2017. december 28., csütörtök

A cionista kazár a föld mocska


A cionista kazár a föld mocska
SORSFORDÍTÓ – DR. NAGY LÁSZLÓ NYÍLT BESZÉDE A MAGYARORSZÁGOT ÉRT GLOBÁLIS GYALÁZÁS KAPCSÁN


2012/02/09/ SZÁMÚ RENDI KÖRLEVÉL 
Tisztelt Honfitársaim! 
Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumában a Gyurcsány kormány volt kommunista magyar nagykövetének Simonyi úrnak a politikai menedzsere, főnöke és atyai futtatója Charles Gáti úrnak a harcos részvételével /!/ lezajlott politikai tanácskozáson történtek arra kényszerítettek, hogy ezután már ne legyek tekintettel semmiféle érzékenységre és csak a Hazám védelmére koncentráljak. 
Ezért egy neves budapesti Klubnak a kommunizmus áldozatai emlékére rendezett tegnapi Emlékestjén (2012. február 8.) elmondott, kemény hangú politikai értékelő beszédem teljes tartalmú szövegét mindenki számára elérhetően ezennel közzéteszem, azzal a nyílt szándékkal, hogy Öntsünk végre tiszta vizet a pohárba!”
Mivel a beszédem rögzítésére szolgáló videó kamera frissen vásárolt lemeze érthetetlen okokból hibásnak bizonyult, ezért az előre megírt politikai beszédemnek azokat a részeit is közzéteszem (jelen körlevél után olvasható – NIF szerk. megj.), amelyeket a nyilvános beszédem során bizonyos megfontolásokból visszatartottam. Úgy vélem, hogy most már mindenki megérti, hogy  elképesztő az a politikai modortalanság”, amely az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma részéről érte és folyvást éri Magyarországot.
Ezért nekem, aki szakértői tanácsaimmal, ahol csak lehetett segítettem a térségi amerikai politikát számos helyes politikai döntés előkészítésében és meghozatalában, nem hagyhatom szó nélkül a történteket. Azt sem, hogy
1./ az USA Budapestre akkreditált nagykövete tüntetően nem vett részt, az őt fogadó Magyarország új Alaptörvényének az ünnepélyes beiktatására szervezett, Operaházi ünnepségen és a hazánkkal kapcsolatos
2./ nyilatkozatait a magyarországi posztkommunista napilapokban teszi rendszeresen közzé Charles Gátihoz hasonlóan (Népszava, Népszabadság). Továbbá azt sem, hogy
3./ a washingtoni Külügyminisztériumba a nem létező „magyar kérdés„ megtárgyalására, arcpirító arroganciával, a jelenlegi washingtoni magyar nagykövetünket, a „ baráti és szövetséges állam„ hivatalos képviselőjét, nem hívták meg !
De meghívták Charles Gátit, a John Hopkins Egyetemnek a volt magyar kommunistákat maga köré gyűjtő oktatóját, aki elkötelezett és igaz magyar „szocialista„ módra, harsányan és nyíltan  támadta, jog-és államtudományi műveltség nélkül is, merőben ideológiai okokból Magyarországot és annak törvényes és demokratikus kormányát. Az a minimum, hogy ezek után sem Charles Gáti, sem a hozzá „beszállásolt”, Magyarországot támadó futtatottjai (Bajnai, Simonyi, Bartus), a mi hazánk érdekeit és arculatát védelmező barátainkként többé ne mutatkozzanak, sem itthon, sem Amerikában!  Mert ez lenne maga a legszemforgatóbb történelmi hazugság. A magyar értelmiségi elit ebben az álláspontjában megrendíthetetlen!
Kiváló tisztelettel:
Dr. Nagy László ügyvéd-politikus
Rendi kormányzó.
Dr. Nagy László beszéde:
NYÍLT BESZÉD – 2012. FEBRUÁR 8-ÁN – EGY BUDAPESTI ÉRTELMISÉGI KLUB EMLÉKESTJÉN …
Dr. Nagy László budapesti ügyvéd-politikus, Rendi kormányzónak
A SZENT LÁSZLÓ-i SZELLEMISÉG ÉS CIVIL DIPLOMÁCIA KÜZDELME A KOMMUNIZMUS MEGÚJÚLT URALMA ELLEN
címmel elhangzott politikai elemző beszéde, 2012. február 8-án, a kommunizmus áldozataira emlékező és előttük tisztelgő budapesti hegyvidéki értelmiségi klub emlékestjén.
Elnök Asszony! Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Nem egy könnyű feladatra vállalkoztam, amikor Megtisztelő meghívásukat elfogadva, a rendelkezésemre álló szűk 30 percben, megkísérlem érzékeltetni Önökkel azt a történelmi szembeállást és kiélezett harcot, amely a Szent László-i küldetés, mint nemzetszolgálat, más szóval a „Szent László civil diplomácia” kristálytiszta értékrendje és nemes céljai, valamint a világban tovább élő kommunista-ateista-kazár eszmerendszer és gyakorlat között – nemzeti kereteken belül és világméretekben is – fennáll.
Az első megválaszolásra váró kérdés magától értetődően az, hogy: Mi a Szent László-i eszmeiség és értékrend lényege és mi a vele kibékíthetetlenül szemben álló kommunizmusé?
A Szent László-i eszmeiség és küldetéstudat lényegét a Szent Lovagok fogadalmi esküjének a politikai része így határozza meg:
A MINDENHATÓ ÖRÖKISTEN SZENT SZÍNE ELŐTT – A MAGYAR SZENT KORONÁRA ESKÜDVE FOGADOM, HOGY ÁRPÁDHÁZI SZENT LÁSZLÓ APOSTOLI KIRÁLYUNKHOZ, ORSZÁGMENTŐ ÉS ORSZÁGÉPÍTŐ PÉLDÁJÁHOZ, FENSÉGES URALKODÓI ÉS LOVAGI JELLEMÉHEZ, KERESZTSÉGBEN FOGANT MAGYAR HITÉHEZ, BÉKÉBEN ÉS HÁBORÚBAN, SZENT HAZÁMAT ÉS MAGYAR NEMZETSÉGEMET SZOLGÁLVA, MINDHALÁLIG HŰ LESZEK.
Ez az eskü 10 pontba foglalt értékrendet takar, nevezetesen: Hűséget az Istenhez, a Magyar Szent Koronához, az Árpád-házhoz és annak megtestesítőjéhez Szent László Lovagkirályhoz, a mi katonaszentünkhöz, annak országot mentő és országot építő példájához, jelleméhez, magyar hitéhez, legyen akár béke vagy háború, szolgálva a magyar hazát és annak magyar nemzetségét, töretlenül, megalkuvás nélkül, mindhalálig.
A Szent László-i eszmeiséggel és értékrenddel kibékíthetetlenül szemben álló kommunizmusnak a lényegét pedig egy híres amerikai professzor így fogalmazta meg:
A kommunizmus az emberi társadalom fejlődésének egy olyan beteges időszaka, amikor egy maroknyi terrorista csoport magához ragadja a hatalmat és rémuralmat gyakorol a többség felett„.
A proletárdiktatúrának ezt a modelljét a személyes tapasztalatainkból mindnyájan ismerjük. Külön magyarázatot ez nem is igényelne, ha a dolgok állása nem úgy alakult volna, ahogy alakult. A közelmúltban az egyik politológiában járatos amerikai barátom egy késő esti órában feltette nekem azt a látszatra mulatságosnak tűnő kérdést, hogy hová tűnt szerinted olyan hírtelen a kommunizmus a keleti országokból?
Visszavánszorgott szülőföldjére, Nyugatra a gazdáihoz, mint halála előtt szülőfalujába ösztönösen visszabotorkáló öregember – válaszoltam.
A Bizonyított történelmi tény ugyanis, hogy Lenint – a nyugati ügynököt – azzal a feladattal küldte a pénzvilág a zilált helyzetben levő cári Oroszországba, hogy 80 évre kikapcsolja e hatalmas birodalmat a világversengésből. Lenin a zsidó ügynök, a grúz Sztálin Józseffel, alias Dzsugasvilivel – ami grúz nyelven zsidófiát jelent- sikeresen ki is kapcsolta!
A kommunizmus visszavánszorgása tehát a valós oka annak, hogy ma a világot a kapitalizmus és a kommunizmus szemetének a zagyva keveréke uralja és mozgatja! Ebben a sajátos hatalmi rendben a szovjet időkben bevált kontroll nélküli terror egyes eszközei – a mi elképedésünkre – tetten érhetően vezető szerepet kaptak most már Nyugaton is. Ennek felismerése és tettenérése a közép-európai elitnek nem okoz gondot. Néhány példával szeretném ezt érzékeltetni Önökkel és kérem, hogy közben gondoljanak e példák és tények kommunista tükörképeire, pandantjaira is.
Ime:
a./ A vétlen polgári lakosság népirtással felérő kíméletlen pusztítása. ( mint Ukrajna kiéheztetése. )
b./A harcban elesett ellenséges katonák tetemeinek a levizeléssel való megalázása. (mint Nagy Imre eltemetése arccal lefelé, összedrótozott kézzel)
c./Őrizetes foglyok minden képzeletet felülmúló brutális kínzása. (mint a volt Andrássy út 60-ban)
d./Amerikai minisztériumokba a közelmúltban telepített komiszárok (czarok) a miniszterek irányítására. (mint a volt szovjet tanácsadók a magyar közhivatalokban)
e./Kommunista tömeggyilkosok felmagasztalása a Fehér Házban azzal, hogy a Ház karácsonyfájára két évvel ezelőtt – újításként ! – hírességek fényképeit aggatták fel angyalkák helyett karácsonyi díszként és ott lógott köztük előkelő helyen a 100 millió kínait legyilkoltató Mao Ce-tung képe is. (mint az 1919-es tömeggyilkos Szamuely, Cserni és társai kommunista felmagasztalása.)
f./Az amerikai egyetemeken a baloldali és a kommunista nézeteket valló professzorok mesterkélt futtatása, míg az antikommunista professzorok szervezett ellehetetlenítése vagy csendben történő kirugdosása. Ez történ olyan zsidó származású neves orosz tudós professzorokkal is, akik Gorbacsov jóvoltából végre elhagyhatták Oroszországot és egyetemi katedrát kaptak Amerikában. Óriási ovációval fogadták őket, de amikor kiderült, hogy nem hívei a kommunizmusnak, szép csendben kirugdalták őket is. (mint a kegyetlen, ideológiai alapokon álló osztályharc a kommunizmusban)
Hölgyeim és Uraim ! Kedves Barátaim!
Ez az uralmi helyzet a tényleges magyarázata annak, hogy miért tud például az 1956 előtti budapesti kommunista pártlapnak a volt újságírója, a magyar származású Charles Gáti tanársegéd, professzor úr könnyedén tündökölni a John Hopkins Egyetemen, ha a környezetét folyton olyan vörösökkel tölti fel, mint a „libás” Bajnai, illetve a botrányosan megbukott Gyurcsány kormány volt washingtoni magyar nagykövete, az öntörvényű Simonyi és a velük egy húron pendülő amerikai „népszavás„ – egykori Hit Gyülekezetes – Bartus, aki a ma letartóztatásban levő magyar titkosszolgálati vezetők regnálása alatt került kihelyezésre „magyar és keresztény köpködő„ és egyéb ártó munkára, a velünk szövetséges Amerikába!
E különös” küldetését” azóta többszörösen meghálálta!
És itt fel kell tenni azt a kérdést is, hogy amerikai barátaink ilyen hamar elfelejtették volna az amerikai hadsereg – német – svéd-magyar vonalon „dolgozó” – NATO atomtitkokat a KGB-nek átjátszó amerikai Conrád őrmester megrendítő tetteit ?
Tényleg ekkorává nőtt az amerikai nemzetbiztonságnak a magukat ateista – szocialistáknak (értsd: kommunistáknak) valló vörösök iránti bizalma az „Istenben bízunk„ jelmondatot magukénak valló és követő amerikai hazafiakban ?
Valóban ennyire feltétel nélkülivé vált Amerika bizalma azoknak az Amerikában házaló magyar kommunista–ateista-kazároknak és a velük egyívású keleti kémszolgálatok beépült ügynökei és az őket fogadók hálózata iránt is, akik napokon belül mozgósítani tudták Amerika megbízható katonai szövetségese, Magyarország ellen az amerikai és a világsajtó szinte minden rendű és rangú orgánumát, politikai döntéshozóját ? Dehogy! Nincsenek ilyen – hálózaton kívül álló – csodák!
Bizalom azok iránt, akik a hiteles amerikai források szerint évente több katonai titkot lopnak és lopatnak el az Amerikai Egyesült Államoktól és adnak tovább az araboknak és Kínának, mint a világ összes titkosszolgálata egymástól ?!
Töretlen bizalom azok iránt is, akik az amerikai Külügyminisztériumból az 1989-es esztendőt követően a budapesti Belügyminisztérium kommunista kádereitől kapott nemzetbiztonsági szempontból hétköznapi adatok alapján (Pl. az adott tisztviselőnek a magyarországi rokonságában voltak kommunisták is) sorra távolíttatták el a megbízható – Amerikához is hűséges – magyar származású tisztviselőket, hogy megakadályozzák Amerikának a Ceausescu-éra alatt felerősödött magyarbarát politikájának a folytatását és a maguk személyében befolyásos szakértői és kizárólagos tanácsadói (!) lehessenek, a Magyarországgal kapcsolatos mindenkori amerikai külpolitikának ? Nincsenek ilyen – hálózaton kívüli – véletlenek!
Ennek a kommunista-ateista- kazár uralomnak isszuk ma – 2012-ben népestől, kormányostól –  az egyre keserűbbé váló levét!
Nem állítható, hogy mindezek az amerikai nemzetbiztonság szakmai szintjének a leromlásával volnának magyarázhatók! Sokkal inkább a jól megtervezett lebénítására és kiszolgáltatottságára hívják fel a tapasztalt politikai elemzők figyelmet!
E súlyos kérdések nemcsak mélyen érintik a megújult és átcsomagolt kommunista terror ellen fellázadt Magyarországot, hanem katasztrófa felé viszik a világot is. Ezért kezdeményezte és követelte a magyar „Szent László civil diplomácia„ oly határozottan az Amerikai Egyesült Államok józanul gondolkodó elitjétől az egykor volt szenátusi – Amerika ellenes kommunista tevékenységet vizsgáló – McCarthy Bizottságnak az újbóli felállítását!
Vajon milyen tanácsot adna e kritikus helyzetben Amerika biztonságáért felelős washingtoni tényezőknek ezzel kapcsolatban prof. Charles Gáti és a szabad Magyarországról elkergetett áldemokrata és élősdi kommunista – ateista – kazár csapata a John Hopkins Egyetem általuk bevett bázisáról?
Érdemes lenne talán odafigyelnünk az olyan véletlennek látszó kiköltözésekre és bázis személyekre is, mint pl. az ultra magyar ellenes párizsi csoportra, Kertészére Berlinben, Regősére és Bartuséra New Yorkban, stb.
A lényeg az, hogy a futtatott álmagyarok egyike sem építi a magyar Hazát, sem annak a csodálatos kultúráját sem az ezerszer kiérdemelt nemzeti becsületét, hanem úgy rombolja, ahogy csak bírja.
Ez is mutatja a magyar állami elismeréseknek (kitüntetéseknek) a tragikus megalapozatlanságát és teljes erkölcsi torzulását is!
Itt említem meg Lovagrendünk kitüntetettjének, a svájci részecskegyorsító programot irányító amerikai tudós csoport meghatározó személyiségének, prof. Gutay László kutató fizikusnak a figyelmet érdemlő esetét is. Amikor – egyes tudósok szerint – a Nobel-díjra is esélyes barátunk büszkén mutatta be az egyetemi vezetésnek a nyitrai Szent László Emlékmisén Rendünktől kapott magas kitüntetését a „Szent László Lovagi Vaskeresztet”, akkor professzor társai ezt az elismerést a szélsőségesség kifejezőjeként értékelték. Bizonyára hiányolták róla a vörös csillagot!
g./ Ez az amerikai hatalmi és ideológiai változás már a médiumokban is uralkodóvá vált. Ezért nincs már ilyen vagy olyan oldalú sajtó, csak sajtó van, és azt a háttérből ugyanazok a kezek és fejek irányítják mindenütt!.
h./ Ennek a világhelyzetnek az európai parlamenti hangját – mint láthatták – a Göncz Kingák hisztérikus és a Dávid (Davidov) Cohn Benditek nívótlan, szakmaiatlan és kulturálatlan ordibáló hangja testesíti meg. Ezt a sekélyes hangot – kvalitás hiányában – a sajtóból átvett típus szövegek uralják.
Kétségbe vonhatatlan tény, hogy ez már egy létező és a világra nézve is nagy veszélyeket hordozó kommunista -ateista- kazár politikai szövetség, (Megjegyzés: kazár az izraelita vallást felvett nem zsidó származású, a kommunista országokból illetve azok utódállamaiból „politikai munkára„ Izraelbe és az USA-ba ateista zsidóként kihelyezett személyek hálózata), amely kiterjedtsége révén szemtelenné és magabiztossá és védetté tesz még Magyarországon is, olyan botrányosan megbukott és kártékony posztkommunista politikai figurákat, mint pl. a Gyurcsány, a körmös Bauer utód, az Eörsi, a Kertész, a Konrád és a Klub Rádió Bolgárja stb.
E fontos tényeket a mi nemzetbiztonságunkra is veszélyes kockázatként kell kezelnünk és bizonyos esetekben a törvény elé is kell állítanunk a hazaárulással és hűtlenséggel vádolhatókat. Ezen a téren óriási az új Magyarország mulasztása és következetlensége! A nép haragja a bűnüldöző szervekkel szemben ezért teljesen indokolt!
Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Ezek azok a fontos adatok és politikai összefüggések, amelyeket a „Szent László civil diplomáciának „a magyar nemzetvédelemnek, a kommunista- ateista-kazár erők kirívóan magyarellenes tevékenysége elleni stratégiai harcban nap, mint nap fel kell használnia. Hála a Mindenhatónak jól működik a magyar szellemi elit információs adat hálózata világméretekben is! Aktuális adatokban és küzdőképességben tehát nincs hiányérzetünk!
De vigyázzunk! Ellenfeleink szüntelenül azt sulykolják, realitás, realitás! Aki ezt a lebénításunkra kitalált lózungot a magáévá teszi, annak vége van. A realitás helyett a nemzet szükségletét és a fennmaradását szolgáló érdekeit kell követnünk minden helyzetben! Ez az a világhelyzet, amelyben a magyarságvédelem taktikailag felkészült, bátor és küzdőképes katonáinak szolgálniuk kell a magyar nemzet érdekeit. Eszközeink között ott találhatóak a Memorandumok, a különböző kormányokhoz intézett leveleink és vatikáni lépéseink éppúgy, mint az internetes Nyilatkozataink, valamint a Rendünk tagjainak a népegészségügyhöz, nemzetszolgálathoz és a magyar kulturális hagyományok védelmezéséhez kapcsolt egyéb tetteink is. Gondolok itt pl. Pécsi L. Dániel Lovagtársam Kárpát- medencei magyar címer programjára és prof. Horváth István kutató orvos-biológus Szent László Lovag tudományos, magyar életeket mentő feltalálói munkásságára is.
Tudatosítanunk kell a magyar néppel azt is, hogy az internetes magyarságvédelemnek egyre nő a jelentősége, hiszen az elektronika hatalmas fejlődése folytán minden hatalmi tényező a világon elsőként az internetről szerzi be a legfontosabb információit. Talán kevesen tudják, hogy Magyarországon is egy elektronikai központ automatikusan rögzíti két évre visszamenően mindenkinek akár telefonon, akár mobilon, akár sms-en továbbított illetve elküldött szavait, a hatóságok számára, két évre visszamenően lekérhetően. (modern lehallgatás és gondolati ellenőrzés terror ellenesség okán vagy ürügyén). Nyilván ugyanezt teszik velünk az idegen államok hazánkban működő megfelelő szervei is. Nincs tehát többé sem titok, sem magánélet a nemzetszolgálat terén sem! A magyarságvédelemben az okosság és a konspiráció követelménnyé vált!
Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Mögöttünk egy hosszú és véres évezred tapasztalatai állnak. Nincs nálunk tapasztaltabb és a jóra hajló, kiéhezettebb nemzete Európának. És ez indokolt magabiztosságot, állandó harckészséget és küldetéstudatot kell, hogy adjon minden magyarnak!
De mégsem mehetünk el szótlanul a mindnyájunkat századok óta gyötrő azon súlyos kérdés mellett, hogy mi magyarok tényleg ennyire egyedül vagyunk nyelvünkkel, keresztény világnézetünkkel, igazságérzetünkkel és becsületes család centrikus szándékainkkal még az európai együttműködés idején is? A NATO védelmi szövetség teljes jogú tagjaiként is?
Ateista értelemben igen, egyedül voltunk, vagyunk és maradunk!!! Ám ez csak egy hétköznapi, materialista alapokon álló megválaszolása a kérdésnek.
A valóságos vagyis teljes körű és közhiteles választ erre a kérdésre azonban az a felismerés adja meg, hogy mi magyarok a Mindenható Istentől, ezt a kelet – nyugat határán őrt álló magyar Hazát, ezt a Kárpátok ölelte földi paradicsomot, nem ingyen, hanem súlyos küldetéses feladatokkal megterhelve kaptuk meg földi létünk végezetéig.
Ez a küldetés bizony örökös küzdelemre késztet bennünket egy Isteni eredetű, magasabb rendű földi értékrend megvalósulásáért. És ez az Isten és a Sátán gigász, égi és földi küzdelmét juttatja most az eszünkbe.
Nem véletlen, hogy nem egy amerikai vagy izraeli szellemi nagyság, hanem Vörösmarty Mihály a magyar szellemóriás mondta ki mindenki számára a legvilágosabban, hogy az isteni teremtmény földi küldetésének a legfőbb célja a kitartó küzdelem a legnemesbekért.
A mindenkori magyar elitnek, a Szent László civil diplomácia értékrendjével és céljaival összhangban ezért elsőrendű kötelessége: 
Először, hogy megfontoltan és hitelesen, befogadásra alkalmas módon tudatosítsa népünkben ezt a reánk testált nehéz, ám mégis felemelő és büszke küldetéstudatot. Történelmi példákkal, a nemes veretű magyar kultúrával és a magyar nemzettudat lelki gondozásával.
Másodszor, hogy nyilvánvalóvá tegye a magyar ifjúság előtt, hogy mi magyarok e küldetésünk miatt soha ne mondhatunk le az önálló magyar önvédelem kiépítésének és fenntartásának a szent kötelességéről, akármit is gondol vagy tanácsol ezzel kapcsolatban a bennünket mindig cserbenhagyó külvilág!
Harmadszor, hogy tudatosan szakítson azzal a hibás politikai gyakorlattal is, hogy a saját hiteles kútfőink helyett idegen okoskodók, gonosz ostobák tanácsaira építse ezután is a mi magyar jelenünknek és a mi jövőnknek még az irányát is. Miközben nincs olyan szegmense a mi magyar létünknek, amelyet kiváló eleink ne dolgoztak volna már fel időt állóan, a mi okulásunkra és szolgálatunkra.
Negyedszer, hogy merjük végre tudatosítani népünkben és nemzetünkben és főleg a feltörekvő magyar ifjúságban azt a tényt, hogy ezen a szakrális küldetéssel felruházott szent helyen, nem lehetünk többé kiszolgálói és követői, még kevésbé kárvallottjai a „feltartott kezek politikájának” , ami nem más, mint örökös és ostoba várakozás mások jóindulatára. Ennek a kártékony politikának szép számmal vannak szószólói ma is, mondván, merjünk kicsik lenni ! Ennek a kézfeltartó téveszmének éppen ott vannak a leghangosabb szószólói, ahol a magyar önvédelmet szolgáló, érték és érdekérvényesítő politikát a lehető legmarkánsabban kellene képviselni. Remélem, tudják, hogy melyik minisztériumra gondolok.
Ötödször, hogy a mindnyájunk által frissen megtapasztalt nyugati viszonyulások ismeretében nem lehetnek eltérő nézeteink abban, hogy az ősi magyar alkotmányos rendből is levezethető „szakrális parancsokat” most kell lényegi megalkuvás nélkül érvényre juttatnia bármi áron!
Hatodszor, hogy most kell a legnagyobb szilárdságot és eltökéltséget tanúsítanunk a gyötrőinkkel szemben, amikor a nyugati világnak a valós emberi értékek iránti befogadó készsége rohamosan csökken és kommunizmus terrorisztikus eszközeivel operáló, embertipró irányzata a szemünk láttára válik napjainkra, a mindennapi életünket is meghatározó tényezővé!
Hetedszer, hogy most kell behúzni a fékeket, amikor a modern társadalmak értékhordozó alanyát, az Embert és annak jóléti szolgálatát, fölváltotta a mindent felülíró Haszon, az újra fókuszba helyezett Aranyborjú kikényszerített imádata.
Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Európában egyedül Magyarország népe – és az ide-oda ráncigált, folyvást fenyegetett kormánya – próbál kétségbeesetten kimászni valahogy ebből a kelepcéből.
Láthatjuk, hogy ehhez még a hatalmas tömegtámogatást jelentő 2/3-os óriási választói felhatalmazás sem biztosítja a szabad akaratot. Mi tehát a mi stratégiai helyzetünk lényege? Az, hogy két tűz közé szorultunk, mint mindig a történelmünk során – irigylett, tehetséges, szabadságszerető, a rabszolgaságot megvető, büszke és becsületes keresztény erkölcsű népként és nemzetként !
A magyar népi bölcsesség ezt a felismerést találóan így fejezte ki: Kimenetek a Tankok, bejöttek a Bankok. És nem tévedett!
Mindez azt is jelzi, hogy a mi nemes célú, emberközpontú küldetéses szolgálatunk elleni harcot ugyanaz a világerő, ugyanazért a célért vívja újra, egyre brutálisabb eszközökkel, ismét ellenünk!
A magyarság szakrális küldetésének a teljesítése tehát óriási, már- már földöntúli erőt és tartást igénylő gigászi feladatokat ró nap, mint nap mindnyájunkra! Ezért minden igaz, a hazáját szerető és tisztelő magyar ember, a lehetőségei és képességei szerint köteles a maga helyén, a maga eszközeivel segíteni és támogatni a saját nemzetét. Most lélekgyilkos háború folyik ellenünk!
Most egy az ország, egy a nemzet! Ez alól nincs felmentés és nincs feloldozás! 
Önvédelmi harcunkban tényként kell elfogadnunk a mi küzdelmes múltunk tapasztalatai alapján ( Pl. 1848, 1956 ), hogy mi küldetéses magyarok be vagyunk programozva a magyar és egyben európai nemzetek szolgálatára és az attól elválaszthatatlan Istennek is tetsző értékrendért való küzdelemre ! Ezért nincsenek és nem is lehetnek hétköznapi értelemben vett személyes érdemeink. Ha érdemünk van, az csak az lehet, hogy hűséggel hajtjuk végre minden korban és minden helyzetben a Mindenható által sugallt, reánk testált „égi parancsot”. Ez már valódi és becsülendő örök érdem!
Ez a nemes és különleges nemzeti jellem hozta közös nevezőre és tartotta meg ezer esztendő véres viszontagságai ellenére a mai napig fennmaradt és élő, elpusztíthatatlan magyar-lengyel testvéri szövetséget, az egymásért érzett felelősséget. Hatalmas kincse ez a két, sokszor megnyomorított keresztény nemzetnek!
Ezért mondjuk mi magyarok, a végtelen nyomorúságunkban és üldöztetésünkben is egy emberként – lelkileg is egymással összekapaszkodva – azt, amit a világ egyetlen népe és nemzete sem mondott  vagy mondana ki ilyen fenséges öntudattal és az Örökkévaló iránti végtelen bizalommal,  hogy Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy Isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.
És nincs a világnak egyetlen olyan Lovagrendje sem, amelynek a Rendi Himnusza a mi örökös küzdelmünk égi támogatásáért meghatóbban fordulna védőszentjéhez, Szent László Lovagkirályhoz, mint a Magyar Királyi Szent egy isteni László Lovagrend Rendi Himnusza teszi ezt, – amit most zárszóként – megtisztelő figyelmüket őszinte szívvel megköszönve, egy 1938-as hanglemez felvételről, az éneklő – zenélő magyar leventékkel együtt Önöknek itt felidézek:
Győztes vezérem szentkirály, hozzád száll esdeklő imám. Vészben, viharban nemzetem, térdelve esdekelgetem. Légy égi pártfogónk, jó harc után. Jézus nevével adjuk át, hálával telt szívünk, győzelmi énekünk, trónolj az égi zsámolyán”
Hálásan köszönöm a mi szeretett magyar Hazánk sorsa iránt tanúsított együtt érző és megtisztelő figyelmüket. (Vége.)
Jegyzet: Ha e kemény hangú és tárgyszerű politikai helyzetelemzés, a politikai pártoktól független, a Ceausescu éra alatt a több, mint 15.000 erdélyi menekültet önzetlenül segítő, mentő és védelmező, a régi Amerikát pedig tisztelő és nagyra tartó, olyan ismert jogvédő magyar szakembertől származik, akinek a szakmai szolgálatát az amerikai Kongresszus szakértői is igényelték és igénybe is vették, akit számtalan és rangos társadalmi szervezett az elismerésével halmozott el, és akit az erkölcsileg megfellebbezhetetlen tekintélyű II. János Pál pápa és utóda XVI. Benedek pápa is Apostoli áldásában részesített, arra kényszerült, hogy nyilvános elemző beszédével ilyen nyíltan és határozottan figyelmeztesse a gyanútlanul mindenkit befogadó Amerikát, a reá telepedett hatalmas veszélyre, akkor az amerikai Kongresszusnak és a Szenátusnak erre a korrekt és segítő hangra oda kell figyelnie addig, amíg nem késő!
/Az írás szerkesztője/
Nemzeti InternetFigyelő
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése