölött bonyolult szerkezet? [A spirál állítólag rezeg. Pontosabban kicsavarodik, ellenkező irányba tekeredik, majd kezdi elölről, mégpedig háromszázhatvan- ezerszer (!) másodpercenként. Teszi ezt anélkül, hogy „tartós eleme” kimerülne. Furcsa, nemde?] 
E a kis szerkentyű alkotója [demiurgosza] játékos természetű lény (?) lehet. Folyton variál. A barátságos kék bolygón teremthetett volna csupán füvet és birkákat. Akkor most nem lenne semmi baj. De nem! Ő fajok millióit hozta létre, ill. engedte létrejönni. És mikor a gép már forog, az alkotó nem pihen. Nem hagyja, hogy masinája évmilliókig eljárjon tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell, hanem állandóan babrál rajta. Közben jól elszórakozik azon, hogy teremtményei miként űzik, tiporják, hajszolják, gyilkolják egymást. Az „isteni gondviselésről” szemmel láthatóan megfeledkezett. Lehet, azt sem tudja mi fán terem. Nem menti meg a gyengéket [a jókat és igazakat] az erősekkel [gonoszok és hamisakkal] szemben. Esélyt persze biztosit a túlélésre, a gyengének is, hisz így a cirkusz tovább tart, huzamosan élvezhető. [A szeretetről, az isteni gondviselésről csak az Egyház papol, amely „eretnekek” százezreit vetette máglyára.] 
Dante világképe [Isteni Színjáték] kissé idealizált. 
"Fenn az isteni-béke lakta égben
    forog egy test, melynek amit gyűrűje
    befog, heverve nyugszik erejében.
Következő ég, csillagok sűrűje,
    szétosztja ezt, hogy ezer bennfoglalt
    s mégis más lényben árad el 
derűje.
S a többi körök a sok színt, a sok fajt
    s erőt használva, amit tőle kaptak,
    viszik, kit merre a 
Cél és a Mag hajt.
A világ e szervei így haladnak,
    mint íme látod, fokról-fokra szállva,
    s fellebbről kapnak, és alábbra hatnak."
 
A valóságból hiányzik két, Dante által megénekelt, elem. Persze a legfontosabbak: a derű és a cél… [Hogy mifene a „Mag”, nem sikerült megfejtenem.] 
Ha az élet valójában a darwini mintára fejlődött, nyilvánvaló, hogy nem volt paradicsom, nem volt életfa, alma, kígyó, Ádám és Éva. Nem volt eredendő bűn és kiűzetés a paradicsomból. 
Talán az, általam egyébként utált, egzisztencialistáknak van igazuk (?), abban, hogy „az élet fogalmának helyére az egzisztenciát állítják. Alapgondolatuk az, hogy a lét értelmetlen, abszurd, az ember szükségszerűen magányos, ’belevan vetve’ egy olyan világba, amely létét, egzisztenciáját veszélyezteti, ezért alapvető érzései a félelem és szorongás [lásd. Camus, Sartre]. Az egzisztencialista filozófia egyik legjelentősebb képviselője Martin Heidegger [1889-1976]. Fő művében, a „Lét és idő”-ben arra vállalkozott, hogy egy szigorúan tudományos lételméletet teremtsen, egy radikálisan új filozófiát, amely megszűnteti a szubjektumra, az emberre és a világra való kettéosztottságot. Kidolgozta a valódi, az autentikus lét és a nem-valódi, a mindennapi létezés problémáját.” 
Szent igaz! Mai világunk valami ilyesféle… 
Persze létfilozófiával sokan foglalkoznak. Költőnk József Attila a következő életérzést tolmácsolta a proletáriátus sorsa kapcsán. 
"Új nép, másfajta raj.
Másként ejtjük a szót, fejünkön
másként tapad a haj.
Nem Isten, nem is az ész, hanem
a szén, vas és olaj, 
a való anyag teremtett minket
e szörnyű társadalom
öntőformáiba löttyintve
forrón és szilajon,
hogy helyt álljunk az emberiségért
az örök talajon."
 
Hogy ne szaporítsam a szót, egy bolygóra „vettettünk”, arra ítélve, hogy megszülessünk, éljünk és meghaljunk.
E sors végzetünk, de egyben némi esélyt is biztosít arra, hogy nyúlfarknyi létünk során küzdjünk a szenvedés és
a megaláztatás ellen, amelyet környezetünk, de főleg embertársaink mérnek ránk. 
Visszatérve a kezdetekre nyilvánvaló, hogy miközben az egyik faj tépőfogakat és karmokat növesztett, a táplálékul
kiszemelt más fajok szemeiket, füleiket tökéletesítették, fedőszínek mögé, vagy lyukakba bújtak. De a mindenki
harca mindenki ellen nem merült ki csupán a rejtezésben, menekülésben. Az anyaállat, lett légyen növényevő vagy
ragadozó, saját feláldozása árán is menti kölykét az erősebb ragadozótól. Máskor a csorda tagjai körbevéve óvják
a kölyköket. 
Az sem ritka, hogy csoportba rendeződve vállalják, ill. felveszik a küzdelmet. 
E küzdési, menekvési stratégiák közös eleme az életösztön olyan egészséges (!) formája, amely „agressziós adrena-
lint” termel a fenyegetettben. 
Az életösztönről viszont tudni kell még valamit. Ez az ösztön a lény tudatalattijában rejtezik, amint ezt Freud kimu
tatta. Ez azonban korántsem jelenti, hogy tudattalan valami lenne. Az ösztön tapasztalások során szerzett, rend
szerezett és elraktározott emlék, más szóval tudat. Csodálatos tulajdonsága, hogy valahová elrejtőzve a „spirálban”, 
örökölhetővé vált. Az ösztönt más szóval „egészséges gyanakvásnak” is aposztrofálhatjuk. 
A fentebb említett kórokozók [a cionizmus és a zsidó-kereszténység] a társadalmakat és az egyéneket épp a véde-
kezési ösztön gyengítésével, vagy kikapcsolásával támadják. [Ez kétségtelenül alattomosabb a kígyóméregnél.] 
A fontosság miatt ismételten hangsúlyozni kell: a védekezési ösztönt az egyéni, ill. a kollektív tudat megzavarásá
val lehet gyengíteni, ill. kikapcsolni. A rontó erők „méregkönyvére” még visszatérünk! 
A legeslegelső feladat tehát: harcot kezdeni a tiszta tudatért! 
A sok nevetséges, külsőségekben tetszelgő, „lovagrend” helyébe egy új erkölcsi lovagrendet, a „Tanítók Lovag-
 rendjét” kell a legsürgősebben felállítani, akik nem díszítik magukat jelvényekkel, palástokkal. Nem adományoz-
nak egymásnak címeket, rangokat. Tulajdonképp misszionáriusok lesznek (?), akiket semmi sem árul el, legfeljebb
a hitük, tudásuk, állhatatosságuk. 
A zsidóságnak az egész világon biztosított előjoga hogy saját kölykei nevelését, a jesivákban, saját elgondolásai
szerint folytassa. A lurkóknak főleg két szent könyvet kell bevágniuk: a Tórát és a Talmudot. Azt tudjuk, mi van a
Tórában és sejtjük […], mik vannak a Talmudban. 
A honi „keresztény” egyházi oktatás, a magyarra fordított Biblia képében, részben ugyancsak a Tórára támaszko
dik. [Ha így haladunk, a Talmud is hitoktatási anyaggá válik.] A modern apologéták [hitvédők] vért pisálnak annak
bizonyítása érdekében, hogy a Biblia tartalma összeegyeztethető a történelemmel és a tudományokkal, ideértve 
a régészetet is. Csakhogy ez nem igaz. A liberális „magyar” történetírás, ugyancsak „kompatibilitásra” törekszik 
a Tórával. Segít tehát abban, hogy az emberek tudatát a „szent iratokban” burjánzó tévtanokkal, ill. szimpla hülye- 
ségekkel, mérgezzék. 
A Biblia Éve is arra szolgál, hogy az áporodott tanok iránti lanyhuló érdeklődést felcsigázzák némiképp és az embe
riség írott, hiteles történeteként állítsanak be valamit, ami nem az. 
A Biblia alapgondolata, hogy az első kultúrnép voltaképp a zsidó. Kiváló tulajdonságai révén lett isten kiválasztott 
népe. Isten velük [és csak velük] kötött szövetséget [Ó-szövetség, Új-szövetség], kezükre adva földeket és népeket,
hogy kényük – kedvük szerint bánjanak ezekkel. Érdekes, hogy egyik szent-írásban sem esik sehol – soha arról szó,
hogy Jahve a csecsszopók kardélre hányását nehezményezte volna. [Kifogása ismétlődően az ellen volt, ha nem
egyedül őt imádták.] Minden vádban, amely a zsidók, de főleg más népek ellen íródott, esszenciális elem a bálványok
állítása, ill. tisztelete. 
Nos, ha most a Biblia évében valaki a szemére borítja a Bibliát, vakká és süketté teszi magát a Világ valódi történeté
nek megismerésével szemben. Következésképp nem kerül abba a helyzetbe, hogy a múlt valósága alapján láthassa
a jelen nyomorúságát és a földi jövő reménytelenségét. Mennyei boldogságra vágyik, és a földi boldogságot átengedi
azoknak, akik hülyítik, elnyomják és kizsákmányolják.  
* * * 
Itt most nem kezdődik történelemtanítás, de néhány evidenciát fel kell emlegetni.
A zsidó kultúrát, ill. civilizációt ezredévekkel előzték más „zsidómentes” emberi kultúrák. Itt most nem az „atlantisziakra” gondolok, hanem például arra a    népre, ill. társadalomra, amely az írországi  Newgrange 
„csillagászati obszervatóriumot” építette, amelynek boltozatából 5000 év alatt mindössze két kő tört össze. Ez a tökéletes tervezés és kivitelezés tanúsítja, hogy a Kr. e. 3250 (!) körül élt
építők fantasztikus szakemberek voltak.  
Továbbá arra a népre, társadalomra, amely  Stonehenge köveit emelte, a 
délangliai Salisbury síkságon. Az építmény a késői neolitikumban nőtt és fejlődött ki. A feltevések szerint az épités III. befejező fázisa valószínűleg i.e. 1700-2000 évekre datálható. 
E népek u.n. „kozmikus” társadalmakat alkottak. Figyelték az égitestek mozgását és e megfigyelésekből, máig megmagyarázhatatlan módon, egyszerre alkottak elvont és egzakt tudományt. Tudományt, amely olyan csúcsteljesítményekre
volt képes, amelyet a modern ember még napjainkban sem tud jelentősen meghaladni, pl. a csillagászati mérések körében. 
Ismerték a föld nap körüli pályájának adatait, a föld mozgásjellemzőit [precesszió], tömegét (!), kerületét, átmérőjét, a sarkok lapultságát, stb. Megalkották a pontos naptárt, holdnaptárt. Az említett építmények – obszervatóriumok – megfigyeléseihez, mérési adataihoz igazították a társadalmi szabályokat a vetésnaptól, a fogantatás kedvező időpontjáig.  
Ezek után, évezredek multán, a világ más tájain, megjelent egy új faj a „pergament-firkászok” népe. Ezek nem kisebbre
vállalkoztak, minthogy - papíron - újjáteremtsék a világot. Az eredettant például a már akkor is, legócskább geocentrikus
elképzelés alapján fogalmazták meg. „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.” Prófétájuk Mózes volt.
[Moses Ben Ámrám, Jákob fia Lévi törzséből (i.e. 1280 – 1160) Foglalkozása építész és pásztor (?) volt.  Fivére Áron, akinek átadta az (isteni) Üzenetet. Különös ismertetőjele a dadogás, pontosabban „nehéz beszédűség” volt. Ha netán kiderülne, hogy Áron meg csökkenthallású volt, törhetjük a fejünket, mennyire pontos lehetett az üzenetközvetítés...]
Megint teltek múltak az évszázadok - évezredek. A híres alexandriai könyvtár hangyaszorgalmú kukaca Ptolemaiosz [Kr. u. 127] „korszakalkotó” felfedezéseket tett. Abból indult ki, hogy a Föld gömb alakú, mozdulatlan, és a „csillagok ege” – a legkülső gömb, szféra - egy nap alatt körbe fordul körülötte. Ezért nála a Földnek nincsen mai értelemben vett „tengelye”, hanem az ég szférája forog az északi és déli ég-pólust összekötő világtengely körül.
Újabb másfélezer év és megszületett Kolombusz Kristóf a „nagy felfedező” [1451. aug. 25 és okt. 31 között valamikor]. Róla a Wikipédia az alábbi „kompromittáló” adatokat közli.

Testvérével közös térképészeti vállalkozása volt. Közben, önképzés révén, elsajátította a latin nyelvet, valamint tanulmányozta az Ó és Újszövetséget.” Kár volt! Ebből lettek később a galibák.
Balsikerű tengeri kalandok után Portugáliába, Lisszabonba, vetődött. Itt érlelődött meg nagy terve, nyugatról elérni
Indiát úgy, hogy az Atlanti-óceánon átkelve, eljut Kínába. Onnan mai Japánba és végül Indiába.
El tudom képzelni, hogy mint kereskedő milyen frankó térképeket sózhatott a hozzá hasonlóan tudatlan, jóhiszemű vevőkre. A fő hiba tán’ nem is abban állt, hogy fingja sem volt az Észak, ill. Dél Amerikának nevezett óriáskontinens
ről. Az igazi szégyen az, hogy a föld térbeli kiterjedéséről annyit sem tudott, mint ötezer évvel előbb a kelta druidák, vagy az egyiptomi papok. Helyesebben semmit sem tudott mindabból, amit ezek pontosan tudtak. Első útjára 1492. máj. 3 napján indult. Ha a Föld kerületéről a leghalványabb segédfogalma lett volna, Kuba partjai előtt nem gondolta volna, hogy Indiába érkezett és az őslakókat nem nevezték volna indiaiaknak, azaz indiánoknak. Ez az egetverő tudatlanság nem Kolumbusz fogyatékossága, hanem a kor – a sötét katolikus középkor – bűne! [Sokszor elhangzik a közbeszédben a "sötét középkor" kifejezés. De mit kell alatta érteni? [Úgy tűnik, ez a sötétség a középkort uraló egyház körül sűrüsödik. Még a sötét világűrnél is sötétebbek a fekete lyukak ...]
Kolumbusznak ugyanis kortársa volt Kopernikusz [1473–1543] lengyel csillagász, aki a katolikus világegyetemet „borította fel” azzal az állításával, hogy nem a Föld, hanem a Nap a világegyetem [?] középpontja.
Ennek az embernek disznó szerencséje volt. Nem abban, hogy öt - hatezer évvel az ókor csillagászai után, újból rájött a „körforgás” mikéntjére. Rómától távol, a királyi Poroszországban dolgozott, mint plébános, kormányzó, adminisztrátor, közgazdász, bíró, orvos, asztrológus. A csillagászattal csak szabadidejében foglalkozott.
Az elméletét tartalmazó könyv: „De Revolutionibus Orbium Coelestium, [Az égitestek körforgásáról] című, könyve csak halála után [!] jelent meg.
Művét így is kiherélte egy lutheránus [!] teológus Andreas Oslander, azáltal, hogy olyan előszót fűzött a kézirathoz, mely szerint a könyvben leírt napközéppontú világmodell nem a valóságot írja le, hanem csak egy matematikai modell, amely a számításokat könnyíti meg. Úgy gondolta az ájtatos jóember, hogy Kopernikusz elmélete ellentmondásban van az Ószövetséggel [Józsué 10:13] és így próbált enyhíteni a várható vallásos
támadásokon. Ebben egy húron pendült a katolikus és a lutheránus egyház.
Ezt példázza Galileo Galilei [Olaszország, Pisa, 1564]  göröngyös életútja.
Ő is a heliocentrikus világkép felé fordult. Elkezdte hirdetni a kopernikuszi tanokat, sőt, Kopernikuszon túl azt is, hogy a heliocentrikus modell nem csak matematikai eszköz, hanem valóságos leírás. Emiatt többször figyelmez- tették, és ő 1616-ban Rómába ment, hogy megvédje nézeteit. 1623-ban a pápai trónra VIII. Orbán, Galilei híve és csodálója került, aki emiatt elmérte a farkát és kiadta nagy művét „Párbeszédek: a két legnagyobb világrendszerről, a ptolemaiosziról és a kopernikusziról.” A könyv megjelenését az Inkvizíció sem ellenezte. Aztán jöttek a fúrások és a szerző támogatóit, köztük a pápát is, sorra elveszítette, a támadások ellene egyre sokasodtak. A könyv megjelenése után az akkori viszonyok között rekordidőnek számító egy év eltelte után az inkvizíció 1653-ban  perbe fogta. A per is gyorsan, még abban az évben lezajlott. A per során Galilei kénytelen volt visszavonni a Föld mozgására vonatkozó tanait, de közben, állítólag, végig azt mormolta maga elé: „Mégis mozog!”. Az ítélet életfogytiglani házőrizet lett. A Törvényszékben VIII. Orbán elnökölt …
* * *
E végletesen lerövidített, mégis hosszú, történeti kitérés nem az első és nem is az utolsó türelempróbája az olvasónak.
Mentségemre szolgáljanak a következők. 
Ma megint ott tartunk, hogy a cionista zsidó ortodoxia és a judeo-krisztianizmus „szent-szövetsége” akar bennünket, 
még csak nem is középiskolás fokon, „tani-tani”. Józan eszünk védelmében első dolgunk ezeket a tolakodó házalókat
ajtónkon kívül tartani. 
Ennek hasznát csak akkor vehetjük, ha megszervezzük „tanító-rendünket” és létrehozzuk a magunk „jesiváit”, úgy
mint zsidócskáink [L. Zsidó Újság], csak kicsit jobban.
„A magyarországi zsidóság szellemi életének felvirágoztatása és a magyarországi jesivák hagyományainak újjáélesztése érdekében a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület Budapesten „Pesti Jesiva” néven a zsidó tudományok oktatásának hagyományos elvein alapuló, felsőszintű oktatási intézményt alapított 1998-ban. Az intézmény abban a Vasvári Pál utcai zsinagógában folytatja tevékenységét, amely százhúsz esztendővel ezelőtt éppen azzal a céllal épült, hogy benne jesiva működjék. A magyar zsidóság történelme során mindig büszke volt híres, kiterjedt és rendkívül magas színvonalú jesiva rendszerére.”
Azaz, szellemi életünket kell felvirágoztatnunk, papok és zsidók nélkül! Ebből, ez után következhet minden egyéb.
2008.03.02
Sz. Gy.
 
Ma megint ott tartunk, hogy a cionista zsidó ortodoxia és a judeo-krisztianizmus „szent-szövetsége” akar bennünket, 
még csak nem is középiskolás fokon, „tani-tani”. Józan eszünk védelmében első dolgunk ezeket a tolakodó házalókat
ajtónkon kívül tartani.
Azaz, szellemi életünket kell felvirágoztatnunk, papok és zsidók nélkül! Ebből, ez után következhet minden egyéb.
Tarthatatlan, hogy a modern inkvizíció a holokauszt vallást megmásíthatatlan dogmává züleszti, hogy egyesek hollókosztos életmódot tudjanak élni.
Tarthatatlan , hogy életünkre a koncentrációs táborok réme telepedjen rá, úgy mint az Amerikai koncentrációs táborok, melyeket szerte az USA- ban kiépítették, és lassan kezdik belakni, az Amerikai hazafiak törvénytelen fogvatartása jegyében , mely itéletnélküli rabszolgaság lenne, valamint a terrorista fasiszta zsidó állam nagy koncentrációs tábora egy nép ellen a világ legnagyobb koncentrációs tábora a Gázai övezet koncentrációs tábora egy nép ellen kiket kiüztek földjeikről, és még ők berszélnek terrorizmusról, hát mi ez ha nem terrorista állam egy elüzött nemzet földjén. Ez az elsődleges terror a zsidó bankok uzsora kamatrendszerükkel megöli a társadalmakat, háborúkat szít pénzel a két világégést is a bankok pénzelték , és vezényelték le , mérhetetlen kint és bánatot rótak a föld lakosságára az elszenvedett öldöklés által. A népek kormányai mikor akarják benyujtani a számlát a rocsildoknak rokefelereknek az elszenvedet világháborús veszteségekért. Mikor vesszük észre , hogy az a sok koncentrációs tábor amit építettek az olyan embereknek kellene mint az a 300 bankárcsaléád dinasztia akik kb 9000főt számlálnak összesen , és ha ők kerülnének e helyekre sokkal kevesebbe kerülne a föld lakosságának, mint hogy megint megrendezzenek nekünk egy újjabb háborút, hogy nyirjuk ki a lakosság 90 % - át hog ők jól éljenek. Ha mindnyájukra fejpénzt tüznének ki, azt még kitudná gazdálkodni a föld lakossága, és a bérgyilkosok eltehetnék ezt a 9000 főt, hogy ne tudjanak több háborút hozni a népességre. Hogy a vakolók ne tudják újjáépíteni az újvilágrendi álmukat a 33 fokozatúakat likvidálni kellene. 
Létre kell hozni egy szervezetet mely ha észreveszi a világhatalémi törekvést likvidálja a titkostársaságot családostul nem kegyelmezve senkinek , hogy nehogy háborús veszély keletkezzen még egyszer.

Addig is koncentrációs táborok épülnek népesülnek be vágóhidak gyanánt a magyar ÁVH zsidók unokái már kinálják a húsdarálót, és ha figyeltél megindultak kifelé a ganék igaz előbb Kanadába , de ez csak konspiráció a végső cél USA koncentrációs táborai lesznek. ÁVH – s Zsidó húsdaráló kezelők és kiképzők lesznek ők . Be kéne inditani a célturizmust a fema biztosan örülni fog, és lelkesen fogadják ezket a gyilkosokat. Csak arra vigyázzanak a végén nehogy ők is a darálóban végezzék. Na szevasztok zsidó buziaim hágjátok meg a hegytetőt, és a hóvihar a csúcson érjen benneteket.

Izrael a katasztrófa küszöbén

Posted on 2012/04/17 
Az ex-Moszad igazgató, Meir Dagan szerint, Izrael a katasztrófa küszöbén áll.
A Moszad korábbi főnöke Meir Dagan, úgy nyilatkozott, hogy Izrael a „katasztrófa” küszöbén áll, az előrejelzések szerint a tel aviv-i rezsim nagyon rossz jövő elé néz.
„Nem állítanám, hogy a katasztrófa szélén állunk, mert ez kissé túlzó lenne, de a prognózis azt mutatja, hogy nagyon rossz jövő előtt állunk.” – mondta egy interjúban Dagan a Jeruzsalem Post-nak.
A Moszad egykori főnöke is bírálta Benjamin Netanjahu miniszterelnököt és rendszerét, azt állítva, hogy az izraeli rendszer mostanra elérte azt a pontot, ahol a rezsim „működés képtelen” Izraelben.
Dagan megalakított egy szervezetet, amely támogatja az izraeli rendszer megváltoztatását.
A tel-avivi rezsim által ellentmondásos karakternek mondott egykori Moszad főnök, azt írta, hogy az Irán elleni támadást a „leghülyébb ötletnek” tartja.
Meir Huberman (később Dagan) 1945. január 30.-án a Szovjetunióban született egy novoszibirszki vonaton. 1950-ben Meir és családja kivándorolt Izraelbe, egy Tel-Aviv melletti városban telepedtek le. Dagan egy amatőr festő volt és vegetáriánus, a tel aviv-i egyetemen tanult festészetet és szobrászatot. 1963-ban Dagan belépett az Izraeli Védelmi Erők (IDF) kötelékébe és ezzel kezdetét vette egy hosszú és rendkívül sikeres katonai karrier. Libanoni ténykedése alatt pedig szoros barátságot kötött a későbbi miniszterelnök Ariel Sharonnal is. Az izraeli média szerint Sharon a következőképpen ajánlotta fel Dagannak a posztot: „Izraelnek most egy olyan kémhálózatra van szüksége, amely késsel a fogai között kész szembenézni az ellenséggel.”
Ariel Sharon miniszterelnök 2002-ben Meir Dagant nevezte ki, aki Ephrám Halevyt váltotta a Moszad igazgatói székében. Azóta – az izraeli politikai életben szokatlan módon – már kétszer is meghosszabbították megbízatását, Ehud Olmert ismét meghosszabbította megbízását 2007. februárjában és 2008. júniusában. Majd ezt követően 2009-ben Benjamin Netanjahu is megerősítette posztján 2010. végéig,
Dagan is össze-vissza beszélt azt utóbbi időkben. Nemrégiben azt javasolta, hogy az iráni ellenzék döntse meg az Izraelre veszélyes perzsa vezetést, ha pedig ehhez katonai támogatásra lenne szükségük, akkor Amerika nyújtsa ezt, és ne Izrael.
Dagan hangot adott azon véleményének a Leslie Stahlnak adott interjújában (CBS News ” 60 Minutes-ban), miszerint Mahmud Ahmadinezsád-ot és az iráni rendszert, „nagyon racionalistának” nevezte, akik nem fejlesztenek ki felelőtlenül atomfegyvert. Szerinte a legnagyobb ostobaság lenne, megtámadni a perzsákat. Ehelyett az javasolja, a zsidók inkább „segítsenek” az irániaknak, hogy saját maguk változtassák meg a politikai rendszerüket.
Korábban már írtuk, hogy Szíriában a líbiai forgatókönyvet kívánják megismételni, mely jobban szolgálja Izrael és a többi cionista érdekeit, és nem ez lenne az első olyan „segítség”,egy iráni rendszer változtatási kísérletre, melyet kívülről támogatnak, ahogy más országokban, pl. Szíriában is bizonyítható volt az izraeli „segítség”.
Kifejtette továbbá, hogy a „legbölcsebb taktika a jelenlegi teheráni politikai vezetés leváltása lenne, s Izraelnek kötelessége segíteni mindazoknak, akik ezt a rendszert le akarják váltani”, majd hozzátette: „A katonai támadást csak akkor szabad végrehajtani, ha minden más eszköz kudarcot vall. Persze jobban szeretném, ha nem Izrael, hanem Amerika támadná meg Iránt”, vélekedett Meir Dagan.
Úgy tűnik azonban, hogy Amerikának, ehhez nem fűlik a foga, legalábbis nem kapkodja el a támadást. Ennek nem csak az, az oka, hogy a Közel-Keleten és újabban a Távol-Keleten (Fülöp-Szigetek) is feszült a helyzet, hanem hogy Kínával és Oroszországgal most nem lenne okos ujjat húznia.
Úgy látszik, hogy az izraeli kormánynak előbb-utóbb a saját belső válságával is szembe kell néznie, és nem biztos, hogy beválik az a cionista taktika, hogy erről a figyelmet a külpolitikai síkra terelje, valamint az sem tűnik nyerő ötletnek, hogy az USA-t vagy az EU-t tolja maga elé, (majd a felelősséget is a nyakukba varrja). Mindegyiknek megvan a maga külső, no meg, belső és egyre eszkalálódó problémája. A cionista Izraelnek nehéz lesz pénzzel úgy megoldani, hogy közben keressenek is a dolgon, és még sajnáltatni is tudják magukat, azaz ebből is ún. erkölcsi tőkét is kovácsoljanak maguknak.
Mahdi Ibn Husam – Free Report World Service

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése