2012. március 17., szombat

Cigányország II.

Cigányország II.


Cigány Autonómia?

2011.07.03. 19:40 Szűcskoppány

Ladányi János szociológus-cigánykutató a mai Népszabadságban, a NOL honlapon "elképzelhetőnek tartja" a cigánylakta országrészek autonómiáját. A tragédia mindig így kezdődik. Valaki elképzelhetőnek tart valamit, ez propaganda okokból nyilvánosságot kap, mely felerősíti a folyamatokat, és ezek után csak idő kérdése a tragédia. Trianon is így kezdődött.
Persze mindenki tudja, hogy egy cigány ország önmagában életképtelen, a zsidók is, és az értelmesebb cigányok is. A dolgok hátterében nem is annyira egy cigányország létrehozásának a szándéka áll, hanem a bukó rendszer akarja felperzselni maga mögött a földet, hogy mások – netán az anyanemzet – ne erősödhessenek meg itt, mesterségesen viszályokat és háborúkat gerjesztve. Tulajdonképpen Trianon lényege is a feszültségek állandósítása volt. Minél rosszabb másnak, annál jobb nekik – mint eddig is. Ez a talmudi mentalitás, mert ilyen esetben kevesebb potenciális ellenség marad életerősen, tehát érdekük mindenkit ellenségként kezelni és pusztítani.
A cél a legsötétebb etnikai villongások kirobbantása, szítása, külföldi segítséggel, ha futja erejükből, akkor külföldi katonai beavatkozással is. Ezzel az országból egy lakatlan és kipusztított romhalmaz válna. Attól függetlenül, hogy névleg lenne-e cigány autonómia, amit nyilván változatlanul a magyaroknak kellene még hatalmasabb összegekkel támogatni. Egy ekkora felfordulás viszont senki másnak sem érdeke, csak az cionista hatalmaknak, részben azért is, hogy ködként terelje el róluk a figyelmet.
A tragikomikum az, hogy az úgynevezett nemzeti oldalon is voltak olyanok, akik – miközben a környező népeket szidva trianonoznak – egyenesen külön országot hasítanának hazánk földjéből a cigányoknak.
Kérdés, hogy ezt az ellenpólus hagyja-e? Mert ez, közvetve ha tönkreteszi a magyar és a környező államok gazdaságait, akkor lehúzza ezt a területet, nem is kicsit. Vagyis levágja Európát a keleti gazdasági érdekeltségekről. Minket elpusztítana, de a keleti érdekszférát is jelentősen gyengítené. Továbbá egy ilyen gócpont a világ söpredékének a bázisa lenne. A stabilitás ilyen felborítását nem biztos, hogy mindenki jó szemmel nézné.
Magunk részéről akár meg is engedhetnénk, hogy legalább két évre létrejöjjön ez a cigány-territórium!
Az összes liberális értelmiségit és pereputtyát összegyűjtenénk, és oda száműznénk közéjük. Legalább tízezer férget, mivel ennyi a Demokratikus Charta regisztrált tagsága. Két év alatt a cigányok elvégeznék a feladatot, nekünk semmi mást nem kellene tenni, csak bevonulni, és a maradék cigány populációt besorozni munkaszolgálatra, amit már jövőre előirányoztak Fideszék is. Minden nézőpont kérdése.
Tálas András - Jövőnk.info

Magyaroknak pusztulniuk kell a Kárpát-medencéből!!!!!!

2011.07.02. 10:42 Szűcskoppány

Elevenítsük fel az egy évvel ezelőtti írást. Úgy hiszem, ma többen megértik mint akkor.
 
Titkok és összefüggések (amit minden magyarnak ismerni kell)


Dr. Papp Lajos, szivsebész.


Magyarság története meghamisításának kizárólag egy célja volt - jelentette
ki egy német történész csoport:
Megszerezni, és elvenni a Magyaroktól a Kárpát medencét !!!!???
Magyarország a földi paradicsom!


A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az
égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen
irányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központi
helyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell.
Vagyis mi jelentjük Európa közepét. A múlt és a jelenkori történelem azt
bizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre a
területre, az itt lévő tudásra és nem fordítva !


Az energiaközpont: A NASA kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt
írja, hogy Földünk szívcsakrája (föld szíve) a Kárpát-medencében, a
Pilisben (Pólus) található. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás
központja. A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert
alkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. (jól
ismert Gertrudis királyné sorsa, aki a tiltás ellenére betette a lábát a
tiltott területre. Az életével fizetett ezért.) A dalai Láma 22 évvel
ezelőtt kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő
szerepük van. Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években
leírta: "Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell
foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette
Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak." Murád
szultán kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész
világnak. Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura. Bonfini,
Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik a
magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért
gyűlölet veszi őket körbe.


A középkorban úgy emlegették Magyarországot, hogy itt a leggazdagabb a
föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló .
A hazánkat örök idők óta jellemző gazdagság ma is fenn áll. A bőséget
jelenleg nem mi, hanem egy megszálló, idegen csoport élvezi. 2006 tavaszán
a médiában bejelentették, hogy Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országa
közé tartozik!


Ezt a hatalmas mértékű jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének busás
hasznából értük el. Ez az előkelő hely a magyarság kemény munkájának
eredménye. A hazánkra jellemző kedvező adottságok miatt nem véletlen, hogy
a történelem során folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára a
megszerzendő és vonzó földterület. Nagy Sándor hódító hadjáratának célja
valószínűleg a Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt. A
Pilisben akarta felépíteni a Nap palotáját. Tudta, hogy a Kárpát-medence
megszerzésével a világ legnagyobb uralkodójává válhat. Szerencsénkre nem
ért célba, útközben meghalt.


A tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzel
az irigységgel és sokszor gyűlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünk
megszerzése érdekében. És ez ma sincs másképp, a helyzet semmit nem
változott. Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket a
nemességtől elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvá
vált. Az egy kézbe került állami földeket ezt követően könnyű volt (az
elaltatott és elvakított néptől) privatizálni, kiárulni. Privatizálás: A
jelenlegi kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, a
magyar anyaföldet. Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket és
minden fontos, központi intézményünk irányítását. Ma a magyar föld
megszerzése, kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nem
kerül a privatizáció kalapácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévő bankok
szerzik meg a föld jelzálog terhelésével.


Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél többen kényszerülnek
hitelfelvételre, földművelő gazdáknak több tízmilliós hiteleket adnak
gépvásárlásra, majd manipulálják a jövedelmezőségüket a mezőgazdaságból,
mindezt az EU kézi vezérlésével, aminek eredményeként az elszegényedés
miatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktől és azt az idegenek
kezébe átadni. A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket,
melyet őseink vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények között
nem mondtak volna le. 2006 őszén a gazdákkal megkötött szerződések
ellenére nem vették át a megtermelt kiváló minőségű gabonát.
Feltételezhető, hogy szándékosan történt szerződésszegés. A 2007 évi kevés
termést látva, a magyar gazdák abban bíztak, hogy a maradék 2006 -os
termést ( amit az állam és az EU 2500 Ft-ért vásárolt fel és tárolt be)
feletetik az állataikkal, a kevés megtermettet pedig 5-7 ezer forintért el
tudják adni, amivel fellélegezhettek volna az EU megsemmisítő nyomása
alól. Ehelyett az illetékesek azonnal utasítást adtak a 2500 Ft-os gabona
erőművekben történő elégetésére, tették mindezt akkor, amikor tudták, hogy
néhány hónap múlva ugyanezt dupla áron eladhatta volna a paraszt!Bizonyára abban gondolkodtak, hogy a hús árának meghagyása mellett a
paraszt ember képtelen a háromszoros áron adott gabonából egy disznót is
megtartani! De ez azt okozta, hogy a termelők elestek az éves
árbevételtől és csN'dbe, vagy csőd szélére jutottak. Csődhelyzetben pedig
a jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévő bankok kaparintják meg
földjeiket, házaikat, autóikat. A szőlősgazdákat arra buzdítják, illetve
kapnak EU támogatást, hogy vágják ki ősi szőlőültetvényeiket és adják el
földjeiket. A termelőket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végső
kétségbe esésükben a pénzt választhatják. Ha így döntenek, ezek a
földterületek is idegen kezekbe kerülnek. A gazdálkodók tudatos
ellehetetlenítésére az őszi szüret idején, folyamatosan helikopterek
köröztek az ültetvények fölött. A gazdát és a segítő rokonságot, a
barátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy ők munkavállalóknak
minősülnek és ezért kötelesek adót fizetni . Ez egy újabb olyan trauma a
földtulajdonosoknak, mely a földtől való megváláshoz vezethet.


A parlagfűről elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés fő
okozója, holott valójában "teljesen ártatlan". Helyette bármelyik más
mezei növényt is kikiálthatták volna főbűnösnek. Aki földdel rendelkezik,
az tudja, hogy bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növény
a föld alól. Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenőrizni
feltűnésüket. Akinél parlagfüvet találnak, az akár több milliós
pénzbírságra is számíthat.


Ezzel újra elérték céljukat: a gazdák nem bírják a büntetést kifizetni,
nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tőle. Nem, vagy
keveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezett
élelmiszerekről (70 % -ban felelős az emberi szervezetben lerakódott
mérgekért, ami az allergiás megbetegedések fő oka!). A génkezelt szójáról,
a rákkeltő levegőjű városokról, arról a hatalmas mennyiségű kemikáliáról,
melyet naponta használ és kozmetikumként magára ken az emberiség, ideértve
a bőrön keresztül felszívódó ruhaöblítőket, a vegyi parfümöket,
dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb. Ez utóbbi mérgeket
naponta, folyamatosan, - hatalmas összegeket áldozva - reklámozzák,
kínálják a kereskedő hálózatok. Becslések szerint, amennyiben a
kiárusítás, a földtől történő el-és megválás, a kényszerűségből történő
eladások üteme a közeljövőben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nő,
abban az esetben a megmaradt magyarországi földek többsége rövid időn
belül, akár néhány év alatt idegen kézbe kerülhet! A felvásárlások
gőzerővel történnek. A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondolta
végig ennek katasztrofális következményeit! Holnap-holnapután a térképek
idegen földtulajdont jelezhetnek. Somogyban már van olyan terület, ahol
falustól együtt külföldi tulajdonban vannak még az utak is! A térképeken a
Magyarország feliratot szándékoznak eltörölni! Ne adjuk oda őseink
földjét! Hatalmas árat kell fizetnünk érte!


Mi a baj velünk, miért fél tőlünk a világ? Könnyen megkapjuk a választ.


A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel
ezelőtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól,
hogy kutassa ki és bizonyítsa be melyik a földünk alapvető génje. A ki nem
mondott valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita
(felsőbbrendű) gént találják meg.


Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a
keresett gént, de nem egyet! Kettőt!


Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy az egyik az
amerikai Indián vidékeken, a másik tisztább vérvonal a Kárpát-medencében
élő, magukat magyarnak nevező népcsoport, de hozzátette végső
jelentésében, hogy ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig,
majd Közép Európa és az Uralon inneni terület egészen Skóciáig
megtalálható! Ez - a szemita barát - Rockefeller Alapítvány reményét
tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte
a támogatását. Megvonta a szubvencióját, 40 évre pedig megtiltotta a
jelentés közzétételét és annak kinyomtatását.


Érdekesek a közelmúltban napvilágot látott történelemhamisítások is,
melyeknek elsőrendű célja a Magyarságtudat megsemmisítése! A
történelemtudósok azt tanítják, hogy a Magyar nép pusztai vándorló
műveletlen faj és a kárpát medencébe 896-ban érkezett. Ennek ellenére az
1961-ben talált Tatárlaki leleteken, melyek már bizonyítottan legalább
6000 évesek, és az ősi Magyar rovásírással írottak! Ne felejtsük, ekkor
még a piramisok sem léteztek!


De máris 15000 éves Magyarságnál tartunk, ha a glozeli köveket tekintjük
induló pontnak, melyek kora 15000 év! Amivel nem tud mit kezdeni a világ
tudományos köre, mert azt nem szeretnék elismerni, hogy a Magyaroké az
első írástudás, hiszen abban az időben még nem létezett írás!

Ezért csak egy kis múzeumban porosodik az egyébként érdekes
lelet........de meddig?


Talán fél a világ a Magyarok dominanciájától, fél a magyarság alapvető
képességeitől, nehogy azokkal más népek fölé kerekedjen. Gondoljunk csak
arra, hogy a Magyar találmányok érvényesülését éppen a mindenkori
kollaboráns magyar vezető réteg akadályozza meg! Gondoljunk csak bele, a
sok Nóbel díjasunk közül hányan érvényesültek Magyarországon! Ott van a
világ szenzációnak számító mű-vér, Dr. Horváth István professzor
találmánya, vagy a szintén világ szenzációnak számító antigén, mely a
vérerekből 5 hét alatt eltávolítja a koleszterint, ami az érszűkület ,
magas vérnyomás, azaz a halálozás 67%-os okozója! E kettő találmányból
Magyarország annyit profitálhatna, hogy a teljes adósságát pár év alatt
képes lenne visszafizetni! Ez viszont ellentétes lenne a globalizmus
szándékával, ugyanis a Magyarság elnyomására megkezdődött a betelepítés: A
közelmúltban hazánkban nyilvánosságra hozott betelepítési terv és a
milliós-több milliós nagyságrend valós információ. A keletről érkezőkre
való hivatkozás miatt sokan, túlnyomóan csak a kínaiakra gondolnak és ez
eltereli a figyelmet arról a fajról, melynek betelepítése már
megkezdődött. Az 500.000 zsidó betelepítésére vonatkozó megállapodást
Medgyessy Péter, Mádl Ferenc, Hiller IstvánDávid Ibolya, és Kovács
László Izraellel 2004. április 14-én aláírta. Jelenleg ennek a számnak
többszörözése a tényleges terv. A milliós nagyságrend erről szól. Szó
nincs arról, hogy itt bárki is a magyarság 50 év múlva esedékes
nyugdíjellátását akarná megoldani az újonnan betelepítettek munkájából. A
2007-es betelepülési törvény szabad utat biztosít ezeknek a
bevándorlóknak. Az erdélyi magyarság mégis ki van zárva, számukra
különböző előírásokkal gátolják és nehezítik a betelepedést.. Népirtás:
Ahhoz, hogy ma idegen népek letelepedéséhez alkalmassá váljon ez a
terület, az őslakosság számát különböző megszorító intézkedésekkel,
konvergencia programmal, a gazdaság, az egészségügy teljes romba
döntésével csökkenteni kell .. A hiányt a betelepítendő idegenek fiatal
generációjával szándékoznak feltölteni. Már Horn Gyula és a jelenlegi
kormány is nyilvánosan kijelentette, hogy a Kárpát-medencében túl sok a 10
millió magyar.. Senki ne ringassa magát abban a tévhitben, hogy az Unió
majd megvéd minket. "Olyan szekeret tolunk, mely minket akar elgázolni!"
Simon Peresz: Izraeli miniszterelnök 2007. október 10-én a Telavivi Hilton
szállóban egy kereskedelmi összejövetelen kijelentette: Mára az izraeli
gazdaság olyan hatalmas eredményeket ért el, hogy az izraeliek többek
között fölvásárolják Magyarországot. Tervek: Az elkövetkező 15-20 évben
több millió zsidó betelepítését tervezik. Vagyis a tervek szerint 15-20 év
múlva az országban izraeliek, kínaiak és a romák tömegei lesznek. Az
izraeliek megkapják a magyar állampolgárságot (az erdélyi magyarok pedig
nem!), a letelepedési engedélyt és ideérkezésükkor az Izraeli kormány
támogatásával ingyen kész lakásokba költöznek. A maradék magyarság pedig
az izraeliek kiszolgálásához és eltartásához szükséges. A hazai lakosság
még ma sincs tudatában annak, hogy attól, hogy valaki magyarul beszél, még
koránt sem biztos, hogy gondolkodása és szíve is magyar. A korábbi
betelepülések miatt az új zsidó generációk már itt születtek, tudják,
ismerik és beszélik nyelvünket. Egyetem után azonnal pozicióba kerültek és
ma már jórészt ők irányítják a bankokat, a külföldi cégek mögé bújva a
maradékokat privatizálják, vidéken vásárolják fel TV készülék kíséretében
a földek tömegét! Bőrük színe is fehér és többnyire nem hangoztatják
származásukat. Ezzel tévesztik meg a naiv magyarokat.


Természetesen senki nem ítéli el a becsületes munkából élő és nem elnyomó
szándékú zsidó közösséget! Milyen jövő vár ránk, ha a fentieket továbbra
is közönnyel nézzük és beletörődve elfogadjuk? Valószínű az erőszak és a
bűnözés elterjedése. A munkahelyek hiányának fokozódása, tömeges
kizsákmányolás, az egészségügyben a még fennmaradt kórházakban az
izraeliek védelme mellett a magyarságnak alig jut majd ellátás, ezért már
1-2 évet is kell várni egy műtétre! Számukra nem munkalehetőséget
kínálnak, hanem a saját kiszolgálásukra alkalmaznak bennünket, gondoljunk
a kíméletlen és zsarnokként viselkedő cégvezetőkre, irányítókra. Az
életben maradó és nem disszidáló magyarságnak a szolganép szerepét
szánják. A már agyongyötört magyar lakosságot ez alapjaiban rendíteni meg,
minden tekintetben. És: "Ha valakinek ez nem tetszik, annak el lehet menni
ebből a k. országból! " Mondta ezt az őslakosságnak egy olyan valaki,
akinek nem volt elég a rabolt vagyona, vezér is akart lenni, és mindegy
hogy jobb-, vagy baloldalról beszélünk. Egy kalap alá tartoznak és egy
tányérból esznek mindannyian. A kormány tagjainak zsidó származására a
Kossuth téri események során hosszú, percekig tartó névsor felsorolásával
próbálták a jelenlévők figyelmét felhívni. Ez a médiában botrányos
visszhangot váltott ki. Itt nem antiszemitizmusról van szó, hanem a
valóság és a tények nyilvánosságra hozásáról. Az igazsághoz minden
embernek alanyi joga van. Magyarország ma a külföldiek számára még mindig
a legjobb befektetési lehetőség. A Kárpát-medencében más államokban
befektetett tőkéikhez viszonyítva, szinte minden ágazatban a legnagyobb
hasznot, bevételt, jövedelmet termeljük mi, a legtöbbet dolgozó és a
legtöbb adót fizető magyarok. A privatizálás eredményeként a külföldiek
zsebét "tömjük zsírosra" szorgalmas munkával, az EU bérezés 10 %-ért,
mialatt az árakat már sok helyen magasabbra emelték mint magában a régi EU
országokban van! Nyugaton 800.000 - ból fizetik a 40 ezres gáz számlát,
míg Magyarországon 80 ezerből! Még ekkor van képe sokaknak kiállni a nép
elé és azt mondani, hogy még sok mindenben nem értünk el az EU áraihoz! A
keresetekről aljasul hallgatnak, miközben ők és a kiszolgáló udvarház népe
jóval meghaladja az EU felsővezetőinek átlagát!


Kereskedelmi, pénzügyi központtá váltunk, mely intézmények többsége
izraeli kézben van. Több bank van ma Magyarországon, mint a lakosság
létszámához viszonyítva bárhol a világon. Nálunk a legmagasabbak a hitel
kamatok. Ezzel nem a jobb kiszolgálást teszik a részünkre elérhetővé,
hanem a maguk számára, saját hasznukra a hatalmas mértékű uzsora kamattal
a minél nagyobb "népnyúzást" valósítják meg. Már autóra, vásárláshoz nincs
önrész, a pénz kölcsönöket pedig minden mérlegelés nélkül ömlesztik a
lakosságra jelzálog terhe mellett. Kiépítették ezért a behajtó rendszert,
amihez már az állami hatóságokat is igénybe veszik. Vehetik, hiszen ők
éppen ebből a körből kerülnek ki, és ezt a kört hívatottak szolgálni! Egy
utunk lehet , mely előre visz. Ez a jobb-, vagy baloldal teljes
kizárásával, kizárólag a magyarság érdekeinek szem előtt tartásával
történhet. Magyarellenesség: Tisztában kell lennünk azzal, hogy a
lecsatolt területeken folyó és az utóbbi időben felerősödő
magyarellenesség nem a véletlen, hanem szándékos uszítás eredménye. A
jelenlegi kormánnyal rokonlelkű osztrák vezetés még mindig nem mondott le
a magyar területekről, már lassan felvásárolták zsebszerződések és
különböző kiskapuk által a fél Dunántúlt! A szlovákok maguknak követelik
csonka hazánk északi, hegyvidéki tájait. 2006-ban szlovák vezető nyíltan
hangoztatta, hogy tankokkal kell bemenni Budapestre, és porig kell azt
rombolni.. A magyarverések rendszeresek. Az EU pedig alattomosan hallgat,
hiszen érdeke, hogy a magyar földeket megszerezzék.


Nemzetgyilkosság és népirtás:


A lakosság csökkentésére bevezetett néhány módszer példaként:
"Védő"oltások alkalmazása már kicsi, csecsemőkortól kezdve. Ma már több
tanulmány foglalkozik azzal, hogy az oltások milyen mértékben károsítják a
kisgyermek immunrendszerét és csökkentik saját védekező rendszerének
energiaszintjét. Olyan betegségek ellen adják, melyek ma már nem léteznek,
vagy előfordulásuk a világ távoli helyein is igen ritka. Vagyis a népesség
túlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetét
már életének kezdeti szakaszán legyengítik.


Elterjesztették az ingyenes védőoltásokat a megfázásos megbetegedések
ellen. Ezeket ingyen adják a gyermekek és a nyugdíjasok részére. A
lakosság nincs tudatában annak, hogy a szervezetet ezek az anyagok is
nagymértékben mérgezik és gyengítik. Ha kevesebben élik meg egészségesen a
felnőttkort, az kedvező a világuralmi helyzetben lévőknek , az
egészségügyi maffiát működtetőknek. A Magyar orvosokat naponta tömegével
induló repülőgépeken viszik tréningekre, ahol idegen nyelvű apró betűs
kötelezvényeket iratnak alá velük, a gyógyszerek alkalmazására, majd az
orvos látogatók keresik fel az akció folytatásaként az alul finanszírozott
orvosokat. Ezt tudja a kormány, mégsem tesz ellene, hiszen a gyógyszer
gyárak tulajdonosai éppen az általuk szolgált pénzvilág. Ezek kezükben
tartják hirdetésekkel, a médiát, aki rendszeresen "szárnyai alá vesz" 1-2
megfázásos esetet, és erre a néhány példára hivatkozva, rémhírként
ijesztget azzal, hogy az influenza valamelyik vírusa rövid időn belül
megtámadja a teljes ország népességét. Hosszú évekre visszamenően
bizonyított, hogy nagy, esetleg néhány áldozattal járó járványok kb. 37
évenként fordulnak elő. De ebben az esetben sem a lakosság kihalásáról van
szó! A lábon kihordott, kezeletlen megfázásnak lehetnek szövődményei. Ezek
az előfordulások mégis, csak töredékei azoknak a tragikus eseteknek,
melyek az oltások mellékhatásai miatt rendszeresen előfordulnak.
Lebénulás, egyéb idegrendszeri, vagy más megbetegedés több esetben is
előfordult. Azt is világosan lehet látni, hogy a beadott injekciók
ellenére minden évben vannak járványos időszakok és megbetegedések.
 

404 - Blog törölve!

2011.06.23. 06:36 Szűcskoppány

Csak nem félnek az igazságtól? Attól, hogy tételesen fejükre olvassák bűneiket?!
..."Mi soha nem leszünk hontalanok, legfeljebb hajléktalanok egy ideig..."

Miután a pont egy évvel ezelőtt 4 gyermekével kilakoltatott édesanya a szomorú évfodulóra emlékező cikkét megírta, és az megjelent az interneten;
"Memento Mori! – A kilakoltatások már a Népirtás kategóriájába tartoznak" - címmel, még azon a napon e-mail postafiókja, valamint mindkét blogja törlésre került.
Kész. 404-es kód! Blog törölve. Ennyire fél tőle a hatalom. Ám, s talán éppen ezért úgy döntött; tovább ír, ha már így az elevenükbe talált, és folytatja az előző cikket. Folytatja a cionista hatalom bűneinek a fejükre olvasását, már csak a rend kedvéért is.
Mely bűnök nem maradnak büntetlenek, s a változások utáni elszámoltatáskor a bűnösöknek felelni kell minden magyar kilakoltatásáért, elpusztításáért, kifosztásáért.
Tauzin Krisztina:
MEMENTO MORI II. rész
Tegnap volt a családunk anyagi kivégzésének első évfordulója... Ám mi szerencsére túléltük a teljes kisemmizést!
Bár elvették mindenünket, nem véletlenül írom ezt, hiszen csak azt hozhattuk el, ami rajtunk volt... A házunkban maradtak az emlékeink, képek, melyek idegen számára semmit nem jelentenek... a szeretteink apró kis dolgai... AZ ÉLETÜNK!
Tegnap írtam egy kis cikket a blogomra, melynek "Második Palesztina" volt a címe... Miért csak volt? Azért, mert egyszerűen kitörölték, megsemmisítették. A másik, a "Hontalan Édesanya" címmel jelzett blogommal együtt. Szerintük olyan veszélyes vagyok, hogy a demokráciához méltón ki lehet törölni minden személyes dolgunkat, mind a blogokat, mind pedig a személyes postafiókunkat is! Megsemmisítték a diktatúra talpnyalói mindazt a felületet, ahol világba kiálthattam meghurcoltatásunkat, mindazt, amit tettek és tesznek velünk!
Azt gondoljátok, hogy mindent megtehettek velünk! Óriási tévedésben vagytok! Mert mi mégsem leszünk soha hontalanok, legfeljebb hajléktalanok - egy ideig.
Részemről elég régóta "üldözött" vagyok a családommal együtt, mert már a 90-es évek végén elkezdtétek a családi birtokunk megszerzésére tett lépéseket... Csak akkor még élt az Édesapám!
Aztán a jól bevált becserkészéssel (kell -e mondanom kik is, éppen az APEH), mint ahogyan minden vállalkozót kisemmiztetek, így engem is sikerült elkaszálnotok! Ügyes húzás volt! 2003 óta nyúztatok, azóta futom a köreimet a hivatalaitokban, a minisztériumaitokban és az összes olyan "intézménynél", akik arra lennének hivatottak, hogy az állampolgárok jogait képviseljék, netán megvédjék!
Képviselitek is, csak nem a mi jogainkat, hiszen nálatok más "néven" vagyunk számon tartva már jó ideje... A törvény betartatása felénk kőkeményen, vasfegyelemmel működik... de az csak ránk érvényes!
Tirátok azonban nem. Ti ezen törvények felett álltok, s úgy gondoljátok, azt csináltok, amit akartok. (Hozzáteszem csendben: már csak egy ideig!)
Nem vagytok mások, mint a Sátán képviselői. Ti mind, akik ott vagytok a vezetői posztokon és belőlünk élősködtök! És kisemmiztek mindenkit, elveszitek értékeinket, amikre szemet vetetettek. Mert megtehetitek... Most még!
MEMENTO MORI:
Igen, emlékezzünk azokra az egykor becsületesen élő és dolgozó emberekre, akiknek valamikor volt otthonuk, de a hatalom anyagilag kivégezte őket. Akik bizony sokan és egyre többen élnek már kényszeralbérletben, átmeneti szállásokon és az utcán, vagy rejtett erdei táborokban... pedig valamikor ők is egy boldog családba tartoztak!
De azokat az idős embereket se felejtsük el, akikre nektek már nincs szükségetek, pedig ők építették fel az országot romjaiból, és ezt ti mind elherdáltátok...
És azokat a gyermekeket se felejtsük el, akiket elragadtatok a családjaiktól... Mert ilyen is megtörtént, nem is kevés esetben.
És Memento Mori azoknak, akik végső elkeseredésükben önként vetnek véget az életüknek, mert úgy érzik, számukra nincs tovább... Otthon nélkül, pénz nélkül, munka nélkül, gyerekeiktől elszakítva, lassú kínhalálra itélve a fagyos utcán... - ezt nem vállalták...
Hány millió ember élete szárad a kezeteken? Mi ez, ha nem Népirtás?
Nos tehát, azt ami kiverte nálatok a biztosítékot, újra leírom, hogy szembesüljetek vele, s szembesüljön mindenki, aki még mindig nem érti, hogy miről van szó:
BTK 155§ szerint minősülő NÉPIRTÁS!
1978. évi LXXVII tv.
Népirtás:
155. § (1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából
a) a csoport tagjait megöli,
b) a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása,
e) a csoporthoz tartozó gyermekeket más csoportba elhurcolja,
Bűntettet követ el, és tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki népirtásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő...
A fenti tényállás szerint, ha bárki bárkit CSAK az etnikai hovatartozása okán gyilkol meg – akár csak EGYETLEN tagját az adott etnikai csoportnak –, már önmagában népirtás a hatályos BTK szerint.
Emlékezz a halálra! Minden nap és minden órában!
***
A Szabad Riport megjegyzése:
Bizony sokan nyafogtak eddig; túlzás Tauzin Krisztina megfogalmazása, hogy a kilakoltatásokkal a cionista hatalom lényegében kivégzi a családokat. Pedig így van. Pontosabban ezzel fejezi be a kivégzésüket.
A fanyalgóknak és nyafogóknak, akiknek még nem volt részük ebben - ámde valószínűleg majd csak lesz, hisz előbb-utóbb mindenkire sor kerül -, ezeknek az embereknek egy Shakespeare idézettel üzenünk:
"Életemet veszed, ha elveszel mindent, amiből élhetek!" - Mondja Shylock, a zsidó uzsorás Shakespeare Velencei kalmárjában, a Dózse bírósága előtt, mikor felelősségre vonják azért, hogy uzsorazálogként az adós teste húsának egy darabját követelte.
Tauzin Krisztinától a hatalomnak az évek óta tartó vegzálása, az Adóhivatal örökös zaklatása lényegében elvette a munkáját, annyira ellehetetlenítette. Ebből az adóhivatali zaklatásból menekülni akarván keletkezett a banki tartozás, amit az ellehetetlenített család már nem tudott fizetni. Így a bank, az adós testének húsát követelve elvette a négy gyermekes család otthonát, és erőszakkal lakoltatták ki őket a Készenléti rendőrség egységeinek bevetésével.
Fanyalogni persze lehet. Nyafogni is. A tény attól még tény marad: Itt előre megfontolt szándékkal nemzetgyilkosság történik. Népirtás. Célzottan a magyar nemzethez tartozók kiirtása, a országot teljesen meghódítani szándékozók és kollaboránsaik által.
Akkor nézzük csak még egyszer magának a zsidó uzsorásnak a szavait:
"Életemet veszed, ha elveszel mindent, amiből élhetek!" - Magyarországon az utóbbi húsz évben megszüntették a munkalehetőségeket, az embereket anyagilag ellehetetlenítették, és most éppen a földjeiket, az élelmiszerüket, a vizüket és az otthonaikat veszik el. Mi a nemzetgyilkosság és a népirtás, ha nem ez?
Ám ezek a bűnök nem maradnak büntetlenek. A változások utáni elszámoltatáskor a bűnösöknek felelni kell minden magyar kilakoltatásáért, elpusztításáért és kifosztásáért.
Éspedig az előre megfontolt szándékból, aljas anyagi haszonszerzés céljából elkövetett Népirtás bűntettében.
Szabad Riport Tudósító Iroda
 
Forrás : Jövőnk.info


Memento Mori! - A kilakoltatások már a Népirtás kategóriájába tartoznak!

|Ma egy éve volt a budatétényi brutális kilakoltatás. A kilakoltatott 4 gyermekes édesanya, Tauzin Krisztina megemlékezése, családja tragédiájáról.
2010. június 15. de. 9 óra... 2011. június 15. de. 9 óra. Ma egy éve, hogy állami és rendőri támogatással, kilakoltatták, s ezzel gyakorlatilag kivégezték a családomat!
És bizony, bárki, bármit mondhat, de hatóságoknak ez a cselekedete, - figyelembe véve a ma Magyarországon zajló folyamatokat, az országunk idegenek általi, elfoglalását, a betelepüléseket, - egyszóval az idegen hódítást, - akkor elmondhatjuk, hogy ez az esemény már beletartozik a Népirtás kategóriájába!
Hogy miért? Ezért! Tessék elolvasni a paragrafusokat, de tüzetesen!
BTK 155§ szerint minősülő NÉPIRTÁS!
1978. évi LXXVII tv.
Népirtás
155. § (1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából
a) a csoport tagjait megöli,
b) a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
d) olyan intézkedést tesz, amelynek célja a csoporton belül a születések meggátolása,
e) a csoporthoz tartozó gyermekeket más csoportba elhurcolja,
bűntettet követ el, és tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki népirtásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A fenti tényállás szerint, ha bárki bárkit CSAK az etnikai hovatartozása okán gyilkol meg – akár csak EGYETLEN tagját az adott etnikai csoportnak – már önmagában népirtás a hatályos BTK szerint.
Emlékezz a halálra!
És emlékezz a bűnösökre, akiket nem felejtünk el:
Kapcsolódó cikk:

A Magyar Államra, aki nem tett semmit azért, hogy a magyar embereket ne lehessen kisemmizni és ezzel gyakorlatilag kivégezni...
A bankra mint intézményre, a mi esetünkben HANWHA-nak nevezik a terror cégre; Budapest V. ker. Rákóczi út 1-3.
A Budai Központi Kerületi Bíróságra, aki asszisztált a család gyilkossághoz, a család otthonvesztéséhez.
Szamosi és Társa kivégző osztagára és bandájára - az önálló bírósági ítélet-végrehajtóra; 1211 Budapest, Szállító u. 6.
És nem utolsó sorban arra, aki nagyon jól tudta, hogy piciny gyermekek otthonát veszi el! Arra az állítólagos vásárlóra, aki Hanwha banktól leértékelt áron vette meg az otthonunkat, s kérte a hiénáktól, az ítéletvégrehajtóktól a kilakoltatásunkat. Kivégzésünket. - Sudár Zoltán és neje. Most írjam ki a címüket? (Nem szükséges. Az elszámoltatáskor úgyis megtalálja őket a nép bírósága. - a szerk.)
Elég nagy büntetés nektek, azzal a tudattal "élni ", hogy kicsiny gyerekeket és egy idős embert tettetek otthontalanná, s ezzel végeztettetek ki!
(Ráadásul meggyalázták, a ház falában kolumbáriumban lévő, Tauzin László sírját is, ismeretlen helyre szállítván hamvait. - a szerk.)
MEMENTO MORI!
Tauzin Krisztina - masodikpalesztina.blogspot.com

Anyu mikor megyünk haza? - Kilakoltatott gyermekek, meggyalázott sír

|
Az édesanya még 1 év után is küzd az otthonuk visszaszerzéséért, de a Hanwha bank és partnere akadályozza a hivatalos bírósági eljárást.
- Anyu, mikor megyünk haza? - Kérdezgetik a Tauzin kislányok (4-4 és 3 évesek,) amikor édesanyjuk megérkezik az albérletbe, volt otthonuk elől. A kicsikre a nagymama vigyázott, és most szinte egymással versengve kérdezgetik, hogy mi van "otthon".
1. Nem adják meg magukat!
Abban az otthonban, melyet lassan egy évvel ezelőtt, 2010. június 15-én erőszakkal vettek el tőlük és páncélos terminátor haddal lakoltatták ki őket. - Rövid videó az eseményről >> ITT, - a teljes videó pedig >> ITT látható. -
Igen, páncélos terminátor haddal lakoltatták ki őket a Hanwha bank partnerének, Sudár Zoltánnak kérésére. A készenléti rendőröket, kik a kivégzéssel is felérő ítéletet végrehajtották a kisgyermekes családon, - a rendőröket Szamosi István, önálló bírósági végrehajtó irányította - még a felvonuló rendőri egységek helyszínparancsnoka is; Dr. Strauss Zsolt r. alezredes, a Budapest XXII. kerület rendőrkapitánya - a végrehajtó utasításai ("kérése") szerint járt el.
A jóérzésű ember keze ökölbe szorul, ha újra felidézi az eseményeket, és újra megnézi az általunk azon a napon készült videókat, s olvassa az írásos beszámolóinkat is...
És most, ahogy elnézem ezt a három pici lányt ebben az idegen otthonban (a nagylány kollégiumban tanul) - és ahogy hallgatom a nagymama kérdéseit az erőszakkal elhagyni kényszerült igazi otthonukról - a szívem elszorul. Önkéntelenül is felteszem magamnak a kérdést: kiknek ártottak ezek az apró gyermekek, és az idős hölgy, hogy így elbántak velük?
Kiknek szúrta a szemét, hogy oly boldogok voltak az otthonukban, melynek kertjében az itt látható fotó is készült?
De nem várok rá választ, mert tudom. Útban voltak. Egyszerűen útban voltak valakiknek, akik lakóparkot akarnak építeni ezen a területen, akiknek már kiparcellázták a Tauzinék háza mögött a kiserdőt, gyümölcsöst, - s már csak erre a telekre és házra volt szükségük ahhoz, hogy elkezdődjön az építkezés. Itt bizony nem az egyszerű magyarok számára készítenek új otthonokat, - hanem ide az ő megfogalmazásuk szerint új, "minőségi emberek" jönnek majd. - Az eljövendő építkezés környékéről készült; Térképszelvény >> ITT látható.
Ám ez az építkezés most késik. Mert a makacs édesanya szembe menvén az egész ingatlan maffiával, vissza akarja szerezni a család otthonát! Nem hajlandó belenyugodni abba, hogy ilyen brutális módon kilakoltatták, nem adja fel, s nem adja meg magát.
Elvett ingatlanukat perrel szereznék vissza, melyen egyelőre a bírósági eljárás alatt perfeljegyzés van. Ez nagyjából azt jelenti, hogy akik most bitorolják az ingatlant, egyelőre nem sokat tudnak vele kezdeni - nem adhatják el, nem igazán hasznosíthatják.
2. A Hanwha bank partnere akadályozza a hivatalos bírósági eljárást. Míg a lányok édesapja, a családfő éjt nappallá téve dolgozik, hogy fenn tudjanak tartani egy még átlagosnak mondott életszínvonalat, melyet az albérlet természetesen még drágábbá tesz, addig az édesanya a kisgyermekek ellátásán kívül az otthonuk visszaszerzéséért küzd. Ennek része lett volna az a bizonyos Igazságügyi Ingatlan Szakértői Szemle, melyet 2011. május 12-én kellett volna megejteni a szóban forgó, a családtól erőszakkal elvett ingatlanban. - Hivatalos bírósági értesítés >> ITT
Az igazságügyi ingatlanszakértő ebben a hivatalos iratban a helyszínre idézte a perben érdekelt feleket; az innen kilakoltatott Tauzin család képviselőjét, valamint az ingatlan jelenlegi "tulajdonosát" (bitorlóját), Sudár Zoltánt, aki egyébként a Hanhwa bank partnere is, mivelhogy a bank neki játszotta át a kisemmizett család ingatlanát. Áron alul természetesen! - Ide idézte tehát őket az igazságügyi ingatlan szakértő, hogy a bíróság végzése alapján felértékelje a házat.
Az ingatlan hivatalos igazságügyi felértékelésére azért van szükség, mert kifejezetten aránytalan értékkülönbség mutatkozik az eredeti 2004-ben történt felértékelés, - mely látható >> ITT - és a Hanwha saját értékbecslőjének megállapított ára között. Ugyanis a Hanwha bank értékbecslője az eredeti 38 milliós értéknél majd 17 millió forinttal kevesebbre értékelte a Tauzin család házát, 21 millió forintra. Feltételezésünk szerint azért, hogy így olcsóbban tudják megszerezni.
Ezért lett volna hát a hivatalos szemle az ingatlan területén, május 12-én délben, - ám ezen csak a Tauzin család képviselője, az otthontalanná tett gyermekek édesanyja, Tauzin Krisztina, - az igazságügyi ingatlan szakértő, - valamint egy újságíró, a Szabad Riport Tudósító Iroda munkatársa jelent meg. Így hát a bíróság ingatlan szakértője nem tudott bejutni az ingatlan területére, s nem tudta megejteni a hivatalos értékmegállapító bírósági szemlét.
A Hanwha Bank partnere, Sudár Zoltán, akinek a bank áron alul átjátszotta a Tauzin család házát, - nem jelent meg a hivatalos idézésre a helyszínen. 1222. Budapest, (Budatétény) Csöngő utca 3. Ez lényegében a hivatalos bírósági eljárás akadályozásának tekinthető, melyet a bíróság feltehetően nem néz jó szemmel, s majd megbírságolja a ház bitorlóját, és reméljük, hogy elővezetés terhe mellett kötelezni fogja az itt való megjelenésre.

A ház az egy évvel ezelőtti kilakoltatás óta is üresen áll, -a bitorló nem itt lakik. Nagyon őszintén reméljük, soha nem is fog, - de reméljük azt is, hogy az ide tervezett, feltehetően a betelepülő "minőségi embereknek" tervezett lakópark sem épül meg soha...
Hosszú várakozás után, a bíróság szakértője elhagyta a helyszínt - és az újságíró is csak kívülről tudott fotókat készíteni. >> ITT
3. A meggyalázott sír!
Amikor az édesanya "hazament" a meghiúsult helyszíni szemléről az albérletbe, ideiglenes otthonukba; a gyerekek a kertről is kérdezgették, s az otthagyott játékokról. A nagymama pedig a virágokról, melyeket Sudár Zoltán a bitorló, a Hanwha Bank partnere már mind kivágott.
Aztán a nagymama csendesen az elhalt férjéről kérdezett. "Lehet -e tudni már, hogy hová vitték a papa, Tauzin bácsi hamvait?"
A válasz erre egyértelmű volt; "Nem!"
A kényszerrel elhagyott házuk utcai frontjának a falán ugyanis egy fekete luk éktelenkedik, egy meggyalázott sír helye! Itt nyugodott ugyanis a nagypapa, Tauzin László, kit 2003-ban helyeztek ezen a helyen örök nyugalomba. De ezt a sírt 2011. februárjában meggyalázták, feltörték, és Tauzin László hamvait az özvegyének és a családjának engedélye nélkül ismeretlen helyre szállították.
Mivel ezt a házat és vele együtt a feltört kolumbáriumot a bírósági eljárás alatt még jelenleg a Hanwha bank partnere, Sudár Zoltán bitorolja, ezért őt terheli a felelősség egy magyar ember sírjának meggyalázásában!
Mivel az ingatlan jelenleg, - ha ideiglenesen is - de az ő fennhatósága alatt van, ezért nyugodtan vehető úgy, hogy a sírt ő gyalázta meg, a hamvakat ő szentségtelenítette meg, a halottgyalázást ő követte el!
Mindezt a halott özvegyének és családjának tudta nélkül. - A feltört kolumbáriumról készített fotók >> ITT
Eljutottunk hát oda, hogy a magyar népet otthontalanná tévő hódítók, a betelepülő "minőségi emberek" és azok megbízottai; a saját hazájukat és népüket eláruló kollaboránsok, MÁR A HALOTTAINK HAMVAIT SEM KÍMÉLIK! Már azokat is kiforgatják a helyükből, ha útban vannak nekik!
Tauzin László (1931-2003) fotója, kinek kiforgatták a hamvait a család tudta nélkül >> ITT
4. Az elvett otthon visszaszerzéséért indított per
Ám a Tauzin család ezt sem hagyja annyiban. Már született több feljelentés is, az eljárás folyamatban van, de a kerületi hatóságok valahogy csak nem haladnak az üggyel! Ezen talán nem lehet csodálkoznunk, ha ismerjük azt a tényt, hogy a kerületi hatóságok (a XXII. kerületi rendőrség aktívan, az önkormányzat pedig passzívan) részt vettek a Tauzin család tavalyi kilakoltatásában.
De ezt sem adják fel, mint ahogy az otthonuk visszaszerzését sem! Még egy év után is küzdenek és ahogy telik az idő, egyre elszántabbak. Elsődlegesen nem kevesebbet akarnak, mint a tulajdonjoguk visszaszerzését az ingatlanuk fölött, és mindezek mellett kártérítést! Ennek része lett volna a már fent említett helyszíni szemle, melyet a Hawha Bank partnere, Sudár Zoltán a meg nem jelenésével megakadályozott.
Újságírói kérdésre továbbá Tauzin Krisztina elmondta, hogy a család ügyvédje nem pénzéhes, hanem egyszerűen sikerdíjért dolgozik. Ezt mi nagyon is helyeseljük. Ennek ellenére a fotódokumentációkban letakartuk nevét, mert nem tudjuk, vállalja-e a nyilvánosságot.
A per fotódokumentációiból részleteket láthatnak >> ITT
Itt tart hát a Tauzin család peres ügye a Hanwha bankkal és emberével Sudár Zoltánnal, miközben a többi magyar számla- és hiteladós is egyre rosszabb helyzetbe jut. Az árverezések és kilakoltatások csak most kezdődnek el igazán.
Ráadásul ez év őszétől kezdve a Végrehajtási Törvény módosításával felgyorsítják a végrehajtásokat. Vagyis lerövidítik az eljárások idejét. Még több családot juttatván ilyen helyzetbe, mint a Tauzin család.
Isten bocsássa meg a kormánynak és a regnáló hatalomnak, a Parlamentnek, a Jogszolgáltatásnak, s a velük együttműködő rendőrnek már nem mondható terminátoroknak, - Isten bocsássa meg nekik, ezeket a magyar néppel szemben előre megfontolt szándékkal elkövetett bűneiket.
Isten bocsássa meg nekik, mert a nép nem fogja.
5. Teljes képgaléria:
Anyu, mikor megyünk haza? - Az édesanya még 1 év után is küzd az otthonuk visszaszerzéséért. (Fotók: SzRTI. 2011.05.09.)
A helyszíni szemle:
Perdokumentációk:
További régi képek:
Nincs vége tehát a Tauzin család kilakoltatási ügyének, ők tovább küzdenek és nem adják fel. Példát mutatván ezzel másoknak is; NEM ADJUK ODA A HÓDÍTÓKNAK AZ OTTHONAINKAT, FÖLDÜNKET, ORSZÁGUNKAT!
És a nyomaték kedvéért leírjuk még egyszer, lassan mondva, hogy mindenki megértse:
Isten bocsássa meg a kormánynak és a regnáló hatalomnak, a Parlamentnek, a Jogszolgáltatásnak, s a velük együttműködő rendőrnek már nem mondható terminátoroknak, - Isten bocsássa meg nekik, ezeket a magyar néppel szemben, előre megfontolt szándékkal elkövetett bűneiket.
Isten bocsássa meg nekik, mert a nép nem fogja.

Fort András – Jövőnk.info - Szabad Riport Tudósító IrodaÚjabb globális tőzsdemanipuláció előkészületei zajlanak

|
Korábban már többször említettük, hogy Oroszország nyersanyagexportja egy sajátos, kétoldalú függő viszonyt alakított ki. Nem csak Európa függ az orosz kőolaj- és földgázexporttól, hanem Oroszország függésbe került az európai felvásárló piactól. A felszínes diplomácia mögött a nyugati és az orosz gazdasági térség közt olyan pénzügyi háború zajlik, melyre csak nagyon keveseknek van tényeges rálátása. Ez a kölcsönös függés békeidőben mindkét fél számára előnyös, azonban az orosz vezetés nem biztos, hogy tudatába van annak, hogy a nyugati érdekeltségek nemsokára ezt a piaci kitettséget fogják felhasználni az ország destabilizálására.
Az európai gazdasági térségben fokozatosan háttérbe szorítják az orosz érdekeltségeket, miközben a nyugati vállalkozók egyre több és egyre jelentősebb befektetést intéznek Oroszország területén. Ez a folyamat a régóta fennálló kereskedelmi egyensúlyt szép lassan felborítja. Oroszország hatalmas bevételekhez jut a nyersanyagbázisa európai értékesítéséből, azonban az országban kiépülő nyugati befektetések magukban hordozzák azt a veszélyt, hogy ugyanennyi bevételt akármikor kivihetnek az országból. Jelenlétük egyelőre előnyös az orosz gazdaság számára, ezért az orosz vezetés több téren is támogatja a nyugati befektetéseket. A közeljövőben azonban számolni kell azzal, hogy a nyugati befektetések beindíthatnak egy olyan pénzszivattyút, ami ellensúlyozza Oroszország nyersanyagexportból származó bevételeit, ezeket az összegeket egyszerűen kivonják az országból és nyugatra viszik. Pénzügyi úton kiegyensúlyozzák a nyugati rendszer függőségét az orosz nyersanyagtól, miközben Oroszország továbbra is függésben van az európai felvevő piactól. Ezzel a nyugati gazdaság felé billen a mérleg, és az orosz gazdasági térség sakkhelyzetbe kerül. Egy olyan rejtett hadmozdulat kezdeti lépése ez, amely összefügg az Irán elleni háborús retorika elhúzódásával is.
Ugyanis abban a pillanatban, mikor a nyugati befektetések elkezdenek pénzszivattyúként működni az országban, a nyugati gazdasági gépezet egy akkora sokkot fog adni az orosz gazdaságnak, ami feje tetejére állíthatja a teljes költségvetést. Ezt az orosz vezetésnek kiemelt kockázatként kell kezelnie, mert a költségvetési egyensúly felborulása rögtönzésszerű ellensúlyozást kíván, és olyan társadalmi feszültségeket hozhat felszínre, ami alááshatja Putyin kormányzatát és az ellenzék megerősödéséhez, illetve egy újabb IMF partner politika megjelenéséhez vezethet.
Az Irán elleni háborús retorika egyre inkább elhúzódni látszik, melynek hatásai már kézzel foghatóak. Európában emelkednek a benzinárak, mivel a nyersolaj ára fokozatosan növekszik. Ez azonban nem csak az iráni olajembargónak tudható be, de az iráni olajexport csökkenésének sem. Megindult egy olyan folyamat, ami a nyugati gazdasági rendszer önvédelmi mechanizmusának is tekinthető, de egyben Oroszország gazdasági destabilizálására is irányul. Ennek a folyamatnak az a lényege, hogy a nyugati kapitalista rendszer a virtuális tőkével végrehajtott manőverekkel globális viszonylatban ellensúlyozni akarja a fizikai termelésben jelentkező hiányt. Maga a folyamat úgy épül fel, hogy a nyugati médiában egyre hangosabban jelenik meg az olaj árának közelgő robbanása. Mindennapos hírként jelenik meg a lehetséges iráni háború, ami az olaj árát az egekbe rántja. A háború mindeddig elmaradt, de a hírek maradnak. Ez a hírverés szerte a nyugati világban összpontosítja a magánbefektetőket és a nagyobb alapkezelőket egyaránt. A befektetőket a profit vágya mozgatja, és a közelgő háború képe hatalmas profittal kecsegtet. Az olaj árának emelkedéséből rengeteg befektető remél hatalmas bevételeket, ennek hatására a már nagyrészt virtuálisan működő tőzsdei rendszerben hatalmas mennyiségű spekulatív tőke összpontosult az olajkereskedelemre. A nagyobb alapkezelők vételi pozíciói már erősebb hajtóerőt jelentenek az olaj árának, mint maga a fizikai termelésben jelentkező hiány.
Abban a pillanatban, hogy vagy a feszültség további fokozása, vagy egy valós fegyveres konfliktus tovább hajtja a nyersolaj árát, a virtuális tőke nagy része ki fog vonulni ebből az üzletből. A nagyobb alapkezelők realizálják a nyereségeiket, ami - ha a média is rásegít - jóval alacsonyabbra fogja csökkenteni az olaj árát, mint az a valós termelési viszonyok alapján alakulna. A nyugati vezetés az alapkezelők és a médiagépezet segítségével az aranyárfolyam tavalyi összeomlásához hasonló bedőlést tudja előidézni az olaj árfolyamában is, abban a pillanatban, amikor a helyzet úgy kívánja.
Hogy élnek-e majd ezzel a lehetőséggel, az már egészen más kérdés, de ha ez megtörténik, és a média segítségével elveszik a befektetők kedvét az olajkereskedelemtől, az a főbb olajexportőröket rákényszeríti arra, hogy a készleteiket olcsóbban értékesítsék (persze kitermelési ár fölött) - mert azzal még mindig jobban járnak, mintha egyáltalán nincs bevétel. Ha ez megtörténik, az egyrészt sokkot okoz az iráni gazdaságnak, ami a lassan kialakuló élelmiszerválsággal együtt a nyugatiak számára jobb feltételeket jelent a háborúhoz, másrészt hatalmas sokkot okoz az orosz gazdaságnak, ugyanis az orosz állami költségvetés a jelenleginél magasabb olajárakkal számol, és az olajárak bedöntése akkora költségvetési kiigazításra kényszeríti az orosz kormányt, ami mellett nagyon nehezen tudják elkerülni - ha el tudják egyáltalán - a megszorításokat, de mindenféleképpen a fizetések csökkenéséhez, vállalkozások csődbe jutásához vezet (ha nem is túl magas arányban). Ez így összességében támogatói bázissal láthatja el a nyugatbarát belső ellenzéket, ami megint csak - jobb feltételeket teremt a háborúhoz.
A folyamatban fékként részt vesznek a nyugati államok arab szövetségesei. Szaúd-Arábia és más főbb olajexportőrök akkor is olcsó olajjal fogják ellátni a nyugati gazdaságot, ha Irán, Oroszország és szövetségeseik egységesen magasan akarják tartani az árakat. Nem véletlen, hogy Szaúd-Arábia a korábbi válságok során nem árusította ki olajtartalékát a nyugati államoknak. Ha a keleti blokk ki akarja védeni ezt az újabb gazdasági merényletet, akkor elsősorban a nyugatiakkal szövetséges arab tényezőket kell kezelésbe venniük. Azt láthatjuk, hogy akárcsak a világban zajló politikai változások esetében, a háttérben zajló gazdasági hadviselés során is a Közel-Kelet államai lépnek fel katalizátorként.
Végvári Ákos - Jövőnk.infoA BRICS a dollár jövőjéről

Megalapozott a BRICS országok törekvése a dollár használatának csökkentésére, és ez nem jár jelentős kockázatokkal – vélik az orosz szakértők.
Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság az elszámolásokban csökkenteni akarja az amerikai valuta arányát. De ezen túlmenően szó van arról is, hogy a kölcsönös hitelezéseknél áttérnek a nemzeti valutára. A csoport résztvevői március 29-i, Új-Delhiben tartandó csúcstalálkozójukon írhatják alá az egyezményt.
Egy évvel ezelőtt a kínai Szanija városban keretegyezményt kötöttek a BRICS országok. Ebben deklarálták az áttérést a nemzeti valutákra a kölcsönös elszámolásokban és a hiteleket illetően. A kínai Központi Bank még azt is közölte, hogy erre a célra elkülönít egy 10 milliárd jüanos alapot. Egyetértett a finanszírozással az orosz Központi Bank is. A dokumentum, amit aláírhatnak március végén, gyakorlatilag beindítaná ezt a folyamatot – állapítják meg a szakértők. A kérdés csak a kockázatokra vonatkozik, itt viszont eltérnek az értékelések. Nyikita Kricsevszkij, a Nemzeti Stratégiai Intézet vezetője szerint ennek a lépésnek a kihatását legnehezebb Oroszország szempontjából előre jelezni.
- Megvan az országok igénye arra, hogy mélyítsék egymással a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat. Ugyanakkor a nyersanyag piacok alapvető részén történelmileg dollárban folyik a kereskedés. Minden kísérlet, hogy lemondjanak a dollárról, mint egyetemes fizetőeszközről egyik vagy másik nyersanyag tekintetében, sikertelenül végződött. Moszkva áttérhet partnereivel a nemzeti valuta alapú elszámolásra. De ott rögtön a kérdés: a továbbiakban mit kezdjenek ezekkel a valutákkal?
A BRICS országok valutái szabadon nem konvertálhatók. Roman Andrejev pénzügyi szakértő így látja a helyzetet:
- Az, hogy a BRICS országok csökkentik a dollárhasználatot, eléggé logikus lépés. Olyan döntés, ami stabilizálhatja a világgazdaságot és a belső gazdaságokat. Oroszországban elsőként vezettük be a kétvalutás kosarat az elszámolásoknál. A nemzetközi tartalékaink kétféle valutában vannak. Ez eléggé előnyös: hiszen az arany-és valutatartalékok így nem károsodnak a dollár-euró árfolyam mozgásától.
A szakértők egyetértenek azzal, hogy egyelőre a BRICS országok azonnali áttérése a nemzeti valutákra az elszámolásokban és a hiteleknél bonyolult dolog. Túlságosan is eltérő az országok export struktúrája, orientáltsága. De a helyzet kiigazítására már tesznek konkrét lépéseket.
ruvr.ru

Jövőnk.info megjegyzés: Az Eurázsiai Unió létrejöttével és annak Közép-Európáig való kiterjesztésével létrejön majd az a gazdasági térség, amely a nyugati - értsd: Rotschildos, FED-es, zsidó - befolysától képes lesz függetleníteni önmagát és a dollár mellőzésével is működőképes világkereskedelmet bonyolít le. Magyarország - a tervek szerint - az övezet határának a keleti oldalára kerül majd, és ennek köszönhető, hogy az elkövetkező években Oroszország fölajánlja számunkra az Eurázsiai Unióhoz való csatlakozást. A nyugati kamatgyarmati státuszunkból kikerülendő, ajánlatos lesz élni ezzel a lehetőséggel... De úgy is fogalmazhatunk, hogy nem nagyon marad túl sok választási lehetőségünk... Ez bizonyos szempontól jó hír: ugyanis a zsidóság már feladta azt a tervét (már akkor, amikor Magyarország nyugati peremvidékké vált), hogy hazánkban hozza létre Új Izraelt, és helyettünk inkább Görögországot választották. Ezzel a hazai hitsorsosaik is tisztában vannak, ezért van a nagy visítozás - gazdáik ugyanis magukra hagyják őket (újabb 'átállás', szabálytalan előzés viszont nem lesz...). Ami most tapasztalható részükről, az már csak utóvédharcnak tekinthető és az elkerülhetetlen folyamatok lassítására irányul. Megint másként fogalmazva: az okos zsidó nem befelé akar jönni, hanem kifelé Magyarországról - ám a pesti söpredék rétegük még mindig nem érti, hogy miről szól az egész történet.


Kérdés: A gyakorlatban is tényleges ura az USA elnöke a birodalom hadseregének, vagy csak papíron teljhatalmú föparancsnok?
Válasz: Csak papíron, máskülönben már rég kitört volna egy nukleáris fegyverekkel is vívott, asszimetrikus harmadik világháború.
 
 A globális gazmédiák által egyik legjobban eltitkollt tény az illuminati hatalmasságok (és a kezükben levö báb, az USA elnöke) valamint az amerikai hadsereg vezetése közti sokéves, a színfalak mögött zajló durva konfliktus. Megbízható info nagyon kevés áll rendelkezésre erröl a láthatatlan, kulisszák mögött zajló harcról, viszont az események alakulása az elmúlt kb. 5 évben arra utal, hogy valóban létezik, csak épp az extrémül szük illuminati tulajdonosi kör kezében levö globális nemzetközi hírügynükségek és tévécsatornák tartják totális elhallhatás alatt. 
 
Kevesen tudják, hogy az illuminati tervnek az USA (és a nyugati világ) totális leuralására már valamikor 2004-2006 tájékán kulminálódni kellett volna rendkívüli állapot, majd azt követö diktatorikus, katonai rendszer (az ún. "új világrend") bevezetésének formájában. Biztos információk híján nehéz megmondani, hogy pontosan hogyan is kellett volna ennek lezajlania, két dolog azonban biztosnak tünik:
 
1. Egy nukleáris szeptember 11 végrehajtásával, melyre hivatkozva rendkívüli állapot lett volna bevezetve
2. A merényletet természetesen az "Al-Kaida" hajtotta volna végre, és mi se természetesebb, ezúttal iráni támogatással, ami ürügyül szolgált volna Irán nukleáris megtámadására, és egy asszimetrikus harmadik világháború kirobbantására
 
A "galiba" valamikor 2005 tájékán azzal kezdödött, hogy a Pentagon egyes vezetö tábornokai egyszerüen fellázadtak, amikor tudomást szereztek erröl a készülö örületröl. A nukleáris szeptember 11-et a Mosszadnak kellett volna végrehajtania (úgy mint ahogy 2001 szept 11-et, a madridi és londoni robbantásokért is ez a szervezet a felelös), azzal viszont nem számoltak, hogy az amerikai titkosszolgálatok bizonyos frakcióival és a Pentagos egyes tábornokaival találják szembe majd magukat, ami szerencsére azzal végzödött, hogy ezúttal már a jónak sikerült úrrá lennie a rosszon.
 
 S most nézzük a konkrét tényeket, pontosabban mondva az erre a harcra utaló, ám a nyilvánosság számára teljesen (és mindmáig) láthatatlan jeleket.
 
A Pentagonos tábornokok elsö lázadása 2005 nyarán zajlott, a belharc elsö áldozata Kevin P Byrnes négycsillagos tábornok volt, akit aztán egy mondvacsinált nöügyre hivatkozva váltottak le funkciójából.
 
 
Ö volt az elsö négycsillagos tábornok az amerikai hadsereg története során, akit formálisan ilyen semmiség miatt rúgtak ki, világos tehát, hogy ez a nevetséges hivatalos indoklás a mit sem sejtö nyilvánosság megtévesztésére szolgált.
 
Késöbb még fura körülmények közt "lemondott" Rodney Kobayashi tábornok, és több, valamivel alacsonyabb rangú katonai vezetö is, de a tábornokok színfalak mögötti puccsát már nem sikerült megállítani. Ez volt az a pont, amikor Bush elvesztette totális kontrollját az amerikai hadsereg felett.
 
 Ennek a tábornokok és az "Al-Kaida" (Mosszad) közti titkos harcnak volt része egy ciprusi utasszállító görögországi tragédiája is, mely a hivatalos verzió szerint kabin-dekompresszáció miatt pár óráig irányítás nélkül repült, mivel a fedélzetén a fellépö oxigénhiány miatt mindenki eszméletét vesztette, majd késöbb a földbe csapódott.
 
 
Cypriot plane crashes in Greece, 121 dead
 August 14, 2005 20:18 IST
All 121 people aboard a Cypriot airliner died on Sunday after it smashed into a wooded hillside near Athens after air force pilots said the crew of the Boeing 737 appeared 'doubled up' in the cabin. In Larnaca, Cyprus, operator Helios Airways and a Greek government official in Athens said there were no survivors among the 115 passengers and six crew
 
 A föáramlatú magyarázat egyik fö ellentmondása, hogy míg azzal indokolja a gép földbecsapódásást, hogy annak kifogyott az üzemanyaga, addig azt is hozzáteszi, milyen hatalmas pusztító tüzvész keletkezett a becsapódás helyén.  Ugyan mitöl, ha egyszer kifogyott az üzemanyaga? Vagy hogy a fenébe fogyhatott ki a gép üzemanyaga Athéntól nem messze, amikor a gépnek normál körülmények közt is Athénban kellett volna leszállnia? Minden repülön van elég tartalék üzemanyag rendkívüli helyzetekhez, pl. hogyha a célállomás nem tudja fogadni, akkor tudjon keresni egy másik repteret, vagy körözni akár hosszú ideig is a célállomás felett. A föáramlatú magyarázat szerint a gép pont azután pár perccel zuhant le, hogy két görög vadászgép a közelébe került. És pont itt van a kutya elásva. Igen, úgy lötték le.
 
Na jó, mondhatnánk, de hát már 2005-öt írunk, a nyilvánosság már tudott az Al-Kaidáról, és arról, hogy az eltérített gépeket lelöhetik. Miért kellett mégis az egészet eltitkolni? Azért, mert az igazság még ettöl is szörnyübb.
 
 Tényleg az "Al-Kaida" (Mosszad) vette ezt a gépet is gondos távirányítása alá, ugyanazon, máig gondosan eltitkolt technológiákat alkalmazva mint szeptember 11-e esetében. Viszont a fedélzeten ezen esetben nem volt eltérítö, ezért kellett az egészet eltitkolni. Ez a gép is természetesen Boeing volt, mint a szept 11-én eltérített összes gép is, ugyanis csakis  Boeingokba van beépítve távírányító technológia, melyet gépeltérítés esetén lehet kényszeralkalmazni a földi irányításnak, na és egy titkosszolgálatnak is alkalmankként "lehackolni", hogy aztán a földröl irányítása alá vegyen egy repülöt. A gépet tehát távirányítással totálisan hatalmukba kerítették és dekompresszálták, hogy az emberek a fedélzeten eszméletüket vesztsék, és senki a fedélzetröl már ne avatkozhasson közbe semmibe, majd a terv az volt, hogy a görög partok közelében állomásozó Theodore Roosevelt nukleáris meghajtású repülögép anyahajónak irányítsák neki.
 
A ciprusi utasszállító gépet azonban percekkel az anyahajóba való becsapódás elött lelötték görög F-16-os vadászgépek.
 
 Ennek a merényletnek kettös haszna lett volna: egyrészt ürügyül szolgálhatott volna egy Irán elleni támadásra a holdkóros erök számára mind az USAban mind Izraelben, másrészt - kevesen tudják - hogy Izraelben ebben az idöben majdhogynem polgárháborús helyzett volt (erröl majd még egy késöbbi cikkben írok), és amennyiben tényleg harcok törtek volna ki az ország fegyveres eröi közt, úgy a Theodore Rooselvelthez tartozó amerikai flotilla beavatkozott volna az Ariel Sharon akkori izraeli miniszterelnök oldalán álló erök ellen. A ciprusi gép elleni Mosszad akcióit is Ariel Sharon rendelte el.
 
Azon színfalak mögötti csatározások durva részletei, melyek egy Irán elleni lehetséges és egyáltalán nem titkolt atomtámadás körül zajlottak gyakorlatilag az egész 2007es és 2008as esztendö alatt, valamint azon erösen eltitkolt helyzet árulkodó jelei, miként fordultak egymással szembe az amerikai hadsereg stratégiai atomfegyvereket kezelö alakulatai, így akadályozva meg ezzel többször is egy Irán elleni atomtámadást, akár polgárháborús helyzet kialakulásának kockázatát vállalva is.
 
Hogy Irán nukleáris létesítményei taktikai atomfegyverekkel lesznek megtámadva, az még csak eltitkolva se volt, ehhez elég visszalapozni pár 2007-2008-as újságcikket, hogy visszaemlékezhessünk rá.
 
Putin már 2007ben nukleáris ellencsapásokkal fenyegetözött, amennyiben az amerikaiak lebombázzák az oroszok által épített busheri nukleáris létesítményt Iránban. Aki viszont azt hinné, ez az illuminati-sátánista eröket visszatartotta volna, az téved: ez éppenséggel egy kívánatos hatás lett volna, a terv ugyanis egy újabb világkonfliktus volt atomfegyverek alkalmazásával. Ezt a konfliktust az amerikai hadsereg és kormányzat ismert és ismeretlen nevü hösei akadályozták meg a háttérben.
 
Az egyik maga Robert Gates, Bush védelmi minisztere volt, aki emiatt sokszor a személyi biztonságát is kockára tette. 2008 február 13-án például felettébb érdekes hírt hozott le az NBC amerikai hírcsatorna:
 
 
Defense Secretary Robert Gates fell on some ice at his home Tuesday night and fractured his right shoulder, officials said Wednesday. Gates, 64, will not appear at a congressional hearing on the U.S. defense budget scheduled for Wednesday morning. Deputy Defense Secretary Gordon England will attend the hearing instead.
 
Robert Gates kedden elesett a jégen, és összetörte a jobb vállát, ami miatt nem vesz részt a szerdai kongresszusi meghallgatáson.
 
Egy-két nappal korábban még érdekesebb hírt hoz le egy pakisztáni hírügynökség (a nyugati médiák ki tudja miért említésre méltónak se tartották):
 
 
"A Pentagont péntek reggel részben evakuálni kellett az épület förészében terjengö sürü füst miatt" Fura nem? Pénteken füstölög a Pentagon, rá 1-2 napra Gates szenved olyan sérüléseket, hogy még egy kongresszusi meghallgatásra se tud elmenni. Valójában mindkét cikk hemzseg a féligazságoktól!Robert Gatest ellen 2008 február 8-án puccsot próbáltak végrehajtani, a saját Pentagon-beli irodájában sebesítették  meg a sátánista-illuminati Dick Cheney alelnökhöz hü erök.
 
További láthatatlan csaták az amerikai hadsereg alakulatai közt zajlottak:
 
 
2008 április 4-én például felettéb érdekes hírt hoz le egy dakotai helyi újság: egy a közeli Ellsworth légitámszpontról felszállt B-1 stratégiai nehézbombázó "incidenséröl" a közel-keleti állam Katar légterében. Az elsö jelentések szerint a gép lezuhant, késöbb viszont már az volt a hír, hogy lángolva kényszerleszállást hajtott végre a katari Al-Udeid légibázison, melyet az amerikai hadsereg üzemeltetett.
 
 Ha ránézünk a térképre, akkor látjuk, hogy Katar nagyon közel van Iránhoz, ezen belül is légvonalban különösen közel található a busheri atomerömühöz. Azt a sátánista-illuminati eröknek (Dick Cheney) engedelmeskedö "kalóz" B1-es nehézbombázót maguk az amerikai haditengerészet katari légvédelmi eröi lötték le, mivel nem tudta magát kellö (pentagonos) autorizációs kódokkal igazolni azt illetöen, hogy mit keres Katar légterében. A gép atomtámadást készült végrehajtani a busheri nukleáris létesítmény ellen!
 
Egy másik hasonló próbálkozás Cheney részéröl még 2007ben volt.
 
2007 szeptember 5-én a következö hír jön le néhány vezetö nyugati médiában:
 
 
The US Air Force has launched an investigation after a B-52 bomber flew across the US last week mistakenly loaded with nuclear-armed missiles.
 
"Az amerikai légierö nyomozásba kezdett, miután egy B52-es nehézbombázó nukleáris fegyverekkel a fedélzetén engedély nélkül átrepült az USA területén." A gép a szintén észak-dakotai Minot légibázisról szállt fel, majd szállt le messze délen Louisianaban. A fedösztori szerint "tévedésböl" rakták fel a gépre Észak-Dakotában az atomrakétákat.  Nos, egy olyan rendkívül drákói és jól átgondolt belsö szabályzatsorozat esetében, mint ami a stratégiai atomeakéták kezelésére vonatkozik, nem lehet csak úgy tévedni anélkül, hogy arra ne figyeljen fel valaki. Az atomrakéták a Minot légitámaszpont személyzetének igenis a tudomásával kerültek a repülö szárnya alá! A gép célállomása pedig valójában a Közel-Kelet volt, és Irán ellen készült atomtámadást végrehajtani! Valószínüleg úgy lett leszállásra kényszerítve Louisiánában.
 
 Miután a Pentagon illetékesei világgá kürtölték az esetet mint "szabálysértést", és már nem lehetett emiatt teljesen bagatellizálni, ezek a beavatott emberek a Minot légi támszpontról rendkívül kényelmetlen tanúkká váltak, ami miatt - egyáltalán nem meglepö módon - rendkívül magasra ugrott soraikban a halálozás!
 
  
Todd Blue örvezetö családlátogatás közben halt meg, még csak azt se közölték hogyan

Adam Barrs közlegény és Stephen Garret örvezetö autóbalesetben

Weston Kissel – a B52-es egyik pilótája – motorkerékpárbalesetben

Thomas L.Tinsley generálist lelötték

Jonathan Bayless századost késöbb szintén holtan találták, szintén nem közölték, hogyan halt meg
 
Hasonló incidensekböl volt jóval több is, söt, egyesek még a 2007ben Peruban lezuhant amerikai kémmühold esetét is ezzel hozzák összefüggésbe. A KH-13-as kémmüholdat ugyanis Irán elleni kémkedésre használta az amerikai hadsereg.
 
Hogy mekkora állatságra készült Bush és Cheney Iránban 2007-2008-ban, annak egyik elsö látásra komikus, valójában viszont tragikus indikátora volt Bush 2008 májusi izraeli látogatásának egyik fura mozzanata: Bush Ehud Olmert izraeli miniszterelnök társaságában ellátogatott egy bizonyos Tel Megiddo nevü hegyre Izraelben ( http://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Megiddo ), melynek közismertebb görög neve Armageddon, és igen, a bibliai Armageddon hegyröl van szó! (lásd képeket lentebb)
 
Ezek a sátánista-illuminati örültek megszállottjai a szimbolikának, és azt hiszem, ezen látogatás szimbolikus jelentését sem nehéz kitalálni a fenti ismeretek tudatában!
 


Kik irányítják az életünket?

Folytatjuk és egyben be is fejezzük minisorzatunkat a titkos társaságokról. Kicsit megpiszkáljuk a szabadkőművekeset, az Illuminátusokat, a sátánistákat, miközben homlokráncolva próbáljuk meg kideríteni, mennyire kell komolyan venni ezeket a szervezeteket.
Az első részben szó esett az amerikai Skull and Bones társaságról, mely több elnököt és elnökjelöltet is adott az Egyesült Államoknak, aztán ennek brit megfelelőjéről, a Bullingdon Klubról, valamint a Bilderberg-csoportról, benne a világpolitika meghatározó szereplőivel. Akit érdekel a téma, kattintson ide és olvassa el az első részt!
A Kilenc Szög Rendje
Keményen indítunk, hiszen az Order of Nine Angles valójában egy sátánista neonáci brit szervezet, amely a 60-as években alakult, de a közvélemény igazán a 80-as, 90-es években hallott róla először.
A csoportot nem túlzás az ördögöt dicsőítő mozgalmak hardcore szárnyához sorolni. Fő célja egy új emberi faj megteremtése, mellyel természetesen vele járna az általuk gyengébbnek és nem megfelelőknek tartottak megsemmisítése. Alighanem mindent elmondtunk róluk, amit tudni érdemes.
Szabadkőművesek
Ezzel szemben a szabadkőművesekről aligha tudunk annyit és olyat írni, ami pontos és elég lenne. Maradjunk annyiban, hogy a szabadkőművesség gyökerei évszázadokra nyúlnak vissza (az első konkrét írásos említés a XVII. századból származik, de a szabadkőművesség gyökerei ennél messzebbre nyúlnak vissza), és nagy kérdés, mennyire titkos egy olyan társaság, melynek világszerte több millió tagja van...
A befolyásos tagokat felsorolni is nehéz lenne, a változatosság érzékeltetésére talán elég csak megemlíteni George Washington és Kazinczy Ferenc nevét.
A szabadkőművesek ellenségei (és ők legalább annyian vannak, mint a tagok) szerint a csoport tagjai jelen vannak a politika és a gazdasági döntéshozatal legmagasabb szintjein, így biztosítva az előnyszerzést.
Miután most vagy belemegyünk a szabadkőművesség taglalásába (és akkor ennek a posztnak sosem lesz vége), vagy itt abbahagyjuk, inkább utóbbit választjuk, azzal, hogy akit érdekel a téma, annak ajánljuk egyik kedvenc blogunk témával foglalkozó posztját.
A Sátán Egyháza
Ijesztő neve ellenére a Sátán Egyháza a középutasabb szervezetek közé tartozik (titkosságáról csak annyit, hogy 200 dollár, azaz mintegy 40 ezer forint befizetése ellenében bárki csatlakozhat), bár az ember nyilván nem írja be az önéletrajzába a tagsági számát.
A Sátán Egyháza tanításai között szerepelnek kevéssé hátborzongatóak is (nehéz lenne rémesnek tartani a „ne mondj véleményt vagy adj tanácsot kéretlenül” és a „ne okozz fájdalmat a gyerekeknek” előírást), bár az ördög itt is a részletekben rejtezik (mondjuk abban a szabályban, mely szerint „ha valaki terhedre van, kérd meg, hogy hagyjon békén. Ha nem teszi, semmisítsd meg!”).
A Sátán Egyháza egyébként 1966-ban alakult meg az Egyesült Államokban és érdekesség, hogy 2004-ben a Brit Királyi Flotta hivatalosan is elismerte első sátánista tagját, egy technikust.
Új Világrend
Az Új Világrend meglehetősen homályos meghatározása egy olyan állítólagos szervezetnek, amelynek tagjai a gazdasági és politikai elit legmagasabb szintű képviselői (egyesek szerint még II. Erzsébet brit uralkodó is, akit lenti képünkön csodálhatnak meg), akiknek célja egy, az egész világot irányító szuperkormány létrehozása és ezen keresztül a Föld feletti hatalom megszerzése.
Ebbe a meglehetősen homályos elméletbe tökéletesen beilleszthetők persze a szabadkőművesek (akikről már volt szó) és az Illuminátusok (akikről pedig még lesz), és az egészben (szerény, ámde meglehetősen szkeptikus véleményünk szerint) az a legszebb, hogy bizonyíthatatlan, de a globalizáció adta változások nyomán némi torzítással akár alá is támasztható, ha valaki éppen ezt akarja.
Illuminátusok
Dan Brown.
Lehet, hogy megköveznek érte, de íróként nem tartjuk túl sokra az Angyalok és démonok szerzőjét, de egy tény: regénye sok millió ember számára tette ismerté az Illuminátusokat.
A XVIII. században, Bajorországban szabadkőművesek (ugye, ugye...) által alapított társaság létrejöttének egyebek mellett éppen az volt az egyik oka, hogy alapítóit meglehetősen zavarta a szabadkőművesek körüli felhajtás és nyilvánosság. Az 1776-ban még csak öt tagot számláló szervezet kevesebb mint tíz éven belül már fél Európában (így Magyarországon is) rendelkezik tagokkal és ezzel párhuzamosan egyre jobban csípi az (állami és egyházi) hatalom szemét is, mígnem a század végére be is tiltják őket. (Olyan vád is elhangzott velük kapcsolatban, hogy szerepük volt az 1789-es francia forradalom kirobbantásában, ami azért egy alig 13 éves szervezettől jelentős eredmény, lássuk be.)
A történetben az a legszebb, hogy az elmúlt kétszáz évben gyakorlatilag nem akad kézzelfogható tény az Illuminátusokkal kapcsolatban, ami persze a legjobb táptalaja az összeesküvés-elméleteknek.

Titkos társaságok nyomában


A világot a háttérből irányító titokzatos csoportok vagy a tagok szórakozását biztosító baráti szerveződések? Nagyjából ez a két véglet, amely a legtöbb titkos társaság kapcsán olvasható. Ma induló minisorozatunkban a legizgalmasabb ilyen szervezeteket mutatjuk be. Jöjjenek velünk!
 
A Skull and Bones
A lassan 170 éves titkos társaság (1832-ben alapították) a Yale Egyetemen végzett nagymenők szoros klubja, és mint ilyen – legalábbis az összeesküvés-elméletek hívei szerint – kezében tartja egyebek mellett a CIA-t és több más amerikai kormányszervet.
Mások szerint a Skull and Bones a globális szuperelit csúcsintézménye (sajnáljuk, de ennél több felsőfokú jelzőt nem tudtunk ebbe a rövid félmondatba bezsúfolni), és mint ilyen, mindent az irányítása alatt tart.
Egy biztos, a 2004-es amerikai elnökválasztás egészen pikáns helyzetet eredményezett, hiszen az akkor az újraválasztásáért küzdő republikánus elnök, George W. Bush és demokrata kihívója, John Kerry (legfelső képünkön együtt) egyaránt a titkos társaság tagjai voltak.
A Bullingdon Klub
A Skull and Bones brit megfelelőjét hol máshol, mint Oxfordban alapították, és tagjai között nem kisebb személyiségek találhatók, mint David Cameron és Boris Johnson. Ha esetleg valakinek nem ugrana be, előbbiben a brit miniszterelnököt, utóbbiban London polgármesterét tisztelhetjük.
A klubnak tagjai között volt király (mást ne mondjunk, VII. és VIII. Edward), megszámlálhatatlan miniszter, főrend... szóval exkluzív intézményről van szó, az biztos. Ehhez képest iszonyatos a megítélése, amiben alighanem része van bizonyos botrányoknak is.
Többször előfordult (például 1927. február 20-án), hogy a nem biztos, hogy teljesen józan klubtagok nagy jókedvükben hazavágták egy egyházi intézmény csekély 486 üvegablakát, valamint a teljes utcai világítást. (Így aztán nem csoda, hogy az akkor még walesi herceg VIII. Edwardnak okozott némi nehézséget megszerezni a szülői hozzájárulást a klubtagsághoz.)
A Bilderberg-csoport
A Bilderberg-csoport egyike a legbefolyásosabbnak tartott társaságoknak. A II. világháború után létrejött társaság valójában félhivatalosan létezik, hiszen a létezéséről tudni, mi több, jórészt tagjairól is (egy egészen kiváló poszt erről az egyik kedvenc blogunkról), de arról, hogy az egyes találkozókon miről is folyik a szó, szinte semmit.
Az összeesküvés-elméletek hívei szerint a Bilderberg-csoport célja a világuralom megszerzése, és ezért semmitől sem riadnak vissza. Mások szerint viszont levitézlett egykori vezető politikusok és bankemberek csoportja, akik néha összejönnek, hogy némi ital és jó étel mellett merengjenek a múltnak dicsőségén.
Mi meg nem lennénk meglepve, ha az igazság valahol a kettő között lenne.
A Thule Társaság
Olyan is előfordul néha, hogy az összeesküvés-elméletek híveinek igazuk van, és egy titkos társaság valóban képes megváltoztatni a történelem menetét. Erre az egyik legjobb példa a Thule Társaság.
A szervezetet az I. világháború alatt egy veterán, bizonyos Walter Neuhaus alapította Münchenben. A csoport tagjai hittek az árja faj tisztaságában, és minden belépni vágyót köteleztek arra, hogy kijelentsék: vérvonaluk mentes a zsidó és színes behatástól.
Nyilván kitalálták már, hogy a csoport tagjai Adolf Hitler lelkes támogatói voltak, nem csak szóban, hanem nem kevés pénzzel is. Olyannyira, hogy egyes történészek állítják: a Thule támogatása nélkül Hitler ma legfeljebb lábjegyzet lenne a történelemkönyvekben.
Az Aranykör Lovagjai
Bár viszonylag rövid történelmet tud felmutatni, a XIX. század közepén működött Aranykör Lovagjai nem volt érdektelen szervezet. Mást ne mondjunk, olyan alakok tartoztak a tagjai közé, mint Jesse James, vagy Abraham Lincoln gyilkosa, John Wilkes Booth (képünkön).
A csoport sajátossága az volt, hogy a szokásos rituálékon és rendszeres összejöveteleken túl komoly ambíciókat dédelgettek és ezért meglehetősen látványos dolgokra is hajlandóak voltak. Mást ne mondjunk, fegyveres zászlóaljakat szerveztek, egyebek mellett Mexikó lerohanását tervezgetve, majd a Konföderációs kormányt támogatva. A társaság gyors végét az amerikai polgárháború lezárulta hozta el.
A minisorozatot holnap folytatjuk, olyan nyalánkságokkal, mint a szabadkőművesek és az Illuminátusok


A március 15. - ei megemlékezés 2012 – ben .

A sok zsidó szónok országszerte a nemzetről papolt. A hazátlanoktól kell megtudnunk, mi is a nemzet, és mi a mi nemzeti értékünk, a múltunk ,a jelenünk ,a jövőnk, vajon nem az a baj -e, hogy már megint, magyar embereket túrtak ki a hatalomból, és az elit tele van zsidó szálláscsinálóval, magyar gyűlölővel, csúszómászó, seggnyalóval. Fröcsögtek a szófosók, triláztak a hangok, csak ép a fülekig nem jutott el a semmitmondó. Mert minden maradt a régiben folytatódik a kilakoltatás, a családok éheznek, a gyerekek egyszer főt kaját esznek ha a menza meg engedi. Rég tudjuk már a hazaáruló elitnek mondott csőcselék , eladott már egy tál lencséért, az egész rendszerváltás csak a piacszerzésért folyt, és gyarmat státusz kialakításáért, a benszülött lenullázásáért, vagyona elrablásáért .Már csak a pedofil kollbendin megszólaltatása hiányzott, ki elmondta volna a nemzetbe a pedofilok is beletartoznak, igen bele , de mi nem parlamenti képviselőt csinálunk belőle, hanem bünözőként ülnököt vácot valamelyik zárkába. Igaz a mi parlamentünkbe is volt egy zsidó SZDSZ – es aki 14 évesen már fotóztatni akarta gyermekeinket, ez a pedofil is eltünt, a pártjával egyetemben, csak az a baj a nemzeti vagyonunkat is vitték és a kutya sem kérte számon rajtuk, mert az apáik még Rákosi húsdarálóját kezelték, és tüntették el a magyart, most meg beültek a hatalomba és zsidó módon osztják az észt.
A fülke forradalmáraink meg számonkérés helyet lepaktáltak velük, mert az ő oldalukon is 80 % - ban zsidó a megmondó ember, hogy is van ez, a magyar elől elveszik a lehetőséget az ÁVH- s zsidó utódok, és tovább irtják a magyart jó kedvel és bőséggel, mi meg hajléktalanokká züllünk saját hazánkban, mert a lehetőség itt csak az idegen szívűeknek adatik meg. Áld meg Isten a Magyart, és daráljuk most már mi a Dunába ezt a sok hazátlan ingyen élő hollókosztost, és legyen meg a mi lehetőségünk is az életre, ha ez az akaratod , legyen meg a te akaratod is.


Petőfi Sándor: Mit nem beszél az a német  /1848. május

Mit nem beszél az a német,
Az istennyila ütné meg!
Azt követeli a svábság:
Fizessük az adósságát.
Ha csináltad, fizesd is ki,
Ha a nyelved öltöd is ki,
Ha meggebedsz is beléje,
Ebugatta himpellére!...
Ha pediglen nem fizetünk,
Aszondja, hogy jaj minekünk,
Háborút küld a magyarra,
Országunkat elfoglalja.
Foglalod a kurvaanyádat,
De nem ám a mi hazánkat!...
Hadat nekünk ők izennek,
Kik egy nyúlra heten mennek.
Lassan, német, húzd meg magad,
Könnyen emberedre akadsz;
Ha el nem férsz a bőrödbe',
Majd kihúzunk mi belőle!
Itt voltatok csókolózni,
Mostan jöttök hadakozni?
Jól van hát, jól van, jőjetek,
Majd elválik, ki bánja meg.
Azt a jó tanácsot adom,
Jőjetek nagy falábakon,
Hogy hosszúkat léphessetek,
Mert megkergetünk bennetek.
Fegyverre nem is méltatunk,
Mint a kutyát, kibotozunk,
Úgy kiverünk, jobban se' kell,
Még a pipánk sem alszik el!


A foglaló itt nem a német, ám a zsidó visz itt mindent, de én is azt mondom

,, Foglalod a kurvaanyádat,
De nem ám a mi hazánkat!... ,,

Hát így lettünk mi cigány országból zsidókal megszállt ország, kik kiraboltak magyart cigányt és még össze is ugratják ha nem vigyázunk a két tábort, hogy a még maradék vagyonunkat is elvigyék. Nem kellene ezeken eretvágni? A nyakukon kéne kipróbálni, ott mindenki látná, hogy ők voltak a kirablóink és vérüket vettük mint ők Sojmosi Eszterét, vagy a körmendi kislányét. Ha rabló zsidóval találkozol sakterold meg a hálás nemzet egészéért, így talán egyszer egységes lesz a magyar.
Hol sirjaink domborúlnak unokáink le borulhatnak, ha nem szántják ki a temetőt is, mert a multunkat már átírva tanítják, hogy ne legyen gyökerünk, a piszkos cionisták . Ők az akadémiánk onnan is kiturták a magyart. Veszed a lapot és taposod már a cionistát , sározd be turd ki , ne adj neki helyet ne tudjon meggyökerezni e honba az elkövetett bűnök miatt rabold ki őket mint ahogy ők raboltak eddig minket. Úgy legyen és ébredjetek taszítsuk őket a semmibe ki e hazából kiebrudalni a cionistával kezdve a vakolókkal folytatva, minden idegenszívűt.

Anarchia fenyeget az ország elcigányosodott régióiban 
Hunikum 2012-03-08 13:46:50
Csaknem teljesen megszűnt az állam kontrollja azok felett a területek felett, amelyek menthetetlenül elcigányosodtak. A rendőrség tehetetlen, a kisebbségbe került magyar lakosság pedig a házaiba zárkózik vagy elmenekül. Normális ez így?

Valamirevaló országban a jogkövetőket védenék. Nálunk nem.

Miközben ellopják a közúti jelzőtáblákat, levágják a külterületi légvezetékeket, lerombolnak, lebontanak mindent, ami mozdítható, megverik a rendőrt, megfenyegetik a családját, terrorizálnak teljes településeket, mindezekről még csak beszélni sem lehet! Hazánkban ugyanis vannak tabu témák, az internetes honlapok bűncselekményeket taglaló rovataihoz nem lehet például "cigányozva" hozzászólni még akkor sem, ha valaki nem uszít, nem szólít fel a romák kiirtására, pusztán csendesen megjegyzi, hogy cigány volt az elkövető.

Emberek! Itt az összes hatalmon lévőnek elment a józan esze? Mikor fogják már fel végre, hogy csak az tud építeni, akit hagynak is, hogy dolgozzon? Az adófizető nem számít? A NAV emberei sorra vetik be az undorító trükkjeiket orvosok, tanárok, zenészek és az Isten tudja még, hogy kikkel szemben, de az élősködőket, a munkaképesen is munkakerülőket sosem találják meg? Az utak mentén kocsikban dekkoló striciket, a kábítószert terjesztő terepjárós bűnözőket vajon mikor kapják el?

Magyarország lakói nagyobb biztonságban élhettek Hunyadi Mátyás idején, mint a harmadik évezredben. Akkor feudalizmus volt.

És most? 

Se rend, se elszámoltatás 
Bene László az MNB-ben dolgozhat, Tóth Gábor Tarlós tanácsnoka, Bencze nagykövet, Gergényi pedig éli világát.
2012/01/30 - 16:19
Elszámoltatást és rendet ígértek a 2/3-os fülkeforradalmárok. Azóta egyik sem valósult meg, s így Bene László, Gergényi Péter, Bencze József, Tóth Gábor, akiknek kezükhöz vér tapad, vígan élhetik életüket. 
 
Főnökeik, még mindig szabadlábon

Bene László altábornagy 2004-2007 között volt az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vezetője. Őt és Gergényi Pétert, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) addigi vezetőjét 2007 májusában menesztette Gyurcsány Ferenc. A 2006-os őszi tüntetések során elkövetett rendőri atrocitások miatt támadott vezetőkért korábban még kiállt az akkori miniszterelnök. A Debreceni Katonai Ügyészségen jelenleg is nyomoznak elöljárói intézkedés elmulasztása miatt, Bene és Gergényi is gyanúsított.

Igaz, Gergényitől a 2006-ban kapott tüntetését visszavették ugyan, de éli jó világát, mintha semmi sem történt volna.

Bene László megélhetését ez azonban nem veszélyezteti: 2007 szeptembere óta a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) dolgozik, a bankbiztonsági egység vezetőjeként. Az MNB-nél a szervezeti egységek vezetői 1,1 és 2,5 millió forint között keresnek havonta, és emellett 641 700 forintnyi választható béren kívüli juttatásban részesülnek évente. A lap információja szerint a rendőrségtől titkárnőjét is magával vitte a bankba.

Az akkor vezérőrnagy Gergényi Péternek 2007 novemberében szüntették meg szolgálati viszonyát.
Neki egykor Pintér Sándor mai belügyminiszterrel volt közös tulajdonú utazási irodája. A vállalkozás csődbe ment, de ismerőik szerint a barátság a mai napig megmaradt.

A rendőrségtől való távozása után Gergényi a milliárdos Leisztinger Tamás cégeinek lett a biztonsági főnöke, majd a szintén a vállalkozóhoz kötődő Athlon Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél vezérigazgató-helyettesként dolgozott. A Bors érdeklődését most elutasította.

A 2007-től 2010-ig a BRFK-t vezető Tóth Gábor dandártábornok is jól helyezkedett el azután, hogy Pintér Sándor leváltotta. A mundértól megvált, helyette nyakkendőt és elegáns zakót öltött. Budapest főpolgármesterének, Tarlós Istvánnak lett a közbiztonsági tanácsnoka és a SYMA Sport- és Rendezvényközpont ügyvezető igazgatója.

Bencze József altábornagy országos rendőrfőkapitányi megbízatása 2010 nyarán ért véget. Bencze egy ideig rendelkezési állományban volt, a következő hónapokban angol tanfolyamra járt a Közép-európai Rendőrakadémián. Jelenleg hazánk macedóniai nagykövete.

- Aki egyszer rendőr volt, az rendőr is marad. Azonban meg kell hagyni: nagyon élvezem a jelenlegi munkámat is - mondta el Bencze József a Borsnak. Kiemelte, hogy nagykövetként a politikától az oktatáson keresztül a gazdaságig számos területen dolgozhat.

A ma kormányzó Fidesz 2007-ben Bencze kinevezése ellen foglalt állást, kijelentve: olyan ember kell a rendőrség élére, aki "nem újabb botrányokat generál". ''Két hét alatt rendet teszünk''? Kiborult a Jobbik 
2011. augusztus 03. MTI - HVG
Utoljára 10 évvel ezelőtt - az első Orbán-kormány idején - követtek el Magyarországon annyi bűncselekményt, mint 2010-ben - olvasható a Jobbik szerdai közleményében. Az ellenzéki párt szerint, a Fidesz "két hét alatt rendet teszünk szlogenjéből" az lett, hogy 13,5 százalékkal nőtt a regisztrált bűncselekmények száma.

A Jobbik hangsúlyozza: a vagyon elleni bűncselekmények száma 8 százalékkal nőtt, míg az így okozott kár a vagyon elleni bűncselekményeknél 37,7 százalékkal emelkedett. A betöréses lopásoknál 17,4 százalékos növekedés tapasztalható.

A rendszerváltás óta soha nem történt annyi személy elleni bűncselekmény, mint tavaly - áll a Jobbik a közleményében. Utóbbi bűncselekmények száma 16,7 százalékkal emelkedett. A gazdasági bűncselekmények száma csaknem 28, a felderítetlenül maradt bűnügyek száma pedig több mint 21 százalékkal nőtt - áll az ellenzéki párt közleményében.

Az ellenzéki párt ezért továbbra is a csendőrség és a különböző bűnözési formákra szakosodott rendőri egységek létrehozását tartja célravezetőnek. A bűncselekmények statisztikai mutatóinak emelkedését a rendőrségi felderítés hatékonyabbá válásával indokolta korábbi közleményében a Belügyminisztérium. 

Bemutatjuk Horváth Aladárt, aki szerint üldözik és kényszermunkára fogják a romákat Magyarországon 
Hunikum 2012-03-07 15:29:43
       
A cigány politikus 1964. augusztus 29-én látta meg a napvilágot és még jelenleg is él. Aladár már 24 évesen hallatott magáról, amikor is a Gettóellenes Bizottság vezetője volt Miskolcon.

Az önéletrajza szerint is harcos jogvédő háromszor járt az USA-ban, többek között azért, hogy az amerikai demokráciát tanulmányozza. Nem sikerült megtudnunk azonban, mi a véleménye arról, hogy az Egyesült Államokban a lakásában matató betörőt bárki szitává lőheti, pedig - ha már annyira követendő mintának tartja a tengerentúli törvénykezést - bennünket ez fölöttébb érdekelne.

Horváth különös szokása, hogy augusztus 2-án éjjel sohasem alszik, mert olyankor a Roma holokausztot gyászolja. Bár ő a virrasztás kitalálását saját magának tulajdonítja, ismereteink szerint az éjszakai ébrenlét már az ősemberek számára sem volt újdonság (vigyáztak a tűzre, hogy az ki ne aludjon).

Szóhasználatát az egyszerűség jellemzi: a "rasszista", a "fasiszta" és a "náci" szavak közé ritkán ékel más kifejezést, a nemzeti radikálisok minősítésére viszont új szót alkotott (mélymagyar).

Mindig a valóságnak megfelelően szereti tálalni az eseményeket. Ennek szellemében tájékoztatta például torontói hallgatóságát arról, hogy hazánkban jelenleg az egykori Mussolini-rendszerhez hasonló módon kormányoznak (tehát fasizmus van) és megteremtették már a munkatáborok felállításának a törvényi hátterét is (ahová persze majd cigányokat fognak vinni).

Határozottan látható, hogy nem olyan fából faragták a Roma Polgárjogi Alapítvány volt elnökét, hogy Kanadában maradjon, miközben cigányvérre áhítozó nyugdíjasok hordákba verődve garázdálkodnak Magyarországon. Azért jött haza, hogy ha szükséges, akár a testével is védje a rasszistáknak kiszolgáltatott romákat, akik szerinte országunkban közvetlen veszélyben érezhetik magukat (lásd, Istvándi településről szóló cikkünket), megbélyegzik őket (pedig nem velük vannak tele a börtönök), ráadásul megerősödtek a faji előítéletek is (indokolatlanul, hiszen magyar gyerekek miatt vezetnek a falusiak áramot a kerítésbe).

Horváth Aladár tehát visszatért a honi politikába. Elnökletével megalakult a Polgárjogi Mozgalom a Köztársaságért egyesület, s mint azt a Népszabadságnak kifejtette: "nincs más választás, mint újra elkezdeni az önszerveződést".

Hívei addig konditermekben, fekete luxusautókban és játéktermekben virrasztva várják az Apokalipszist, mert hiszen tombol a fasizmus, zajlik a romaüldözés Magyarországon.

Csak erről valaki elfelejtett szólni nekik. 

A Horváth Aladár cikkhez 
2004-Ben ugyan volt itt New Yorkban Aladár, na de nem azért, hogy az amerikai demokráciát tanulmányozza, hanem mert Mag
yarország egyik legnagyobb szelhamosa által (jelenlegi nevén Hámori Péter) által szervezett Zsidó Es roma holokauszt kiállításon részt vegyen. Erre az eseményre Szili Katalin is meg volt hivva, de Ő etuttal jobbik eszére hallgtva nem jött el, és a szóban forgó szelhamosnak nem hozta el a neki szánt kitüntetést.

Ezen az estén Es az utánna következő banketten Horváth Aladárnak semmi komolyabb szerep nem jutott. Az ő meghívását A New York-i magyar közösség másik nagy szélhámosa, a szinten cigány származású Balogh Sándor által nyerte a meghívást, hogy emelje a fényét a rendezvénynek, amely a Bnai Zion zsidó egészségügyi központban lett megtartva.

A szélhámosok természetesen itt sem bírtak magukkal, a zsidók egymást húztak le pénzzel, ami legnagyobb mulatsagomra verekedessel végződött. A magyar cigányok

Pedig összevesztek a magyar zsidókkal.

A nagyszerű esemény vége az lett, hogy a Soós házaspár zsido halottakat ábrázoló kollazsait visszaküldték Magyarországra, a Mezei szinten magyar zsido költőnk könyvei nagy veszteség én Es eladhatatlanul álltak a magyar könyvesboltban.
Tibor A Tóth 
Újságíró. 

Kínos: külföldről pénzelték a Fideszt! 
Hírszerző 2012.01.13., 11:15
Szerkesztőségünk tudomására jutott, hogy a Fideszt és Orbán Viktort külföldi alapítványok, spekulánsok, liberális háttérszervezetek tartották pórázon.

Információink szerint korábban a párt több vezetőjét, köztük Orbán Viktor miniszterelnököt a nemzetközi spekuláns csoportok egyik legbefolyásosabb képviselője Soros György tőkés pénzelte. Soros alapítványa mellett azonban más külföldi szervezetek is így avatkoztak bele közvetve Magyarország belügyeibe. Dokumentálható, hogy a Fidesz együttműködött a német Konrad Adenauer Alapítvánnyal és a szintén német, liberális Friedrich Naumann Alapítvánnyal is, melynél a jelenlegi külügyi helyettes államtitkár, Prőhle Gergely korábban vezetői posztot is betöltött. Úgy tudjuk, hogy az együttműködések kiterjedtek például közös rendezvényekre, de alapítványi pénzből kapott külföldi "kiképzésre" is: jó példa Firtl Mátyás KDNP-s országgyűlési képviselő esete, akit információink szerint 1994-ben Bonnban képzett tovább a Konrad Adenauer Alapítvány.

Mindezek az információk különös fényben tűnnek fel most, hogy jobboldali lapok szívós oknyomozó munkával kiderítették: Bajnai Gordon volt miniszterelnök alapítványa, a Haza és Haladás amerikai befolyás alatt áll, hiszen az amerikai Demokrata Párthoz és Hillary Clintonhoz kötődő Center for American Progress nevű szervezet együttműködő partnere. Szerkesztőségünk döbbenten és értetlenül áll azelőtt a tény előtt, hogy magyar politikai erők külföldi politikai szervezetekkel folytatnak partneri viszonyt, sőt pénzbeli és egyéb támogatásokat is elfogadnak tőlük. 

Frissítés! Újabb lemondások és letartóztatások! 

2012.03.09-ig "csak" 177 lemondás, letartóztatás, eltűnés, gyilkosság történt a világ vezető bankjaiban, befektetési házainál és pénzügyi alapokban!!!

Itt 155 név szerepel, a többit az alábbi linken lehet követni: 
http://americankabuki.blogspot.com/p/131-resignations-from-world-banks.html
http://tudatvaltas2012.blogspot.com/ 


Látszatfagyosság és taktika! - KJ A cigánykérdéssel talált újra egymásra Orbán és Soros 
[origo] 2010. 11. 02., 6:46
Hiába támogatta Soros György a rendszerváltáskor a Fidesz alapítóit, évekkel később fagyossá vált a viszony Orbán Viktor és a világ egyik legbefolyásosabb üzletembere között. Soros alapítványának egykori munkatársai szerint az első Orbán-kormány idején szóra sem méltatták őket, most azonban az európai uniós romastratégia újra összehozta a régi szövetségeseket. 
 

Orbán és Soros a Parlementben (fotó: Pelsőczy Csaba)

Hosszú évek után először találkozott egymással Orbán Viktor és Soros György, amikor október 19-én a miniszterelnök hivatalában fogadta a magyar származású amerikai milliárdost. A Miniszterelnökség közleménye szerint a találkozón Soros megerősítette korábbi bejelentését, mely szerint egymillió dollárral kívánja segíteni a magyarországi vörösiszap-katasztrófa utáni kármentést, valamint felajánlotta segítségét a kormány által is szorgalmazott uniós romaprogramhoz.

Soros és Orbán ismeretsége huszonöt éves múltra tekint vissza, a mostani találkozójuk mégis fordulatot jelent, az utóbbi években ugyanis hűvös volt a viszonyuk. Orbán 2009. márciusi országértékelő beszédében Soros Györgyöt úgy írta le, mint "akit a legkevésbé sem lehet a bankrendszer, a pénzügyi spekulációk ellenségeként feltüntetni". Egy hónappal később pedig a Fidesz bejelentette, vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik a Soros Fund Management ellen, mert a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) vizsgálata szerint Soros cége állt a 2008. októberi, az OTP-t ért tőzsdei támadás mögött.

A Soros Alapítvány egykori munkatársai szerint azonban nem volt mindig ilyen fagyos a viszony Orbán és Soros között, a rendszerváltás előtt Soros sokat segített a Fidesznek az elindulásban közvetlen anyagi segítséggel, illetve a Bibó István Szakkollégiumban (amelyet 1989 előtt ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumának hívtak) tanulók számára juttatott támogatásokkal. Az akkori támogatottak közül többen ma is a Fidesz meghatározó politikusának számítanak.

Vásárhelyi volt a kulcs

"A szakkollégisták nagyon sok mindent nem tanulhattak meg ideológiai korlátok miatt, és emiatt olyan vendégeket - többek között népi írókat, a demokratikus ellenzék tagjait vagy ötvenhatosokat - hívtak meg, akik a rendszer miatt el voltak szigetelve, és nem tarthattak előadásokat egyetemeken. Ilyen volt Vásárhelyi Miklós is, ő volt a kulcsszereplő abban, hogy Soros összeismerkedett Orbánnal" - mondta az [origo]-nak egy névtelenségét kérő egykori kollégista. Vásárhelyit 1956-os szerepvállalása miatt öt év börtönre ítélték, 1984-től 2001-ben bekövetkezett haláláig Soros személyes megbízottjaként dolgozott, őt az [origo]-nak az üzletember több ismerőse is úgy írta le, mint aki Soros magyarországi legfőbb bizalmasa és legjobb barátja volt.

"Vásárhelyi egyik esti előadása során azt mondta, hozna egy érdekes vendéget, aki, mint később kiderült, Soros volt. Több órán át beszélgettünk vele" - mondta az egykori kollégista, aki az ügy politikai jellege miatt kérte, hogy ne közöljük a nevét. Azt mondta, ez volt a kapcsolatfelvétel kezdete, a beszélgetés hatására Soros intenzívebben kezdte támogatni a szakkollégiumot, főleg infrastrukturálisan, de alapítványán keresztül külföldi tanulmányutakat is biztosított a legtehetségesebb diákok számára. Orbán Viktor például 1989-ban kapott oxfordi tanulmányutat, de korábban a Soros Alapítvány támogatásával működő Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa is volt.

Az egykori szakkollégista forrás szerint Orbánnak kifejezetten jó kapcsolata volt Sorossal, többször is találkoztak egymással. Azt mondta, Soros akkoriban úgy gondolta, kulcskérdés a fiatal generáció támogatása, Orbánt kifejezetten tehetségesnek tartotta. "Az egyik legkomolyabb ösztöndíjat kapta meg Orbán" - mondta a korábbi szakkollégista.

Ideológiai ellentétek

Soros a párttá alakulás előtt 4,7 millió forinttal támogatta a Fideszt a szervezet infrastruktúrájának kiépítésében, de az 1989-es párttá alakulás után anyagilag már nem támogatta forrásaink szerint, mert politikai szervezeteknek nem akart pénzt juttatni. Egy névtelenséget kérő akkori fideszes szerint az 1990-es évek elején romlott meg a kapcsolat Soros és a Fidesz, illetve Orbán között. "Ekkoriban a Fideszen belül is ellentétek alakultak ki, a párt politikájában történő irányváltás belső feszültségeket eredményezett, innentől kezdve romlott meg a viszony Sorossal" - mondta a forrás.

Az alapítvány több korábbi munkatársa is azt mondta az [origo]-nak, hogy a hűvösödő viszony oka sokkal inkább ideológiai volt, semmint személyes: a liberális Sorostól egyre inkább eltávolodott az egyre markánsabban konzervatív gondolkodásúvá váló Orbán. A Fidesz egyik akkori, neve elhallgatását kérő politikusa szerint Soros sokáig nem érzékelte az elhidegülő viszonyt, de 1993-1994-re már határozottan megromlott a kapcsolat.

"Ilyen vezetőre van szükség"

A korábbi alapítványi munkatársak szerint Soros racionálisan gondolkodó ember, aki nem csinál érzelmi kérdést politikai ügyekből. A magyarországi Soros Alapítványnál 1996 és 2006 között programigazgatóként és igazgatóként dolgozó Belia Anna azt mondta az [origo]-nak, Soros sosem kereste a kormányok kegyeit, hanem együttműködésre törekedett velük, hogy az alapítványa sikeresen működő modellprogramjait a kormányok segítségével kiterjeszthessék.

A Fidesz 1998-as országgyűlési választási győzelme emiatt lehetőséget jelentett ahhoz, hogy Soros és Orbán rendezze kapcsolatát. Ezt erősíthette volna az is, hogy az alapítványban 1994-től a kormányváltásig kuratóriumi tag volt Stumpf István, aki Orbán kancelláriaminisztere lett, valamint az is, hogy Belia szerint Soros a választások józan eredményeként értékelte Orbán megválasztását, és bizakodással várta miniszterelnökségét.

"Orbán hivatalba lépése után nem sokkal New Yorkba látogatott, ahol egy nagyobb társaságban találkozott Sorossal egy vacsorán. Soros véleményre az volt, hogy Orbán dinamikus és határozott, azt mondta, ilyen vezetőre van szüksége Magyarországnak" - mesélte Belia Anna. Szerinte Soros eleinte "nagyon amerikainak" tartotta a frissen megválasztott miniszterelnököt, de körülbelül másfél évvel a választás után ez megváltozott, ezt követően már nem szívesen beszélt róla.

Orbán elzárkózott Sorostól

"Egyáltalán nem volt jó a kapcsolat Soros Alapítvány és Orbán között a Fidesz kormányzása idején" - mondta Belia. Szerinte az alapítvány többször is kezdeményezett találkozókat, hogy sikeresen működő modellprogramjait bemutassa a kormánynak, de a megkereséseikre nem is kaptak választ. Belia szerint a nyilvánosan megtalálható programjaik közül "beszivárgó módon" így is megvalósult néhány. "El lehetett lopni őket simán, de mi örültünk neki" - mondta. 
 
2010: Orbán Viktor fogadta Soros Györgyöt (fotó: Pelsőczy Csaba)

A Soros Alapítvány egyik akkori kuratóriumi tagja, Vámos Tibor az [origo]-nak azt mondta, a Fidesz-kormány éreztette, hogy nem kedvelik őket, de Belia Anna szerint árnyaltabb volt a helyzet. "A kormány kimondottan sose támadta Sorost, de nyilván nehezményezte, hogy Soros olyan mozgalmakat, folyóiratokat támogatott, amelyekkel kevésbé szimpatizált" - mondta. Jobboldali médiumok ugyan többször is keményen támadták Sorost, de Belia szerint az "lepergett róla". "Elég sok támadás érte más országban is, már megszokta, de a magyarországi támadások nyilván jobban fájtak neki" - magyarázta Belia.

A romák és Obama miatt térhet vissza

Több alapítványi forrás is azt mondta, Soros már a 2000-es évek elején kezdte mondogatni, hogy mivel Magyarország hamarosan az Európai Unió tagja lesz, és a demokratikus intézmények is stabilizálódtak, emiatt egyre kevésbé van szükség az alapítványára az országban. 2002-től fokozatosan szüntette meg magyarországi tevékenységét, alapítványa 2008-ban vonult ki véglegesen.

A mind Magyarországon, mind az Európai Unióban egyre nagyobb problémát jelentő romakérdés miatt azonban úgy tűnik, pár év kihagyás után ismét komolyabb támogatásokat juttatna Magyarországnak. A visszatérésben az is szerepet játszhat, hogy Barack Obama 2009-es hivatalba lépéséig Soros sok energiát folytatott amerikai közéleti tevékenységére. Belia szerint George W. Bush 2000-es megválasztása után azt mondta, a "nyílt társadalmat" az USA-ban kellene támogatnia. Az addiginál sokkal több programot indított az USA-ban. Később Obama kampányának egyik jelentős támogatója lett.

Lázárral is találkozott Soros

Soros az Orbánnal való találkozás után az Indexnek adott interjújában is azt mondta, a roma probléma iránt nagy az érdeklődés a nyugati országokban, és az, hogy Magyarország lesz az unió soros elnöke 2011 első félévében, lehetőséget teremt arra, hogy segítsen kialakítani a kormánynak az EU-s romastratégiát. Orbán is hangoztatta ennek kidolgozásának fontosságát az uniós elnökség alatt. 
 
Soros és Orbán a Parlamentben (fotó: Pelsőczy Csaba)

A kormány és Soros romakérdésben való együttműködésére utalhat az is, hogy a hódmezővásárhelyi önkormányzat sajtóreferense, Göbl Vilmos szerint Soros találkozott Lázár János polgármesterrel is Budapesten, és megbeszélésükön a roma és a szegény gyerekek helyi integrációs programjáról is szó esett. Soros az Indexnek adott interjújában azt mondta, a hódmezővásárhelyi példa máshol is alkalmazható lenne. Arra a kérdésre, hogy ki kezdeményezte a Sorossal való találkozást, és mikor került rá sor, Göbl nem tudott váéaszt adni.

A romastratégiáról egyelőre keveset tudni. Az [origo] megkereste szerdán a programért felelős Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár hivatalát, ahol azt mondták, a programról csak Balog nyilatkozhat, ő azonban november 5-ig Kanadában van. Az [origo] szerette volna megtudni, hogy Orbán és Soros találkozóját ki kezdeményezte, de a Miniszterelnökség sajtóosztálya nem reagált pénteki megkeresésünkre.

Ajánlat
    * Napi Gazdaság: Demján és Soros is a Malév kérői mögött
    * Egymillió dollárral támogatta Soros a marihuána legalizálását
    * Soros komor jövőt jósol Európának
    * Az iszapról és a romákról is szó volt Orbán és Soros találkozóján
    * Republikánus lavinától tart Soros az amerikai választásokon
    * Egymillió dollárt ad Soros alapítványa a katasztrófa áldozatainak
    * Két évtizedes csorbát köszörülne ki Soros György 


Soros pénzeli a TASZ-t + Videó
Hír TV - 
MNO
2012. március 09., péntek 21:20
Soros György, a budapesti születésű tőzsdespekuláns, illetve a hozzá köthető alapítványok a kiemelt támogatói a TASZ-nak, a Társaság a Szabadságjogokért elnevezésű jogvédő szervezetnek - tudta meg a Célpont.

A Hír TV oknyomozó műsora kiderítette azt is, hogy a szponzorok között Soros György mellett Jaksity György brókerháza, valamint Felcsuti Péter, a Magyar Bankszövetség korábbi elnöke is szerepel. A listán megtalálható annak a Virág Attilának az egyik érdekeltsége is, aki a Tocsik-ügy idején az ÁPV Rt. igazgatóságában dolgozott az SZDSZ delegáltjaként.

A gyöngyöspatai szegregáció ügyét felkaroló jogvédők azt állítják: pártoktól, politikai ideológiáktól és gazdasági érdekköröktől "függetlenül" dolgoznak. Azzal kapcsolatban azonban nem adtak felvilágosítást, hogy ki és milyen mértékben támogatja őket.

Ismert, a TASZ a Hír TV két műsorát is manipulációval vádolta meg, amiért bemutatta, hogy nincs szegregáció a gyöngyöspatai általános iskolában. A szerkesztők saját szemükkel győződtek meg erről, a TASZ szerint azonban egy tudósítónak nem kell mérlegelnie, hogy mi az igazság. Ezt követően a Hír TV rágalmazás miatt 
feljelentette a jogvédő szervezetet. (A Keresztmetszet szóban forgó adását itt tekintheti meg.) 
Az Orbán-bányából gurul-e a kő? 
A Zalai Hírlap próbált utánajárni olvasói információinak, amelyek szerint Nagykanizsára az Orbán-család Fejér megyei bányájából visznek kőzúzalékot.

Ezt az újság kérdésére senki nem erősítette meg, de nem is cáfolta. Pontos tájékoztatást sehol nem adtak, noha közpénzről van szó. A lap szerint a költségek szempontjából mindenesetre találgatásokra adhat okot, ha a szennyvízberuházáshoz nem a zalai, hanem távolabbi megyék bányáiból szállítanak. A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás projektmenedzsment-vezetője, Fitos István a Zalai Hírlapnak azt mondta: nincs információjuk arról, hogy a kivitelező konzorciumok honnét szerzik be az építőanyagot.

Barabás András, a SADE Magyarország Kft. és az Euroaszfalt Kft. alkotta S-E Nagykanizsa Konzorcium projektvezetője szerint a kő zalai szállítmányozón keresztül, környékbeli bányákból érkezik Dél-Zalába. A Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. és a Közgép Zrt. partnerségén alapuló SZK Kanizsa Konzorciumtól pedig azt közölték: több magyar kőbányából vásárolnak kőzúzalékot a beruházáshoz. Miután a kivitelezők az ország számos pontján dolgoznak egyszerre, keretszerződéseik lehetővé teszik, hogy a bányák helyétől függetlenül hasonló feltételekkel szerezzék be az alapanyagot. A szerződések részleteinek kiadása azonban üzleti titkot sért. 

A Közgép felbukkanása nem meglepő. A Magyar Narancs néhány hete írta meg, hogy a cég a nagyobb beruházások mellett "arat az önkormányzatok, kisebb állami intézmények által kiírt olcsóbb tendereken is".
Az Orbán-kormány felállása óta a Közgép vezette konzorciumok több mint 200 milliárd forintért nyertek el közbeszerzési tendereket. A Közgép - esetenként egyedül, de többnyire egy-egy konzorcium vezető cégeként - az elmúlt másfél év alatt több mint 200 milliárd forintnyi állami, illetve önkormányzati megbízást kapott közbeszerzéseken - derült ki a hetilap birtokában lévő összesítésből, melynek tételei egyeznek a Közbeszerzési Értesítő online adatbázisának számaival.

Mint ismert, az első Orbán-kormány idején az akkori ellenzék sokat támadta a kormányfőt, családja bányaügyei, főleg a gánti Dolomit Kft. magánosítása miatt, de nagy vihart kavart Zalában a hahóti tőzegbánya esete is. Orbánék családi cége hektáronként alig néhány száz forintot kínált a helyi ingatlantulajdonosoknak, miközben a terület alatt több százmillió forint értékű tőzegvagyon lapult. A hahótiak pereiket azonban sorra elbukták, a bírósági ítéletek szerint Orbánék reális áron jutottak ingatlanokhoz a bányatelken - írta korábban a Népszabadság.

Később az LMP tette szóvá, hogy Magyarországon a (természetvédelmi) törvény erejénél fogva minden láp védett. Ennek ellenére a Zala megyei Szévíz-völgyi lápterületeken több cég engedélyt kapott tőzegbányászatra, köztük a Gánt-Kő Kft., amely idősebb és ifjabb Orbán Győzőé. Akkor a miniszterelnök testvére munkatársán keresztül szintén a Zalai Hírlapnak azt üzente: nem akarja felvenni a kesztyűt, de azt bizton állíthatja, náluk a szabályoknak megfelelően zajlik a termelés.

Forrás: Zalai Hírlap/
nol.hu/Magyar Narancs/Hír24

sokkaljobb-kommentár: 34 milliárd forintos hitelt nyújtott a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) a Közgép Zrt.-nek - írja az 
átlátszó.hu (a magyar WikiLeaks...) az általa birtokolt listára hivatkozva, amelyen az MFB által 100 millió forintnál nagyobb összeggel hitelezett cégekről szerepelnek adatok. A hírportál által "kormányközelinek" titulált vállalat mögött milliárdos kölcsönigényléssel szerepel a Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap, a Magyar Államvasutak Zrt. és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is. Az építőipari magáncégek közül a Közgép 34 milliárdján túl 3,8 milliárd forintos MFB-hitelt kapott a tavaly októberben csődvédelmet kért Hérosz Zrt., 5 milliárdot pedig a Duna Aszfalt Kft. - tudatta a portál.

Magyarországon a helyzet változatlan... Haverok, buli, hanta!

Békéscsaba, 2012. március 9. 
F. I. - K. M. 

Emlékeztető: "Amíg az emberek istenítik a Cézárokat és a Napóleonokat, mindig lesznek Cézárok és Napóleonok, hogy tönkretegyék őket." (Aldous Huxley angol író) 


Elloptak 110 milliárdot a cigányok felzárkóztatása címén, de egy gazembert sem látunk még a rács mögött 
Hunikum 2012-02-29 18:56:28
Több mint vérlázító, hogy az utcaseprőtől az egyetemi tanárig mindenkit lehúz az adóhatóság, egy rakás kutyaszart sem lehet az utcán zacskóba tenni anélkül, hogy a szemetes mögül elő ne ugrana valamelyik ügybuzgó sameszük, de 110 milliárdot úgy nyúltak le a romaügyek illetékesei, mint a huzat.

Az ész megáll.

2011 februárjában derült fény arra, hogy hiányzik a lé. Addig senkinek sem tűnt fel semmi? Nem merték vagy nem akarták csesztetni a vezércigányokat? És amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy sokak számára átkozottul jó biznisz romának lenni, miért nem vitték be őket bilincsben egy kis mogyorószorongató elbeszélgetésre, mint a párszor 3000 euróért meghurcolt futballedzőt?

Röhej ez az ország, mégsincs rajta kedvünk nevetni. A nap mint nap gyomorszájon vágó igazságtalanságok elvesznek minden reményt és hitet azoktól, akik itt még jogállamban bíznak.

110 milliárd... Hányan lopták ezt el? Mert ha tízezren, még akkor is 11 millió a fejadag. Hihetetlen, hogy ebben az adóhatóságok által orwelli módon kontrollált országban ekkora síbolást nem lehetett észrevenni. Bezzeg a számlaadás nélkül dolgozó magántanárok pár ezer forintja, a karikaturista pitiáner stiklije, vagy az utcai zenészek csörgő garasai rögtön szemet szúrtak a NAV embereinek!

Úgy tartja a mondás: minél nagyobbat lopsz, annál kevésbé valószínű, hogy megütöd a bokád. Ehhez azonban helyzetbe kellett kerülni, és a cigány önkormányzatoknál betöltött ilyen-olyan pozíciók adták meg ennek a lehetőségét.

Biztosan olyan rossz ma nálunk cigánynak lenni? Sok cégnek túl rázós a cigánylista 
2012. 02. 28., 6:59 
vallalkozoi.negyed.hu
Több mint 400 milliárd forintot oszt ki az állam a következő három évben olyan pályázatokon, ahol előnnyel indulnak azok a cégek, amelyek vállalják, hogy több cigánynak adnak munkát. Ehhez nyilvántartást kell vezetni a roma alkalmazottakról, ami sok céget elriaszt, mivel kényelmetlennek érzik a listázást. Már futó pályázatok kiírása szerint az cigány, aki annak vallja magát, sokan épp ezzel élnek vissza, és úgy próbálnak romáknak járó támogatást szerezni, hogy nem is cigányok.

Honnan tudjam, hogy pontosan hány alkalmazottam cigány? Így reagált egy dunántúli üzem nyugat-európai vezetője, amikor kiderült, hogy egy jelentős uniós támogatásokat biztosító pályázaton indulhatna a cége, ha felmérné és nyilvántartaná dolgozói etnikai hovatartozását.

A cég által kinézett pályázat pozitív elbírálásához szükséges úgynevezett fenntarthatósági vállalások között szerepel a roma foglalkoztatottak számának 5 százalékos növelése. A pályázaton nem köteles senki sem indulni, de ha egy cég élni kíván a lehetőséggel, el kell gondolkodnia, hogy aktát vezessen-e cigány dolgozóiról. A feltételek könnyen kijátszhatóak, mivel a vállalás teljesülését ellenőrizni lényegében lehetetlen.

A kormány még tavaly májusban kötött keretmegállapodást az Országos Roma Önkormányzattal (ORÖ), amely alapján a következő években 718 milliárd forintot oszt szét a cigányság támogatására. Kifejezetten romák elhelyezkedésére legalább 60 milliárd forintot költ az állam, de összesen 400 milliárd forint olyan pályázati pénz szerezhető meg 2015-ig Magyarországon, amelynek egyik, de nem kizárólagos feltétele cigányok foglalkoztatása. Az egyéb lehetőségek között olyasmik szerepelnek, mint például az esélyegyenlőségi témákkal foglalkozó munkatárs, részmunkaidős vagy fogyatékos alkalmazott foglalkoztatása. A pályázati kiírás mindegyik lehetőségnél megadja, hogy pontosan mit kell teljesíteni.
Menekülnek a cégek a kényes téma elől

A dunántúli üzem vezetője által említett pályázat az egyike azoknak, amelyeknél nyolc esélyegyenlőségi vállalásból legalább hármat, legfeljebb hatot teljesíteniük kell a cégeknek. Több cég azonban visszaretten a roma foglalkoztatási vállalástól.

"Kicsit kényes téma" - magyarázta Fodor Tivadar, az egyik Széchenyi-terves pályázaton nyertes HI-Lex Hungary X igazgatója, hogy miért nem vállalták be a roma alkalmazottak számának növelését a pályázatban. A Nógrád megyei japán kábelgyárnál gondolkodtak a vállaláson, de amiatt vetették el végül, mert igazolásul a dolgozókkal alá kell íratni egy nyilatkozatot, amelyben az érintett vállalja cigány származását.

A pályázat útmutatója szerint akkor érvényes a roma foglalkoztatásra vonatkozó vállalás, ha a cég legalább 5 százalékkal növeli a cigány alkalmazottai számát (vagy ha a projekt végére az 1,5 százalékot eléri az arányuk a dolgozók közt). Ehhez meg kell adnia a beruházás elkezdésekor és a végére tervezett létszámot. "Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát" - így segít az útmutató, amely a kisebbségek jogairól szóló törvényre hivatkozva azt is közli, hogy "az adatszolgáltatás a roma származás tekintetében önkéntes", és sem a válaszadás megtagadása, sem azok tartalma miatt nem érhet hátrány senkit.
A GOP-2011-2.1.3. pályázat kitöltőprogramjából
Ki mondja meg, hogy ki cigány?

A pályázónak alá kell íratnia egy nyilatkozatot a cigány alkalmazottjával, hogy roma származású. A munkaadóknak úgy kell nyilatkozatra bírniuk cigány munkatársaikat, hogy a többi alkalmazott előtt ne derüljön ki semmi. Emellett egy beszélgetés során a jogszabályok szerint "egyértelműen és részletesen" tájékoztatnia kell a dolgozót arról, hogy miért gyűjti az adatot, ki kezeli, ki láthatja azt. Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján letölthető ugyan egy nyilatkozatminta, de az adatvédelmi hivatal elnöke azt írta az [origo]-nak, hogy nem felel meg a hatályos törvényeknek, mivel nem tükrözi, hogy az érintett pontosan mihez és milyen célból járult hozzá, és nem utal a részletes és kimerítő tájékoztatás kötelezettségére sem.

A Poppe + Potthoff német autóipari beszállító ajkai leányvállalatának projektgazdája azt mondta, azért nem vállalták a roma foglalkoztatási pontot, mert nem tudják ellenőrizni, ki a cigány. "Nem volt konkretizálva a pályázaton, hogyan kell igazolni. Én mondjam meg?" - kérdezte Gellén László. Hozzátette, úgy hiszi, most is van roma dolgozójuk, de "nem tiszta", hogyan tudná ezt ellenőrizni.

A romák alkalmazását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által megbízott szervezetek (például ESZA Társadalmi Szolgáltató vagy a MAG Magyar Gazdaságfejlesztő Központ) ellenőrzik. Ezek "jogosultak a projektdosszié, előrehaladási jelentések, elszámolások teljes körű ellenőrzésére" - áll a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak az [origo]-nak küldött tájékoztatásában. A pályázat benyújtásakor nem kell csatolni a roma alkalmazottak nyilatkozatait, de az ellenőrzésnél kérhetik őket.

A pályázatot nyomon követő hivatalnokok minden dokumentum eredetiségét ellenőrizhetik, kivéve a különleges adatokat tartalmazó nyilatkozatokat. Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke az [origo] kérdésére azt válaszolta, "a nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzésére nincs törvényes lehetőség". Vagyis a pályázatot elbíráló és ellenőrző hivatalnokok megnézhetik ugyan, hogy megfelelő számú nyilatkozat van-e aláírva, de hogy azt ténylegesen cigány származásúak tették-e, nem vizsgálhatják.
Van jó pár kamucigány

Az ellenőrzést indokolja, hogy e nélkül félrecsúszhatnak a roma foglalkoztatásra szánt összegek. "Sok magyar is aláírja a nyilatkozatot, csak hogy dolgozhasson" - állította konkrét eset említése nélkül Babai János, az ORÖ tisztségviselője, aki négy dunántúli megyében képviseli a szervezetet. "Elvileg romaként dolgozik, aztán szép szőke kislány" - mondott egy szerinte jellemző példát olyan helyzetre, amikor a pályázatban vállalt munkakört betöltő ember csak papíron volt cigány.

Szilárdi László, az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) Nógrád megyei képviselője arra panaszkodott, hogy az előző kormány által kiírt cigány közmunkaprogramoknál sokan jogtalanul vallották magukat romának, az igazoló nyilatkozatokat pedig éppen a törvényességre hivatkozva, a program lezárása után megsemmisítették. Arról is beszélt, hogy az önkormányzatot gyakran keresik meg magukat cigánynak valló egyetemisták, hogy ez alapján igazolást kérjenek, amivel emelt összegű, akár 100 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Az OCÖ, mivel a nyilatkozat valóságtartalmát nem kérdőjelezheti meg, kiadja az igazolást még akkor is, ha úgy ítéli meg, nem cigánynak adja. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése