2017. január 17., kedd

A hollókosztosok kiéneklik alólunk a földjeinket .A hollókosztosok kiéneklik alólunk a földjeinket 
.A Hit Gyülekezetének karmaibanPosted on 2011/03/18 by Híradmin
Istentisztelet a Hit Gyülekezetben
Az alábbiak valószínűleg igazak, mert több – sikeresen kilépett – volt Hit Gyülekezetes kedves ismerősöm  hasonló dolgokról számolt be, s ma ők is nehezen élnek, mióta kiléptek onnan (NIF szerkesztő)
Az alábbiakban egy tengerentúli magyar nyelvű újságban megjelent interjút olvashatnak.
riporter: -Hány éves voltál, amikor kapcsolatba kerültél a Hit Gyülekezetével?
volt Hit Gyülekezete tag: – Huszonegy, és hat évet töltöttem a gyülekezetben.
riporter: -Egyáltalán hogyan kerül valaki kapcsolatba a Hit Gyülekezetével?
volt Hit Gyülekezete tag: – Barátok, ismerősök révén. De a szekta tagjai utcai evangelizációkat is tartanak. Engem barátok hívtak, mondták: gyere, jó zene van, sokan járnak. Megkapó a hangulat, az istentisztelet modernsége. Az Istent dicsérő dalok diszkó, country, rock vagy rap stílusban vannak előadva. És ez az újszerűség, fiatalos hangulat magával ragadja az embert. Az biztos, hogy a szekták tudnak a fiatalok nyelvén szólni. És a végén az ember úgy belegabalyodik a szektába, mint a macska a fonálba…Heti három alkalommal van összejövetele a gyülekezetnek, minden alkalommal 5-6 ezren jönnek össze. Sok a fiatal, de vannak idősek is, láttam rendőröket, dandártábornokokat, ügyvédeket, tanárokat, orvosokat. Sok prominens politikai személyiség tagja a Hit Gyülekezetének, például Hack Péter az SZDSZ-ből, aki presbiter a Hit Gyülekezetében. De meglátogatták a gyülekezetet milliomos amerikaiak is.
riporter: – Az ember elkezdi látogatni a gyülekezetet, mert megkapja őt a fiatalos légkör. Hogyan tovább?
volt Hit Gyülekezete tag: – Mikor látják, hogy gyakrabban van ott az ember, akkor ajánlatot tesznek, hogy járjon házi csoportba, házi tanulmányozásra. Egy-két kérdéssel finoman kiszimatolják az anyagi hátteredet is. Például alámerítkezéskor – mert az is van – felírják az egyén nevét, címét telefonszámát és a foglalkozását. Szóval időközben az ember szert tesz rengeteg új barátra, akik meg vannak fanatizálva, és rád szállnak. A szülők ellen is fordítják az embereket. Mert ugye ha az anyád nem “hites&”, akkor az ördögtől van, és akkor mi közöd hozzá? Nősülni, házasodni a “világiak” közül nem lehet, mert akkor engedetlen, lázadó vagy. Világival házasodni sötét pontot jelent. Amit a vezető lelkész mond, az az Úrtól van, és amit ő mond, azt el kell fogadni. A gyülekezet elöljárója Németh Sándor, és ha az ő beszédei ellen vagy, akkor a kenetes szolga ellen, vagy az Isten kiválasztott embere ellen vagy, aki fel van ruházva hatalommal. Arról lehet felismerni, hogy az Úr útján jársz-e, hogy hogyan viszonyulsz Németh Sándor személyéhez.
riporter: – Hallottam, hogy szoros összefonódás van az SZDSZ és a Hit Gyülekezete között. És a választások idején a gyülekezet imádkozott az SZDSZ ellenségeinek a vesztéért.
volt Hit Gyülekezete tag: – Amerikai karizmatikus hittérítőkkel is kapcsolatban van a Hit Gyülekezete. A Hit Gyülekezete tulajdonképpen amerikai modell. Az SZDSZ-szel tudvalevőleg szoros az összefonódás. Választások idején meg kellett átkozni azon politikai pártok tevékenységét, amelyek nem az SZDSZ-szel vannak. Például a Fidesz székházat az “imakommandó” órákon keresztül átkozza.
riporter: – Imakommandó?
volt Hit Gyülekezete tag: – Igen. Amikor például Németh Sándornak jelenése volt a tévében, ahol a Hit Gyülekezete kétes dolgairól kérdezték őt, akkor az imakommandónak előtte három napig Németh Sándor padlásán kellett űzni a tévéből jövő démonokat, amik majd rá akarnak telepedni, amikor elmegy a tévébe.
riporter: – A Fidesz-re mondott átok miről szól?
volt Hit Gyülekezete tag: – “A Fidesz-nek minden tevékenysége legyen átkozott, sikertelen, szerencsétlen, érje utol romlás, halál és pusztulás kezük minden munkáját.” És amikor egy személy ellen szól az átok, akkor a 109-es zsoltárt mondják ellene, behelyettesítve az átkozott nevét.
riporter: – Hány tagja van a Hit Gyülekezetének?
volt Hit Gyülekezete tag: – Hatvanezer. A fő bázis Budapesten van, de természetesen vannak vidéki gyülekezetek is. A Hit Gyülekezetének van óvodája, bölcsődéje, általános iskolája, gimnáziuma, és hittudományi akadémiát is működtet.
riporter: – Értem. Szóval a nyolcvanas évektől 2000-ig, a Hit Gyülekezete ezerről hatvanezerre nőtt lélekszámban, anyagi befolyása pedig óriási lett. Ez mivel magyarázható?
volt Hit Gyülekezete tag: – A fizetés 10 százalékát le kell adni. Mivel egyrészt a “nagykenetű testvér” mondta, a másik ok pedig, hogy az Ószövetségben meg van említve a tized. Ennek a mintájára. Ezen kívül állandóan hangsúlyozzák azt a gondolatot, hogy aki ad Isten munkájára, az gazdag lesz, aki nem ad, az szegénységben fog tengődni. Úgyhogy a hívők minden fizetés után beleteszik egy borítékba a fizetésük egy tizedét, és ráírnak a borítékra egy “T” betűt, ami a tized megfelelője. Azért jelölik meg, mert a tizeden kívül adományokat is illik adni a gyülekezet számára. Az adományt tartalmazó borítékot nem kell megjelölni, csak bedobnia ládába. Sokat emlegetett szabály az is, hogy ha két összeg van nálad, akkor a nagyobbikat kell adományoznod, mert az van az Úrtól. Szóval, ha egyik zsebedben van egy ötszázas, a másikban pedig egy ezres, akkor az ezrest adományozod, mert az van az Úrtól.
riporter: – Hová mennek ezek az összegek?
volt Hit Gyülekezete tag: – A Hit Gyülekezetének van egy bankszámlája. A tizedet azonnal nyomják rá a számlára, a vidéki gyülekezetek is, tehát az meg egyenesen Pestre érkezik, utána a pénz sorsa ismeretlen. Az adományok egy részét arra használja a gyülekezet, hogy fizesse a bérleményt, de mondjuk, azt sem kell mindenhol, mivel egyre több gyülekezetnek saját épülete van már, amelyeket a hívők pénzén építenek föl, de az épület a Hit Gyülekezetének a tulajdonát képezi. Így az adományok szintén mennek Pestre, a főbázisba. Aztán vannak húzások időről időre, mint például mikor az egyik gyülekezet pásztora azt mondta nekünk nagy lelkesedéssel: “Tudjátok mit, dobjunk össze a Németh Sándornak 150 ezer forintot!” És mi összedobtuk neki a 150 ezer forintot hat istentisztelet folyamán. Beletettük egy borítékba a pénzt, és a pásztor elvitte neki. Németh Sándortól néhány nap múlva kaptunk egy faxot, hogy köszöni szépen a -i gyülekezet kedvességét. Ennyi. Ezzel lehetett minket etetni.
riporter: – Van valami elszámolás a vezetőség részéről azzal kapcsolatban, hogy mire fordította a befolyt pénzösszeget? Vagy csak vakon kell bízni abban, hogy a felkentek Isten akarata szerint a gyülekezet érdekében költik el a pénzt?
volt Hit Gyülekezete tag: – Soha nem volt még olyasmi, hogy valaki kiállt volna a Hit Gyülekezetében, és beszámolt volna a gyülekezet anyagi helyzetéről. Sőt, azt mondták, hogyha kíváncsi vagy az anyagi dolgokra, akkor az már lázadás, akkor te a szívedben azt feltételezed, hogy a nagykenetű szolgáló sikkaszt. Tehát vizsgáld meg magad, és tarts bűnbánatot.
Azt is volt időm megfigyelni, hogyan viszonyulnak a szegényekhez, a szerencsétlenekhez a Hit Gyülekezetének pásztorai. A pénzt ugye piszkosul kérik, de ha valaki egy nevetséges összeget, mondjuk, 500 forintot kér a gyülekezetből ennivalóra, akkor az a válasz, hogy: “Imádkozzál, majd az Úr ad.”
riporter: – Mi van akkor, ha egy egyszerű kis “hites” meggondolja magát és azt mondja, hogy én ebből kiszállok?
volt Hit Gyülekezete tag: – Ha rövid ideje van ott, és nem jár a szája, tehát nem a gyülekezeten belül akar reformálni, és ha nincs jelentős anyagi bázisa, akkor szép csendben kiléphet, a kutya sem fogja keresni. De ha valaki régóta ott van, esetleg már valamilyen beosztása is van, tehát már belelát a dolgokba, vagy anyagilag befolyásos ember, akkor először szép szóval próbálják őt rávenni, hogy vissza kéne jönni. Ha az illető nem jön vissza, akkor a gyülekezet fel van szólítva, hogy átkozza meg ezeket az egyéneket. Az ott maradottaknak pedig átok terhe mellett el kell mondaniuk egy esküt, hogy ők maradnak a gyülekezettel. A hívőket abban a félelemben tartják, hogy az átkok fognak. Tudják, hogyha kilépnek, akkor az egész gyülekezet hónapokig átkozza majd őket. Voltak, akik évek után nem bírták tovább, gyomorfekélyt kaptak, idegileg tönkrementek, egy kedves ismerősöm gyomorrákban meghalt, többen öngyilkossági kísérletet hajtottak végre, valaki a Dunába ugrott. Egyik ismerősöm a pszichiátriára került, miután sikerült elszakadnia a gyülekezettől, de hónapokig kínzó fejfájás gyötörte, mert tudta, hogy őt most állandóan átkozzák.
riporter: – A te kálváriád hogyan kezdődött? Boldog, hívő ember voltál, eljártál a gyülekezetbe, sírtál, énekeltél a többiekkel, egyszer csak valami beárnyékolta ezt az állapotot. Mi volt az?
volt Hit Gyülekezete tag: – Én ferencesek között érettségiztem és katolikus papi hátterem is van. Amikor elkezdtem látogatni a Hit Gyülekezetét, a korombeli fiatalok úgy ösztönösen körém csoportosultak, gyülekezet után odajöttek hozzám beszélgetni. A pásztorok is látták, hogy hatással vagyok az emberekre, ráadásul komolyan veszem a dolgokat, így egy idő után csoportvezető lettem, és az otthonomban tanulmányozást folytattam a rám bízott “házi csoporttal”. Vagyis akkor már az otthonomban, mert időközben megnősültem, feleségül vettem egy lányt, aki szintén a Hit Gyülekezetébe járt. Minden szépnek és magasztosnak tűnt, rendszeresen jártunk a gyülekezetbe, ahol eufórikus hangulat uralkodott, az emberek nyelveken beszéltek, elájultak, amikor a nagykenetű testvér megérintette őket, és mi szentül hittük, hogy a szent szellem munkálkodik a gyülekezetben. Boldogok voltunk Én abban az időben egy kiadóvállalatnál dolgoztam, amelyet a Hit Gyülekezete működtetetett, és irodai munkám során észrevettem néhány húzást, pontosabban pénzzel való visszaélést. Egyszer bent maradtam az irodában, átnéztem a számlákat, kijött, hogy több millió forinttal nincs elszámolva.
riporter: – Ennek mi köze a Hit Gyülekezetéhez?
volt Hit Gyülekezete tag: – Csak annyi, hogy a kiadót működtető főnökeim presbiterek voltak a Hit Gyülekezetében. Akkor döbbentem rá, hogy mi kis naiv emberkék vagyunk, akiket az orrunknál fogva vezetnek, és azt hazudnak össze, amit csak akarnak. Felhívtam az egyik nagykenetű testvért, mert tanácsot akartam tőle kérni, és bizalmasan elmondtam neki, hogy mit vettem észre a pénzügyekben, de kértem őt, hogy ne mondja el senkinek. Azt mondta, nyugodjak meg, nem szól senkinek. A következő gyülekezeti összejövetelre azonban lejöttek hozzám Pestről a nagykenetű testvérek és a házi csoportom meg a feleségem előtt elkezdték felsorolni a “bűneimet”, amit szerintük a hat év alatt elkövettem ennyit a nagykenetű titoktartásáról. Ott helyben leváltottak, mint csoportvezetőt, és a munkahelyemről is azonnali hatállyal elbocsátottak. Aztán, mint akik jól végezték dolgukat, elmentek. Én csak azon gondolkoztam a “vádak” felolvasása alatt, hogy honnan van ez a rettenetes gonoszság bennük, hiszen semmi nem volt igaz a vádakból. Az egész olyan volt, mint egy koncepciós per. Nem tudtam, hogy még csak most kezdődik a hadjárat ellenem. A tetvek pletykákat, rágalmakat kezdtek terjeszteni rólam a pesti gyülekezetben is, így mindenki felvette ellenem a védekező állást, és kezdték rám mantrázni az átok-zsoltárt. A gyülekezet testvérnői pedig hívogatni kezdték a feleségemet először titokban, majd teljesen nyíltan azzal a sürgetéssel, hogy váljon el tőlem, mivel én az ördögtől vagyok, és ilyen emberrel nem lehet együtt élni, és a nagykenetű testvér ilyen esetben megengedi a válást. Néhány nap múlva betörtek hozzánk, testileg bántalmaztak, keresték a számlákat. Én fenyegettem őket, hogy feljelentést teszek a rendőrségen. és mindent kitálalok.
riporter: – Ez azért merész dolog, nyíltan meg fenyegetni valakit, akinek ráadásul takargatnivalója van.
volt Hit Gyülekezete tag: – Meg is tettem a feljelentést, be is vitték az érintetteket a fogdába. Csakhogy a rendőrségen ők is tettek ellenem feljelentést, méghozzá azt, hogy azért keresték nálam a számlákat, mert a sikkasztást én követtem el a cégnél, és azért meg akarták szerezni tőlem az iratokat. Akkor ott a rendőrségen még egyszer behúztak a csőbe, elkezdtek könyörögni és fenyegetőzni, hogy enyhítsek a feljelentésen, mondjam azt, hogy nyitva volt az ajtó, tehát nem betörés volt. Azt ígérték, hogy ha ezt megteszem, akkor ők visszavonják az ellenem tett feljelentést. Én megváltoztattam a feljelentést, így kiengedték őket, ők viszont nem vonták vissza az ellenem tett feljelentést. Itt nagyon ráfáztam. Nekem ekkor nem volt munkám, eléggé le voltam rongyolódva, gondoltam, új életet kezdek. Elhatároztam, hogy beállok rendőrnek és lesz belőlem egy becsületes rendőr. Mikor elmentem bejelentkezni a rendőrségen, akkor tudatták velem, hogy pszichológiai tesztnek is alá kell vetni magam, hogy lássák: megfelelek-e rendőrnek. Mondtam, semmi akadálya. A pszichológiai tesztet szakorvosnak kellett elvégeznie. Elmentem a szakorvoshoz, aki felajánlotta, hogy bead nekem egy nyugtató injekciót, egy idegerősítőt csak egy nagyon gyengét -, hogy megnyugodjak. Beleegyeztem, mert valóban eléggé megviseltek a történtek. Eszembe se jutott, hogy Haloperidolt kapok.
riporter: – Mi az a Haloperidol?
volt Hit Gyülekezete tag: – A Haloperidol injekción keresztül beadott elektrosokk. Szóval beadta. Mikor mentem haza a vonattal, már az úton éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. A nyelvem összecsavarodott, a végtagjaim kicsavarodtak, csurgott a nyálam, szóval nem voltam a magam ura. Mikor hazaértem, a feleségem látta, hogy baj van, kihívta az orvost, de az tanácstalan volt, mert nem tudta, hogy mit kaptam, mi ellen adja be az ellenszert Azt hittem, hogy egy-két nap alatt átmegy rajtam. Három hét múlva mikor már tovább nem bírtam, szóltam az egyik barátomnak, hogy vigyen vissza a pszichiáterhez. Egy vasárnapi napon történt. Odaálltam elé, csak annyit mondtam, hogy “Ez van”. Ő erre azt felelte, hogy ilyen apróságokkal ne zavarjam a hétvégi ügyeletét. Rendben, mondom azzal is megzavarhatom az ügyeletet, hogy elugrok a rendőrségre, és feljelentem. Erre aztán megnézte a kórlapomat, majd egyszerűen csak annyit mondott, hogy tévedésből mást adott be nekem a nyugtató helyett, de ebből ne csináljak nagy ügyet, ez bárkivel megeshet. Azután beadta az ellenszert, és én nem jelentettem fel. Mikor hazaértem a kórházból, a feleségem addigra összecsomagolta a holmiját, és kijelentette, hogy ezt ő tovább nem bírja, elválik tőlem. Beadta a válópert, meg sem kellett jelennem a tárgyaláson, elválasztottak. És ez sajnos így van Magyarországon, úgyhogy akaratom ellenére felbontották a házasságunkat.
riporter: – Jártál még ekkor a H it Gyülekezetébe?
volt Hit Gyülekezete tag: – Nem. Otthon olvasgattam a Bibliát, és töprengtem, hogyan legyen tovább. Elhatároztam, hogy felhívom a Magyar Fórum szerkesztőségét, hátha érdekli őket az esetem. Érdekelte őket, ki is jöttek hozzám a lakásomra felvenni a riportot, és ment volna nyomtatásba. Ők nyugtattak, hogy a nyilvánosság védelmet nyújt majd. Arról is szó volt, hogy a tévében is riport készülhetne velem. Ezt én jó ötletnek tartottam. Csakhogy a szekta tudomást szerzett a készülő riportról, és akkor jött az utolsó poén: biciklin tekertem hazafelé, amikor hirtelen megállt mellettem egy rendszámtábla nélküli furgon. Berántottak az autóba, megfenyegettek, hogy esténként ne merészkedjek az utcára és készüljek el mindenre, mert amit a gyülekezet ellen vétek, az már a legsúlyosabb bűn, majd meztelenül kidobtak a város egyik forgalmas utcájára, fényes nappal. (Ezek az emberek a Krisztus nevében a helyes dolgot cselekedték: Ez a fanatizmus hatalma.) A járókelők adtak rám ruhát, mert látták, hogy baj van. Azonnal elmentem a rendőrségre feljelentést tenni, de nem tudtam semmit bizonyítani, mert rendszámtábla nem volt a kocsin, a tetteseknek pedig lett volna alibijük, ha akarták volna, az egész gyülekezet egybehangzóan állította volna, hogy az adott időpontban csoport-tanuláson vettek részt, vagy hasonló. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy elmegyek az országból. Ennyi a történet.
riporter: – Magyarországon többen is lehetnek ebben a helyzetben, hogy bekapcsolódtak egy szektába és nem tudták otthagyni?
volt Hit Gyülekezete tag: – Ismerek embereket, akik kiléptek a gyülekezetből, és most nagyon rossz életük van. A rengeteg szekta, romboló, pusztító, destruktív hatással van az emberekre, a társadalomra.
riporter: – A Hit Gyülekezetét Nyugatról is támogatják?
volt Hit Gyülekezete tag: – Ez teljesen biztos. Amerikából mennek pénzek a Hit Gyülekezetébe és vissza. Minden istentiszteleten három zászló függ a színpad fölött. Nem találnád ki, melyek ezek: az amerikai, a magyar és az izraeli. Ráadásul, mivel a Hit Gyülekezete elismert, bejegyzett egyház, nem adózik a bevételei után, sőt állami támogatásban részesül.
riporter: – Tehát itt vagy most, valahol laksz és szeretnéd rendbe tenni az életedet.
volt Hit Gyülekezete tag: – Igen, újra szeretném kezdeni az életemet, hallgatom az Úr szavát, hogy irányítson.
*******
A Legfelsőbb Jóságos Isten nevében:
Könyörögve kérjük, hogy akit megkörnyékez a hit(ványak) gyülekezete nagy ívben kerülje el őket!
Önmagától álljon el a belépés gondolatától, aki esetleg ezen agyalt!
Akik meg jelenleg (még) benne vannak, kívánjuk nekik, hogy ébredjenek fel és hagyják ott!
Ehhez sok szeretet-erőt és jó egészséget kívánunk!
És imádkozzunk értük, mert a jó imának is formáló ereje van!
Terjesszük Bartus László – Fesz van (A Hit Gyülekezete másik arca) c. könyvét.
Nemzeti InternetFigyelő
A humoralista – a főfoglalkozású zsidócsütörtök, január 16, 2014  #[ Freca ]Borsodi szemmelGondolatok és jegyzetek

Volt hajdan egy évfolyamtársam, aki elhatározta, hogy humorista lesz. Meglepő volt ez tőle, mert jó ember volt, ám abszolút humortalan. Ezt ő nem tudta magáról, így hát nekivágott. Úgy döntött, hogy Sándor Györgyöt fogja utánozni, mert az fekszik neki. Ha ő is ugyanazt csinálja, akkor ő is ugyanolyan sikeres lesz – gondolhatta. Elkezdett hát rezzenéstelen arccal lesújtó blődségeket mondani, és olyan negyedrangú szóvicceket fabrikált, amiket más restellne kiejteni a száján.

Hát igen, ilyeneken is lehet nevetni. Akkor, ha átjön, hogy az illető maga sem gondolta komolyan, és a humorforrás tulajdonképpen maga a lesújtó humortalanság. Vannak ilyenek a facbookon szép számmal, és mindenki nevetve összekarmolja magát a produkció antiszínvonalassága miatt.

Azonban ez a srác komolyan gondolta. Kétségkívül hasonlított vele Sándor Györgyhöz. De a siker elmaradt, sőt kerülni kezdtük az illetőt. Nem sikert hozott neki, hanem utálatot.

Az ugyanis nem jutott eszébe, hogy Sándortól eltérően ő nem zsidó.

Sándor György nagyon is az. Vegytiszta, echte, öntudatos és deklarált. Ha megnézzük az 
életrajzát, azt látjuk, hogy a pályafutásának minden mozzanata erről szól. Minden lépcsőfokon más zsidók lökdösték feljebb, és mindig és csakis zsidó közegben érvényesült. Olyannyira, hogy szinte már nem is ő mint személy a szereplő, hanem maga a zsidó közeg. Valahogy olyasféleképpen, mint amikor ha pl. Leo Messi rúg egy gólt, akkor az Messi gólja, nem pedig a labda rúgta be magát a kapuba.

Ha már a wikipédiás életrajznál tartunk, van benne egy magvas, bölcs és filozofikus mondat: „…
amióta katolizáltam, azóta vagyok öntudatos zsidó”. Törtem a nyakamat, de nem értem. Magyarázza meg valaki, mi benne a magvasság és a bölcsesség, egyáltalán mit akar jelenteni. Ugyancsak ebben az életrajzban viszont anomáliára bukkantam: „1958-ban vették föl a Színművészeti Akadémiára. Saját bevallása szerint onnan tehetségtelenségére hivatkozva rúgták ki.” Hopp, ez furcsa. Zsidót nem szoktak tehetségtelenség miatt kirúgni. De hát végül helyrezökkentek a fogaskerekek, mert előadóművész és állítólagos humorista lett.

Nem tudom, ki hogyan van vele, de Sándor Györgytől nekem mindig is felállt a szőr a hátamon, és ellenállhatatlan csatornaváltási kényszerem támadt tőle. Ízlésekről nem érdemes vitatkozni persze. De hát Sándor produkcióin annyira elemi erővel jön át a humortalanság és a sivár kényszeredettség, az ötlettelenség és sok egyéb fosztóképzőre végződő fogalom, hogy számomra egyértelmű az ábra. Ugyan nézzük már meg a youtube-on a videókat! Például
ezt, vagy ezt, vagy a híres-nevezetes ”nagy sikerű” szabásmintásat. Parányi, hangyafaszányi gyengus kis ötlet, amik erőltetése messze-messze túlnyúlik azon az időtartamon, amennyit az ötlet elbír, és kisvártatva kínos feszengésbe fullad. Ezek a kulcsszavak: a kínosság és a feszengés. Most sem bírtam végignézni egyiket sem...

Keserves!

Eszembe jutott róluk egy másik zsidó humor-ász, a nemzetközi hírnevű Efraim Kishon. Akármennyire világhírű, pontosan ugyanaz a kétségbeesés és kataton depresszió vesz rajtam erőt a humornak szánt blődségeitől, mint Sándor György esetében. Ők ketten ugyanaz a cég.

Tehát ez volna a zsidó humor? Nekik ez tetszik? Tényleg őszintén nevetnek rajta? Van bennük valami olyan emelkedettség, cizelláltság, mélyebb esztétikum és humor, amit a bunkó gój agyammal nem foghatok fel?

Jó, lehet. Bár ellentmond ennek Sándor György és Efraim Kishon „remek” produkcióinak vontatottsága és főleg egy kaptafára készültsége.

Az is ellentmond neki, hogy igenis vannak tehetséges zsidó nevettetők. Nem Sándor György, sem Woody Allen, sem az idegesítően és irritálóan humortalan, de szintén nagyképű Farkasházy Tivadar és a többi hasonló, hanem kettőt említenék, Rejtő Jenőt és Királyhegyi Pált. Igaz, ők tehetségesek voltak. Nem abból éltek, hogy papírjuk volt róla, hogy humorosak, és nem kaptak Kossuth-díjat a nagy semmire pusztán azért, mert a zsidóbrancs odapakolta őket a placcra.

Volt Hollywoodban hajdan egy mondás: nem elég magyarnak lenni, tehetség is kell hozzá. A ”magyar” persze zsidót jelentett, már akkor is azok öntötték el a filmipart. Itt és most nálunk még nem jutottunk el a felismerésig, és a zsidók és a judapesti sznobok bőven megelégszenek az ilyen lehervasztó kappanokkal, mert elég, ha zsidó.

4 KOMMENTEK:

Névtelen írta...
Azért voltak még jó zsidó humoristák, pl. Tabi László. Na és a humor királya, Karinthy Frigyes is zsidó volt (az apja Kohn-ról magyarosított Karinthyra).
2014. JANUÁR 16. 8:43
Anna írta...
Sándor Györggyel szemben Kishont Ferenc legalább jó külsővel rendelkezett, bár erről nem tehetett. Büszkén mesélte, hogy a németek kiválasztották egy propagadafilm főszereplőjére, de ő visszautasította... Sándort kivághatták a főiskoláról, mert ha jól tudom, akkoriban Major Tamás olt a teljhatalmú úr, és sokukkal bánt el ily módon.
Remek írás, gratulálok!
2014. JANUÁR 16. 11:36
Névtelen írta...
Ördögh Ottó amúgy jelenleg középiskolai tanár.
2014. JANUÁR 16. 23:10
Névtelen írta...
Ha szabad, megjegyezném... A szabásmintás trüváj még véletlenül sem Sándor Györgyé, valamikor a Szabad Európa Forgószínpada adta tudtul, hogy Stuttgartban ezzel (és hasonló beugratásokkal) hülyítik a népet, egy jópofa tag modell repülővel szállt egy park fölé, hogy pánikot okozzon, még bombákat is szórt, persze csoki rudakat... Onnann lopta a zsidraja, mert a saját kútfőből nem futotta ilyenekre, csak az ömlengés és a nyál, az echte übervicces mondókák... Sándor Györgyöt évekig fizette a MN!!! - egész oldalt foshatott tele az értéktelen, érdektelen zagyvaságaival... Esterházy is megveti, az ilyen dísz zsidó kinek kell?
2014. JANUÁR 16. 23:13

MEGJEGYZÉS KÜLDÉSE

Kedves Kommentelők!

A könnyebb és legfőképp az értelmesebb kommunikáció biztosítása érdekében, szeretnénk mindenkit arra kérni, hogy a hozzászólásaitokat valamilyen névvel tegyétek meg.

Ez a "Profil kijelölése mint:" legördülő menüben a "Név/URL-cím" lehetőséget választva, majd a név beírása után az URL sort üresen hagyva, végül a "Tovább" gombra kattintva egész egyszerűen megtehető.

Köszönjük!

Radical Puzzle
És a Kóka Janival mi lesz???

szerda, január 15, 2014  #[ gabeebee ]Hazai történetek

Megjöttek.

Itt vannak.

A korszakváltók.

A    k o r – s z a k – v á l – t ó k.

Tegnap délután végleg eldőlt, tegnap délután hivatalosan is bejelentették, hogy az elvtársak és a balliberáltak közösen indulnak a választásokon, közös képviselőjelöltekkel, közös miniszterelnök-jelölttel. A választási lista első öt helyét Bajnai Gordon mutatta be az újságíróknak: „
Abban állapodtunk meg, hogy első helyen természetesen a Magyar Szocialista Párt listavezetője, Mesterházy Attila, a második helyen én, a harmadik helyen Gyurcsány Ferenc, a negyedik helyen Fodor Gábor, az ötödik helyen pedig Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért jelöltje áll…”

Ez már valami. Ez már tényleg korszakváltás.

Azt javaslom, ízlelgessük kicsit a szavakat:

1. Mesterházy Attila..., 2. Bajnai Gordon..., 3. Gyurcsány Ferenc..., 4. Fodor Gábor…

Nem kétséges, a magyar közélet hullámzó vize partra vetette a szemetet. Nem csak egyet-egyet. Nem. Az összeset. Egyszerre. És ha mindehhez még hozzávesszük azt is, hogy Kuncze Gábor a DK jelöltjeként egyéniben indul majd, akkor már-már felsejlik előttünk annak a képe, ahogy az elvtársak az ősszel visszahozzák Demszkyt is, csakhogy teljes legyen a politikai hullák listája.

De még előfordulhat ezek után az is, hogy a balliberált bejelentés hatására, ahhoz mintegy igazodva Áder János holnap, soron kívül bejelenti, hogy a választások időpontját függetlenül attól, hogy a jeles nap az idén keddre esik, április elsejére tűzi ki…

1. Mesterházy Attila, 2. Bajnai Gordon, 3. Gyurcsány Ferenc, 4. Fodor Gábor

Mintha valaki hiányozna....

...

Hát persze...

Elvtársak, hát a Kóka Janival mi lesz???

3 KOMMENTEK:

Anna írta...
Ezek a szél fújta, környezetre is káros, egyszer használatos nylonzacskók jobb lenne, ha a szeméttelep felé vennék az irányt, ahol szelektáltan, zsugorítva és elkülönítetten várnának ujra hasznosításukra...
2014. JANUÁR 15. 10:37
Névtelen írta...
A volt belügyér nevéhez füződik az, hogy Vass Alberttől megtagadta a magyar állampolgárságot, ezt senki soha ne felejtse el! A többi díszpinty sem tud semmi újat kitalálni. Az szdsz már megint az mszp hátán próbál bemászni a parlamentbe..Kóka Jani? Ő sem hiányozhat a jó üzletekből itt a haver a libás is,benn van a csapatban. megint együtt mutyizhatnak. Kóka még megpróbálhatja" átoperálni" a haverokat, etársakat "igazmondóra" ! Bár ez nagyon nehéz feladat lesz. Ezeket már mindenki ismeri. Kókának valahol van egy"orvosi diplomája",talán most keresi elő, fletóéval együtt. Ezek nem szégyenlenek semmit, még új embereket sem voltak képesek előkeríteni! Nagyon hiányozhat nekik a suska, ha ennyire nyomulnak! K.
2014. JANUÁR 15. 11:45
Névtelen írta...
Ez a patkány a legügyesebb: amit lopott, most abból fényesen megél. Szépen a háttérben marad és vidáman, nem mindennapi jólétben él, amig meg nem hal. Megcsinálta lopott pénzen magának az üzletet, biztos megélhetést - a többi le van szarva. Ez volt és ez a hitvallása.
2014. JANUÁR 15. 18:55

Hát össze jött a Mesterházy megalkottatta az új inkvizíciós törvényt a hollókosztosoknak , a li Bajnai ellopta a gazdáktól a libákat, és emiatt több gazda öngyilkos lett mert az utolsó filléreket húzta ki a zsebükből , és szerencsétlenek , még most is fizetik az ÁFÁT a rablott vagyon után . Ugye te sem gondolod , hogy más országban ezt megúszta volna valaki , itt miniszterelnökké buktatták a metszetfarkúak , máshol , még Izraelben is egy fejjel megrövidítették volna , de ami késik az nem múlik, a karón nem csak varjú ülhet . A másik két rabló tiszta magyar gyűlölő , és a cigány nagyanyjuk jóvoltából most újból nyeregbe szállnak , hogy lerabolják még azt a kis vidéki Magyarországot ahol a földek most kezdenek felértékelődni, csak meg kell várni , hogy a gazdák becsődöljenek a felvett hitelek miatt , mert két három aszájos év , és a termény elúszott , a bankkölcsön meg bevégzi a munkát , ez a jó öreg uzsorakamat , a mi zsebünkre hajtja a fuldokló gazdákat . Ha már a földjüktől megfosztottuk őket , nyugodtan mondhatjuk el lehet ballagni , mert itt már csak zsellér lehetsz , hisz a föld a miénk , és a sok nincstelentől csak megszerezzük a víz készletüket is . A maradék ásvány vagyon meg , még ha harcok árán is , de a miénk lesz , és a cigány fegyvert még nem is vetettük be úgy isten igazából , de azért őket is száműzzük a magyar rónaságból , menjenek csak vissza Indiába ez itt a mi csataterünk a Kazárból átvedlett zsidóké, csak a bankárkaszt is így tudja , és ne áldozzon fel bennünket a világhatalmi törekvésük oltárán . A titkos társaságok a hatalomért bizony többször dobtak oda nemzeteket az enyészetnek , csakhogy úgy alakuljanak az események ahogy azt eltervezték a háttér erők . A háborúk , és az emberi erő legyilkolása az nem számít , már végig vittek két világégést a hülye gojok , még mindig nem vették észre mire megy ki itt a játszma , és főleg , hogy az egészet bűntetlenül megúsztuk, de másokat emberiség ellenes vádakkal a bitó alá ültettük , pedig az igazi háborús bűnösök mi vagyunk . Háborús , és emberiségellenes bűntetteink sora végeláthatatlanok, egyért is likvidálni kellene bennünket , és mi mégis a XXI. században is a hatalom megragadásáért áldozunk hatalmas pénzvagyonokat , hogy aztán a befektetett tőkét kivehessük hatalomra kerülésünk után a hülye gojok meg megtévesztve hajlandóak lesznek miránk szavazni csak sokszor hireszteljük , hogy mi baloldaliak vagyunk ,- nem mi a bankárkaszt helyi helytartói vagyunk ,- de ez az információ csak a választások után szabad ,hogy kiszivárogjon . Csak így tudta a libás bajnai a libákat kicsalni, és csak így maradhatott a gazdáknak a libák helyett a libaszar amit ha megtrágyázta a maradék földjét talán hozott annyit a konyhára , hogy nem haltak éhen , de elnézve a Karácsonyi meleg ételosztás kígyózó sorait már nem sok tartaléka van a népnek , hisz fiatalja öregje egyaránt azért az egy tányér meleg kajáért állt sorba reggel óta . Szégyen gyalázat egy nemzetet így kifosztani , és értelmes munkával sem ellátni őket , ha nem kapcsolnak , hogy a kiút az önellátás , hát egy emberöltő , és kihalásra ítéltettük őket. És ha hatalomra kerülünk ezt a munkát el is végezzük mi a magyargyűlölők társasága, kik már egyszer kiloptuk a szemüket, hisz így tettünk szert vagyonunkra, és hatalmunkra , hát illő megalkotni a magyargyűlölők társasága klubbot ahova nem csak metszettfarkúakat várunk. Hogy mikor fognak elhajtani bennünket azt nem tudom , de a kis mocsóm össze van készítve , ha menni kel , hát csak fogom , és már megyek is , a lényege ennek , hogy minél nagyobb port kavarjunk , hogy a világ elítélje ezt a fasiszta népet. – Hát ezért tartottuk a keblünkön ezeket a hűllőket , hogy megmarjanak bennünket.Vagy azért etettük , hogy levágjuk őket, a vagyonukat elkobozzuk , és köd előttem köd utánam a rablókat eltüntetjük a sülyesztőben. Egy – egy benzines üveget még rájuk tudjuk dobni, hogy hódoljanak a tűz istenének.Az „aljas és korrupt üzlet”kedd, január 14, 2014  #[ gabeebee ]Hazai történetek

Miközben a két hülyegyereket, a Zattit meg a Libást eteti Gyurcsány a színfalak mögött, addig az elvtársak második vonala a kamerák kereszttűzében próbálja médiaügyben menteni a még menthetőt. Mert most már ott is gyengülnek a pozíciók, most már ott is kezd kicsúszni a talaj a lábuk alól. A Retek Klub még úgy ahogy megvan, de a TV2 végképp elúszni látszik. Ez pedig akárhogy is nézzük, elég nagy veszteség a számukra.

Amíg a csatorna az ő szekerüket tolta, addig természetesen nem volt probléma, de most, hogy a kanális valószínűleg átkerül a narancsosok kezébe, azonnal elindult az ajvékolás, azonnal felállt a sakálkórus, teleharsogva a még meglévő baráti médiát azzal, hogy milyen egy „
aljas és korrupt üzletvan kibontakozóban.

Hogy a tét mennyire nem kicsi, azt mi sem jelzi jobban, mint hogy Braun Róbert, Gyurcsány egykori tanácsadója annak érdekében, hogy valamelyest belelásson a tévét jelenleg még birtokló és irányító ProSiebenSat.1-csoport lapjaiba, részvényt  vásárolt a cég papírjaiból. Ettől azt reméli, hogy részvényesként majd részt vehet és felszólalhat a ProSiebenSat.1 februári, a tavalyi évet értékelő részvényesi konferenciáján.

A célom az, hogy a többi részvényest rábeszéljem arra, hogy szavazzanak a menedzsment ellen ebben az ügyben. De előtte még, ha a ProSiebenSat.1 január 20-ig nem dönt úgy, hogy mégsem adják el Simon Zsolt vezérigazgatónak a TV2-t, akkor az MSZP és az Együtt-PM bírósághoz fordul az Egyesült Államokban. Amerikában egy olyan törvényre fogunk hivatkozni, ami azt mondja, hogy pénzügyi szervezetek nem üzletelhetnek állami hivatalnokokkal. Ez pedig vonatkozik a ProSiebenSat.1-re is, mert 8 százalékban amerikai a tulajdonosa. Az állami hivatalnok jelen esetben Simon Zsolt elnök, aki mögött valójában a Fideszhez köthető gazdasági csoportok állnak.” – ismertette a következő hetek programját Braun, majd átadta a szót Szigetvári Viktornak, az Együtt-PM társelnökének, aki így folytatta: „Az Európai Bizottságot is be kívánjuk vonni az eljárásba. Velük azt szeretnék vizsgáltatni, hogy a TV2 milyen tiltott állami támogatásokat kap. Szerintük már eddig is több állami hirdetés volt a TV2-n, mint amit a piaci részesedés indokolna. Ha pedig tavasszal átmegy az eladás, akkor valószínűleg még több lesz, mert Simon Zsoltéknak valahogyan vissza kell majd fizetniük az eladói hitelt, a TV2 pedig egyébként veszteséges. Az előző héten derült ki, hogy a TV2-t eladói hitel konstrukcióban adták el. Ez is azt bizonyítja, hogy Simon Zsolt vezérigazgatónak nincs pénze a TV2 megvásárlására. Szerintünk a Fideszhez kapcsolódó gazdasági csoportok segítenek majd neki kifizetni a vételárat, például úgy, hogy visznek egy csomó állami hirdetést a TV2-re.”

És ez még csak a jéghegy csúcsa. A háttérben valószínűleg egész durva küzdelem zajlik az agymosás legjobb eszközének megkaparintásáért.

Manapság úgy, ahogy a nyugati világban, úgy itthon is a mindenki számára elérhető, fősodratú csatornák döntik el, mi a hír és mi nem az. Ők a véleményfomálók, az ő híreik, az ő álláspontjuk jut el a legtöbb háztartásba. Az átlagpolgár innen szerezi az információkat, innen értesül a világ történéseiről. Ezért aztán nagyon nem mindegy, hogy kik és miként mutatják be nekik az eseményeket. Nem mindegy, hogy kik azok, akik a követendő magatartásmintákat, a követendő értékrendeteket meghatározzák és nagyon nem mindegy, hogy kik azok, akik az információkkal uralják a közbeszédet.

Az évtizedek során az embereket rászoktatták arra, hogy ne gondolkodjanak, hogy minden kétkedés nélkül fogadják el azt, ami kiömlik a médiából. Mind az elvtársak, mind a narancsosok tisztában vannak ezzel és pontosan tudják, hogy a kereskedelmi tévéknek milyen jelentős szerepe van a választásokban, az emberek befolyásolásában. Tudják, hogy mekkora hatalom ez.

A médiapiac újrafelosztása Magyarországon jól láthatóan elindult. Aki most ki tud hasítani egy szeletet, aki most befolyást tud szerezni, az ismét hosszú időre bebetonozza, bebetonozhatja magát. Persze ehhez pénz kell, rengeteg pénz, de a lehetőség most úgy néz ki, hogy újra itt van.

És ezt nekünk, radikálisoknak sem szabadna figyelmen kívül hagynunk.

2 KOMMENTEK:

Látó írta...
Ha a Simon Zsolt elég t_kös, akkor most ő is vesz egy 35 Eurós részvényt...
2014. JANUÁR 14. 5:46
Névtelen írta...
Közel sem akkora már a tévék jelentősége, mint akár 10 évvel ezelőtt. Egyrészt óriási a csatornakínálat, és a kanálisok jó részén nincsenek politikai meg hírműsorok, csak amcsi meg mexikói limonádé meg kardozós-baszós hálivúdi trágya. Másrészt a fiatalok ma már több időt töltenek a fészbok meg a youtube nézegetetésével mint tévénézéssel.
2014. JANUÁR 14. 8:12Na, elkezdődött – villant át az agyamon –, a jó Isten legyen velünk!hétfő, január 13, 2014  #[ gabeebee ]Gondolatok és jegyzetek

Az időjárás is az előző napéhoz hasonló volt: ragyogó tiszta, csípős levegő, bár mintha hidegebb lett volna. Az éjjel hó is esett. Szokásomhoz híven, a kora reggeli órában mentem ki a főellenállási vonalba a jobb oldali szakaszomhoz. Köszönetet akartam mondani mindenkinek a helytállásukért, néhány buzdító szó kíséretében. 
A futóárokban voltam, amikor meghallottam az ellenséges tüzérségi lövedékek suhogását. A becsapódások alapján a mögöttünk északra elterülő „Vakbélhát”-on a tartalékot, de inkább az ott figyelőállást foglaló tüzérségi figyelőinket lőtték. 
Valamivel később, úgy 8 óra körül, Uriv felett ellenséges repülők jelentek meg. Ezeket látva olyan érzésem támadt, hogy sürgősen vissza kell térnem a harcálláspontomra. Nem sokkal később, 9 óra 45 perckor rendkívül erős, szűnni nem akaró ellenséges tüzérségi és aknavető tűzcsapás zúdult a védelmi vonalunkra. 
Na, elkezdődött – villant át az agyamon –, a jó Isten legyen velünk!” 
[részlet Deák Gyula Ahogyan én láttam... című könyvéből]


Magyarország ezer esztendős története nem szűkölködik véráldozatokban. Mégis kevés olyan tragédiája van történelmünknek, mint az 1943. január 12-én kezdődő doni áttörés. A rideg számadatok ma már mindenki számára ismeretesek. A katasztrófa során százötvenezer magyar: katona, munkaszolgálatos, hadifogoly lelte halálát.

Ma azokra emlékezünk, akik ezt a poklot megjárták és azokra a családtagokra, akik évtizedekig várták vissza férjüket, apáikat, testvéreiket, akiknek hétköznapjait soha el nem múlóan átitatta e tragédia...

Az 1943. január 12-én kezdődő doni áttörés gyökerei 1942 elejéig nyúlnak vissza, amikor is fordulat következett be Magyarország második világháborús katonai részvételében. A Barbarossa-terv meghiúsulása, valamint az 1941-42-es téli szovjet ellentámadás során elszenvedett személyi és anyagi veszteség arra sarkallta Hitlert, hogy határozottan követelje szövetségeseitől hadseregeik nagyobb arányú bekapcsolódását a hadműveletekbe.

A magyar hadvezetés, a minisztertanács 1942. január 26-i határozata értelmében eleget tett a követelésnek és 207 ezer fős személyi állományt mozgósított. A határozat előírta, hogy a behívottak az ország területéről egyenlő arányban kerüljenek besorozásra figyelembe véve azt is, hogy az így mozgósítottak csak kis mértékben érintsék a honvédség legjobban kiképzett állományát.

A 2. hadsereg alakulatainak tényleges mozgósítására 1942. február 24-től került sor. A kiszállítást követően a hadsereg csapatai súlyos harcok árán 1942. július 24-én érték el a Don folyó vonalát, ahol német alárendeltségébe kerülve a hadsereg személyi állományához és felszereltségéhez képest széles, 200 kilométer hosszú arcvonalon foglaltak védőállást.

A Friedrich Paulus tábornok parancsnoksága alatt álló hadseregcsoportot ezt követően két részre bontották. Az egyik része a Kaukázus felé nyomult előre és augusztus végére elérte a hegyvonulat magaslatait, azonban a szovjet hadsereg erőit nem sikerült a hegységből kiszorítania. A sereg másik része, amely a 2. német, a 2. magyar és a 8. olasz hadseregből állt, Sztálingrád ostromára vonult fel.

Ők augusztus 8-án érték el a Volgát Sztálingrád térségében, majd megkezdődött a benyomulás az elővárosokba. Súlyos utcai csatákban a németek megszerezték a város feletti uralom egy részét, a városközpontot azonban nem sikerült elfoglalniuk. November 19-én aztán heves tüzérséggel és harckocsi támadásokkal megindult a Vörös Hadsereg ellentámadása, aminek következtében bezárult a gyűrű az ostromló német erők körül. A végül szovjet győzelemmel záruló csata - mint ma már jól látható - döntő fordulatot eredményezett a háború menetében.

1943. január 2-án a németek elkezdték a visszavonulást a Kaukázusból. Január 12-én Urivnál, majd 14-én Scsucsjénél a szovjet hadsereg nagy erejű támadást indított a Don-kanyarban védelmi állásokban lévő, mintegy 200 ezer főt számláló 2. magyar hadsereg ellen. A szinte elviselhetetlen, mínusz 35-40 fokos hideg ellenére a magyar honvédek hősiesen próbáltak ellenállni, de megfelelő elhárító fegyverek hiányában, a páncélosok elleni szinte puszta kézzel való küzdelem eleve kudarcra volt ítélve.

Az első napokban a magyar csapatok szívósan tartották magukat. Működött a vezetés és volt mivel harcolni. Január 15-én azonban a szovjet támadó egységek elvágták a hadsereg többi erőitől a III. hadtestet, melynek következtében a nap estéjére az áttörés szélessége 100 kilométerre növekedett. A vezetés cselekvésképtelen volt, a páncélelhárítás gyenge, és a tüzérség kiesett. Jány Gusztáv vezérezredes hadseregparancsnok január 16-án kiadta az előzetes intézkedést a VII. hadtest és az 1. páncéloshadosztály visszavonulására. A német B. hadseregcsoport azonban, amelynek alárendeltségébe a magyar hadsereg is tartozott, nem engedélyezte a visszavonulást, de támogatást sem adott a mieinknek.

Ma már tudjuk, hogy a menekülő német egységek fedezetnek, ágyútölteléknek használták a magyar katonákat. A megmaradt csapategységek súlyos utóvédharcokat vívtak, Kurszk térségéig vonultak, s átkeltek a Dnyeperen. A csatavesztés után, akik túlélték a szovjetek golyóit és a fagy poklától is megmenekültek, azokra a legkegyetlenebb hadifogság várt.

A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak. A megfelelő fegyverzet, felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott hős honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda a -40 fokos orosz télben.

A mintegy kétszázezres magyar haderőből csaknem 150 ezer katona soha nem tért haza.


Na ennyi Kárpátia zene után , ha meghallgatjátok biztos nem tudják kiénekelni a földet a lábatok alól a hollókosztosok . Kívánom , hogy hazánk , az elkövetkezőkben is a Magyarságé legyen , és hogy a magyarok ne váljanak Palesztinokká saját hazájukban , mert Budapest azért még mindig Budapest , bár néha úgy látszik , mintha Judapest lenne .

Kárpátia - Csendes a Don

http://www.youtube.com/watch?v=-nWR7iuWmR8

Kárpátia Száműzött (2013) Teljes album

Kárpátia-Így volt,így lesz!-2003-(teljes album)

Magyarnak Születtem - (Kárpátia válogatás By M.Zozy.)wmv

Ébredj Magyar Kárpátia válogatás 2 By M Zozy 2013

Kárpátia - Légió Teljes Album 2013

Kárpátia Száműzött Teljes Album 2013 ÚJ

kárpátia mix

KÁRPÁTIA B.SZENTGYÖRGY 2013 MÁJUS

Republic 2010. március 15. - Bódi László " Cipő " emlékére

15 Republic dal - 60 percben Cipő emlékére

Cipő utolsó nagykoncertjének összefoglalója - Cipő, remeljük haza talál

Republic: Az első koncert Cipő nélkül (05:42)

Kárpátia-Tűzzel vassal-2004-(teljes album)

Kárpátia - Justice For Hungary Album (2011)

kárpátia - Rendületlenül (Album)

kárpátia válogatás jaszimex.

Lilaszív2-Kárpátia koncert - Tenkesalja fesztivál 2006 Teljes koncert.

Kárpátia - a Jobbik majálison / Óbudai sziget

Kárpátia - Mennyei koncertKárpátia - Toborzó

KÁRPÁTIA-KELETI KÁRPÁTOK

Kárpátia: neveket akarok hallani ('56 emlékére)

Kárpátia - Kivándorlók dala

Kárpátia-Pálinka

Kárpátia - Fiumei ribillió

Bizalmam az ősi erényben

Kárpátia - Hegyek fölött

Kárpátia - Ha Kell!

Kárpátia - Halotti beszéd (részlet)

Kárpátia - Mesélj még nekem

Kárpátia - Ott, ahol zúg az a négy folyó

Kárpátia - Isten Veled

Kárpátia-Megállj, holló

Kárpátia-Három bika

Kárpátia - Szél Viszi Messze

Kárpátia - Barátom mondd merre vagy

Kárpátia - Veterán

Kárpátia: Magyar föld

Kárpátia - Hallom az idők szavát

Kárpátia - Akkor megyek

KÁRPÁTIA-LÁTOD,HAZÁM

Kárpátia:Toborzó

Kárpátia - Az én apám

Kárpátia - Erdély szabad

Kárpátia-Valahol tőled távol

Kárpátia - Ugye gondolsz néha rám

Kárpátia - Tábori posta

Kárpátia - Keleti Kárpátok

Kárpátia- Ébredj Magyar!

Kárpátia - Esküszünk, mi székelyek

Kárpátia - A világtól elzárva

Kárpátia - Rongyos gárda

Kárpátia - Pásztortüzek

Kárpátia-Nem engedünk 48'-ból!

Kárpátia - Székely Himnusz

Kárpátia - Neveket Akarok Hallani /1956 gyilkosaival/

Kárpátia: Hazám, hazám

Kárpátia - Vadász

Kárpátia - Doberdó

Kárpátia-Karácsony

Kárpátia - Szép Helyek

Kárpátia-Szeretlek

Kárpátia - Ne hagyd magad

Kárpátia-Az én Házam

http://www.youtube.com/watch?v=fLt07KqDDq4&list=RDpa2mH48pEZQEgy gyógyszergyári vezérigazgatónak elege lett és elmondta az igazat a gyógyszergyárakrólPosted on 2014/01/03 by Híradmin
halál2Orvosok lekenyerezése, hatalmas profit, méregdrágán kínált filléres hatóanyagok, gyógyszerek nem tudományos tesztelése, a hatóságok megvesztegetése, kitalált betegségek, hatalmas marketingkampányok, sötét titkok, rengeteg pénz, amivel mindent el lehet tusolni, seregnyi károsult és szenvedő ember, akinek fogalma sincs, hogy minek is esett áldozatául. Így lehetne legjobban leírni a mai gyógyszeripart néhány szóban.
John Virapen, aki 35 évig gyógyszeripari bennfentes volt, úgy döntött, hogy a nyilvánosság elé lép és leleplező vallomásával próbálja megállítani a lavinát, amit egykori gyógyszergyári vezérigazgatóként elindított. Ő volt ugyanis az egyik legnagyobb gyógyszeripari óriás, az Eli Lilly svédországi vezérigazgatója, aki végigjárta a ranglétrát egészen az üzletkötőtől a vezérigazgatóig és teljesen átlátta a rendszert…
gyógyszergyár
Idős korára azonban, amikor megállapodott és ő is apa lett, rádöbbent, hogy a gépezet, aminek építésében része volt, ami a betegségek futószalagjára teszi az egészségeseket, annak a saját fia is bármikor áldozatául eshet. Lelkiismerete által hajtva könyvet írt, pereskedett, felvállalta korábbi ocsmány tetteit és úgy döntött, hogy elmondja a világnak, minek volt tanúja és részese, mialatt a világ egyik legnagyobb cégének, az Eli Lilly-nek dolgozott.
Az Eli Lilly-ről annyit, hogy a Fortune 500 listája szerint (egy lista, ami bevétel alapján sorrendbe rakja Amerika 500 legnagyobb cégét) a 130. legnagyobb vállalat. Mellékesen megjegyezném, hogy 12 másik gyógyszergyár is benne van még a top 500-ban, van aki az előkelő 35. helyen. Az Eli Lilly 20 éve Magyarországon is jelen van.
A volt gyógyszergyári vezérigazgatót lelkiismerete nem hagyta nyugodni és kiterítette a kártyákat az asztalra.
John Virapen Mellékhatás: Halál című  könyvében leírja az egész folyamatot, hogyan veszik rá a gyógyszergyárak az orvosokat, hogy az ő termékeiket írják fel, hogyan vesztegetik meg drága utazásokkal és ajándékokkal a véleményvezéreket, elismert kutatókat és orvosokat, hogy pozitívan nyilatkozzanak gyógyszerekről, amik súlyos mellékhatásokkal járnak és valójában inkább be kellene tiltani őket. Arról ír, hogyan manipulálják a gyógyszerek forgalomba hozása előtti teszteket, hogy pozitív eredmények jöjjenek ki, annak ellenére, hogy a tesztelések alatt gyakran halálos áldozatok is voltak. Hogyan hamisítják és manipulálják a jelentéseket és a statisztikákat, hogy a mellékhatásokat és a haláleseteket eltusolják. Hogyan pénzelnek a gyógyszergyárak kutató orvosokat, egész intézményeket, hogy a saját oldalukra állítsák őket. Sőt a gyógyszeripar, ha fogy a piac, azaz fogy a beteg emberek száma, masszív marketing kampányokkal új betegségeket ültet el a köztudatba, hogy ezzel növelje a gyógyszerek forgalmát és már nem riadnak el attól sem, hogy a gyerekeket tekintsék értékesítési célpiacnak. Arról is beszámol, ha netán perbe keverednének a gyógyszerek okozta halálesetek miatt, egy armadányi ügyvédet küldenek rá az ügyre, akik szétszedik az esetet. Aztán peren kívüli egyezségeket kötnek az áldozatok családtagjaival, hogy néhány millió dollárért cserébe örökre hallgassanak, s így szépen eltusolják az ügyet a nyilvánosság elől.
Munkakörömhöz tartozott, hogy e veszélyes és széles körben használt gyógyszerek marketingkampányát kidolgozzam és lebonyolítsam. A marketing az orvosoknak szánt drága ajándékoktól a véleményvezérek utaztatásán, a tudományos folyóiratokba szánt fizetett cikkek megjelenésén, valamint tudományos konferenciák előkészítésén és megtartásán át a különösen fontos személyek borbélyház-látogatásáig mindenre kiterjedt.”
Írja Jonh Virapen a “Mellékhatás: Halál” című könyvében, ahonnan a többi idézet is származik.
A hatóságok nem képesek megvédeni az embert, így a kisfiamat sem a gyógyszeripai bűnözéstől. A hatóságok megvesztegethetők, miként a szakértők és az orvosok is.”
 „Minden okunk megvan az aggodalomra. Ezt azonban ne tartsuk magunkban, hanem igyekezzünk tenni ellene. Ezt melegen ajánlom olvasóimnak. A gyógyszeriparban mindenki szerepet játszik. Azokat, akiknek hozzám hasonló módon elege van a főnökeiből és azok hazugságaiból, kínozza a lelkiismeret.”
 „E könyv elolvasása után valószínűleg sokan nem fognak szeretni engem. Elítélnek és elátkoznak majd. Azonban nem ítélhetnek el annyira, amennyire én elítélem magam. Szerencsére azonban tájékozottabbak lesznek, amikor orvoshoz kell fordulniuk, figyelni fognak arra, hogy milyen gyógyszereket írnak fel nekik, tisztában lesznek a tudományos újdonságokkal, a kutatási eredményekkel, az orvosi folyóiratok álláspontjaival, valamint a kormányzati ajánlásokkal, és másképp fogják megítélni a gyógyszer-engedélyezési eljárásokat.”
Gondolom mindenkinek feltűnt már, hogy irreálisan sok gyógyszerreklám van a tévében. De elgondolkodtál-e már azon, hogy milyen etikátlan dolog egyáltalán, hogy a gyógyszerek reklámozhatóak? Onnantól kezdve, hogy reklám és marketing tevékenység történik a gyógyászat területén, már nem orvoslásról beszélünk többé, hanem üzletről, azaz egy iparágról. De ki ennek az iparágnak a célpiaca? Kinek lehet gyógyszert eladni? A válasz egyértelmű: a BETEG embereknek. De kérdem én, ha a gyógyászat egy iparág, és a célközönség a beteg, akkor hogyan állhat ez összhangban a gyógyászat valós céljával, azaz, hogy az emberek egészségesek legyenek? Mert ha ez egy üzlet, akkor logikus, hogy több vásárló kell, azaz több beteg, a több profit érdekében. Ha több beteg kell, akkor a gyógyszeriparnak már nem az az érdeke, hogy gyógyítson, hanem az, hogy betegeket, betegségtudatot gyártson, hiszen így tud növekedni. Nemde?
A gyógyszerek reklámozását be kellene tiltani. Ez etikátlan. De sajnos itt nem csak arról van szó, hogy gyógyszereket reklámoznak, hanem ál-betegségtudatot hoznak létre. Hiszen mindenki tudja, aki valamennyire is jártas a marketingben: ha növekedni akarsz, akkor növelned kell az igényt a portékádra.
 „A marketing már el is kezdődött, hiszen egy leendő sikergyógyszerről volt szó. Úgy kezdődött el, hogy még nem is volt biztos a gyógyszer forgalomba kerülése. Ha azonban a neve már bekerül a köztudatba, a hatóságnak elég nehéz nemet mondania. Miért tiltanák meg egy gyógyszer forgalmazását, amikor minden beteg úgy gondolja, hogy nagyon hasznos lenne?”
Írja könyvében John Virapen a Prozac® nevű antidepresszáns engedélyezési folyamatának procedúrájáról. A Prozac® sok öngyilkossági eset okozója volt és máig is az.
 „Szeretném újfent hangsúlyozni, hogy általánosságban nem az orvostudomány ellen vagyok. …Azt sem mondom, hogy a gyógyszeripari cégek a hibásak, ha egy emberek ezreit sikeresen gyógyító gyógyszernek mellékhatásai vannak. Felelőtlenség azonban olyan gyógyszert forgalmazni, amely nem gyógyít, csak a tüneteket enyhíti, ám a betegek felénél súlyos mellékhatásokat okoz. Ha viszont a betegtájékoztatóban nem szerepel a mellékhatásokra utaló figyelmeztetés, akkor bűncselekményről van szó.”
 „A politikusok megkérdezhetnék maguktól, hogy miért nem érdekli őket jobban a tisztességes gyógyszeripari piac. Fel kellene figyelniük arra, hogy milyen sok pénz áramlik az egészségügyi rendszerbe olyan csatornákon át, amelyekből a betegeknek semmi hasznuk sem származik. Ha az egészségügyi rendszert a korrupció megszüntetésével egyszerűen meg lehetne javítani, akkor miért nem tesz ezért senki semmit? Ez a politikusok dolga lenne.”
 „Minthogy én is részvevője voltam ennek a rendszernek, elhatároztam, hogy cselekedni fogok. Ez a könyv az első lépés. Egyedül azonban lehetetlen szembeszállni a gyógyszeriparral. Csak összefogva lehet valamin változtatni. Kérdéseket — köztük akár kínosakat — kell feltenni az orvosi rendelőkben, a gyógyszertárakban, az újságokban, szakítani kell azzal a hiedelemmel, hogy az orvosok félistenek, akik feltétel nélkül megérdemlik a bizalmat, és nem kell bedőlni az újonnan »felfedezett« betegségeknek, amelyeket a gyógyszeripar be akar beszélni az embereknek.”
Nem kell messzire mennünk, hazánkban is virágzik a gyógyszeripar, a tévéből dől a fájdalomcsillapítók és egyéb tüneteket kezelő gyógyszerek reklámja. A nyugdíjasoknak marékszámra írják fel a különböző gyógyszereket,  nem ritkán 10-20 fajta különböző tablettát egyidejűleg. Az egyik gyógyszer mellékhatásának tüneteit ugyanis gyakran egy másik gyógyszer felírásával kezelik.
Osszák meg ezt az információt másokkal, hogy minél több emberhez eljusson. Nyissuk fel az emberek szemét és ezzel is mérjünk csapást a gyógyszeripar pénzéhes gépezetére!
Forrás: Natura Hírek
Nemzeti InternetFigyelő


A rendőrség több településén keresi a Lehel úti robbantót2014. január 18. - 15:01

Több településén keresik a Lehel úti robbantó nyomait a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozócsoportjának irányításával - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata szombaton a honlapján.

Azt írták, hogy a jelentős rendőri erők bevonásával indított akcióban tervszerű, összehangolt, széleskörű adat- és információgyűjtést végeznek a XIII. kerületi Lehel úti pénzintézetnél január 13-án történt robbantásos bűncselekmény elkövetőjének megtalálása érdekében.
A Nemzeti Nyomozó Iroda 272, más rendőri szervek 234 munkatársa folytat adat- és információgyűjtést, elemzést és tanúkutatást; ezeket egy nyomozócsoport fogja össze, a beérkező adatokat ők elemzik - közölték.
Emlékeztettek arra, hogy a rendőrség azt a fekete bukósisakot, sötét kezeslábast viselő, 180-185 centiméter magas ismeretlent keresi, aki a bűncselekmény helyszínéről egy cross enduro jellegű, forgalmi rendszám nélküli, 125 vagy 250 köbcentiméter hengerűrtartalmú motorkerékpárral hajtott el.
Megismételték korábbi felhívásukat is: az országos rendőrfőkapitány bruttó 10 millió forint díjat ajánlott fel a nyomravezetőnek.
A rendőrség továbbra is kéri, hogy akinek a bűncselekménnyel vagy az ismeretlen elkövetővel kapcsolatban érdemleges információja van, jelentkezzen az ingyenesen hívható 06/80-620-107 zöld számon vagy a 107-es és 112-es központi segélyhívó számon.
A Nemzeti Nyomozó Iroda korábban azt közölte, hogy robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés és közveszélyokozás gyanúja miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettes ellen.


(MTI)

Esélytelen a baloldal, második erő lehet a Jobbik2014. január 18. - 13:2320%-on áll a Jobbik a biztos választók körében, a baloldali ellenzék jócskán le van maradva a Fidesz mögött, az LMP pedig nem jutna be a parlamentbe - mindez az Iránytű Intézet felméréséből derül ki. A szervezet még decemberben - tehát a baloldali összeborulás előtt - kérdezte a választókat pártpreferenciájukról és az ország helyzetéről.
A biztos szavazók az összes megkérdezett 62%-át teszik ki. Az összes megkérdezett 42%-a biztosan elmenne voksolni, tud pártot választani, és azt meg is nevezte a kutatás során.
Az Iránytű Intézet négy hónappal ezelőtti méréséhez képest lényegi átrendeződés nem figyelhető meg, mindössze hibahatáron belüli, legfeljebb egyszázalék pontos mozgásokat tapasztaltak.
Sokan nem kérnek Gyurcsányból
A Fidesz-KDNP masszívan vezet, második helyen a Jobbik áll. Egy széles, Demokratikus Koalícióval kiegészülő baloldali összefogás is elégtelen a Fidesz-KDNP megszorítására, mivel alig haladják meg a kormánypártok támogatottságának felét. Hozzátesszük: az azóta megvalósult baloldali összefogás ráadásul vélhetően sokakat eltántorít a szavazástól, hiszen akik Bajnai Gordonékat támogatták, nem biztos, hogy szívesen voksolnak egy Gyurcsány Ferenc nevével is fémjelzett formációra. Az Iránytű Intézet erre is előre kereste a választ: az MSZP, az Együtt-PM, illetve a DK szavazóinak külön kérdést tettek fel arról, szükségesnek tartják-e, hogy a kormányváltás érdekében az MSZP és az Együtt-PM megállapodjon a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióval egy széleskörű választási összefogásról.  Az említett baloldali pártok szavazóinak 83%-a támogatta az összefogást, az Együtt-PM szimpatizánsai viszont az átlagosnál kritikusabbak Gyurcsány Ferenc pártjával szemben.
Egyre kevesebb a bizonytalan
A pártok támogatottsága az összes megkérdezett körében nagyjából a biztos szavazóknál mért arányokat követi.
Érezhető az országgyűlési választás időpontjának közeledése egyes adatokon, élesedik a kampány. A választásoktól teljesen elzárkózók aránya mindössze 12-13% (augusztusban 15%), a bizonytalanok aránya szintén csökkent, most 18%, korábban 20-21% volt.
A teljes népesség és a pártot választani tudó biztos szavazók adatainak összevetésével megállapítható, hogy a DK és a Fidesz-KDNP szavazói némileg aktívabbak az átlagosnál, hiszen magasabb arányban járulnának eme pártok szimpatizánsai az urnák elé. Az LMP-t jelölők aktivitása lényegesen alacsonyabb az átlagnál, ez igazodik a korábbi trendekhez.
Javul a helyzet, de többségben az elégedetlenek

Az ország helyzetének választói megítélése 2013 nyara óta javulást mutat. Az „Egyáltalán nemelégedett” választók aránya hibahatáron kívül, 4 százalékponttal csökkent, míg a semleges választ adók („Elégedett is, meg nem is”) részesedése ugyanennyivel növekedett. Összességében azonban a negatív válaszok maradtak jelentős túlsúlyban.

2013 augusztusában még a választók mintegy fele megélhetési körülményeinek romlásáról számolt be, ami meglehetősen rossz választói értékítéletet mutat. A 48%-os összesített elégedetlenség 41%-ra csökkent az év végére, úgy, hogy a javulást, illetve változatlanságot érzők aránya 4-4 százalékponttal növekedni tudott. A komfortérzet növekedése vélhetően a rezsicsökkentésnek, illetve az ahhoz kapcsolódó agresszív kormányzati kampánynak, a minimálisan javuló gazdasági helyzetnek és egyéb jóléti intézkedéseknek köszönhető. A nyári mélyponthoz viszont hozzájárulhattak a „Varga-csomag” választók számára még friss negatív hatásai.
A második Orbán-kormány megítélésében kisebb javulás tapasztalható az előző két kérdéshez képest. Az elégedetlen válaszadók aránya 2013 augusztusa és decembere között mindössze 3 százalékponttal csökkent, az elégedetteké ugyanennyivel nőtt. Itt is negatív válaszok vannak túlsúlyban, bár az olló ebben a kérdésben a legszűkebb a pozitív irányú válaszokkal összevetve. A javulás ellenére tehát még mindig negatívan ítélik meg a választók az ország és a kormány helyzetét.
 
alfahir.hu
Áder János kitűzte az országgyűlési választás időpontját2014. január 18. - 18:05


Az alábbiakban szó szerint közöljük a Köztársasági Elnöki Hivatal közleményét.


Hazánk demokratikus és alkotmányos berendezkedésének fundamentumát a szabad választás joga és lehetősége jelenti.
Az általános választások időpontjának kitűzését az Alaptörvény a köztársasági elnök kizárólagos jogkörébe utalja, meghatározva annak alkotmányos feltételeit is. Alaptörvényünk kimondja: "az országgyűlési képviselők általános választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani". További törvényi megkötés az is, hogy a szavazást vasárnap kell tartani, és a választás napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét- és pünkösdvasárnapra.
Az utóbbi három országgyűlési választás alkalmával Magyarország polgárai minden egyes alkalommal április első felében juttathatták kifejezésre akaratukat. Amikor a 2014-es választások kiírásáról döntöttem – e hagyomány tisztelete mellett – az alábbi négy szempont vezérelt:
1. Magyarország polgárainak jogos elvárása, hogy a választási kampány időszaka ne nyúljon a szükségesnél és indokoltnál hosszabbra. Ezt a szempontot tiszteletreméltó elődeim is fontosnak tartották, amikor kiírták a választások időpontját.
2. Magyarország érdeke – demokráciánk közel két és fél évtizedes történetének közös tapasztalata alapján –, hogy politikai nemzetünk tagjaitól a 2014-ben felhatalmazást kapó új Országgyűlés mielőbb megalakulhasson, és az új kormány mielőbb munkához láthasson.
3. Magyarország pillanatai drágák, ezért hazánk polgárai szempontjából kiemelten fontosnak tartom, hogy az Európai Unió új költségvetésében rendelkezésünkre álló, több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás felhasználását semmi se hátráltassa. Minél előbb lesz új felhatalmazással bíró kormány, a vállalkozások, intézmények, önkormányzatok és családok annál előbb juthatnak hozzá az ország gyarapodását és polgárainak jólétét szolgáló forrásokhoz.
4. Egy ország élete azonban nemcsak a pénzről, a gazdasági lehetőségekről szól, hanem az itt élők békéjéről és nyugalmáról is. Ezért a választások időpontját meghatározó döntésemmel azt is elő kívánom segíteni, hogy – túljutva a politikai pártok versengésével szükségszerűen együtt járó zajos kampányidőszakon – a húsvéti ünnepek lehetőleg már olyan békés és nyugodt keretek között telhessenek, ami mindannyiunk személyes és közös reménye, jogos óhajtása – bármi legyen is a hitünk.
Mindezt figyelembe véve, élve az Alaptörvényben a köztársasági elnökre ruházott jogokkal és kötelezettségekkel, a mai napon meghozott elnöki határozatommal az országgyűlési választás időpontját 2014. április 6. napjára tűzöm ki.
Áder János
Magyarország köztársasági elnökeKészítettem egy kilátót negyvenmillióért2009. október 10. - 15:18

Tisztelt Pályázati Pénzeket Odaítélő Központ!

Alulírott Szebb Jenő, műkedvelő építész, fafaragó és természetbarát azért fordulok önökhöz, mert sürgősen szükségem lenne negyvenmillió forintra. Ez idáig fogalmam sem volt, honnan szedjem össze ezt a nem túl szerény összeget, de amióta megismerkedtem az önök úgynevezett negyvencentis kilátó projektjével, már tudom, hogy maguk az én embereim, és viszont.
Nem kívánok beállni a sajtószerte megnyilvánuló örök elégedetlenkedők, fanyalgók és mindenen felháborodók sorába, így hát egyetlen szóval sem fogom bírálni a negyvencentis kilátót, amit önök negyvenmillió forinttal honoráltak.
Már Kovács László is megmondta, hogy merjünk kicsik lenni, tehát kis ország - kis kilátó, különben is, Trianon óta csupa síksággal van tele maradék hazánk, hát akkor mire fel nagyzolnának egyesek holmi égbe szökő tornyokkal, nem igaz? A gigantománia egy sztálinista csökevény, és akinek egy negyvencentis kilátó nem elég magas, az szerintem egyéb gazemberségre is képes.
Különben is, meg kell látni a praktikumot a projektben, hiszen ha egy negyvencentis kilátó pont negyvenmillió forintba kerül, akkor még azok az emeszpések is ki tudják számolni, hogy egymillióba kerül centimétere, akiknek nincs is diplomájuk, csak úgy beírták az életrajzukba.
Nos, az általam készített kilátó, amiről a mellékelt látványtervet is becsatoltam, az önök által meghonosított szabványt követve pontosan negyven centiméter magas. Felbecsülhetetlen praktikusságát az adja, hogy hordozható. Így a használója bárhova magával viheti, és ahonnan ki akar látni, ott egyszerűen lehelyezi a talajra, feláll rá, aztán pedig már csak rajta múlik, hogy milyen kilátásokkal szembesül. Ilyen egyszerű a működése, de ha önök egyéb műszaki vagy bármilyen más paraméter, illetve részletesebb használati útmutató iránt érdeklődnek, készséggel állok rendelkezésükre. Az átutalást a Szebb Jövőért Alapítvány számlaszámára várom, kérem, hogy a Közlemény rovatba szíveskedjenek beírni: "Hokedli".
Várom megtisztelő válaszukat:
Szebb Jenő
építészeti terepdizájner


Az ORFK nyomozó osztályának volt vezetője szerint bérgyilkosság történt Soroksáron

A rendőröknek minden jel szerint konkrét elképzelésük van arról, ki ölte vagy ölette meg Soroksáron Kardosné Gyurik Krisztinát. Ez lehet az oka, hogy nem tűznek ki vérdíjat.
A Borsonline információi szerint több tettest keres a rendőrség a szeptember 25-i soroksári gyilkossággal összefüggésben. Kardosné Gyurik Krisztinát futás közben kapták el, és durván bántalmazták, mielőtt megölték. Két kezét és két lábát külön-külön összekötözték. A bicikliúttól néhány méterre találták meg lemeztelenített holttestét, cipő viszont volt rajta.
Tegnap, miután a Lehel utcai robbantó fejére 10 milliós nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség, megkérdezték, mi indokolja, hogy a soroksári ügyben ezzel szemben nincs vérdíj. – A soroksári gyilkosság nyomozásának állása nem indokolja a díjkitűzést – nyilatkozta szűkszavúan Kovács Viktória, az ORFK szóvivője.

Egyéb forrásból a lap megtudta: a BRFK nyomozóinak pontos elképzelései vannak arról, hogyan történt a gyilkosság. – Azt gondolom, hogy a soroksári futónő ügyében megvannak a lehetséges gyanúsítottak, csak hosszadalmas, aprólékos munka leválogatni azokat az információkat, amelyek a bizonyításhoz szüksé­gesek.
– A robbantásnál ezzel szemben nincs ok-okozati összefüggés a tettes és a helyszín között. Ezt egyébként a rendőrök pacekbalhénak nevezik – nyilatkozta Kátay Elek, az ORFK nyomozó osztályának volt vezetője.
Az egykori gyilkossági főzsaru elmondta: alapos oka van arra, hogy feltételezze, Soroksáron bérgyilkosság történt. A megölt asszony minden valószínűség szerint ismerte a gyilkosokat, a megbízót és az elkövetőt is. – Ha a nyomozók már közel vannak a megoldáshoz, szándékosan nem tűznek ki nyomravezetői díjat, mert attól tartanak, hogy a sok fals információ ellenőrzése éppen a tényleges tettesek leleplezésétől veszi el az időt, az erőt – tette hozzá.
(Borsonline nyomán)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése